Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= D10-03-03j04
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class D:X-3.3jiv (D10-03-03j04)
(45 records)

Display songs in class at higher level (D10-03-03j)
Display complete classification scheme (3615 classes)

D:X-3.3jiv (D10-03-03j04) - Mother attached to son / Wonders at his personality / Appearance / Coquettish

[1] id = 21101
मरगळे गंगू - Margale Gangu
Village दासवे - Dasve
संबल्याचा सोगा टाकीला पाठीवरी
बाळ नटत गेल सुताराच्या नेटावरी
sambalyācā sōgā ṭākīlā pāṭhīvarī
bāḷa naṭata gēla sutārācyā nēṭāvarī
no translation in English
▷ (संबल्याचा)(सोगा)(टाकीला)(पाठीवरी)
▷  Son (नटत) gone (सुताराच्या)(नेटावरी)
pas de traduction en français
[2] id = 21102
बोरकर फुला - Borkar Phula
Village रिहे - Rihe
काय सांगू सयांनो माझ्या हरीच नटण
आता शोभा देती छाती वरील बटण
kāya sāṅgū sayānnō mājhyā harīca naṭaṇa
ātā śōbhā dētī chātī varīla baṭaṇa
no translation in English
▷  Why (सांगू)(सयांनो) my (हरीच)(नटण)
▷ (आता)(शोभा)(देती)(छाती)(वरील)(बटण)
pas de traduction en français
[3] id = 21103
उभे विमल - Ubhe Vimal
Village कोळवडे - Kolavade
चिटाची पैरण वर चांदीची बटण
बाळायाच माझ्या बघ हिर्याच नटण
ciṭācī pairaṇa vara cāndīcī baṭaṇa
bāḷāyāca mājhyā bagha hiryāca naṭaṇa
no translation in English
▷ (चिटाची)(पैरण)(वर)(चांदीची)(बटण)
▷ (बाळायाच) my (बघ)(हिर्याच)(नटण)
pas de traduction en français
[4] id = 21104
मोरे बबा - More Baba
Village दासवे - Dasve
बाळगजीला माझ्या तपल रुप दंड
काळीना घोंगडी त्याला लावील लाल गोंड
bāḷagajīlā mājhyā tapala rupa daṇḍa
kāḷīnā ghōṅgaḍī tyālā lāvīla lāla gōṇḍa
no translation in English
▷ (बाळगजीला) my (तपल) form (दंड)
▷ (काळीना)(घोंगडी)(त्याला)(लावील)(लाल)(गोंड)
pas de traduction en français
[5] id = 21105
दाभाडे शेवंता - Dabhade Shewanta
Village आंदेसे - Andeshe
किती नटशील तू तर घोड्यावरल्या मुला
तुझ्या सवाई सरजाबाळ आहे मना
kitī naṭaśīla tū tara ghōḍyāvaralyā mulā
tujhyā savāī sarajābāḷa āhē manā
no translation in English
▷ (किती)(नटशील) you wires (घोड्यावरल्या) children
▷  Your (सवाई)(सरजाबाळ)(आहे)(मना)
pas de traduction en français
[6] id = 30875
कांबळे शाहू - Kamble Shahu
Village नांदगाव - Nandgaon
किती नटशीन नट माझ्या नटणीच्या
आता माझ्या बाळा शीण माझ्या पैठणीच्या
kitī naṭaśīna naṭa mājhyā naṭaṇīcyā
ātā mājhyā bāḷā śīṇa mājhyā paiṭhaṇīcyā
no translation in English
▷ (किती)(नटशीन)(नट) my (नटणीच्या)
▷ (आता) my child (शीण) my (पैठणीच्या)
pas de traduction en français
[7] id = 30876
कांबळे शाहू - Kamble Shahu
Village नांदगाव - Nandgaon
नटव्या नटशील नको नटू माझ्या दारी
तुझीया सवाई आहे माझ्या घरी
naṭavyā naṭaśīla nakō naṭū mājhyā dārī
