Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= D10-04-02j
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class D:X-4.2j (D10-04-02j)
(47 records)

Display songs in class at higher level (D10-04-02)
Display complete classification scheme (3615 classes)

D:X-4.2j (D10-04-02j) - Mother’s expectations from son / Moral support / Satisfaction in the kingdom of son

[1] id = 47626
रोकडे सावित्री - Rokade Savitri
Village सोनगाव - Songaon
भरताराच राज्य जस काचचा बंगला
पुतराच राज्य जस वारा मंजुळ लागला
bharatārāca rājya jasa kācacā baṅgalā
putarāca rājya jasa vārā mañjuḷa lāgalā
no translation in English
▷ (भरताराच)(राज्य)(जस)(काचचा)(बंगला)
▷ (पुतराच)(राज्य)(जस)(वारा)(मंजुळ)(लागला)
pas de traduction en français
[2] id = 50109
धिवर सािवत्री - Dhivar Savitri
Village मनमाड - Manmad
दुसर्याची आशा नको करु माझ्या मना
बाळाच्या राज्यावरी लोटीते गंजी खणा
dusaryācī āśā nakō karu mājhyā manā
bāḷācyā rājyāvarī lōṭītē gañjī khaṇā
no translation in English
▷ (दुसर्याची)(आशा) not (करु) my (मना)
▷ (बाळाच्या)(राज्यावरी)(लोटीते)(गंजी)(खणा)
pas de traduction en français
[3] id = 52422
औरादकर लतीका - Auradkar Latika
Village औराद शहाजानी - Aurat Shahajani
विसाचं अंगावर तिसाचं खुंटीवर
सई लेकाच्या राज्यावर बाळा माझ्या
visācaṁ aṅgāvara tisācaṁ khuṇṭīvara
saī lēkācyā rājyāvara bāḷā mājhyā
no translation in English
▷ (विसाचं)(अंगावर)(तिसाचं)(खुंटीवर)
▷ (सई)(लेकाच्या)(राज्यावर) child my
pas de traduction en français
[4] id = 68921
खाडे सरु - Khade Saru
Village बावडा - Bawada
पाटाला जात पाणी जात उसासंग जाईला
सुख बाळाच्या आईला
pāṭālā jāta pāṇī jāta usāsaṅga jāīlā
sukha bāḷācyā āīlā
no translation in English
▷ (पाटाला) class water, class (उसासंग) will_go
▷ (सुख)(बाळाच्या)(आईला)
pas de traduction en français
[5] id = 69155
गायकवाड मारीया - Gaykwad Mariya
Village हरेगाव - Haregaon
तुझ्या जीवावरी माझ्या जीवाच्या मौजा
पोटीच्या बाळा मुक दमतो फौजा
tujhyā jīvāvarī mājhyā jīvācyā maujā
pōṭīcyā bāḷā muka damatō phaujā
no translation in English
▷  Your (जीवावरी) my (जीवाच्या)(मौजा)
▷ (पोटीच्या) child (मुक)(दमतो)(फौजा)
pas de traduction en français
[6] id = 72455
शेडगे रमा - Shedge Rama
Village धामणवळ - DhamanOhol
पाटाला जात पाणी उसा सकट जाईला
सईला किती सांगु सुख बाळाच्या आईला
pāṭālā jāta pāṇī usā sakaṭa jāīlā
saīlā kitī sāṅgu sukha bāḷācyā āīlā
no translation in English
▷ (पाटाला) class water, (उसा)(सकट) will_go
▷ (सईला)(किती)(सांगु)(सुख)(बाळाच्या)(आईला)
pas de traduction en français
[7] id = 72715
शेळके चंद्रा - Shelke Chandra
Village लेाणंद - Lonand
मपल्या राजी खाती कुंजीराची भाजी
फिटल पांग बाळ पंडीताच्या राजी
mapalyā rājī khātī kuñjīrācī bhājī
phiṭala pāṅga bāḷa paṇḍītācyā rājī
no translation in English
▷ (मपल्या)(राजी) eat (कुंजीराची)(भाजी)
▷ (फिटल)(पांग) son (पंडीताच्या)(राजी)
pas de traduction en français
[8] id = 80923
