Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 1030
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Gundekar Anusaya
(83 records)

Village: आंबेसावळी - Ambesawali

58 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:I-1.1 (A01-01-01) - Sītā / Discovery in a furrow

Cross-references:A:I-1.17ai (A01-01-17a01) - Sītā / Khaṅdādyā Vāṇī / Discovery of Sītā / While ploughing, Khaṅdādyā Vāṇī finds a box
A:I-1.17aii (A01-01-17a02) - Sītā / Khaṅdādyā Vāṇī / Discovery of Sītā / Khaṅdādyā Vāṇī takes the box home
A:I-1.23c (A01-01-23c) - Sītā / Sītā and god Tātobā / Sītā is found in a box
A:I-1.23d (A01-01-23d) - Sītā / Sītā and god Tātobā / Who is the owner of the box?
A:I-1.23e (A01-01-23e) - Sītā / Sītā and god Tātobā / Tātobā takes the box home
[53] id = 54188
सीताबाई म्हणी मला कश्याची मावली
पाच वर्षाच केल रामाच्या हावाली
sītābāī mhaṇī malā kaśyācī māvalī
pāca varṣāca kēla rāmācyā hāvālī
no translation in English
▷  Goddess_Sita (म्हणी)(मला)(कश्याची)(मावली)
▷ (पाच)(वर्षाच) did of_Ram (हावाली)
pas de traduction en français
[57] id = 54192
सीताबाई म्हणी मला कश्याची मातािपता
नांगराच्या तासी जल्म पेटीमध्ये होता
sītābāī mhaṇī malā kaśyācī mātāipatā
nāṅgarācyā tāsī jalma pēṭīmadhyē hōtā
no translation in English
▷  Goddess_Sita (म्हणी)(मला)(कश्याची)(मातािपता)
▷ (नांगराच्या)(तासी)(जल्म)(पेटीमध्ये)(होता)
pas de traduction en français
[69] id = 54204
जनक राजाचा नांगर चलतो वड्याला
सीताबाई सापडली त्यायच्या सालक्या गड्याला
janaka rājācā nāṅgara calatō vaḍyālā
sītābāī sāpaḍalī tyāyacyā sālakyā gaḍyālā
no translation in English
▷  Janak (राजाचा)(नांगर)(चलतो)(वड्याला)
▷  Goddess_Sita (सापडली)(त्यायच्या)(सालक्या)(गड्याला)
pas de traduction en français


A:I-1.2 (A01-01-02) - Sītā / Childhood

Cross-references:A:I-1.3a (A01-01-03a) - Sītā / Groom selection / Pledge of king Janak
A:I-1.3b (A01-01-03b) - Sītā / Groom selection / Demand from kings
A:I-1.3c (A01-01-03c) - Sītā / Groom selection / Lifting of the bow
[24] id = 54216
सीता बाई नवरी झाली राजा जनकाच्या घरी
बाणाचा केला घोडा सीता खेळती वसरीवरी
sītā bāī navarī jhālī rājā janakācyā gharī
bāṇācā kēlā ghōḍā sītā khēḷatī vasarīvarī
no translation in English
▷  Sita woman (नवरी) has_come king of_Janak (घरी)
▷ (बाणाचा) did (घोडा) Sita (खेळती)(वसरीवरी)
pas de traduction en français


A:I-1.3c (A01-01-03c) - Sītā / Groom selection / Lifting of the bow

Cross-references:A:I-1.2 (A01-01-02) - Sītā / Childhood
[29] id = 54249
पाच वरसाची हाय सीताबाई लहान
रामाची कवळी शीण उचलीला धनुष्यबाण
pāca varasācī hāya sītābāī lahāna
rāmācī kavaḷī śīṇa ucalīlā dhanuṣyabāṇa
no translation in English
▷ (पाच)(वरसाची)(हाय) goddess_Sita (लहान)
▷  Of_Ram (कवळी)(शीण)(उचलीला)(धनुष्यबाण)
pas de traduction en français


A:I-1.5civ (A01-01-05c04) - Sītā / First exile amorous idyll / Rām sent to exile / Rām and Lakṣmaṇ together

Cross-references:B:III-1.3 (B03-01-03) - Rām cycle / Rām and Lakṣmaṇ, ideal brothers
[18] id = 54328
राम बसले रथात लक्ष्मणाला संग न्याव्हा
अरुण्याच्या ठायी करीन तुमची सेवा
rāma basalē rathāta lakṣmaṇālā saṅga nyāvhā
aruṇyācyā ṭhāyī karīna tumacī sēvā
no translation in English
▷  Ram (बसले)(रथात)(लक्ष्मणाला) with (न्याव्हा)
▷ (अरुण्याच्या)(ठायी)(करीन)(तुमची)(सेवा)
pas de traduction en français


A:I-1.6b (A01-01-06b) - Sītā / Rāvaṇ / Rāvaṇ’s arrogance spells ruin

[102] id = 93003
लंकेचा रावण बहु कुरदान दाटला
राजा मारवती देव त्यांनला वरकुश भेटला
laṅkēcā rāvaṇa bahu kuradāna dāṭalā
rājā māravatī dēva tyānnalā varakuśa bhēṭalā
no translation in English
▷ (लंकेचा) Ravan (बहु)(कुरदान)(दाटला)
▷  King Maruti (देव)(त्यांनला)(वरकुश)(भेटला)
pas de traduction en français


A:I-1.6ci (A01-01-06c01) - Sītā / Rāvaṇ / A villain / Rāvaṇ steals Sītā away

[44] id = 55159
खांदावरी सीतामाय रावण लागला नटाया
एकशे हजार वानराची फौज बसली वाटाला
khāndāvarī sītāmāya rāvaṇa lāgalā naṭāyā
ēkaśē hajāra vānarācī phauja basalī vāṭālā
no translation in English
▷ (खांदावरी)(सीतामाय) Ravan (लागला)(नटाया)
▷ (एकशे)(हजार)(वानराची)(फौज) sitting (वाटाला)
pas de traduction en français


A:I-1.6cii (A01-01-06c02) - Sītā / Rāvaṇ / A villain / Rāvaṇ’s malicious moves to fool Sītā

[55] id = 53358
वाटावरी पिपूळ हाय गोलंगी पानाचा
मला आताशी वळकू आला रावण कपटी मनाचा
vāṭāvarī pipūḷa hāya gōlaṅgī pānācā
malā ātāśī vaḷakū ālā rāvaṇa kapaṭī manācā
no translation in English
▷ (वाटावरी)(पिपूळ)(हाय)(गोलंगी)(पानाचा)
▷ (मला)(आताशी)(वळकू) here_comes Ravan (कपटी)(मनाचा)
pas de traduction en français


A:I-1.6giv (A01-01-06g04) - Sītā / Rāvaṇ / Sītā abducted / Lakṣmaṇ line

Cross-references:A:I-1.6gii (A01-01-06g02) - Sītā / Rāvaṇ / Sītā abducted / Rāma goes hunting
A:I-1.6div (A01-01-06d04) - Sītā / Rāvaṇ / In the form of a Gosāvī / The guile of Rāvaṇ
[19] id = 94616
राम सांग काम मारवती मोडी मेट
दुरणागीरी डोंगराला वल्ली सापडना कुठ
rāma sāṅga kāma māravatī mōḍī mēṭa
duraṇāgīrī ḍōṅgarālā vallī sāpaḍanā kuṭha
no translation in English
▷  Ram with (काम) Maruti (मोडी)(मेट)
▷ (दुरणागीरी)(डोंगराला)(वल्ली)(सापडना)(कुठ)
pas de traduction en français


