Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B06-02
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic classes B:VI-2.1a ... (B06-02)
(12021 records)

Display songs in class at higher level (B06)
Display complete classification scheme (3615 classes)
209 semantic classes ➡ list at the bottom of this page
B:VI-2.1a, B:VI-2.1b, B:VI-2.1c, B:VI-2.2a, B:VI-2.2b, B:VI-2.2c, B:VI-2.2d, B:VI-2.3a, B:VI-2.3b, B:VI-2.3c, B:VI-2.3d, B:VI-2.3e, B:VI-2.3f, B:VI-2.3g, B:VI-2.3h, B:VI-2.3i, B:VI-2.3j, B:VI-2.3k, B:VI-2.3l, B:VI-2.4a, B:VI-2.4b, B:VI-2.4c, B:VI-2.4di, B:VI-2.4dii, B:VI-2.4diii, B:VI-2.4div, B:VI-2.4dv, B:VI-2.4dvi, B:VI-2.4dvii, B:VI-2.4dviii, B:VI-2.4dix, B:VI-2.4dx, B:VI-2.4dxi, B:VI-2.4dxii, B:VI-2.4dxiii, B:VI-2.5a, B:VI-2.5b, B:VI-2.5c, B:VI-2.6a, B:VI-2.6b, B:VI-2.7a, B:VI-2.7b, B:VI-2.7c, B:VI-2.7d, B:VI-2.7e, B:VI-2.7f, B:VI-2.7g, B:VI-2.8, B:VI-2.9a, B:VI-2.9b, B:VI-2.9c, B:VI-2.9d, B:VI-2.9e, B:VI-2.9f, B:VI-2.9g, B:VI-2.9h, B:VI-2.9i, B:VI-2.9j, B:VI-2.9k, B:VI-2.9l, B:VI-2.10a, B:VI-2.10bi, B:VI-2.10bii, B:VI-2.10biii, B:VI-2.10biv, B:VI-2.10c, B:VI-2.10d, B:VI-2.10ei, B:VI-2.10eii, B:VI-2.10eiii, B:VI-2.10f, B:VI-2.10g, B:VI-2.10h, B:VI-2.10i, B:VI-2.10j, B:VI-2.10k, B:VI-2.10l, B:VI-2.10m, B:VI-2.10n, B:VI-2.10o, B:VI-2.11a, B:VI-2.11ai, B:VI-2.11aii, B:VI-2.11aiii, B:VI-2.11b, B:VI-2.11c, B:VI-2.11d, B:VI-2.11ei, B:VI-2.11eii, B:VI-2.11eiii, B:VI-2.11eiv, B:VI-2.11ev, B:VI-2.11evi, B:VI-2.11evii, B:VI-2.11eviii, B:VI-2.11eix, B:VI-2.11ex, B:VI-2.11exi, B:VI-2.11exii, B:VI-2.11exiii, B:VI-2.11exiv, B:VI-2.11exv, B:VI-2.11exvi, B:VI-2.11exvii, B:VI-2.11exviii, B:VI-2.11exix, B:VI-2.11exx, B:VI-2.11exxi, B:VI-2.11exxii, B:VI-2.11exxiii, B:VI-2.11exxiv, B:VI-2.11fi, B:VI-2.11fii, B:VI-2.11fiii, B:VI-2.11fiv, B:VI-2.11fv, B:VI-2.11fvi, B:VI-2.11fvii, B:VI-2.11fviii, B:VI-2.11fix, B:VI-2.11fx, B:VI-2.11fxi, B:VI-2.11fxii, B:VI-2.11fxiii, B:VI-2.11gi, B:VI-2.11gii, B:VI-2.11giii, B:VI-2.11giv, B:VI-2.11gv, B:VI-2.11gvi, B:VI-2.11gvii, B:VI-2.11gviii, B:VI-2.11gix, B:VI-2.11gx, B:VI-2.11gxi, B:VI-2.11gxii, B:VI-2.11gxiii, B:VI-2.11gxiv, B:VI-2.11gxv, B:VI-2.11h, B:VI-2.11i, B:VI-2.11j, B:VI-2.11k, B:VI-2.11l, B:VI-2.11m, B:VI-2.11n, B:VI-2.11oi, B:VI-2.11oii, B:VI-2.11oiii, B:VI-2.11oiv, B:VI-2.11ov, B:VI-2.11ovi, B:VI-2.11ovii, B:VI-2.11oviii, B:VI-2.11oix, B:VI-2.11p, B:VI-2.11q, B:VI-2.12a, B:VI-2.12b, B:VI-2.12c, B:VI-2.12d, B:VI-2.12e, B:VI-2.12f, B:VI-2.12g, B:VI-2.12h, B:VI-2.12i, B:VI-2.12ji, B:VI-2.12jii, B:VI-2.12k, B:VI-2.12l, B:VI-2.12m, B:VI-2.12n, B:VI-2.12o, B:VI-2.12p, B:VI-2.12q, B:VI-2.12r, B:VI-2.12s, B:VI-2.12t, B:VI-2.12u, B:VI-2.12v, B:VI-2.13, B:VI-2.14, B:VI-2.15, B:VI-2.16, B:VI-2.17, B:VI-2.18, B:VI-2.19a, B:VI-2.19b, B:VI-2.19ci, B:VI-2.19cii, B:VI-2.19ciii, B:VI-2.19civ, B:VI-2.19cv, B:VI-2.19cvi, B:VI-2.19cvii, B:VI-2.19cviii, B:VI-2.19cix, B:VI-2.19cx, B:VI-2.19cxi, B:VI-2.19cxii, B:VI-2.19cxiii, B:VI-2.19cxiv, B:VI-2.19cxv, B:VI-2.19cxvi, B:VI-2.19cxvii, B:VI-2.19d, B:VI-2.19e, B:VI-2.19f, B:VI-2.19g

B:VI-2.1a (B06-02-01a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Halts on the way

Cross-references:B:VI-2.1c (B06-02-01c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Dindi
B:VI-2.7a (B06-02-07a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Ceremonies / Palanquin, chariot
B:VI-2.12n (B06-02-12n) - Paṅḍharpur pilgrimage / Vīṭṭhal and Jani / Vīṭṭhal - Jani darśan
[1] id = 13063
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पंढरी जायायाला हाये मोकळी माझी येणी
बंधुजी राया माझ्या हाये पंढरी किती पेणी (थांबा)
paṇḍharī jāyāyālā hāyē mōkaḷī mājhī yēṇī
bandhujī rāyā mājhyā hāyē paṇḍharī kitī pēṇī (thāmbā)
To go to Pandhari, my hair is unplaited
Dear brother, how many more halts till Pandhari
▷ (पंढरी)(जायायाला)(हाये)(मोकळी) my (येणी)
▷ (बंधुजी)(राया) my (हाये)(पंढरी)(किती)(पेणी) ( (थांबा) )
pas de traduction en français
Notes =>पेणी- दमल्यावर थांबणे, त्याला ठेपा सुध्दा म्हणतात. असे किती थांबे, ठेपा आहेत
[2] id = 13064
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
आळंदी करुनी मला देहूची धावण
सोपान मुक्ताबाई मला सासवड गावाच्या लवणी (सपाटीला)
āḷandī karunī malā dēhūcī dhāvaṇa
sōpāna muktābāī malā sāsavaḍa gāvācyā lavaṇī (sapāṭīlā)
After visiting Alandi*, I am inclined to go to Dehu
Sopan, Muktabai, I will meet them at Saswad (on the bank of the river)
▷  Alandi (करुनी)(मला)(देहूची)(धावण)
▷ (सोपान)(मुक्ताबाई)(मला)(सासवड)(गावाच्या)(लवणी) ( (सपाटीला) )
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
[3] id = 13065
शिर्के आशा - Shirke Asha
Village कादवे - Kadve
पंढरीला जाया आडव लागल चांद नांद
माझ्या बाळाच्या खिशामंदी कोण्या नारीची नथ गेंद
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgala cānda nānda
mājhyā bāḷācyā khiśāmandī kōṇyā nārīcī natha gēnda
On way to Pandhari, one has to pass through Chand Nand* village
In my child’s pocket is some woman’s nose ring with lustrous pearls
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागल)(चांद)(नांद)
▷  My (बाळाच्या)(खिशामंदी)(कोण्या)(नारीची)(नथ)(गेंद)
pas de traduction en français
Chand NandNames of villages
[4] id = 13066
बोडके रखमा - Bodake Rakhma
Village मुळापूर - Mulapur
पंढरी जाया आडव लागत वस्तीला पुण
संग सोबतीला नेते बंधू भाच मला संगतीला काय उण
paṇḍharī jāyā āḍava lāgata vastīlā puṇa
saṅga sōbatīlā nētē bandhū bhāca malā saṅgatīlā kāya uṇa
On the way to Pandhari comes Pune where we can spend the night
I take my brothers and nephews along, for company I lack nothing
▷ (पंढरी)(जाया)(आडव)(लागत)(वस्तीला)(पुण)
▷  With (सोबतीला)(नेते) brother (भाच)(मला)(संगतीला) why (उण)
pas de traduction en français
[5] id = 13067
खैरे लक्ष्मी - Khaire Lakshmi
Village मुळापूर - Mulapur
पंढरी जाया आडव लागल पुण गावू
सांगते रे बंधू तुला पालखी संग जावू
paṇḍharī jāyā āḍava lāgala puṇa gāvū
sāṅgatē rē bandhū tulā pālakhī saṅga jāvū
On way to Pandhari, we have to cross Pune
My dear brother, I tell you, let’s go with the palanquin
▷ (पंढरी)(जाया)(आडव)(लागल)(पुण)(गावू)
▷  I_tell (रे) brother to_you (पालखी) with (जावू)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.7a (B06-02-07a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Ceremonies / Palanquin, chariot
[6] id = 13068
खैरे लक्ष्मी - Khaire Lakshmi
Village मुळापूर - Mulapur
पंढरी जाया आडव लागल लोहगावू
सांगते बंधू तुला सायकलीला दिवा लावू
paṇḍharī jāyā āḍava lāgala lōhagāvū
sāṅgatē bandhū tulā sāyakalīlā divā lāvū
Lohegaon will come on way to Pandhari
I tell you brother, let’s light the lamp of your bicycle
▷ (पंढरी)(जाया)(आडव)(लागल)(लोहगावू)
▷  I_tell brother to_you bicycle lamp apply
pas de traduction en français
[7] id = 13069
खैरे लक्ष्मी - Khaire Lakshmi
Village मुळापूर - Mulapur
पंढरी जाया आडवी लागली भोसरी
झाडा ना झुडपाची नाही सावली दिसयली
paṇḍharī jāyā āḍavī lāgalī bhōsarī
jhāḍā nā jhuḍapācī nāhī sāvalī disayalī
On way to Pandhari, we crossed through Bhosari
We did not find any shade of either a tree or a shrub
▷ (पंढरी)(जाया)(आडवी)(लागली)(भोसरी)
▷ (झाडा) * (झुडपाची) not wheat-complexioned (दिसयली)
pas de traduction en français
[8] id = 13070
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
दादा पंढरपूरा जाया हैत मोकळ माझ केस
आळंदी पासूयानी आहे पंढरी किती कोस
dādā paṇḍharapūrā jāyā haita mōkaḷa mājha kēsa
āḷandī pāsūyānī āhē paṇḍharī kitī kōsa
Brother, to go to Pandharpur, my hair is let loose
How many kos* is Alandi* from Pandharpur
▷ (दादा)(पंढरपूरा)(जाया)(हैत)(मोकळ) my (केस)
▷  Alandi (पासूयानी)(आहे)(पंढरी)(किती)(कोस)
pas de traduction en français
kosA measure of distance
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
[9] id = 13071
धुमाळ छबु - Dhumal Chabu
Village माण - Man
पंढरीला जायाला आडव लागल सासवड
इठ्ठलाच्या आंधी सोपान देवाच दर्शन
paṇḍharīlā jāyālā āḍava lāgala sāsavaḍa
iṭhṭhalācyā āndhī sōpāna dēvāca darśana
On way to Pandhari, we came across Saswad
Before Itthal*, we took the darshan* of Sopandev
▷ (पंढरीला)(जायाला)(आडव)(लागल)(सासवड)
▷ (इठ्ठलाच्या)(आंधी)(सोपान)(देवाच)(दर्शन)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
DarshanLooking directly at the image of God
[10] id = 13072
वांद्रे लीला - Vandre Lila
Village माण - Man
सोपान चांगदेव चौघे सन्याशाच भाऊ
सुप सासवडी राज्य करी एकटा सोपान देऊ
sōpāna cāṅgadēva caughē sanyāśāca bhāū
supa sāsavaḍī rājya karī ēkaṭā sōpāna dēū
Sopan, Changdev, all the four brothers of an ascetic
Sopandev alone rules over Supe and Saswad
▷ (सोपान)(चांगदेव)(चौघे)(सन्याशाच) brother
▷ (सुप)(सासवडी)(राज्य)(करी)(एकटा)(सोपान)(देऊ)
pas de traduction en français
[11] id = 13073
शिर्के आशा - Shirke Asha
Village कादवे - Kadve
पंढरीला जाया आडवी लागली जेजुयरी
विठ्ठलायाच्या आंदी देव भेटला मल्हायारी
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgalī jējuyarī
viṭhṭhalāyācyā āndī dēva bhēṭalā malhāyārī
On way to Pandhari, we crossed through Jejuri
Before Vitthal*, we met God Malhari
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागली)(जेजुयरी)
▷ (विठ्ठलायाच्या)(आंदी)(देव)(भेटला)(मल्हायारी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[12] id = 13074
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
पंढरी जायाला म्होर लागली जेजुरी
इठ्ठालाच्या आंधी देव भेटला मल्हारी
paṇḍharī jāyālā mhōra lāgalī jējurī
iṭhṭhālācyā āndhī dēva bhēṭalā malhārī
On way to Pandhari, we crossed through Jejuri
Before Itthal*, we met God Malhari
▷ (पंढरी)(जायाला)(म्होर)(लागली)(जेजुरी)
▷ (इठ्ठालाच्या)(आंधी)(देव)(भेटला)(मल्हारी)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
[13] id = 13075
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
जाते मी पंढरीला आडवी लागली चिलारु
इठ्ठलाच्या आधी देव भेटला मल्हारु
jātē mī paṇḍharīlā āḍavī lāgalī cilāru
iṭhṭhalācyā ādhī dēva bhēṭalā malhāru
On way to Pandhari, we crossed through Chilaru village
Before Itthal*, we met God Malhari
▷  Am_going I (पंढरीला)(आडवी)(लागली)(चिलारु)
▷ (इठ्ठलाच्या) before (देव)(भेटला)(मल्हारु)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
[14] id = 13076
शिर्के आशा - Shirke Asha
Village कादवे - Kadve
पंढरीला जाया आडव लागल फलटण
विठलाच्या आंधी चंद्रभागेच दर्शन
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgala phalaṭaṇa
viṭhalācyā āndhī candrabhāgēca darśana
On way to Pandhari came the village of Phaltan
Before Vitthal*, we had the darshan* of river Chandrabhaga*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागल)(फलटण)
▷ (विठलाच्या)(आंधी)(चंद्रभागेच)(दर्शन)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
DarshanLooking directly at the image of God
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[15] id = 13077
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
जाते ना पंढरीला म्होर लागली कुर्डूवाडी
निशाण भडक भारी देव इठ्ठल तुझी माडी
jātē nā paṇḍharīlā mhōra lāgalī kurḍūvāḍī
niśāṇa bhaḍaka bhārī dēva iṭhṭhala tujhī māḍī
On way to Pandhari, Kurduwadi was ahead
The flag was fluttering strongly aloft Vitthal*’s storey (temple)
▷  Am_going * (पंढरीला)(म्होर)(लागली)(कुर्डूवाडी)
▷ (निशाण)(भडक)(भारी)(देव)(इठ्ठल)(तुझी)(माडी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[16] id = 13078
पाठारे ताना - Pathare Tana
Village मुळापूर - Mulapur
पंढरी जाया आडवी लागली कुर्डूवाडी
देवा ग विठ्ठलाची टाळ इन्यानी भरली गाडी
paṇḍharī jāyā āḍavī lāgalī kurḍūvāḍī
dēvā ga viṭhṭhalācī ṭāḷa inyānī bharalī gāḍī
On way to Pandhari comes Kurduwadi
God Vitthal*’s cart is full of cymbals and lutes
▷ (पंढरी)(जाया)(आडवी)(लागली)(कुर्डूवाडी)
▷ (देवा) * of_Vitthal (टाळ)(इन्यानी)(भरली)(गाडी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[17] id = 13079
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
पंढरीला जाते म्होर लागल नातपुत
शंकराच देऊळ डाव्या हाताला रहात
paṇḍharīlā jātē mhōra lāgala nātaputa
śaṅkarāca dēūḷa ḍāvyā hātālā rahāta
On way to Pandhari, Nataputa lies ahead
The temple of Shankar is on the left side of the road
▷ (पंढरीला) am_going (म्होर)(लागल)(नातपुत)
▷ (शंकराच)(देऊळ)(डाव्या)(हाताला)(रहात)
pas de traduction en français
[18] id = 13080
पाठारे ताना - Pathare Tana
Village मुळापूर - Mulapur
पंढरपूर ग मग लागत सोलापूर शहर
तिथ नांदत तुळशीबुवा डोंगरावर
paṇḍharapūra ga maga lāgata sōlāpūra śahara
titha nāndata tuḷaśībuvā ḍōṅgarāvara
Pandharpur comes first and then Solapur
Tulashibuva lives on the hills over there
▷ (पंढरपूर) * (मग)(लागत)(सोलापूर)(शहर)
▷ (तिथ)(नांदत)(तुळशीबुवा)(डोंगरावर)
pas de traduction en français
[19] id = 13081
दळवी बबा - Dalvi Baba
Village जवण वसाहत - Javan Vasahat
मुंबई वर ग काशी रामेश्वर
तीर्थाचा जागा दूर ग पंढरपूर
mumbaī vara ga kāśī rāmēśvara
tīrthācā jāgā dūra ga paṇḍharapūra
Kashi* Rameshwar are far away from Mumbai
These places of pilgrimage are away from Pandharpur
▷ (मुंबई)(वर) * how (रामेश्वर)
▷ (तीर्थाचा)(जागा) far_away * (पंढरपूर)
pas de traduction en français
KashiName of a place of pilgrimage. In the songs, mother is many times referred to or called Kashi.
[20] id = 13082
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
आळंदी पासूयीनी हाये पंढरी किती दूर
बंधु राजा माझ्या मधी लागल येळपूर
āḷandī pāsūyīnī hāyē paṇḍharī kitī dūra
bandhu rājā mājhyā madhī lāgala yēḷapūra
How far is Pandhari from Alandi*
In between comes my brother’s Yelapur village
▷  Alandi (पासूयीनी)(हाये)(पंढरी)(किती) far_away
▷  Brother king my (मधी)(लागल)(येळपूर)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
[21] id = 13083
ढमाले सरु - Dhamale Saru
Village भोरकस - Bhorkas
जाते मी पंढरीला आडव लागल येळपूर
देव का विठ्ठलाचा बाळाचा वाडा दूर
jātē mī paṇḍharīlā āḍava lāgala yēḷapūra
dēva kā viṭhṭhalācā bāḷācā vāḍā dūra
I cross Yelapur while going to Pandhari
My son’s, God Vitthal*’s house is far away
▷  Am_going I (पंढरीला)(आडव)(लागल)(येळपूर)
▷ (देव)(का)(विठ्ठलाचा)(बाळाचा)(वाडा) far_away
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[22] id = 13084
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village मोसे - Mose
जाते मी पंढरपुरा आडव लागल येळपुर
सांगते देवा तुला माझ्या बंधूचा वाडा दूर
jātē mī paṇḍharapurā āḍava lāgala yēḷapura
sāṅgatē dēvā tulā mājhyā bandhūcā vāḍā dūra
I cross Yelapur while going to Pandhari
I tell you, God, my brother’s house is far away
▷  Am_going I (पंढरपुरा)(आडव)(लागल)(येळपुर)
▷  I_tell (देवा) to_you my (बंधूचा)(वाडा) far_away
pas de traduction en français
[23] id = 13085
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
पंढरीला जाया आडवा लागला दिवे घाट
विठ्ठालाच्या आंधी देव कुंडलीक भेट
paṇḍharīlā jāyā āḍavā lāgalā divē ghāṭa
viṭhṭhālācyā āndhī dēva kuṇḍalīka bhēṭa
I go to Pandhari, on the way comes Dive ghat*
I meet God Kundalik* before Vitthal*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवा)(लागला)(दिवे)(घाट)
▷ (विठ्ठालाच्या)(आंधी)(देव)(कुंडलीक)(भेट)
pas de traduction en français
ghatA vessel or a pot. The divinity in the ceremonies of Navratra i.e. nine days and nine night s before Dassera.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[24] id = 13086
मरगळे रखमा - Margale Rakhma
Village गोंडेखल - Gondekhal
बाई पंढरी येऊ नको पंढरी लई लांब
पुण्यापासूनी पंढरी आहे चौदा कौस लांब
bāī paṇḍharī yēū nakō paṇḍharī laī lāmba
puṇyāpāsūnī paṇḍharī āhē caudā kausa lāmba
Woman, don’t come to Pandhari, Pandhari is far away
Pandhari is fourteen kos* from Pune
▷  Woman (पंढरी)(येऊ) not (पंढरी)(लई)(लांब)
▷ (पुण्यापासूनी)(पंढरी)(आहे)(चौदा)(कौस)(लांब)
pas de traduction en français
kosA measure of distance
[25] id = 13087
उभे झिंगा - Ubhe Jhinga
Village कोळवडे - Kolavade
जाते पंढरीला आडव लागल चांदनांद
इठ्ठालाच्या आधी देवू भेटल गोपीचंद
jātē paṇḍharīlā āḍava lāgala cāndanānda
iṭhṭhālācyā ādhī dēvū bhēṭala gōpīcanda
While going to Pandhari, Chanda Nanda is on the way
I met God Gopichand before Itthal*
▷  Am_going (पंढरीला)(आडव)(लागल)(चांदनांद)
▷ (इठ्ठालाच्या) before (देवू)(भेटल)(गोपीचंद)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
[26] id = 13088
उभे झिंगा - Ubhe Jhinga
Village कोळवडे - Kolavade
जाते पंढरीला आडव लागल हडपसर
इठ्ठलाच्या आधी देवू भेटल ज्ञानेश्वर
jātē paṇḍharīlā āḍava lāgala haḍapasara
iṭhṭhalācyā ādhī dēvū bhēṭala jñānēśvara
I go to Pandhari, I cross Hadapsar on the way
I met God Dnyaneshwar* before Itthal*
▷  Am_going (पंढरीला)(आडव)(लागल)(हडपसर)
▷ (इठ्ठलाच्या) before (देवू)(भेटल)(ज्ञानेश्वर)
pas de traduction en français
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
ItthalVitthal pronounced locally
[27] id = 13089
उभे झिंगा - Ubhe Jhinga
Village कोळवडे - Kolavade
जाते पंढरीला आडवी लागली कुर्डूवाडी
देव इठ्ठालाची टाळ इण्यानी भरली गाडी
jātē paṇḍharīlā āḍavī lāgalī kurḍūvāḍī
dēva iṭhṭhālācī ṭāḷa iṇyānī bharalī gāḍī
I go to Pandhari, Kurduwadi is on the way
God Itthal*’s cart is loaded with cymbals and lutes
▷  Am_going (पंढरीला)(आडवी)(लागली)(कुर्डूवाडी)
▷ (देव)(इठ्ठालाची)(टाळ)(इण्यानी)(भरली)(गाडी)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
[28] id = 13090
उभे तारा - Ubhe Tara
Village कोळवडे - Kolavade
जाते मी पंढरीला आडवी लागली कुर्डूवाडी
त्याच्या शिववरी बाळ माझ बारस सोडी
jātē mī paṇḍharīlā āḍavī lāgalī kurḍūvāḍī
tyācyā śivavarī bāḷa mājha bārasa sōḍī
I go to Pandhari, Kurduwadi is on the way
My son breaks his Ekadashi* fast near the village boundary on Baras*
▷  Am_going I (पंढरीला)(आडवी)(लागली)(कुर्डूवाडी)
▷ (त्याच्या)(शिववरी) son my (बारस)(सोडी)
pas de traduction en français
EkadashiEleventh day in the new moon or full moon fortnight every month
BarasTwelfth day after the full moon(commonly observed) when the Ekadashi fast is broken or after the new moon
[29] id = 13091
उभे तारा - Ubhe Tara
Village कोळवडे - Kolavade
जाते मी पंढरीला पुढ लागल नातपुत
येवढ्या राऊळात जनाबाईचं हाये जात
jātē mī paṇḍharīlā puḍha lāgala nātaputa
yēvaḍhyā rāūḷāta janābāīcaṁ hāyē jāta
I go to Pandhari, Nataputa will come ahead
Janabai*’s grindmill is in the temple (at Pandharpur)
▷  Am_going I (पंढरीला)(पुढ)(लागल)(नातपुत)
▷ (येवढ्या)(राऊळात)(जनाबाईचं)(हाये) class
pas de traduction en français
JanabaiSaint Janabai
[30] id = 13092
पोळेकर सुंदरा - Polekar Sundra
Village शिरकोली - Shirkoli
जेजुरीला जाया आडव लागल नातपुत
इठ्ठलाच देऊळ तुझ्या राहिल डाव्या हात
jējurīlā jāyā āḍava lāgala nātaputa
iṭhṭhalāca dēūḷa tujhyā rāhila ḍāvyā hāta
One needs to go through Nataputa to go to Jejuri
The temple of Vitthal* will be on your left
▷ (जेजुरीला)(जाया)(आडव)(लागल)(नातपुत)
▷ (इठ्ठलाच)(देऊळ) your (राहिल)(डाव्या) hand
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[31] id = 13093
पवार हिरा - Pawar Hira
Village उरवडे - Urvade
पंढरीला जाया आडवी लागती कुरडूवाडी
देवा ज्ञानोबाची टाळइण्यान भरली गाडी
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgatī kuraḍūvāḍī
dēvā jñānōbācī ṭāḷiṇyāna bharalī gāḍī
I go to Pandhari, Kurduwadi is on the way
God Dnyanoba*’s cart is loaded with cymbals and lutes
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागती)(कुरडूवाडी)
▷ (देवा)(ज्ञानोबाची)(टाळइण्यान)(भरली)(गाडी)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[32] id = 13094
उभे झिंगा - Ubhe Jhinga
Village कोळवडे - Kolavade
जाते पंढरीला आडवी लागली कुरडवाडी
देवा विठ्ठालाची टाळ इण्यान भरली गाडी
jātē paṇḍharīlā āḍavī lāgalī kuraḍavāḍī
dēvā viṭhṭhālācī ṭāḷa iṇyāna bharalī gāḍī
I go to Pandhari, Kurduwadi is on the way
God Itthal*’s cart is loaded with cymbals and lutes
▷  Am_going (पंढरीला)(आडवी)(लागली)(कुरडवाडी)
▷ (देवा) of_Vitthal (टाळ)(इण्यान)(भरली)(गाडी)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
[33] id = 13095
पवार हिरा - Pawar Hira
Village उरवडे - Urvade
पंढरीला जाया आडवी लागली चरवली
देव ज्ञानोबाची मुक्ताबाई करवली
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgalī caravalī
dēva jñānōbācī muktābāī karavalī
On the way to Pandhari comes Charavali
God Dnyanoba* is the bridegroom, Muktabai is the bridegroom’s sister
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागली)(चरवली)
▷ (देव)(ज्ञानोबाची)(मुक्ताबाई)(करवली)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[34] id = 13096
उभे झिंगा - Ubhe Jhinga
Village कोळवडे - Kolavade
जाते पंढरीला आडवी लागली जेजुरी
विठ्ठलाच्या आधी देव भेटल मल्हारी
jātē paṇḍharīlā āḍavī lāgalī jējurī
viṭhṭhalācyā ādhī dēva bhēṭala malhārī
On the way to Pandhari, comes Jejuri
Will meet Malhari before God Vitthal*
▷  Am_going (पंढरीला)(आडवी)(लागली)(जेजुरी)
▷ (विठ्ठलाच्या) before (देव)(भेटल)(मल्हारी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[35] id = 14175
निवेकर शशीकला - Nivekar Shashikala
Village निवे - Nive
जाते ग पंढरीला आडवी लागली मुळशी
हिरव्या चोळीवरी बंधु काढतो तुळशी
jātē ga paṇḍharīlā āḍavī lāgalī muḷaśī
hiravyā cōḷīvarī bandhu kāḍhatō tuḷaśī
I go to Pandhari, Mulshi is on the way
My brother embroiders tulasi* on my green blouse
▷  Am_going * (पंढरीला)(आडवी)(लागली)(मुळशी)
▷ (हिरव्या)(चोळीवरी) brother (काढतो)(तुळशी)
pas de traduction en français
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.
[36] id = 14176
निवेकर शशीकला - Nivekar Shashikala
Village निवे - Nive
पंढरीला जाते आडव लागल चांदनांद
गुलाब्या चोळीवरी बंधु काढतो फुलगेंद
paṇḍharīlā jātē āḍava lāgala cāndanānda
gulābyā cōḷīvarī bandhu kāḍhatō phulagēnda
I go to Pandhari, on the way lies Chand Nand*
My brother embroiders bouquets of flowers on my pink blouse
▷ (पंढरीला) am_going (आडव)(लागल)(चांदनांद)
▷ (गुलाब्या)(चोळीवरी) brother (काढतो)(फुलगेंद)
pas de traduction en français
Chand NandNames of villages
[37] id = 39921
जाधव तान्हा - Jadhav Tanha
Village खैरी - Khiri
पंढरी जाया मुक्कमा कुर्डूवाडीचा
सांगते बाळा माझा धर हात लंगडीचा
paṇḍharī jāyā mukkamā kurḍūvāḍīcā
sāṅgatē bāḷā mājhā dhara hāta laṅgaḍīcā
On way to Pandhari, we take a halt at Kurduwadi
I tell you, my child, hold my hand, I am lame
▷ (पंढरी)(जाया)(मुक्कमा)(कुर्डूवाडीचा)
▷  I_tell child my (धर) hand (लंगडीचा)
pas de traduction en français
[38] id = 94058
पवार इंदु - Pawar Indu
Village आडगाव - Adgaon
पंढरीला जाया आडवा लागतो तुंगत
संग साधुची पंगत सावळ्या विठ्ठलाच्या
paṇḍharīlā jāyā āḍavā lāgatō tuṅgata
saṅga sādhucī paṅgata sāvaḷyā viṭhṭhalācyā
To go to Pandhari, Tungat comes on the way
Varkaris* sit down for a meal with the dark-complexioned Vitthal*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवा)(लागतो)(तुंगत)
▷  With (साधुची)(पंगत)(सावळ्या)(विठ्ठलाच्या)
pas de traduction en français
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[39] id = 94057
पवार इंदु - Pawar Indu
Village आडगाव - Adgaon
सातव्या मुक्काम आडव लागत नातपुत
संभाजीच उजव्या बाजुला शिखर राहत
sātavyā mukkāma āḍava lāgata nātaputa
sambhājīca ujavyā bājulā śikhara rāhata
The seventh halt is at Nataputa
The crest of Sambhaji’s monument lies on the right
▷ (सातव्या)(मुक्काम)(आडव)(लागत)(नातपुत)
▷ (संभाजीच)(उजव्या)(बाजुला)(शिखर)(राहत)
pas de traduction en français
[40] id = 41263
लाड लक्ष्मी - Lad Lakshmi
Village राशीवडे - Rashivade
UVS-41
पंढरीला जातो आडवं लागलं दुधगाव
खडीच्या चोळीवरी देवा विठ्ठला तुझं नाव
paṇḍharīlā jātō āḍavaṁ lāgalaṁ dudhagāva
khaḍīcyā cōḷīvarī dēvā viṭhṭhalā tujhaṁ nāva
We go to Pandhari, we cross Dudhgaon
God Vitthal*, your name is embossed on the blouse
▷ (पंढरीला) goes (आडवं)(लागलं)(दुधगाव)
▷ (खडीच्या)(चोळीवरी)(देवा) Vitthal (तुझं)(नाव)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[41] id = 47004
रांजणे सुगंधा - Ranjane Sugandha
Village दापवडी - Dapwadi
जाते मी पंढरीला आडव लागल मला पुण
पंढरपुरा मधी नाही माझ तीथ कोण
jātē mī paṇḍharīlā āḍava lāgala malā puṇa
paṇḍharapurā madhī nāhī mājha tītha kōṇa
I go to Pandhari, I go through Pune on the way
I have nobody over there in Pandhari
▷  Am_going I (पंढरीला)(आडव)(लागल)(मला)(पुण)
▷ (पंढरपुरा)(मधी) not my (तीथ) who
pas de traduction en français
[42] id = 5871
ढेबे ठमा - Dhebe Thama
Village पाथरशेत - Pathershet
पंढरी जायाला आडवी लागली चिरवली
इठ्ठल सावळ्याची मुक्ताई ती करवली
paṇḍharī jāyālā āḍavī lāgalī ciravalī
iṭhṭhala sāvaḷyācī muktāī tī karavalī
On the way to Pandhari comes Charawali
The dark-complexioned Itthal* is the bridegroom, Muktabai is the bridegroom’s sister
▷ (पंढरी)(जायाला)(आडवी)(लागली)(चिरवली)
▷ (इठ्ठल)(सावळ्याची)(मुक्ताई)(ती)(करवली)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
[43] id = 41318
खराडे लक्ष्मी - Kharade Lakshmi
Village कोल्हापूर शहर - Kolhapur City
देवाबीजीला जातो आडवी लागली टाकळी
इठ्ठल देवाजीच्या टाळइण्याला साखळी
dēvābījīlā jātō āḍavī lāgalī ṭākaḷī
iṭhṭhala dēvājīcyā ṭāḷiṇyālā sākhaḷī
I go for Tukaram* bij*, takali* comes on the way
God Itthal*’s cymbals and lutes have a chain
▷ (देवाबीजीला) goes (आडवी)(लागली)(टाकळी)
▷ (इठ्ठल)(देवाजीच्या)(टाळइण्याला)(साखळी)
pas de traduction en français
TukaramA 17th-century Hindu poet and sant of the Bhakti movement in Maharashtra
bijSecond day in each lunar fortnight
takaliName of a plant
ItthalVitthal pronounced locally
[44] id = 13158
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village मोसे - Mose
जाते मी पंढरीला आडवी लागली टाकड
सांगते देवा तुला तुझ्या इण्याला साकड
jātē mī paṇḍharīlā āḍavī lāgalī ṭākaḍa
sāṅgatē dēvā tulā tujhyā iṇyālā sākaḍa
I go to Pandhari, I come across Takad village
I tell you, God, I pray your lute to get me out of difficulty
▷  Am_going I (पंढरीला)(आडवी)(लागली)(टाकड)
▷  I_tell (देवा) to_you your (इण्याला)(साकड)
pas de traduction en français
[45] id = 94056
पवार इंदु - Pawar Indu
Village आडगाव - Adgaon
पंढरीला जाया आडव लागत इसावा
चित्त देवुन बघावा हरिच्या किर्तनाला
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata isāvā
citta dēvuna baghāvā haricyā kirtanālā
On the way to Pandhari, I come across Isava village
Listen attentively to Hari*’s kirtan*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(इसावा)
▷ (चित्त)(देवुन)(बघावा)(हरिच्या)(किर्तनाला)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
kirtanSinging the praises of God
[46] id = 45510
पाटणकर सुलोचना - Patankar Sulochana
Village दारफळ - Darphal
पंढरीला जाया आडवी लागली जेजुरी
विठ्ठलाच्या आधी मला भेटला मल्हारी
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgalī jējurī
viṭhṭhalācyā ādhī malā bhēṭalā malhārī
On the way to Pandhari, comes Jejuri
Will meet Malhari before God Vitthal*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागली)(जेजुरी)
▷ (विठ्ठलाच्या) before (मला)(भेटला)(मल्हारी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[47] id = 45512
पाटणकर सुलोचना - Patankar Sulochana
Village दारफळ - Darphal
पंढरीला जायाला आडवी लागली दिघी
ज्ञानोबा तुकाराम आरती घ्यावा बीगी
paṇḍharīlā jāyālā āḍavī lāgalī dighī
jñānōbā tukārāma āratī ghyāvā bīgī
On the way to Pandhari, Dighi falls on the route
Take the Arati* of Dnyanoba* and Tukaram* quickly
▷ (पंढरीला)(जायाला)(आडवी)(लागली)(दिघी)
▷ (ज्ञानोबा)(तुकाराम) Arati (घ्यावा)(बीगी)
pas de traduction en français
AratiPrayer of praise with a ritual of lights waved in front of god; waving a platter with an oil lamp in front of the image of God as a part of worship. Arati is also performed for persons as a symbol of conveying blessings or good wishes
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
TukaramA 17th-century Hindu poet and sant of the Bhakti movement in Maharashtra
[48] id = 45513
पाटणकर सुलोचना - Patankar Sulochana
Village दारफळ - Darphal
पंढरीला जायाला आडव लागल सासवड
विठ्ठलाच्या आधी सोपान देवाचं दर्शन घड
paṇḍharīlā jāyālā āḍava lāgala sāsavaḍa
viṭhṭhalācyā ādhī sōpāna dēvācaṁ darśana ghaḍa
On way to Pandhari, we came across Saswad
Before Vitthal*, we took the Darshan* of Sopandev
▷ (पंढरीला)(जायाला)(आडव)(लागल)(सासवड)
▷ (विठ्ठलाच्या) before (सोपान)(देवाचं)(दर्शन)(घड)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
DarshanLooking directly at the image of God
[49] id = 45514
पाटणकर सुलोचना - Patankar Sulochana
Village दारफळ - Darphal
पंढरीला जायाला आडव लागल पुणं
ज्ञानोबा तुकाराम यांच्या संगतीला काय उणं
paṇḍharīlā jāyālā āḍava lāgala puṇaṁ
jñānōbā tukārāma yāñcyā saṅgatīlā kāya uṇaṁ
On the way to Pandhari, we go through Pune
What can be lacking when Dnyanoba* and Tukaram* are there for company
▷ (पंढरीला)(जायाला)(आडव)(लागल)(पुणं)
▷ (ज्ञानोबा)(तुकाराम)(यांच्या)(संगतीला) why (उणं)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
TukaramA 17th-century Hindu poet and sant of the Bhakti movement in Maharashtra
[50] id = 45515
पाटणकर सुलोचना - Patankar Sulochana
Village दारफळ - Darphal
पंढरीला जायाला आडवी लागली येवती
देव ज्ञानोबाची पालखी मळ्यात जेवती
paṇḍharīlā jāyālā āḍavī lāgalī yēvatī
dēva jñānōbācī pālakhī maḷyāta jēvatī
On the way to Pandhari comes Yevati
The palanquin of Dnyanoba* halts for a meal at the plantation
▷ (पंढरीला)(जायाला)(आडवी)(लागली)(येवती)
▷ (देव)(ज्ञानोबाची)(पालखी)(मळ्यात)(जेवती)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[51] id = 45516
पाटणकर सुलोचना - Patankar Sulochana
Village दारफळ - Darphal
पंढरीला जायाला आडवी लागली चरवली
ज्ञानोबा नवरा मुक्ताबाई करवली
paṇḍharīlā jāyālā āḍavī lāgalī caravalī
jñānōbā navarā muktābāī karavalī
On the way to Pandhari comes Charavali
Dnyanoba* is the bridegroom, Muktabai is the bridegroom’s sister
▷ (पंढरीला)(जायाला)(आडवी)(लागली)(चरवली)
▷ (ज्ञानोबा)(नवरा)(मुक्ताबाई)(करवली)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[52] id = 46651
उंबरे चंद्रभागा - Umbare Chandrabhaga
Village दारफळ - Darphal
पंढरपुरा जाया आडवी लागते कुर्डवाडी
टाळ वीण्यान भरली गाडी
paṇḍharapurā jāyā āḍavī lāgatē kurḍavāḍī
ṭāḷa vīṇyāna bharalī gāḍī
On way to Pandhari comes Kurduwadi
The cart is full of cymbals and lutes
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(आडवी)(लागते)(कुर्डवाडी)
▷ (टाळ)(वीण्यान)(भरली)(गाडी)
pas de traduction en français
[53] id = 46767
उबाळे वनिता - Ubale Vanita
Village दारफळ - Darphal
पंढरपुरा जाया आडवी लागली कुर्डवाडी
टाळविण्याने भरली गाडी
paṇḍharapurā jāyā āḍavī lāgalī kurḍavāḍī
ṭāḷaviṇyānē bharalī gāḍī
On way to Pandhari comes Kurduwadi
The cart is full of cymbals and lutes
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(आडवी)(लागली)(कुर्डवाडी)
▷ (टाळविण्याने)(भरली)(गाडी)
pas de traduction en français
[54] id = 46794
जाधव नवनाथ - Jadhav Navnath
Village पानगाव - Pangaon
पंढरीला जायाला आडव लागत सुटईडी
हाती फुलाची दुरडी
paṇḍharīlā jāyālā āḍava lāgata suṭīḍī
hātī phulācī duraḍī
On way to Pandhari comes Sutaidi
I have a basket full of flowers in hand
▷ (पंढरीला)(जायाला)(आडव)(लागत)(सुटईडी)
▷ (हाती)(फुलाची)(दुरडी)
pas de traduction en français
[55] id = 46795
जाधव नवनाथ - Jadhav Navnath
Village पानगाव - Pangaon
पंढरीला जायाला आडव लागत इरवल
हाती सोन्याच कारल
paṇḍharīlā jāyālā āḍava lāgata iravala
hātī sōnyāca kārala
On way to Pandhari comes Iravali
Karle (bitter gourd) made of gold in hand
▷ (पंढरीला)(जायाला)(आडव)(लागत)(इरवल)
▷ (हाती) of_gold (कारल)
pas de traduction en français
[56] id = 46796
जाधव नवनाथ - Jadhav Navnath
Village पानगाव - Pangaon
पंढरीला जायाला आडव लागत रस्तापुर
तीथ पालखी झाली थिर
paṇḍharīlā jāyālā āḍava lāgata rastāpura
tītha pālakhī jhālī thira
On the way to Pandhari comes Rastapur
The palanquin rested over there
▷ (पंढरीला)(जायाला)(आडव)(लागत)(रस्तापुर)
▷ (तीथ)(पालखी) has_come (थिर)
pas de traduction en français
[57] id = 46798
जाधव नवनाथ - Jadhav Navnath
Village पानगाव - Pangaon
पंढरीला जायाला आडवी लागते कुर्डवाडी
टाळविण्यान भरली गाडी
paṇḍharīlā jāyālā āḍavī lāgatē kurḍavāḍī
ṭāḷaviṇyāna bharalī gāḍī
On way to Pandhari comes Kurduwadi
The cart is full of cymbals and lutes
▷ (पंढरीला)(जायाला)(आडवी)(लागते)(कुर्डवाडी)
▷ (टाळविण्यान)(भरली)(गाडी)
pas de traduction en français
[58] id = 46995
रांजणे सुगंधा - Ranjane Sugandha
Village दापवडी - Dapwadi
जाते मी पंढरीला आडवी लागली मला वाई
विठ्ठलाच्या आधी भेटली मला रूखमाआई
jātē mī paṇḍharīlā āḍavī lāgalī malā vāī
viṭhṭhalācyā ādhī bhēṭalī malā rūkhamāāī
I go to Pandhari, I cross through Wai
I met mother Rukhma before Vitthal*
▷  Am_going I (पंढरीला)(आडवी)(लागली)(मला)(वाई)
▷ (विठ्ठलाच्या) before (भेटली)(मला)(रूखमाआई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[59] id = 44610
वाबळे कृष्णा - Vabale Krishna
Village केसनंद - Kesnand
तिसर्या मुक्कामाला आडव लागल येरवडा
देवा ना इठ्ठलाच साधुसंताच वर्हाड
tisaryā mukkāmālā āḍava lāgala yēravaḍā
dēvā nā iṭhṭhalāca sādhusantāca varhāḍa
For our third halt, we crossed through Yeravada
With us is the procession of Varkaris* of Vitthal*
▷ (तिसर्या)(मुक्कामाला)(आडव)(लागल)(येरवडा)
▷ (देवा) * (इठ्ठलाच)(साधुसंताच)(वर्हाड)
pas de traduction en français
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[60] id = 44611
वाबळे कृष्णा - Vabale Krishna
Village केसनंद - Kesnand
सहावा मुक्कामाला आडवा लागल दिवे घाट
ज्ञानोबाच्या पालखी गोंड साधुसंताचा थाट
sahāvā mukkāmālā āḍavā lāgala divē ghāṭa
jñānōbācyā pālakhī gōṇḍa sādhusantācā thāṭa
For our sixth halt, we crossed through Dive ghat*
A group of saints and sages in front of Vitthal*’s palanquin adds to the pomp
▷ (सहावा)(मुक्कामाला)(आडवा)(लागल)(दिवे)(घाट)
▷ (ज्ञानोबाच्या)(पालखी)(गोंड)(साधुसंताचा)(थाट)
pas de traduction en français
ghatA vessel or a pot. The divinity in the ceremonies of Navratra i.e. nine days and nine night s before Dassera.