tujhīyā savāī āhē mājhyā gharī
no translation in English
▷ (नटव्या)(नटशील) not (नटू) my (दारी)
▷ (तुझीया)(सवाई)(आहे) my (घरी)
pas de traduction en français
[8] id = 46691
शिंदे लक्ष्मी - Shinde lakshmi
Village कडकनाथवाडी - Kadaknathwadi
अंगात अंगरखा दोन्ही बगलात दोन खिसा
त्याला चांदीची बटण लाव
aṅgāta aṅgarakhā dōnhī bagalāta dōna khisā
tyālā cāndīcī baṭaṇa lāva
no translation in English
▷ (अंगात)(अंगरखा) both (बगलात) two (खिसा)
▷ (त्याला)(चांदीची)(बटण) put
pas de traduction en français
[9] id = 46692
शिंदे लक्ष्मी - Shinde lakshmi
Village कडकनाथवाडी - Kadaknathwadi
अंगात अंगरखा कपकालेट त्याच नाव
बटण सैल सद-याला नेणंत्या बाळाची
aṅgāta aṅgarakhā kapakālēṭa tyāca nāva
baṭaṇa saila sada-yālā nēṇantyā bāḷācī
no translation in English
▷ (अंगात)(अंगरखा)(कपकालेट)(त्याच)(नाव)
▷ (बटण)(सैल)(सद-याला)(नेणंत्या)(बाळाची)
pas de traduction en français
[10] id = 66089
ठोंबरे द्रौपदी - Thombare Dropadi
Village मांडकी - Mandki
नाक्याचे डोळे गंभी ओतीच्या भोपया
केशरी गंधीला काडी घेतली लावाया
nākyācē ḍōḷē gambhī ōtīcyā bhōpayā
kēśarī gandhīlā kāḍī ghētalī lāvāyā
no translation in English
▷ (नाक्याचे)(डोळे)(गंभी)(ओतीच्या)(भोपया)
▷ (केशरी)(गंधीला)(काडी)(घेतली)(लावाया)
pas de traduction en français
[11] id = 67841
दिघे मंदा - Dighe Manda
Village कोंढुर - Kondhur
अंगात अंगरखा वर जाकीट लहर्या मारी
बाळ गाडीच्या हेल्यावरी
aṅgāta aṅgarakhā vara jākīṭa laharyā mārī
bāḷa gāḍīcyā hēlyāvarī
no translation in English
▷ (अंगात)(अंगरखा)(वर)(जाकीट)(लहर्या)(मारी)
▷  Son (गाडीच्या)(हेल्यावरी)
pas de traduction en français
[12] id = 68741
येडोलीकर शांताबाई महादेव - Yedolikar Shanta Mahadev
Village सांगली - Sangli
किती नटशील सदा गावाला गेल्यावानी
बाळा माझ डोळ सदा सुरमा लेल्यावाणी
kitī naṭaśīla sadā gāvālā gēlyāvānī
bāḷā mājha ḍōḷa sadā suramā lēlyāvāṇī
no translation in English
▷ (किती)(नटशील)(सदा)(गावाला)(गेल्यावानी)
▷  Child my (डोळ)(सदा)(सुरमा)(लेल्यावाणी)
pas de traduction en français
[13] id = 71939
पवार मालन - Pawar Malan
Village वांगी - Vangi
असा अंगात आंगरखा वर जाकीट घाल नवा
माझ्या नेणंत्या राघोबाला सदा नटण्याची सव
asā aṅgāta āṅgarakhā vara jākīṭa ghāla navā
mājhyā nēṇantyā rāghōbālā sadā naṭaṇyācī sava
no translation in English
▷ (असा)(अंगात)(आंगरखा)(वर)(जाकीट)(घाल)(नवा)
▷  My (नेणंत्या)(राघोबाला)(सदा)(नटण्याची)(सव)
pas de traduction en français
[14] id = 73005
राजगुरु अनुसया - Rajguru Anusaya
Village कुंभारी - Kumbhari
नटुन थटुन कुठ चालला बनुन
आई मारी हाका तुला साहेब म्हणुन
naṭuna thaṭuna kuṭha cālalā banuna
āī mārī hākā tulā sāhēba mhaṇuna
no translation in English
▷ (नटुन)(थटुन)(कुठ)(चालला)(बनुन)