चुंचलवाड गंगुबाई - Chunchalwad Gangubai
Village होनवडज - Honvadaj
दुबळी म्हणुनी बोलु नको लाचारुन
उद्या होईल व्यापारीन बाळाच्या राजावरी
dubaḷī mhaṇunī bōlu nakō lācāruna
udyā hōīla vyāpārīna bāḷācyā rājāvarī
no translation in English
▷ (दुबळी)(म्हणुनी)(बोलु) not (लाचारुन)
▷ (उद्या)(होईल)(व्यापारीन)(बाळाच्या)(राजावरी)
pas de traduction en français
[9] id = 81172
दरडे मंगल - Darde Mangal
Village वडगाव - Vadgaon
घेतली पातळ थडी वाजवरी
बया बाळाच्या राज्यावरी
ghētalī pātaḷa thaḍī vājavarī
bayā bāḷācyā rājyāvarī
no translation in English
▷ (घेतली)(पातळ)(थडी)(वाजवरी)
▷ (बया)(बाळाच्या)(राज्यावरी)
pas de traduction en français
[10] id = 81412
शिंदे अनुसया - Shinde Anusaya
Village गराडे - Garade
सावली बघुनी मी तर बसले खिनभर
वानीचा माझा बाळ झाड आंब्याच डौलदार
sāvalī baghunī mī tara basalē khinabhara
vānīcā mājhā bāḷa jhāḍa āmbyāca ḍauladāra
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (बघुनी) I wires (बसले)(खिनभर)
▷ (वानीचा) my son (झाड)(आंब्याच)(डौलदार)
pas de traduction en français
[11] id = 99510
थाटे पदमीनी - Thate Padmini
Village निपाणा - Nipana
तीन्ही माझा लेका कशाले जावु शेती
तीघायीच्या तीन मुठा भरली माझी ओटी
tīnhī mājhā lēkā kaśālē jāvu śētī
tīghāyīcyā tīna muṭhā bharalī mājhī ōṭī
no translation in English
▷ (तीन्ही) my (लेका)(कशाले)(जावु) furrow
▷ (तीघायीच्या)(तीन)(मुठा)(भरली) my (ओटी)
pas de traduction en français
[12] id = 99511
पवार कमल - Pawar Kamal
Village हासाळा - Hasala
जरीच पातळ नेसती पलंगावर
दोघा लेकाच्या राजावर प्राणाची ग गवळण माझी
jarīca pātaḷa nēsatī palaṅgāvara
dōghā lēkācyā rājāvara prāṇācī ga gavaḷaṇa mājhī
no translation in English
▷ (जरीच)(पातळ)(नेसती)(पलंगावर)
▷ (दोघा)(लेकाच्या)(राजावर)(प्राणाची) * (गवळण) my
pas de traduction en français
[13] id = 99512
अहिरे हौसा - Ahire Hausa
Village पानेवाडी - Panewadi
बाई फिटला ग पांग माझा थोडासा राहिला
कवतिक्या रमेश माझा हेल स्वःता पाहिला
bāī phiṭalā ga pāṅga mājhā thōḍāsā rāhilā
kavatikyā ramēśa mājhā hēla svaḥtā pāhilā
no translation in English
▷  Woman (फिटला) * (पांग) my (थोडासा)(राहिला)
▷ (कवतिक्या)(रमेश) my (हेल)(स्वःता)(पाहिला)
pas de traduction en français
[14] id = 99513
रणपिसे अंजना - Ranpise Anjana
Village ममदापूर - Mamadapur
लेका तुझ राज्य सांभाळ घरदार
लेकी मैनाला देते गळ्यातला हार
lēkā tujha rājya sāmbhāḷa gharadāra
lēkī mainālā dētē gaḷyātalā hāra
no translation in English
▷ (लेका) your (राज्य)(सांभाळ)(घरदार)
▷ (लेकी) for_Mina give (गळ्यातला)(हार)
pas de traduction en français
[15] id = 99514
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होळी - Holi
शिजीच्या दैवाचा नाही मजला गुमान
राज बघाव दमान जोड्या माझ्या पुतराच
śijīcyā daivācā nāhī majalā gumāna
rāja baghāva damāna jōḍyā mājhyā putarāca
no translation in English
▷ (शिजीच्या)(दैवाचा) not (मजला)(गुमान)
▷  King (बघाव)(दमान)(जोड्या) my (पुतराच)
pas de traduction en français
[16] id = 99515