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[61] id = 44612
वाबळे कृष्णा - Vabale Krishna
Village केसनंद - Kesnand
सातव्या मुक्कामाला आडवा लागल सासवड
ज्ञानोबाच्या पालखी पुढे सोपान देवा तुझ घोड
sātavyā mukkāmālā āḍavā lāgala sāsavaḍa
jñānōbācyā pālakhī puḍhē sōpāna dēvā tujha ghōḍa
For the seventh halt, we came across Saswad
Sopandev, your horse is in front of Dnyanoba*’s palanquin
▷ (सातव्या)(मुक्कामाला)(आडवा)(लागल)(सासवड)
▷ (ज्ञानोबाच्या)(पालखी)(पुढे)(सोपान)(देवा) your (घोड)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[62] id = 44613
वाबळे कृष्णा - Vabale Krishna
Village केसनंद - Kesnand
आठव्या मुक्कामाला आडवा लागली जेजुरी
विठ्ठलाच्या आधी मला भेटल मल्हारी
āṭhavyā mukkāmālā āḍavā lāgalī jējurī
viṭhṭhalācyā ādhī malā bhēṭala malhārī
For our eighth halt, we came across Jejuri
I met Malhari before God Vitthal*
▷ (आठव्या)(मुक्कामाला)(आडवा)(लागली)(जेजुरी)
▷ (विठ्ठलाच्या) before (मला)(भेटल)(मल्हारी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[63] id = 44614
वाबळे कृष्णा - Vabale Krishna
Village केसनंद - Kesnand
नवव्या मुक्कामाला आडवा लागल फलटण
इठ्ठलाच्या आधी रामचंद्राच दर्शन
navavyā mukkāmālā āḍavā lāgala phalaṭaṇa
iṭhṭhalācyā ādhī rāmacandrāca darśana
For our ninth halt, we came across Phaltan
Before Vitthal*, we took the Darshan* of Ramchandra
▷ (नवव्या)(मुक्कामाला)(आडवा)(लागल)(फलटण)
▷ (इठ्ठलाच्या) before (रामचंद्राच)(दर्शन)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
DarshanLooking directly at the image of God
[64] id = 44615
वाबळे कृष्णा - Vabale Krishna
Village केसनंद - Kesnand
दहव्या मुक्कामाला आडवी लागली वाखरी
राणी रुखमीन वाढी संताला भाकरी
dahavyā mukkāmālā āḍavī lāgalī vākharī
rāṇī rukhamīna vāḍhī santālā bhākarī
For our tenth halt, we came across Wakhari
Queen Rukhmin* serves flattened bread to the Varkaris*
▷ (दहव्या)(मुक्कामाला)(आडवी)(लागली)(वाखरी)
▷ (राणी)(रुखमीन)(वाढी)(संताला)(भाकरी)
pas de traduction en français
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[65] id = 44616
वाबळे कृष्णा - Vabale Krishna
Village केसनंद - Kesnand
अकरावा मुक्कामाला आडवी लागली कुरडुवाडी
देवा इठ्ठलाच्या टाळ्या इण्यान भरली गाडी
akarāvā mukkāmālā āḍavī lāgalī kuraḍuvāḍī
dēvā iṭhṭhalācyā ṭāḷyā iṇyāna bharalī gāḍī
For our eleventh halt, we came across Kurduwadi
The cart is full of God Itthal*’s cymbals and lutes
▷ (अकरावा)(मुक्कामाला)(आडवी)(लागली)(कुरडुवाडी)
▷ (देवा)(इठ्ठलाच्या)(टाळ्या)(इण्यान)(भरली)(गाडी)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
[66] id = 44617
वाबळे कृष्णा - Vabale Krishna
Village केसनंद - Kesnand
पहिल्या मुक्कामाला आडवी लागल कळस
देव ना इठ्ठलाला बेल वाहिली तुळस
pahilyā mukkāmālā āḍavī lāgala kaḷasa
dēva nā iṭhṭhalālā bēla vāhilī tuḷasa
For our first halt, we came across Kalas
Offered Bel* and tulasi* to God Itthal*
▷ (पहिल्या)(मुक्कामाला)(आडवी)(लागल)(कळस)
▷ (देव) * (इठ्ठलाला)(बेल)(वाहिली)(तुळस)
pas de traduction en français
BelName of a tree
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.
ItthalVitthal pronounced locally
[67] id = 44618
वाबळे कृष्णा - Vabale Krishna
Village केसनंद - Kesnand
दुसर्या मुक्कामाला आडवी लागली खडकी
इठ्ठलाला शेला रखमाबाईला फडकी
dusaryā mukkāmālā āḍavī lāgalī khaḍakī
iṭhṭhalālā śēlā rakhamābāīlā phaḍakī
For our second halt, we came across Khadki
A stole for Itthal*, a length of cloth for Rakhmabai*
▷ (दुसर्या)(मुक्कामाला)(आडवी)(लागली)(खडकी)
▷ (इठ्ठलाला)(शेला)(रखमाबाईला)(फडकी)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
Rakhmabai
[68] id = 44628
वाबळे कृष्णा - Vabale Krishna
Village केसनंद - Kesnand
पाचव्या मुक्कामाला आडवी लागली उरुळी
आत्ता ऐकु आली देवा इठ्ठलाच्या साधुसंताची आरोळी
pācavyā mukkāmālā āḍavī lāgalī uruḷī
āttā aiku ālī dēvā iṭhṭhalācyā sādhusantācī ārōḷī
For our fifth halt, we came across Urali
Just now, we heard the shout of God Itthal*’s Varkaris*
▷ (पाचव्या)(मुक्कामाला)(आडवी)(लागली)(उरुळी)
▷  Now (ऐकु) has_come (देवा)(इठ्ठलाच्या)(साधुसंताची)(आरोळी)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[69] id = 44629
वाबळे कृष्णा - Vabale Krishna
Village केसनंद - Kesnand
चवथ्या मुक्कामाला आडवी लागल पुण
ज्ञानोबाच्या पालखीपुढे रंबल माझ मन
cavathyā mukkāmālā āḍavī lāgala puṇa
jñānōbācyā pālakhīpuḍhē rambala mājha mana
For our fourth halt, we came across Pune
I had great pleasure walking in front of Dnyanoba*’s palanquin
▷ (चवथ्या)(मुक्कामाला)(आडवी)(लागल)(पुण)
▷ (ज्ञानोबाच्या)(पालखीपुढे)(रंबल) my (मन)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[70] id = 48509
थोरात शांता - Thorat Shanta
Village चांदवली - Chandavali
पंढरीला जाया आधी लागयली पेठ
इठ्ठलाच्या आधी मला रुखमीणीची भेट
paṇḍharīlā jāyā ādhī lāgayalī pēṭha
iṭhṭhalācyā ādhī malā rukhamīṇīcī bhēṭa
On way to Pandhari, Peth comes first
I met Rukhmini* before Itthal*
▷ (पंढरीला)(जाया) before (लागयली)(पेठ)
▷ (इठ्ठलाच्या) before (मला)(रुखमीणीची)(भेट)
pas de traduction en français
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ItthalVitthal pronounced locally
[71] id = 48510
यादव यमुना - Yadav Yumana
Village खळद - Khalad
पंढरीला जाया आड लागल बराड
ज्ञानोबा संगे संताच वराड
paṇḍharīlā jāyā āḍa lāgala barāḍa
jñānōbā saṅgē santāca varāḍa
To go to Pandhari, Barad is on the way
The procession of Varkaris* accompanies Dnyanoba*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आड)(लागल)(बराड)
▷ (ज्ञानोबा) with (संताच)(वराड)
pas de traduction en français
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[72] id = 48511
यादव यमुना - Yadav Yumana
Village खळद - Khalad
पंढरीला जाया आड लागली वडकी
तुकोबा ज्ञानोबा घेतो डोईवर फडकी
paṇḍharīlā jāyā āḍa lāgalī vaḍakī
tukōbā jñānōbā ghētō ḍōīvara phaḍakī
On way to Pandhari, we came across Vadaki
Tukoba, Dnyanoba* put a scarf on their head
▷ (पंढरीला)(जाया)(आड)(लागली)(वडकी)
▷ (तुकोबा)(ज्ञानोबा)(घेतो)(डोईवर)(फडकी)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[73] id = 48512
यादव यमुना - Yadav Yumana
Village खळद - Khalad
पंढरीला जाया आड लागल लोणंद
माऊलीसंगे संताचा आनंद
paṇḍharīlā jāyā āḍa lāgala lōṇanda
māūlīsaṅgē santācā ānanda
To go to Pandhari, one goes through Lonand
Along with (Vitthal*) Mauli*, the joy of the company of Varkaris*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आड)(लागल)(लोणंद)
▷ (माऊलीसंगे)(संताचा)(आनंद)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
MauliMother. Devotees fondly call Vitthal Vithu mauli, Dnyaneshwar Dnyaoba mauli, etc. in our songs.
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[74] id = 48513
यादव यमुना - Yadav Yumana
Village खळद - Khalad
पंढरी जाया आड लागल वाल्ह
तीथ ज्ञानोबानी दिल पाल
paṇḍharī jāyā āḍa lāgala vālha
tītha jñānōbānī dila pāla
To go to Pandhari, Valhe comes on the way
Dnyanoba* set up his tent over there
▷ (पंढरी)(जाया)(आड)(लागल)(वाल्ह)
▷ (तीथ)(ज्ञानोबानी)(दिल)(पाल)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[75] id = 48514
यादव यमुना - Yadav Yumana
Village खळद - Khalad
पंढरीला जाया आडवी लागली टाकळी
देवा त्या ज्ञानोबा पालखीला सोन्याची साखळी
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgalī ṭākaḷī
dēvā tyā jñānōbā pālakhīlā sōnyācī sākhaḷī
To go to Pandhari, takali* comes on the way
God Dnyanoba*’s palanquin has a gold chain
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागली)(टाकळी)
▷ (देवा)(त्या)(ज्ञानोबा)(पालखीला)(सोन्याची)(साखळी)
pas de traduction en français
takaliName of a plant
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[76] id = 48515
यादव यमुना - Yadav Yumana
Village खळद - Khalad
पंढरीला जाया आड लागल खळद
संग बुक्का हळद
paṇḍharīlā jāyā āḍa lāgala khaḷada
saṅga bukkā haḷada
To go to Pandhari, Khalad comes on the way
We carry with us bukka* and turmeric
▷ (पंढरीला)(जाया)(आड)(लागल)(खळद)
▷  With (बुक्का)(हळद)
pas de traduction en français
bukkaA powder composed of certain fragrant substances
[77] id = 48516
यादव यमुना - Yadav Yumana
Village खळद - Khalad
पंढरीला जाया आड लागल सासवड
ज्ञानोबा पालखीत संगे सोपान घोड्यावर
paṇḍharīlā jāyā āḍa lāgala sāsavaḍa
jñānōbā pālakhīta saṅgē sōpāna ghōḍyāvara
To go to Pandhari, we came across Saswad
Sopan accompanies Dnyanoba*’s palanquin on horseback
▷ (पंढरीला)(जाया)(आड)(लागल)(सासवड)
▷ (ज्ञानोबा)(पालखीत) with (सोपान)(घोड्यावर)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[78] id = 48517
यादव यमुना - Yadav Yumana
Village खळद - Khalad
पंढरीला जाया लागला दिवेघाट
ज्ञानोबा पालखीत संगे संताचा किती थाट
paṇḍharīlā jāyā lāgalā divēghāṭa
jñānōbā pālakhīta saṅgē santācā kitī thāṭa
To go to Pandhari, Dive ghat* is on the way
Dnyanoba* is in the palanquin, Varkaris* add to the pomp
▷ (पंढरीला)(जाया)(लागला)(दिवेघाट)
▷ (ज्ञानोबा)(पालखीत) with (संताचा)(किती)(थाट)
pas de traduction en français
ghatA vessel or a pot. The divinity in the ceremonies of Navratra i.e. nine days and nine night s before Dassera.
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[79] id = 48518
यादव यमुना - Yadav Yumana
Village खळद - Khalad
पंढरीला जाया आडव लागला देवळ
देवाच्या पालखीला गोंड पिवळ
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgalā dēvaḷa
dēvācyā pālakhīlā gōṇḍa pivaḷa
To go to Pandhari, we go through Deval
God’s palanquin is decorated with yellow pompoms
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागला)(देवळ)
▷ (देवाच्या)(पालखीला)(गोंड)(पिवळ)
pas de traduction en français
[80] id = 48519
यादव यमुना - Yadav Yumana
Village खळद - Khalad
पंढरीला जाया आडवी लागली जेजुरी
विठ्ठलाच्या आधी भेटला मल्हारी
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgalī jējurī
viṭhṭhalācyā ādhī bhēṭalā malhārī
On the way to Pandhari, comes Jejuri
I met Malhari before God Vitthal*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागली)(जेजुरी)
▷ (विठ्ठलाच्या) before (भेटला)(मल्हारी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[81] id = 48520
थोरात शांता - Thorat Shanta
Village चांदवली - Chandavali
बाई पंढरीला जाया आडवी लागली जेजुरी
या इठ्ठलाच्या आधी देव भेटला मल्हारी
bāī paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgalī jējurī
yā iṭhṭhalācyā ādhī dēva bhēṭalā malhārī
On the way to Pandhari, comes Jejuri
I met God Malhari before Itthal*
▷  Woman (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागली)(जेजुरी)
▷ (या)(इठ्ठलाच्या) before (देव)(भेटला)(मल्हारी)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
[82] id = 48521
यादव पारु - Yadav Paru
Village खळद - Khalad
पंढरीला जाया आडवी लागली ऊरुळी
सया बोलती करा फराळ येरवाळी
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgalī ūruḷī
sayā bōlatī karā pharāḷa yēravāḷī
To go to Pandhari, Urali comes on the way
All women friends say, come, eat on time
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागली)(ऊरुळी)
▷ (सया)(बोलती) doing (फराळ)(येरवाळी)
pas de traduction en français
[83] id = 48522
यादव पारु - Yadav Paru
Village खळद - Khalad
पंढरीला जाया आडवी लागली चरवली
संगे मुक्ता करवली
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgalī caravalī
saṅgē muktā karavalī
On the way to Pandhari comes Charavali
Muktabai, the bridegroom’s sister is with us
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागली)(चरवली)
▷  With (मुक्ता)(करवली)
pas de traduction en français
[84] id = 48523
यादव पारु - Yadav Paru
Village खळद - Khalad
पंढरीला जाया आडवी लागली छेतरी
चला सया बिगी बिगी येयील देव खेतरी
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgalī chētarī
calā sayā bigī bigī yēyīla dēva khētarī
On way to Pandhari, we came across Chhetari
Come, women (friends), come quickly, the mischievous God will be here
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागली)(छेतरी)
▷  Let_us_go (सया)(बिगी)(बिगी)(येयील)(देव)(खेतरी)
pas de traduction en français
[85] id = 48524
यादव पारु - Yadav Paru
Village खळद - Khalad
पंढरीला जाया आडवी लागली खडकी
देव विठ्ठलाला रुमाल रुखमीणीला फडकी
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgalī khaḍakī
dēva viṭhṭhalālā rumāla rukhamīṇīlā phaḍakī
On our way to Pandhari, we came across Khadki
A square scarf for Itthal*, a length of cloth for Rukhmini*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागली)(खडकी)
▷ (देव)(विठ्ठलाला)(रुमाल)(रुखमीणीला)(फडकी)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[86] id = 48525
थोरात शांता - Thorat Shanta
Village चांदवली - Chandavali
पंढरीला जाया आडव लागयल खेड
अशी विठ्ठलाच्या आधी मला रुखमीणीच याड
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgayala khēḍa
aśī viṭhṭhalācyā ādhī malā rukhamīṇīca yāḍa
To go to Pandhari, Khed is on the way
More than Vitthal*, I am fond of Rukhmini*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागयल)(खेड)
▷ (अशी)(विठ्ठलाच्या) before (मला)(रुखमीणीच)(याड)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[87] id = 48526
थोरात शांता - Thorat Shanta
Village चांदवली - Chandavali
आस पंढरीला जाया आडव लागल मंचर
खडीच्या चोळीवरी टिप टाकावा संसर
āsa paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgala mañcara
khaḍīcyā cōḷīvarī ṭipa ṭākāvā sansara
On way to Pandhari, we come across Manchar
Stich the enbossed blouse with a bold hem
▷ (आस)(पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागल)(मंचर)
▷ (खडीच्या)(चोळीवरी)(टिप)(टाकावा)(संसर)
pas de traduction en français
[88] id = 48870
बुचडे ज्ञानदेव - Buchade Dnyandev
Village सोलापूर - Solapur
पंढरीला ग जाया लागती यवली
दिंडी सादूची जेवली
paṇḍharīlā ga jāyā lāgatī yavalī
diṇḍī sādūcī jēvalī
Yavali comes on the way to Pandhari
The Dindi* of Varkaris* had their meals
▷ (पंढरीला) * (जाया)(लागती)(यवली)
▷ (दिंडी)(सादूची)(जेवली)
pas de traduction en français
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[89] id = 48871
साळवेकर लक्ष्मी - Salvekar Lakshmi
Village लातूर - Latur
पंढरीला ग जाया आडव लागत उपळ
काका समरथाची टाळ वीण्याची चपळ
paṇḍharīlā ga jāyā āḍava lāgata upaḷa
kākā samarathācī ṭāḷa vīṇyācī capaḷa
To go to Pandhari, Upal is on the way
Kaka Samarath plays the cymbals and lute with great skill
▷ (पंढरीला) * (जाया)(आडव)(लागत)(उपळ)
▷ (काका)(समरथाची)(टाळ)(वीण्याची)(चपळ)
pas de traduction en français
[90] id = 48872
साळवेकर लक्ष्मी - Salvekar Lakshmi
Village लातूर - Latur
पंढरीला जाया आडव लागत धाराशीव
काका समरथाची मृदंगावरी नाव
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata dhārāśīva
kākā samarathācī mṛdaṅgāvarī nāva
To go to Pandhari, Dharashiv is on the way
Kaka Samarath’s name is written on the drum
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(धाराशीव)
▷ (काका)(समरथाची)(मृदंगावरी)(नाव)
pas de traduction en français
[91] id = 48873
साळवेकर लक्ष्मी - Salvekar Lakshmi
Village लातूर - Latur
पंढरीला जाया आडवी लागती यवती
गोरोबाकाकाची दिंडी बागात जेवती
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgatī yavatī
gōrōbākākācī diṇḍī bāgāta jēvatī
To go to Pandhari, Yevati is on the way
Goroba’s Dindi* is having meals in the garden
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागती)(यवती)
▷ (गोरोबाकाकाची)(दिंडी)(बागात)(जेवती)
pas de traduction en français
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[92] id = 48874
थोरात शांता - Thorat Shanta
Village चांदवली - Chandavali
पंढरीला जाया मला आडव लागल पुण
असा पांडुरंग संग तिर्थाला काय ऊण
paṇḍharīlā jāyā malā āḍava lāgala puṇa
asā pāṇḍuraṅga saṅga tirthālā kāya ūṇa
To go to Pandhari, I cross through Pune
With Pandurang* for company, what can be lacking on a pilgrimage
▷ (पंढरीला)(जाया)(मला)(आडव)(लागल)(पुण)
▷ (असा)(पांडुरंग) with (तिर्थाला) why (ऊण)
pas de traduction en français
PandurangVitthal
[93] id = 48875
थोरात शांता - Thorat Shanta
Village चांदवली - Chandavali
पंढरीला जाया आडवी लागली आळंदी
देवा माझ्या ज्ञानोबाची मला संगत चांगली
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgalī āḷandī
dēvā mājhyā jñānōbācī malā saṅgata cāṅgalī
To go to Pandhari, Alandi* was on the way
Oh God, I have the good company of Dnyanoba* with me
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागली) Alandi
▷ (देवा) my (ज्ञानोबाची)(मला) tells (चांगली)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[94] id = 48876
थोरात शांता - Thorat Shanta
Village चांदवली - Chandavali
पंढरीला जाया आडव लागल चाकण
राही आिण रुखमाबाई हिला सोन्याचा काकण
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgala cākaṇa
rāhī āiṇa rukhamābāī hilā sōnyācā kākaṇa
To go to Pandhari, Chakan comes on the way
Rahi and Rukhumabai have gold bangles
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागल)(चाकण)
▷  Stays (आिण)(रुखमाबाई)(हिला) of_gold (काकण)
pas de traduction en français
[95] id = 48877
चव्हाण हिराबाई ज्ञानदेव - Chavan Hirabai D.
Village खळद - Khalad
पंढरपुरा जाया आडवी लागली जेजुरी
विठ्ठलाच्या आधी मला भेटला मल्हारी
paṇḍharapurā jāyā āḍavī lāgalī jējurī
viṭhṭhalācyā ādhī malā bhēṭalā malhārī
On the way to Pandhari, comes Jejuri
I met Malhari before God Vitthal*
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(आडवी)(लागली)(जेजुरी)
▷ (विठ्ठलाच्या) before (मला)(भेटला)(मल्हारी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[96] id = 49500
दाभाडे कुसुम खंडेराव - Dabhade Kusum
Village गणेगाव - Ganegaon
पंढरीला जाया आडव लागली टाकळी
देवा त्या विठ्ठलाच्या विण्याला सोन्याची साखळी
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgalī ṭākaḷī
dēvā tyā viṭhṭhalācyā viṇyālā sōnyācī sākhaḷī
To go to Pandhari, takali* comes on the way
God Vitthal*’s lute has a gold chain
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागली)(टाकळी)
▷ (देवा)(त्या)(विठ्ठलाच्या)(विण्याला)(सोन्याची)(साखळी)
pas de traduction en français
takaliName of a plant
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[97] id = 49555
दाभाडे कुसुम खंडेराव - Dabhade Kusum
Village गणेगाव - Ganegaon
पंढरीला जाया आडवी लागती कुर्डवाडी
देवा त्या विठ्ठलाची टाळ विण्याने भरली गाडी
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgatī kurḍavāḍī
dēvā tyā viṭhṭhalācī ṭāḷa viṇyānē bharalī gāḍī
To go to Pandhari, we came across Kurduwadi
The cart is full of God Itthal*’s cymbals and lutes
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागती)(कुर्डवाडी)
▷ (देवा)(त्या) of_Vitthal (टाळ)(विण्याने)(भरली)(गाडी)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
[98] id = 50126
शिंदे नबू - Shinde Nabu
Village आवसरी खुर्द - Awsari Khurd
पंढरी जाया मला आडव लागतं चाकाण
विठ्ठलाच्या आधी देव भेटला सोपान
paṇḍharī jāyā malā āḍava lāgataṁ cākāṇa
viṭhṭhalācyā ādhī dēva bhēṭalā sōpāna
To go to Pandhari, Chakan comes on the way
I met God Sopan before Vitthal*
▷ (पंढरी)(जाया)(मला)(आडव)(लागतं)(चाकाण)
▷ (विठ्ठलाच्या) before (देव)(भेटला)(सोपान)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[99] id = 50630
बडाक सकूबाई - Badaka Sakubai
Village पढेगाव - Padhegaon
जाते पंढरीला आड लागत नगर
देवा इठ्ठलाच्या टाळ इण्याला घुंगर
jātē paṇḍharīlā āḍa lāgata nagara
dēvā iṭhṭhalācyā ṭāḷa iṇyālā ghuṅgara
To go to Pandhari, Nagar is on the way
Cymbals and lutes of God Vitthal* have bells
▷  Am_going (पंढरीला)(आड)(लागत)(नगर)
▷ (देवा)(इठ्ठलाच्या)(टाळ)(इण्याला)(घुंगर)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[100] id = 50631
बडाक सकूबाई - Badaka Sakubai
Village पढेगाव - Padhegaon
जाते पंढरीला आडी लागती टाकळी
देवा इठ्ठलाच्या टाळ इण्याला साकळी
jātē paṇḍharīlā āḍī lāgatī ṭākaḷī
dēvā iṭhṭhalācyā ṭāḷa iṇyālā sākaḷī
To go to Pandhari, takali* comes on the way
God Vitthal*’s lute has a gold chain
▷  Am_going (पंढरीला)(आडी)(लागती)(टाकळी)
▷ (देवा)(इठ्ठलाच्या)(टाळ)(इण्याला) morning
pas de traduction en français
takaliName of a plant
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[101] id = 50707
खोडकर हिरा शामराव - Khodkar Hira Shamrao
Village वळीवडे - Valivade
पंढरपुरा जाया पहीला मुक्काम लागत पुण
ज्ञानोबा महाराजाचे तिथ काय उण
paṇḍharapurā jāyā pahīlā mukkāma lāgata puṇa
jñānōbā mahārājācē titha kāya uṇa
On way to Pandhari, the first halt is Pune
Dnyanoba* Maharaj lacks nothing there
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(पहीला)(मुक्काम)(लागत)(पुण)
▷ (ज्ञानोबा)(महाराजाचे)(तिथ) why (उण)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[102] id = 50708
खोडकर हिरा शामराव - Khodkar Hira Shamrao
Village वळीवडे - Valivade
दुसर्या मुक्कामाला आडव लागत सासवड
ज्ञानेश्वर महाराजाचे भासा मामाच जोत चढ
dusaryā mukkāmālā āḍava lāgata sāsavaḍa
jñānēśvara mahārājācē bhāsā māmāca jōta caḍha
On the way to Pandhari, the second halt is Saswad
Dnyanoba* rests on the verandah of his maternal uncle’s house
▷ (दुसर्या)(मुक्कामाला)(आडव)(लागत)(सासवड)
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराजाचे)(भासा) of_maternal_uncle (जोत)(चढ)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[103] id = 50709
खोडकर हिरा शामराव - Khodkar Hira Shamrao
Village वळीवडे - Valivade
तिसर्या मुक्कामाला आडव लागती जेजुरी
ज्ञानेश्वराच्या भेटीला देव येतोय मल्हारी
tisaryā mukkāmālā āḍava lāgatī jējurī
jñānēśvarācyā bhēṭīlā dēva yētōya malhārī
Jejuri is the third halt on way to Pandhari
God Malhari comes to meet Dnyanoba*
▷ (तिसर्या)(मुक्कामाला)(आडव)(लागती)(जेजुरी)
▷ (ज्ञानेश्वराच्या)(भेटीला)(देव)(येतोय)(मल्हारी)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[104] id = 50710
खोडकर हिरा शामराव - Khodkar Hira Shamrao
Village वळीवडे - Valivade
चवथ्या मुक्कामाला आडव लागत वाल्ह कोळ
ज्ञानेश्वराच्या भेटीला संग आहे पानफुल
cavathyā mukkāmālā āḍava lāgata vālha kōḷa
jñānēśvarācyā bhēṭīlā saṅga āhē pānaphula
On way to Pandhari, the fourth halt is Valhe Kola
We have flowers with us to greet Dnyanoba*
▷ (चवथ्या)(मुक्कामाला)(आडव)(लागत)(वाल्ह)(कोळ)
▷ (ज्ञानेश्वराच्या)(भेटीला) with (आहे)(पानफुल)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[105] id = 50711
खोडकर हिरा शामराव - Khodkar Hira Shamrao
Village वळीवडे - Valivade
पाचव्या मुक्कामाला आडव लागत तरायड
ज्ञानेश्वराच्या पालखीसंग संताचे वरायड
pācavyā mukkāmālā āḍava lāgata tarāyaḍa
jñānēśvarācyā pālakhīsaṅga santācē varāyaḍa
On way to Pandhari, Tarayad is the fifth halt
There is a procession of Varkari*s along with Dnyanoba*’s palanquin
▷ (पाचव्या)(मुक्कामाला)(आडव)(लागत)(तरायड)
▷ (ज्ञानेश्वराच्या)(पालखीसंग)(संताचे)(वरायड)
pas de traduction en français
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[106] id = 50712
खोडकर हिरा शामराव - Khodkar Hira Shamrao
Village वळीवडे - Valivade
सहाव्या मुक्कामाला आडव लागत नातेपुते
ज्ञानेश्वराच्या पालखीला आडव लागला शंभोदेव
sahāvyā mukkāmālā āḍava lāgata nātēputē
jñānēśvarācyā pālakhīlā āḍava lāgalā śambhōdēva
On way to Pandhari, the seventh halt is at Natepute
The palanquin of Dnyanoba* passed by God Shambhodev’s temple
▷ (सहाव्या)(मुक्कामाला)(आडव)(लागत)(नातेपुते)
▷ (ज्ञानेश्वराच्या)(पालखीला)(आडव)(लागला)(शंभोदेव)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[107] id = 50713
खोडकर हिरा शामराव - Khodkar Hira Shamrao
Village वळीवडे - Valivade
पंढरीला जाया आडव लागत खळद
देवा विठ्ठलाच आहे बुक्काच बळाद
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata khaḷada
dēvā viṭhṭhalāca āhē bukkāca baḷāda
To go to Pandhari, Khalad comes on the way
There is a storage place in the house for Vitthal*’s bukka*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(खळद)
▷ (देवा)(विठ्ठलाच)(आहे)(बुक्काच)(बळाद)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
bukkaA powder composed of certain fragrant substances
[108] id = 51247
उंडे पार्वती - Unde Parvati
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
पंढरपुरामंदी आडवी लागली टाकळी
देवाच्या इठ्ठलाच्या ह्याच्या इन्याला साखळी
paṇḍharapurāmandī āḍavī lāgalī ṭākaḷī
dēvācyā iṭhṭhalācyā hyācyā inyālā sākhaḷī
To go to Pandhari, takali* comes on the way
God Vitthal*’s lute has a gold chain
▷ (पंढरपुरामंदी)(आडवी)(लागली)(टाकळी)
▷ (देवाच्या)(इठ्ठलाच्या)(ह्याच्या)(इन्याला)(साखळी)
pas de traduction en français
takaliName of a plant
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[109] id = 51595
घोडके आबाबाई शिवरामजी - Ghodke Aababai Shivaramji
Village भादली - Bhadali
पंढरीच्या वाटा आडव लागते खंडाळ
खवड याचं डोकं वर चराटाच भेडाळ (दोरा,कासरा)
paṇḍharīcyā vāṭā āḍava lāgatē khaṇḍāḷa
khavaḍa yācaṁ ḍōkaṁ vara carāṭāca bhēḍāḷa (dōrā, kāsarā)
To go to Pandhari, Khandal is on the way
The head is unkempt, and a coil of rope on it
▷ (पंढरीच्या)(वाटा)(आडव)(लागते)(खंडाळ)
▷ (खवड)(याचं)(डोकं)(वर)(चराटाच)(भेडाळ) ( (दोरा)(,)(कासरा) )
pas de traduction en français
[110] id = 51596
घोडके आबाबाई शिवरामजी - Ghodke Aababai Shivaramji
Village भादली - Bhadali
पंढरीच्या वाटा आडव लागते तरुड
खवड याचं डोकं वर फिरते घारुड
paṇḍharīcyā vāṭā āḍava lāgatē taruḍa
khavaḍa yācaṁ ḍōkaṁ vara phiratē ghāruḍa
To go to Pandhari, Tarud is on the way
The head is unkempt, the kite is circling over it
▷ (पंढरीच्या)(वाटा)(आडव)(लागते)(तरुड)
▷ (खवड)(याचं)(डोकं)(वर)(फिरते)(घारुड)
pas de traduction en français
[111] id = 51676
उबाळे वनिता - Ubale Vanita
Village दारफळ - Darphal
पंढरपूरा जाया आडव आडाव
पाई सोन्याच खडाव सावळ्या विठ्ठलाच्या पाई
paṇḍharapūrā jāyā āḍava āḍāva
pāī sōnyāca khaḍāva sāvaḷyā viṭhṭhalācyā pāī
To go to Pandhari, Adav is on the way
The dark-complexioned Vitthal* wears gold slippers
▷ (पंढरपूरा)(जाया)(आडव)(आडाव)
▷ (पाई) of_gold (खडाव)(सावळ्या)(विठ्ठलाच्या)(पाई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[112] id = 52124
बागूल ठकू - Bagul Thaku
Village शिरुर - Shirur
पंढरीला जाया मुक्काम कुर्डच्या वाडीचा
विठ्ठलाच्या आधी कळस दिसतो माडीचा
paṇḍharīlā jāyā mukkāma kurḍacyā vāḍīcā
viṭhṭhalācyā ādhī kaḷasa disatō māḍīcā
To go to Pandhari, there is a halt at Kuruduwadi
The temple spire is visible before Vitthal*
▷ (पंढरीला)(जाया)(मुक्काम)(कुर्डच्या)(वाडीचा)
▷ (विठ्ठलाच्या) before (कळस)(दिसतो)(माडीचा)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[113] id = 52264
कदम कुशावरती - Kadam Kasharati
Village कामथी - Kamathi
पंढरीला जाया आडवा येतो खरवडा
विठू सख्याचा राजवाडा
paṇḍharīlā jāyā āḍavā yētō kharavaḍā
viṭhū sakhyācā rājavāḍā
To go to Pandhari, Kharavada is on the way
Friend Vithu* has a palace
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवा)(येतो)(खरवडा)
▷ (विठू)(सख्याचा)(राजवाडा)
pas de traduction en français
VithuVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[114] id = 52679
सुतार सुशीला - Sutar Sushila
Village येडशी - Yedshi
पंढरी जाया आडव लागत डोंगर
ज्ञानोबा माऊलीच्या विन्याला घुंगर
paṇḍharī jāyā āḍava lāgata ḍōṅgara
jñānōbā māūlīcyā vinyālā ghuṅgara
To go to Pandhari, we have to cross the mountain
The lute of Dnyanoba* Mauli* has bells
▷ (पंढरी)(जाया)(आडव)(लागत)(डोंगर)
▷ (ज्ञानोबा)(माऊलीच्या)(विन्याला)(घुंगर)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
MauliMother. Devotees fondly call Vitthal Vithu mauli, Dnyaneshwar Dnyaoba mauli, etc. in our songs.
[115] id = 53028
खळदकर कौसल्या चंद्रकांत - Khaladkar Kausalya Chandrakant
Village खळद - Khalad
पंढरपुरा जाया आडव लागल खळद
देव त्या विठ्ठलाच बुक्कयाच बळद
paṇḍharapurā jāyā āḍava lāgala khaḷada
dēva tyā viṭhṭhalāca bukkayāca baḷada
To go to Pandhari, Khalad comes on the way
There is a storage place in the house for Vitthal*’s bukka*
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(आडव)(लागल)(खळद)
▷ (देव)(त्या)(विठ्ठलाच)(बुक्कयाच)(बळद)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
bukkaA powder composed of certain fragrant substances
[116] id = 53029
खळदकर कौसल्या चंद्रकांत - Khaladkar Kausalya Chandrakant
Village खळद - Khalad
पंढरपुरा जाया आडव लागल सासवड
देवा त्या सोपानाला हार गजर झाल जड
paṇḍharapurā jāyā āḍava lāgala sāsavaḍa
dēvā tyā sōpānālā hāra gajara jhāla jaḍa
To go to Pandhari, Saswad comes on the way
Garlands of flowers have become heavy for God Sopan
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(आडव)(लागल)(सासवड)
▷ (देवा)(त्या)(सोपानाला)(हार)(गजर)(झाल)(जड)
pas de traduction en français
[117] id = 53030
चव्हाण हिराबाई ज्ञानदेव - Chavan Hirabai D.
Village खळद - Khalad
पंढरपुरा जाया आडवी लागली शिवरी
विठ्ठलाच्या आधी यमाई नवरी
paṇḍharapurā jāyā āḍavī lāgalī śivarī
viṭhṭhalācyā ādhī yamāī navarī
To go to Pandhari, Shivari comes on the way
Yamai becomes a bride before Vitthal*
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(आडवी)(लागली)(शिवरी)
▷ (विठ्ठलाच्या) before (यमाई)(नवरी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[118] id = 53031
खळदकर कौसल्या चंद्रकांत - Khaladkar Kausalya Chandrakant
Village खळद - Khalad
पंढरपुरा जाया आडवी लागली झेंडेवाडी
देवा त्या विठ्ठलाची टाळ विन्याची गाडी भरली
paṇḍharapurā jāyā āḍavī lāgalī jhēṇḍēvāḍī
dēvā tyā viṭhṭhalācī ṭāḷa vinyācī gāḍī bharalī
To go to Pandhari, Zendewadi comes on the way
That God Vitthal*’s cart is filled with cymbals and lutes
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(आडवी)(लागली)(झेंडेवाडी)
▷ (देवा)(त्या) of_Vitthal (टाळ)(विन्याची)(गाडी)(भरली)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[119] id = 53032
खळदकर कौसल्या चंद्रकांत - Khaladkar Kausalya Chandrakant
Village खळद - Khalad
पंढरपुरा जाया आडव लागल हडपसर
देवा विठ्ठलाच घोडं मैदाना चढ
paṇḍharapurā jāyā āḍava lāgala haḍapasara
dēvā viṭhṭhalāca ghōḍaṁ maidānā caḍha
To go to Pandhari, Hadapsar is on the way
God Vitthal*’s horse is climbing the route
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(आडव)(लागल)(हडपसर)
▷ (देवा)(विठ्ठलाच)(घोडं)(मैदाना)(चढ)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[120] id = 53033
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
पंढरपुरा जाया आडवी लागली चर्होली
देवा त्या विठ्ठलाची मुक्ताबाई कलवरी
paṇḍharapurā jāyā āḍavī lāgalī carhōlī
dēvā tyā viṭhṭhalācī muktābāī kalavarī
On the way to Pandhari comes Charawali
Muktabai is the sister of God Vitthal*, the bridegroom
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(आडवी)(लागली)(चर्होली)
▷ (देवा)(त्या) of_Vitthal (मुक्ताबाई)(कलवरी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[121] id = 53034
शिंदे नबू - Shinde Nabu
Village आवसरी खुर्द - Awsari Khurd
पंढरपुरा जाया आडव लागत खेडं
विठ्ठलाच्या आधी मला रुक्मीनीच येड
paṇḍharapurā jāyā āḍava lāgata khēḍaṁ
viṭhṭhalācyā ādhī malā rukmīnīca yēḍa
To go to Pandhari, Khed comes on the way
I feel more devotion for Rukhmini* than Vitthal*
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(आडव)(लागत)(खेडं)
▷ (विठ्ठलाच्या) before (मला)(रुक्मीनीच)(येड)
pas de traduction en français
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[122] id = 53086
शिंदे नबू - Shinde Nabu
Village आवसरी खुर्द - Awsari Khurd
पंढरी जाया मला आडवी लागली आळंदी
विठ्ठल नवरा वर धोतर डाळींबी
paṇḍharī jāyā malā āḍavī lāgalī āḷandī
viṭhṭhala navarā vara dhōtara ḍāḷīmbī
To go to Pandhari, I crossed Alandi*
Vitthal* the groom, his dhotar* was pink
▷ (पंढरी)(जाया)(मला)(आडवी)(लागली) Alandi
▷  Vitthal (नवरा)(वर)(धोतर)(डाळींबी)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
dhotar ➡ dhotarsWhen the singer says that she goes to her village with dhotar, it means that she is just carrying a cloth to bring things from maher (a married woman’s parental home). Similarly, she sometimes means that she is carrying a stole.
[123] id = 53087
शिंदे नबू - Shinde Nabu
Village आवसरी खुर्द - Awsari Khurd
पंढरीला जाया आडव लागत मंचर
हिरव्या चोळीवरी टिप काढला चंदर
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata mañcara
hiravyā cōḷīvarī ṭipa kāḍhalā candara
To go to Pandhari, Manchar comes on the way
The moon is embroidered on the green blouse
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(मंचर)
▷ (हिरव्या)(चोळीवरी)(टिप)(काढला)(चंदर)
pas de traduction en français
[124] id = 53102
मुळे मुक्ता - Mule Mukta
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
सातव्या मुक्कामाला सासवड गावाची वसती
सोपानकाकाच्या मांडीखाली भागीरथी
sātavyā mukkāmālā sāsavaḍa gāvācī vasatī
sōpānakākācyā māṇḍīkhālī bhāgīrathī
Stayed at Saswad for the seventh halt
Bhagirathi river (flows) under Sopan’s thigh
▷ (सातव्या)(मुक्कामाला)(सासवड)(गावाची)(वसती)
▷ (सोपानकाकाच्या)(मांडीखाली)(भागीरथी)
pas de traduction en français
[125] id = 53104
साकरे अनुसया - Sakare Anusaya
Village माळ्याची उमरी - Malyachi Umari
आठवा मुक्काम आडव लागत भरड
साधुसंताचा सोन्याचा दुरड
āṭhavā mukkāma āḍava lāgata bharaḍa
sādhusantācā sōnyācā duraḍa
Eighth halt is at Bharad
The Varkaris* have a basket of gold
▷ (आठवा)(मुक्काम)(आडव)(लागत)(भरड)
▷ (साधुसंताचा) of_gold (दुरड)
pas de traduction en français
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[126] id = 53105
मुळे मुक्ता - Mule Mukta
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
आठव्या मुक्कामाला लागत फलटण
ज्ञानोबा निवृत्ती तीन केल रामाच दर्शन
āṭhavyā mukkāmālā lāgata phalaṭaṇa
jñānōbā nivṛttī tīna kēla rāmāca darśana
The eighth halt is at Phaltan
Dnyanoba*, Nivrutti* took Rama’s darshan*
▷ (आठव्या)(मुक्कामाला)(लागत)(फलटण)
▷ (ज्ञानोबा)(निवृत्ती)(तीन) did of_Ram (दर्शन)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Nivrutti
DarshanLooking directly at the image of God
[127] id = 53106
मुळे मुक्ता - Mule Mukta
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
नवव्या मुक्कामाला लागती जेजुरी
ज्ञानोबा निवृत्तीला आडवे झालेत मल्हारी
navavyā mukkāmālā lāgatī jējurī
jñānōbā nivṛttīlā āḍavē jhālēta malhārī
Ninth halt came at Jejuri
God Malhari came to meet Dnyanoba*, Nivrutti*
▷ (नवव्या)(मुक्कामाला)(लागती)(जेजुरी)
▷ (ज्ञानोबा)(निवृत्तीला)(आडवे)(झालेत)(मल्हारी)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Nivrutti
[128] id = 53107
साकरे अनुसया - Sakare Anusaya
Village माळ्याची उमरी - Malyachi Umari
दहाव्या मुक्कामाला देव भरडीवर गेलं
देव बाई पांडुरंग भेटीसाठी आलं
dahāvyā mukkāmālā dēva bharaḍīvara gēlaṇa
dēva bāī pāṇḍuraṅga bhēṭīsāṭhī ālaṁ
For the tenth halt, God went to Bharad
Woman, God Pandurang* (himself) came to meet us
▷ (दहाव्या)(मुक्कामाला)(देव)(भरडीवर)(गेलं)
▷ (देव) woman (पांडुरंग)(भेटीसाठी)(आलं)
pas de traduction en français
PandurangVitthal
[129] id = 53108
साकरे अनुसया - Sakare Anusaya
Village माळ्याची उमरी - Malyachi Umari
नववा मुक्काम आडव लागत फलटण
तिथं रामाच दर्शन
navavā mukkāma āḍava lāgata phalaṭaṇa
tithaṁ rāmāca darśana
Ninth halt was at Phaltan
We took Ram’s darshan* over there
▷ (नववा)(मुक्काम)(आडव)(लागत)(फलटण)
▷ (तिथं) of_Ram (दर्शन)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
[130] id = 53109
मुळे मुक्ता - Mule Mukta
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
अकराव्या मुक्कामाला लागत नातपुत
ज्ञानोबा निवृत्तीला देव भेटलेत तिथ
akarāvyā mukkāmālā lāgata nātaputa
jñānōbā nivṛttīlā dēva bhēṭalēta titha
Eleventh halt comes at Natepute
God met Dnyanoba*, Nivrutti* over there
▷ (अकराव्या)(मुक्कामाला)(लागत)(नातपुत)
▷ (ज्ञानोबा)(निवृत्तीला)(देव)(भेटलेत)(तिथ)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Nivrutti
[131] id = 53110
मुळे मुक्ता - Mule Mukta
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
दहाव्या मुक्कामाला लागत शिंगणापुर
महादेवाची माझ्या साधूची माडी दूर
dahāvyā mukkāmālā lāgata śiṅgaṇāpura
mahādēvācī mājhyā sādhūcī māḍī dūra
Tenth halt comes at Shinganapur
The house of Mahadev, my son, is far
▷ (दहाव्या)(मुक्कामाला)(लागत)(शिंगणापुर)
▷ (महादेवाची) my (साधूची)(माडी) far_away
pas de traduction en français
[132] id = 53111
साकरे अनुसया - Sakare Anusaya
Village माळ्याची उमरी - Malyachi Umari
बारावा मुक्काम देव येलडीवर गेले
देव बाई मारवती डाव्या अंगाडावर गेले
bārāvā mukkāma dēva yēlaḍīvara gēlē
dēva bāī māravatī ḍāvyā aṅgāḍāvara gēlē
For the twelfth halt, God went to Yeladi
Woman, God Maruti* was on the left hand side
▷ (बारावा)(मुक्काम)(देव)(येलडीवर) has_gone
▷ (देव) woman Maruti (डाव्या)(अंगाडावर) has_gone
pas de traduction en français
MarutiA Sanskrit word referring to Hanuman, son of Vayudeva, the Hindu Wind God Vayu
[133] id = 53112
साकरे अनुसया - Sakare Anusaya
Village माळ्याची उमरी - Malyachi Umari
आकरावा मुक्काम आडव लागत नातपुत
तिथं माऊलीच रिंगण होत
ākarāvā mukkāma āḍava lāgata nātaputa
tithaṁ māūlīca riṅgaṇa hōta
Eleventh halt is at Natepute
The ringan* (dancing in a circle) in honour of Mauli* (Dnyanoba*) takes place here
▷ (आकरावा)(मुक्काम)(आडव)(लागत)(नातपुत)
▷ (तिथं)(माऊलीच)(रिंगण)(होत)
pas de traduction en français
ringanHorses dancing in a circle on way to Pandharpur
MauliMother. Devotees fondly call Vitthal Vithu mauli, Dnyaneshwar Dnyaoba mauli, etc. in our songs.