A:I-1.6hi (A01-01-06h01) - Sītā / Rāvaṇ / Mandodarī / Mandodarī tells Rāvaṇ

[20] id = 53476
मंडवदरी म्हणी तू तर आयीक रावणा
सीता सोधायाला आले मारवती पाव्हूणा
maṇḍavadarī mhaṇī tū tara āyīka rāvaṇā
sītā sōdhāyālā ālē māravatī pāvhūṇā
no translation in English
▷ (मंडवदरी)(म्हणी) you wires (आयीक) Ravan
▷  Sita (सोधायाला) here_comes Maruti (पाव्हूणा)
pas de traduction en français


A:I-1.6ji (A01-01-06j01) - Sītā / Rāvaṇ / in search of Sītā / Who went searching

[20] id = 53404
सिताच्या सुदी (शोध) गेले मारवती गजा ढोल
आपल्या महालामधी सीता रामराम बोल
sitācyā sudī (śōdha) gēlē māravatī gajā ḍhōla
āpalyā mahālāmadhī sītā rāmarāma bōla
no translation in English
▷  Of_Sita (सुदी) ( (शोध) ) has_gone Maruti (गजा)(ढोल)
▷ (आपल्या)(महालामधी) Sita (रामराम) says
pas de traduction en français


A:I-1.6jii (A01-01-06j02) - Sītā / Rāvaṇ / in search of Sītā / Eloping Sītā

[25] id = 55254
राम व लक्ष्मण दोघे हिंडती लवनानी
सिता नेलीया रावणानी
rāma va lakṣmaṇa dōghē hiṇḍatī lavanānī
sitā nēlīyā rāvaṇānī
no translation in English
▷  Ram (व) Laksman (दोघे)(हिंडती)(लवनानी)
▷  Sita (नेलीया) Ravan
pas de traduction en français


A:I-1.6jiv (A01-01-06j04) - Sītā / Rāvaṇ / in search of Sītā / Giving signs

[15] id = 53405
राम लक्ष्मण हिंडत्यात वनवन
मारवती सांगी खूण सीता नेली रावणान
rāma lakṣmaṇa hiṇḍatyāta vanavana
māravatī sāṅgī khūṇa sītā nēlī rāvaṇāna
no translation in English
▷  Ram Laksman (हिंडत्यात)(वनवन)
▷  Maruti (सांगी)(खूण) Sita (नेली) Ravan
pas de traduction en français


A:I-1.6jvi (A01-01-06j06) - Sītā / Rāvaṇ / in search of Sītā / Birds-Jaṭāu, Garuḍa

[30] id = 54458
जटायु पाखरु बसल वाटवरी
जाऊन सांगा रामाघरी सीता न्हेली लंकेवरी
jaṭāyu pākharu basala vāṭavarī
jāūna sāṅgā rāmāgharī sītā nhēlī laṅkēvarī
no translation in English
▷ (जटायु)(पाखरु)(बसल)(वाटवरी)
▷ (जाऊन) with (रामाघरी) Sita (न्हेली) to_Lanka
pas de traduction en français
[44] id = 55255
जटायू पाखरु बसल वाटावरी
जाऊन सांग रामाघरी सीता नेली लंकेवरी
jaṭāyū pākharu basala vāṭāvarī
jāūna sāṅga rāmāgharī sītā nēlī laṅkēvarī
no translation in English
▷ (जटायू)(पाखरु)(बसल)(वाटावरी)
▷ (जाऊन) with (रामाघरी) Sita (नेली) to_Lanka
pas de traduction en français


A:I-1.6kiii (A01-01-06k03) - Sītā / Rāvaṇ / Rāma, Rāvaṇ war / Lakṣmaṇ injured

Cross-references:A:I-1.6kiv (A01-01-06k04) - Sītā / Rāvaṇ / Rāma, Rāvaṇ war / Droṇāgīrī was brought
[19] id = 51840
लक्ष्मणाला शक्ती लागली अर्ध्या राती
वल्ली आणा हो मारवती
lakṣmaṇālā śaktī lāgalī ardhyā rātī
vallī āṇā hō māravatī
no translation in English
▷ (लक्ष्मणाला) shakti_(charmed_weapon) (लागली)(अर्ध्या)(राती)
▷ (वल्ली)(आणा)(हो) Maruti
pas de traduction en français
[58] id = 52713
लक्ष्मणाला शक्ती लागली आर्ध्या राती
मारवती देव वल्ली आण तळहाती
lakṣmaṇālā śaktī lāgalī ārdhyā rātī
māravatī dēva vallī āṇa taḷahātī
no translation in English
▷ (लक्ष्मणाला) shakti_(charmed_weapon) (लागली)(आर्ध्या)(राती)
▷  Maruti (देव)(वल्ली)(आण)(तळहाती)
pas de traduction en français
[59] id = 52714
लक्ष्मणाला शक्ती लागली रथात
माझा मारवती देवान वल्ली आणली हातात
lakṣmaṇālā śaktī lāgalī rathāta
mājhā māravatī dēvāna vallī āṇalī hātāta
no translation in English
▷ (लक्ष्मणाला) shakti_(charmed_weapon) (लागली)(रथात)
▷  My Maruti (देवान)(वल्ली)(आणली)(हातात)
pas de traduction en français
[60] id = 52715
लक्ष्मणाला शक्ती लागली मांडीत
माझा मारवती देव आज गेला औषध धुंडीत
lakṣmaṇālā śaktī lāgalī māṇḍīta
mājhā māravatī dēva āja gēlā auṣadha dhuṇḍīta
no translation in English
▷ (लक्ष्मणाला) shakti_(charmed_weapon) (लागली)(मांडीत)
▷  My Maruti (देव)(आज) has_gone (औषध)(धुंडीत)
pas de traduction en français
[61] id = 52716
लक्ष्मणाला शक्ती लागली बेगुबेग
वल्ली लपती जागोजाग मारवती माघ माघ
lakṣmaṇālā śaktī lāgalī bēgubēga
vallī lapatī jāgōjāga māravatī māgha māgha
no translation in English
▷ (लक्ष्मणाला) shakti_(charmed_weapon) (लागली)(बेगुबेग)
▷ (वल्ली)(लपती)(जागोजाग) Maruti (माघ)(माघ)
pas de traduction en français
[81] id = 52736
लक्षूमणाला शक्ती दुरणागीरीच्या रानात
राजा माझा मारवती वल्ली पिळावी कानात
lakṣūmaṇālā śaktī duraṇāgīrīcyā rānāta
rājā mājhā māravatī vallī piḷāvī kānāta
no translation in English
▷ (लक्षूमणाला) shakti_(charmed_weapon) (दुरणागीरीच्या)(रानात)
▷  King my Maruti (वल्ली)(पिळावी)(कानात)
pas de traduction en français


A:I-1.6kiv (A01-01-06k04) - Sītā / Rāvaṇ / Rāma, Rāvaṇ war / Droṇāgīrī was brought

Cross-references:A:I-1.6kiii (A01-01-06k03) - Sītā / Rāvaṇ / Rāma, Rāvaṇ war / Lakṣmaṇ injured
[9] id = 83591
राम सांग काम मारवती गुजरला
वल्लीबाई तुझे पान दुरणागिरी डोंगराला
rāma sāṅga kāma māravatī gujaralā
vallībāī tujhē pāna duraṇāgirī ḍōṅgarālā
no translation in English
▷  Ram with (काम) Maruti (गुजरला)
▷ (वल्लीबाई)(तुझे)(पान)(दुरणागिरी)(डोंगराला)
pas de traduction en français


A:I-1.10c (A01-01-10c) - Sītā / The forest exile, vanavās, of Sītā / Sītā’s food:forest fruits

