Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= D10-03-01i
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class D:X-3.1i (D10-03-01i)
(21 records)

Display songs in class at higher level (D10-03-01)
Display complete classification scheme (3615 classes)

D:X-3.1i (D10-03-01i) - Mother attached to son / Mother praising son’s demeanour / He is quick tempered

[1] id = 20153
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
वाट बैला आंबा तुरट सालीचा
चंदर माझा राम बाळ रागीट बोलीचा
vāṭa bailā āmbā turaṭa sālīcā
candara mājhā rāma bāḷa rāgīṭa bōlīcā
no translation in English
▷ (वाट)(बैला)(आंबा)(तुरट)(सालीचा)
▷ (चंदर) my Ram son (रागीट)(बोलीचा)
pas de traduction en français
[2] id = 49938
गायकवाड जिजाबाई - Gaykwad Jijabai
Village पोहरेगाव - Poharegaon
आंबट आंबा त्याची तुरट साल
रागीटाचे डोळे लाल
āmbaṭa āmbā tyācī turaṭa sāla
rāgīṭācē ḍōḷē lāla
no translation in English
▷ (आंबट)(आंबा)(त्याची)(तुरट)(साल)
▷ (रागीटाचे)(डोळे)(लाल)
pas de traduction en français
[3] id = 68237
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होनवडज - Honvadaj
मोठ मोठ डोळ आंब्याच्या कोईवाणी
राग आपल्या माईवाणी
mōṭha mōṭha ḍōḷa āmbyācyā kōīvāṇī
rāga āpalyā māīvāṇī
no translation in English
▷ (मोठ)(मोठ)(डोळ)(आंब्याच्या)(कोईवाणी)
▷ (राग)(आपल्या)(माईवाणी)
pas de traduction en français
[4] id = 69608
माळी सोना - Mali Sona
Village रोहीतळे - Rohitale
आंबट आंबा तुरट याची साल
बाळाचे मपल्या डोळे रागीटाचे लाल
āmbaṭa āmbā turaṭa yācī sāla
bāḷācē mapalyā ḍōḷē rāgīṭācē lāla
no translation in English
▷ (आंबट)(आंबा)(तुरट)(याची)(साल)
▷ (बाळाचे)(मपल्या)(डोळे)(रागीटाचे)(लाल)
pas de traduction en français
[5] id = 79933
पठारे साळू धर्माजी - Pathare Salu
Village चित्तरखेड - Chittarkhed
वाटाने चालला वाट्या बाईची मारगी
कोणा खवळीला माझा रागष्ट बैरागी
vāṭānē cālalā vāṭyā bāīcī māragī
kōṇā khavaḷīlā mājhā rāgaṣṭa bairāgī
no translation in English
▷ (वाटाने)(चालला)(वाट्या)(बाईची)(मारगी)
▷  Who (खवळीला) my (रागष्ट)(बैरागी)
pas de traduction en français
[6] id = 80109
कुलकर्णी प्रेमा - Kulkarni Prema
Village घरणी - Gharani
आंबट आंबा तुरट त्याची साल
बाळ हरीचे माझ्या रागीष्टाचे डोळे लाल
āmbaṭa āmbā turaṭa tyācī sāla
bāḷa harīcē mājhyā rāgīṣṭācē ḍōḷē lāla
no translation in English
▷ (आंबट)(आंबा)(तुरट)(त्याची)(साल)
▷  Son (हरीचे) my (रागीष्टाचे)(डोळे)(लाल)
pas de traduction en français
[7] id = 100350
मांडगे कमल - Mandage Kamal
Village उंदीरगाव - Undirgaon
हातामधी बाई घडी कुठ चालला उनाचा
असा मला राग येतो फुगीरपणाचा
hātāmadhī bāī ghaḍī kuṭha cālalā unācā
asā malā rāga yētō phugīrapaṇācā
no translation in English
▷ (हातामधी) woman (घडी)(कुठ)(चालला)(उनाचा)
▷ (असा)(मला)(राग)(येतो)(फुगीरपणाचा)