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[134] id = 53113
मुळे मुक्ता - Mule Mukta
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
तेराव्या मुक्कामाला लागत येळापुर
महादेवाची माझ्या साधूची माडी दूर
tērāvyā mukkāmālā lāgata yēḷāpura
mahādēvācī mājhyā sādhūcī māḍī dūra
Thirteenth halt comes at Yelapur
The house of Mahadev, my son is far
▷ (तेराव्या)(मुक्कामाला)(लागत)(येळापुर)
▷ (महादेवाची) my (साधूची)(माडी) far_away
pas de traduction en français
[135] id = 53114
मुळे मुक्ता - Mule Mukta
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
बाराव्या मुक्कामाला लागल माळशिरस
मारुतीच दर्शन
bārāvyā mukkāmālā lāgala māḷaśirasa
mārutīca darśana
Malashiras is the twelfth halt
We had the darshan* of Maruti*
▷ (बाराव्या)(मुक्कामाला)(लागल)(माळशिरस)
▷ (मारुतीच)(दर्शन)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
MarutiA Sanskrit word referring to Hanuman, son of Vayudeva, the Hindu Wind God Vayu
[136] id = 53115
साकरे अनुसया - Sakare Anusaya
Village माळ्याची उमरी - Malyachi Umari
तेराव्या मुक्कामाला आडव लागत शहापुर
तिथं रिंगण किती दुर
tērāvyā mukkāmālā āḍava lāgata śahāpura
tithaṁ riṅgaṇa kitī dura
Thirteenth halt is at Shahapur
The ringan* takes place at a distance
▷ (तेराव्या)(मुक्कामाला)(आडव)(लागत)(शहापुर)
▷ (तिथं)(रिंगण)(किती) far_away
pas de traduction en français
ringanHorses dancing in a circle on way to Pandharpur
[137] id = 53116
मुळे मुक्ता - Mule Mukta
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
चवदाव्या मुक्कामाला लागत शेवगाव
ज्ञानोबा निवृत्तीच्या आडव्या रिंगणाला जाव
cavadāvyā mukkāmālā lāgata śēvagāva
jñānōbā nivṛttīcyā āḍavyā riṅgaṇālā jāva
Fourteenth halt comes at Shevgaon
Let us go for the ringan* in honour of Dnyanoba* Nivrutti*
▷ (चवदाव्या)(मुक्कामाला)(लागत) Shevgaon
▷ (ज्ञानोबा)(निवृत्तीच्या)(आडव्या)(रिंगणाला)(जाव)
pas de traduction en français
ringanHorses dancing in a circle on way to Pandharpur
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Nivrutti
[138] id = 53117
साकरे अनुसया - Sakare Anusaya
Village माळ्याची उमरी - Malyachi Umari
पंधरवा मुक्काम आडवी लागती वखारी
देव बाई ज्ञानोबाची रिंगणाची तातडी
pandharavā mukkāma āḍavī lāgatī vakhārī
dēva bāī jñānōbācī riṅgaṇācī tātaḍī
Fifteenth halt comes at Vakhari
Come on, hurry up for the ringan* in honour of Dnyanoba*
▷ (पंधरवा)(मुक्काम)(आडवी)(लागती)(वखारी)
▷ (देव) woman (ज्ञानोबाची)(रिंगणाची)(तातडी)
pas de traduction en français
ringanHorses dancing in a circle on way to Pandharpur
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[139] id = 53118
मुळे मुक्ता - Mule Mukta
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
पंधराव्या मुक्कामाला लागती वाकरी
देवा ज्ञानोबाची करा खिणीची (क्षण) चाकरी
pandharāvyā mukkāmālā lāgatī vākarī
dēvā jñānōbācī karā khiṇīcī (kṣaṇa) cākarī
Fifteenth halt comes at Vakhari
Serve God Dnyanoba* at least for a moment
▷ (पंधराव्या)(मुक्कामाला)(लागती)(वाकरी)
▷ (देवा)(ज्ञानोबाची) doing (खिणीची) ( (क्षण) ) (चाकरी)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[140] id = 53119
साकरे अनुसया - Sakare Anusaya
Village माळ्याची उमरी - Malyachi Umari
सोळावा मुक्काम आडवी लागती चंद्रभागा
तिथं कुंडलिक दारामधी उभा
sōḷāvā mukkāma āḍavī lāgatī candrabhāgā
tithaṁ kuṇḍalika dārāmadhī ubhā
At the sixteenth halt, we cross through River Chandrabhaga*
Kundalik* is standing in the doorway over there
▷ (सोळावा)(मुक्काम)(आडवी)(लागती)(चंद्रभागा)
▷ (तिथं)(कुंडलिक)(दारामधी) standing
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
[141] id = 53120
मुळे मुक्ता - Mule Mukta
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
सोळाव्या मुक्कामाला लागत पंढरपूर
सर्व साधू संताला पांडुरंगाच दर्शन
sōḷāvyā mukkāmālā lāgata paṇḍharapūra
sarva sādhū santālā pāṇḍuraṅgāca darśana
Pandharpur is the sixteenth halt
All Varkaris* get the Darshan* of Pandurang*
▷ (सोळाव्या)(मुक्कामाला)(लागत)(पंढरपूर)
▷ (सर्व)(साधू)(संताला)(पांडुरंगाच)(दर्शन)
pas de traduction en français
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
DarshanLooking directly at the image of God
PandurangVitthal
[142] id = 53121
साकरे अनुसया - Sakare Anusaya
Village माळ्याची उमरी - Malyachi Umari
सतरावा मुक्काम आडव लागत महाद्वार
टाळ मृदंगाचा गजर
satarāvā mukkāma āḍava lāgata mahādvāra
ṭāḷa mṛdaṅgācā gajara
At the seventeenth halt, we are at the main temple door
The sound of cymbals and drum fills the air
▷ (सतरावा)(मुक्काम)(आडव)(लागत)(महाद्वार)
▷ (टाळ)(मृदंगाचा)(गजर)
pas de traduction en français
[143] id = 53122
साकरे अनुसया - Sakare Anusaya
Village माळ्याची उमरी - Malyachi Umari
अठरावा मुक्काम मीत राऊळात गेले
देव बाई पांडुरंग भेटीसाठी आले
aṭharāvā mukkāma mīta rāūḷāta gēlē
dēva bāī pāṇḍuraṅga bhēṭīsāṭhī ālē
At the eighteenth halt, I went inside the temple
Woman, God Pandurang* came to meet me
▷ (अठरावा)(मुक्काम)(मीत)(राऊळात) has_gone
▷ (देव) woman (पांडुरंग)(भेटीसाठी) here_comes
pas de traduction en français
PandurangVitthal
[144] id = 53123
साकरे अनुसया - Sakare Anusaya
Village माळ्याची उमरी - Malyachi Umari
सातवा माझा मुक्काम आडव लागत लोणंद
तिथं माऊलीची पादंन (वाट)
sātavā mājhā mukkāma āḍava lāgata lōṇanda
tithaṁ māūlīcī pādanna (vāṭa)
For the seventh halt, we cross through Lonand
Mauli*’s path (of the palanquin) goes from there
▷ (सातवा) my (मुक्काम)(आडव)(लागत)(लोणंद)
▷ (तिथं)(माऊलीची)(पादंन) ( (वाट) )
pas de traduction en français
MauliMother. Devotees fondly call Vitthal Vithu mauli, Dnyaneshwar Dnyaoba mauli, etc. in our songs.
[145] id = 53124
साकरे अनुसया - Sakare Anusaya
Village माळ्याची उमरी - Malyachi Umari
सहावा माझा मुक्काम आडव लागत वाल्हे
माझ्या साधुच गाव आल
sahāvā mājhā mukkāma āḍava lāgata vālhē
mājhyā sādhuca gāva āla
The sixth halt was at Valhe
We reach my son’s village
▷ (सहावा) my (मुक्काम)(आडव)(लागत)(वाल्हे)
▷  My (साधुच)(गाव) here_comes
pas de traduction en français
[146] id = 53125
साकरे अनुसया - Sakare Anusaya
Village माळ्याची उमरी - Malyachi Umari
पाचवा मुक्काम आडवी लागली जेजुरी
देव निघाले ते मल्हारी
pācavā mukkāma āḍavī lāgalī jējurī
dēva nighālē tē malhārī
Fifth halt came at Jejuri
God Malhari is on his way (to Pandhari)
▷ (पाचवा)(मुक्काम)(आडवी)(लागली)(जेजुरी)
▷ (देव)(निघाले)(ते)(मल्हारी)
pas de traduction en français
[147] id = 53126
साकरे अनुसया - Sakare Anusaya
Village माळ्याची उमरी - Malyachi Umari
चौथा मुक्काम आडव सासवड
तिथ सोपानकाकाची तातड (गडबड)
cauthā mukkāma āḍava sāsavaḍa
titha sōpānakākācī tātaḍa (gaḍabaḍa)
Fourth halt is at Saswad
There, Sopan is in a hurry (to join the Dindi*)
▷ (चौथा)(मुक्काम)(आडव)(सासवड)
▷ (तिथ)(सोपानकाकाची)(तातड) ( (गडबड) )
pas de traduction en français
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[148] id = 53127
साकरे अनुसया - Sakare Anusaya
Village माळ्याची उमरी - Malyachi Umari
तिसरा मुक्काम आडव लागत पुण
साधुसंत काय उण
tisarā mukkāma āḍava lāgata puṇa
sādhusanta kāya uṇa
On the way to Pandhari, we go through Pune
What can be lacking for Varkaris* here
▷ (तिसरा)(मुक्काम)(आडव)(लागत)(पुण)
▷ (साधुसंत) why (उण)
pas de traduction en français
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[149] id = 53128
साकरे अनुसया - Sakare Anusaya
Village माळ्याची उमरी - Malyachi Umari
दुसरा मुक्काम आडवी लागली भवानी पेठ
मावलीचा सवळा दाट (सोहळा गर्दी)
dusarā mukkāma āḍavī lāgalī bhavānī pēṭha
māvalīcā savaḷā dāṭa (sōhaḷā gardī)
For the second halt, we stop at Bhavani Peth
There is a big crowd over there to receive Mauli* (Dnyaneshwar*)
▷ (दुसरा)(मुक्काम)(आडवी)(लागली)(भवानी)(पेठ)
▷ (मावलीचा)(सवळा)(दाट) ( (सोहळा)(गर्दी) )
pas de traduction en français
MauliMother. Devotees fondly call Vitthal Vithu mauli, Dnyaneshwar Dnyaoba mauli, etc. in our songs.
DnyaneshwarThe great saint of Maharashtra
[150] id = 53129
साकरे अनुसया - Sakare Anusaya
Village माळ्याची उमरी - Malyachi Umari
पहिला मुक्काम आजुळ वाड्याला मखर
गुप्त रुपाने हालत सिध्दश्वराच शिखर
pahilā mukkāma ājuḷa vāḍyālā makhara
gupta rupānē hālata sidhdaśvarāca śikhara
My first halt is at my grandparents’ home, the mansion has a decorated frame
The spire of Siddheshwar Temple gives the impression of swaying slightly
▷ (पहिला)(मुक्काम)(आजुळ)(वाड्याला)(मखर)
▷ (गुप्त)(रुपाने)(हालत)(सिध्दश्वराच)(शिखर)
pas de traduction en français
[151] id = 53130
सडके लता - Sadke Lata
Village बाभळगाव - Babhalgaon
पंढरीला जाया आडवी लागती कुर्डुवाडी
टाळ विणानी भरली गाडी
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgatī kurḍuvāḍī
ṭāḷa viṇānī bharalī gāḍī
On way to Pandhari comes Kurduwadi
The cart is full of cymbals and lutes
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागती)(कुर्डुवाडी)
▷ (टाळ)(विणानी)(भरली)(गाडी)
pas de traduction en français
[152] id = 53131
जाधव हिरा - Jadhav Hira
Village निनाम - Ninam
तिसर्या मुक्कामाला गाव लागयल पुण
देव ज्ञानोबाला साधुसंताला काय उण
tisaryā mukkāmālā gāva lāgayala puṇa
dēva jñānōbālā sādhusantālā kāya uṇa
On way to Pandhari, the first halt is Pune
God Dnyanoba* and Varkari*s lack nothing here
▷ (तिसर्या)(मुक्कामाला)(गाव)(लागयल)(पुण)
▷ (देव)(ज्ञानोबाला)(साधुसंताला) why (उण)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[153] id = 53132
पवार सुमन - Pawar Suman
Village वरणे - Varne
पंढरपुरा जाते आडवी लागली टाकयळी
देव का ज्ञानोबाच्या टाळ इण्याला साखळी
paṇḍharapurā jātē āḍavī lāgalī ṭākayaḷī
dēva kā jñānōbācyā ṭāḷa iṇyālā sākhaḷī
I go to Pandhari, takali* comes on the way
God Dnyanoba*’s cymbals and lutes have a chain
▷ (पंढरपुरा) am_going (आडवी)(लागली)(टाकयळी)
▷ (देव)(का)(ज्ञानोबाच्या)(टाळ)(इण्याला)(साखळी)
pas de traduction en français
takaliName of a plant
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[154] id = 53133
घोंगे गीता - Ghonge Gita
Village येनवे - Yenve
पंढरीच्या वाट आडव लागल चाकण
आता बाळा माझ्या तिथ घेतल लेकान दर्शन
paṇḍharīcyā vāṭa āḍava lāgala cākaṇa
ātā bāḷā mājhyā titha ghētala lēkāna darśana
On way to Pandhari, we come across Chakan
My child, my son took Darshan* over there
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(आडव)(लागल)(चाकण)
▷ (आता) child my (तिथ)(घेतल)(लेकान)(दर्शन)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
[155] id = 53134
कावळे पद्मीण - Kawale Padmin
Village लातूर - Latur
पंढरीला जाया आडवी लागती कुर्डवाडी
माझ्या ग विठ्ठलाची टाळ विण्यानी भरली गाडी
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgatī kurḍavāḍī
mājhyā ga viṭhṭhalācī ṭāḷa viṇyānī bharalī gāḍī
On way to Pandhari comes Kurduwadi
My Vitthal*’s cart is full of cymbals and lutes
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागती)(कुर्डवाडी)
▷  My * of_Vitthal (टाळ)(विण्यानी)(भरली)(गाडी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[156] id = 53209
मिसाळ देवई - Misal Devai
Village लिमगाव - Limgaon
पंढरीला जाया आडवी लागती अरण
विठ्ठल देवाची मला भेटायाची कारण
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgatī araṇa
viṭhṭhala dēvācī malā bhēṭāyācī kāraṇa
To go to Pandhari, Aran is on the way
My desire to meet Vitthal* is the reason
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागती)(अरण)
▷  Vitthal God (मला)(भेटायाची)(कारण)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[157] id = 53210
रुपनवर जिजा - Rupanwar Jija
Village निरावागज - Nirawagaj
पंढरीला जायाला आडव लागत फलटण
देवा ज्ञानोबा घ्याव रामाच दर्शन
paṇḍharīlā jāyālā āḍava lāgata phalaṭaṇa
dēvā jñānōbā ghyāva rāmāca darśana
For our ninth halt, we come across Phaltan
Before Vitthal*, we take the darshan* of Ramchandra
▷ (पंढरीला)(जायाला)(आडव)(लागत)(फलटण)
▷ (देवा)(ज्ञानोबा)(घ्याव) of_Ram (दर्शन)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
DarshanLooking directly at the image of God
[158] id = 53211
रुपनवर जिजा - Rupanwar Jija
Village निरावागज - Nirawagaj
पंढरीला जायाला आडवी लागती जेजुरी
देवा ज्ञानोबाच्या उजव्या हाताला मल्हारी
paṇḍharīlā jāyālā āḍavī lāgatī jējurī
dēvā jñānōbācyā ujavyā hātālā malhārī
To go to Pandhari, we come across Jejuri
Malhari is on the right hand side of God Dnyanoba* (his palanquin)
▷ (पंढरीला)(जायाला)(आडवी)(लागती)(जेजुरी)
▷ (देवा)(ज्ञानोबाच्या)(उजव्या)(हाताला)(मल्हारी)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[159] id = 53212
मिसाळ देवई - Misal Devai
Village लिमगाव - Limgaon
पंढरीला जाव आडवी लागती कुर्डूवाडी
विठ्ठल देवाची टाळ इण्यान भरली गाडी
paṇḍharīlā jāva āḍavī lāgatī kurḍūvāḍī
viṭhṭhala dēvācī ṭāḷa iṇyāna bharalī gāḍī
On way to Pandhari comes Kurduwadi
God Vitthal*’s cart is full of cymbals and lutes
▷ (पंढरीला)(जाव)(आडवी)(लागती)(कुर्डूवाडी)
▷  Vitthal God (टाळ)(इण्यान)(भरली)(गाडी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[160] id = 58739
शेळके पार्वती - Shelke Parvati
Village धामारी - Dhamari
पंढरीला जाया आडवी लागती जेजुरी
विठ्ठलाच्या आधी मला भेटला मल्हारी
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgatī jējurī
viṭhṭhalācyā ādhī malā bhēṭalā malhārī
To go to Pandhari, I come across Jejuri
I met Malhari before God Vitthal*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागती)(जेजुरी)
▷ (विठ्ठलाच्या) before (मला)(भेटला)(मल्हारी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[161] id = 58740
चंदनशिवे शेवंता - Chandanshive Shewanta
Village शिराळा - Shirala
पंढरीला जाया आडवी लागं भरड
देवा विठ्ठलाच्या संग साधुच वराड
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgaṁ bharaḍa
dēvā viṭhṭhalācyā saṅga sādhuca varāḍa
To go to Pandhari, Barad is on the way
The procession of Varkari*s accompanies God Vitthal*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागं)(भरड)
▷ (देवा)(विठ्ठलाच्या) with (साधुच)(वराड)
pas de traduction en français
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[162] id = 58741
चंदनशिवे शेवंता - Chandanshive Shewanta
Village शिराळा - Shirala
पंढरीला जाया आडवी लागली कुर्डुवाडी
देवा विठ्ठलाची टाळांनी भरली गाडी
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgalī kurḍuvāḍī
dēvā viṭhṭhalācī ṭāḷānnī bharalī gāḍī
On way to Pandhari comes Kurduwadi
God Vitthal*’s cart is full of cymbals and lutes
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागली)(कुर्डुवाडी)
▷ (देवा) of_Vitthal (टाळांनी)(भरली)(गाडी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[163] id = 58742
राऊत सुभद्रा - Raut Subhadra
Village माढा - Madha
पंढरपुरा जाया आडव लागत वट्टाइर (वाठार)
दिंडी संग मोटाइर
paṇḍharapurā jāyā āḍava lāgata vaṭṭāira (vāṭhāra)
diṇḍī saṅga mōṭāira
To go to Pandhari, Wathar is on the way
There is a car along with the Dindi*
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(आडव)(लागत)(वट्टाइर) ( (वाठार) )
▷ (दिंडी) with (मोटाइर)
pas de traduction en français
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[164] id = 58743
रांजणे सोना - Ranjane Sona
Village दापवडी - Dapwadi
जाते मी पंढरीला आडवे लागले कोरेगाव
खडीच्या चोळीवर देवा विठ्ठला तुझे नाव
jātē mī paṇḍharīlā āḍavē lāgalē kōrēgāva
khaḍīcyā cōḷīvara dēvā viṭhṭhalā tujhē nāva
I go to Pandhari, I come across Koregaon
God Vitthal*, your name is (embroidered) on the embossed blouse
▷  Am_going I (पंढरीला)(आडवे)(लागले)(कोरेगाव)
▷ (खडीच्या)(चोळीवर)(देवा) Vitthal (तुझे)(नाव)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[165] id = 58744
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
पंढरीला जाया आडव लागत चांद नांद
माझ्या बाळच्या खिशामधी कोण्या नारीच नथगेंद
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata cānda nānda
mājhyā bāḷacyā khiśāmadhī kōṇyā nārīca nathagēnda
On way to Pandhari, one has to go through Chand Nand*
In my child’s pocket is some woman’s nose ring with lustrous pearls
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(चांद)(नांद)
▷  My (बाळच्या)(खिशामधी)(कोण्या)(नारीच)(नथगेंद)
pas de traduction en français
Chand NandNames of villages
[166] id = 58745
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
पंढरीला जाया आडव लागत सासवड
इठ्ठलाच्या आधी सोपान देवाच दर्शन
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata sāsavaḍa
iṭhṭhalācyā ādhī sōpāna dēvāca darśana
On way to Pandhari, we came across Saswad
Before Itthal*, we took the darshan* of Sopandev
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(सासवड)
▷ (इठ्ठलाच्या) before (सोपान)(देवाच)(दर्शन)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
DarshanLooking directly at the image of God
[167] id = 58746
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
पंढरीला जाया आडव लागत नातपुत
शंकराच देवुळ डाव्या हाताला राहत
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata nātaputa
śaṅkarāca dēvuḷa ḍāvyā hātālā rāhata
On way to Pandhari, Nataputa lies ahead
The temple of Shankar is on the left side of the road
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(नातपुत)
▷ (शंकराच)(देवुळ)(डाव्या)(हाताला)(राहत)
pas de traduction en français
[168] id = 58747
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
पंढरीला जाया आडव लागत चरवली
देव ज्ञानोबाची मुक्तीबाई करवली
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata caravalī
dēva jñānōbācī muktībāī karavalī
On the way to Pandhari comes Charawali
Muktabai is the sister of God Dnyanoba*, the bridegroom
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(चरवली)
▷ (देव)(ज्ञानोबाची)(मुक्तीबाई)(करवली)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[169] id = 58748
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
पंढरीला जाया आडव लागत जेजुरी
विठ्ठलाच्या आधी देव भेटल मल्हारी
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata jējurī
viṭhṭhalācyā ādhī dēva bhēṭala malhārī
On the way to Pandhari, comes Jejuri
I met God Malhari before Vitthal*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(जेजुरी)
▷ (विठ्ठलाच्या) before (देव)(भेटल)(मल्हारी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[170] id = 58749
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
पंढरीला जाया आडव लागत कुरडुवाडी
देवा ज्ञानोबाची टाळ इण्यान भरली गाडी
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata kuraḍuvāḍī
dēvā jñānōbācī ṭāḷa iṇyāna bharalī gāḍī
On way to Pandhari comes Kurduwadi
God Dnyanoba*’s cart is full of cymbals and lutes
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(कुरडुवाडी)
▷ (देवा)(ज्ञानोबाची)(टाळ)(इण्यान)(भरली)(गाडी)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[171] id = 58750
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
जाते पंढरीला आडव लागत कुर्डुवाडी
त्याच्या शिववरी बाळ माझ बारस सोडी
jātē paṇḍharīlā āḍava lāgata kurḍuvāḍī
tyācyā śivavarī bāḷa mājha bārasa sōḍī
I go to Pandhari, Kurduwadi is on the way
My son breaks his Ekadashi* fast near the village boundary on Baras*
▷  Am_going (पंढरीला)(आडव)(लागत)(कुर्डुवाडी)
▷ (त्याच्या)(शिववरी) son my (बारस)(सोडी)
pas de traduction en français
EkadashiEleventh day in the new moon or full moon fortnight every month
BarasTwelfth day after the full moon(commonly observed) when the Ekadashi fast is broken or after the new moon
[172] id = 58751
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
पंढरपुरास जाते आडवा लागत पाणमळा
विठ्ठल देवाचा नेहतो फुलाचा वाणवळा
paṇḍharapurāsa jātē āḍavā lāgata pāṇamaḷā
viṭhṭhala dēvācā nēhatō phulācā vāṇavaḷā
I go to Pandhari, I came across a plantation
I take some flowers from there for God Vitthal*
▷ (पंढरपुरास) am_going (आडवा)(लागत)(पाणमळा)
▷  Vitthal (देवाचा)(नेहतो)(फुलाचा)(वाणवळा)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[173] id = 58752
शिरढोणे चंद्रकांत - Shirdhone
Chandrakant

Village महातपूर - Mahatpur
पंढरपुराला जायली आडव लागत बाभुळगाव
मोर लागत आडव पाणी लागल पायाला सोडाव खडाव
paṇḍharapurālā jāyalī āḍava lāgata bābhuḷagāva
mōra lāgata āḍava pāṇī lāgala pāyālā sōḍāva khaḍāva
To go to Pandhari, Babhulgaon comes on the way
There is a stream ahead, take your slippers off
▷ (पंढरपुराला)(जायली)(आडव)(लागत)(बाभुळगाव)
▷ (मोर)(लागत)(आडव) water, (लागल)(पायाला)(सोडाव)(खडाव)
pas de traduction en français
[174] id = 58753
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
जाते ग पंढरीला आडवी लागली मुळशी
हिरव्या चोळीवरी बंधु काढीतो तुळशी
jātē ga paṇḍharīlā āḍavī lāgalī muḷaśī
hiravyā cōḷīvarī bandhu kāḍhītō tuḷaśī
I go to Pandhari, Mulshi is on the way
My brother embroiders tulasi* on my green blouse
▷  Am_going * (पंढरीला)(आडवी)(लागली)(मुळशी)
▷ (हिरव्या)(चोळीवरी) brother (काढीतो)(तुळशी)
pas de traduction en français
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.
[175] id = 58754
गायकवाड अंजना - Gaykwad Anjana
Village गळनींब - Galnimb
जाते ग पंढरीला जाया आड लाग करमळ
चंद्रभागाची आंघुळ देही झाला निरमळ
jātē ga paṇḍharīlā jāyā āḍa lāga karamaḷa
candrabhāgācī āṅghuḷa dēhī jhālā niramaḷa
To go to Pandhari, I go through Karmal
Bathing in Chandrabhaga*, my body has become pure
▷  Am_going * (पंढरीला)(जाया)(आड)(लाग)(करमळ)
▷ (चंद्रभागाची)(आंघुळ)(देही)(झाला)(निरमळ)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[176] id = 58755
पारखे कलावती - Parkhe Kalavati
Village वाहेगाव मांजरी - Vahegaon Majari
आज तिसरा मुक्काम खोकर बागाइत महु (पंढरपुरला जाताना ही तीन गावे लागतात)
बाबाच्या किर्तनाला बत्या लावल्यात नऊ
āja tisarā mukkāma khōkara bāgāita mahu (paṇḍharapuralā jātānā hī tīna gāvē lāgatāta)
bābācyā kirtanālā batyā lāvalyāta naū
Today is the third halt at Khokar, Bagait and Mahu
Nine lamps are lighted for Baba’s kirtan*
▷ (आज)(तिसरा)(मुक्काम)(खोकर)(बागाइत)(महु) ( (पंढरपुरला)(जाताना)(ही)(तीन)(गावे)(लागतात) )
▷ (बाबाच्या)(किर्तनाला)(बत्या)(लावल्यात)(नऊ)
pas de traduction en français
kirtanSinging the praises of God
[177] id = 58756
पारखे कलावती - Parkhe Kalavati
Village वाहेगाव मांजरी - Vahegaon Majari
आज चवथा मुक्काम वंजर्याच वडगाऊ
देव भगनबाबाच साधु वंझार्याच नाऊ
āja cavathā mukkāma vañjaryāca vaḍagāū
dēva bhaganabābāca sādhu vañjhāryāca nāū
Today is the fourth halt at Vadgaon of Vanjari (a nomadic tribe)
God Bhaganbaba is the name of the Vanjari’s saint
▷ (आज)(चवथा)(मुक्काम)(वंजर्याच)(वडगाऊ)
▷ (देव)(भगनबाबाच)(साधु)(वंझार्याच)(नाऊ)
pas de traduction en français
[178] id = 58757
पारखे कलावती - Parkhe Kalavati
Village वाहेगाव मांजरी - Vahegaon Majari
आज दुसरा मुक्काम आज यळुंबा बाईचा
देव भगनबाबाला हार गुंफीते जाईचा
āja dusarā mukkāma āja yaḷumbā bāīcā
dēva bhaganabābālā hāra gumphītē jāīcā
The second halt today is at Yelumba bai’s (Goddess) village
I make a garland from jasmine flowers for Bhaganbaba
▷ (आज)(दुसरा)(मुक्काम)(आज)(यळुंबा)(बाईचा)
▷ (देव)(भगनबाबाला)(हार)(गुंफीते)(जाईचा)
pas de traduction en français
[179] id = 58758
यादव यमुना - Yadav Yumana
Village खळद - Khalad
पंढरीला जाया आड लागली शेवरी
मल्हारीच्या आधी यमाई नवरी
paṇḍharīlā jāyā āḍa lāgalī śēvarī
malhārīcyā ādhī yamāī navarī
To go to Pandhari, Shivari comes on the way
Yamai becomes a bride before Malhari
▷ (पंढरीला)(जाया)(आड)(लागली)(शेवरी)
▷ (मल्हारीच्या) before (यमाई)(नवरी)
pas de traduction en français
[180] id = 58759
कुमावत छबू - Kumawat Chabu
Village बोरसर - Borsar
जाते पंढरीला मुक्काम कडुच्या वाडीला
देवा विठ्ठलाच्या झेंडा झळकतो मनाला
jātē paṇḍharīlā mukkāma kaḍucyā vāḍīlā
dēvā viṭhṭhalācyā jhēṇḍā jhaḷakatō manālā
I go to Pandhari, take a halt at Kurduwadi
In my mind is fluttering the flag of God Vitthal*
▷  Am_going (पंढरीला)(मुक्काम)(कडुच्या)(वाडीला)
▷ (देवा)(विठ्ठलाच्या)(झेंडा)(झळकतो)(मनाला)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[181] id = 94232
टकारी बनाई रामेसुर - Takari Banai Ramesur
Village मारकवाडी - Marakwadi
पंढरीला जाता आडवी लागती कुर्डवाडी
ज्ञानोबा तुकारामाची टाळ विण्यानं भरली गाडी
paṇḍharīlā jātā āḍavī lāgatī kurḍavāḍī
jñānōbā tukārāmācī ṭāḷa viṇyānaṁ bharalī gāḍī
On way to Pandhari comes Kurduwadi
Dnyanoba* and Tukaram*’s cart is full of cymbals and lutes
▷ (पंढरीला) class (आडवी)(लागती)(कुर्डवाडी)
▷ (ज्ञानोबा)(तुकारामाची)(टाळ)(विण्यानं)(भरली)(गाडी)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
TukaramA 17th-century Hindu poet and sant of the Bhakti movement in Maharashtra
[182] id = 58983
शेळके पार्वती - Shelke Parvati
Village धामारी - Dhamari
दुसरा मुक्काम देवा पाऊतक्यापासुन
ज्ञानुबा तुकाराम आल रथात बसुन
dusarā mukkāma dēvā pāūtakyāpāsuna
jñānubā tukārāma āla rathāta basuna
Oh God, the second halt is at Pautaka
Dnyanoba* Tukaram* came riding on a chariot
▷ (दुसरा)(मुक्काम)(देवा)(पाऊतक्यापासुन)
▷ (ज्ञानुबा)(तुकाराम) here_comes (रथात)(बसुन)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
TukaramA 17th-century Hindu poet and sant of the Bhakti movement in Maharashtra
[183] id = 58984
केकान वैशा - Kekan vaisha
Village शेळगाव - Shelgaon
पंढरपुरा जाया आडवी लागती वाकर
देव माझ्या विठ्ठलाच्या टाळवीणाला साकर
paṇḍharapurā jāyā āḍavī lāgatī vākara
dēva mājhyā viṭhṭhalācyā ṭāḷavīṇālā sākara
On the way to Pandhari comes a Varkari*
Offers sugar to the cymbals and luthes of God Vitthal*
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(आडवी)(लागती)(वाकर)
▷ (देव) my (विठ्ठलाच्या)(टाळवीणाला)(साकर)
pas de traduction en français
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[184] id = 94055
पवार इंदु - Pawar Indu
Village आडगाव - Adgaon
चवकटी पासुनी आडव लागत कवाड
सावळ्या विठ्ठलाच ऐका रामाच पवाड
cavakaṭī pāsunī āḍava lāgata kavāḍa
sāvaḷyā viṭhṭhalāca aikā rāmāca pavāḍa
From the main entrance, we come across a door
Listen to dark-complexioned Vitthal*’s song about the achievments of Rama
▷ (चवकटी)(पासुनी)(आडव)(लागत)(कवाड)
▷ (सावळ्या)(विठ्ठलाच)(ऐका) of_Ram (पवाड)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[185] id = 85590
लोंढे गांधारबाई भानुदास - Londhe Gandhar Bhanudas
Village नळदुर्ग - Naldurga
पंढरीला जाया आडव लागत मोहोळ
गाव सक्याचे जवळ देवा माझ्या विठ्ठलाच
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata mōhōḷa
gāva sakyācē javaḷa dēvā mājhyā viṭhṭhalāca
To go to Pandhari, Mohol comes on the way
God Vitthal*’s, my friend’s town is very near
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(मोहोळ)
▷ (गाव)(सक्याचे)(जवळ)(देवा) my (विठ्ठलाच)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[186] id = 61479
पारखे कलावती - Parkhe Kalavati
Village वाहेगाव मांजरी - Vahegaon Majari
आज आठवा मुक्काम न्हयरी देऊळ गावू
बोलतात साधुसंत चला आषाढीला जावू
āja āṭhavā mukkāma nhayarī dēūḷa gāvū
bōlatāta sādhusanta calā āṣāḍhīlā jāvū
Today the eighth halt, breakfast at Deulgaon
The Varkaris* are saying, let’s go in the month of Ashadi
▷ (आज)(आठवा)(मुक्काम)(न्हयरी)(देऊळ)(गावू)
▷ (बोलतात)(साधुसंत) let_us_go (आषाढीला)(जावू)
pas de traduction en français
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[187] id = 61484
ढमाळी कोंडा - Dhamali Konda
Village कार्हाटी - Karhati
पंढरीची वाट कशान लाली लाल
ज्ञानोबा तुकोबाची वरात गेली काल
paṇḍharīcī vāṭa kaśāna lālī lāla
jñānōbā tukōbācī varāta gēlī kāla
How is it that the road to Pandhari is so red
Yesterday, the procession of Dnyanoba* - Tukaram* crossed this way
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशान)(लाली)(लाल)
▷ (ज्ञानोबा)(तुकोबाची)(वरात) went (काल)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
TukaramA 17th-century Hindu poet and sant of the Bhakti movement in Maharashtra
[188] id = 94231
टकारी बनाई रामेसुर - Takari Banai Ramesur
Village मारकवाडी - Marakwadi
पंढरीला जाता आडव लागत जराड
संग साधुच वर्हाड
paṇḍharīlā jātā āḍava lāgata jarāḍa
saṅga sādhuca varhāḍa
To go to Pandhari, Jarad comes on the way
A procession of Varkari*s is with us
▷ (पंढरीला) class (आडव)(लागत)(जराड)
▷  With (साधुच)(वर्हाड)
pas de traduction en français
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[189] id = 61494
सुतार सुशीला - Sutar Sushila
Village येडशी - Yedshi
पंढरी जाया आडवी लागली टाकळी
याच्या विण्याला साखळी ज्ञानोबा महाराजांच्या
paṇḍharī jāyā āḍavī lāgalī ṭākaḷī
yācyā viṇyālā sākhaḷī jñānōbā mahārājāñcyā
To go to Pandhari, takali* is on the way
The lute of Dnyanoba* Maharaj has a chain
▷ (पंढरी)(जाया)(आडवी)(लागली)(टाकळी)
▷  Of_his_place (विण्याला)(साखळी)(ज्ञानोबा)(महाराजांच्या)
pas de traduction en français
takaliName of a plant
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[190] id = 61505
कारंडे सुगंधा - Karande Sugandha
Village कारंडेवस्ती - Karandevasti
पंढरपुरा जाया वन लागल कावळीच
गाव सिताच्या मवळ्याचं
paṇḍharapurā jāyā vana lāgala kāvaḷīca
gāva sitācyā mavaḷyācaṁ
To go to Pandhari, the forest of Kavali lies on the way
It is the village of Seeta’s maternal uncle
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(वन)(लागल)(कावळीच)
▷ (गाव) of_Sita (मवळ्याचं)
pas de traduction en français
[191] id = 61510
रोकडे इंदू - Rokade Indu
Village वांगी - Vangi
पंढरी जाया आडवी लागती कुर्डुवाडी
टाळ विण्यानी भरली गाडी
paṇḍharī jāyā āḍavī lāgatī kurḍuvāḍī
ṭāḷa viṇyānī bharalī gāḍī
On way to Pandhari comes Kurduwadi
The cart is full of cymbals and lutes
▷ (पंढरी)(जाया)(आडवी)(लागती)(कुर्डुवाडी)
▷ (टाळ)(विण्यानी)(भरली)(गाडी)
pas de traduction en français
[192] id = 62241
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
पंढरीला जाया आडव लागत बरड
देवा ज्ञानोबा संग साधुच वर्हाड
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata baraḍa
dēvā jñānōbā saṅga sādhuca varhāḍa
To go to Pandhari, Barad is on the way
A train of Varkaris* goes with God Dnyanoba*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(बरड)
▷ (देवा)(ज्ञानोबा) with (साधुच)(वर्हाड)
pas de traduction en français
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[193] id = 64119
वारंगुळे वत्सला भाऊसाहेब - Varangule Vatsala Bhau
Village अष्टी - Ashti
मावलीच्या दिंडीला आडव लागत बरड
ज्ञानेश्वर मावलीच संग संताच वर्हाड
māvalīcyā diṇḍīlā āḍava lāgata baraḍa
jñānēśvara māvalīca saṅga santāca varhāḍa
Mauli*’s (Dnyanoba*’s) procession goes through Barad
Along with a crowd of Varkaris*
▷ (मावलीच्या)(दिंडीला)(आडव)(लागत)(बरड)
▷ (ज्ञानेश्वर)(मावलीच) with (संताच)(वर्हाड)
pas de traduction en français
MauliMother. Devotees fondly call Vitthal Vithu mauli, Dnyaneshwar Dnyaoba mauli, etc. in our songs.
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[194] id = 64120
वारंगुळे वत्सला भाऊसाहेब - Varangule Vatsala Bhau
Village अष्टी - Ashti
पंढरपुरात जाया आडव लागत सासवड
बोलत्यात सोपान काक दादा आम्ही होतो पुढ
paṇḍharapurāta jāyā āḍava lāgata sāsavaḍa
bōlatyāta sōpāna kāka dādā āmhī hōtō puḍha
To go to Pandhari, Saswad is on the way
Brother, we proceed ahead, says uncle Sopan
▷ (पंढरपुरात)(जाया)(आडव)(लागत)(सासवड)
▷ (बोलत्यात)(सोपान)(काक)(दादा)(आम्ही)(होतो)(पुढ)
pas de traduction en français
[195] id = 64121
वारंगुळे वत्सला भाऊसाहेब - Varangule Vatsala Bhau
Village अष्टी - Ashti
मावलीची दिंडी आडव लागत पुण
मावलीला नाही कशायाच उन
māvalīcī diṇḍī āḍava lāgata puṇa
māvalīlā nāhī kaśāyāca una
Mauli*’s (Dnyanoba*’s) Dindi* passes through Pune
Dnyanoba* lacks nothing here
▷ (मावलीची)(दिंडी)(आडव)(लागत)(पुण)
▷ (मावलीला) not (कशायाच)(उन)
pas de traduction en français
MauliMother. Devotees fondly call Vitthal Vithu mauli, Dnyaneshwar Dnyaoba mauli, etc. in our songs.
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[196] id = 66514
बागव अनुसया - Bagav Anusaya
Village पुणे - Pune
जेजुरीपासुनी आडवी लागती नीरा
ज्ञानोबा देवाच्या ह्याच्या घोड्याला आहे तुरा
jējurīpāsunī āḍavī lāgatī nīrā
jñānōbā dēvācyā hyācyā ghōḍyālā āhē turā
From Jejuri, River Nira flows across
God Dnyanoba* ’ horse is decorated with a plume
▷ (जेजुरीपासुनी)(आडवी)(लागती)(नीरा)
▷ (ज्ञानोबा)(देवाच्या)(ह्याच्या)(घोड्याला)(आहे)(तुरा)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[197] id = 66987
मोरे लक्ष्मी - More Lakshmi
Village कुडे खुर्द - Kude kh.
UVS-54-12 start 02:28 ➡ listen to section
पंढरीला जायाला आडव लागल केळ
आल रुखमीनीला पातळ
paṇḍharīlā jāyālā āḍava lāgala kēḷa
āla rukhamīnīlā pātaḷa
To go to Pandhari, Kel is on the way
A sari is offered to Rukhamini
▷ (पंढरीला)(जायाला)(आडव)(लागल) did
▷  Here_comes (रुखमीनीला)(पातळ)
pas de traduction en français
[198] id = 66988
मोरे लक्ष्मी - More Lakshmi
Village कुडे खुर्द - Kude kh.
UVS-54-12 start 03:33 ➡ listen to section
पंढरीला जाया आडवी लागली जेजुरी
देवा त्या विठ्ठलाला देवु भेटला मल्हारी
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgalī jējurī
dēvā tyā viṭhṭhalālā dēvu bhēṭalā malhārī
To go to Pandhari, Jejuri lies on the way
God Malhari met God Vitthal*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागली)(जेजुरी)
▷ (देवा)(त्या)(विठ्ठलाला)(देवु)(भेटला)(मल्हारी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[199] id = 66989
सावंत सुनीता - Sawant Sunita
Village कुडे खुर्द - Kude kh.
UVS-54-12 start 04:08 ➡ listen to section
पंढरीला जाया आडव लागल चाकण
देवु भेटला सोपान
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgala cākaṇa
dēvu bhēṭalā sōpāna
To go to Pandhari Chakan comes on the way
There, we met God Sopan
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागल)(चाकण)
▷ (देवु)(भेटला)(सोपान)
pas de traduction en français
[200] id = 66990
मोरे लक्ष्मी - More Lakshmi
Village कुडे खुर्द - Kude kh.