[11] id = 41830
वनीचे वनफळ सीता नार खात होती
असा आर्शिवाद रामा तुम्हाला देत होती
vanīcē vanaphaḷa sītā nāra khāta hōtī
asā ārśivāda rāmā tumhālā dēta hōtī
no translation in English
▷ (वनीचे)(वनफळ) Sita (नार)(खात)(होती)
▷ (असा)(आर्शिवाद) Ram (तुम्हाला)(देत)(होती)
pas de traduction en français


A:I-1.15a (A01-01-15a) - Sītā / Sītā, Jambu and Mārutī / Mārutī goes to Lanka

[51] id = 55983
आडलंकेची उडी पडलंकेला मारिली
राजा माझ्या मारुतीन सीता शोधून काढीली
āḍalaṅkēcī uḍī paḍalaṅkēlā mārilī
rājā mājhyā mārutīna sītā śōdhūna kāḍhīlī
no translation in English
▷ (आडलंकेची)(उडी)(पडलंकेला)(मारिली)
▷  King my (मारुतीन) Sita (शोधून)(काढीली)
pas de traduction en français
[52] id = 55984
आडलंकेवरी होता पडलंकेवरी गेला
राजा माझ्या मारुतीन शोध सीताचा लाविला
āḍalaṅkēvarī hōtā paḍalaṅkēvarī gēlā
rājā mājhyā mārutīna śōdha sītācā lāvilā
no translation in English
▷ (आडलंकेवरी)(होता)(पडलंकेवरी) has_gone
▷  King my (मारुतीन)(शोध)(सीताचा)(लाविला)
pas de traduction en français


A:I-1.15ei (A01-01-15e01) - Sītā / Sītā, Jambu and Mārutī / Laṅkā set on fire / Mārutī sets fire to Laṅkā

[14] id = 56020
मारवती म्हणी माझी उड्डाण वानराची
लंका जितीन रावणाची
māravatī mhaṇī mājhī uḍḍāṇa vānarācī
laṅkā jitīna rāvaṇācī
no translation in English
▷  Maruti (म्हणी) my (उड्डाण)(वानराची)
▷ (लंका)(जितीन)(रावणाची)
pas de traduction en français


A:I-1.21a (A01-01-21a) - Sītā / Sītā, the faithful one / Sītā among the most faithful spouses

[24] id = 73744
सीताबाई पतीवरता नाही रामाला कळाली
रावणाची दाढीमिशी झाड कवटीला जळाली
sītābāī patīvaratā nāhī rāmālā kaḷālī
rāvaṇācī dāḍhīmiśī jhāḍa kavaṭīlā jaḷālī
no translation in English
▷  Goddess_Sita (पतीवरता) not Ram (कळाली)
▷ (रावणाची)(दाढीमिशी)(झाड)(कवटीला)(जळाली)
pas de traduction en français


A:I-1.23pii (A01-01-23p02) - Sītā / Sītā and god Tātobā / In Tātobā’s refuge / Sītā’s satva

[26] id = 56178
तातोबा ऋषी म्हणी सीता सत्व केवढं
गंगुबाई तुझं पाणी माझ्या गुंफाला घाली येढं
tātōbā ṛṣī mhaṇī sītā satva kēvaḍhaṁ
gaṅgubāī tujhaṁ pāṇī mājhyā gumphālā ghālī yēḍhaṁ
Tatoba rushi* says, Sita, your satva* is great
The water of Gungubai is surrounding my cave
▷ (तातोबा)(ऋषी)(म्हणी) Sita (सत्व)(केवढं)
▷ (गंगुबाई)(तुझं) water, my (गुंफाला)(घाली)(येढं)
pas de traduction en français
rushi ➡ rushisA sage
satvaAll the virtuous and amiable sentiments - Piety, charity, chastity, wisdom, purity, moral goodness, etc.
[28] id = 56180
सीतेच्या सतवाने गंगा आलीया धावून
तातोबा गोसायाची गुंफा चालली वाहुनी
sītēcyā satavānē gaṅgā ālīyā dhāvūna
tātōbā gōsāyācī gumphā cālalī vāhunī
With the sattva* of Sita Ganges came running
Tatoba mendicant’s cave started floating
▷ (सीतेच्या)(सतवाने) the_Ganges (आलीया)(धावून)
▷ (तातोबा)(गोसायाची)(गुंफा)(चालली)(वाहुनी)
pas de traduction en français
sattvaAll the virtuous and amiable sentiments - Piety, charity, chastity, wisdom, purity, moral goodness, etc.
[29] id = 56181
तातोबा ऋषी म्हणी सीता सतव आवर
गंगुबाईच्या पाण्यानी सारं झाकील वावर
tātōbā ṛṣī mhaṇī sītā satava āvara
gaṅgubāīcyā pāṇyānī sāraṁ jhākīla vāvara
Tatoba rushi* said Sita control your sattva*
With water of Gangubai all the field is full
▷ (तातोबा)(ऋषी)(म्हणी) Sita (सतव)(आवर)
▷ (गंगुबाईच्या)(पाण्यानी)(सारं)(झाकील)(वावर)
pas de traduction en français
rushi ➡ rushisA sage
sattvaAll the virtuous and amiable sentiments - Piety, charity, chastity, wisdom, purity, moral goodness, etc.
[34] id = 81909
तातोबा ऋषी म्हणे सीता सतव पाहु दे
गंगुबाई तुझ पाणी माझ्या गुंफाला येऊ दे
tātōbā ṛṣī mhaṇē sītā satava pāhu dē
gaṅgubāī tujha pāṇī mājhyā gumphālā yēū dē
Tatoba Rishi says, Sita, let me see your satva*
Ganges, let your water come to my cave
▷ (तातोबा)(ऋषी)(म्हणे) Sita (सतव)(पाहु)(दे)
▷ (गंगुबाई) your water, my (गुंफाला)(येऊ)(दे)
pas de traduction en français
satvaAll the virtuous and amiable sentiments - Piety, charity, chastity, wisdom, purity, moral goodness, etc.


A:I-1.23q (A01-01-23q) - Sītā / Sītā and god Tātobā / Tātobā acts as midwife

[51] id = 41837
तातोबाची मांडी धुरानं धुरकटली
सीता बाई बाळंतीण तिथ शेगडी पेटविली
tātōbācī māṇḍī dhurānaṁ dhurakaṭalī
sītā bāī bāḷantīṇa titha śēgaḍī pēṭavilī
no translation in English
▷ (तातोबाची)(मांडी)(धुरानं)(धुरकटली)
▷  Sita woman (बाळंतीण)(तिथ)(शेगडी)(पेटविली)
pas de traduction en français
[52] id = 41838
तातोबाची मांडी दुरुन दिसती तांबडी
सीता बाई बाळंतीण तिथ वाळती लुगडी
tātōbācī māṇḍī duruna disatī tāmbaḍī
sītā bāī bāḷantīṇa titha vāḷatī lugaḍī
no translation in English
▷ (तातोबाची)(मांडी)(दुरुन)(दिसती)(तांबडी)
▷  Sita woman (बाळंतीण)(तिथ)(वाळती)(लुगडी)
pas de traduction en français
[91] id = 56168
सीताबाई बाळंतीन हिला कश्याची न्हाणीधुणी
दोन्ही नेतर लावूनी तातोबा घाली पाणी
sītābāī bāḷantīna hilā kaśyācī nhāṇīdhuṇī
dōnhī nētara lāvūnī tātōbā ghālī pāṇī
no translation in English
▷  Goddess_Sita (बाळंतीन)(हिला)(कश्याची)(न्हाणीधुणी)
▷  Both (नेतर)(लावूनी)(तातोबा)(घाली) water,
pas de traduction en français