भुजबळ पार्वती - Bhujbal Parvati
Village हारंगुळ - Harangul
काळी ही चंद्रकळा नेसती बाजवरी
चवघ्या लेकायच्या राज्यावरी
kāḷī hī candrakaḷā nēsatī bājavarī
cavaghyā lēkāyacyā rājyāvarī
no translation in English
▷  Kali (ही)(चंद्रकळा)(नेसती)(बाजवरी)
▷ (चवघ्या)(लेकायच्या)(राज्यावरी)
pas de traduction en français
[17] id = 101075
गाडे वेणु भिकाजी - Gade Venu Bhikaji
Village देहु - Dehu
पाटाला जाते पाणी असा संगट जाईला
सुख बाळाच्या आईला
pāṭālā jātē pāṇī asā saṅgaṭa jāīlā
sukha bāḷācyā āīlā
no translation in English
▷ (पाटाला) am_going water, (असा) tells will_go
▷ (सुख)(बाळाच्या)(आईला)
pas de traduction en français
[18] id = 101076
वाघमोडे ताराबाई - Waghmode Tara
Village जळगाव - Jalgaon
सुखाचे सुवळे पोटीचे बाळकापासुनी
शंकर शेल्याचा चांदवा बाजावरी
sukhācē suvaḷē pōṭīcē bāḷakāpāsunī
śaṅkara śēlyācā cāndavā bājāvarī
no translation in English
▷ (सुखाचे)(सुवळे)(पोटीचे)(बाळकापासुनी)
▷ (शंकर)(शेल्याचा)(चांदवा)(बाजावरी)
pas de traduction en français
[19] id = 101077
लकडे मिरा - Lakade Mira
Village बाभळगाव - Babhalgaon
पाटान पाणी जात उसासंगट जाईला
सुख बाळाच्या आईला
pāṭāna pāṇī jāta usāsaṅgaṭa jāīlā
sukha bāḷācyā āīlā
no translation in English
▷ (पाटान) water, class (उसासंगट) will_go
▷ (सुख)(बाळाच्या)(आईला)
pas de traduction en français
[20] id = 101078
बारबोले शकुंतला - Barbole Shakuntala
Village दारफळ - Darphal
काळीन चंद्रकळा नेसावी बाजावरी
चौघा लेकाच्या राजांवरी वडील बहिणीच्या
kāḷīna candrakaḷā nēsāvī bājāvarī
caughā lēkācyā rājāmvarī vaḍīla bahiṇīcyā
no translation in English
▷ (काळीन)(चंद्रकळा)(नेसावी)(बाजावरी)
▷ (चौघा)(लेकाच्या)(राजांवरी)(वडील)(बहिणीच्या)
pas de traduction en français
[21] id = 101079
बनसोडे शांता - Bansode Shanta
Village जामगांव - Jamgaon
आग दुबळ ग पन माझ आसच राहुदी
लेकाच लेकीच राज्य जन्माला जाऊदी
āga dubaḷa ga pana mājha āsaca rāhudī
lēkāca lēkīca rājya janmālā jāūdī
no translation in English
▷  O (दुबळ) * (पन) my (आसच)(राहुदी)
▷ (लेकाच)(लेकीच)(राज्य)(जन्माला)(जाऊदी)
pas de traduction en français
[22] id = 101080
येवले शांता - Yewale Shanta
Village पाचाणे - Pachane
जोड मोटाच पाणी उसाबरोबर भोईला
राज लेकाचा माईला
jōḍa mōṭāca pāṇī ausābarōbara bhōīlā
rāja lēkācā māīlā
no translation in English
▷ (जोड)(मोटाच) water, (उसाबरोबर)(भोईला)
▷  King (लेकाचा)(माईला)
pas de traduction en français
[23] id = 101081
खराडे लक्ष्मी - Kharade Lakshmi
Village कोल्हापूर शहर - Kolhapur City
लेकाच राज्य जशी बुटीतली केळ
जशी बुटीतली केळ रोज नेतर पाणी गळ
lēkāca rājya jaśī buṭītalī kēḷa
jaśī buṭītalī kēḷa rōja nētara pāṇī gaḷa
no translation in English
▷ (लेकाच)(राज्य)(जशी)(बुटीतली) did
▷ (जशी)(बुटीतली) did (रोज)(नेतर) water, (गळ)
pas de traduction en français
[24] id = 101082
राऊत कलावती - Raut Kalavati
Village माढा - Madha
लुगड्याची घडी घडी मोडीते बाजवरी
चौघा लेकांच्या राजावरी
lugaḍyācī ghaḍī ghaḍī mōḍītē bājavarī