▷ (आई)(मारी)(हाका) to_you (साहेब)(म्हणुन)
pas de traduction en français
[15] id = 99456
गायकवाड भीमबाई - Gaykwad Bhimabai
Village कारूंड - Karund
दिष्ट ग होती तुला होतीया खडोखड्या
नेनंत्या राघुला आरसा लागतो घडोघड्या
diṣṭa ga hōtī tulā hōtīyā khaḍōkhaḍyā
nēnantyā rāghulā ārasā lāgatō ghaḍōghaḍyā
no translation in English
▷ (दिष्ट) * (होती) to_you (होतीया)(खडोखड्या)
▷ (नेनंत्या)(राघुला)(आरसा)(लागतो)(घडोघड्या)
pas de traduction en français
[16] id = 99457
बांगर पार्वती - Bangar Parvati
Village खडकी पिंपळगाव - Khadki Pimpalgaon
माझ्या सोबतीण चांभाराची रई जाई
बाळाच्या जोड्याला रेशीम भर लई
mājhyā sōbatīṇa cāmbhārācī raī jāī
bāḷācyā jōḍyālā rēśīma bhara laī
no translation in English
▷  My (सोबतीण)(चांभाराची)(रई)(जाई)
▷ (बाळाच्या)(जोड्याला)(रेशीम)(भर)(लई)
pas de traduction en français
[17] id = 99458
सोनवणे सखू - Sonawane Sakhu
Village बारामती - Baramati
किती ग नटशील नको नटु माझ्या दारी
तुझ्या उन चढ हैत शिपायी माझ्या घरी
kitī ga naṭaśīla nakō naṭu mājhyā dārī
tujhyā una caḍha haita śipāyī mājhyā gharī
no translation in English
▷ (किती) * (नटशील) not (नटु) my (दारी)
▷  Your (उन)(चढ)(हैत)(शिपायी) my (घरी)
pas de traduction en français
[18] id = 99462
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
किती रे नटशील तुझ नटन मला ठाव
चालताना भुज लव
kitī rē naṭaśīla tujha naṭana malā ṭhāva
cālatānā bhuja lava
no translation in English
▷ (किती)(रे)(नटशील) your (नटन)(मला)(ठाव)
▷ (चालताना)(भुज) put
pas de traduction en français
[19] id = 99463
बागूल ठकू - Bagul Thaku
Village शिरुर - Shirur
बाजारात जायला माझ नटईनटाला
चंदनाचा टिळा कपाळी टिकला
bājārāta jāyalā mājha naṭīnaṭālā
candanācā ṭiḷā kapāḷī ṭikalā
no translation in English
▷ (बाजारात)(जायला) my (नटईनटाला)
▷ (चंदनाचा)(टिळा)(कपाळी)(टिकला)
pas de traduction en français
[20] id = 99464
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
किती रे नटशील भुवया उडवीशील
सुरया गंधाला भिडवशील
kitī rē naṭaśīla bhuvayā uḍavīśīla
surayā gandhālā bhiḍavaśīla
no translation in English
▷ (किती)(रे)(नटशील)(भुवया)(उडवीशील)
▷ (सुरया)(गंधाला)(भिडवशील)
pas de traduction en français
[21] id = 99465
दडस लक्ष्मी - Dadas Laxmi
Village बांगर्डे - Bangarde
अंगात अंगारा वरनं घातीला काळा कोट
शोभा देयाला लेवा बुट
aṅgāta aṅgārā varanaṁ ghātīlā kāḷā kōṭa
śōbhā dēyālā lēvā buṭa
no translation in English
▷ (अंगात)(अंगारा)(वरनं)(घातीला)(काळा)(कोट)
▷ (शोभा)(देयाला)(लेवा)(बुट)
pas de traduction en français
[22] id = 99466
गायकवाड राजुबाई - Gaykwad Raju
Village पोहरेगाव - Poharegaon
अंगात अंगडक पायात काळा बुट
नेनंता हरी माझ्या आजुळाला जाया नट
aṅgāta aṅgaḍaka pāyāta kāḷā buṭa