A:I-1.23rii (A01-01-23r02) - Sītā / Sītā and god Tātobā / Birth of Lav / She-monkey inquisitive about Aṅkuś

[17] id = 56139
यमुना नदीला वानर फांदोफांदी
बोलली सीतामाय बाळ पडलं पाण्यामंधी
yamunā nadīlā vānara phāndōphāndī
bōlalī sītāmāya bāḷa paḍalaṁ pāṇyāmandhī
no translation in English
▷ (यमुना)(नदीला)(वानर)(फांदोफांदी)
▷ (बोलली)(सीतामाय) son (पडलं)(पाण्यामंधी)
pas de traduction en français
[23] id = 56145
सीता बाई धुण धुती तिला वानर बोलती
लहु अंकुश रडती
sītā bāī dhuṇa dhutī tilā vānara bōlatī
lahu aṅkuśa raḍatī
no translation in English
▷  Sita woman (धुण)(धुती)(तिला)(वानर)(बोलती)
▷ (लहु)(अंकुश)(रडती)
pas de traduction en français


A:I-2.2di (A01-02-02d01) - Kṛśṇa / Draupadī’s protector and brother / He comes as a bairāgī

[23] id = 94983
दुरपता गांजली इंद्र सभेला न्हेवुनी
यादव तिचे बंधु आले बैरागी होऊन
durapatā gāñjalī indra sabhēlā nhēvunī
yādava ticē bandhu ālē bairāgī hōūna
no translation in English
▷ (दुरपता)(गांजली)(इंद्र)(सभेला)(न्हेवुनी)
▷ (यादव)(तिचे) brother here_comes (बैरागी)(होऊन)
pas de traduction en français


A:I-2.2diii (A01-02-02d03) - Kṛśṇa / Draupadī’s protector and brother / He rushes whenever she is in trouble

[32] id = 94989
दुरपती म्हणी असा बंधु नाही कुठ
पाटवाचे दिंड आले द्वरकेच्या वाट
durapatī mhaṇī asā bandhu nāhī kuṭha
pāṭavācē diṇḍa ālē dvarakēcyā vāṭa
no translation in English
▷ (दुरपती)(म्हणी)(असा) brother not (कुठ)
▷ (पाटवाचे)(दिंड) here_comes (द्वरकेच्या)(वाट)
pas de traduction en français


A:I-2.2h (A01-02-02h) - Kṛśṇa / Draupadī’s protector and brother / Dear one

Cross-references:B:VI-2.11n (B06-02-11n) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Vīṭṭhal, Rukhmini and Draupadi
[16] id = 88745
दुरपदाबाईन पाटव फाडीला
दिवाळी सणाला भाऊ धर्माचा जोडीला
durapadābāīna pāṭava phāḍīlā
divāḷī saṇālā bhāū dharmācā jōḍīlā
no translation in English
▷ (दुरपदाबाईन)(पाटव)(फाडीला)
▷ (दिवाळी)(सणाला) brother (धर्माचा)(जोडीला)
pas de traduction en français


A:I-2.3a (A01-02-03a) - The five Pāṅḍava guard Draupadī / The five Pāṅḍava, Draupadī’s protectors

[23] id = 95076
पंडुराजा म्हणी कर्ण कुण्याच्या बिजाचा
हाय सुर्याच्या तेजाचा
paṇḍurājā mhaṇī karṇa kuṇyācyā bijācā
hāya suryācyā tējācā
no translation in English
▷ (पंडुराजा)(म्हणी)(कर्ण)(कुण्याच्या)(बिजाचा)
▷ (हाय)(सुर्याच्या)(तेजाचा)
pas de traduction en français
[24] id = 95077
सुर्याचा मंत्र मंत्र जपुनी पाहीला
कर्ण गंगेला वाहीला
suryācā mantra mantra japunī pāhīlā
karṇa gaṅgēlā vāhīlā
no translation in English
▷ (सुर्याचा)(मंत्र)(मंत्र)(जपुनी)(पाहीला)
▷ (कर्ण)(गंगेला)(वाहीला)
pas de traduction en français


A:I-2.4b (A01-02-04b) - Deeds and works of Pāṅḍavas / At Yerā village (Vehergaon)

[7] id = 95132
पाची पांडव म्हणुनी नग आम्हाला बहिणी
कन्या पोटीची देऊनी सोयीर्याला यजमान
pācī pāṇḍava mhaṇunī naga āmhālā bahiṇī
kanyā pōṭīcī dēūnī sōyīryālā yajamāna
no translation in English
▷ (पाची)(पांडव)(म्हणुनी)(नग)(आम्हाला)(बहिणी)
▷ (कन्या)(पोटीची)(देऊनी)(सोयीर्याला)(यजमान)
pas de traduction en français


A:II-2.7avi (A02-02-07a06) - Woman’s social identity / Hostility / Enmity between neighbours / She quarrels like a prostitute

[10] id = 88990
भांडण भांडत नार आली अंगावरी
निवडग्याची फणी हाणा तिच्या तोंडावरी
bhāṇḍaṇa bhāṇḍata nāra ālī aṅgāvarī
nivaḍagyācī phaṇī hāṇā ticyā tōṇḍāvarī
While she was quarrelling, the woman barged towards me
Hit her on the face with a Cactus branch
▷ (भांडण)(भांडत)(नार) has_come (अंगावरी)
▷ (निवडग्याची)(फणी)(हाणा)(तिच्या)(तोंडावरी)
pas de traduction en français


A:II-2.13cv (A02-02-13c05) - Woman’s social identity / Friendly ties / Neighbour’s children / Advices about how to treat them

[41] id = 87196
शेजीच्या बाळावरी खोटी नदर नसावी
आपल्या पदरान त्याचे नेतर पूसावी
śējīcyā bāḷāvarī khōṭī nadara nasāvī
āpalyā padarāna tyācē nētara pūsāvī
One should not think evil about neighbour woman’s child
One should wipe his eyes with the end of one’s sari
▷ (शेजीच्या)(बाळावरी)(खोटी)(नदर)(नसावी)
▷ (आपल्या)(पदरान)(त्याचे)(नेतर)(पूसावी)
pas de traduction en français


A:II-5.3biii (A02-05-03b03) - Labour / Grinding / God’s company / Together with other gods, holy places

Cross-references:B:VI-2.9f (B06-02-09f) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Viṭṭhal and devotees work for each other, mutual intimacy
B:VI-2.11aiii (B06-02-11a03) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Māher of Rukhmini / Marriage of Viṭṭhal Rukhmini
[52] id = 76826
चला ऐकायाला जाऊ रामविद्या पोथी थोर
मारवती देव उभा एका पायावर
calā aikāyālā jāū rāmavidyā pōthī thōra
māravatī dēva ubhā ēkā pāyāvara
no translation in English
▷  Let_us_go (ऐकायाला)(जाऊ)(रामविद्या) pothi great
▷  Maruti (देव) standing (एका)(पायावर)
pas de traduction en français


A:II-5.3kvii (A02-05-03k07) - Labour / Grinding / Singing while grinding / Singing to Rām and gods