UVS-54-12 start 04:44 ➡ listen to section
पंढरीला जाया आडव लागतय पुणं
देवा ग इठ्ठलानी केला रुखमीणीला फोन
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgataya puṇaṁ
dēvā ga iṭhṭhalānī kēlā rukhamīṇīlā phōna
To go to Pandhari Pune comes on the way
God Itthal* called Rukhamini on the phone
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागतय)(पुणं)
▷ (देवा) * (इठ्ठलानी) did (रुखमीणीला)(फोन)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
[201] id = 67891
मानकर शारदा - Mankar Sharada
पंढगरीला जाया आधी लागली टाकयळी
देव ग इठ्ठलाच्या याच्या इण्याला साखयळी
paṇḍhagarīlā jāyā ādhī lāgalī ṭākayaḷī
dēva ga iṭhṭhalācyā yācyā iṇyālā sākhayaḷī
To go to Pandhari, takali* comes on the way
God Vitthal*’s lute has a gold chain
▷ (पंढगरीला)(जाया) before (लागली)(टाकयळी)
▷ (देव) * (इठ्ठलाच्या) of_his_place (इण्याला)(साखयळी)
pas de traduction en français
takaliName of a plant
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[202] id = 26293
जाधव सखूबाई रामचंद्र - Jadhav Sakhu Ramchandra
Village सोलापूर - Solapur
पंढरपुरा जाया आडव लागत तुंगयत
देवा माझ्या विठ्ठलाचा रथ गेला गुंगयत
paṇḍharapurā jāyā āḍava lāgata tuṅgayata
dēvā mājhyā viṭhṭhalācā ratha gēlā guṅgayata
To go to Pandhari, Tungayat is on the way
My God Vitthal*’s chariot went rumbling
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(आडव)(लागत)(तुंगयत)
▷ (देवा) my (विठ्ठलाचा)(रथ) has_gone (गुंगयत)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[203] id = 72252
पंडीत सारजा - Pandit Saraja
Village उंदीरगाव - Undirgaon
पंढरीला जाया आडवं लागतं वडाळं
कळीची सायकल वर आवाजी घड्याळ
paṇḍharīlā jāyā āḍavaṁ lāgataṁ vaḍāḷaṁ
kaḷīcī sāyakala vara āvājī ghaḍyāḷa
To go to Pandhari, we cross through Vadal
A cycle with a handle-bar, a chiming clock on top
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवं)(लागतं)(वडाळं)
▷ (कळीची)(सायकल)(वर)(आवाजी)(घड्याळ)
pas de traduction en français
[204] id = 72385
धामणे राधाबाई - Dhamane Radhabai
Village सारोळे - Sarole
पंढरीच्या वाट आडवी लागती जेजुरी
पांडुरंगाच्या आधी देव भेटतो मल्हारी
paṇḍharīcyā vāṭa āḍavī lāgatī jējurī
pāṇḍuraṅgācyā ādhī dēva bhēṭatō malhārī
On the way to Pandhari, comes Jejuri
I met God Malhari before Pandurang*
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(आडवी)(लागती)(जेजुरी)
▷ (पांडुरंगाच्या) before (देव)(भेटतो)(मल्हारी)
pas de traduction en français
PandurangVitthal
[205] id = 72584
पारखे कलावती - Parkhe Kalavati
Village वाहेगाव मांजरी - Vahegaon Majari
आज सातवा मुक्काम आड लागत शिराळा
सिनाच्या पाण्यावरी विठ्ठल करतेत फराळ
āja sātavā mukkāma āḍa lāgata śirāḷā
sinācyā pāṇyāvarī viṭhṭhala karatēta pharāḷa
Today, the seventh halt, Shirala is on the way
Vitthal* has his meal on the banks of River Sina
▷ (आज)(सातवा)(मुक्काम)(आड)(लागत)(शिराळा)
▷ (सिनाच्या)(पाण्यावरी) Vitthal (करतेत)(फराळ)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[206] id = 74386
वाळुंज भामा - Walung Bhama
Village फाकट - Phakat
पंढरपुरा जाया पहिला मुक्काम सांगवीचा
उधळला बुका पांडुरंगाच्या अंगाचा
paṇḍharapurā jāyā pahilā mukkāma sāṅgavīcā
udhaḷalā bukā pāṇḍuraṅgācyā aṅgācā
To go to Pandhari, the first halt is at Sangvi
Bukka* from Pandurang*’s body is dispersed in the air
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(पहिला)(मुक्काम)(सांगवीचा)
▷ (उधळला)(बुका)(पांडुरंगाच्या)(अंगाचा)
pas de traduction en français
bukkaA powder composed of certain fragrant substances
PandurangVitthal
[207] id = 85591
लोंढे गांधारबाई भानुदास - Londhe Gandhar Bhanudas
Village नळदुर्ग - Naldurga
पंढरीला जाया आडव लागत इसावा
देवा माझ्या विठ्ठलाला दंडवता जावा
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata isāvā
dēvā mājhyā viṭhṭhalālā daṇḍavatā jāvā
To go to Pandhari, Isava lies on the way
Go and prostrate yourself before my God Vitthal*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(इसावा)
▷ (देवा) my (विठ्ठलाला)(दंडवता)(जावा)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[208] id = 85592
पवार जिजा - Pawar Jija
Village कारेगाव - Karegaon
पंढरी पासुन आळंदी वीस कोस
विठ्ठलाला झाली रात येरुळाच्या बाजारात
paṇḍharī pāsuna āḷandī vīsa kōsa
viṭhṭhalālā jhālī rāta yēruḷācyā bājārāta
From Pandhari, Alandi* is twenty kos*
For Vitthal*, it was night time at Yerul bazaar
▷ (पंढरी)(पासुन) Alandi (वीस)(कोस)
▷ (विठ्ठलाला) has_come (रात)(येरुळाच्या)(बाजारात)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
kosA measure of distance
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[209] id = 89131
तमांचे मंदोदरी दिगंबर - Tamanche Mandodari Digambar
Village म्हात्रेवाडी - Mhatrevadi
आळंदी करुनी पुण्याला दिला धक्का
दिंडी जायाची मुक्काम सासवडी सोपानकाका
āḷandī karunī puṇyālā dilā dhakkā
diṇḍī jāyācī mukkāma sāsavaḍī sōpānakākā
After a visit to Alandi*, we arrived at Pune
The Dindi* will proceed and halt at Saswad, Sopankaka
▷  Alandi (करुनी)(पुण्याला)(दिला)(धक्का)
▷ (दिंडी) will_go (मुक्काम)(सासवडी)(सोपानकाका)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[210] id = 78012
डोंगरे वच्छला - Dongare Vatsala
Village आडगाव - Adgaon
अकराव्या मुक्कामाला दिवस उगवला
सोन्याचा कळस सत्यभामाच्या देवळाला
akarāvyā mukkāmālā divasa ugavalā
sōnyācā kaḷasa satyabhāmācyā dēvaḷālā
Reached the eleventh halt at day-break
Satyabhama’s temple has a golden spire
▷ (अकराव्या)(मुक्कामाला)(दिवस)(उगवला)
▷  Of_gold (कळस)(सत्यभामाच्या)(देवळाला)
pas de traduction en français
[211] id = 78013
डोंगरे वच्छला - Dongare Vatsala
Village आडगाव - Adgaon
नवव्या मुक्कामाला दिंडी आली हगामाला
सावळा पांडुरंग धरी घोड्याच्या लगामाला
navavyā mukkāmālā diṇḍī ālī hagāmālā
sāvaḷā pāṇḍuraṅga dharī ghōḍyācyā lagāmālā
For the ninth halt, the Dindi* arrived with great vigour
Dark-complexioned Pandurang* holds the horse by the reins
▷ (नवव्या)(मुक्कामाला)(दिंडी) has_come (हगामाला)
▷ (सावळा)(पांडुरंग)(धरी)(घोड्याच्या)(लगामाला)
pas de traduction en français
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
PandurangVitthal
[212] id = 78014
डोंगरे वच्छला - Dongare Vatsala
Village आडगाव - Adgaon
आठव्या मुक्कामाला दिंडी आली लडकला
उदी रुमाल भडकला
āṭhavyā mukkāmālā diṇḍī ālī laḍakalā
udī rumāla bhaḍakalā
For the eighth halt, the Dindi* arrived at Ladak
The square scarf on the head was flying (in the breeze)
▷ (आठव्या)(मुक्कामाला)(दिंडी) has_come (लडकला)
▷ (उदी)(रुमाल)(भडकला)
pas de traduction en français
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[213] id = 78015
डोंगरे वच्छला - Dongare Vatsala
Village आडगाव - Adgaon
दुसर्या मुक्कामाला मला सासवड गावची वस्ती
देवा माझ्या ज्ञानोबाच्या संग सोपान निवृत्ती
dusaryā mukkāmālā malā sāsavaḍa gāvacī vastī
dēvā mājhyā jñānōbācyā saṅga sōpāna nivṛttī
For the second halt, I stayed at Saswad
Dear God, Sopan-Nivruti are with my Dnyanoba*
▷ (दुसर्या)(मुक्कामाला)(मला)(सासवड)(गावची)(वस्ती)
▷ (देवा) my (ज्ञानोबाच्या) with (सोपान)(निवृत्ती)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[214] id = 78016
डोंगरे वच्छला - Dongare Vatsala
Village आडगाव - Adgaon
चवथा मुक्काम मला राहण पडत फुलवानी
देवा माझ्या ज्ञानोबानी कळ केली इंग्रजानी
cavathā mukkāma malā rāhaṇa paḍata phulavānī
dēvā mājhyā jñānōbānī kaḷa kēlī iṅgrajānī
For the fourth halt, I stayed at Phulavani
Dear God, the English started a train for my Dnyanoba*
▷ (चवथा)(मुक्काम)(मला)(राहण)(पडत)(फुलवानी)
▷ (देवा) my (ज्ञानोबानी)(कळ) shouted (इंग्रजानी)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[215] id = 78017
डोंगरे वच्छला - Dongare Vatsala
Village आडगाव - Adgaon
सहावा मुक्काम आडव लागत शाहुबाहु
देवा माझ्या ज्ञानोबाला आडव आल नामदेवु
sahāvā mukkāma āḍava lāgata śāhubāhu
dēvā mājhyā jñānōbālā āḍava āla nāmadēvu
For the seventh halt, we came to Shahubahu
Namdev* met my God Dnyanoba* on the way
▷ (सहावा)(मुक्काम)(आडव)(लागत)(शाहुबाहु)
▷ (देवा) my (ज्ञानोबाला)(आडव) here_comes (नामदेवु)
pas de traduction en français
NamdevSaint
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[216] id = 78018
डोंगरे वच्छला - Dongare Vatsala
Village आडगाव - Adgaon
पाचवा मुक्काम आडव लागत फलटण
देवा माझ्या ज्ञानोबाला रामचंद्राच दर्शन
pācavā mukkāma āḍava lāgata phalaṭaṇa
dēvā mājhyā jñānōbālā rāmacandrāca darśana
For the fifth halt, we came across Phaltan
My God Dnyanoba* had Ramchandra’s darshan*
▷ (पाचवा)(मुक्काम)(आडव)(लागत)(फलटण)
▷ (देवा) my (ज्ञानोबाला)(रामचंद्राच)(दर्शन)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
DarshanLooking directly at the image of God
[217] id = 78148
शिंदे आयोध्या - Shinde Ayodhaya
Village किनगाव - Kingaon
पंढरीला जाताना मुक्काम कुर्डुवाडीचा
पांडुरंगाच्या माझ्या कळस झळकला माडीचा
paṇḍharīlā jātānā mukkāma kurḍuvāḍīcā
pāṇḍuraṅgācyā mājhyā kaḷasa jhaḷakalā māḍīcā
On way to Pandhari, there is a halt at Kurduwadi
The spire of my Pandurang*’s temple is shining
▷ (पंढरीला)(जाताना)(मुक्काम)(कुर्डुवाडीचा)
▷ (पांडुरंगाच्या) my (कळस)(झळकला)(माडीचा)
pas de traduction en français
PandurangVitthal
[218] id = 80420
केकान वैशा - Kekan vaisha
Village शेळगाव - Shelgaon
आज दहावा मुक्काम दिंडी वाकडीला राहती
चांदी सोनीयाचा साज सिंगी गंगुबाई लेती
āja dahāvā mukkāma diṇḍī vākaḍīlā rāhatī
cāndī sōnīyācā sāja siṅgī gaṅgubāī lētī
Today, the tenth halt, the procession rests at Wakadi
Gangubai, the mare, is decorated with gold and silver ornaments
▷ (आज)(दहावा)(मुक्काम)(दिंडी)(वाकडीला)(राहती)
▷ (चांदी) of_gold (साज)(सिंगी)(गंगुबाई)(लेती)
pas de traduction en français
[219] id = 83747
बढे अंजनाबाई लहानु - Badhe Anjanabai Lahnu
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
पहिला दंडवत गावा गरसुळावरुन
देवा इठ्ठलाचा आले मारगं धरुन
pahilā daṇḍavata gāvā garasuḷāvaruna
dēvā iṭhṭhalācā ālē māragaṁ dharuna
My first salutation from Garasul
I have followed the path of God Vitthal*
▷ (पहिला)(दंडवत)(गावा)(गरसुळावरुन)
▷ (देवा)(इठ्ठलाचा) here_comes (मारगं)(धरुन)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[220] id = 84304
माने आनंदी गोवींद - Mane Anandi Govind
Village कासाळ - Kasal
पंढरी पासुन दामण गावाला सुरंग
पंढरीच लोक शिव्या देत्याती बोल्यारंग
paṇḍharī pāsuna dāmaṇa gāvālā suraṅga
paṇḍharīca lōka śivyā dētyātī bōlyāraṅga
There is an underground tunnel from Pandhari to Dhaman
People abuse each other with great vigour
(There is a tradition when, on a particular day, people from both the places enjoy abusing each other)
▷ (पंढरी)(पासुन)(दामण)(गावाला)(सुरंग)
▷ (पंढरीच)(लोक)(शिव्या)(देत्याती)(बोल्यारंग)
pas de traduction en français
[221] id = 84305
काळे भिमा - Kale Bhima
Village परीटवाडी - Paritwadi
पहिला दंडवत गाव गरुसळ्यापासुन
पांडुरंग माझा आला रथात बसुन
pahilā daṇḍavata gāva garusaḷyāpāsuna
pāṇḍuraṅga mājhā ālā rathāta basuna
My first salutation from Garasul
My Pandurang* has come riding in a chariot
▷ (पहिला)(दंडवत)(गाव)(गरुसळ्यापासुन)
▷ (पांडुरंग) my here_comes (रथात)(बसुन)
pas de traduction en français
PandurangVitthal
[222] id = 94223
पवार इंदु - Pawar Indu
Village आडगाव - Adgaon
पंढरीला जाया आडव लागत देगाव
जागा िंदडीला बघाव माझ्या सावळ्या विठ्ठलाला
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata dēgāva
jāgā indaḍīlā baghāva mājhyā sāvaḷyā viṭhṭhalālā
To go to Pandhari, Degaon lies on the way
Let’s find a place for the Dindi* of my sunburnt Vitthal*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(देगाव)
▷ (जागा)(िंदडीला)(बघाव) my (सावळ्या)(विठ्ठलाला)
pas de traduction en français
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[223] id = 84307
वाघ महादेव - Wagh Mahadeo
Village परीटवाडी - Paritwadi
पंढरीला जायाला आडवी लागते कुर्डवाडी
टाळ विण्यान भरली गाडी
paṇḍharīlā jāyālā āḍavī lāgatē kurḍavāḍī
ṭāḷa viṇyāna bharalī gāḍī
On way to Pandhari comes Kurduwadi
The cart is full of cymbals and lutes
▷ (पंढरीला)(जायाला)(आडवी)(लागते)(कुर्डवाडी)
▷ (टाळ)(विण्यान)(भरली)(गाडी)
pas de traduction en français
[224] id = 84308
काळे भिमा - Kale Bhima
Village परीटवाडी - Paritwadi
पंढरीला जाया आडवी लागते कुर्डवाडी
टाळ विण्यानी भरली गाडी
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgatē kurḍavāḍī
ṭāḷa viṇyānī bharalī gāḍī
On way to Pandhari comes Kurduwadi
The cart is full of cymbals and lutes
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागते)(कुर्डवाडी)
▷ (टाळ)(विण्यानी)(भरली)(गाडी)
pas de traduction en français
[225] id = 84309
पवार सुमन - Pawar Suman
Village वरणे - Varne
पंढरपुरा जाते आडव लागल उंबयार
देव का ज्ञानोबाच्या टाळ विण्याला घुंगायार
paṇḍharapurā jātē āḍava lāgala umbayāra
dēva kā jñānōbācyā ṭāḷa viṇyālā ghuṅgāyāra
On way to Pandhari, comes Umbar
Dear God, Dnyanoba*’s cymbals and lute have bell
▷ (पंढरपुरा) am_going (आडव)(लागल)(उंबयार)
▷ (देव)(का)(ज्ञानोबाच्या)(टाळ)(विण्याला)(घुंगायार)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[226] id = 94060
आदमीले धुरपदा - Admile Dhurpada
Village मखला - Makhala
सोन्याची समई तुपान पाजळली
पहिला मुक्काम ज्ञानोबाचा आजोळी
sōnyācī samaī tupāna pājaḷalī
pahilā mukkāma jñānōbācā ājōḷī
A gold lamp-stand is kindled with ghee*
Our first halt is at Dnyanoba*’s grandparent’s house
▷ (सोन्याची)(समई)(तुपान)(पाजळली)
▷ (पहिला)(मुक्काम)(ज्ञानोबाचा)(आजोळी)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[227] id = 94059
पवार इंदु - Pawar Indu
Village आडगाव - Adgaon
पंढरी जाया आडवा लागत पेनुर
जागा दिंडीला हवाशीर सावळ्या विठ्ठलाच्या
paṇḍharī jāyā āḍavā lāgata pēnura
jāgā diṇḍīlā havāśīra sāvaḷyā viṭhṭhalācyā
To go to Pandhari, Penur lies on the way
The Dindi* of the dark-complexioned Vitthal* finds an open space
▷ (पंढरी)(जाया)(आडवा)(लागत)(पेनुर)
▷ (जागा)(दिंडीला)(हवाशीर)(सावळ्या)(विठ्ठलाच्या)
pas de traduction en français
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[228] id = 94227
डोंगरे वच्छला - Dongare Vatsala
Village आडगाव - Adgaon
तिसर्या मुक्कामाला आडरानात राहयाच
देव माझ्या ज्ञानोबाच मननेरला जायाच
tisaryā mukkāmālā āḍarānāta rāhayāca
dēva mājhyā jñānōbāca mananēralā jāyāca
For the third halt, we stay at a place off the path
My God Dnyanoba* feels like going last
▷ (तिसर्या)(मुक्कामाला)(आडरानात)(राहयाच)
▷ (देव) my (ज्ञानोबाच)(मननेरला)(जायाच)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
[229] id = 84678
झोडगे अंबीका किसन - Zodge Ambika Kisan
Village कानडी - Kanadi
पंढरीचा पांडुरंग पुण्याच्या मुक्कामाला येतो
इंद्रावणीच्याकडुन पाल रेशमाचे देतो
paṇḍharīcā pāṇḍuraṅga puṇyācyā mukkāmālā yētō
indrāvaṇīcyākaḍuna pāla rēśamācē dētō
Pandurang* from Pandhari spends the night at Pune
Gives silk tents (to Varkari*s) on the banks of River Indrayani
▷ (पंढरीचा)(पांडुरंग)(पुण्याच्या)(मुक्कामाला)(येतो)
▷ (इंद्रावणीच्याकडुन)(पाल)(रेशमाचे)(देतो)
pas de traduction en français
PandurangVitthal
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[230] id = 84679
गोरे रुखमीणीबाई - Gore Rukhaninibai
Village मानवत - Manvat
पंढरीच्या वाट आडव लागत काशीखेड
एका दारीला पेठ
paṇḍharīcyā vāṭa āḍava lāgata kāśīkhēḍa
ēkā dārīlā pēṭha
On way to Pandhari, lies Kashikhed on the route
There is a trading town on one side
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(आडव)(लागत)(काशीखेड)
▷ (एका)(दारीला)(पेठ)
pas de traduction en français
[231] id = 85245
जाधव सखूबाई रामचंद्र - Jadhav Sakhu Ramchandra
Village सोलापूर - Solapur
पंढरीला जाया आडवी लागती जेजुरी
विठ्ठलाच्या आधी देव भेटला मल्हारी
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgatī jējurī
viṭhṭhalācyā ādhī dēva bhēṭalā malhārī
On the way to Pandhari, comes Jejuri
I met God Malhari before Vitthal*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागती)(जेजुरी)
▷ (विठ्ठलाच्या) before (देव)(भेटला)(मल्हारी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[232] id = 85415
जाधव सुमीत्रा केरू - Jadhav Sumitra Keru
Village सोलापूर - Solapur
पंढरीला जाया आडवी लागती मानगंगा
देवा माझ्या विठ्ठलाचा मला वर्तमान सांगा
paṇḍharīlā jāyā āḍavī lāgatī mānagaṅgā
dēvā mājhyā viṭhṭhalācā malā vartamāna sāṅgā
To go to Pandhari, River Manganga is on the way
Give me news about my God Vitthal*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडवी)(लागती)(मानगंगा)
▷ (देवा) my (विठ्ठलाचा)(मला)(वर्तमान) with
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[233] id = 85416
गायकवाड अलका - Gaykwad Alka
Village मानवली - Manawali
गाव पंढरीची पांढर नांगरली
ज्ञानेश्वर महाराजानी यज्ञाला जागा केली
gāva paṇḍharīcī pāṇḍhara nāṅgaralī
jñānēśvara mahārājānī yajñālā jāgā kēlī
A field in Pandhari is ploughed
Prakash Maharaj has cleared the space for his yagnya*
▷ (गाव)(पंढरीची)(पांढर)(नांगरली)
▷ (ज्ञानेश्वर)(महाराजानी)(यज्ञाला)(जागा) shouted
pas de traduction en français
YagnyaA sacrificial fire (a religious act)
[234] id = 85417
चंदनशिवे सोनाबाई नारायण - Chandanshive Sona Narayan
Village सोलापूर - Solapur
पंढरीला जाया आडव लागत कुंगाईत
साधु संताची पंगईत
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata kuṅgāīta
sādhu santācī paṅgīta
On way to Pandhari, Kungait comes on the way
A row of Varkaris* is sitting down for meals
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(कुंगाईत)
▷ (साधु)(संताची)(पंगईत)
pas de traduction en français
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[235] id = 85418
चंदनशिवे सोनाबाई नारायण - Chandanshive Sona Narayan
Village सोलापूर - Solapur
पंढरीला जाया आडव लागती येवली
दिंडी मळ्याला जेवली
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgatī yēvalī
diṇḍī maḷyālā jēvalī
On way to Pandhari, Yevali lies ahead
The Dindi* stopped for meals at the plantation
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागती)(येवली)
▷ (दिंडी)(मळ्याला)(जेवली)
pas de traduction en français
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[236] id = 85419
जाधव सुमीत्रा केरू - Jadhav Sumitra Keru
Village सोलापूर - Solapur
पंढरीला जाया आडव लागत सांगोला
देवा माझ्या विठ्ठलाच रुप देवाच चांगल
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata sāṅgōlā
dēvā mājhyā viṭhṭhalāca rupa dēvāca cāṅgala
To go to Pandhari, Sangola is on the way
My God Vitthal* has pleasing looks
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(सांगोला)
▷ (देवा) my (विठ्ठलाच) form (देवाच)(चांगल)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[237] id = 85420
जाधव सुमीत्रा केरू - Jadhav Sumitra Keru
Village सोलापूर - Solapur
पंढरीला जाया आडव लागत निरा
देवा विठ्ठलाच्या आहे गळ्यात हिरा
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata nirā
dēvā viṭhṭhalācyā āhē gaḷyāta hirā
To go to Pandhari, Nira is on the way
A diamond is dangling around my Vitthal*’s neck
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(निरा)
▷ (देवा)(विठ्ठलाच्या)(आहे)(गळ्यात)(हिरा)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[238] id = 85573
राजगुरु अनुसया - Rajguru Anusaya
Village कुंभारी - Kumbhari
जाते पंढरीला सहावा मुक्काम वस्ती
देवा विठ्ठलाची माड कळसाची दिसती
jātē paṇḍharīlā sahāvā mukkāma vastī
dēvā viṭhṭhalācī māḍa kaḷasācī disatī
I go to Pandhari, I stay at the sixth halt
I can see the summit of God Vitthal*’s temple
▷  Am_going (पंढरीला)(सहावा)(मुक्काम)(वस्ती)
▷ (देवा) of_Vitthal (माड)(कळसाची)(दिसती)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[239] id = 85574
राजगुरु अनुसया - Rajguru Anusaya
Village कुंभारी - Kumbhari
जाते पंढरीला चवथा मुक्काम बांबोरी
देवा विठ्ठलाच्या यावा दिंडीला सांबोरी (समोर)
jātē paṇḍharīlā cavathā mukkāma bāmbōrī
dēvā viṭhṭhalācyā yāvā diṇḍīlā sāmbōrī (samōra)
I go to Pandhari, my fourth halt is at Bambori
Come, let us welcome the Dindi* of Vitthal*
▷  Am_going (पंढरीला)(चवथा)(मुक्काम)(बांबोरी)
▷ (देवा)(विठ्ठलाच्या)(यावा)(दिंडीला)(सांबोरी) ( (समोर) )
pas de traduction en français
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[240] id = 85575
राजगुरु अनुसया - Rajguru Anusaya
Village कुंभारी - Kumbhari
जाते पंढरीला दुसरा मुक्काम कोल्हार
रुख्मीणीच्या पायी पायी चांदीचे पोल्हर (दागीणा)
jātē paṇḍharīlā dusarā mukkāma kōlhāra
rukhmīṇīcyā pāyī pāyī cāndīcē pōlhara (dāgīṇā)
I go to Pandhari, the second halt is at Kolhar
Rukmini* has silver anklets on her feet
▷  Am_going (पंढरीला)(दुसरा)(मुक्काम)(कोल्हार)
▷ (रुख्मीणीच्या)(पायी)(पायी)(चांदीचे)(पोल्हर) ( (दागीणा) )
pas de traduction en français
Rukmini(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[241] id = 85576
राजगुरु अनुसया - Rajguru Anusaya
Village कुंभारी - Kumbhari
जाते पंढरीला पाचवा मुक्काम वांगीचा
दरवळा सुटला पांडुरगाच्या आंगीचा
jātē paṇḍharīlā pācavā mukkāma vāṅgīcā
daravaḷā suṭalā pāṇḍuragācyā āṅgīcā
I go to Pandhari, the fifth halt is at Wangi
Fragrance from Vitthal*’s body fills the air
▷  Am_going (पंढरीला)(पाचवा)(मुक्काम)(वांगीचा)
▷ (दरवळा)(सुटला)(पांडुरगाच्या)(आंगीचा)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[242] id = 85577
राजगुरु अनुसया - Rajguru Anusaya
Village कुंभारी - Kumbhari
जाते पंढरीला पहिला मुक्काम येवल
देवा विठ्ठलाचे कसे सोन्याचे पाऊल
jātē paṇḍharīlā pahilā mukkāma yēvala
dēvā viṭhṭhalācē kasē sōnyācē pāūla
To go to Pandhari, the first halt is at Yeval
God Vitthal* has a golden step
▷  Am_going (पंढरीला)(पहिला)(मुक्काम)(येवल)
▷ (देवा)(विठ्ठलाचे)(कसे)(सोन्याचे)(पाऊल)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[243] id = 85578
राजगुरु अनुसया - Rajguru Anusaya
Village कुंभारी - Kumbhari
जाते पंढरीला तिसरा मुक्काम नगर
देवा विठ्ठलाचा साधु संताचा आगर
jātē paṇḍharīlā tisarā mukkāma nagara
dēvā viṭhṭhalācā sādhu santācā āgara
I go to Pandhari, the third stop is at Nagar
It is the home of God Vitthal*’s Varkaris*
▷  Am_going (पंढरीला)(तिसरा)(मुक्काम)(नगर)
▷ (देवा)(विठ्ठलाचा)(साधु)(संताचा)(आगर)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[244] id = 94054
यादव पारु - Yadav Paru
Village खळद - Khalad
पंढरीला जाया आड लागल हडपसर
देवा त्या ज्ञानोबाची दिंडी निघाली चवड्यावर
paṇḍharīlā jāyā āḍa lāgala haḍapasara
dēvā tyā jñānōbācī diṇḍī nighālī cavaḍyāvara
To go to Pandhari, Hadapsar is on the way
God Dnyanoba*’s Dindi* has left in a hurry
▷ (पंढरीला)(जाया)(आड)(लागल)(हडपसर)
▷ (देवा)(त्या)(ज्ञानोबाची)(दिंडी)(निघाली)(चवड्यावर)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[245] id = 85580
गजभिये लहानाबाई किसन - Gajbhiye Lahanbai Kisan
Village हेटीकुंडी - Hetikundi
घोडीले दानापाणी पुरवजा बैना (बहिण) बाई (पुरविणे)
आज मुक्काम तुझ्या गावी
ghōḍīlē dānāpāṇī puravajā bainā (bahiṇa) bāī (puraviṇē)
āja mukkāma tujhyā gāvī
Dear sister, give feed and water to my mare
Today, my halt is in your village
▷ (घोडीले)(दानापाणी)(पुरवजा)(बैना) ( sister ) woman ( (पुरविणे) )
▷ (आज)(मुक्काम) your (गावी)
pas de traduction en français
[246] id = 85581
शेकोकर शशीकला नंद - Shekokar Shashikala Nandu
Village काकडा - Kakada
पंढरीच्या वाट धामणगाव गेली
फार शेवा केली बोदल्यान
paṇḍharīcyā vāṭa dhāmaṇagāva gēlī
phāra śēvā kēlī bōdalyāna
Dhamangaon is on the way to Pandhari
Bodlababa took great care of us
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(धामणगाव) went
▷ (फार)(शेवा) shouted (बोदल्यान)
pas de traduction en français
[247] id = 85582
जाधव पार्वतीबाई अंबादास - Jadhav Parvati Ambadas
Village नळदुर्ग - Naldurg
पंढरीला जाया आडव लागत बोरामणी
ह्याच्या विण्याला हिरमणी विठ्ठल देवाजीच्या
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata bōrāmaṇī
hyācyā viṇyālā hiramaṇī viṭhṭhala dēvājīcyā
To go to Pandhari, Boramani is on the way
God Vitthal*’s lute is studded with diamonds
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(बोरामणी)
▷ (ह्याच्या)(विण्याला)(हिरमणी) Vitthal (देवाजीच्या)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[248] id = 85583
जाधव पार्वतीबाई अंबादास - Jadhav Parvati Ambadas
Village नळदुर्ग - Naldurg
पंढरीला जाया आडव लागत तांदळवाडी
ह्याच्या विण्याला तारा जोडी देवा विठ्ठलाच्या
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata tāndaḷavāḍī
hyācyā viṇyālā tārā jōḍī dēvā viṭhṭhalācyā
To go to Pandhari, Tandalwadi is on the way
Tie strings to God Vitthal*’s lute
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(तांदळवाडी)
▷ (ह्याच्या)(विण्याला) wires (जोडी)(देवा)(विठ्ठलाच्या)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[249] id = 85584
जाधव पार्वतीबाई अंबादास - Jadhav Parvati Ambadas
Village नळदुर्ग - Naldurg
पंढरीला जाया आडव लागत देगाव
देवा माझ्या विठ्ठलाच्या हाव विठ्ठलाच भगवान
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata dēgāva
dēvā mājhyā viṭhṭhalācyā hāva viṭhṭhalāca bhagavāna
To go to Pandhari, Degaon is on the way
My God Vitthal*’s village is very fortunate
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(देगाव)
▷ (देवा) my (विठ्ठलाच्या)(हाव)(विठ्ठलाच)(भगवान)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[250] id = 85585
बागव अनुसया - Bagav Anusaya
Village पुणे - Pune
निरापासुन आडव लागत लोणंद
देवा त्या ज्ञानोबाच्या सार्या जीवाचा आंनद
nirāpāsuna āḍava lāgata lōṇanda
dēvā tyā jñānōbācyā sāryā jīvācā ānnada
From Nira, Lonand is just across
God Dnyanoba*, he gives happiness to all Varkaris*
▷ (निरापासुन)(आडव)(लागत)(लोणंद)
▷ (देवा)(त्या)(ज्ञानोबाच्या)(सार्या)(जीवाचा)(आंनद)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
Varkari ➡ VarkarisA person who makes a periodical pilgrimage to a sacred place
[251] id = 85586
लोंढे गांधारबाई भानुदास - Londhe Gandhar Bhanudas
Village नळदुर्ग - Naldurga
पंढरीला जाया आडव लागत दुर्गा किल्ला
मनमोहन संग चला
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata durgā killā
manamōhana saṅga calā
To go to Pandhari, Fort Durga is on the way
Come with us, Manmohan (Krishna)
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(दुर्गा)(किल्ला)
▷ (मनमोहन) with let_us_go
pas de traduction en français
[252] id = 85587
लोंढे गांधारबाई भानुदास - Londhe Gandhar Bhanudas
Village नळदुर्ग - Naldurga
पंढरीला जाया आडव लागत इटकळ
देव दिंडीमधी खेळ तुकाराम साधु
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata iṭakaḷa
dēva diṇḍīmadhī khēḷa tukārāma sādhu
To go to Pandhari, Itkal is on the way
Saint Tukaram* performs in God’s Dindi*
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(इटकळ)
▷ (देव)(दिंडीमधी)(खेळ)(तुकाराम)(साधु)
pas de traduction en français
TukaramA 17th-century Hindu poet and sant of the Bhakti movement in Maharashtra
Dindi ➡ DindisProcession of an idol with flags, drums, cymbals, etc.
[253] id = 85588
लोंढे गांधारबाई भानुदास - Londhe Gandhar Bhanudas
Village नळदुर्ग - Naldurga
पंढरीला जाया आडव लागत बोरमणी
तुकाराम साधुच्या विण्याला हिरकणी
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata bōramaṇī
tukārāma sādhucyā viṇyālā hirakaṇī
To go to Pandhari, Bormani is on the way
Saint Tukaram*’s lute has a small diamond
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(बोरमणी)
▷ (तुकाराम)(साधुच्या)(विण्याला)(हिरकणी)
pas de traduction en français
TukaramA 17th-century Hindu poet and sant of the Bhakti movement in Maharashtra
[254] id = 85589
लोंढे गांधारबाई भानुदास - Londhe Gandhar Bhanudas
Village नळदुर्ग - Naldurga
पंढरीला जाया आडव लागत सोलापुर
गाव सक्याचे दुर देवा माझ्या विठ्ठलाच
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata sōlāpura
gāva sakyācē dura dēvā mājhyā viṭhṭhalāca
To go to Pandhari, Solapur is on the way
My friend, God Vitthal*’s place is far away
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(सोलापुर)
▷ (गाव)(सक्याचे) far_away (देवा) my (विठ्ठलाच)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[255] id = 110352
शिळवणे कला - Shilawane Kala
Village औंढे खु - Aunde Kh.