caughā lēkāñcyā rājāvarī
no translation in English
▷ (लुगड्याची)(घडी)(घडी)(मोडीते)(बाजवरी)
▷ (चौघा)(लेकांच्या)(राजावरी)
pas de traduction en français
[25] id = 101083
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
माझ्या ना बाळासाठी माझ झालय गळगे
पोटीचा होईन हिरा तवा कळन तुला सगळ
mājhyā nā bāḷāsāṭhī mājha jhālaya gaḷagē
pōṭīcā hōīna hirā tavā kaḷana tulā sagaḷa
no translation in English
▷  My * (बाळासाठी) my (झालय)(गळगे)
▷ (पोटीचा)(होईन)(हिरा)(तवा)(कळन) to_you (सगळ)
pas de traduction en français
[26] id = 101084
शेटे मालती - Shete Malti
Village पानगाव - Pangaon
शंभर माझ गोत नाही गोताची गरज
पोटीचे बाळ माझे माझे किल्ल्याच बुरुज
śambhara mājha gōta nāhī gōtācī garaja
pōṭīcē bāḷa mājhē mājhē killayāca buruja
no translation in English
▷ (शंभर) my (गोत) not (गोताची)(गरज)
▷ (पोटीचे) son (माझे)(माझे)(किल्ल्याच)(बुरुज)
pas de traduction en français
[27] id = 101085
खकाळ शकूंतला - Khakal Shakuntala
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
जाईन शेताला नदर मपली चौकड
आणि सुन कातराच्या आड
jāīna śētālā nadara mapalī caukaḍa
āṇi suna kātarācyā āḍa
no translation in English
▷ (जाईन)(शेताला)(नदर)(मपली)(चौकड)
▷ (आणि)(सुन)(कातराच्या)(आड)
pas de traduction en français
[28] id = 101086
मोरे चंपाबाई रामराव - More Champabai Ramrao
Village शेल्लाळ - Shellal
उदासल माझ मन झाडा राहीनी ग पान
बाळ राजाला देखुन तुम्हा देखुन समाधान
udāsala mājha mana jhāḍā rāhīnī ga pāna
bāḷa rājālā dēkhuna tumhā dēkhuna samādhāna
no translation in English
▷ (उदासल) my (मन)(झाडा)(राहीनी) * (पान)
▷  Son (राजाला)(देखुन)(तुम्हा)(देखुन)(समाधान)
pas de traduction en français
[29] id = 102423
सोनावणे जनाबाई फतुजी - Sonavane Jana
Fatuji

Village आदुर - Adur
किती हात जोडु नाच्यारी मावलीला
पलटुनी गेली माया लेकाच्या राजी
kitī hāta jōḍu nācyārī māvalīlā
palaṭunī gēlī māyā lēkācyā rājī
no translation in English
▷ (किती) hand (जोडु)(नाच्यारी)(मावलीला)
▷ (पलटुनी) went (माया)(लेकाच्या)(राजी)
pas de traduction en français
[30] id = 102424
रणपिसे अंजना - Ranpise Anjana
Village ममदापूर - Mamadapur
भुक लागली पोटाला किती भुकेला होकारु
माझ्या बाळाच्या मळ्यात पाणी लागले झोकारु
bhuka lāgalī pōṭālā kitī bhukēlā hōkāru
mājhyā bāḷācyā maḷyāta pāṇī lāgalē jhōkāru
no translation in English
▷  Hunger (लागली)(पोटाला)(किती)(भुकेला)(होकारु)
▷  My (बाळाच्या)(मळ्यात) water, (लागले)(झोकारु)
pas de traduction en français
[31] id = 102428
हिवडे लक्ष्मी बाबासाहेब - Hivde Lakshmi Babasaheb
Village वरखेड - Varkhed
पाटील पांढर्याने माझ भरील अंगण
बाळाला माझ्या राज्य कौराला मागण
pāṭīla pāṇḍharyānē mājha bharīla aṅgaṇa
bāḷālā mājhyā rājya kaurālā māgaṇa
no translation in English
▷ (पाटील)(पांढर्याने) my (भरील)(अंगण)
▷ (बाळाला) my (राज्य)(कौराला)(मागण)
pas de traduction en français
[32] id = 102430
कांबळे मुक्ताबाई - Kamble Mukta
Village हांडरगुळी - Handarguli
लुगड्याची घडी उचलीते रागराग