Cross-references:B:IV-2.3a ???
B:VI-3.5a (B06-03-05a) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / The dear one
[629] id = 111640
पहिली माझी ओवी म्या गायीली हासत
पायी घागर्याच्या घोळ आहे गणपती
pahilī mājhī ōvī myā gāyīlī hāsata
pāyī ghāgaryācyā ghōḷa āhē gaṇapatī
no translation in English
▷ (पहिली) my verse (म्या)(गायीली)(हासत)
▷ (पायी)(घागर्याच्या)(घोळ)(आहे)(गणपती)
pas de traduction en français
[756] id = 113013
नाशिक त्रिबंकाची वाट पुस बामणाच्या पोरा
उंबराच्या खोडातुन निघाल्या सुईवनी धारा
nāśika tribaṅkācī vāṭa pusa bāmaṇācyā pōrā
umbarācyā khōḍātuna nighālyā suīvanī dhārā
no translation in English
▷ (नाशिक)(त्रिबंकाची)(वाट) enquire of_Brahmin (पोरा)
▷ (उंबराच्या)(खोडातुन)(निघाल्या)(सुईवनी)(धारा)
pas de traduction en français


B:III-1.3a (B03-01-03a) - Rām cycle / Rām and Lakṣmaṇ, ideal brothers / No parallel in the world

Cross-references:A:I-1.5civ (A01-01-05c04) - Sītā / First exile amorous idyll / Rām sent to exile / Rām and Lakṣmaṇ together
[28] id = 62292
राम बसले रथात लक्ष्मण येची काट
तिरभवनात (त्रिभुवनाला) ऐसे बंधु नाही कुठ
rāma basalē rathāta lakṣmaṇa yēcī kāṭa
tirabhavanāta (tribhuvanālā) aisē bandhu nāhī kuṭha
no translation in English
▷  Ram (बसले)(रथात) Laksman (येची)(काट)
▷ (तिरभवनात) ( (त्रिभुवनाला) ) (ऐसे) brother not (कुठ)
pas de traduction en français


B:III-1.7 (B03-01-07) - Rām cycle / Pothī, kirtan

Cross-references:A:II-5.3bii (A02-05-03b02) - Labour / Grinding / God’s company / Rām’s name in mind
[20] id = 81280
राम विद्याची पोथी ऐकायाला गेले होते
पहिल्या अध्यायामधी मारवती आले होते
rāma vidyācī pōthī aikāyālā gēlē hōtē
pahilyā adhyāyāmadhī māravatī ālē hōtē
no translation in English
▷  Ram (विद्याची) pothi (ऐकायाला) has_gone (होते)
▷ (पहिल्या)(अध्यायामधी) Maruti here_comes (होते)
pas de traduction en français


B:III-1.10a (B03-01-10a) - Rām cycle / Iṅdrajit: fight and death / Sulocana receives the news of his death

[167] id = 60883
मारीला इंद्रजीत शिर घेवुन मांडीवरी
सुलोचना त्याची राणी आठवण करी नानापरी
mārīlā indrajīta śira ghēvuna māṇḍīvarī
sulōcanā tyācī rāṇī āṭhavaṇa karī nānāparī
no translation in English
▷ (मारीला)(इंद्रजीत)(शिर)(घेवुन)(मांडीवरी)
▷ (सुलोचना)(त्याची)(राणी)(आठवण)(करी)(नानापरी)
pas de traduction en français
[168] id = 60884
मारीला इंद्रजीत शिर पडल ऊनात
सुलोचना त्याची राणी वरी झोपली बनात
mārīlā indrajīta śira paḍala ūnāta
sulōcanā tyācī rāṇī varī jhōpalī banāta
no translation in English
▷ (मारीला)(इंद्रजीत)(शिर)(पडल)(ऊनात)
▷ (सुलोचना)(त्याची)(राणी)(वरी)(झोपली)(बनात)
pas de traduction en français


B:III-2.8 (B03-02-08) - Kṛśṇa cycle / Kṛśṇa and relatives / Sister Subhadrā

[76] id = 113259
पंडु राजा म्हणी कर्ण कुणाचा असावा
जावुन कुंतीला पुसावा
paṇḍu rājā mhaṇī karṇa kuṇācā asāvā
jāvuna kuntīlā pusāvā
no translation in English
▷ (पंडु) king (म्हणी)(कर्ण)(कुणाचा)(असावा)
▷ (जावुन)(कुंतीला)(पुसावा)
pas de traduction en français


B:IV-2.7 (B04-02-07) - Mārutī cycle / The dear one

[216] id = 83214
अंजनी म्हणी मारवती माझ बाळ
लंकेवरी गेले हादरले तिन्ही ताळ
añjanī mhaṇī māravatī mājha bāḷa
laṅkēvarī gēlē hādaralē tinhī tāḷa
no translation in English
▷ (अंजनी)(म्हणी) Maruti my son
▷  To_Lanka has_gone (हादरले)(तिन्ही)(ताळ)
pas de traduction en français
[227] id = 87387
मारवती म्हणी अंजन माझी माय
आणिली दुरणागिरी नेत्र उघडुनी पाह्य
māravatī mhaṇī añjana mājhī māya
āṇilī duraṇāgirī nētra ughaḍunī pāhya
no translation in English
▷  Maruti (म्हणी)(अंजन) my (माय)
▷ (आणिली)(दुरणागिरी)(नेत्र)(उघडुनी)(पाह्य)
pas de traduction en français
[340] id = 98171
मारवती मारकती हाका मारिती अंजना
रामाला घेऊनी यावा लवकरी भोजना
māravatī mārakatī hākā māritī añjanā
rāmālā ghēūnī yāvā lavakarī bhōjanā
no translation in English
▷  Maruti (मारकती)(हाका)(मारिती)(अंजना)
▷  Ram (घेऊनी)(यावा)(लवकरी)(भोजना)
pas de traduction en français


B:V-16 (B05-16) - Village deities / Mānūbāī / Mānūbāī

Cross-references:B05-17 ???
[9] id = 111537
देवा माझ्या यंक्युबाची लकशीमी झोपी गेली
गोविंद देवापाशी हुंडी याची गोपी आली
dēvā mājhyā yaṅkyubācī lakaśīmī jhōpī gēlī
gōvinda dēvāpāśī huṇḍī yācī gōpī ālī
no translation in English
▷ (देवा) my (यंक्युबाची) Lakshmi (झोपी) went
▷ (गोविंद)(देवापाशी)(हुंडी)(याची)(गोपी) has_come
pas de traduction en français
[14] id = 111542
देवा माझ्या यंकुबाचा ह्याचे लांब लांब केस
तेलंगी तुझा देश नाही आम्हाला समजत
dēvā mājhyā yaṅkubācā hyācē lāmba lāmba kēsa
tēlaṅgī tujhā dēśa nāhī āmhālā samajata
no translation in English
▷ (देवा) my (यंकुबाचा)(ह्याचे)(लांब)(लांब)(केस)
▷ (तेलंगी) your (देश) not (आम्हाला)(समजत)
pas de traduction en français


B:VI-2.11fi (B06-02-11f01) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s work / Special dishes for fast prepared for Viṭṭhal

Cross-references:B:VI-2.11gx (B06-02-11g10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Mutual love of Viṭṭhal, Rukhmini / Viṭṭhal satisfied with food served by her
B:VI-2.4a (B06-02-04a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Ekadashi
[83] id = 81963
साखरेचे लाडु रुक्मीण तळीती राती
बंधु ओवाळाया जाती दिवाळी सणाला
sākharēcē lāḍu rukmīṇa taḷītī rātī
bandhu ōvāḷāyā jātī divāḷī saṇālā
Rukhmini* sits down to fry sugar balls at night
Her brother will be coming for Bhaubij* during Diwali*
Bhaubij* - a special day for brothers and sisters, when the sister waves a plate with lamps in front of her brother to honour him and the brother gives her a gift
▷ (साखरेचे)(लाडु)(रुक्मीण)(तळीती)(राती)
▷  Brother (ओवाळाया) caste (दिवाळी)(सणाला)
pas de traduction en français
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
BhaubijThe day in Diwali when the sister waves the lamps in a plate of arati around her brother and he gives her a gift in her plate which is called ‘ovalani’
DiwaliThe festival of lights, which is celebrated by Hindus, Jains, Sikhs, Buddhists and some Muslims every autumn in the northern hemisphere. Diwali symbolises the spiritual “victory of light over darkness, good over evil and knowledge over ignorance.“