pas de traduction en français
[8] id = 100351
पवार गिरिजाबाई सखारामजी - Pawar Girija Sakharam
Village भालोर - Bhalor
राग माझा तम एक मारीली चापट
सांगते बाळाला माझा कोमेजला पोपट
rāga mājhā tama ēka mārīlī cāpaṭa
sāṅgatē bāḷālā mājhā kōmējalā pōpaṭa
no translation in English
▷ (राग) my (तम)(एक)(मारीली)(चापट)
▷  I_tell (बाळाला) my (कोमेजला)(पोपट)
pas de traduction en français
[9] id = 100352
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
वाणीच माझ बाळ बोलत तडकुनी
निमाया खंड बाळा ठेव या अडकुनी
vāṇīca mājha bāḷa bōlata taḍakunī
nimāyā khaṇḍa bāḷā ṭhēva yā aḍakunī
no translation in English
▷ (वाणीच) my son speak (तडकुनी)
▷ (निमाया)(खंड) child (ठेव)(या)(अडकुनी)
pas de traduction en français
[10] id = 100353
देव शेजा - Deo Seja
Village बांगर्डे - Bangarde
आंबट बाई आंबा हाई तुराट तेजी साल
रागीटाचे डोळ लाल
āmbaṭa bāī āmbā hāī turāṭa tējī sāla
rāgīṭācē ḍōḷa lāla
no translation in English
▷ (आंबट) woman (आंबा)(हाई)(तुराट)(तेजी)(साल)
▷ (रागीटाचे)(डोळ)(लाल)
pas de traduction en français
[11] id = 100354
बेडेकर जानकीबाई रघुनाथ - Bedekar Janakibai Raghunath
Village मुंबई - Mumbai
वाटेवरचे शेत नको मोडु त्याची पात
धनी आहे तो रागीट पांडु बाळ
vāṭēvaracē śēta nakō mōḍu tyācī pāta
dhanī āhē tō rāgīṭa pāṇḍu bāḷa
no translation in English
▷ (वाटेवरचे)(शेत) not (मोडु)(त्याची)(पात)
▷ (धनी)(आहे)(तो)(रागीट)(पांडु) son
pas de traduction en français
[12] id = 100355
माकणे गोदावरी - Makane Godhavari
Village होनवडज - Honvadaj
आगासाची आंबा त्याची तुरट साल
रागीस्टाचे डोळे लाल बाळ माझ्या नेनंत्याच्या
āgāsācī āmbā tyācī turaṭa sāla
rāgīsṭācē ḍōḷē lāla bāḷa mājhyā nēnantyācyā
no translation in English
▷ (आगासाची)(आंबा)(त्याची)(तुरट)(साल)
▷ (रागीस्टाचे)(डोळे)(लाल) son my (नेनंत्याच्या)
pas de traduction en français
[13] id = 100356
राजगुरु अनुसया - Rajguru Anusaya
Village कुंभारी - Kumbhari
मनीच्या मोहनाला बोलले नव्हते काही
वार्याची झुळूक शब्द निघुन गेला बाई
manīcyā mōhanālā bōlalē navhatē kāhī
vāryācī jhuḷūka śabda nighuna gēlā bāī
no translation in English
▷ (मनीच्या)(मोहनाला) says (नव्हते)(काही)
▷ (वार्याची)(झुळूक)(शब्द)(निघुन) has_gone woman
pas de traduction en français
[14] id = 100357
क्षीरसागर प्रभावती रामचंद्र - Kshirsagar pabhavati Ramchandra
Village वडगाव - Vadgaon
येडा माझा राग दुधावाणी उतु गेला
पाणी टाकुनी थंड केला मावलीनी माझ्या
yēḍā mājhā rāga dudhāvāṇī utu gēlā
pāṇī ṭākunī thaṇḍa kēlā māvalīnī mājhyā
no translation in English
▷ (येडा) my (राग)(दुधावाणी)(उतु) has_gone
▷  Water, (टाकुनी)(थंड) did (मावलीनी) my
pas de traduction en français
[15] id = 100358
मुळे कमल बजरंग - Mule Kamal Bajarang
Village खंडाळी - Khandali
लई मला राग आला दुधावाणी उतु गेला
बया माझ्या गवळणीनी पाणी टाकुन थंड केला