समजाविता माझा वाघ
lugaḍyācī ghaḍī ucalītē rāgarāga
samajāvitā mājhā vāgha
no translation in English
▷ (लुगड्याची)(घडी)(उचलीते)(रागराग)
▷ (समजाविता) my (वाघ)
pas de traduction en français
[33] id = 102442
मोरे चंपाबाई रामराव - More Champabai Ramrao
Village शेल्लाळ - Shellal
धनभरी बाई गोत आणि या गोताचा पसारा
उंच झाडाचा आसरा राजस बाळा याचा
dhanabharī bāī gōta āṇi yā gōtācā pasārā
uñca jhāḍācā āsarā rājasa bāḷā yācā
no translation in English
▷ (धनभरी) woman (गोत)(आणि)(या)(गोताचा)(पसारा)
▷ (उंच)(झाडाचा)(आसरा)(राजस) child (याचा)
pas de traduction en français
[34] id = 102444
चव्हाणके शेवंता - Chavanke Shevanta
Village कितीगळी - Kitigali
चिंचाट्या सावल्या गेल्यात कोस कोस
आंब्याच्या सावलीला राज्य कर सावकाश
ciñcāṭyā sāvalyā gēlyāta kōsa kōsa
āmbyācyā sāvalīlā rājya kara sāvakāśa
no translation in English
▷ (चिंचाट्या)(सावल्या)(गेल्यात)(कोस)(कोस)
▷ (आंब्याच्या)(सावलीला)(राज्य) doing (सावकाश)
pas de traduction en français
[35] id = 102445
चव्हाणके शेवंता - Chavanke Shevanta
Village कितीगळी - Kitigali
चिचाच्या सावल्या पांगल्या गावोगावी
आंब्याच्या सावलीला राज्य करा नानाताई
cicācyā sāvalyā pāṅgalyā gāvōgāvī
āmbyācyā sāvalīlā rājya karā nānātāī
no translation in English
▷ (चिचाच्या)(सावल्या)(पांगल्या)(गावोगावी)
▷ (आंब्याच्या)(सावलीला)(राज्य) doing (नानाताई)
pas de traduction en français
[36] id = 102446
निलंगेकर नागीणबाई - Nilangekar Nagin
Village निलंगा - Nilanga
आज सासुरवाशीन घरी जात्याच झाडन
पोटीच्या बाळकान कुठे फिटल पारन
āja sāsuravāśīna gharī jātyāca jhāḍana
pōṭīcyā bāḷakāna kuṭhē phiṭala pārana
no translation in English
▷ (आज)(सासुरवाशीन)(घरी)(जात्याच)(झाडन)
▷ (पोटीच्या)(बाळकान)(कुठे)(फिटल)(पारन)
pas de traduction en français
[37] id = 102449
आढाव परिगाबाई बापुराव - Adhaw Parigabai Bapurao
Village खैरी - Khiri
लेक तुझा कारभारी सुन तुझी घ्याया द्याया
गंधारी बाई आल रात जाते पाह्या
lēka tujhā kārabhārī suna tujhī ghyāyā dyāyā
gandhārī bāī āla rāta jātē pāhyā
no translation in English
▷ (लेक) your (कारभारी)(सुन)(तुझी)(घ्याया)(द्याया)
▷ (गंधारी) woman here_comes (रात) am_going (पाह्या)
pas de traduction en français
[38] id = 102450
बुधवत चंद्रभागा - Budhvat Chandrabhaga
Village सोयगाव - Soyagaon
लेकी लेकुरवाळी सुना पदर करणी
असा आल राज्य तुला मंडप धरणी
lēkī lēkuravāḷī sunā padara karaṇī
asā āla rājya tulā maṇḍapa dharaṇī
no translation in English
▷ (लेकी)(लेकुरवाळी)(सुना)(पदर) doing
▷ (असा) here_comes (राज्य) to_you (मंडप)(धरणी)
pas de traduction en français
[39] id = 106337
बोले भारतीबाई - Bole Bharati
Village नळदुर्ग - Naldurg
पोटीच्या परास पाठीचा पंडीत
आला नगर धुंडीत
pōṭīcyā parāsa pāṭhīcā paṇḍīta
ālā nagara dhuṇḍīta
no translation in English
▷ (पोटीच्या)(परास)(पाठीचा)(पंडीत)
▷  Here_comes (नगर)(धुंडीत)
pas de traduction en français
[40] id = 106353
नरोडे कालींदीबाई सुकनारपाटील - Narode Kalindi