B:VI-3.5b (B06-03-05b) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / Muktabai

Cross-references:B:VI-3.2b (B06-03-02b) - Āḷaṅdī and Dehu / Let us go to Alandi / Golden Pipal
B:VI-3.5a (B06-03-05a) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / The dear one
B:VI-3.4 (B06-03-04) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar and Tukārām, Pālkhī
[100] id = 81773
देवा माझ्या ज्ञानुबाच्या समाधीवरी जाई
फुल तोडी मुक्ताबाई
dēvā mājhyā jñānubācyā samādhīvarī jāī
phula tōḍī muktābāī
Jasmine flowers on the samadhi* of my Dnyanoba*
Muktabai is plucking the flowers
▷ (देवा) my (ज्ञानुबाच्या)(समाधीवरी)(जाई)
▷  Flowers (तोडी)(मुक्ताबाई)
pas de traduction en français
samadhi ➡ samadhis1. Self-immolation (of a sanyasi) by drowning or burying himself alive.
2. Deep and devout meditation
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[101] id = 81774
ज्ञानेश्वर माझा सखा झाल्या दृष्टीनं तांबडा
मुक्ता बहिणीच्या हाती इसबंदाच्या जुंबडा
jñānēśvara mājhā sakhā jhālyā dṛaṣṭīnaṁ tāmbaḍā
muktā bahiṇīcyā hātī isabandācyā jumbaḍā
My friend Dnyaneshwar* becomes red as a result of the influence of an evil eye
Muktabai holds a cluster of Isband* leaves in hand to counter the effect
▷ (ज्ञानेश्वर) my (सखा)(झाल्या)(दृष्टीनं)(तांबडा)
▷ (मुक्ता)(बहिणीच्या)(हाती)(इसबंदाच्या)(जुंबडा)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
IsbandName of a plant


B:VI-3.5c (B06-03-05c) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / Samadhi, self-immolation

Cross-references:B:VI-3.2b (B06-03-02b) - Āḷaṅdī and Dehu / Let us go to Alandi / Golden Pipal
[72] id = 81778
देवा माझ्या ज्ञानोबाच्या समाधीवरी चाफा
असे तुझ्या आंघोळीला इंद्रायणी मारी झेपा
dēvā mājhyā jñānōbācyā samādhīvarī cāphā
asē tujhyā āṅghōḷīlā indrāyaṇī mārī jhēpā
There is a Champak* tree over God Dnyanoba*’s samadhi*
Water from Indrayani river is lashing for your bath
▷ (देवा) my (ज्ञानोबाच्या)(समाधीवरी)(चाफा)
▷ (असे) your (आंघोळीला)(इंद्रायणी)(मारी)(झेपा)
pas de traduction en français
ChampakName of a flowering tree
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
samadhi ➡ samadhis1. Self-immolation (of a sanyasi) by drowning or burying himself alive.
2. Deep and devout meditation


B:VI-15.1 (B06-15-01) - Fire sacrifice / Rājasuya / The decision of Dharmaraja

Cross-references:B:VI-15.7 (B06-15-07) - Fire sacrifice / Rājasuya / Main ritual
[87] id = 111407
सुर्याचा मंत्र मंत्र लाविती मनात
केलाय संभाळा कर्ण कोळ्याच्या डोलात
suryācā mantra mantra lāvitī manāta
kēlāya sambhāḷā karṇa kōḷyācyā ḍōlāta
no translation in English
▷ (सुर्याचा)(मंत्र)(मंत्र)(लाविती)(मनात)
▷ (केलाय)(संभाळा)(कर्ण)(कोळ्याच्या)(डोलात)
pas de traduction en français
[113] id = 111530
सुर्याचा मंत्र मंत्र जपती घाई घाई
कर्ण देवा तुझी आई
suryācā mantra mantra japatī ghāī ghāī
karṇa dēvā tujhī āī
no translation in English
▷ (सुर्याचा)(मंत्र)(मंत्र)(जपती)(घाई)(घाई)
▷ (कर्ण)(देवा)(तुझी)(आई)
pas de traduction en français


B:VII-5.2b (B07-05-02b) - Surrounding Nature / Village / Pride of ones village

[80] id = 90520
हिंगुळ देशाला नाही मनुष्याचा वारा
पद्मिनी बाईला मनुष्याचा भुभुकारा
hiṅguḷa dēśālā nāhī manuṣyācā vārā
padminī bāīlā manuṣyācā bhubhukārā
no translation in English
▷ (हिंगुळ)(देशाला) not (मनुष्याचा)(वारा)
▷ (पद्मिनी)(बाईला)(मनुष्याचा)(भुभुकारा)
pas de traduction en français


D:X-2.5dii (D10-02-05d02) - Mother worries for son / Son away from mother / With bullock-cart / Coming across difficulties on the way

[20] id = 79163
हात मी जोडीते गाडीवान लेका
आवनळ राघु माझा मोरप्याला घालु नका
hāta mī jōḍītē gāḍīvāna lēkā
āvanaḷa rāghu mājhā mōrapyālā ghālu nakā
no translation in English
▷  Hand I (जोडीते)(गाडीवान)(लेका)
▷ (आवनळ)(राघु) my (मोरप्याला)(घालु)(नका)
pas de traduction en français


D:X-2.5div (D10-02-05d04) - Mother worries for son / Son away from mother / With bullock-cart / Son drives the cart

[12] id = 100150
गाडीच्या बयीलाला तांदळाचा दाणा
राजंदरा हौश्या माझ्या गाडीवाना
gāḍīcyā bayīlālā tāndaḷācā dāṇā
rājandarā hauśyā mājhyā gāḍīvānā
no translation in English
▷ (गाडीच्या)(बयीलाला)(तांदळाचा)(दाणा)
▷ (राजंदरा)(हौश्या) my (गाडीवाना)
pas de traduction en français


D:X-2.5dv (D10-02-05d05) - Mother worries for son / Son away from mother / With bullock-cart / Son is tired but admirable

[4] id = 38462
हात मी जोडीते गाडीवान लेका
आनवळ राघू माझा मोरप्याला घालू नका
hāta mī jōḍītē gāḍīvāna lēkā
ānavaḷa rāghū mājhā mōrapyālā ghālū nakā
no translation in English
▷  Hand I (जोडीते)(गाडीवान)(लेका)
▷ (आनवळ)(राघू) my (मोरप्याला)(घालू)(नका)
pas de traduction en français
[10] id = 99388
हात मी जोडीते गाडीवान लेका
आनवळ राघु माझा मोरण्याला घालु नका
hāta mī jōḍītē gāḍīvāna lēkā
ānavaḷa rāghu mājhā mōraṇyālā ghālu nakā
no translation in English
▷  Hand I (जोडीते)(गाडीवान)(लेका)
▷ (आनवळ)(राघु) my (मोरण्याला)(घालु)(नका)
pas de traduction en français


D:X-3.1f (D10-03-01f) - Mother attached to son / Mother praising son’s demeanour / The way he sleeps

[22] id = 80682
हात मी जोडीते बीड गावी सडकाबाई
राजधराला व माझ्या गाडीवानाला झोप लई
hāta mī jōḍītē bīḍa gāvī saḍakābāī
rājadharālā va mājhyā gāḍīvānālā jhōpa laī
no translation in English
▷  Hand I (जोडीते)(बीड)(गावी)(सडकाबाई)
▷ (राजधराला)(व) my (गाडीवानाला)(झोप)(लई)
pas de traduction en français