पंढरीला जाया आडव लागत सासवड
सोपान देवाच दर्शन घड
paṇḍharīlā jāyā āḍava lāgata sāsavaḍa
sōpāna dēvāca darśana ghaḍa
To go to Pandhari, Saswad comes in the way
We get the Darshan* of Sopandev
▷ (पंढरीला)(जाया)(आडव)(लागत)(सासवड)
▷ (सोपान)(देवाच)(दर्शन)(घड)
pas de traduction en français
DarshanLooking directly at the image of God
[256] id = 13375
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
पंढरीची वाट कुणी हौशानी सारवली
विठ्ठलाची माझ्या याची वरात मिरवली
paṇḍharīcī vāṭa kuṇī hauśānī sāravalī
viṭhṭhalācī mājhyā yācī varāta miravalī
Who plastered the way to Pandhari so eagerly
Vitthal*’s procession went on it with pomp
▷ (पंढरीची)(वाट)(कुणी)(हौशानी)(सारवली)
▷  Of_Vitthal my (याची)(वरात)(मिरवली)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Cross references for this song:B:VI-2.1b (B06-02-01b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Description of the road
[257] id = 13366
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
जाते मी पंढरीला आडवी लागली टाकळी
बाळाईच्या माझ्या टाळ विणेला साखळी
jātē mī paṇḍharīlā āḍavī lāgalī ṭākaḷī
bāḷāīcyā mājhyā ṭāḷa viṇēlā sākhaḷī
I go to Pandhadi, I came across takali*
My son’s cymbals and lute have a chain
▷  Am_going I (पंढरीला)(आडवी)(लागली)(टाकळी)
▷ (बाळाईच्या) my (टाळ)(विणेला)(साखळी)
pas de traduction en français
takaliName of a plant


B:VI-2.1b (B06-02-01b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Description of the road

Cross-references:B:VI-2.3e (B06-02-03e) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Daughter
B:VI-2.1 (B06-02-10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected
B:VI-2.3g (B06-02-03g) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Brother
B:VI-2.3 (B06-02-03) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions
[1] id = 13098
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पंढरीच्या वाट हैत सुपारीची शेत
देवा इठ्ठल व्यापार्याच सोन्याच आडकित्त
paṇḍharīcyā vāṭa haita supārīcī śēta
dēvā iṭhṭhala vyāpāryāca sōnyāca āḍakitta
On the way to Pandhari, there are areca nut plantations
God Itthal*, the merchant, has a gold nut-cracker
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(हैत)(सुपारीची)(शेत)
▷ (देवा)(इठ्ठल)(व्यापार्याच) of_gold (आडकित्त)
pas de traduction en français
[2] id = 13099
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
पंढरीला जाया मला दोपार कलली
हातात तुळशी बेल जाई वटयात फुलली
paṇḍharīlā jāyā malā dōpāra kalalī
hātāta tuḷaśī bēla jāī vaṭayāta phulalī
To reach Pandhari, it was past afternoon
Tulasi* and bel* in hand, jasmine buds in the folds of my sari had blossomed
▷ (पंढरीला)(जाया)(मला)(दोपार)(कलली)
▷ (हातात)(तुळशी)(बेल)(जाई)(वटयात)(फुलली)
pas de traduction en français
[3] id = 13100
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
बाई पंढरीची वाट आहे खडी मुरुंबाची
पंढरी जायायाला संग पालखी सरजाची
bāī paṇḍharīcī vāṭa āhē khaḍī murumbācī
paṇḍharī jāyāyālā saṅga pālakhī sarajācī
Woman, the way to Pandhari is stony and rocky
My son’s, Sarja’s palanquin is there to go to Pandhari
▷  Woman (पंढरीची)(वाट)(आहे)(खडी)(मुरुंबाची)
▷ (पंढरी)(जायायाला) with (पालखी)(सरजाची)
pas de traduction en français
[4] id = 13101
सासर ताना - Sasar Tana
Village चांदे - Chande
पंढरीची वाट वाट खडक्या बुरुंबाची
बाई माझ्या रुकमीणीची बोट शिंदली इरोदयाची
paṇḍharīcī vāṭa vāṭa khaḍakyā burumbācī
bāī mājhyā rukamīṇīcī bōṭa śindalī irōdayācī
The way to Pandhari is stony and rocky
Woman, my Rukhmini*’s toes with toe-rings feel tired
▷ (पंढरीची)(वाट)(वाट)(खडक्या)(बुरुंबाची)
▷  Woman my (रुकमीणीची)(बोट)(शिंदली)(इरोदयाची)
pas de traduction en français
[5] id = 13102
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village मोसे - Mose
जाते पंढरीला वाट कशानी वली झाली
तेथे लक्ष्मीबाई न्हाली माझ्या तांब्यानी ताक प्याली
jātē paṇḍharīlā vāṭa kaśānī valī jhālī
tēthē lakṣmībāī nhālī mājhyā tāmbyānī tāka pyālī
I go to Pandhari, why is the road so wet
Lakshmibai had a bath there, drank buttermilk from my jar
▷  Am_going (पंढरीला)(वाट)(कशानी)(वली) has_come
▷ (तेथे) goddess_Lakshmi (न्हाली) my (तांब्यानी)(ताक)(प्याली)
pas de traduction en français
[6] id = 13103
ननावरे तारा - Nanaware Tara
Village जांबगाव - Jamgaon
अशी ग पंढरीची वाट वली कशानी झाली
ही बाई ग रुकमीण केस वाळवीत गेली
aśī ga paṇḍharīcī vāṭa valī kaśānī jhālī
hī bāī ga rukamīṇa kēsa vāḷavīta gēlī
How has the road to Pandhari become wet
Woman, Rukhmini* passed on it, drying her hair
▷ (अशी) * (पंढरीची)(वाट)(वली)(कशानी) has_come
▷ (ही) woman * (रुकमीण)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[7] id = 35316
पोमण रत्ना - Poman Ratna
Village पोखर - Pokhar
UVS-04-17 start 08:12 ➡ listen to section
ही ग पंढरीची वाट वाट कशानी वली झाली
ही ग रुखमीण न्हालीधुली केस वाळवीत गेली
hī ga paṇḍharīcī vāṭa vāṭa kaśānī valī jhālī
hī ga rukhamīṇa nhālīdhulī kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* had a head-bath and went on it drying her hair
▷ (ही) * (पंढरीची)(वाट)(वाट)(कशानी)(वली) has_come
▷ (ही) * (रुखमीण)(न्हालीधुली)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[8] id = 13105
रावडे अनसुया - Rawde Anasuya
Village गडदावणे - Gadadavane
पंढरीच्या वाट दरक्षाला आले मोर
बंधवला माझ्या साधूला ग सोमवार
paṇḍharīcyā vāṭa darakṣālā ālē mōra
bandhavalā mājhyā sādhūlā ga sōmavāra
On way to Pandhari, the grapes have flowered
My brother observes a fast on Monday
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(दरक्षाला) here_comes (मोर)
▷ (बंधवला) my (साधूला) * (सोमवार)
pas de traduction en français
[9] id = 13106
शिंदे तारा - Shinde Tara
Village सिध्देगवर - Siddheshwar
पंढरी वाट कशानी घोटली
इठ्ठल वाण्याची पावले सोन्याची वठली
paṇḍharī vāṭa kaśānī ghōṭalī
iṭhṭhala vāṇyācī pāvalē sōnyācī vaṭhalī
What is this path marked on the way to Pandhari
These are the marks of my Itthal*’s feet of gold
▷ (पंढरी)(वाट)(कशानी)(घोटली)
▷ (इठ्ठल)(वाण्याची)(पावले)(सोन्याची)(वठली)
pas de traduction en français
[10] id = 13107
जाधव सरु - Jadhav Saru
Village आकवले - Akole
पंढरीची वाट कोण्या पाप्यानं नांगरली
देवा विठ्ठलाची गाडी बुक्क्याची हादरली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇyā pāpyānaṁ nāṅgaralī
dēvā viṭhṭhalācī gāḍī bukkyācī hādaralī
Which sinner has ploughed the way to Pandhari
God Vitthal*’s cart full of bukka* was shaken
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्यानं)(नांगरली)
▷ (देवा) of_Vitthal (गाडी)(बुक्क्याची)(हादरली)
pas de traduction en français
[11] id = 85579
तराट गुणा - Tarat Guna
Village महातपूर - Mahatpur
पंढरीची वाट माझ्या पायाला आनमोड
पांडुरंगाचा मला भेट
paṇḍharīcī vāṭa mājhyā pāyālā ānamōḍa
pāṇḍuraṅgācā malā bhēṭa
The way to Pandhari is unknown to me
Panduranga, please come and meet me
▷ (पंढरीची)(वाट) my (पायाला)(आनमोड)
▷ (पांडुरंगाचा)(मला)(भेट)
pas de traduction en français
[12] id = 13109
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
एवढी पंढरीची वाट खडी चुन्यानी सारवली
देवा इठ्ठ्ल सावळ्याची वर पावल रंगयली
ēvaḍhī paṇḍharīcī vāṭa khaḍī cunyānī sāravalī
dēvā iṭhṭhla sāvaḷyācī vara pāvala raṅgayalī
The way to Pandhari is evenly spread with quick lime
Dark-complexioned Itthal*’s feet made marks on it
▷ (एवढी)(पंढरीची)(वाट)(खडी)(चुन्यानी)(सारवली)
▷ (देवा)(इठ्ठ्ल)(सावळ्याची)(वर)(पावल)(रंगयली)
pas de traduction en français
[13] id = 13110
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village मोसे - Mose
पंढरीची वाट कोण्या पाप्यानी सारवली
इठ्ठल देवानी यानी वाट रंगवली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇyā pāpyānī sāravalī
iṭhṭhala dēvānī yānī vāṭa raṅgavalī
Which sinner has spread the cow dung on the way to Pandhari
God Itthal* has painted the way (to Pandhari)
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्यानी)(सारवली)
▷ (इठ्ठल)(देवानी)(यानी)(वाट)(रंगवली)
pas de traduction en français
[14] id = 13111
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पंढरीची वाट हाये चालाया चांगयली
सांगते बंधू तुला कुणा पाप्यानी नांगरली
paṇḍharīcī vāṭa hāyē cālāyā cāṅgayalī
sāṅgatē bandhū tulā kuṇā pāpyānī nāṅgaralī
The way to Pandhari is good to walk
I tell you, brother, some sinner has ploughed it
▷ (पंढरीची)(वाट)(हाये)(चालाया)(चांगयली)
▷  I_tell brother to_you (कुणा)(पाप्यानी)(नांगरली)
pas de traduction en français
[15] id = 13112
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
पंढरीच्या वाट चंदन बेलाच्या लवणी
तुका ना रामाची साधू संताची सावली
paṇḍharīcyā vāṭa candana bēlācyā lavaṇī
tukā nā rāmācī sādhū santācī sāvalī
On way to Pandhari, the road is lined with sandalwood and Bel* trees
Providing shade for Varkaris* in Tukaram*’s (Dindi*)
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(चंदन)(बेलाच्या)(लवणी)
▷ (तुका) * of_Ram (साधू)(संताची) wheat-complexioned
pas de traduction en français
[16] id = 13113
कुर्पे बबा - Kurpe Baba
Village आकवले - Akole
पंढरीची वाट चालाया बरी बाई
तांबडी याची भोई लाल झालत माझ पाई
paṇḍharīcī vāṭa cālāyā barī bāī
tāmbaḍī yācī bhōī lāla jhālata mājha pāī
The road to Pandhari is comfortable to walk
The soil is red, my feet have become red
▷ (पंढरीची)(वाट)(चालाया)(बरी) woman
▷ (तांबडी)(याची)(भोई)(लाल)(झालत) my (पाई)
pas de traduction en français
[17] id = 13114
मरगळे रखमा - Margale Rakhma
Village गोंडेखल - Gondekhal
एवढ्या पंढरीच्या वाट पड पाऊस झिरीमीरी
देवा इठ्ठल सावळ्याच याच भिजल वारकरी
ēvaḍhyā paṇḍharīcyā vāṭa paḍa pāūsa jhirīmīrī
dēvā iṭhṭhala sāvaḷyāca yāca bhijala vārakarī
On this road to Pandhari, it keeps drizzling
Varkaris* of the dark-complexioned God Itthal* are all drenched
▷ (एवढ्या)(पंढरीच्या)(वाट)(पड) rain (झिरीमीरी)
▷ (देवा)(इठ्ठल)(सावळ्याच)(याच)(भिजल)(वारकरी)
pas de traduction en français
[18] id = 13115
मरगळे रखमा - Margale Rakhma
Village गोंडेखल - Gondekhal
एवढ्या पंढरीच्या वाटेवरी माझ्या ओटीत लाह्या
पंढरी जायाला लाह्या उधळीत जाया
ēvaḍhyā paṇḍharīcyā vāṭēvarī mājhyā ōṭīta lāhyā
paṇḍharī jāyālā lāhyā udhaḷīta jāyā
On this road to Pandhari, I have puffed rice in the fold of my sari
I can throw about puffed rice while going to Pandhari
▷ (एवढ्या)(पंढरीच्या)(वाटेवरी) my (ओटीत)(लाह्या)
▷ (पंढरी)(जायाला)(लाह्या)(उधळीत)(जाया)
pas de traduction en français
[19] id = 13116
मरगळे रखमा - Margale Rakhma
Village गोंडेखल - Gondekhal
एवढ्या पंढरीच्या वाट हायेत कशाच्या ठाकाठोकी
पंढरीच्या वाट भाऊ बहिणीला सोन झोकी
ēvaḍhyā paṇḍharīcyā vāṭa hāyēta kaśācyā ṭhākāṭhōkī
paṇḍharīcyā vāṭa bhāū bahiṇīlā sōna jhōkī
What is this noise I hear on way to Pandhari
On way to Pandhari, a brother showers his sister with gold ornaments
▷ (एवढ्या)(पंढरीच्या)(वाट)(हायेत)(कशाच्या)(ठाकाठोकी)
▷ (पंढरीच्या)(वाट) brother to_sister gold (झोकी)
pas de traduction en français
[20] id = 13117
मरगळे सगू - Margale Sagu
Village गोंडेखल - Gondekhal
पंढरीच्या वाटला ही वाट कशानी रंगली
देव त्या इठ्ठलानी वर चुन्याची सारवली
paṇḍharīcyā vāṭalā hī vāṭa kaśānī raṅgalī
dēva tyā iṭhṭhalānī vara cunyācī sāravalī
On way to Pandhari, what has coloured this path
That God Vitthal* has plastered it with lime
▷ (पंढरीच्या)(वाटला)(ही)(वाट)(कशानी)(रंगली)
▷ (देव)(त्या)(इठ्ठलानी)(वर)(चुन्याची)(सारवली)
pas de traduction en français
[21] id = 13118
मरगळे सगू - Margale Sagu
Village गोंडेखल - Gondekhal
पंढरीची वाट ही हाये चालाया चांगली
देवा इठ्ठल सावळ्याची वर पावल रंगली
paṇḍharīcī vāṭa hī hāyē cālāyā cāṅgalī
dēvā iṭhṭhala sāvaḷyācī vara pāvala raṅgalī
The road to Pandhari is good to walk
It has the foot marks of dark-complexioned God Itthal*
▷ (पंढरीची)(वाट)(ही)(हाये)(चालाया)(चांगली)
▷ (देवा)(इठ्ठल)(सावळ्याची)(वर)(पावल)(रंगली)
pas de traduction en français
[22] id = 13119
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
पंढरीची वाट वाट दिसती हिरवी गार
देवा का विठ्ठलानी तुळशी लाविल्या हिरव्यागार
paṇḍharīcī vāṭa vāṭa disatī hiravī gāra
dēvā kā viṭhṭhalānī tuḷaśī lāvilyā hiravyāgāra
The way to Pandhari looks all green
God Vitthal* has planted clusters of green tulasi*
▷ (पंढरीची)(वाट)(वाट)(दिसती) green (गार)
▷ (देवा)(का)(विठ्ठलानी)(तुळशी)(लाविल्या)(हिरव्यागार)
pas de traduction en français
[23] id = 13120
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
पंढरीची वाट कोण्या पाप्यानी नांगरीली
देवा का विठ्ठलानी पेरीला हाटीइक
paṇḍharīcī vāṭa kōṇyā pāpyānī nāṅgarīlī
dēvā kā viṭhṭhalānī pērīlā hāṭīika
Which sinner has ploughed the land on way to Pandhari
God Vitthal* has sown crops
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्यानी)(नांगरीली)
▷ (देवा)(का)(विठ्ठलानी)(पेरीला)(हाटीइक)
pas de traduction en français
[24] id = 13121
मरगळे सगू - Margale Sagu
Village गोंडेखल - Gondekhal
पंढरीची वाट कुण्या पाप्यानी नांगरली
देवा इठ्ठल सावळ्यानी झेंडू मखमल पेरयीली
paṇḍharīcī vāṭa kuṇyā pāpyānī nāṅgaralī
dēvā iṭhṭhala sāvaḷyānī jhēṇḍū makhamala pērayīlī
Which sinner has ploughed the way to Pandhari
Dark-complexioned God Vitthal* has sown seeds of mangold and makhmal*
▷ (पंढरीची)(वाट)(कुण्या)(पाप्यानी)(नांगरली)
▷ (देवा)(इठ्ठल)(सावळ्यानी)(झेंडू)(मखमल)(पेरयीली)
pas de traduction en français
[25] id = 13122
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
पंढरीची वाट कोण्या पाप्यानी नांगरली
खाली कुकाईच्या गोण्यावर पावल रंगली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇyā pāpyānī nāṅgaralī
khālī kukāīcyā gōṇyāvara pāvala raṅgalī
Which sinner has ploughed the way to Pandhari
The sack of kunku* below is coloured with foot prints
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्यानी)(नांगरली)
▷ (खाली)(कुकाईच्या)(गोण्यावर)(पावल)(रंगली)
pas de traduction en français
[26] id = 13123
मरगळे सगू - Margale Sagu
Village गोंडेखल - Gondekhal
पंढरीची वाट दुरुनी दिसती हिरवीगार
देवा का इठ्ठलाच्या तुळशीला आला बहर
paṇḍharīcī vāṭa durunī disatī hiravīgāra
dēvā kā iṭhṭhalācyā tuḷaśīlā ālā bahara
The way to Pandhari looks all green
God Vitthal*’s tulasi* is in full bloom
▷ (पंढरीची)(वाट)(दुरुनी)(दिसती)(हिरवीगार)
▷ (देवा)(का)(इठ्ठलाच्या)(तुळशीला) here_comes (बहर)
pas de traduction en français
[27] id = 13124
बामणे बायडा - Bamane Bayda
Village धामणवळ - DhamanOhol
पंढरीच्या वाट नाही सांगायाचा वाडा
बुरुड खांबापाशी कसा बुक्याचा भडीमारा
paṇḍharīcyā vāṭa nāhī sāṅgāyācā vāḍā
buruḍa khāmbāpāśī kasā bukyācā bhaḍīmārā
Don’t boast of wealth on way to Pandhari
What a shower of the sacred bukka* near Garud Khamb*
▷ (पंढरीच्या)(वाट) not (सांगायाचा)(वाडा)
▷ (बुरुड)(खांबापाशी) how (बुक्याचा)(भडीमारा)
pas de traduction en français
[28] id = 13125
पडवळ सुलोचना - Padwal Sulochana
Village वडुस्ते - Waduste
पंढरीची वाट कुणी सांडीला चुना कात
आती माझी बाळ गेलेत पान खात
paṇḍharīcī vāṭa kuṇī sāṇḍīlā cunā kāta
ātī mājhī bāḷa gēlēta pāna khāta
On way to Pandhari, who has spilt lime and catechu
My children have just passed eating betel-leaf
▷ (पंढरीची)(वाट)(कुणी)(सांडीला)(चुना)(कात)
▷ (आती) my son (गेलेत)(पान)(खात)
pas de traduction en français
[29] id = 13126
पवार बबा - Pawar Baba
Village वडुस्ते - Waduste
पंढरीची ग वाट चालाया हालकी
बाळानायाची माझ्या संग साधुची पालखी
paṇḍharīcī ga vāṭa cālāyā hālakī
bāḷānāyācī mājhyā saṅga sādhucī pālakhī
The way to Pandhari, is easy to walk
My son’s palanquin is with me
▷ (पंढरीची) * (वाट)(चालाया)(हालकी)
▷ (बाळानायाची) my with (साधुची)(पालखी)
pas de traduction en français
[30] id = 13127
बामणे बायडा - Bamane Bayda
Village धामणवळ - DhamanOhol
पंढरीच्या वाट हित कशाला दहीभात
बाळ माझा वारकरी माझा जेवला एकनाथ
paṇḍharīcyā vāṭa hita kaśālā dahībhāta
bāḷa mājhā vārakarī mājhā jēvalā ēkanātha
Why is curd rice here, on the way to Pandhari
My son is a Varkari*, my Eknath has had food
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(हित)(कशाला)(दहीभात)
▷  Son my (वारकरी) my (जेवला)(एकनाथ)
pas de traduction en français
[31] id = 13128
पडवळ सुलोचना - Padwal Sulochana
Village वडुस्ते - Waduste
पंढरीना पंढरीची वाट साधुला साधु भेट
बाळा ना ग याला माझ्या सरवणाला नवल वाट
paṇḍharīnā paṇḍharīcī vāṭa sādhulā sādhu bhēṭa
bāḷā nā ga yālā mājhyā saravaṇālā navala vāṭa
On the way to Pandhari, one Varkari* meets another
Shravan, my son, feels a sense of wonder
▷ (पंढरीना)(पंढरीची)(वाट)(साधुला)(साधु)(भेट)
▷  Child * * (याला) my (सरवणाला)(नवल)(वाट)
pas de traduction en français
[32] id = 13129
पळसकर पारु - Palaskar Paru
Village पळसे - Palase
पंढरीची वाट वली कशान झाली
रुखमीण न्हाली केस वाळवीत गेली
paṇḍharīcī vāṭa valī kaśāna jhālī
rukhamīṇa nhālī kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* has just walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(वली)(कशान) has_come
▷ (रुखमीण)(न्हाली)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[33] id = 13130
पळसकर पारु - Palaskar Paru
Village पळसे - Palase
पंढरीची वाट पिवळ्या चाफ्याची लावणी
विठ्ठल देव बोल वारकर्याला सावली
paṇḍharīcī vāṭa pivaḷyā cāphayācī lāvaṇī
viṭhṭhala dēva bōla vārakaryālā sāvalī
The way to Pandhari is lined with yellow Champak*
God Vitthal* says, shade for Varkari*’s
▷ (पंढरीची)(वाट) yellow (चाफ्याची)(लावणी)
▷  Vitthal (देव) says (वारकर्याला) wheat-complexioned
pas de traduction en français
[34] id = 13131
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
पंढरीची वाट मला दिसती काळी निळी
इठ्ठल देवानी ताशी लाविल्या सोनकेळी
paṇḍharīcī vāṭa malā disatī kāḷī niḷī
iṭhṭhala dēvānī tāśī lāvilyā sōnakēḷī
The way to Pandhari appears blue-black to me
God Itthal* has planted plantain in the furrow
▷ (पंढरीची)(वाट)(मला)(दिसती) Kali (निळी)
▷ (इठ्ठल)(देवानी)(ताशी)(लाविल्या)(सोनकेळी)
pas de traduction en français
[35] id = 13132
उभे तारा - Ubhe Tara
Village कोळवडे - Kolavade
पंढरीची वाट कोण्या पाप्यानी कुदळली
बाळायाची माझा गाडी बुक्याची उधळली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇyā pāpyānī kudaḷalī
bāḷāyācī mājhā gāḍī bukyācī udhaḷalī
Which sinful person has dug up the way to Pandhari
My son’s cart loaded with the bukka* suddenly jumped
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्यानी)(कुदळली)
▷ (बाळायाची) my (गाडी)(बुक्याची)(उधळली)
pas de traduction en français
[36] id = 13133
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
पंढरीच्या वाट काय दिसत हिरव गार
देवा विठ्ठलानी तुळशी लावल्या हारोहार
paṇḍharīcyā vāṭa kāya disata hirava gāra
dēvā viṭhṭhalānī tuḷaśī lāvalyā hārōhāra
What is this lush green on way to Pandhari
God Vitthal* has planted tulasi* in abundance
▷ (पंढरीच्या)(वाट) why (दिसत)(हिरव)(गार)
▷ (देवा)(विठ्ठलानी)(तुळशी)(लावल्या)(हारोहार)
pas de traduction en français
[37] id = 13134
पळसकर पारु - Palaskar Paru
Village पळसे - Palase
पंढरीची वाट मला दिसती लाल लाल
विठ्ठल देवान त्याने पेरली मखमल
paṇḍharīcī vāṭa malā disatī lāla lāla
viṭhṭhala dēvāna tyānē pēralī makhamala
The road to Pandhari appears red to me
God Vitthal* has planted makhmal* flowers
▷ (पंढरीची)(वाट)(मला)(दिसती)(लाल)(लाल)
▷  Vitthal (देवान)(त्याने)(पेरली)(मखमल)
pas de traduction en français
[38] id = 13135
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
पंढरीच्या वाट काय दिसत लाल लाल
देवा विठ्ठलानी झेंडू लावला मखमल
paṇḍharīcyā vāṭa kāya disata lāla lāla
dēvā viṭhṭhalānī jhēṇḍū lāvalā makhamala
What is this red colour on way to Pandhari
God Vitthal* has planted red marigold
▷ (पंढरीच्या)(वाट) why (दिसत)(लाल)(लाल)
▷ (देवा)(विठ्ठलानी)(झेंडू)(लावला)(मखमल)
pas de traduction en français
[39] id = 13136
जोरी ताना - Jori Tana
Village डोंगरगाव - Dongargaon
दुरुनी दिसती मना बाई पंढरी लाल लाल
देव ग इठ्ठलान झेंडू लावली मखमल
durunī disatī manā bāī paṇḍharī lāla lāla
dēva ga iṭhṭhalāna jhēṇḍū lāvalī makhamala
What is this red colour on way to Pandhari
God Vitthal* has planted red marigold
▷ (दुरुनी)(दिसती)(मना) woman (पंढरी)(लाल)(लाल)
▷ (देव) * (इठ्ठलान)(झेंडू)(लावली)(मखमल)
pas de traduction en français
[40] id = 13137
जोरी ताना - Jori Tana
Village डोंगरगाव - Dongargaon
पंढगरीच्या वाट सांडला चुनाकात
विठ्ठल रुखमीण जोडीन गेली पानखात
paṇḍhagarīcyā vāṭa sāṇḍalā cunākāta
viṭhṭhala rukhamīṇa jōḍīna gēlī pānakhāta
Lime and catechu are spilt on the way to Pandhari
Vitthal* and Rukhumai have gone together chewing betel leaf
▷ (पंढगरीच्या)(वाट)(सांडला)(चुनाकात)
▷  Vitthal (रुखमीण)(जोडीन) went (पानखात)
pas de traduction en français
[41] id = 26300
केदारी लक्ष्मी - Kedari Lakshmi
Village माले - Male
पंढरीची वाट रुखमीणी वली कशान झाली
रुखमीनबाई न्हाली केस वाळवीत गेली
paṇḍharīcī vāṭa rukhamīṇī valī kaśāna jhālī
rukhamīnabāī nhālī kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* has just walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(रुखमीणी)(वली)(कशान) has_come
▷ (रुखमीनबाई)(न्हाली)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[42] id = 26301
केदारी लक्ष्मी - Kedari Lakshmi
Village माले - Male
पंढरीला जाया गाडी बुक्याची आदळली
विठ्ठल देवाला गर्दी भक्तायांची झाली
paṇḍharīlā jāyā gāḍī bukyācī ādaḷalī
viṭhṭhala dēvālā gardī bhaktāyāñcī jhālī
To go to Pandhari, a cart full of sacred bukka* finally reached
A big crowd of God Vitthal*’s devotees has gathered
▷ (पंढरीला)(जाया)(गाडी)(बुक्याची)(आदळली)
▷  Vitthal (देवाला)(गर्दी)(भक्तायांची) has_come
pas de traduction en français
[43] id = 26302
दातीर रखमा - Datir Rakhma
Village माले - Male
बाई पंढरी ग वाट मला दिसती हिरवीगार
बाई देवा ते ग विठ्ठलान ह्याच्या तुळशीला आला भर
bāī paṇḍharī ga vāṭa malā disatī hiravīgāra
bāī dēvā tē ga viṭhṭhalāna hyācyā tuḷaśīlā ālā bhara
What is this lush green on way to Pandhari
Woman, God Vitthal*’s tulasi* is in full bloom
▷  Woman (पंढरी) * (वाट)(मला)(दिसती)(हिरवीगार)
▷  Woman (देवा)(ते) * (विठ्ठलान)(ह्याच्या)(तुळशीला) here_comes (भर)
pas de traduction en français
[44] id = 26303
दातीर रखमा - Datir Rakhma
Village माले - Male
बाई पंढरीच्या वाट मला दिसती लाल लाल
बाई देवा विठ्ठलाच्या ह्यान झेंडू लावीला मखमल
bāī paṇḍharīcyā vāṭa malā disatī lāla lāla
bāī dēvā viṭhṭhalācyā hyāna jhēṇḍū lāvīlā makhamala
The way to Pandhari appears red to me
Woman, this God Vitthal* has planted red marigold
▷  Woman (पंढरीच्या)(वाट)(मला)(दिसती)(लाल)(लाल)
▷  Woman (देवा)(विठ्ठलाच्या)(ह्यान)(झेंडू)(लावीला)(मखमल)
pas de traduction en français
[45] id = 13727
दिघे गवू - Dighe Gawu
Village भांबर्डे - Bhambarde
पंढरीची वाट चालाया चांगली
तांबड्या मातीवरी माझी पावल रंगली
paṇḍharīcī vāṭa cālāyā cāṅgalī
tāmbaḍyā mātīvarī mājhī pāvala raṅgalī
The road to Pandhari is comfortable to walk
Walking on the red soil, my feet have become red
▷ (पंढरीची)(वाट)(चालाया)(चांगली)
▷ (तांबड्या)(मातीवरी) my (पावल)(रंगली)
pas de traduction en français
[46] id = 13728
दिघे लक्ष्मी - Dighe Lakshmi
Village भांबर्डे - Bhambarde
पंढरीला जाया दुरुन दिसती हिरवीगार
देव विठ्ठलानी ताशी लाविली मखमल
paṇḍharīlā jāyā duruna disatī hiravīgāra
dēva viṭhṭhalānī tāśī lāvilī makhamala
The way to Pandhari appears all green
God Vitthal* has planted saplings of marigold in the furrows
▷ (पंढरीला)(जाया)(दुरुन)(दिसती)(हिरवीगार)
▷ (देव)(विठ्ठलानी)(ताशी)(लाविली)(मखमल)
pas de traduction en français
[47] id = 13729
दिघे लक्ष्मी - Dighe Lakshmi
Village भांबर्डे - Bhambarde
पंढरी पंढरी दुरुन दिसते निळीनिळी
देव विठ्ठलान यान लाविल्या सोनकेळी
paṇḍharī paṇḍharī duruna disatē niḷīniḷī
dēva viṭhṭhalāna yāna lāvilyā sōnakēḷī
The way to Pandhari appears blue-black to me
God Vitthal* has planted plantain
▷ (पंढरी)(पंढरी)(दुरुन)(दिसते)(निळीनिळी)
▷ (देव)(विठ्ठलान)(यान)(लाविल्या)(सोनकेळी)
pas de traduction en français
[48] id = 13730
दिघे पार्वती - Dighe Parvati
Village भांबर्डे - Bhambarde
पंढरीची वाट एवढी कशानी सादळली
बाळायाची माझ्या गाडी बुक्क्याची आदळली
paṇḍharīcī vāṭa ēvaḍhī kaśānī sādaḷalī
bāḷāyācī mājhyā gāḍī bukkyācī ādaḷalī
With what has the way to Pandhari got soiled
My son’s cart loaded with the bukka* turned upside down
▷ (पंढरीची)(वाट)(एवढी)(कशानी)(सादळली)
▷ (बाळायाची) my (गाडी)(बुक्क्याची)(आदळली)
pas de traduction en français
[49] id = 13731
दिघे गवू - Dighe Gawu
Village भांबर्डे - Bhambarde
पंढरीची वाट ही ग कशानी झाली वली
रखनागमीण न्हाली केस वाळवीत गेली
paṇḍharīcī vāṭa hī ga kaśānī jhālī valī
rakhanāgamīṇa nhālī kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* has just walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(ही) * (कशानी) has_come (वली)
▷ (रखनागमीण)(न्हाली)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[50] id = 14177
निवेकर शशीकला - Nivekar Shashikala
Village निवे - Nive
पंढरीची वाट कोण्या पाप्यान कुदळली
विठ्ठलदेवाची गाडी बुक्क्याची उधळली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇyā pāpyāna kudaḷalī
viṭhṭhaladēvācī gāḍī bukkyācī udhaḷalī
Which sinful person has dug up the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्यान)(कुदळली)
▷ (विठ्ठलदेवाची)(गाडी)(बुक्क्याची)(उधळली)
pas de traduction en français
[51] id = 14178
निवेकर शशीकला - Nivekar Shashikala
Village निवे - Nive
पंढरीच्या वाटा कुणी पाप्यान नांगरल्या
विठ्ठलदेवाच्या गाड्या बुक्क्याच्या आदळल्या
paṇḍharīcyā vāṭā kuṇī pāpyāna nāṅgaralyā
viṭhṭhaladēvācyā gāḍyā bukkyācyā ādaḷalyā
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीच्या)(वाटा)(कुणी)(पाप्यान)(नांगरल्या)
▷ (विठ्ठलदेवाच्या)(गाड्या)(बुक्क्याच्या)(आदळल्या)
pas de traduction en français
[52] id = 14179
निवेकर शशीकला - Nivekar Shashikala
Village निवे - Nive
पंढरीला जाते वाट कशानी वली झाली
विठ्ठलाची रुखमीण केस वाळवित गेली
paṇḍharīlā jātē vāṭa kaśānī valī jhālī
viṭhṭhalācī rukhamīṇa kēsa vāḷavita gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Vitthal*’s Rukhmini* has just walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीला) am_going (वाट)(कशानी)(वली) has_come
▷  Of_Vitthal (रुखमीण)(केस)(वाळवित) went
pas de traduction en français
[53] id = 26304
शिळवणे कला - Shilawane Kala
Village औंढे खु - Aunde Kh.
पंढरीची वाट वाट कशान शेवाळली
विठ्ठल देवाची कावड दुधाची हिंदळली
paṇḍharīcī vāṭa vāṭa kaśāna śēvāḷalī
viṭhṭhala dēvācī kāvaḍa dudhācī hindaḷalī
With what has the way to Pandhari become slippery
The pitchers of milk on God Vitthal*’s bamboo are shaking
▷ (पंढरीची)(वाट)(वाट)(कशान)(शेवाळली)
▷  Vitthal God (कावड)(दुधाची)(हिंदळली)
pas de traduction en français
[54] id = 38372
चोरगे शेवंता - Chorge Shewanta
Village निवे - Nive
UVS-34-07 start 08:07 ➡ listen to section
पंढरी नगरीच वाट कोण्या पाप्यानी कुदळली
देव ना ग विठ्ठलाची गाडी बुक्क्याची उधळली
paṇḍharī nagarīca vāṭa kōṇyā pāpyānī kudaḷalī
dēva nā ga viṭhṭhalācī gāḍī bukkyācī udhaḷalī
Which sinful person has dug up the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरी)(नगरीच)(वाट)(कोण्या)(पाप्यानी)(कुदळली)
▷ (देव) * * of_Vitthal (गाडी)(बुक्क्याची)(उधळली)
pas de traduction en français
[55] id = 38373
चोरगे शेवंता - Chorge Shewanta
Village निवे - Nive
UVS-34-07 start 09:27 ➡ listen to section
पंढरी ना गरीची वाट कोण्या पाप्यानी ग नांगरली
देव ना ग विठ्ठलाची गाडी बुक्कयाची हादरली
paṇḍharī nā garīcī vāṭa kōṇyā pāpyānī ga nāṅgaralī
dēva nā ga viṭhṭhalācī gāḍī bukkayācī hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरी) * (गरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्यानी) * (नांगरली)
▷ (देव) * * of_Vitthal (गाडी)(बुक्कयाची)(हादरली)
pas de traduction en français
[56] id = 38374
चोरगे शेवंता - Chorge Shewanta
Village निवे - Nive
UVS-34-07 start 10:38 ➡ listen to section
पंढरीची वाट ही ग कशानी झाली वली
न्हाली ना ग रखमीण केस वाळवीत गेली
paṇḍharīcī vāṭa hī ga kaśānī jhālī valī
nhālī nā ga rakhamīṇa kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(ही) * (कशानी) has_come (वली)
▷ (न्हाली) * * (रखमीण)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[57] id = 35333
गाढवे अंजना - Gadhave Anjana
Village सविंदणे - Savindane
UVS-12-37 start 03:07 ➡ listen to section
पंढरीच्या वाट दिंडी कुणाची थोपली
देवा विठ्ठलाची तार विण्याची तुटली
paṇḍharīcyā vāṭa diṇḍī kuṇācī thōpalī
dēvā viṭhṭhalācī tāra viṇyācī tuṭalī
Why has the Dindi* stopped on the road to Pandhari
The string of God Vitthal*’s lute is broken
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(दिंडी)(कुणाची)(थोपली)
▷ (देवा) of_Vitthal wire (विण्याची)(तुटली)
pas de traduction en français
[58] id = 36276
अल्हाट कौसल्या - Alhat Kausalya
Village मोगरा - Mogara
UVS-05-14 start 02:25 ➡ listen to section
पंढरीची वाट कशानी वली झाली
विठ्ठलाची जनी न्हाली केस वाळवीत गेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśānī valī jhālī
viṭhṭhalācī janī nhālī kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the way to Pandhari become wet
Vitthal*’s Jani had a bath and went on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशानी)(वली) has_come
▷  Of_Vitthal (जनी)(न्हाली)(केस)(वाळवीत) went
Le chemin de Paṇḍharī pourquoi est-il mouillé
La Jani de Viṭhal prit son bain et alla faire sêcher ses cheveux.
[59] id = 35047
मांडेकर हौसा - Mandekar Hausa
Village सविंदणे - Savindane
UVS-12-37 start 03:55 ➡ listen to section
पंढरीच्या वाट साधुला साधु भेट
हाती वीणा टाळ पाप्याला नवल वाट
paṇḍharīcyā vāṭa sādhulā sādhu bhēṭa
hātī vīṇā ṭāḷa pāpyālā navala vāṭa
On way to Pandhari, one Varkari* meets another
Cymbals and lute in hand, the sinner wonders
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(साधुला)(साधु)(भेट)
▷ (हाती)(वीणा)(टाळ)(पाप्याला)(नवल)(वाट)
pas de traduction en français
[60] id = 36823
अंबोरे भागीरथी - Ambore Bhagirathi
Village ताडकळस - Tadkalas
OpenStreetMap GoogleMap
UVS-27-20 start 00:23 ➡ listen to section
पंढरीची बाई वाट चालायला हालकी
संग हाये चांदग देवाची पालखी
paṇḍharīcī bāī vāṭa cālāyalā hālakī
saṅga hāyē cāndaga dēvācī pālakhī
The way to Pandhari is easy to walk
Changdev’s palanquin is with us
▷ (पंढरीची) woman (वाट)(चालायला)(हालकी)
▷  With (हाये)(चांदग) God (पालखी)
pas de traduction en français
[61] id = 35048
मांडेकर हौसा - Mandekar Hausa
Village सविंदणे - Savindane
UVS-12-37 start 04:16 ➡ listen to section
पंढरीच्या वाट दिंडी कुणाची सरस
देवा विठ्ठलाची तीथ बारस
paṇḍharīcyā vāṭa diṇḍī kuṇācī sarasa
dēvā viṭhṭhalācī tītha bārasa
On way to Pandhari, whose Dindi* is the best
God Vitthal* will break his Ekadashi* fast there
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(दिंडी)(कुणाची)(सरस)
▷ (देवा) of_Vitthal (तीथ)(बारस)
pas de traduction en français
[62] id = 35065
गाढवे धोंडा - Gadhave Dhonda
Village सविंदणे - Savindane
UVS-12-41 start 04:48 ➡ listen to section
पंढरीच्या वाट साधुला साधु भेट
पाप्याला नवल वाट
paṇḍharīcyā vāṭa sādhulā sādhu bhēṭa
pāpyālā navala vāṭa
On way to Pandhari, one Varkari* meets another
The sinner wonders
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(साधुला)(साधु)(भेट)
▷ (पाप्याला)(नवल)(वाट)
pas de traduction en français
[63] id = 35314
पोमण रत्ना - Poman Ratna
Village पोखर - Pokhar
UVS-04-17 start 06:26 ➡ listen to section
बाई पंढरीच्या ग वाट चालाया चांगयाली
ह्या ग देवा त्या विठ्ठलाची पावल बुक्क्याची रंगयाली
bāī paṇḍharīcyā ga vāṭa cālāyā cāṅgayālī
hyā ga dēvā tyā viṭhṭhalācī pāvala bukkyācī raṅgayālī
Woman, the way to Pandhari is good to walk
God Vitthal*’s feet are coloured with the bukka*
▷  Woman (पंढरीच्या) * (वाट)(चालाया)(चांगयाली)
▷ (ह्या) * (देवा)(त्या) of_Vitthal (पावल)(बुक्क्याची)(रंगयाली)
pas de traduction en français
[64] id = 35315
पोमण रत्ना - Poman Ratna
Village पोखर - Pokhar
UVS-04-17 start 07:22 ➡ listen to section
ह्या ग पंढरीच्या वाट कुणी सांडीला चुनाकात
बाई विठ्ठल रुखमीण गेली जोडीनी पान खात
hyā ga paṇḍharīcyā vāṭa kuṇī sāṇḍīlā cunākāta
bāī viṭhṭhala rukhamīṇa gēlī jōḍīnī pāna khāta
Lime and catechu are spilt on the way to Pandhari
Vitthal* and Rukhumai have gone together chewing betel leaf
▷ (ह्या) * (पंढरीच्या)(वाट)(कुणी)(सांडीला)(चुनाकात)
▷  Woman Vitthal (रुखमीण) went (जोडीनी)(पान)(खात)
pas de traduction en français
[65] id = 13104
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
पंढरीची वाट कशानी वली झाली
रुकमीण न्हाली धुली केस वाळवीत गेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśānī valī jhālī
rukamīṇa nhālī dhulī kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशानी)(वली) has_come
▷ (रुकमीण)(न्हाली)(धुली)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[66] id = 35318
पोमण रत्ना - Poman Ratna
Village पोखर - Pokhar
UVS-04-17 start 09:00 ➡ listen to section
आत्ता पंढरीची वाट चुना लावूनी गोठयली
आस देवा त्या विठ्ठलानी पावल बुक्क्याची उठगयाली
āttā paṇḍharīcī vāṭa cunā lāvūnī gōṭhayalī
āsa dēvā tyā viṭhṭhalānī pāvala bukkyācī uṭhagayālī
Now, the road to Pandhari is covered with lime
God Vitthal*’s feet with bukka* are printed on it
▷  Now (पंढरीची)(वाट)(चुना)(लावूनी)(गोठयली)
▷ (आस)(देवा)(त्या)(विठ्ठलानी)(पावल)(बुक्क्याची)(उठगयाली)
pas de traduction en français
[67] id = 39902
पवार सोना - Pawar Sonabai
Village पुणतांबा - Puntamba
पंढरीच्या वाटी चालला पापी चोर
अस्तुरी खांद्यावरी ग माऊलीच्या गळ्या दोर
paṇḍharīcyā vāṭī cālalā pāpī cōra
asturī khāndyāvarī ga māūlīcyā gaḷyā dōra
On way to Pandhari, goes a wicked thief
Wife on his shoulder, a leash around his mother’s neck
▷ (पंढरीच्या)(वाटी)(चालला)(पापी)(चोर)
▷ (अस्तुरी)(खांद्यावरी) * (माऊलीच्या)(गळ्या)(दोर)
pas de traduction en français
[68] id = 39917
बाभुळके गया - Babhulake Gaya
Village शिंगवे - Shingawe
पंढरीच्या वाटा कोणी पेरली साळ
देवा विठ्ठलाचे ऐकु येत होते टाळ
paṇḍharīcyā vāṭā kōṇī pēralī sāḷa
dēvā viṭhṭhalācē aiku yēta hōtē ṭāḷa
Who has sown rice on the way to Pandhari
We could hear the cymbals of God Vitthal*
▷ (पंढरीच्या)(वाटा)(कोणी)(पेरली)(साळ)
▷ (देवा)(विठ्ठलाचे)(ऐकु)(येत)(होते)(टाळ)
pas de traduction en français
[69] id = 39918
साळुंखे मुक्ता जगन्नाथ - Salunkhe Mukta Jagannath
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
पंढरीची वाट हलकी गेली मला
सावळे पांडूरंग साधू होते संगतीला
paṇḍharīcī vāṭa halakī gēlī malā
sāvaḷē pāṇḍūraṅga sādhū hōtē saṅgatīlā
The road to Pandhari for me was easy
Dark-complexioned Pandurang* was there for company
▷ (पंढरीची)(वाट)(हलकी) went (मला)
▷ (सावळे)(पांडूरंग)(साधू)(होते)(संगतीला)
pas de traduction en français
[70] id = 39920
बाभुळके गया - Babhulake Gaya
Village शिंगवे - Shingawe
पंढरीच्या वाटा कोणी पेरला वोवा
ऐकू येत होता देवा विठ्ठलाचा पवा
paṇḍharīcyā vāṭā kōṇī pēralā vōvā
aikū yēta hōtā dēvā viṭhṭhalācā pavā
Who has sown Bishop’s weed on the way to Pandhari
We could hear the flute of God Vitthal*
▷ (पंढरीच्या)(वाटा)(कोणी)(पेरला)(वोवा)
▷ (ऐकू)(येत)(होता)(देवा)(विठ्ठलाचा)(पवा)
pas de traduction en français
[71] id = 39919
बाभुळके गया - Babhulake Gaya
Village शिंगवे - Shingawe
पंढरीच्या वाटा कोणी पेरली मेथी
ऐकू येत होती देव विठ्ठलाची पोथी
paṇḍharīcyā vāṭā kōṇī pēralī mēthī
aikū yēta hōtī dēva viṭhṭhalācī pōthī
Who has sown fenugreek on the way to Pandhari
We could hear the reading God Vitthal*’s sacred book
▷ (पंढरीच्या)(वाटा)(कोणी)(पेरली)(मेथी)
▷ (ऐकू)(येत)(होती)(देव) of_Vitthal pothi
pas de traduction en français
[72] id = 40831
पगारे छबू - Pagare Chabu
Village पुणतांबा - Puntamba
पंढरीची वाट ओली कशायानी झाली
रुक्मीणी न्हाली केस वाळवत गेली
paṇḍharīcī vāṭa ōlī kaśāyānī jhālī
rukmīṇī nhālī kēsa vāḷavata gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* has just walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(ओली)(कशायानी) has_come
▷ (रुक्मीणी)(न्हाली)(केस)(वाळवत) went
pas de traduction en français
[73] id = 40832
पगारे छबू - Pagare Chabu
Village पुणतांबा - Puntamba
पंढरीची वाट दिंडी कोणाची थोपली
विठ्ठल देवाची तार विण्याची तुटली
paṇḍharīcī vāṭa diṇḍī kōṇācī thōpalī
viṭhṭhala dēvācī tāra viṇyācī tuṭalī
Why has the Dindi* stopped on the road to Pandhari
The string of God Vitthal*’s lute is broken
▷ (पंढरीची)(वाट)(दिंडी)(कोणाची)(थोपली)
▷  Vitthal God wire (विण्याची)(तुटली)
pas de traduction en français
[74] id = 40833
मोकले जिजा - Mokale jija
Village वाटेफळ - Watephal
अशी पंढरीची वाट हालकी
संगे साधुसंताची पालखी
aśī paṇḍharīcī vāṭa hālakī
saṅgē sādhusantācī pālakhī
The way to Pandhari is so easy
The palanquin of Varkaris* is there for company
▷ (अशी)(पंढरीची)(वाट)(हालकी)
▷  With (साधुसंताची)(पालखी)
pas de traduction en français
[75] id = 40834
