Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 300
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Ubhe Tara”
1 record(s)
 
 

[300]
उभे तारा
Ubhe Tara


Cast: मराठा / Maratha
Village: /
Hamlet: खडकवाडी / Khadakwadi
Taluka: मुळशी / Mulshi
District: पुणे / Pune
Valley: मुठे / Muthe
Gender: F

Songs by Ubhe Tara (243) 

वयः३६ शिक्षण ः ३री

मुलेः३ मुली ःनाही

शेती- १ एकर. पीकः तांदूळ, नाचणी, गहू. उपपिकः वरई. जोडधंदाः काही नाही.

ओव्यांचे गळे सासरी आल्यानंतर नणंदा व जावांकडून शिकले.
गरीब डोंगरी संघटनेचे कार्य गेली १० वर्षापासून करते. कोळवडे गटाचे प्रमुख असून ओवी संकलनात महाराष्ट्र्रत सहभाग घेते.

घरची परिस्थितीः सिमेंट व मातीचा वापर करुन बांधलेले घर. छप्पर सिमेंटच्या पत्र्याचे. खाऊनपिऊन सुखी. बाईचा गावातील सामाजिक कार्यात सहभाग तसेच रोगाविषयी प्राथमिक औषधोपचार करतात . एक मुलगा पुण्यात नोकरीला आहे.

नवरा मुबंईला मीलमध्ये कामाला होते पण मिलवाल्यानी संप केला संपानतंर गावाला आलो तर दीरांनी कपड्यानिशी बाहेर काढले. वमुल घेऊन मोलमजुरी करु लागले.

मुलाखत १९९६ साली घेतली.