D:X-3.3hii (D10-03-03h02) - Mother attached to son / Wonders at his personality / Physical qualities / Light colour of his face

[18] id = 79180
जावाया खायाच्या पंगती पडल्यात दारी
माझे नवतीचे हरी श्लोक म्हणी नानापरी
jāvāyā khāyācyā paṅgatī paḍalyāta dārī
mājhē navatīcē harī ślōka mhaṇī nānāparī
no translation in English
▷ (जावाया)(खायाच्या)(पंगती)(पडल्यात)(दारी)
▷ (माझे)(नवतीचे)(हरी)(श्लोक)(म्हणी)(नानापरी)
pas de traduction en français


D:XI-1.2ci (D11-01-02c01) - Son expert in farming / Rearing bullocks / Bullocks are eating / Various feeds

[105] id = 71296
गाडीच्या बयीलाला तांदळाचा दाणा
राजधरा हौश्या माझ्या गाडीवाना
gāḍīcyā bayīlālā tāndaḷācā dāṇā
rājadharā hauśyā mājhyā gāḍīvānā
Rice feed for the bullock of the cart
Rajdhar, my cartman is very caring
▷ (गाडीच्या)(बयीलाला)(तांदळाचा)(दाणा)
▷ (राजधरा)(हौश्या) my (गाडीवाना)
pas de traduction en français


E:XIV-1.3a (E14-01-03a) - Relatives attached to daughter / Mother, daughter and daughter’s husband / Daughter and her husband, the mother’s dear ones

[212] id = 110804
जावायाला देऊ केली झिना संगट घोडी
नेनंती माझी बाई वरी सवुळ्याची घडी
jāvāyālā dēū kēlī jhinā saṅgaṭa ghōḍī
nēnantī mājhī bāī varī savuḷyācī ghaḍī
no translation in English
▷ (जावायाला)(देऊ) shouted (झिना) tells (घोडी)
▷ (नेनंती) my daughter (वरी)(सवुळ्याची)(घडी)
pas de traduction en français


F:XV-3.2b (F15-03-02b) - Sister’s attachment to brother / Mutual Intimacy / Reciprocal love

[42] id = 42057
गुंदेगावीचा पार भरला हजार लोकांनी
उठूनी दिली भेट माझ्या परण सख्यानी
gundēgāvīcā pāra bharalā hajāra lōkānnī
uṭhūnī dilī bhēṭa mājhyā paraṇa sakhyānī
The platform around the tree is filled with thousands of people
My darling brother got up and met me
▷ (गुंदेगावीचा)(पार)(भरला)(हजार)(लोकांनी)
▷ (उठूनी)(दिली)(भेट) my (परण)(सख्यानी)
pas de traduction en français


F:XV-3.2g (F15-03-02g) - Sister’s attachment to brother / Mutual Intimacy / Sister extolls brother’s personality

[32] id = 64549
सोन झाल जुन चांदी आली मोडायाला
अंजन बंधु माझ्या घ्याव सुनच्या जोडव्याला
sōna jhāla juna cāndī ālī mōḍāyālā
añjana bandhu mājhyā ghyāva sunacyā jōḍavyālā
Gold ornaments have become old, silver things have lost their shape
Anjan, my brother, buy new (gold and silver) for your daughter-in-law’s toe rings
▷  Gold (झाल)(जुन)(चांदी) has_come (मोडायाला)
▷ (अंजन) brother my (घ्याव)(सुनच्या)(जोडव्याला)
pas de traduction en français


F:XVI-2.2 (F16-02-02) - Sister expects brother’s moral support / The one with no brother, no presents, no support

[8] id = 41967
जिला नाही भाऊ तिन चिखलाचा केला
आला मिरगाचा पाऊस दादा इगरुन गेला
jilā nāhī bhāū tina cikhalācā kēlā
ālā miragācā pāūsa dādā giruna gēlā
The sister who doesn’t have a brother, she made a statue from mud
Summer rains came and the statue of brother got washed away
▷ (जिला) not brother (तिन)(चिखलाचा) did
▷  Here_comes (मिरगाचा) rain (दादा)(इगरुन) has_gone
pas de traduction en français


F:XVII-1.5 (F17-01-05) - Brother as father-in-law of one’s son, vyāhī / Brother and sister both decide upon

[25] id = 77080
बंधु ईवाई करु गेले मालन माझी चिंतागती
बोलतेत माझे बंधु लग्नाच्या थिती किती
bandhu īvāī karu gēlē mālana mājhī cintāgatī
bōlatēta mājhē bandhu lagnācyā thitī kitī
I made my brother my Vyahi* my sister-in-law is worried
Brother asks, when is the auspicious day for the wedding
▷  Brother (ईवाई)(करु) has_gone (मालन) my (चिंतागती)
▷ (बोलतेत)(माझे) brother (लग्नाच्या)(थिती)(किती)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law


F:XVII-4.1 (F17-04-01) - Maternal uncle and nephew / Nephew demands uncle’s daughter

[26] id = 59460
मामा घाली राम राम भाचा जोडी दोन्ही हात
लावी जावायाच नात
māmā ghālī rāma rāma bhācā jōḍī dōnhī hāta
lāvī jāvāyāca nāta
Maternal uncle greets his nephew, nephew folds his hands
He says, he is maternal uncle’s son-in-law
▷  Maternal_uncle (घाली) Ram Ram (भाचा)(जोडी) both hand
▷ (लावी)(जावायाच)(नात)
pas de traduction en français


F:XVII-4.3 (F17-04-03) - Maternal uncle and nephew / Nephew welcomed at uncle’s house

[12] id = 66759
मामा घाली रामराम भासा घालीतो सलाम
बोलले माझे बंधु बाळ बहिणीचे गुलाम
māmā ghālī rāmarāma bhāsā ghālītō salāma
bōlalē mājhē bandhu bāḷa bahiṇīcē gulāma
Maternal uncle greets his nephew, nephew salutes his maternal uncle
My brother says, nephew is sister’s slave
▷  Maternal_uncle (घाली)(रामराम)(भासा)(घालीतो)(सलाम)
▷  Says (माझे) brother son (बहिणीचे)(गुलाम)
pas de traduction en français


F:XVII-5.4 (F17-05-04) - Children of brother / Sister takes vow for brother to get a child

Cross-references:A:II-2.14ci (A02-02-14c01) - Woman’s social identity / Sterility / Pity for defect / Feeling of inadequacy, blemish
A:II-2.29 ???
F:XVII-2.15 (F17-02-15) - Brother’s wife, bhāujay / Sweet mutual relation
F:XVII-2.97 ???
[24] id = 77069
घोड्यावरुनी रामराम बघा पाव्हुण्याची टेक
बोलले बंधु माझे भासा बहिणीचा लेक
ghōḍyāvarunī rāmarāma baghā pāvhuṇyācī ṭēka
bōlalē bandhu mājhē bhāsā bahiṇīcā lēka
Greetings from horseback by the guest, look at his manners
Brother says, he is my nephew, my sister’s son
▷ (घोड्यावरुनी)(रामराम)(बघा)(पाव्हुण्याची)(टेक)
▷  Says brother (माझे)(भासा) of_sister (लेक)
pas de traduction en français