laī malā rāga ālā dudhāvāṇī utu gēlā
bayā mājhyā gavaḷaṇīnī pāṇī ṭākuna thaṇḍa kēlā
no translation in English
▷ (लई)(मला)(राग) here_comes (दुधावाणी)(उतु) has_gone
▷ (बया) my (गवळणीनी) water, (टाकुन)(थंड) did
pas de traduction en français
[16] id = 102358
क्षीरसागर प्रभावती रामचंद्र - Kshirsagar pabhavati Ramchandra
Village वडगाव - Vadgaon
येडा माझा राग वार्याच्या पाठी लाग
मला धीराच्या गोष्टी सांग मावली माझी
yēḍā mājhā rāga vāryācyā pāṭhī lāga
malā dhīrācyā gōṣṭī sāṅga māvalī mājhī
no translation in English
▷ (येडा) my (राग)(वार्याच्या)(पाठी)(लाग)
▷ (मला)(धीराच्या)(गोष्टी) with (मावली) my
pas de traduction en français
[17] id = 102378
गायकवाड मंगल अशोक - Gaykwad Mangal Ashok
Village नळदुर्ग - Naldurg
साळीच्या तांदळाला जाळ घालीते येता जाता
माझा रागीष्ट येईल आता नेनंता राघु माझा
sāḷīcyā tāndaḷālā jāḷa ghālītē yētā jātā
mājhā rāgīṣṭa yēīla ātā nēnantā rāghu mājhā
no translation in English
▷ (साळीच्या)(तांदळाला)(जाळ)(घालीते)(येता) class
▷  My (रागीष्ट)(येईल)(आता) younger (राघु) my
pas de traduction en français
[18] id = 102406
शेळके रेणुका लक्ष्मण - Shelke Renuka Lakshman
Village जुनवडी - Junvadi
लई मला राग आला रागाचा धनी कोण
नेनंत्या राघु माझा आडवे झाले पहिलवान
laī malā rāga ālā rāgācā dhanī kōṇa
nēnantyā rāghu mājhā āḍavē jhālē pahilavāna
no translation in English
▷ (लई)(मला)(राग) here_comes (रागाचा)(धनी) who
▷ (नेनंत्या)(राघु) my (आडवे) become (पहिलवान)
pas de traduction en français
[19] id = 103441
पाटील लक्ष्मी - Patil Lakshmi
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
राग नी मला आला राग पोटात मावना
बयाच्या बाळाला शिवी लालाला दिवाना
rāga nī malā ālā rāga pōṭāta māvanā
bayācyā bāḷālā śivī lālālā divānā
no translation in English
▷ (राग)(नी)(मला) here_comes (राग)(पोटात)(मावना)
▷ (बयाच्या)(बाळाला)(शिवी)(लालाला)(दिवाना)
pas de traduction en français
[20] id = 107058
क्षीरसागर अनसा - Kshirasagar Anasabai
Village वाजाठाण - Vajathan
राग माझा तम शिव्या देते भडाभडा
का रे मुला सुकलासी माझ्या काळजाच्या घडा
rāga mājhā tama śivyā dētē bhaḍābhaḍā
kā rē mulā sukalāsī mājhyā kāḷajācyā ghaḍā
no translation in English
▷ (राग) my (तम)(शिव्या) give (भडाभडा)
▷ (का)(रे) children (सुकलासी) my (काळजाच्या)(घडा)
pas de traduction en français
[21] id = 75506
मोरे शांता - More Shanta
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
राग मपला तम बोलुन गेले सभापती
राघु तुला समजवा किती घालु सदरती
rāga mapalā tama bōluna gēlē sabhāpatī
rāghu tulā samajavā kitī ghālu sadaratī
no translation in English
▷ (राग)(मपला)(तम)(बोलुन) has_gone (सभापती)
▷ (राघु) to_you (समजवा)(किती)(घालु)(सदरती)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. He is quick tempered
⇑ Top of page ⇑