मोकले छबू - Mokale Chabu
Village वाटेफळ - Watephal
पंढरीची वाट कोण्या पाप्यानी नांगरली
देव त्या विठ्ठलाची गाडी बुक्कयानी हादरली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇyā pāpyānī nāṅgaralī
dēva tyā viṭhṭhalācī gāḍī bukkayānī hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balan
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्यानी)(नांगरली)
▷ (देव)(त्या) of_Vitthal (गाडी)(बुक्कयानी)(हादरली)
pas de traduction en français
[76] id = 40835
शिरसाठ इंदू - Shirsath Indu
Village बेलापूर - Belapur
पंढरपुराच्या वाटा कोणी सुपारी फोडली
बाळानी माझ्या रस्त्यानी बारस सोडली
paṇḍharapurācyā vāṭā kōṇī supārī phōḍalī
bāḷānī mājhyā rastyānī bārasa sōḍalī
Who broke the areca nut on the way to Pandhari
My son broke his Ekadashi* fast on the way
▷ (पंढरपुराच्या)(वाटा)(कोणी)(सुपारी)(फोडली)
▷ (बाळानी) my on_the_road (बारस)(सोडली)
pas de traduction en français
[77] id = 40836
शिरसाठ इंदू - Shirsath Indu
Village बेलापूर - Belapur
पंढरीची वाट कशानी काळी झाली
देवा विठ्ठलानी गाडी बुक्याची नेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśānī kāḷī jhālī
dēvā viṭhṭhalānī gāḍī bukyācī nēlī
Why has the way to Pandhari become black
God Vitthal*’s cart with bukka* went on it
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशानी) Kali has_come
▷ (देवा)(विठ्ठलानी)(गाडी)(बुक्याची)(नेली)
pas de traduction en français
[78] id = 40837
शिरसाठ इंदू - Shirsath Indu
Village बेलापूर - Belapur
पंढरीच्या वाटानी कोणी सांडीला कात
असे देव विठ्ठल पान खात
paṇḍharīcyā vāṭānī kōṇī sāṇḍīlā kāta
asē dēva viṭhṭhala pāna khāta
Who spilt catechu on the way to Pandhari
God Vitthal* (went on it) eating betel leaf
▷ (पंढरीच्या)(वाटानी)(कोणी)(सांडीला)(कात)
▷ (असे)(देव) Vitthal (पान)(खात)
pas de traduction en français
[79] id = 40838
रंधे मंदा अशोक - Randhe Manda Ashok
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
पंढरीची वाट इथून दिसे लाल
देव विठ्ठलाना लावली मखमल
paṇḍharīcī vāṭa ithūna disē lāla
dēva viṭhṭhalānā lāvalī makhamala
The way to Pandhari appears red from here
God Vitthal* has planted makhmal* (flowers)
▷ (पंढरीची)(वाट)(इथून)(दिसे)(लाल)
▷ (देव)(विठ्ठलाना)(लावली)(मखमल)
pas de traduction en français
[80] id = 40839
घोरपडे पार्वती - Ghorpade Parvati
Village निर्मळ पिंपरी - Nirmal Pimpri
पंढरीची वाट येरीय कंकराची
सासर्याला जाती लेक भिमा शंकराची
paṇḍharīcī vāṭa yērīya kaṅkarācī
sāsaryālā jātī lēka bhimā śaṅkarācī
The way to Pandhari is covered with stones
Bhimashankar*’s daughter is going to her in-law’s house
▷ (पंढरीची)(वाट)(येरीय)(कंकराची)
▷ (सासर्याला) caste (लेक) Bhim (शंकराची)
pas de traduction en français
[81] id = 40853
जाधव तान्हा - Jadhav Tanha
Village खैरी - Khiri
पंढरीच्या वाट दिंड्यानी दाट
साधूला साधू भेट वाण्या तुला नवल वाट
paṇḍharīcyā vāṭa diṇḍyānī dāṭa
sādhūlā sādhū bhēṭa vāṇyā tulā navala vāṭa
The way to Pandhari is crowded with Dindis*
One Varkari* meets another, my son wonders
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(दिंड्यानी)(दाट)
▷ (साधूला)(साधू)(भेट)(वाण्या) to_you (नवल)(वाट)
pas de traduction en français
[82] id = 40854
गोर्डे सीताबाई गोरखबाबा - Gorde Sitabai Gorkhbaba
Village शिरसगाव - Shirasgaon
अगं पंढरीच्या या वाट साधूला या साधु भेट
बाई साधू भेट पाप्याला या नवल वाटे
agaṇa paṇḍharīcyā yā vāṭa sādhūlā yā sādhu bhēṭa
bāī sādhū bhēṭa pāpyālā yā navala vāṭē
On the way to Pandhari, one Varkari* meets another
Woman, the sinner wonders
▷ (अगं)(पंढरीच्या)(या)(वाट)(साधूला)(या)(साधु)(भेट)
▷  Woman (साधू)(भेट)(पाप्याला)(या)(नवल)(वाटे)
pas de traduction en français
[83] id = 40855
कुमावत केशर - Kumawat Keshar
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
पंढरीला जायाला खडे मुरमाचे दाट
नेनत्या गौळणीचे जोड्या इरुद्याचे बोट
paṇḍharīlā jāyālā khaḍē muramācē dāṭa
nēnatyā gauḷaṇīcē jōḍyā irudyācē bōṭa
To go to Pandhari, the road is strewn with stones
My little daughter is wearing toe-rings
▷ (पंढरीला)(जायाला)(खडे)(मुरमाचे)(दाट)
▷ (नेनत्या)(गौळणीचे)(जोड्या)(इरुद्याचे)(बोट)
pas de traduction en français
[84] id = 40916
जोगदंड सोना - Jogdand Sona
Village पुणतांबा - Puntamba
पंढरीच्या वाटा होईल मी मधानी
येतील साधुसंत पोथीला ओतून पाणी
paṇḍharīcyā vāṭā hōīla mī madhānī
yētīla sādhusanta pōthīlā ōtūna pāṇī
On the way to Pandhari, I shall become an earthen pot (of water)
When Varkaris* will come to read the sacred book, I shall pour water (for them to drink)
▷ (पंढरीच्या)(वाटा)(होईल) I (मधानी)
▷ (येतील)(साधुसंत)(पोथीला)(ओतून) water,
pas de traduction en français
[85] id = 40919
पंडीत अनूसया - Pandit Anusaya
Village उंदीरगाव - Undirgaon
पंढरीच्या वाटा रथ कुणाचा पळतो
माझ्या गं मैनेचा पदर जरीचा लोळतो
paṇḍharīcyā vāṭā ratha kuṇācā paḷatō
mājhyā gaṁ mainēcā padara jarīcā lōḷatō
Whose chariot is running on the road to Pandhari
The brocade end of my Mynah’s, my daughter’s sari is rolling over the ground
▷ (पंढरीच्या)(वाटा)(रथ)(कुणाचा)(पळतो)
▷  My (गं)(मैनेचा)(पदर)(जरीचा)(लोळतो)
pas de traduction en français
[86] id = 40917
जोगदंड सोना - Jogdand Sona
Village पुणतांबा - Puntamba
पंढरीच्या वाटा मी तर होईन खराटा
येतील साधुसंत झाडतील चारीवाटा
paṇḍharīcyā vāṭā mī tara hōīna kharāṭā
yētīla sādhusanta jhāḍatīla cārīvāṭā
I shall become a stick-broom on the way to Pandhari
Varkaris* will come and sweep all the routes
▷ (पंढरीच्या)(वाटा) I wires (होईन)(खराटा)
▷ (येतील)(साधुसंत)(झाडतील)(चारीवाटा)
pas de traduction en français
[87] id = 40918
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
पंढरीच्या वाटा निंदती आयाबाया
राही रुखमीणी दोघी नंद भावजया
paṇḍharīcyā vāṭā nindatī āyābāyā
rāhī rukhamīṇī dōghī nanda bhāvajayā
Women sprinkle water on the road to Pandhari
Rahi and Rukhmini* are both sisters-in-law
▷ (पंढरीच्या)(वाटा)(निंदती)(आयाबाया)
▷  Stays (रुखमीणी)(दोघी)(नंद)(भावजया)
pas de traduction en français
[88] id = 40920
सांबारे सिंधू - Sambare Sindhu
Village रामपूर - Rampur
पंढरीच्या वाट मला सापडली फणी
विठ्ठलाची जनी हिच्या पाठीवर वेणी
paṇḍharīcyā vāṭa malā sāpaḍalī phaṇī
viṭhṭhalācī janī hicyā pāṭhīvara vēṇī
I found a comb on the way to Pandhari
Vitthal*’s Jani has a plait on her back
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(मला)(सापडली)(फणी)
▷  Of_Vitthal (जनी)(हिच्या)(पाठीवर)(वेणी)
pas de traduction en français
[89] id = 40921
तांबे सुशिला दगडु - Tambe Sushila dagdu
Village शिरसगाव - Shirasgaon
पंढरीची वाट मला दिसं हिरवी निळी
देवा इठ्ठलानं लावल्या सोनकेळी
paṇḍharīcī vāṭa malā disaṁ hiravī niḷī
dēvā iṭhṭhalānaṁ lāvalyā sōnakēḷī
The way to Pandhari appears greenish blue to me
God Vitthal* has planted plantains
▷ (पंढरीची)(वाट)(मला)(दिसं) green (निळी)
▷ (देवा)(इठ्ठलानं)(लावल्या)(सोनकेळी)
pas de traduction en français
[90] id = 41675
माळी सोना - Mali Sona
Village रोहीतळे - Rohitale
पंढरीच्या वाटं उतूत्याला आले घोस
सावळ्या पांडुरंगाला केवड्याला एकादस
paṇḍharīcyā vāṭaṁ utūtyālā ālē ghōsa
sāvaḷyā pāṇḍuraṅgālā kēvaḍyālā ēkādasa
On way to Pandhari, the millets are full of corns
Dark-complexioned Pandurang* resembling a pandanus*, observes Ekadashi* fast
▷ (पंढरीच्या)(वाटं)(उतूत्याला) here_comes (घोस)
▷ (सावळ्या)(पांडुरंगाला)(केवड्याला)(एकादस)
pas de traduction en français
[91] id = 41676
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
पंढरीच्या वाटं सांडला खव्याकात
सावळा पांडुरंग गेला पान खात
paṇḍharīcyā vāṭaṁ sāṇḍalā khavyākāta
sāvaḷā pāṇḍuraṅga gēlā pāna khāta
Catechu is spilt on the way to Pandhari
Dark-complexioned Pandurang* went eating the betel leaf
▷ (पंढरीच्या)(वाटं)(सांडला)(खव्याकात)
▷ (सावळा)(पांडुरंग) has_gone (पान)(खात)
pas de traduction en français
[92] id = 41677
माळी सोना - Mali Sona
Village रोहीतळे - Rohitale
पंढरीच्या वाटं उतूत्याला आले बार
सावळ्या पांडुरंग केवड्याला सोमवार
paṇḍharīcyā vāṭaṁ utūtyālā ālē bāra
sāvaḷyā pāṇḍuraṅga kēvaḍyālā sōmavāra
On way to Pandhari, the millets are full of corns
Dark-complexioned Pandurang* resembling a pandanus*, observes Monday fast
▷ (पंढरीच्या)(वाटं)(उतूत्याला) here_comes (बार)
▷ (सावळ्या)(पांडुरंग)(केवड्याला)(सोमवार)
pas de traduction en français
[93] id = 41678
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
पंढरीच्या वाटं उतूत्याला आले बार
सावळ्या पांडुरंग केवड्याला शनीवार
paṇḍharīcyā vāṭaṁ utūtyālā ālē bāra
sāvaḷyā pāṇḍuraṅga kēvaḍyālā śanīvāra
On way to Pandhari, the millets are full of corns
Dark-complexioned Pandurang* resembling a pandanus*, observes Saturday fast
▷ (पंढरीच्या)(वाटं)(उतूत्याला) here_comes (बार)
▷ (सावळ्या)(पांडुरंग)(केवड्याला)(शनीवार)
pas de traduction en français
[94] id = 41869
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
पंढरीची वाट उतूत्याचे फळ भर
सावळ्या पांडूरंगाला केवड्याला गुरुवार
paṇḍharīcī vāṭa utūtyācē phaḷa bhara
sāvaḷyā pāṇḍūraṅgālā kēvaḍyālā guruvāra
On way to Pandhari, the millets are full of corns
Dark-complexioned Pandurang* resembling a pandanus*, observes Thursday fast
▷ (पंढरीची)(वाट)(उतूत्याचे)(फळ)(भर)
▷ (सावळ्या)(पांडूरंगाला)(केवड्याला)(गुरुवार)
pas de traduction en français
[95] id = 41870
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
पंढरीची वाट वली कशायाने झाली
रुखमीन न्हाली केस वाळवीत गेली
paṇḍharīcī vāṭa valī kaśāyānē jhālī
rukhamīna nhālī kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukhmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(वली)(कशायाने) has_come
▷ (रुखमीन)(न्हाली)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[96] id = 42446
होन अरुणा - Hon Aruna
Village चांदकसोर - Chandkasor
पंढरीची वाट कशायानी लाल झाली
देवा विठ्ठलानी कुंकावाची गाडी नेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśāyānī lāla jhālī
dēvā viṭhṭhalānī kuṅkāvācī gāḍī nēlī
With what has the road to Pandhari become red
God Vitthal* has taken his cart full of kunku* on it
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशायानी)(लाल) has_come
▷ (देवा)(विठ्ठलानी)(कुंकावाची)(गाडी)(नेली)
pas de traduction en français
[97] id = 44911
पांढरे शकुंतला - Pandhare Shakuntala
Village सोलापूर - Solapur
पंढरीला जाया वाट लागली सराट्याची
पंढरीला जाया संग सोबत मराठ्याची
paṇḍharīlā jāyā vāṭa lāgalī sarāṭyācī
paṇḍharīlā jāyā saṅga sōbata marāṭhyācī
To go to Pandhari, there is a patch of thorny road
To go to Pandhari, we have the company of Maratha* (a good person)
▷ (पंढरीला)(जाया)(वाट)(लागली)(सराट्याची)
▷ (पंढरीला)(जाया) with (सोबत)(मराठ्याची)
pas de traduction en français
[98] id = 45538
दडस लक्ष्मी - Dadas Laxmi
Village बांगर्डे - Bangarde
पंढरपुरा जाया वाट लागली सराट्याची
संग सोबत मराठ्याची
paṇḍharapurā jāyā vāṭa lāgalī sarāṭyācī
saṅga sōbata marāṭhyācī
To go to Pandhari, there is a patch of thorny road
We have the company of Maratha* (a good person)
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(वाट)(लागली)(सराट्याची)
▷  With (सोबत)(मराठ्याची)
pas de traduction en français
[99] id = 46620
सडके लता - Sadke Lata
Village बाभळगाव - Babhalgaon
आस पंढरीला जाया वाट खड्या या मुरुमाची
बाई शिणली माझी बोट जोडव्या विरोद्याची
āsa paṇḍharīlā jāyā vāṭa khaḍyā yā murumācī
bāī śiṇalī mājhī bōṭa jōḍavyā virōdyācī
To go to Pandhari, the road is stony
Woman, my toes with toe-rings are tired
▷ (आस)(पंढरीला)(जाया)(वाट)(खड्या)(या)(मुरुमाची)
▷  Woman (शिणली) my (बोट)(जोडव्या)(विरोद्याची)
pas de traduction en français
[100] id = 46635
पाटील आफ्रूका - Patil Aafurka
Village गिधाडे - Gidhade
पंढरीनी वाट वाट वली कशी जाई
सत्य निघली आहिल्याबाई बाल सुकळत (सुकवीत) गयी
paṇḍharīnī vāṭa vāṭa valī kaśī jāī
satya nighalī āhilyābāī bāla sukaḷata (sukavīta) gayī
With what has the way to Pandhari become wet
Ahilyabai is going to the funeral pyre to become Sati, drying her hair
▷ (पंढरीनी)(वाट)(वाट)(वली) how (जाई)
▷ (सत्य)(निघली)(आहिल्याबाई) child (सुकळत) ( (सुकवीत) ) cows
pas de traduction en français
[101] id = 46639
चौधरी सुला - Chaudhari Sula
Village आष्टा - Ashta
पंढगरीची वाट चाफ्याने नांगरली
देवा विठ्ठलाची गाडी बुक्याने हादरली
paṇḍhagarīcī vāṭa cāphayānē nāṅgaralī
dēvā viṭhṭhalācī gāḍī bukyānē hādaralī
The way to Pandhari is ploughed with a ploughshare
God Vitthal*’s cart with bukka* lost its balance
▷ (पंढगरीची)(वाट)(चाफ्याने)(नांगरली)
▷ (देवा) of_Vitthal (गाडी)(बुक्याने)(हादरली)
pas de traduction en français
[102] id = 46642
झुंदरे गंगू - Zundare Gangu
Village येनवे - Yenve
पंढरीची वाट टाक्या लावून फोडली
राणी रखमीण गुरु बहीण जोडली
paṇḍharīcī vāṭa ṭākyā lāvūna phōḍalī
rāṇī rakhamīṇa guru bahīṇa jōḍalī
The way to Pandhari is broken with a stonecutter’s chisel
Myself and Queen Rukhmini* became Guru sisters (disciples of the same Guru)
▷ (पंढरीची)(वाट)(टाक्या)(लावून)(फोडली)
▷ (राणी)(रखमीण)(गुरु) sister (जोडली)
pas de traduction en français
[103] id = 46645
कुमावत कांचन - Kumawat Kanchan
Village बोरसर - Borsar
पंढरीची वाट वाट तोरण्या कंक्रानी मढविली
भीमा शंकरान एक लेक माहेरा पाठविली
paṇḍharīcī vāṭa vāṭa tōraṇyā kaṅkrānī maḍhavilī
bhīmā śaṅkarāna ēka lēka māhērā pāṭhavilī
The way to Pandhari is decorated with flowers and garlands
Bhimashankar is sending a daughter to her maher*
▷ (पंढरीची)(वाट)(वाट)(तोरण्या)(कंक्रानी)(मढविली)
▷  Bhim (शंकरान)(एक)(लेक)(माहेरा)(पाठविली)
pas de traduction en français
[104] id = 46650
सोनार चंपा - Sonar Champha
Village दारफळ - Darphal
पंढरी जायाला वाट लागली चिखलाची
संगे सोबत विठ्ठलाची
paṇḍharī jāyālā vāṭa lāgalī cikhalācī
saṅgē sōbata viṭhṭhalācī
On the way to Pandhari, there is a muddy patch
We have the company of Vitthal*
▷ (पंढरी)(जायाला)(वाट)(लागली)(चिखलाची)
▷  With (सोबत) of_Vitthal
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.10 (B06-02-10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected
[105] id = 46654
जाधव नवनाथ - Jadhav Navnath
Village पानगाव - Pangaon
पंढरीची बाई वाट कुण्या पाप्याने नांगरली
गाडी बुक्याची हादरली
paṇḍharīcī bāī vāṭa kuṇyā pāpyānē nāṅgaralī
gāḍī bukyācī hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
The cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची) woman (वाट)(कुण्या)(पाप्याने)(नांगरली)
▷ (गाडी)(बुक्याची)(हादरली)
pas de traduction en français
[106] id = 46655
जाधव नवनाथ - Jadhav Navnath
Village पानगाव - Pangaon
पंढरीची बाई वाट वाट लागली सराट्याची
संग सोबत मराठ्याची
paṇḍharīcī bāī vāṭa vāṭa lāgalī sarāṭyācī
saṅga sōbata marāṭhyācī
To go to Pandhari, there is a patch of thorny road
We have the company of Maratha* (a good person)
▷ (पंढरीची) woman (वाट)(वाट)(लागली)(सराट्याची)
▷  With (सोबत)(मराठ्याची)
pas de traduction en français
[107] id = 46656
जाधव नवनाथ - Jadhav Navnath
Village पानगाव - Pangaon
पंढरीच्या वाटयीने कुणी सांडला चुनाकात
साधू गेल्याती पान खात
paṇḍharīcyā vāṭayīnē kuṇī sāṇḍalā cunākāta
sādhū gēlyātī pāna khāta
Who has spilt lime and catechu on the road to Pandhari
Varkaris* went eating betel leaf
▷ (पंढरीच्या)(वाटयीने)(कुणी)(सांडला)(चुनाकात)
▷ (साधू)(गेल्याती)(पान)(खात)
pas de traduction en français
[108] id = 46758
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
पंढरीपुरची वाट वोली कशान ग झाली
आशी रुखमीनी न्हाली केस वाळवीत गेली
paṇḍharīpuracī vāṭa vōlī kaśāna ga jhālī
āśī rukhamīnī nhālī kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीपुरची)(वाट)(वोली)(कशान) * has_come
▷ (आशी)(रुखमीनी)(न्हाली)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[109] id = 46768
शिंदे प्रभावती - Shinde Prabhavati
Village घरणी - Gharani
पंढरीची ग वाट दिंड्या पताका लोळती
देवा माज्या विठ्ठलाचे साधू संगाने खेळतो
paṇḍharīcī ga vāṭa diṇḍyā patākā lōḷatī
dēvā mājyā viṭhṭhalācē sādhū saṅgānē khēḷatō
The road to Pandhari is covered with festoons
My God Vitthal* is playing with the Varkaris*
▷ (पंढरीची) * (वाट)(दिंड्या)(पताका)(लोळती)
▷ (देवा)(माज्या)(विठ्ठलाचे)(साधू)(संगाने)(खेळतो)
pas de traduction en français
[110] id = 46769
शिंदे प्रभावती - Shinde Prabhavati
Village घरणी - Gharani
पंढरीची ग वाट सय चालाया हालकी
आजी माझी राजाई संग साधूची पालखी
paṇḍharīcī ga vāṭa saya cālāyā hālakī
ājī mājhī rājāī saṅga sādhūcī pālakhī
The road to Pandhari is easy to walk
Rajai is my grandmother, the palanquin of Varkaris* is with us
▷ (पंढरीची) * (वाट)(सय)(चालाया)(हालकी)
▷ (आजी) my (राजाई) with (साधूची)(पालखी)
pas de traduction en français
[111] id = 46770
शिंदे प्रभावती - Shinde Prabhavati
Village घरणी - Gharani
पंढरीची ग वाट बाई कश्यान झाली वल्ली
सईला किती सांगू रुकमीन न्हाली केस वाळवित गेली
paṇḍharīcī ga vāṭa bāī kaśyāna jhālī vallī
saīlā kitī sāṅgū rukamīna nhālī kēsa vāḷavita gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
How many times can I tell you, my friend, Rukhmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची) * (वाट) woman (कश्यान) has_come (वल्ली)
▷ (सईला)(किती)(सांगू)(रुकमीन)(न्हाली)(केस)(वाळवित) went
pas de traduction en français
[112] id = 46781
रुपनवर भीमा - Rupanwar Bhima
Village रेडणी - Redani
पंढरीला जातो वाट लागली चिखलाची
संग सोबत विठ्ठलाची
paṇḍharīlā jātō vāṭa lāgalī cikhalācī
saṅga sōbata viṭhṭhalācī
On the way to Pandhari, there is a muddy patch
We have the company of Vitthal*
▷ (पंढरीला) goes (वाट)(लागली)(चिखलाची)
▷  With (सोबत) of_Vitthal
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.10 (B06-02-10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected
[113] id = 46801
शिंदे कलू - Shinde Kalu
Village लातूर - Latur
पंढरीची वाट कुण्या पाप्यान कुदळली
गाडी बुक्कयाची हादरली देवा विठ्ठलाची
paṇḍharīcī vāṭa kuṇyā pāpyāna kudaḷalī
gāḍī bukkayācī hādaralī dēvā viṭhṭhalācī
Which sinful person has dug up the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कुण्या)(पाप्यान)(कुदळली)
▷ (गाडी)(बुक्कयाची)(हादरली)(देवा) of_Vitthal
pas de traduction en français
[114] id = 46803
घोंगे पार्वती - Ghonge Parvati
Village येनवे - Yenve
पंढरीची वाट मला चालाया चांगली
तांबड्या मातीवरी माझी पाऊल रंगली
paṇḍharīcī vāṭa malā cālāyā cāṅgalī
tāmbaḍyā mātīvarī mājhī pāūla raṅgalī
The road to Pandhari is comfortable to walk
Walking on the red soil, my feet have become red
▷ (पंढरीची)(वाट)(मला)(चालाया)(चांगली)
▷ (तांबड्या)(मातीवरी) my (पाऊल)(रंगली)
pas de traduction en français
[115] id = 46965
रांजणे सोना - Ranjane Sona
Village दापवडी - Dapwadi
पंढरीची वाट कुण्या पाप्यान नांगरली
देवा का विठ्ठलाची गाडी बुक्कयाची हादरली
paṇḍharīcī vāṭa kuṇyā pāpyāna nāṅgaralī
dēvā kā viṭhṭhalācī gāḍī bukkayācī hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कुण्या)(पाप्यान)(नांगरली)
▷ (देवा)(का) of_Vitthal (गाडी)(बुक्कयाची)(हादरली)
pas de traduction en français
[116] id = 46966
रांजणे सोना - Ranjane Sona
Village दापवडी - Dapwadi
पंढरीच्या वाट कोणी सांडीला चुनाकात
विठ्ठल रुकमाई गेली पान खात
paṇḍharīcyā vāṭa kōṇī sāṇḍīlā cunākāta
viṭhṭhala rukamāī gēlī pāna khāta
Who has spilt lime and catechu on the road to Pandhari
Vitthal* Rukmai went eating betel leaf
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(कोणी)(सांडीला)(चुनाकात)
▷  Vitthal (रुकमाई) went (पान)(खात)
pas de traduction en français
[117] id = 46967
रांजणे सोना - Ranjane Sona
Village दापवडी - Dapwadi
पंढरीची वाट कशान वली झाली
रुकमीन न्हाली केस सुकवित गेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśāna valī jhālī
rukamīna nhālī kēsa sukavita gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशान)(वली) has_come
▷ (रुकमीन)(न्हाली)(केस)(सुकवित) went
pas de traduction en français
[118] id = 46968
रांजणे सोना - Ranjane Sona
Village दापवडी - Dapwadi
पंढरीची वाट कुणी काट्यान कुदळली
देवा का विठ्ठलाची गाडी बुक्कयाची उदळली
paṇḍharīcī vāṭa kuṇī kāṭyāna kudaḷalī
dēvā kā viṭhṭhalācī gāḍī bukkayācī udaḷalī
Which sinful person has dug up the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कुणी)(काट्यान)(कुदळली)
▷ (देवा)(का) of_Vitthal (गाडी)(बुक्कयाची)(उदळली)
pas de traduction en français
[119] id = 47319
त्रिंबके शांता - Trimbake Shanta
Village सातारा - Satara
पंढगरीला जाते वाट लागली शेंबाट्याची
मला सोबत ग बाई मराठ्याची
paṇḍhagarīlā jātē vāṭa lāgalī śēmbāṭyācī
malā sōbata ga bāī marāṭhyācī
On way to Pandhari, a part of the path is covered with prickly creepers
Woman, I have Maratha* (a good person) for company
▷ (पंढगरीला) am_going (वाट)(लागली)(शेंबाट्याची)
▷ (मला)(सोबत) * woman (मराठ्याची)
pas de traduction en français
[120] id = 47320
शिंदे नानुबाई - Shinde Nanubai
Village सातारा - Satara
पंढगरीला जाते वाट कशान वली झाली
राई रुखमीण ही तर पाणी न्हाली
paṇḍhagarīlā jātē vāṭa kaśāna valī jhālī
rāī rukhamīṇa hī tara pāṇī nhālī
With what has the road to Pandhari become wet
Rahi Rukhmin* just had a bath
▷ (पंढगरीला) am_going (वाट)(कशान)(वली) has_come
▷ (राई)(रुखमीण)(ही) wires water, (न्हाली)
pas de traduction en français
[121] id = 47326
बेलोसे कोंडा - Belose Konda
Village रुअीघर - Ruighar
पंढगरीची वाट वाट कशानी वली झाली
रखमीण न्हाली केस वाळवयला गेली
paṇḍhagarīcī vāṭa vāṭa kaśānī valī jhālī
rakhamīṇa nhālī kēsa vāḷavayalā gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* has just walked on it, drying her hair
▷ (पंढगरीची)(वाट)(वाट)(कशानी)(वली) has_come
▷ (रखमीण)(न्हाली)(केस)(वाळवयला) went
pas de traduction en français
[122] id = 47379
शिंदे सुमन - Shinde Suman
Village धानोरा भाटगाव - Dhanora Bhatgaon
पंढरीची वाट कशानं काळी झाली
देवा इठ्ठलानं गाडी आबीर बुक्कयाची नेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśānaṁ kāḷī jhālī
dēvā iṭhṭhalānaṁ gāḍī ābīra bukkayācī nēlī
Why has the way to Pandhari become black
God Itthal*’s cart with abir bukka* went on it
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशानं) Kali has_come
▷ (देवा)(इठ्ठलानं)(गाडी)(आबीर)(बुक्कयाची)(नेली)
pas de traduction en français
[123] id = 44561
नांदुरे चातुरा - Nandure Chatura
Village मानवत - Manvat
पंढराची वाट कशान वली झाली
माता रुकमीण न्हाली केस वाळवीत गेली
paṇḍharācī vāṭa kaśāna valī jhālī
mātā rukamīṇa nhālī kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Mother Rukhmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढराची)(वाट)(कशान)(वली) has_come
▷ (माता)(रुकमीण)(न्हाली)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[124] id = 48028
फराटे कौसल्या हरीभाऊ - Farate Kausalya Harihau
Village मांडवगण फराटा - Mandavgan Farata
पंढरीची वाट कुणी पाप्यानी नांगरली
सावळ्या विठ्ठलाची गाडी बुक्कयाची हादरली
paṇḍharīcī vāṭa kuṇī pāpyānī nāṅgaralī
sāvaḷyā viṭhṭhalācī gāḍī bukkayācī hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
Dark-complexioned Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कुणी)(पाप्यानी)(नांगरली)
▷ (सावळ्या) of_Vitthal (गाडी)(बुक्कयाची)(हादरली)
pas de traduction en français
[125] id = 48043
आडकर कलावती - Adakar Kalavati
Village दारफळ - Darphal
बाई पंढरीला जाया वाट लागली चिखलाची
संग सोबत विठ्ठलाची
bāī paṇḍharīlā jāyā vāṭa lāgalī cikhalācī
saṅga sōbata viṭhṭhalācī
On the way to Pandhari, there is a muddy patch
We have the company of Vitthal*
▷  Woman (पंढरीला)(जाया)(वाट)(लागली)(चिखलाची)
▷  With (सोबत) of_Vitthal
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.4d (B06-02-04d) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Irresistible wish to meet Viṭṭhal, Rakhumai
[126] id = 48320
चव्हाण लीला - Chavan Lila
Village तांबवे - Tambve
पंढरीला जाते वाट लावली चिखलाची
संग सोबत विठ्ठलाची
paṇḍharīlā jātē vāṭa lāvalī cikhalācī
saṅga sōbata viṭhṭhalācī
On the way to Pandhari, there is a muddy patch
We have the company of Vitthal*
▷ (पंढरीला) am_going (वाट)(लावली)(चिखलाची)
▷  With (सोबत) of_Vitthal
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.10 (B06-02-10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected
[127] id = 48462
पाटोळे भीमाबाई - Patole Bhimbai
Village नांदुरा - Nandura
पंढरीच्या वाट आहे लाल माती
साधुसंत येते त्यांची पाऊले लागती
paṇḍharīcyā vāṭa āhē lāla mātī
sādhusanta yētē tyāñcī pāūlē lāgatī
There is red soil on way to Pandhari
Varkaris* come, their feet touch this soil
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(आहे)(लाल)(माती)
▷ (साधुसंत)(येते)(त्यांची)(पाऊले)(लागती)
pas de traduction en français
[128] id = 48743
खेडकर तानाबाई - Khedkar Tanabai
Village पाडळी - Padali
पंढरीच्या वाट कोणी सुपारी फोडली
आळंदीच्या ज्ञानेश्वरा तिथ बारस सोडीली
paṇḍharīcyā vāṭa kōṇī supārī phōḍalī
āḷandīcyā jñānēśvarā titha bārasa sōḍīlī
Who broke areca nut on the way to Pandhari
Dnyaneshwar* from Alandi* broke his Ekadashi* fast there
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(कोणी)(सुपारी)(फोडली)
▷ (आळंदीच्या)(ज्ञानेश्वरा)(तिथ)(बारस)(सोडीली)
pas de traduction en français
[129] id = 48766
बोराटे विठा धारू - Borate Vita Dharu
Village मोशी - Moshi
पंढरीची वाट कोण्या पाप्यानी नांगरली
देवा त्या विठ्ठलाची गाडी बुक्कयाची हादरली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇyā pāpyānī nāṅgaralī
dēvā tyā viṭhṭhalācī gāḍī bukkayācī hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्यानी)(नांगरली)
▷ (देवा)(त्या) of_Vitthal (गाडी)(बुक्कयाची)(हादरली)
pas de traduction en français
[130] id = 48767
सातपुते सरु - Satpute Saru
Village चिखलगाव - Chikhalgaon
पंढरीची वाट मी गेले चालूनी
विठ्ठल देवाची भेट आगळी खालुनी
paṇḍharīcī vāṭa mī gēlē cālūnī
viṭhṭhala dēvācī bhēṭa āgaḷī khālunī
I walked all the way to Pandhari
I met God Vitthal* from the doorway
▷ (पंढरीची)(वाट) I has_gone (चालूनी)
▷  Vitthal God (भेट)(आगळी)(खालुनी)
pas de traduction en français
[131] id = 48768
बोराटे विठा धारू - Borate Vita Dharu
Village मोशी - Moshi
पंढरीची वाट मला हालकी चालायाला
ज्ञानोबा तुकाराम संग साधू बोलायाला
paṇḍharīcī vāṭa malā hālakī cālāyālā
jñānōbā tukārāma saṅga sādhū bōlāyālā
For me the way to Pandhari is easy to walk
Varkaris* from Dnyanoba*’s and Tukaram*’s are good company to chat on the way
▷ (पंढरीची)(वाट)(मला)(हालकी)(चालायाला)
▷ (ज्ञानोबा)(तुकाराम) with (साधू)(बोलायाला)
pas de traduction en français
[132] id = 92111
पाटील लक्ष्मी - Patil Lakshmi
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
पंढरीच्या वाट कुणी पेरील माडभात
बंधु भायाच्या कुरीवरी हिरव्या चुड्याच्या माझा हात
paṇḍharīcyā vāṭa kuṇī pērīla māḍabhāta
bandhu bhāyācyā kurīvarī hiravyā cuḍyācyā mājhā hāta
Who has sown rice on the way to Pandhari
My hand on my brother’s plough is adorned with green bangles
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(कुणी)(पेरील)(माडभात)
▷  Brother (भायाच्या)(कुरीवरी)(हिरव्या)(चुड्याच्या) my hand
pas de traduction en français
[133] id = 49490
गायकवाड अंजना विष्णु - Gaykwad Anjana Vishnu
Village चाकण - Chakan
पंढरीची वाट मला दिसे लाले लाल
देवा विठोबाने पेरली मखमल
paṇḍharīcī vāṭa malā disē lālē lāla
dēvā viṭhōbānē pēralī makhamala
The way to Pandhari appears red to me
God Vithoba* has planted makhmal* (flowers)
▷ (पंढरीची)(वाट)(मला)(दिसे)(लाले)(लाल)
▷ (देवा)(विठोबाने)(पेरली)(मखमल)
pas de traduction en français
[134] id = 49491
गायकवाड अंजना विष्णु - Gaykwad Anjana Vishnu
Village चाकण - Chakan
पंढरीची वाट ओली कसायानी झाली
रुक्मीणी न्हाली केस वाळवित गेली
paṇḍharīcī vāṭa ōlī kasāyānī jhālī
rukmīṇī nhālī kēsa vāḷavita gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(ओली)(कसायानी) has_come
▷ (रुक्मीणी)(न्हाली)(केस)(वाळवित) went
pas de traduction en français
[135] id = 49515
फराटे कौसल्या हरीभाऊ - Farate Kausalya Harihau
Village मांडवगण फराटा - Mandavgan Farata
पंढरीची वाट हालकी गेली चालायाला
सावळे संतराम संगे साधू बोलायाला
paṇḍharīcī vāṭa hālakī gēlī cālāyālā
sāvaḷē santarāma saṅgē sādhū bōlāyālā
The way to Pandhari was easy to walk
Dark-complexioned Pandurang* is with us to chat
▷ (पंढरीची)(वाट)(हालकी) went (चालायाला)
▷ (सावळे)(संतराम) with (साधू)(बोलायाला)
pas de traduction en français
[136] id = 49678
निचीत निर्मला - Nichit Nirmala
Village भगतगाव ब्राह्मणवाडा - Bhagatgaon Brahmanvada
पंढरीची वाट कोण्या पाप्यान नांगरली
गाडी बुक्याची सांडली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇyā pāpyāna nāṅgaralī
gāḍī bukyācī sāṇḍalī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्यान)(नांगरली)
▷ (गाडी)(बुक्याची)(सांडली)
pas de traduction en français
[137] id = 49732
शिंदे सुमन - Shinde Suman
Village धानोरा भाटगाव - Dhanora Bhatgaon
पंढरीची वाट कशान लाल झाली
देवा इठ्ठलान गाडी कुंकवाची नेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśāna lāla jhālī
dēvā iṭhṭhalāna gāḍī kuṅkavācī nēlī
With what has the road to Pandhari become red
God Vitthal* has taken his cart full of kunku* on it
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशान)(लाल) has_come
▷ (देवा)(इठ्ठलान)(गाडी)(कुंकवाची)(नेली)
pas de traduction en français
[138] id = 49826
मोहीते शांता - Mohite Shanta
Village तळवडी - Talwadi
पंढरीची वाट कोण्या पाप्यानं नांगरली
पांडुरंगाची माझ्या गाडी बुक्कयाची आदळली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇyā pāpyānaṁ nāṅgaralī
pāṇḍuraṅgācī mājhyā gāḍī bukkayācī ādaḷalī
Which sinful person has dug up the road to Pandhari
My Pandurang*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्यानं)(नांगरली)
▷ (पांडुरंगाची) my (गाडी)(बुक्कयाची)(आदळली)
pas de traduction en français
[139] id = 49827
काळे धुमा - Kale Dhuma
Village बेलवाडी - Belwadi
पंढरपुरा जाती वाट लागली मुरमाची
सावळ्या रुक्मीनीची बोट शिनली विरुदयाची
paṇḍharapurā jātī vāṭa lāgalī muramācī
sāvaḷyā rukmīnīcī bōṭa śinalī virudayācī
On way to Pandhari, there was a stony patch
Dark-complexioned Rukhmini*’s toes with toe-rings are tired
▷ (पंढरपुरा) caste (वाट)(लागली)(मुरमाची)
▷ (सावळ्या)(रुक्मीनीची)(बोट)(शिनली)(विरुदयाची)
pas de traduction en français
[140] id = 49828
बिटके पार्वती - Bitake Parvati
Village बिटकेवाडी - Bitakewadi
जाते मी पंढरपुरा वाट कशानी झाली ओली
रुखमीण माझी बाई केस वाळवीत गेली
jātē mī paṇḍharapurā vāṭa kaśānī jhālī ōlī
rukhamīṇa mājhī bāī kēsa vāḷavīta gēlī
I go to Pandhari, with what has the road become wet
Rukhmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷  Am_going I (पंढरपुरा)(वाट)(कशानी) has_come (ओली)
▷ (रुखमीण) my daughter (केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[141] id = 49829
काळे धुमा - Kale Dhuma
Village बेलवाडी - Belwadi
पंढरपुरा जाती वाट लागली सराट्याची
विठ्ठल रुक्मीन मला सोबत मराठ्याची
paṇḍharapurā jātī vāṭa lāgalī sarāṭyācī
viṭhṭhala rukmīna malā sōbata marāṭhyācī
To go to Pandhari, there is a patch of thorny road
I have the good company of Vitthal* and Rukhmin*
▷ (पंढरपुरा) caste (वाट)(लागली)(सराट्याची)
▷  Vitthal (रुक्मीन)(मला)(सोबत)(मराठ्याची)
pas de traduction en français
[142] id = 49830
बिटके पार्वती - Bitake Parvati
Village बिटकेवाडी - Bitakewadi
पंढरी पंढरी दुरुन दिसती हिरवीगार
देवा त्या विठ्ठलाची ह्यानच्या तुळसीला आला बार
paṇḍharī paṇḍharī duruna disatī hiravīgāra
dēvā tyā viṭhṭhalācī hyānacyā tuḷasīlā ālā bāra
From far, Pandhari appears lush green
God Vitthal*’s tulasi* is in full bloom
▷ (पंढरी)(पंढरी)(दुरुन)(दिसती)(हिरवीगार)
▷ (देवा)(त्या) of_Vitthal (ह्यानच्या)(तुळसीला) here_comes (बार)
pas de traduction en français
[143] id = 49831
चांभारे राधा - Chambhare Radha
Village लिमगाव - Limgaon
पंढरीची वाट हिरवी कशानी झाली
पांडुरंगाची गाडी बुक्कयाची आदळली
paṇḍharīcī vāṭa hiravī kaśānī jhālī
pāṇḍuraṅgācī gāḍī bukkayācī ādaḷalī
With what has the way to Pandhari become green
Pandurang*’s cart with bukka* struck against the ground
▷ (पंढरीची)(वाट) green (कशानी) has_come
▷ (पांडुरंगाची)(गाडी)(बुक्कयाची)(आदळली)
pas de traduction en français
[144] id = 49832
चांभारे राधा - Chambhare Radha
Village लिमगाव - Limgaon
पंढरीची वाट गेली हलकी चालायाला
पंढरी पांडुरंग साधू होता बोलायाला
paṇḍharīcī vāṭa gēlī halakī cālāyālā
paṇḍharī pāṇḍuraṅga sādhū hōtā bōlāyālā
The way to Pandhari was easy to walk
Brother Pandurang* from Pandhari was there to chat
▷ (पंढरीची)(वाट) went (हलकी)(चालायाला)
▷ (पंढरी)(पांडुरंग)(साधू)(होता)(बोलायाला)
pas de traduction en français
[145] id = 49833
चांभारे राधा - Chambhare Radha
Village लिमगाव - Limgaon
पंढरीची वाट कोणी पाप्यानी नांगरली
देवा त्या विठ्ठलाची गाडी बुक्कयाची आदळली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇī pāpyānī nāṅgaralī
dēvā tyā viṭhṭhalācī gāḍī bukkayācī ādaḷalī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोणी)(पाप्यानी)(नांगरली)
▷ (देवा)(त्या) of_Vitthal (गाडी)(बुक्कयाची)(आदळली)
pas de traduction en français
[146] id = 49834
चांभारे राधा - Chambhare Radha
Village लिमगाव - Limgaon
पंढरीची वाट दिसती काळीिनळी
देवा विठ्ठलानी लावील्या सोनकेळी
paṇḍharīcī vāṭa disatī kāḷīinaḷī
dēvā viṭhṭhalānī lāvīlyā sōnakēḷī
The way to Pandhari appears blue black
God Vitthal* has planted palntain
▷ (पंढरीची)(वाट)(दिसती)(काळीिनळी)
▷ (देवा)(विठ्ठलानी)(लावील्या)(सोनकेळी)
pas de traduction en français
[147] id = 49835
कारंडे सुगंधा - Karande Sugandha
Village कारंडेवस्ती - Karandevasti
पंढरीला जायाला वाट लागली कुसाळाची
बोटं नाजूक मासूळ्याची
paṇḍharīlā jāyālā vāṭa lāgalī kusāḷācī
bōṭaṁ nājūka māsūḷyācī
On way to Pandhari, there is a patch with grass bristles
Delicate are the toes with fish-shaped rings (of the woman going to Pandhari)
▷ (पंढरीला)(जायाला)(वाट)(लागली)(कुसाळाची)
▷ (बोटं)(नाजूक)(मासूळ्याची)
pas de traduction en français
[148] id = 50081
खराडे भीमा - Kharade Bhima
Village कान्हुरमेसाई - Kanhurmesai
पंढरीची वाट मला चालायाला चांगली
तांबड्या वाटन माझी धोतर रंगली
paṇḍharīcī vāṭa malā cālāyālā cāṅgalī
tāmbaḍyā vāṭana mājhī dhōtara raṅgalī
The way to Pandhari was easy to walk for me
Walking on the red soil, my dhotar* got coloured
▷ (पंढरीची)(वाट)(मला)(चालायाला)(चांगली)
▷ (तांबड्या)(वाटन) my (धोतर)(रंगली)
pas de traduction en français
[149] id = 50093
झुराळे सुगंधा चांगदेव - Zurale Sugandha Changdeo
Village खैरी - Khiri
पंढरीची वाट कशान झाली ओली
रुख्मीन न्हाली केस वाळवत गेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśāna jhālī ōlī
rukhmīna nhālī kēsa vāḷavata gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशान) has_come (ओली)
▷ (रुख्मीन)(न्हाली)(केस)(वाळवत) went
pas de traduction en français
[150] id = 50128
साळुंखे पार्वतीबाई शंकर - Salunkhe Parvatibai Shankar
Village चितळी - Chitali
पंढरीची वाट कशानं ओली झाली
रुख्मीणीबाई न्हाली केस वाळवित गेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśānaṁ ōlī jhālī
rukhmīṇībāī nhālī kēsa vāḷavita gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukminibai just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशानं)(ओली) has_come
▷ (रुख्मीणीबाई)(न्हाली)(केस)(वाळवित) went
pas de traduction en français
[151] id = 50186
पाटील आफ्रूका - Patil Aafurka
Village गिधाडे - Gidhade
पंढरीत वाटे कोणी शितलल्या लाया दाया
सत्ययुगात सती निघती अनुसया
paṇḍharīta vāṭē kōṇī śitalalyā lāyā dāyā
satyayugāta satī nighatī anusayā
On way to Pandhari, who has thrown popcorns
There is a sati like Anusuya in Satyayug
▷ (पंढरीत)(वाटे)(कोणी)(शितलल्या)(लाया)(दाया)
▷ (सत्ययुगात)(सती)(निघती)(अनुसया)
pas de traduction en français
[152] id = 50283
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
पंढरीची वाट कोण सांडीला चुनाकात
विठ्ठल रुखमीण दोघ गेल्यात पान खात
paṇḍharīcī vāṭa kōṇa sāṇḍīlā cunākāta
viṭhṭhala rukhamīṇa dōgha gēlyāta pāna khāta
Who has spilt lime and catechu on the road to Pandhari
Vitthal* Rukmai went eating betel leaf
▷ (पंढरीची)(वाट) who (सांडीला)(चुनाकात)
▷  Vitthal (रुखमीण)(दोघ)(गेल्यात)(पान)(खात)
pas de traduction en français
[153] id = 50627
चौधरी विमल यशवंत - Chaudhari Vimal Yashavant
Village पुणतांबा - Puntamba
पंढरपुरची वाट कशान वली झाली
रुखमीणी न्हाली केस वाळवित गेली
paṇḍharapuracī vāṭa kaśāna valī jhālī
rukhamīṇī nhālī kēsa vāḷavita gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरपुरची)(वाट)(कशान)(वली) has_come
▷ (रुखमीणी)(न्हाली)(केस)(वाळवित) went
pas de traduction en français
[154] id = 50628
लोंढे लक्ष्मी - Londhe Lakshmi
Village मेंभळ - Meibhal
पंढरीला जाया वाट कशानं वली झाली
संभू देवाची गिरजा न्हाली
paṇḍharīlā jāyā vāṭa kaśānaṁ valī jhālī
sambhū dēvācī girajā nhālī
With what has the road to Pandhari become wet
God Shambhudev’s Girija has had a bath
▷ (पंढरीला)(जाया)(वाट)(कशानं)(वली) has_come
▷ (संभू) God (गिरजा)(न्हाली)
pas de traduction en français