G:XIX-2.7 (G19-02-07) - Husband and wife, mutual love / Sleeping chamber

Cross-references:D:X-4.1bii (D10-04-01b02) - Mother’s expectations from son / Sari / Chandrakala, black sari
E:XIII-3.1bi (E13-03-01b01) - Mother-daughter, mutual expectations / Daughter expects material support / Sari / Candrakala or black sari
F:XVI-1.4a (F16-01-04a) - Sister expects brother’s presents / Sari / A black sari called chandrakala
F:XVII-2.5b (F17-02-05b) - Brother’s wife, bhāujay / Denies gifts to husband’s sister / Black sari - chandrakala
F:XVII-3 (F17-03) - Feast of bhāubij
F:XVII-3.6 (F17-03-06) - Feast of bhāubij / Present offered by brother
F:XVII-3.1 (F17-03-01) - Feast of bhāubij / Meal served to brother
F:XVII-5.3 (F17-05-03) - Children of brother / Niece, dear to maternal uncle
F:XVII-5.7 (F17-05-07) - Children of brother / Nephew’s marriage
F:XVII-6.6 (F17-06-06) - Brother’s marriage / Gifts to sister
F:XVII-6.1 (F17-06-01) - Brother’s marriage / Purchase of articles, preparations
F:XVIII-1.3 (F18-01-03) - Parents’ home, māher / Presents expected from, given to māher
F:XVIII-1.1 (F18-01-01) - Parents’ home, māher / Appeal for māher
F:XVIII-1.2 (F18-01-02) - Parents’ home, māher / Attraction for house of mother’s grand-parents
F:XVIII-1.4 (F18-01-04) - Parents’ home, māher / Māher alien after the death of parents
F:XVIII-1.5 (F18-01-05) - Parents’ home, māher / Parents are dead
F:XVIII-1.8 ???
F:XVIII-1.9 ???
F:XVIII-1.10 ???
F:XVIII-1.15 ???
F:XVIII-1.16 ???
F:XVIII-2.1b (F18-02-01b) - Other relatives / Paternal uncles, aunts / She receives presents from them
F:XVIII-2.1 (F18-02-01) - Other relatives / Paternal uncles, aunts
F:XVIII-2.2 (F18-02-02) - Other relatives / Maternal uncles, aunts
F:XVIII-2.3 ???
G:XIX-2.5 (G19-02-05) - Husband and wife, mutual love / He fulfills expectations
G:XIX-2.6 (G19-02-06) - Husband and wife, mutual love / Wife obstinately demanding
G:XIX-2.7 (G19-02-07) - Husband and wife, mutual love / Sleeping chamber
G:XIX-2.7 (G19-02-07) - Husband and wife, mutual love / Sleeping chamber
G:XIX-5.4b (G19-05-04b) - Husband and wife: attitudes, images and values / Wife under two rules / No place in son’s regime
G:XIX-5.9 (G19-05-09) - Husband and wife: attitudes, images and values / A poor husband
G:XIX-5.10 (G19-05-10) - Husband and wife: attitudes, images and values / And Lakṣmī
G:XX-1.6 (G20-01-06) - Daughter-in-law with parents-in-law / Parents-in-law give presents to daughter-in-law
G:XX-1.2 (G20-01-02) - Daughter-in-law with parents-in-law / Daughter-in-law remembers in-laws gone to heaven
G:XX-2.17 (G20-02-17) - Daughter-in-law with mother-in-law / Daughter-in-law’s husband take wife’s side
G:XX-2.2 (G20-02-02) - Daughter-in-law with parents-in-law / Kuṅku, their mutual relation
G:XX-3.3 (G20-03-03) - With husband’s brother / Present demanded from him / Presents demanded from him
G:XX-3.6 (G20-03-06) - With husband’s brother / His children
G:XX-3.7 ???
G:XX-3.8 ???
[3] id = 65489
भरताराची सेवा जागी होती तवर केली
डाव्या हाती इंजनवारा बाई माझी झोपी गेली
bharatārācī sēvā jāgī hōtī tavara kēlī
ḍāvyā hātī iñjanavārā bāī mājhī jhōpī gēlī
She attended to her husband as long as she was awake
Electric fan to her left side, my daughter went to sleep
▷ (भरताराची)(सेवा)(जागी)(होती)(तवर) shouted
▷ (डाव्या)(हाती)(इंजनवारा) woman my (झोपी) went
pas de traduction en français


G:XIX-7.9 (G19-07-09) - Wife’s death before husband / The death should happen on Monday night

[26] id = 75657
आयव मरण सोमवारी सकाळुनी
सुर्या गेला झाकाळुन
āyava maraṇa sōmavārī sakāḷunī
suryā gēlā jhākāḷuna
I died as an Ahev* woman on Monday morning
(My haladi* and kunku*), covered the sun (face)
▷ (आयव)(मरण)(सोमवारी)(सकाळुनी)
▷ (सुर्या) has_gone (झाकाळुन)
pas de traduction en français
AhevAn unwidowed woman
haladiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally takes place a day before the wedding
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[27] id = 75658
आयव मरण सोमवारी देरे देवा
बोलत्यात सासा जावा वटी भरुन कुंकू लावा
āyava maraṇa sōmavārī dērē dēvā
bōlatyāta sāsā jāvā vaṭī bharuna kuṅkū lāvā
God, give me death as an Ahev* woman on a Monday
Mother-in-law and sisters-in-law say, fill her lap and apply kunku* and haladi*
▷ (आयव)(मरण)(सोमवारी)(देरे)(देवा)
▷ (बोलत्यात)(सासा)(जावा)(वटी)(भरुन) kunku put
pas de traduction en français
AhevAn unwidowed woman
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
haladiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally takes place a day before the wedding

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. Discovery in a furrow
 2. Childhood
 3. Lifting of the bow
 4. Rām and Lakṣmaṇ together
 5. Rāvaṇ’s arrogance spells ruin
 6. Rāvaṇ steals Sītā away
 7. Rāvaṇ’s malicious moves to fool Sītā
 8. Lakṣmaṇ line
 9. Mandodarī tells Rāvaṇ
 10. Who went searching
 11. Eloping Sītā
 12. Giving signs
 13. Birds-Jaṭāu, Garuḍa
 14. Lakṣmaṇ injured
 15. Droṇāgīrī was brought
 16. Sītā’s food:forest fruits
 17. Mārutī goes to Lanka
 18. Mārutī sets fire to Laṅkā
 19. Sītā among the most faithful spouses
 20. Sītā’s satva
 21. Tātobā acts as midwife
 22. She-monkey inquisitive about Aṅkuś
 23. He comes as a bairāgī
 24. He rushes whenever she is in trouble
 25. Dear one
 26. The five Pāṅḍava, Draupadī’s protectors
 27. At Yerā village (Vehergaon)
 28. She quarrels like a prostitute
 29. Advices about how to treat them
 30. Together with other gods, holy places
 31. Singing to Rām and gods
 32. No parallel in the world
 33. Pothī, kirtan
 34. Sulocana receives the news of his death
 35. Sister Subhadrā
 36. The dear one
 37. Mānūbāī
 38. Special dishes for fast prepared for Viṭṭhal
 39. Muktabai
 40. Samadhi, self-immolation
 41. The decision of Dharmaraja
 42. Pride of ones village
 43. Coming across difficulties on the way
 44. Son drives the cart
 45. Son is tired but admirable
 46. The way he sleeps
 47. Light colour of his face
 48. Various feeds
 49. Daughter and her husband, the mother’s dear ones
 50. Reciprocal love
 51. Sister extolls brother’s personality
 52. The one with no brother, no presents, no support
 53. Brother and sister both decide upon
 54. Nephew demands uncle’s daughter
 55. Nephew welcomed at uncle’s house
 56. Sister takes vow for brother to get a child
 57. Sleeping chamber
 58. The death should happen on Monday night
⇑ Top of page ⇑