Suknarpatil

Village गंगापूर - Gangapur
पाठ नाही भाऊ पोटी मला दिला लाल
याच्या जिवावरी मला झाल समाधान
pāṭha nāhī bhāū pōṭī malā dilā lāla
yācyā jivāvarī malā jhāla samādhāna
no translation in English
▷ (पाठ) not brother (पोटी)(मला)(दिला)(लाल)
▷  Of_his_place (जिवावरी)(मला)(झाल)(समाधान)
pas de traduction en français
[41] id = 106354
चंदनशिवे सोनाबाई नारायण - Chandanshive Sona Narayan
Village सोलापूर - Solapur
लेकाच्या माईइला कशाचा बाई तोटा
पाणी हौदाला मारी लाटा
lēkācyā māīilā kaśācā bāī tōṭā
pāṇī haudālā mārī lāṭā
no translation in English
▷ (लेकाच्या)(माईइला)(कशाचा) woman (तोटा)
▷  Water, (हौदाला)(मारी)(लाटा)
pas de traduction en français
[42] id = 106355
कसबे नाजुका प्रल्हाद - Kasbe Najuka Pralhad
Village सोलापूर - Solapur
धडीभर धडी धडी लोळती जमीनीला
मावल्या मातेला राज दंडत कामीनीला
dhaḍībhara dhaḍī dhaḍī lōḷatī jamīnīlā
māvalyā mātēlā rāja daṇḍata kāmīnīlā
no translation in English
▷ (धडीभर)(धडी)(धडी)(लोळती)(जमीनीला)
▷ (मावल्या)(मातेला) king (दंडत)(कामीनीला)
pas de traduction en français
[43] id = 107108
टाकरस कासा - Takras Kasa
Village धमधम - Dhamdham
शेजीचा फिटला पांग मपला आला घोड्यावरी
तान्ह्या माझ्या बाळराज हेल रची गाड्यावरी
śējīcā phiṭalā pāṅga mapalā ālā ghōḍyāvarī
tānhyā mājhyā bāḷarāja hēla racī gāḍyāvarī
no translation in English
▷ (शेजीचा)(फिटला)(पांग)(मपला) here_comes horse_back
▷ (तान्ह्या) my (बाळराज)(हेल)(रची)(गाड्यावरी)
pas de traduction en français
[44] id = 97502
पवार कमल - Pawar Kamal
Village हासाळा - Hasala
जरीच ग पातळ नेसती पलगांवर
दोघा लेकाच्या राज्यावर प्राणाची गवळण माझी
jarīca ga pātaḷa nēsatī palagāmvara
dōghā lēkācyā rājyāvara prāṇācī gavaḷaṇa mājhī
no translation in English
▷ (जरीच) * (पातळ)(नेसती)(पलगांवर)
▷ (दोघा)(लेकाच्या)(राज्यावर)(प्राणाची)(गवळण) my
pas de traduction en français
[45] id = 97503
भोसले रखमा - Bhosale Rakhma
Village जेऊर - Jeur
लुगड घेतल जशी साबणाची वडी
माझ्या बाळाईची घेणाराची दिष्ट काढी
lugaḍa ghētala jaśī sābaṇācī vaḍī
mājhyā bāḷāīcī ghēṇārācī diṣṭa kāḍhī
no translation in English
▷ (लुगड)(घेतल)(जशी)(साबणाची)(वडी)
▷  My (बाळाईची)(घेणाराची)(दिष्ट)(काढी)
pas de traduction en français
[46] id = 97504
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
इस्तारीक ग ताट वर झाकीते आडवण
बाळ धाडीते बोळवण
istārīka ga tāṭa vara jhākītē āḍavaṇa
bāḷa dhāḍītē bōḷavaṇa
no translation in English
▷ (इस्तारीक) * (ताट)(वर)(झाकीते)(आडवण)
▷  Son (धाडीते)(बोळवण)
pas de traduction en français
[47] id = 68242
पवार इंदिरा - Pawar Indira
Village पानगाव - Pangaon
लुगड्याची धडी धडी मोडते बाजवरी
अशी जुळ्या पुत्राच्या राजवरी
lugaḍyācī dhaḍī dhaḍī mōḍatē bājavarī
aśī juḷyā putrācyā rājavarī
no translation in English
▷ (लुगड्याची)(धडी)(धडी)(मोडते)(बाजवरी)
▷ (अशी)(जुळ्या)(पुत्राच्या)(राजवरी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Satisfaction in the kingdom of son
⇑ Top of page ⇑