[155] id = 50632
बडाक सकूबाई - Badaka Sakubai
Village पढेगाव - Padhegaon
पंढरीची वाट वल्ली कशायानी झाली
रुखमीण न्हाली केस वाळईत गेली
paṇḍharīcī vāṭa vallī kaśāyānī jhālī
rukhamīṇa nhālī kēsa vāḷaīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukhmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(वल्ली)(कशायानी) has_come
▷ (रुखमीण)(न्हाली)(केस)(वाळईत) went
pas de traduction en français
[156] id = 50698
वासे सुंदरा - Vase Sundra
Village इटकी - Itaki
पंढरीची वाट कोण्या पाप्यानी खांदयली
देवा विठ्ठलाची गाडी बुक्कयाची आदळली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇyā pāpyānī khāndayalī
dēvā viṭhṭhalācī gāḍī bukkayācī ādaḷalī
Which sinful person has dug up the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्यानी)(खांदयली)
▷ (देवा) of_Vitthal (गाडी)(बुक्कयाची)(आदळली)
pas de traduction en français
[157] id = 51430
शेलार चिला - Shelar Chila
Village कारेगाव - Karegaon
पंढरीच्या वारी सोडविली सुतळी
देवा विठ्ठलाने नाचविली पुतळी
paṇḍharīcyā vārī sōḍavilī sutaḷī
dēvā viṭhṭhalānē nācavilī putaḷī
On way to Pandhari Vari*, I disentangled a cord
God Vitthal* made Saint Sakhu dance
▷ (पंढरीच्या)(वारी)(सोडविली)(सुतळी)
▷ (देवा)(विठ्ठलाने)(नाचविली)(पुतळी)
pas de traduction en français
[158] id = 51432
शेलार चिला - Shelar Chila
Village कारेगाव - Karegaon
पंढरीच्या वाटी सोडील्या तूरी
देवा विठ्ठलाने नाचविल्या पोरी
paṇḍharīcyā vāṭī sōḍīlyā tūrī
dēvā viṭhṭhalānē nācavilyā pōrī
On way to Pandhari vari*, I disentangled a cord
God Vitthal* made his favourite devotees dance
▷ (पंढरीच्या)(वाटी)(सोडील्या)(तूरी)
▷ (देवा)(विठ्ठलाने)(नाचविल्या)(पोरी)
pas de traduction en français
[159] id = 51435
शेलार चिला - Shelar Chila
Village कारेगाव - Karegaon
पंढरीच्या वाटी पडला तोडा
देवा विठ्ठलाने नाचविला घोडा
paṇḍharīcyā vāṭī paḍalā tōḍā
dēvā viṭhṭhalānē nācavilā ghōḍā
On way to Pandhari, an anklet has fallen
God Vitthal* made a horse dance
▷ (पंढरीच्या)(वाटी)(पडला)(तोडा)
▷ (देवा)(विठ्ठलाने)(नाचविला)(घोडा)
pas de traduction en français
[160] id = 51436
शेलार चिला - Shelar Chila
Village कारेगाव - Karegaon
पंढरीच्या वाटी सोडीले बोरं
देवा विठ्ठलाने नाचविला पोरं
paṇḍharīcyā vāṭī sōḍīlē bōraṁ
dēvā viṭhṭhalānē nācavilā pōraṁ
On way to Pandhari, jujube fruits were thrown
God Vitthal* made his favourite devotees dance
▷ (पंढरीच्या)(वाटी)(सोडीले)(बोरं)
▷ (देवा)(विठ्ठलाने)(नाचविला)(पोरं)
pas de traduction en français
[161] id = 51479
मुके इंदुबाई सूर्यभान - Muke Indubai Suryabhan
Village खिर्डी - Khirdi
पंढरीची वाट पिवळी कसायानी झाली
देव ग विठ्ठलाने गाडी हाळदीचे नेली
paṇḍharīcī vāṭa pivaḷī kasāyānī jhālī
dēva ga viṭhṭhalānē gāḍī hāḷadīcē nēlī
With what has the way to Pandhari become yellow
God Vitthal*’s cart loaded with turmeric went on it
▷ (पंढरीची)(वाट)(पिवळी)(कसायानी) has_come
▷ (देव) * (विठ्ठलाने)(गाडी)(हाळदीचे)(नेली)
pas de traduction en français
[162] id = 51480
मुके इंदुबाई सूर्यभान - Muke Indubai Suryabhan
Village खिर्डी - Khirdi
पंढरीची वाट लाल कसायानी झाली
देव ग विठ्ठलाने गाडी कुकवाची नेली
paṇḍharīcī vāṭa lāla kasāyānī jhālī
dēva ga viṭhṭhalānē gāḍī kukavācī nēlī
With what has the road to Pandhari become red
God Vitthal* has taken his cart full of kunku* on it
▷ (पंढरीची)(वाट)(लाल)(कसायानी) has_come
▷ (देव) * (विठ्ठलाने)(गाडी)(कुकवाची)(नेली)
pas de traduction en français
[163] id = 51483
मुके इंदुबाई सूर्यभान - Muke Indubai Suryabhan
Village खिर्डी - Khirdi
पंढरीच्या वाट सापडला डबा
त्यामध्ये फुगा भासा नोकरीला उभा
paṇḍharīcyā vāṭa sāpaḍalā ḍabā
tyāmadhyē phugā bhāsā nōkarīlā ubhā
On way to Pandhari, I found a little box
There is a balloon inside, my nephew is looking for a job
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(सापडला)(डबा)
▷ (त्यामध्ये)(फुगा)(भासा)(नोकरीला) standing
pas de traduction en français
[164] id = 51582
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
पंढरीच्या वाट जास्वंदाला आला बार
भाऊला माझ्या साधूला सोमवार
paṇḍharīcyā vāṭa jāsvandālā ālā bāra
bhāūlā mājhyā sādhūlā sōmavāra
On way to Pandhari, Hibiscus is in full bloom
My dear brother observes a fast on Monday
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(जास्वंदाला) here_comes (बार)
▷ (भाऊला) my (साधूला)(सोमवार)
pas de traduction en français
[165] id = 51592
पवार धोंडा - Pawar Dhonda
Village मालुंजा - Malunga
पंढरीची वाट वल्ली कशानं झाली
इठ्ठल रुखमीणी केस वाळवत गेली
paṇḍharīcī vāṭa vallī kaśānaṁ jhālī
iṭhṭhala rukhamīṇī kēsa vāḷavata gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Itthal*’s Rukhmini* went on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(वल्ली)(कशानं) has_come
▷ (इठ्ठल)(रुखमीणी)(केस)(वाळवत) went
pas de traduction en français
[166] id = 51598
पवार धोंडा - Pawar Dhonda
Village मालुंजा - Malunga
पंढरीची वाट कोण्या पाप्यानं नांगरली
देवा इठ्ठलाची गाडी बुक्कयाची हादरली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇyā pāpyānaṁ nāṅgaralī
dēvā iṭhṭhalācī gāḍī bukkayācī hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्यानं)(नांगरली)
▷ (देवा)(इठ्ठलाची)(गाडी)(बुक्कयाची)(हादरली)
pas de traduction en français
[167] id = 51671
पाटील शशीकला प्रकाश - Patil Shashikala Prakash
Village कापडणे - Kapadne
पंढरीची वाटनी वाट चालाया जाते चांगली
देव विठ्ठलाच्या घर पाऊले रंगली
paṇḍharīcī vāṭanī vāṭa cālāyā jātē cāṅgalī
dēva viṭhṭhalācyā ghara pāūlē raṅgalī
On way to Pandhari, the road is good to walk
Feet got coloured in God Vitthal*’s house (temple)
▷ (पंढरीची)(वाटनी)(वाट)(चालाया) am_going (चांगली)
▷ (देव)(विठ्ठलाच्या) house (पाऊले)(रंगली)
pas de traduction en français
[168] id = 51673
पाटील शशीकला प्रकाश - Patil Shashikala Prakash
Village कापडणे - Kapadne
पंढरीची वाटनी वाट चालायाला
देव विठ्ठलाच्या संगे साधू संताची पालखी
paṇḍharīcī vāṭanī vāṭa cālāyālā
dēva viṭhṭhalācyā saṅgē sādhū santācī pālakhī
The way to Pandhari is easy to walk
The palanquin of Varkaris* is with God Vitthal*
▷ (पंढरीची)(वाटनी)(वाट)(चालायाला)
▷ (देव)(विठ्ठलाच्या) with (साधू)(संताची)(पालखी)
pas de traduction en français
[169] id = 51870
लोंढे सोना - Londhe Sonabai
Village खंबाळा - Khambala
पंढरीच्या वाटा बाई मी होईल माधन
येतील साधू संत पाणी पेतील ओतून
paṇḍharīcyā vāṭā bāī mī hōīla mādhana
yētīla sādhū santa pāṇī pētīla ōtūna
Woman, on way to Pandhari, I shall become an earthen pot
Varkaris* will come, they will drink water from it
▷ (पंढरीच्या)(वाटा) woman I (होईल)(माधन)
▷ (येतील)(साधू)(संत) water, (पेतील)(ओतून)
pas de traduction en français
[170] id = 51871
लोंढे सोना - Londhe Sonabai
Village खंबाळा - Khambala
पंढरीच्या वाटा बाई मी होईल लाल माती
येतील साधू संत यांचे पाऊल रंगती
paṇḍharīcyā vāṭā bāī mī hōīla lāla mātī
yētīla sādhū santa yāñcē pāūla raṅgatī
Woman, on way to Pandhari, I shall become the red soil
Varkaris* will come, their feet will get coloured
▷ (पंढरीच्या)(वाटा) woman I (होईल)(लाल)(माती)
▷ (येतील)(साधू)(संत)(यांचे)(पाऊल)(रंगती)
pas de traduction en français
[171] id = 51873
लोंढे सोना - Londhe Sonabai
Village खंबाळा - Khambala
पंढरीच्या वाटा बाई मी होईल खराटा
येतील साधू संत झाडतील चारी वाटा
paṇḍharīcyā vāṭā bāī mī hōīla kharāṭā
yētīla sādhū santa jhāḍatīla cārī vāṭā
On way to Pandhari, I shall become a broom
Varkaris* will come and sweep all the routes
▷ (पंढरीच्या)(वाटा) woman I (होईल)(खराटा)
▷ (येतील)(साधू)(संत)(झाडतील)(चारी)(वाटा)
pas de traduction en français
[172] id = 51874
लोंढे सोना - Londhe Sonabai
Village खंबाळा - Khambala
पंढरीची वाट कशाने काळी झाली
देवा विठ्ठलाने बुक्कयाची गाडी नेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśānē kāḷī jhālī
dēvā viṭhṭhalānē bukkayācī gāḍī nēlī
Why has the way to Pandhari become black
God Vitthal*’s cart with bukka* went on it
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशाने) Kali has_come
▷ (देवा)(विठ्ठलाने)(बुक्कयाची)(गाडी)(नेली)
pas de traduction en français
[173] id = 51937
बागल गजराबाई अभिमान - Bagal Gajara Abhiman
Village ब्रह्मगाव - Brahmagaon
पंढरपुरात जाया वाट कुणी ग नांगरली
देव माझ्या ग विठ्ठलाची गाडी बुक्कयात हादरली
paṇḍharapurāta jāyā vāṭa kuṇī ga nāṅgaralī
dēva mājhyā ga viṭhṭhalācī gāḍī bukkayāta hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरपुरात)(जाया)(वाट)(कुणी) * (नांगरली)
▷ (देव) my * of_Vitthal (गाडी)(बुक्कयात)(हादरली)
pas de traduction en français
[174] id = 52120
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
पंढरीची वाट दिसती हिरवी नीळी
देवा विठ्ठलान लावल्या सोनकेळी
paṇḍharīcī vāṭa disatī hiravī nīḷī
dēvā viṭhṭhalāna lāvalyā sōnakēḷī
The way to Pandhari appears greenish blue
God Vitthal* has planted plantains
▷ (पंढरीची)(वाट)(दिसती) green (नीळी)
▷ (देवा)(विठ्ठलान)(लावल्या)(सोनकेळी)
pas de traduction en français
[175] id = 52121
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
पंढरीची वाट ओली कश्यान झाली
न्हाली रुखमीण केस वाळवीत गेली
paṇḍharīcī vāṭa ōlī kaśyāna jhālī
nhālī rukhamīṇa kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(ओली)(कश्यान) has_come
▷ (न्हाली)(रुखमीण)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[176] id = 52125
बागूल ठकू - Bagul Thaku
Village शिरुर - Shirur
पंढरीला वाट ओली कशान झाली
राही रुखमीनी न्हाली केस वाळवित गेली
paṇḍharīlā vāṭa ōlī kaśāna jhālī
rāhī rukhamīnī nhālī kēsa vāḷavita gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rahi Rukhmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीला)(वाट)(ओली)(कशान) has_come
▷  Stays (रुखमीनी)(न्हाली)(केस)(वाळवित) went
pas de traduction en français
[177] id = 52130
हुलावळे नर्मदा - Hulawale Narmada
Village फुगेवाडी - Phugewadi
पंढरीची वाट वली कशीयान झाली
अशी रुक्मीन न्हाली केस वाळवत गेली
paṇḍharīcī vāṭa valī kaśīyāna jhālī
aśī rukmīna nhālī kēsa vāḷavata gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(वली)(कशीयान) has_come
▷ (अशी)(रुक्मीन)(न्हाली)(केस)(वाळवत) went
pas de traduction en français
[178] id = 52212
तरडे द्वारका - Tarade Dwarka
Village ढोणेवाडी - Dhonewadi
पंढरीला जाया वाट हिर्या कंकणाची
सासरला चालली लेक भीम्या शंकराची
paṇḍharīlā jāyā vāṭa hiryā kaṅkaṇācī
sāsaralā cālalī lēka bhīmyā śaṅkarācī
The way to Pandhari is strewn with diamonds and stones
Bhimashankar*’s daughter is going to her in-laws’ house
▷ (पंढरीला)(जाया)(वाट)(हिर्या)(कंकणाची)
▷ (सासरला)(चालली)(लेक)(भीम्या)(शंकराची)
pas de traduction en français
[179] id = 58760
पवार आशा - Pawar Asha
Village शिरसगाव - Shirasgaon
पंढरारची वाट मला दिसे लाल लाल
देवा विठ्ठलान सिंपीला गुलाल
paṇḍharāracī vāṭa malā disē lāla lāla
dēvā viṭhṭhalāna simpīlā gulāla
The way to Pandhari appears red to me
God Vitthal* has sprinkled gulal* (red powder) on it
▷ (पंढरारची)(वाट)(मला)(दिसे)(लाल)(लाल)
▷ (देवा)(विठ्ठलान)(सिंपीला)(गुलाल)
pas de traduction en français
[180] id = 58761
चव्हाण गिरिजा - Chavan Girija
Village बांगर्डे - Bangarde
पंढरीची वाट कशान वली झाली
दिंडी साधुची पाणी प्याली
paṇḍharīcī vāṭa kaśāna valī jhālī
diṇḍī sādhucī pāṇī pyālī
With what has the way to Pandhari become wet
The Dindi* of Varkaris* has been drinking water
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशान)(वली) has_come
▷ (दिंडी)(साधुची) water, (प्याली)
pas de traduction en français
[181] id = 58762
दडस लक्ष्मी - Dadas Laxmi
Village बांगर्डे - Bangarde
पंढरीची वाट लागली मुरमाची
बोट शिणली बीरद्याची (इरोद्या)
paṇḍharīcī vāṭa lāgalī muramācī
bōṭa śiṇalī bīradyācī (irōdyā)
The way to Pandhari has now become stony
Toes with rings are tired
▷ (पंढरीची)(वाट)(लागली)(मुरमाची)
▷ (बोट)(शिणली)(बीरद्याची) ( (इरोद्या) )
pas de traduction en français
[182] id = 58763
दडस लक्ष्मी - Dadas Laxmi
Village बांगर्डे - Bangarde
पंढरीची वाट लागली चिखलाची
संग सोबत विठ्ठलाची
paṇḍharīcī vāṭa lāgalī cikhalācī
saṅga sōbata viṭhṭhalācī
On the way to Pandhari, there is a muddy patch
We have the company of Vitthal*
▷ (पंढरीची)(वाट)(लागली)(चिखलाची)
▷  With (सोबत) of_Vitthal
pas de traduction en français
[183] id = 58764
दडस लक्ष्मी - Dadas Laxmi
Village बांगर्डे - Bangarde
पंढरीची वाट कुण्या पाप्याणी नांगरली
गाडी बुक्याची हादरली
paṇḍharīcī vāṭa kuṇyā pāpyāṇī nāṅgaralī
gāḍī bukyācī hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कुण्या)(पाप्याणी)(नांगरली)
▷ (गाडी)(बुक्याची)(हादरली)
pas de traduction en français
[184] id = 58765
चव्हाण सरु - Chavan Saru
Village अकोलेकारी - Akolekari
पंढरीला जाते मी पंढरीची वाट कोण्या वाण्यानी आडवली
गाडी बुक्याची आदळली
paṇḍharīlā jātē mī paṇḍharīcī vāṭa kōṇyā vāṇyānī āḍavalī
gāḍī bukyācī ādaḷalī
I am going to Pandhari, who is stopping me on the way
The cart with bukka* has stumbled
▷ (पंढरीला) am_going I (पंढरीची)(वाट)(कोण्या)(वाण्यानी)(आडवली)
▷ (गाडी)(बुक्याची)(आदळली)
pas de traduction en français
[185] id = 58766
अवघडे मंगल - Awghade Mangal
Village दारफळ - Darphal
पंढरपुराला जाया वाट लागली चिखलाची
संग सोबत विठ्ठलाची माझ्या पांडुरंगाची
paṇḍharapurālā jāyā vāṭa lāgalī cikhalācī
saṅga sōbata viṭhṭhalācī mājhyā pāṇḍuraṅgācī
To go to Pandharpur, there is a muddy road
Vitthal*, my Pandurang* is there for company
▷ (पंढरपुराला)(जाया)(वाट)(लागली)(चिखलाची)
▷  With (सोबत) of_Vitthal my (पांडुरंगाची)
pas de traduction en français
[186] id = 58767
काकडे कौसल्या - Kakade Kaushalya
Village भेडापूर - Bhedapur
पंढरीमधी काय दिसत लाल
देव त्या विठ्ठलाच्या झेंडु फुलाची मखमल
paṇḍharīmadhī kāya disata lāla
dēva tyā viṭhṭhalācyā jhēṇḍu phulācī makhamala
What is this red colour on way to Pandhari
God Vitthal* has planted red marigold
▷ (पंढरीमधी) why (दिसत)(लाल)
▷ (देव)(त्या)(विठ्ठलाच्या)(झेंडु)(फुलाची)(मखमल)
pas de traduction en français
[187] id = 58768
गोरे सीता - Gore Sita
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
पंढरीची वाट कुण्या पाप्यानी नांगरली
सावळ्या पांडुरंगाची गाडी बुक्याची हादरली
paṇḍharīcī vāṭa kuṇyā pāpyānī nāṅgaralī
sāvaḷyā pāṇḍuraṅgācī gāḍī bukyācī hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
Dark-complexioned Pandurang*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कुण्या)(पाप्यानी)(नांगरली)
▷ (सावळ्या)(पांडुरंगाची)(गाडी)(बुक्याची)(हादरली)
pas de traduction en français
[188] id = 58769
गोरे सीता - Gore Sita
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
पंढरीची वाट वाट कशानी वली झाली
सावळ्या रामाची सीता न्हाली केस वाळवीत गेली
paṇḍharīcī vāṭa vāṭa kaśānī valī jhālī
sāvaḷyā rāmācī sītā nhālī kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Dark-complexioned Rama’s Sita just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(वाट)(कशानी)(वली) has_come
▷ (सावळ्या) of_Ram Sita (न्हाली)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[189] id = 58770
दरडे मंगल - Darde Mangal
Village वडगाव - Vadgaon
पंढरीची वाट कुण्या पाप्यानी नांगरली
देव माझ्या विठ्ठलाची गाडी बुक्याची हादरली
paṇḍharīcī vāṭa kuṇyā pāpyānī nāṅgaralī
dēva mājhyā viṭhṭhalācī gāḍī bukyācī hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कुण्या)(पाप्यानी)(नांगरली)
▷ (देव) my of_Vitthal (गाडी)(बुक्याची)(हादरली)
pas de traduction en français
[190] id = 58771
काकडे शालन - Kakade Shalan
Village भेडापूर - Bhedapur
पंढरपुराची वाट कशानी मळली
देवा त्या विठ्ठलाची दिंडी साधुची खेळली
paṇḍharapurācī vāṭa kaśānī maḷalī
dēvā tyā viṭhṭhalācī diṇḍī sādhucī khēḷalī
With what has the way to Pandharipur got soiled
God Vitthal*’s Dindi* of Varkari*s was performing
▷ (पंढरपुराची)(वाट)(कशानी)(मळली)
▷ (देवा)(त्या) of_Vitthal (दिंडी)(साधुची)(खेळली)
pas de traduction en français
[191] id = 58772
काकडे शालन - Kakade Shalan
Village भेडापूर - Bhedapur
पंढरपुराची वाट कशानी वली झाली
देवा त्या विठ्ठलाची दिंडी साधुची पाणी पीली
paṇḍharapurācī vāṭa kaśānī valī jhālī
dēvā tyā viṭhṭhalācī diṇḍī sādhucī pāṇī pīlī
With what has the way to Pandhari become wet
Varkaris* in God Vitthal*’s Dindi* have been drinking water
▷ (पंढरपुराची)(वाट)(कशानी)(वली) has_come
▷ (देवा)(त्या) of_Vitthal (दिंडी)(साधुची) water, (पीली)
pas de traduction en français
[192] id = 58773
काकडे शालन - Kakade Shalan
Village भेडापूर - Bhedapur
पंढरपुराची वाट दुरुन कशी दिसती हिरवीगार
देवा विठ्ठलाच्या तुळशीला आला बार
paṇḍharapurācī vāṭa duruna kaśī disatī hiravīgāra
dēvā viṭhṭhalācyā tuḷaśīlā ālā bāra
The way to Pandhari looks all green
God Vitthal*’s tulasi* is in full bloom
▷ (पंढरपुराची)(वाट)(दुरुन) how (दिसती)(हिरवीगार)
▷ (देवा)(विठ्ठलाच्या)(तुळशीला) here_comes (बार)
pas de traduction en français
[193] id = 58774
काकडे शालन - Kakade Shalan
Village भेडापूर - Bhedapur
पंढरपुराची वाट कशी दिसती नीळी नीळी
देवा त्या विठ्ठलानी लावील्या तुळशी केळी
paṇḍharapurācī vāṭa kaśī disatī nīḷī nīḷī
dēvā tyā viṭhṭhalānī lāvīlyā tuḷaśī kēḷī
How blue the road to Pandharpur appears
God Vitthal* has planted holy basil and plantains
▷ (पंढरपुराची)(वाट) how (दिसती)(नीळी)(नीळी)
▷ (देवा)(त्या)(विठ्ठलानी)(लावील्या)(तुळशी) shouted
pas de traduction en français
[194] id = 58775
मिसाळ लिलाबाई - Misal Lilabai
Village लिमगाव - Limgaon
इथुन पंढरी कशी दिसती काळी ग निळी
विठ्ठल देवानी लावील्या सोनकेळी
ithuna paṇḍharī kaśī disatī kāḷī ga niḷī
viṭhṭhala dēvānī lāvīlyā sōnakēḷī
From here, how Pandhari apperars blue-black
God Vitthal* has planted plantains
▷ (इथुन)(पंढरी) how (दिसती) Kali * (निळी)
▷  Vitthal (देवानी)(लावील्या)(सोनकेळी)
pas de traduction en français
[195] id = 58891
म्हस्के केशर - Mhaske Keshar
Village थेरगाव - Thergaon
पंढरीची वाट जड गेली मला
साधु होते संगतीला
paṇḍharīcī vāṭa jaḍa gēlī malā
sādhu hōtē saṅgatīlā
The way to Pandhari was difficult for me
I had Varkaris* for company
▷ (पंढरीची)(वाट)(जड) went (मला)
▷ (साधु)(होते)(संगतीला)
pas de traduction en français
[196] id = 58892
कांबळे सईबाई रामचंद्र - Kamble Saibai Ramchandra
Village खिर्डी - Khirdi
पंढरीची वाट मीत निंदीत होते साळ
देव ईठ्ठलाचे आयकू येत होते टाळ
paṇḍharīcī vāṭa mīta nindīta hōtē sāḷa
dēva īṭhṭhalācē āyakū yēta hōtē ṭāḷa
On way to Pandhari, I was weeding in the rice field
I could hear the cymbals of God Vitthal*
▷ (पंढरीची)(वाट)(मीत)(निंदीत)(होते)(साळ)
▷ (देव)(ईठ्ठलाचे)(आयकू)(येत)(होते)(टाळ)
pas de traduction en français
[197] id = 58893
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
पंढरपुरची वाट लाल कशानी ग झाली
देव विठ्ठलानी गाडी गुलालाची नेली
paṇḍharapuracī vāṭa lāla kaśānī ga jhālī
dēva viṭhṭhalānī gāḍī gulālācī nēlī
With what has the road to Pandhari become red
God Vitthal* has taken his cart full of gulal* on it
▷ (पंढरपुरची)(वाट)(लाल)(कशानी) * has_come
▷ (देव)(विठ्ठलानी)(गाडी)(गुलालाची)(नेली)
pas de traduction en français
[198] id = 58894
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
पंढरपुरची वाट काळी कशानी ग झाली
देव विठ्ठलानी गाडी बुक्याची नेली
paṇḍharapuracī vāṭa kāḷī kaśānī ga jhālī
dēva viṭhṭhalānī gāḍī bukyācī nēlī
Why has the way to Pandhari become black
God Vitthal*’s cart with bukka* went on it
▷ (पंढरपुरची)(वाट) Kali (कशानी) * has_come
▷ (देव)(विठ्ठलानी)(गाडी)(बुक्याची)(नेली)
pas de traduction en français
[199] id = 67295
पाटील गौराबाई सदाशीव - Patil Gaura Sadashive
Village सातारा - Satara
पंढरीची वाट कोणी तोडली कळकी बेट
विठ्ठल देवाजीची दिंडी जायाला केली वाट
paṇḍharīcī vāṭa kōṇī tōḍalī kaḷakī bēṭa
viṭhṭhala dēvājīcī diṇḍī jāyālā kēlī vāṭa
Who cut the bamboo cluster on the way to Pandhari
A path was made for God Vitthal*’s Dindi* to proceed
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोणी)(तोडली)(कळकी)(बेट)
▷  Vitthal (देवाजीची)(दिंडी)(जायाला) shouted (वाट)
pas de traduction en français
[200] id = 58896
यमघर सरु - Yamgar Saru Sadashiv
Village तळवडी - Talwadi
बाई पंढगरीची वाट वली कशानी ग झाली
देवा ग ईठ्ठलाची दिंडी साधुची पाणी प्याली
bāī paṇḍhagarīcī vāṭa valī kaśānī ga jhālī
dēvā ga īṭhṭhalācī diṇḍī sādhucī pāṇī pyālī
With what has the way to Pandhari become wet
Varkaris* in God Vitthal*’s Dindi* have been drinking water
▷  Woman (पंढगरीची)(वाट)(वली)(कशानी) * has_come
▷ (देवा) * (ईठ्ठलाची)(दिंडी)(साधुची) water, (प्याली)
pas de traduction en français
[201] id = 58898
शिंदे तारा - Shinde Tara
Village सिध्देगवर - Siddheshwar
पंढरीची वाट कशानं मळईली
दिंडी साधूची खेळईली
paṇḍharīcī vāṭa kaśānaṁ maḷīlī
diṇḍī sādhūcī khēḷīlī
With what has the way to Pandhari got soiled
Varkari*s Dindi* was performing
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशानं)(मळईली)
▷ (दिंडी)(साधूची)(खेळईली)
pas de traduction en français
[202] id = 62391
माळी सोना - Mali Sona
Village राक्षसभुवन - Rakshsbhuwan
पंढरपुराची नाही जतरा दुरीची
सोईर्याची माह्या हाई संगत हारीची
paṇḍharapurācī nāhī jatarā durīcī
sōīryācī māhyā hāī saṅgata hārīcī
Pandharpur fair is not far away
I have my kin’s, my Hari*’s company to go in that direction
▷ (पंढरपुराची) not (जतरा)(दुरीची)
▷ (सोईर्याची)(माह्या)(हाई) tells (हारीची)
pas de traduction en français
[203] id = 58900
यमघर सरु - Yamgar Saru Sadashiv
Village तळवडी - Talwadi
पंढगरीची वाट कुणी सांडीला काळा कात
सयांना सांगते इठ्ठल जना दोघे जातता पान खात
paṇḍhagarīcī vāṭa kuṇī sāṇḍīlā kāḷā kāta
sayānnā sāṅgatē iṭhṭhala janā dōghē jātatā pāna khāta
Who spilt black catechu on the way to Pandhagari
I tell you, women, Itthal* and Jana* went eating betel-leaf
▷ (पंढगरीची)(वाट)(कुणी)(सांडीला)(काळा)(कात)
▷ (सयांना) I_tell (इठ्ठल)(जना)(दोघे)(जातता)(पान)(खात)
pas de traduction en français
[204] id = 58901
पवार सिता - Pawar Sita
Village नगरफूल - Nagarphul
पंढरीची वाट कशानी झाली ओली
रुखमीन न्हाली धुली केस वाळवत गेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśānī jhālī ōlī
rukhamīna nhālī dhulī kēsa vāḷavata gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशानी) has_come (ओली)
▷ (रुखमीन)(न्हाली)(धुली)(केस)(वाळवत) went
pas de traduction en français
[205] id = 58902
पाटील आफ्रूका - Patil Aafurka
Village गिधाडे - Gidhade
पंढरीची वाट कोणी शितला दही भात
सती निघाली अनुसया हिना सोनाता तपाहात
paṇḍharīcī vāṭa kōṇī śitalā dahī bhāta
satī nighālī anusayā hinā sōnātā tapāhāta
Who has sprinkled curd-rice on the way to Pandhari
Anusuya is on her way to become a sati, an ornament in gold for her
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोणी) Sita (दही)(भात)
▷ (सती)(निघाली)(अनुसया)(हिना)(सोनाता)(तपाहात)
pas de traduction en français
[206] id = 58903
शिंदे नबू - Shinde Nabu
Village आवसरी खुर्द - Awsari Khurd
अस गाव पंढरपूर ही त किती आहे दुर
अशी आनंदाची वाट जाती तीन वार
asa gāva paṇḍharapūra hī ta kitī āhē dura
aśī ānandācī vāṭa jātī tīna vāra
Such a town, Pandharpur, how far is it from here
This joyful journey will take three days
▷ (अस)(गाव)(पंढरपूर)(ही)(त)(किती)(आहे) far_away
▷ (अशी)(आनंदाची)(वाट) caste (तीन)(वार)
pas de traduction en français
[207] id = 58904
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
पंढरीची वाट कशी याना वली झाली
रुक्मीनी न्हाली केस वाळवीत गेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśī yānā valī jhālī
rukmīnī nhālī kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट) how (याना)(वली) has_come
▷ (रुक्मीनी)(न्हाली)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[208] id = 58905
शेळके पार्वती - Shelke Parvati
Village धामारी - Dhamari
पंढरीची वाट मला दिसती लाल लाल
देवा विठ्ठलाच्या कुंकाच्या गाड्या गेल्या काल
paṇḍharīcī vāṭa malā disatī lāla lāla
dēvā viṭhṭhalācyā kuṅkācyā gāḍyā gēlyā kāla
The way to Pandhari, appeared red to me
Yesterday, God Vitthal*’s carts with kunku* passed from here
▷ (पंढरीची)(वाट)(मला)(दिसती)(लाल)(लाल)
▷ (देवा)(विठ्ठलाच्या)(कुंकाच्या)(गाड्या)(गेल्या)(काल)
pas de traduction en français
[209] id = 58906
शेळके पार्वती - Shelke Parvati
Village धामारी - Dhamari
पंढरीची वाट मला चालाया चांगली
तांबड्या मातीनी माझी पावलं रंगली
paṇḍharīcī vāṭa malā cālāyā cāṅgalī
tāmbaḍyā mātīnī mājhī pāvalaṁ raṅgalī
The road to Pandhari is comfortable to walk
Walking on the red soil, my feet have become red
▷ (पंढरीची)(वाट)(मला)(चालाया)(चांगली)
▷ (तांबड्या)(मातीनी) my (पावलं)(रंगली)
pas de traduction en français
[210] id = 58907
तुरडे फुला - Turde Phula
Village कुसुर - Kusur
पंढरीची वाट माती उडती खंडीखंडी
देवा ग तुकारामाची म्होर पालखी माग दिंडी
paṇḍharīcī vāṭa mātī uḍatī khaṇḍīkhaṇḍī
dēvā ga tukārāmācī mhōra pālakhī māga diṇḍī
On way to Pandhari, the dust rises in great quantities
God Tukaram*’s palanquin in the front, Dindi* behind
▷ (पंढरीची)(वाट)(माती)(उडती)(खंडीखंडी)
▷ (देवा) * (तुकारामाची)(म्होर)(पालखी)(माग)(दिंडी)
pas de traduction en français
[211] id = 58908
काळे गुजा - Kale Guja
Village परीटवाडी - Paritwadi
पंढरीची वाट कुणी पाप्यानी नांगरली
गाडी बुक्याची हादरली
paṇḍharīcī vāṭa kuṇī pāpyānī nāṅgaralī
gāḍī bukyācī hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
The cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कुणी)(पाप्यानी)(नांगरली)
▷ (गाडी)(बुक्याची)(हादरली)
pas de traduction en français
[212] id = 58909
शिंदे अनुसया - Shinde Anusaya
Village गराडे - Garade
पंढरीची वाट कशान वली झाली
दिंडी साधुची पाणी प्याली
paṇḍharīcī vāṭa kaśāna valī jhālī
diṇḍī sādhucī pāṇī pyālī
With what has the road to Pandhari become wet
The Dindi* of Varkaris* has been drinking water
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशान)(वली) has_come
▷ (दिंडी)(साधुची) water, (प्याली)
pas de traduction en français
[213] id = 58910
खळदकर कौसल्या चंद्रकांत - Khaladkar Kausalya Chandrakant
Village खळद - Khalad
पंढरीची वाट कोण्या पाप्यानी नांगरली
देवा त्या विठ्ठलाची गाडी बुक्कयाची हादरली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇyā pāpyānī nāṅgaralī
dēvā tyā viṭhṭhalācī gāḍī bukkayācī hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्यानी)(नांगरली)
▷ (देवा)(त्या) of_Vitthal (गाडी)(बुक्कयाची)(हादरली)
pas de traduction en français
[214] id = 58911
वाकळे द्वारका - Wakle Dwarka Rangnath
Village कोढे बु. - Kodhe Bu.
पंढरीची वाट हालकी गेली चालायाला
आता बाळ माझा साधु होतो बोलायाला
paṇḍharīcī vāṭa hālakī gēlī cālāyālā
ātā bāḷa mājhā sādhu hōtō bōlāyālā
The way to Pandhari was easy to walk
My son, my child was with me to chat
▷ (पंढरीची)(वाट)(हालकी) went (चालायाला)
▷ (आता) son my (साधु)(होतो)(बोलायाला)
pas de traduction en français
[215] id = 58912
चंदनशिवे शेवंता - Chandanshive Shewanta
Village शिराळा - Shirala
पंढरीची वाट कुण्या पाप्यानी नांगरली
देवा विठ्ठलानी गाडी बुक्कयाची हादरली
paṇḍharīcī vāṭa kuṇyā pāpyānī nāṅgaralī
dēvā viṭhṭhalānī gāḍī bukkayācī hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कुण्या)(पाप्यानी)(नांगरली)
▷ (देवा)(विठ्ठलानी)(गाडी)(बुक्कयाची)(हादरली)
pas de traduction en français
[216] id = 58913
खाडे सरु - Khade Saru
Village बावडा - Bawada
पंढरीची वाट कोणी पाप्यानी नांगरली
दिंडी साधुची गेली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇī pāpyānī nāṅgaralī
diṇḍī sādhucī gēlī
Which sinner ploughed the way to Pandhari
Varkari*s Dindi* has gone
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोणी)(पाप्यानी)(नांगरली)
▷ (दिंडी)(साधुची) went
pas de traduction en français
[217] id = 58914
काकडे शालन - Kakade Shalan
Village भेडापूर - Bhedapur
पंढरीची वाट कोणी पाप्याने नांगरली
देव त्या विठ्ठलाची गाडी बुक्कयाची हादरली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇī pāpyānē nāṅgaralī
dēva tyā viṭhṭhalācī gāḍī bukkayācī hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोणी)(पाप्याने)(नांगरली)
▷ (देव)(त्या) of_Vitthal (गाडी)(बुक्कयाची)(हादरली)
pas de traduction en français
[218] id = 58915
पवार भागीत्रा - Pawar Bhagyatra
Village रुई - Rui
पंढरीची वाट कोणी पाप्याने कुदळली
सांगते बंधू तुला गाडी बुक्कयाची उधळली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇī pāpyānē kudaḷalī
sāṅgatē bandhū tulā gāḍī bukkayācī udhaḷalī
Which sinful person has dug up the road to Pandhari
I tell you, brother, the cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोणी)(पाप्याने)(कुदळली)
▷  I_tell brother to_you (गाडी)(बुक्कयाची)(उधळली)
pas de traduction en français
[219] id = 58916
गायकवाड जिजाबाई - Gaykwad Jijabai
Village पोहरेगाव - Poharegaon
चंद्रभागेच्या वाटेला नांगरट कशान पडली
गाडी बुक्कयाची हादरली देव माझ्या विठ्ठलाची
candrabhāgēcyā vāṭēlā nāṅgaraṭa kaśāna paḍalī
gāḍī bukkayācī hādaralī dēva mājhyā viṭhṭhalācī
On the way to River Chandrabhaga*, who has left the plough
God Vitthal*’s cart of sacred bukka* has lost its balance
▷ (चंद्रभागेच्या)(वाटेला)(नांगरट)(कशान)(पडली)
▷ (गाडी)(बुक्कयाची)(हादरली)(देव) my of_Vitthal
pas de traduction en français
[220] id = 58917
बेलोसे कोंडा - Belose Konda
Village रुअीघर - Ruighar
पंढयरीची वाट कोण्या पाप्यानी नांगरली
देवा का इठ्ठलाची गाडी बुक्कयाची हादरली
paṇḍhayarīcī vāṭa kōṇyā pāpyānī nāṅgaralī
dēvā kā iṭhṭhalācī gāḍī bukkayācī hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Itthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढयरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्यानी)(नांगरली)
▷ (देवा)(का)(इठ्ठलाची)(गाडी)(बुक्कयाची)(हादरली)
pas de traduction en français
[221] id = 58918
साळुंखे अलका - Salunkhe Alka
Village आंबेघर पो. करहर - Ambeghar P. Karhar
पंढरीची वाट कोण्या पाप्यानी नांगरली
देवा इठ्ठलाची गाडी बुक्कयाची हादरली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇyā pāpyānī nāṅgaralī
dēvā iṭhṭhalācī gāḍī bukkayācī hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Itthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्यानी)(नांगरली)
▷ (देवा)(इठ्ठलाची)(गाडी)(बुक्कयाची)(हादरली)
pas de traduction en français
[222] id = 58919
पाटील गौराबाई सदाशीव - Patil Gaura Sadashive
Village सातारा - Satara
पंढरीची वाट कोण्या पाप्यानं नांगरली
विठ्ठल देवाजीची गाडी बुक्कयाची हादरली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇyā pāpyānaṁ nāṅgaralī
viṭhṭhala dēvājīcī gāḍī bukkayācī hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्यानं)(नांगरली)
▷  Vitthal (देवाजीची)(गाडी)(बुक्कयाची)(हादरली)
pas de traduction en français
[223] id = 58920
माळी कलावती - Mali Kalavati
Village दारफळ - Darphal
पंढरपुराची वाट कोण्या पाप्यानं नांगरीली
गाडी बुक्कयाची हादरली
paṇḍharapurācī vāṭa kōṇyā pāpyānaṁ nāṅgarīlī
gāḍī bukkayācī hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
The cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरपुराची)(वाट)(कोण्या)(पाप्यानं)(नांगरीली)
▷ (गाडी)(बुक्कयाची)(हादरली)
pas de traduction en français
[224] id = 58921
शिंदे प्रभावती - Shinde Prabhavati
Village घरणी - Gharani
पंढरीची ग वाट कश्यान झाली लाल
ज्ञानदेव नामदेव इथ येऊन गेले काल
paṇḍharīcī ga vāṭa kaśyāna jhālī lāla
jñānadēva nāmadēva itha yēūna gēlē kāla
Why has the way to Pandhari become red
Dnyandev, Namdev* were here yesterday
▷ (पंढरीची) * (वाट)(कश्यान) has_come (लाल)
▷ (ज्ञानदेव)(नामदेव)(इथ)(येऊन) has_gone (काल)
pas de traduction en français
[225] id = 58922
उंडे पार्वती - Unde Parvati
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
पंढरीची वाट कसी येना लाल झाली
देवा विठ्ठलान कुकाची गाडी नेली
paṇḍharīcī vāṭa kasī yēnā lāla jhālī
dēvā viṭhṭhalāna kukācī gāḍī nēlī
With what has the road to Pandhari become red
God Vitthal* has taken his cart full of kunku* on it
▷ (पंढरीची)(वाट) how (येना)(लाल) has_come
▷ (देवा)(विठ्ठलान)(कुकाची)(गाडी)(नेली)
pas de traduction en français
[226] id = 58923
गायके बबन - Gayke Baban Kashinath
Village आचलगाव - Achalgaon
पंढरीची वाट कशाने झाली लाल
देवा विठ्ठलान कुकवाची गाडी नेली काल
paṇḍharīcī vāṭa kaśānē jhālī lāla
dēvā viṭhṭhalāna kukavācī gāḍī nēlī kāla
With what has the road to Pandhari become red
God Vitthal* has taken his cart full of kunku* on it
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशाने) has_come (लाल)
▷ (देवा)(विठ्ठलान)(कुकवाची)(गाडी)(नेली)(काल)
pas de traduction en français
[227] id = 58924
पवार गिरिजाबाई सखारामजी - Pawar Girija Sakharam
Village भालोर - Bhalor
पंढरीच्या वाट मीत होईल लाल माती
येतील साधु संत यांचे पाऊल रंगती
paṇḍharīcyā vāṭa mīta hōīla lāla mātī
yētīla sādhu santa yāñcē pāūla raṅgatī
On the way to Pandhari, I shall become red soil
Varkaris* will come, their feet will be coloured
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(मीत)(होईल)(लाल)(माती)
▷ (येतील)(साधु)(संत)(यांचे)(पाऊल)(रंगती)
pas de traduction en français
[228] id = 58925
लव्हारे पुष्पा भाऊसाहेब - Lavhre Puspha Bhausaheb
Village निर्मळ पिंपरी - Nirmal Pimpri
पंढरीच्या वाट कशायानी काळी झाली
देवा विठ्ठलाची गाडी बुक्कयाची गेली
paṇḍharīcyā vāṭa kaśāyānī kāḷī jhālī
dēvā viṭhṭhalācī gāḍī bukkayācī gēlī
With what has the road to Pandhari become black
God Vitthal* has taken his cart full of bukka* on it
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(कशायानी) Kali has_come
▷ (देवा) of_Vitthal (गाडी)(बुक्कयाची) went
pas de traduction en français
[229] id = 58926
गायके बबन - Gayke Baban Kashinath
Village आचलगाव - Achalgaon
पंढरीच्या वाट कशायानी झाली काळी
देवा विठ्ठलाने बुक्कयाची गाडी नेली
paṇḍharīcyā vāṭa kaśāyānī jhālī kāḷī
dēvā viṭhṭhalānē bukkayācī gāḍī nēlī
With what has the road to Pandhari become black
God Vitthal* has taken his cart full of bukka* on it
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(कशायानी) has_come Kali
▷ (देवा)(विठ्ठलाने)(बुक्कयाची)(गाडी)(नेली)
pas de traduction en français
[230] id = 58927
गायके बबन - Gayke Baban Kashinath
Village आचलगाव - Achalgaon
पंढरीच्या वाट कशाने काळी झाली
देवा विठ्ठलाने बुक्कयाची गाडी नेली
paṇḍharīcyā vāṭa kaśānē kāḷī jhālī
dēvā viṭhṭhalānē bukkayācī gāḍī nēlī
With what has the road to Pandhari become black
God Vitthal* has taken his cart full of bukka* on it
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(कशाने) Kali has_come
▷ (देवा)(विठ्ठलाने)(बुक्कयाची)(गाडी)(नेली)
pas de traduction en français
[231] id = 58928
पवार सिता - Pawar Sita
Village नगरफूल - Nagarphul
पंढरीच्या वाट कशीयानी झाली काळी
देवा विठ्ठलाने बुक्कयाची नेली गाडी
paṇḍharīcyā vāṭa kaśīyānī jhālī kāḷī
dēvā viṭhṭhalānē bukkayācī nēlī gāḍī
With what has the road to Pandhari become black
God Vitthal* has taken his cart full of bukka* on it
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(कशीयानी) has_come Kali
▷ (देवा)(विठ्ठलाने)(बुक्कयाची)(नेली)(गाडी)
pas de traduction en français
[232] id = 58929
वहाडणे शकुंतला - Wahadne Shakuntala
Village पुणतांबा - Puntamba
पंढरीची ग वाट कशी ना ग वली झाली
इठ्ठलाची ग रुखमीणी केस वाळवित गेली
paṇḍharīcī ga vāṭa kaśī nā ga valī jhālī
iṭhṭhalācī ga rukhamīṇī kēsa vāḷavita gēlī
Why has the way to Pandhari become wet
Itthal*’s Rukhmini* went drying her hair
▷ (पंढरीची) * (वाट) how * * (वली) has_come
▷ (इठ्ठलाची) * (रुखमीणी)(केस)(वाळवित) went
pas de traduction en français
[233] id = 58930
पवार आशा - Pawar Asha
Village शिरसगाव - Shirasgaon
पंढरीची वाट कशाने वल्ली झाली
रुखमीणी न्हाली केस वाळवित गेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśānē vallī jhālī
rukhamīṇī nhālī kēsa vāḷavita gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशाने)(वल्ली) has_come
▷ (रुखमीणी)(न्हाली)(केस)(वाळवित) went
pas de traduction en français
[234] id = 58931
खाडे सरु - Khade Saru
Village बावडा - Bawada
पंढरीला जायाला वाट कशान ओली झाली
तिथ सीता नाहली केस वाळवीत गेली
paṇḍharīlā jāyālā vāṭa kaśāna ōlī jhālī
titha sītā nāhalī kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Sita just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीला)(जायाला)(वाट)(कशान)(ओली) has_come
▷ (तिथ) Sita (नाहली)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[235] id = 58932
खाडे सरु - Khade Saru
Village बावडा - Bawada
पंढरपुरायची वाट कशान वली झाली
साधुची दिंडी पाणी पेली
paṇḍharapurāyacī vāṭa kaśāna valī jhālī
sādhucī diṇḍī pāṇī pēlī
With what has the road to Pandhari become wet
The Dindi* of Varkaris* has been drinking water
▷ (पंढरपुरायची)(वाट)(कशान)(वली) has_come
▷ (साधुची)(दिंडी) water, (पेली)
pas de traduction en français
[236] id = 58933
चंदनशिवे शेवंता - Chandanshive Shewanta
Village शिराळा - Shirala
पंढरपुरायची वाट कशान ओली झाली
विठ्ठल देवायीची जना केस ग वाळवत गेली
paṇḍharapurāyacī vāṭa kaśāna ōlī jhālī
viṭhṭhala dēvāyīcī janā kēsa ga vāḷavata gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
God Vitthal*’s Jana* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरपुरायची)(वाट)(कशान)(ओली) has_come
▷  Vitthal (देवायीची)(जना)(केस) * (वाळवत) went
pas de traduction en français
[237] id = 58934
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
पंढरीची वाट कशानी वली झाली
दिंडी साधुची पाणी प्याली
paṇḍharīcī vāṭa kaśānī valī jhālī
diṇḍī sādhucī pāṇī pyālī
With what has the road to Pandhari become wet
The Dindi* of Varkaris* has been drinking water
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशानी)(वली) has_come
▷ (दिंडी)(साधुची) water, (प्याली)
pas de traduction en français
[238] id = 58935
कुमावत कांचन - Kumawat Kanchan
Village बोरसर - Borsar
पंढरीची वाट वली कशायान झाली
रुक्मीन न्हाली केस वाळवित गेली
paṇḍharīcī vāṭa valī kaśāyāna jhālī
rukmīna nhālī kēsa vāḷavita gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(वली)(कशायान) has_come
▷ (रुक्मीन)(न्हाली)(केस)(वाळवित) went
pas de traduction en français
[239] id = 58936
कुमावत छबू - Kumawat Chabu
Village बोरसर - Borsar
पंढरीची वाट कशायान वली झाली
रुक्मीन नाहली केस वाळवत गेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśāyāna valī jhālī
rukmīna nāhalī kēsa vāḷavata gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशायान)(वली) has_come
▷ (रुक्मीन)(नाहली)(केस)(वाळवत) went
pas de traduction en français
[240] id = 58937
गायके बबन - Gayke Baban Kashinath
Village आचलगाव - Achalgaon
पंढरपुराची वाट कशाने झाली ओली
रुखमीनी न्हाली केस वाळवित गेली
paṇḍharapurācī vāṭa kaśānē jhālī ōlī
rukhamīnī nhālī kēsa vāḷavita gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरपुराची)(वाट)(कशाने) has_come (ओली)
▷ (रुखमीनी)(न्हाली)(केस)(वाळवित) went
pas de traduction en français
[241] id = 58938
गायके बबन - Gayke Baban Kashinath
Village आचलगाव - Achalgaon
पंढरीची वाट कशाने ओली झाली
रुखमीनी न्हाली केस वाळवित गेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśānē ōlī jhālī
rukhamīnī nhālī kēsa vāḷavita gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशाने)(ओली) has_come
▷ (रुखमीनी)(न्हाली)(केस)(वाळवित) went
pas de traduction en français
[242] id = 58939
पाटील वच्छला विठ्ठल - Patil VachalaVittal
Village गिधाडे - Gidhade
पंढरीची वाट वाट ओली कोणी केली
सती निघाली आयल्याबाई बाल सुकवत गई
paṇḍharīcī vāṭa vāṭa ōlī kōṇī kēlī
satī nighālī āyalyābāī bāla sukavata gaī
Who made the way to Pandhari wet
Sati Ahilyabai has left and went drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(वाट)(ओली)(कोणी) shouted
▷ (सती)(निघाली)(आयल्याबाई) child (सुकवत)(गई)
pas de traduction en français
[243] id = 58940
निकम सोना - Nikam Sona
Village धोंडराई - Dhondrai
पंढरीची वाट वाट कशायानी वली झाली
अशी गंगुबाई न्हाली केस वाळईत गेली
paṇḍharīcī vāṭa vāṭa kaśāyānī valī jhālī
aśī gaṅgubāī nhālī kēsa vāḷaīta gēlī
With what has the way to Pandhari become wet
Gangubai had a bath and went drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(वाट)(कशायानी)(वली) has_come
▷ (अशी)(गंगुबाई)(न्हाली)(केस)(वाळईत) went
pas de traduction en français
[244] id = 58941
वाघ गौतमा - Wagh Gautama
Village औराळा - Aurala
पंढरीची वाट कशाने ओली झाली
जनाबाई न्हाली केस वाळवीत गेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśānē ōlī jhālī
janābāī nhālī kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the way to Pandhari become wet
Janabai* had a bath and went drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशाने)(ओली) has_come
▷ (जनाबाई)(न्हाली)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[245] id = 58942
रोकडे कौसा - Rokade Kausa
Village डांगपिंपळगाव - Dangpimpalgaon
पंढरीची वाट कशी ओली झाली
रुक्मीन न्हाली केस वाळवीत गेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśī ōlī jhālī
rukmīna nhālī kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट) how (ओली) has_come
▷ (रुक्मीन)(न्हाली)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[246] id = 58943
पवार गिरिजाबाई सखारामजी - Pawar Girija Sakharam
Village भालोर - Bhalor
पंढरीची वाट कोणी पेरीला बाजरा
विठ्ठल नवरा हाती फुलाचा गजरा
paṇḍharīcī vāṭa kōṇī pērīlā bājarā
viṭhṭhala navarā hātī phulācā gajarā
Who has sown Bajra (a millet) on the way to Pandhari
Vitthal*, the bridegroom has a string of flowers on his hand
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोणी)(पेरीला)(बाजरा)
▷  Vitthal (नवरा)(हाती)(फुलाचा)(गजरा)
pas de traduction en français
[247] id = 91543
वाघ सुमन - Wagh Suman
Village रांजणी - Ranjani
अशी पंढरीच्या वाट कोणी सुपारी फोडली
अशी दादानी माझ्या तिथ बारस सोडली
aśī paṇḍharīcyā vāṭa kōṇī supārī phōḍalī
aśī dādānī mājhyā titha bārasa sōḍalī
Who broke the areca nut on the way to Pandhari
My elder brother broke his Ekadashi* fast on Baras*
▷ (अशी)(पंढरीच्या)(वाट)(कोणी)(सुपारी)(फोडली)
▷ (अशी)(दादानी) my (तिथ)(बारस)(सोडली)
pas de traduction en français
[248] id = 58945
निकम लक्ष्मी - Nikam Lakshmi
Village गेवराई - Gevrai
पंढरीची वाट आहे गड्या दगड धोंड्याची
माझ्या बगनबाबाची दिंडी पिवळ्या झेंड्याची
paṇḍharīcī vāṭa āhē gaḍyā dagaḍa dhōṇḍyācī
mājhyā baganabābācī diṇḍī pivaḷyā jhēṇḍyācī
The way to Pandhari is full of stones and pebbles
My Baganbaba’s Dindi* has a yellow flag
▷ (पंढरीची)(वाट)(आहे)(गड्या)(दगड)(धोंड्याची)
▷  My (बगनबाबाची)(दिंडी) yellow (झेंड्याची)
pas de traduction en français
[249] id = 58946
लेंबे अंजना - Lembe Anjana
Village डोणगाव - Dongaon
पंढरीची वाट चुन्यान सारवली
रात्री दिंडी मिरवली
paṇḍharīcī vāṭa cunyāna sāravalī
rātrī diṇḍī miravalī
The way to Pandhari was plastered with lime
The Dindi* went around in a procession at night
▷ (पंढरीची)(वाट)(चुन्यान)(सारवली)
▷ (रात्री)(दिंडी)(मिरवली)
pas de traduction en français
[250] id = 58947
लेंबे अंजना - Lembe Anjana
Village डोणगाव - Dongaon
पंढरीची वाट दिंडी का म्हणून थोपली
देव विठ्ठलाची तार विण्याची तुटली
paṇḍharīcī vāṭa diṇḍī kā mhaṇūna thōpalī
dēva viṭhṭhalācī tāra viṇyācī tuṭalī
Why has the Dindi* stopped on the way to Pandhari
The string of God Vitthal*’s lute is broken
▷ (पंढरीची)(वाट)(दिंडी)(का)(म्हणून)(थोपली)
▷ (देव) of_Vitthal wire (विण्याची)(तुटली)
pas de traduction en français
[251] id = 58948
पवार गिरिजाबाई सखारामजी - Pawar Girija Sakharam
Village भालोर - Bhalor
पंढरीच्या वाट मी त होईन माथन (माठ)
येतील साधुसंत पाणी पेतील ओतुन
paṇḍharīcyā vāṭa mī ta hōīna māthana (māṭha)
yētīla sādhusanta pāṇī pētīla ōtuna
Woman, on way to Pandhari, I shall become an earthen pot
Varkaris* will come, pour water and drink from it
▷ (पंढरीच्या)(वाट) I (त)(होईन)(माथन) ( (माठ) )
▷ (येतील)(साधुसंत) water, (पेतील)(ओतुन)
pas de traduction en français
[252] id = 58949
बागूल जना - Bagul Jana
Village भिवगाव - Bhivgaon
पंढरीच्या वाट वेण्या शिवीन दाट
साधुला साधु भेट पाप्या तुला नवल वाट
paṇḍharīcyā vāṭa vēṇyā śivīna dāṭa
sādhulā sādhu bhēṭa pāpyā tulā navala vāṭa
On way to Pandhari, I shall string flowers
Varkaris* meet each other, the sinner wonders
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(वेण्या)(शिवीन)(दाट)
▷ (साधुला)(साधु)(भेट)(पाप्या) to_you (नवल)(वाट)
pas de traduction en français
[253] id = 58950
कदम लक्ष्मी - Kadam Lakshmi Baburao
Village नगिना पिंपळगाव - Nagina Pimpalgaon
पंढरीची वाट वाजती झुणझुण
पंढरी करुनी माझे साधू आले जाणू
paṇḍharīcī vāṭa vājatī jhuṇajhuṇa
paṇḍharī karunī mājhē sādhū ālē jāṇū
On way to Pandhari, toe-rings are tinkling
I think the Varkaris* are back from Pandhari
▷ (पंढरीची)(वाट)(वाजती)(झुणझुण)
▷ (पंढरी)(करुनी)(माझे)(साधू) here_comes (जाणू)
pas de traduction en français
[254] id = 58951
डफळ देवूबाई - Daphal Devubai
Village धामारी - Dhamari
पंढरीच्या वाट मोकळे माझे केस
बाळाच्या बराबरी मला घडली एकादस
paṇḍharīcyā vāṭa mōkaḷē mājhē kēsa
bāḷācyā barābarī malā ghaḍalī ēkādasa
On way to Pandhari, my hair are let loose
Along with my son, I also had to observe Ekadashi* fast
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(मोकळे)(माझे)(केस)
▷ (बाळाच्या)(बराबरी)(मला)(घडली)(एकादस)
pas de traduction en français
[255] id = 58952
होळकर गंगु - Holkar Gangu
Village फत्याबाद - Fatyabad
पंढरीच्या वाट साधुला साधु पुस
पंढरी कीती कोस
paṇḍharīcyā vāṭa sādhulā sādhu pusa
paṇḍharī kītī kōsa
On way to Pandhari, one Varkari* asks another
How far is Pandhari from here
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(साधुला)(साधु) enquire
▷ (पंढरी)(कीती)(कोस)
pas de traduction en français
[256] id = 58953
त्रिभुवन लक्ष्मी - Tribhuvan Lakshmi
Village हणमंतगाव - Hanmantgaon
पंढरीच्या वाटा कोण सखा गाणं गातो
खांद्यावर विणा टाळ याचा दणाणतो
paṇḍharīcyā vāṭā kōṇa sakhā gāṇaṁ gātō
khāndyāvara viṇā ṭāḷa yācā daṇāṇatō
On way to Pandhari, which friend is singing a song
The sound of his lute on the shoulder and his cymbals fills the air
▷ (पंढरीच्या)(वाटा) who (सखा)(गाणं)(गातो)
▷ (खांद्यावर)(विणा)(टाळ)(याचा)(दणाणतो)
pas de traduction en français
[257] id = 58954
घेरे संतु - Ghere Santu
Village हासरणी - Hasarni
पंढरीची बाई वाट एवढी चालाया हालकी
संग देवाची पालखी
paṇḍharīcī bāī vāṭa ēvaḍhī cālāyā hālakī
saṅga dēvācī pālakhī
Woman, the way to Pandhari is easy to walk
God’s palanquin is with us
▷ (पंढरीची) woman (वाट)(एवढी)(चालाया)(हालकी)
▷  With God (पालखी)
pas de traduction en français
[258] id = 58955
पाटील वच्छला विठ्ठल - Patil VachalaVittal
Village गिधाडे - Gidhade
पंढरीन वाट तुले शितडा दही भात
सती निघाली आयल्याबाई इना सोनान हात
paṇḍharīna vāṭa tulē śitaḍā dahī bhāta
satī nighālī āyalyābāī inā sōnāna hāta
Who has sprinkled curd-rice on the way to Pandhari
Ahilyabai is on her way to become a sati, an ornament in gold for her
▷ (पंढरीन)(वाट)(तुले)(शितडा)(दही)(भात)
▷ (सती)(निघाली)(आयल्याबाई)(इना)(सोनान) hand
pas de traduction en français
[259] id = 58956
थाटे निर्मला - Thate Nirmala
Village निपाणा - Nipana
पंढरीच्या वाट पेरला बाजरा
विठ्ठल साजरा हाती फुलाचा गजरा
paṇḍharīcyā vāṭa pēralā bājarā
viṭhṭhala sājarā hātī phulācā gajarā
Who has sown Bajra (a millet) on the way to Pandhari
Handsome Vitthal* has a string of flowers on his hand
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(पेरला)(बाजरा)
▷  Vitthal (साजरा)(हाती)(फुलाचा)(गजरा)
pas de traduction en français
[260] id = 58957
माळी सोना - Mali Sona
Village राक्षसभुवन - Rakshsbhuwan
पंढरीच्या वाट मोकळी माझी वेणी
रुखमीण म्हणे मागुन येते जनी तीची घुंगराची फणी
paṇḍharīcyā vāṭa mōkaḷī mājhī vēṇī
rukhamīṇa mhaṇē māguna yētē janī tīcī ghuṅgarācī phaṇī
On way to Pandhari, my hair is let loose
Rukhmin* says, Jani is coming behind, she has a comb with bells
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(मोकळी) my (वेणी)
▷ (रुखमीण)(म्हणे)(मागुन)(येते)(जनी)(तीची)(घुंगराची)(फणी)
pas de traduction en français
[261] id = 58958
शिंदे सुमन - Shinde Suman
Village धानोरा भाटगाव - Dhanora Bhatgaon
पंढरीच्या वाट बाई मी झाले खराटा
येतील साधू संत झाडीयल्या चारी वाटा
paṇḍharīcyā vāṭa bāī mī jhālē kharāṭā
yētīla sādhū santa jhāḍīyalyā cārī vāṭā
On way to Pandhari, I shall become a broom
Varkaris* will come and sweep all the routes
▷ (पंढरीच्या)(वाट) woman I become (खराटा)
▷ (येतील)(साधू)(संत)(झाडीयल्या)(चारी)(वाटा)
pas de traduction en français
[262] id = 58959
खंडाळे पवित्रा - Khandale Pavitra
Village सातारा - Satara
पंढगरीच्या वाट कुणी सांडीला चुनाकात
येवढी इठ्ठल रुखमीण दोघ गेल्याती पान खात
paṇḍhagarīcyā vāṭa kuṇī sāṇḍīlā cunākāta
yēvaḍhī iṭhṭhala rukhamīṇa dōgha gēlyātī pāna khāta
Who spilt lime and catechu on the way to Pandhari
Itthal* and Rukhmin* went eating betel-leaf
▷ (पंढगरीच्या)(वाट)(कुणी)(सांडीला)(चुनाकात)
▷ (येवढी)(इठ्ठल)(रुखमीण)(दोघ)(गेल्याती)(पान)(खात)
pas de traduction en français
[263] id = 58960
साळुंखे अलका - Salunkhe Alka
Village आंबेघर पो. करहर - Ambeghar P. Karhar
पंढरीच्या वाट आहेत माझे पांढरी केस
बंधू मायेच्या दिशी घडली एकादस
paṇḍharīcyā vāṭa āhēta mājhē pāṇḍharī kēsa
bandhū māyēcyā diśī ghaḍalī ēkādasa
On way to Pandhari, I have white hair
Along with my brother, I also had to observe Ekadashi* fast
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(आहेत)(माझे)(पांढरी)(केस)
▷  Brother (मायेच्या)(दिशी)(घडली)(एकादस)
pas de traduction en français
[264] id = 58961
डफळ देवूबाई - Daphal Devubai
Village धामारी - Dhamari
पंढरीच्या वाट मोकळी माझी वेणी
बाळाच्या बराबरी मला आखाड्या घडल्या दोणी
paṇḍharīcyā vāṭa mōkaḷī mājhī vēṇī
bāḷācyā barābarī malā ākhāḍyā ghaḍalyā dōṇī
On way to Pandhari, my plait is loose
Along with my son, I also observed both the Ekadashis
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(मोकळी) my (वेणी)
▷ (बाळाच्या)(बराबरी)(मला)(आखाड्या)(घडल्या)(दोणी)
pas de traduction en français
[265] id = 58962
बनसोडे ठकु - Bansode Thaku Ramchandra
Village डोणगाव - Dongaon
पंढरीची वाट हाये दगड धोंड्याची
माझ्या विठ्ठलाची दिंडी तांबड्या झेंड्याची
paṇḍharīcī vāṭa hāyē dagaḍa dhōṇḍyācī
mājhyā viṭhṭhalācī diṇḍī tāmbaḍyā jhēṇḍyācī
The way to Pandhari is full of stones and pebbles
My Vitthal*’s Dindi* has a red flag
▷ (पंढरीची)(वाट)(हाये)(दगड)(धोंड्याची)
▷  My of_Vitthal (दिंडी)(तांबड्या)(झेंड्याची)
pas de traduction en français
[266] id = 58963
चंदनशिवे शेवंता - Chandanshive Shewanta
Village शिराळा - Shirala
पंढरीची वाट चालाया हालकी गेली
देवा विठ्ठलानी साधूनी कथा केली
paṇḍharīcī vāṭa cālāyā hālakī gēlī
dēvā viṭhṭhalānī sādhūnī kathā kēlī
The way to Pandhari was easy to walk
God Vitthal* narrated a katha*
▷ (पंढरीची)(वाट)(चालाया)(हालकी) went
▷ (देवा)(विठ्ठलानी)(साधूनी)(कथा) shouted
pas de traduction en français
[267] id = 58964
पोटभरे शांता - Potbhare Shanta
Village रामटेक - Ramtek
पंढरीच्या ग वाटेत मोकळा माझा चुडा
ह्याच्या ना संगतीला मी जेवले दुधपेढा
paṇḍharīcyā ga vāṭēta mōkaḷā mājhā cuḍā
hyācyā nā saṅgatīlā mī jēvalē dudhapēḍhā
On way to Pandhari, I have removed my bangles
Along with my husband, I ate a milk sweet
▷ (पंढरीच्या) * (वाटेत)(मोकळा) my (चुडा)
▷ (ह्याच्या) * (संगतीला) I (जेवले)(दुधपेढा)
pas de traduction en français
[268] id = 58965
डफळ साळु - Daphal Salu
Village धामारी - Dhamari
पंढरीची वाट मला चालाया चांगली
तांबड्या मातीवरी माझी पावलं रंगली
paṇḍharīcī vāṭa malā cālāyā cāṅgalī
tāmbaḍyā mātīvarī mājhī pāvalaṁ raṅgalī
The road to Pandhari is comfortable to walk
Walking on the red soil, my feet have become red
▷ (पंढरीची)(वाट)(मला)(चालाया)(चांगली)
▷ (तांबड्या)(मातीवरी) my (पावलं)(रंगली)
pas de traduction en français
[269] id = 58966
पांढरे शकुंतला - Pandhare Shakuntala
Village सोलापूर - Solapur
पंढरीला जाया वाट लागली खंबकर्याची
साधू माझ्या त्या शंकराची
paṇḍharīlā jāyā vāṭa lāgalī khambakaryācī
sādhū mājhyā tyā śaṅkarācī
On way to Pandhari, I came across Khambgaon
There is a temple of my Shankar over there
▷ (पंढरीला)(जाया)(वाट)(लागली)(खंबकर्याची)
▷ (साधू) my (त्या)(शंकराची)
pas de traduction en français
[270] id = 58967
चव्हाण सरु - Chavan Saru
Village अकोलेकारी - Akolekari
पंढरीला जाया गावा मुंगड्या वरुनी वाट
ऐकू येतात हरिपाठ
paṇḍharīlā jāyā gāvā muṅgaḍyā varunī vāṭa
aikū yētāta haripāṭha
The road to Pandhari goes via Mungada village
One can hear Haripath*
▷ (पंढरीला)(जाया)(गावा)(मुंगड्या)(वरुनी)(वाट)
▷ (ऐकू)(येतात)(हरिपाठ)
pas de traduction en français
[271] id = 89674
राशीनकर हरणाबाई कारभारी - Rashinkar Harana Karbhari
Village नायगाव - Naygaon
पंढरीची वाट हालकी गेली मला
हा बाळ माझा साधु संगतीला
paṇḍharīcī vāṭa hālakī gēlī malā
hā bāḷa mājhā sādhu saṅgatīlā
The way to Pandhari was easy for me
My son was there for company
▷ (पंढरीची)(वाट)(हालकी) went (मला)
▷ (हा) son my (साधु)(संगतीला)
pas de traduction en français
[272] id = 58969
पाटणकर सुलोचना - Patankar Sulochana
Village दारफळ - Darphal
पंढरीची वाट कस साधुला साधु भेट
सांगते बाई तुला वैरी पाप्याला नवल वाट
paṇḍharīcī vāṭa kasa sādhulā sādhu bhēṭa
sāṅgatē bāī tulā vairī pāpyālā navala vāṭa
On way to Pandhari, Varkaris* meet each other
I tell you, woman, enemies and sinners wonder
▷ (पंढरीची)(वाट) how (साधुला)(साधु)(भेट)
▷  I_tell woman to_you (वैरी)(पाप्याला)(नवल)(वाट)
pas de traduction en français
[273] id = 58970
चव्हाण सरु - Chavan Saru
Village अकोलेकारी - Akolekari
पंढरीला जाते वाट लागली चीखलाची
संग सोबत विठ्ठलाची
paṇḍharīlā jātē vāṭa lāgalī cīkhalācī
saṅga sōbata viṭhṭhalācī
I go to Pandhari, there is a muddy patch on the way
I have Vitthal*’s company
▷ (पंढरीला) am_going (वाट)(लागली)(चीखलाची)
▷  With (सोबत) of_Vitthal
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.10 (B06-02-10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected
[274] id = 58971
चव्हाण सरु कृष्णा - Chavan Saru Krishna
Village बांगर्डे - Bangarde
पंढरीला जाते मी वाट लागली सराट्याची
संग सोबत मराठ्याची
paṇḍharīlā jātē mī vāṭa lāgalī sarāṭyācī
saṅga sōbata marāṭhyācī
I go to Pandhari, there is a thorny patch on the way
I have the company of good people
▷ (पंढरीला) am_going I (वाट)(लागली)(सराट्याची)
▷  With (सोबत)(मराठ्याची)
pas de traduction en français
[275] id = 58972
वहाडणे तारा शिवाजीराव - Wahadne Tara Shivajirao
Village पुणतांबा - Puntamba
पंढरीच्या वाट कोणी पेरला बाजरा
देव विठ्ठलाच्या हाती फुलाचा गजरा
paṇḍharīcyā vāṭa kōṇī pēralā bājarā
dēva viṭhṭhalācyā hātī phulācā gajarā
Who has sown Bajra (a millet) on the way to Pandhari
God Vitthal* has a string of flowers on his hand
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(कोणी)(पेरला)(बाजरा)
▷ (देव)(विठ्ठलाच्या)(हाती)(फुलाचा)(गजरा)
pas de traduction en français
[276] id = 58973
गोरे चंद्रभागा - Gore Chandrabhaga
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
पंढरीच्या वाटे सारे लावणीचे लिंब
सोन्याचा साखळदंड झोका खेळे पांडुरंग
paṇḍharīcyā vāṭē sārē lāvaṇīcē limba
sōnyācā sākhaḷadaṇḍa jhōkā khēḷē pāṇḍuraṅga
On way to Pandhari, Neem trees have been planted
A thick chain of gold, Pandurang* is on the swing
▷ (पंढरीच्या)(वाटे)(सारे)(लावणीचे)(लिंब)
▷  Of_gold (साखळदंड)(झोका)(खेळे)(पांडुरंग)
pas de traduction en français
[277] id = 58974
वाळके मंदोदरी - Walke Mandodari
Village दारफळ - Darphal
पंढरीला जाया वाट लागली चिखलाची
संग सोबत विठ्ठलाची
paṇḍharīlā jāyā vāṭa lāgalī cikhalācī
saṅga sōbata viṭhṭhalācī
I go to Pandhari, there is a muddy patch on the way
I have Vitthal*’s company
▷ (पंढरीला)(जाया)(वाट)(लागली)(चिखलाची)
▷  With (सोबत) of_Vitthal
pas de traduction en français
[278] id = 58975
ढाकणे प्रयाग - Dhakane Prayag
Village चांदई-यक्को - Chandie-Ekoo
पंढरीच्या वाट सोडली खांड (सुपारीच) कात
साधू गेल पान खात
paṇḍharīcyā vāṭa sōḍalī khāṇḍa (supārīca) kāta
sādhū gēla pāna khāta
Who has spilt areca nut and catechu on the road to Pandhari
Varkaris* went eating betel leaf
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(सोडली)(खांड) ( (सुपारीच) ) (कात)
▷ (साधू) gone (पान)(खात)
pas de traduction en français
[279] id = 58976
राऊत जालिंदर - Raut Jaliendar
Village माढा - Madha
पंढरपुरा जाया वाट लागली सराट्याची
संग सोबत मराठ्याची
paṇḍharapurā jāyā vāṭa lāgalī sarāṭyācī
saṅga sōbata marāṭhyācī
I go to Pandhari, there is a thorny patch on the way
I have the company of good people
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(वाट)(लागली)(सराट्याची)
▷  With (सोबत)(मराठ्याची)
pas de traduction en français
[280] id = 58977
राऊत कलावती - Raut Kalavati
Village माढा - Madha
पंढरीला जाया वाट लागली चिखलाची
संगसोबत विठ्ठलाची
paṇḍharīlā jāyā vāṭa lāgalī cikhalācī
saṅgasōbata viṭhṭhalācī
I go to Pandhari, there is a muddy patch on the way
I have Vitthal*’s company
▷ (पंढरीला)(जाया)(वाट)(लागली)(चिखलाची)
▷ (संगसोबत) of_Vitthal
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.10 (B06-02-10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected
[281] id = 58978
खाडे सरु - Khade Saru
Village बावडा - Bawada
पंढरीला जायाला वाट लागली चिखलाची
मला सोबत विठ्ठलाची
paṇḍharīlā jāyālā vāṭa lāgalī cikhalācī
malā sōbata viṭhṭhalācī
I go to Pandhari, there is a muddy patch on the way
I have Vitthal*’s company
▷ (पंढरीला)(जायाला)(वाट)(लागली)(चिखलाची)
▷ (मला)(सोबत) of_Vitthal
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.10 (B06-02-10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected
[282] id = 58979
मैड विजया कांतीलाल - Maid Vijaya Kantilal
Village शिरुर - Shirur
पंढरीच्या वाट मी तर होईल खराटा
येतील साधुसंत झाडील तीन्ही वाटा
paṇḍharīcyā vāṭa mī tara hōīla kharāṭā
yētīla sādhusanta jhāḍīla tīnhī vāṭā
On way to Pandhari, I shall become a broom
Varkaris* will come and sweep all the routes
▷ (पंढरीच्या)(वाट) I wires (होईल)(खराटा)
▷ (येतील)(साधुसंत)(झाडील)(तीन्ही)(वाटा)
pas de traduction en français
[283] id = 58980
मंडलिक मंजुळा - Mandalik Manjula
Village साकोरा - Sakora
पंढरीना वाटे कोन चालला पाप्या चोर
आसतोरी खांद्यावर गळा मावलीना दोर
paṇḍharīnā vāṭē kōna cālalā pāpyā cōra
āsatōrī khāndyāvara gaḷā māvalīnā dōra
On way to Pandhari, there is a wicked thief
Wife on his shoulder, a leash around his mother’s neck
▷ (पंढरीना)(वाटे) who (चालला)(पाप्या)(चोर)
▷ (आसतोरी)(खांद्यावर)(गळा)(मावलीना)(दोर)
pas de traduction en français
[284] id = 58981
कसंबा रेणुका - Kasanba Renuka
Village धाकली झरी - Dhakali Jhari
पंढरीची वाट एवढी चला या महान
विट वरला हरिने लाविले निंबलोन
paṇḍharīcī vāṭa ēvaḍhī calā yā mahāna
viṭa varalā harinē lāvilē nimbalōna
The way to Pandhari is difficult to walk
But Hari* on the brick has sent me a loving invitation
▷ (पंढरीची)(वाट)(एवढी) let_us_go (या)(महान)
▷ (विट)(वरला)(हरिने)(लाविले)(निंबलोन)
pas de traduction en français
[285] id = 59536
काळे पार्वतीबाई - Kale Parvati bai
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
अशी पंढरीची वाट कशी हलकी गेली मला
असा देव विठ्ठल साधू होता संगतीला
aśī paṇḍharīcī vāṭa kaśī halakī gēlī malā
asā dēva viṭhṭhala sādhū hōtā saṅgatīlā
The way to Pandhari was easy for me
I had the company of God Vitthal* for company
▷ (अशी)(पंढरीची)(वाट) how (हलकी) went (मला)
▷ (असा)(देव) Vitthal (साधू)(होता)(संगतीला)
pas de traduction en français
[286] id = 59656
वाघ पार्वताबाई - Wagh Parvati Narayan
Village धोंदलगाव - Dhondalgaon
पंढरीची वाट कशान वली झाली
राई रुक्मीनी केस वाळवीत गेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśāna valī jhālī
rāī rukmīnī kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rahi Rukhmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशान)(वली) has_come
▷ (राई)(रुक्मीनी)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[287] id = 59657
वाघ पार्वताबाई - Wagh Parvati Narayan
Village धोंदलगाव - Dhondalgaon
पंढरीची वाट लाल कशायानी झाली
देवा विठ्ठलाची गाडी कुंकवाची गेली
paṇḍharīcī vāṭa lāla kaśāyānī jhālī
dēvā viṭhṭhalācī gāḍī kuṅkavācī gēlī
Why has the way to Pandhari become red
God Vitthal* has taken the cart with kunku* on it
▷ (पंढरीची)(वाट)(लाल)(कशायानी) has_come
▷ (देवा) of_Vitthal (गाडी)(कुंकवाची) went
pas de traduction en français
[288] id = 59670
तळेकर हरणाबाई मुरलीधर - Talekar Harana muralidhar
Village धोंदलगाव - Dhondalgaon
पंढरीची वाट वल्ली कशीयान झाली
रुखमण नाहाली केस वाळवीत गेली
paṇḍharīcī vāṭa vallī kaśīyāna jhālī
rukhamaṇa nāhālī kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(वल्ली)(कशीयान) has_come
▷ (रुखमण)(नाहाली)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[289] id = 59958
काळे पार्वतीबाई - Kale Parvati bai
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
अशी पंढरीची वाट खड्या मुरुमानी दाटली
अशी देवाच्या भेटीसाठी बोटं मायाची फुटली
aśī paṇḍharīcī vāṭa khaḍyā murumānī dāṭalī
aśī dēvācyā bhēṭīsāṭhī bōṭaṁ māyācī phuṭalī
To go to Pandhari, the road is stony
For meeting God, my feet are fatigued
▷ (अशी)(पंढरीची)(वाट)(खड्या)(मुरुमानी)(दाटली)
▷ (अशी)(देवाच्या)(भेटीसाठी)(बोटं)(मायाची)(फुटली)
pas de traduction en français
[290] id = 59959
आखाडे सुमन नामदेव - Akhade Suman Namdeo
Village दहीवाडी - Dahivadi
पंढरीची वाट मीत होईन खराटा
येतील ग साधुसंत झाडतील चारी वाटा
paṇḍharīcī vāṭa mīta hōīna kharāṭā
yētīla ga sādhusanta jhāḍatīla cārī vāṭā
I shall become a broom on the way to Pandhari
Varkaris* will come and sweep all the routes
▷ (पंढरीची)(वाट)(मीत)(होईन)(खराटा)
▷ (येतील) * (साधुसंत)(झाडतील)(चारी)(वाटा)
pas de traduction en français
[291] id = 59960
शिवेकर सािवत्रीबाई विष्णू - Shivekar Savitrib Vishnu
Village पाबळ - Pabla
पंढरीची वाट कशानी सादळली
देवा विठ्ठलाची गाडी बुक्कयाची आदळली
paṇḍharīcī vāṭa kaśānī sādaḷalī
dēvā viṭhṭhalācī gāḍī bukkayācī ādaḷalī
With what has the way to Pandhari got soiled
God Vitthal*’s cart loaded with the bukka* lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशानी)(सादळली)
▷ (देवा) of_Vitthal (गाडी)(बुक्कयाची)(आदळली)
pas de traduction en français
[292] id = 59961
शिवेकर सािवत्रीबाई विष्णू - Shivekar Savitrib Vishnu
Village पाबळ - Pabla
पंढरीची वाट हालकी गेलीना चालायीला
विठ्ठल बाबा साधु होत संग बोलायाला
paṇḍharīcī vāṭa hālakī gēlīnā cālāyīlā
viṭhṭhala bābā sādhu hōta saṅga bōlāyālā
For me the way to Pandhari is easy to walk
Vitthal* Baba is good company to chat on the way
▷ (पंढरीची)(वाट)(हालकी)(गेलीना)(चालायीला)
▷  Vitthal Baba (साधु)(होत) with (बोलायाला)
pas de traduction en français
[293] id = 59962
शिवेकर सािवत्रीबाई विष्णू - Shivekar Savitrib Vishnu
Village पाबळ - Pabla
पंढरीची वाट कशानी वली झाली
विठ्ठल बाबाची जना केस वाळवीत गेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśānī valī jhālī
viṭhṭhala bābācī janā kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Vitthal* Baba’s Jana* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशानी)(वली) has_come
▷  Vitthal (बाबाची)(जना)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[294] id = 59964
शिवेकर सािवत्रीबाई विष्णू - Shivekar Savitrib Vishnu
Village पाबळ - Pabla
हिच काहो वाट जाती पंढरीला
देवा विठ्ठलाला जाते भेटायाला
hica kāhō vāṭa jātī paṇḍharīlā
dēvā viṭhṭhalālā jātē bhēṭāyālā
Does this road go to Pandhari
I am on my way to meet God Vitthal*
▷ (हिच)(काहो)(वाट) caste (पंढरीला)
▷ (देवा)(विठ्ठलाला) am_going (भेटायाला)
pas de traduction en français
[295] id = 59970
आखाडे सुमन नामदेव - Akhade Suman Namdeo
Village दहीवाडी - Dahivadi
पंढरीच्या वाट मी होईन माथन
येतील साधुसंत पाणी पेतील वतुन
paṇḍharīcyā vāṭa mī hōīna māthana
yētīla sādhusanta pāṇī pētīla vatuna
On way to Pandhari, I shall become an earthen pot
Varkaris* will come, pour water and drink from it
▷ (पंढरीच्या)(वाट) I (होईन)(माथन)
▷ (येतील)(साधुसंत) water, (पेतील)(वतुन)
pas de traduction en français
[296] id = 59971
चव्हाण लक्ष्मीबाई बाबूराव - Lakshimibai Baburao Chavan
Village धामारी - Dhamari
पंढरीच्या वाट काय दिस हिरवगार
रखमीणीन पेरली फुलवर
paṇḍharīcyā vāṭa kāya disa hiravagāra
rakhamīṇīna pēralī phulavara
The way to Pandhari looks all green
Rukhmin* has planted cauliflower
▷ (पंढरीच्या)(वाट) why (दिस)(हिरवगार)
▷ (रखमीणीन)(पेरली)(फुलवर)
pas de traduction en français
[297] id = 59973
तळेकर हरणाबाई मुरलीधर - Talekar Harana muralidhar
Village धोंदलगाव - Dhondalgaon
पंढरीच्या वाटा दिंडी कामून थोपली
देवा विठ्ठलाची तार विण्याची तुटली
paṇḍharīcyā vāṭā diṇḍī kāmūna thōpalī
dēvā viṭhṭhalācī tāra viṇyācī tuṭalī
Why has the Dindi* stopped on the road to Pandhari
The string of God Vitthal*’s lute is broken
▷ (पंढरीच्या)(वाटा)(दिंडी)(कामून)(थोपली)
▷ (देवा) of_Vitthal wire (विण्याची)(तुटली)
pas de traduction en français
[298] id = 60076
जमधडे लता गोटीराम - Jamdhade Lata Gotiram
Village नागापूर - Nagapur
पंढरीची वाट कोणी पाप्यानी खांदली
देवा विठ्ठलाची गाडी बुक्कयाची सांडली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇī pāpyānī khāndalī
dēvā viṭhṭhalācī gāḍī bukkayācī sāṇḍalī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोणी)(पाप्यानी)(खांदली)
▷ (देवा) of_Vitthal (गाडी)(बुक्कयाची)(सांडली)
pas de traduction en français
[299] id = 60098
बनसोडे मुद्रीका - Bansode Mudrika
Village पोहरेगाव - Poharegaon
अग ही पंढरीची वाट कशानं वली झाली
विठ्ठलाची जना न्हाली केस वाळवीत गेली
aga hī paṇḍharīcī vāṭa kaśānaṁ valī jhālī
viṭhṭhalācī janā nhālī kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Vitthal*’s Jana* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷  O (ही)(पंढरीची)(वाट)(कशानं)(वली) has_come
▷  Of_Vitthal (जना)(न्हाली)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[300] id = 60229
गायके पद्मा - Gayke Padma
Village आचलगाव - Achalgaon
पंढरीची वाट पेराते खसखस
विठ्ठलाची रुखमीण झाली बारुयस
paṇḍharīcī vāṭa pērātē khasakhasa
viṭhṭhalācī rukhamīṇa jhālī bāruyasa
On way to Pandhari, I planted poppy seeds
Vitthal*’s Rukhmini* broke her Ekadashi* fast on Baras*
▷ (पंढरीची)(वाट)(पेराते)(खसखस)
▷  Of_Vitthal (रुखमीण) has_come (बारुयस)
pas de traduction en français
[301] id = 60230
गायके पद्मा - Gayke Padma
Village आचलगाव - Achalgaon
पंढरीची वाट लाल कशानी झाली
देव विठ्ठलाची कुंकुवाची गाडी नेली
paṇḍharīcī vāṭa lāla kaśānī jhālī
dēva viṭhṭhalācī kuṅkuvācī gāḍī nēlī
Why has the way to Pandhari become red
God Vitthal* has taken the cart with kunku* on it
▷ (पंढरीची)(वाट)(लाल)(कशानी) has_come
▷ (देव) of_Vitthal (कुंकुवाची)(गाडी)(नेली)
pas de traduction en français
[302] id = 60231
गायके पद्मा - Gayke Padma
Village आचलगाव - Achalgaon
पंढरीची वाट वली कशायान झाली
नाली रुखमीण केस वाळवीत गेली
paṇḍharīcī vāṭa valī kaśāyāna jhālī
nālī rukhamīṇa kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(वली)(कशायान) has_come
▷ (नाली)(रुखमीण)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[303] id = 60232
गायके पद्मा - Gayke Padma
Village आचलगाव - Achalgaon
पंढरीची वाट मुक्काम कुरड्या वाडीचा
कळस झळकतो विठ्ठलाच्या माडीचा
paṇḍharīcī vāṭa mukkāma kuraḍyā vāḍīcā
kaḷasa jhaḷakatō viṭhṭhalācyā māḍīcā
On way to Pandhari, I halt at Kurduwadi
The spire of Vitthal*’s temple is shining
▷ (पंढरीची)(वाट)(मुक्काम)(कुरड्या)(वाडीचा)
▷ (कळस)(झळकतो)(विठ्ठलाच्या)(माडीचा)
pas de traduction en français
[304] id = 60581
वहाडणे तारा शिवाजीराव - Wahadne Tara Shivajirao
Village पुणतांबा - Puntamba
पंढरपुरात जाया वाट लागली चिखलाची
संग सोबत बंधवाची
paṇḍharapurāta jāyā vāṭa lāgalī cikhalācī
saṅga sōbata bandhavācī
I go to Pandhari, there is a muddy patch on the way
I have my brother’s company
▷ (पंढरपुरात)(जाया)(वाट)(लागली)(चिखलाची)
▷  With (सोबत)(बंधवाची)
pas de traduction en français
[305] id = 60582
वहाडणे तारा शिवाजीराव - Wahadne Tara Shivajirao
Village पुणतांबा - Puntamba
पंढरपुरात जाया वाट लागली चिखलाची
संग सोबत विठ्ठलाची
paṇḍharapurāta jāyā vāṭa lāgalī cikhalācī
saṅga sōbata viṭhṭhalācī
I go to Pandhari, there is a muddy patch on the way
I have Vitthal*’s company
▷ (पंढरपुरात)(जाया)(वाट)(लागली)(चिखलाची)
▷  With (सोबत) of_Vitthal
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.10 (B06-02-10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected
[306] id = 60583
वहाडणे तारा शिवाजीराव - Wahadne Tara Shivajirao
Village पुणतांबा - Puntamba
पंढरीला जाते संग सोबत मराठ्याची
विठ्ठलाला जाताना वाट लागली सराट्याची
paṇḍharīlā jātē saṅga sōbata marāṭhyācī
viṭhṭhalālā jātānā vāṭa lāgalī sarāṭyācī
To go to Pandhari, we have the company of good people
To go to Pandhari, there is a patch of thorny road
▷ (पंढरीला) am_going with (सोबत)(मराठ्याची)
▷ (विठ्ठलाला)(जाताना)(वाट)(लागली)(सराट्याची)
pas de traduction en français
[307] id = 60623
वाघ गौतमा - Wagh Gautama
Village औराळा - Aurala
पंढबीरीला जाया वाट लागली सराट्याची
संग सोबत मराठ्याची
paṇḍhabīrīlā jāyā vāṭa lāgalī sarāṭyācī
saṅga sōbata marāṭhyācī
To go to Pandhbiri, there is a patch of thorny road
I have the company of good people
▷ (पंढबीरीला)(जाया)(वाट)(लागली)(सराट्याची)
▷  With (सोबत)(मराठ्याची)
pas de traduction en français
[308] id = 60624
वाघ गौतमा - Wagh Gautama
Village औराळा - Aurala
पंढरीला जाया वाट लागली चिखलाची
संग सोबत विठ्ठलाची
paṇḍharīlā jāyā vāṭa lāgalī cikhalācī
saṅga sōbata viṭhṭhalācī
I go to Pandhari, there is a muddy patch on the way
I have Vitthal*’s company
▷ (पंढरीला)(जाया)(वाट)(लागली)(चिखलाची)
▷  With (सोबत) of_Vitthal
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.10 (B06-02-10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected
[309] id = 60625
काकडे कौसल्या - Kakade Kaushalya
Village भेडापूर - Bhedapur
पंढरीची वाट कोण्या पाप्याने कुदळली
देव त्या विठ्ठलाचे गाडी बुक्कयाची उधळली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇyā pāpyānē kudaḷalī
dēva tyā viṭhṭhalācē gāḍī bukkayācī udhaḷalī
Which sinful person has dug up the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्याने)(कुदळली)
▷ (देव)(त्या)(विठ्ठलाचे)(गाडी)(बुक्कयाची)(उधळली)
pas de traduction en français
[310] id = 60626
कदम गजरा - Kadam Gajara
Village निनाम - Ninam
पंढरीची वाट कोण्या पाप्याने नांगरली
देव त्या विठ्ठलाचे गाडी बुक्कयाची आदळली
paṇḍharīcī vāṭa kōṇyā pāpyānē nāṅgaralī
dēva tyā viṭhṭhalācē gāḍī bukkayācī ādaḷalī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
God Vitthal*’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (पंढरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्याने)(नांगरली)
▷ (देव)(त्या)(विठ्ठलाचे)(गाडी)(बुक्कयाची)(आदळली)
pas de traduction en français
[311] id = 61486
लोंढे लक्ष्मी - Londhe Lakshmi
Village मेंभळ - Meibhal
अशी पंढरीची वाट कोण्या पाप्यानं नांगरली
हौस्या बंधवाची गाडी बुक्कयाची हादरली
aśī paṇḍharīcī vāṭa kōṇyā pāpyānaṁ nāṅgaralī
hausyā bandhavācī gāḍī bukkayācī hādaralī
Which sinful person has ploughed the road to Pandhari
My favourite brother’s cart loaded with bukka* has lost its balance
▷ (अशी)(पंढरीची)(वाट)(कोण्या)(पाप्यानं)(नांगरली)
▷ (हौस्या)(बंधवाची)(गाडी)(बुक्कयाची)(हादरली)
pas de traduction en français
[312] id = 61493
ढमाळी कोंडा - Dhamali Konda
Village कार्हाटी - Karhati
पंढरीची वाट कशान वली झाली
रुक्मीण न्हाली केस वाळवीत गेली
paṇḍharīcī vāṭa kaśāna valī jhālī
rukmīṇa nhālī kēsa vāḷavīta gēlī
With what has the road to Pandhari become wet
Rukmini* just had a bath and walked on it, drying her hair
▷ (पंढरीची)(वाट)(कशान)(वली) has_come
▷ (रुक्मीण)(न्हाली)(केस)(वाळवीत) went
pas de traduction en français
[313] id = 61500
बामगुडे चंद्रा - Bamgude Chandra
Village अधरवाडी - Adharwadi
पंढरीची वाट कुणी कुदळली
बाळायाची माझ्या बैल गाडी उधळली
paṇḍharīcī vāṭa kuṇī kudaḷalī
bāḷāyācī mājhyā baila gāḍī udhaḷalī
Which sinful person has dug up the road to Pandhari
My son’s bullock- cart stumbled
▷ (पंढरीची)(वाट)(कुणी)(कुदळली)
▷ (बाळायाची) my (बैल)(गाडी)(उधळली)
pas de traduction en français
[314] id = 61506
कारंडे सुगंधा - Karande Sugandha
Village कारंडेवस्ती - Karandevasti
पंढरीची वाट वाट कशाने वली झाली
दिंडी साधुची गेली रस्त्यानी पाणी पिली
paṇḍharīcī vāṭa vāṭa kaśānē valī jhālī
diṇḍī sādhucī gēlī rastyānī pāṇī pilī
With what has the road to Pandhari become wet
Varkaris* in Vitthal*’s Dindi* drank water on the route
▷ (पंढरीची)(वाट)(वाट)(कशाने)(वली) has_come
▷ (दिंडी)(साधुची) went on_the_road water, (पिली)
pas de traduction en français
[315] id = 61509
रोकडे इंदू - Rokade Indu
Village वांगी - Vangi
पंढरपुरा जाया वाट लागली चिखलाची
मला सोबत विठ्ठलाची
paṇḍharapurā jāyā vāṭa lāgalī cikhalācī
malā sōbata viṭhṭhalācī
I go to Pandhari, there is a muddy patch on the way
I have Vitthal*’s company
▷ (पंढरपुरा)(जाया)(वाट)(लागली)(चिखलाची)
▷ (मला)(सोबत) of_Vitthal
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.10 (B06-02-10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected
[316] id = 61511
शिवेकर सािवत्रीबाई विष्णू - Shivekar Savitrib Vishnu
Village पाबळ - Pabla
पंढरीची वाट टाख्या लावून फोडली
आई रखमाबाई गुरु बहिण जोडली
paṇḍharīcī vāṭa ṭākhyā lāvūna phōḍalī
āī rakhamābāī guru bahiṇa jōḍalī
The way to Pandhari is broken with a stonecutter’s chisel
Myself and mother Rukhmini* became Guru sisters (disciples of the same Guru)
▷ (पंढरीची)(वाट)(टाख्या)(लावून)(फोडली)
▷ (आई)(रखमाबाई)(गुरु) sister (जोडली)
pas de traduction en français
[317] id = 61598
मोरे रखमा - More Rakhama
Village कोल्हापूर शहर - Kolhapur City
टाळी वाजवा वी गुडी उभारावी
वाट ही चालावी पंढरीची
ṭāḷī vājavā vī guḍī ubhārāvī
vāṭa hī cālāvī paṇḍharīcī
Clap the hands and erect a gudhi*
And proceed on the road to Pandhari
▷ (टाळी)(वाजवा)(वी)(गुडी)(उभारावी)
▷ (वाट)(ही)(चालावी)(पंढरीची)