nēnantā harī mājhyā ājuḷālā jāyā naṭa
no translation in English
▷ (अंगात)(अंगडक)(पायात)(काळा)(बुट)
▷  Younger (हरी) my (आजुळाला)(जाया)(नट)
pas de traduction en français
[23] id = 99467
पवार इंदिरा - Pawar Indira
Village पानगाव - Pangaon
नटुन फुगुन कुठ चालला ठकडा
याच्या टोपीचा भांग वाकडा
naṭuna phuguna kuṭha cālalā ṭhakaḍā
yācyā ṭōpīcā bhāṅga vākaḍā
no translation in English
▷ (नटुन)(फुगुन)(कुठ)(चालला)(ठकडा)
▷  Of_his_place (टोपीचा)(भांग)(वाकडा)
pas de traduction en français
[24] id = 99468
इंगळे विठाबाई - Engle Vithabai
Village वैजापुर - Viijapur
पायामधी बुट वाड्यावर आला निट
पहा ग बायानो माझ्या छबील्याचा थाट
pāyāmadhī buṭa vāḍyāvara ālā niṭa
pahā ga bāyānō mājhyā chabīlyācā thāṭa
no translation in English
▷ (पायामधी)(बुट)(वाड्यावर) here_comes (निट)
▷ (पहा) * (बायानो) my (छबील्याचा)(थाट)
pas de traduction en français
[25] id = 99469
भोसले विमल - Bhosale Vimal
Village अरणी - Arani
हा ग रस्त्यानी चालला माझा केकत केवडा
बाळ माझा महादेवाचा गंध डाळींबी एवढा
hā ga rastyānī cālalā mājhā kēkata kēvaḍā
bāḷa mājhā mahādēvācā gandha ḍāḷīmbī ēvaḍhā
no translation in English
▷ (हा) * on_the_road (चालला) my (केकत)(केवडा)
▷  Son my (महादेवाचा)(गंध)(डाळींबी)(एवढा)
pas de traduction en français
[26] id = 100426
साळुंके चंद्रकला - Salunkhe Chandrakala
Village धामारी - Dhamari
सांगुनी धाडीती सोनाराला
बटन माझ लेणाराला
sāṅgunī dhāḍītī sōnārālā
baṭana mājha lēṇārālā
no translation in English
▷ (सांगुनी)(धाडीती)(सोनाराला)
▷ (बटन) my (लेणाराला)
pas de traduction en français
[27] id = 100427
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
कितर नटशील तुझ नटन मला ठाव
चालताना भुज लव
kitara naṭaśīla tujha naṭana malā ṭhāva
cālatānā bhuja lava
no translation in English
▷ (कितर)(नटशील) your (नटन)(मला)(ठाव)
▷ (चालताना)(भुज) put
pas de traduction en français
[28] id = 100428
वाजे सखुबाई - Vage Sakhubai
Village बेलवंडी - Belvandi
अंगात अंगरखा कुठ चालला बनुनी
बाळा माझ्या सखारामा हाका मारीते शिपाई म्हणुनी
aṅgāta aṅgarakhā kuṭha cālalā banunī
bāḷā mājhyā sakhārāmā hākā mārītē śipāī mhaṇunī
no translation in English
▷ (अंगात)(अंगरखा)(कुठ)(चालला)(बनुनी)
▷  Child my (सखारामा)(हाका)(मारीते)(शिपाई)(म्हणुनी)
pas de traduction en français
[29] id = 100429
माने सुमन - Mane Suman
Village तळवडी - Talwadi
अंगात ग अंगरखा त्याच्या पायानी ग घाला बुट
नेणंता माझा राघु बाळा आजुळा जाया नट
aṅgāta ga aṅgarakhā tyācyā pāyānī ga ghālā buṭa
nēṇantā mājhā rāghu bāḷā ājuḷā jāyā naṭa
no translation in English
▷ (अंगात) * (अंगरखा)(त्याच्या)(पायानी) * (घाला)(बुट)
▷  Younger my (राघु) child (आजुळा)(जाया)(नट)
pas de traduction en français
[30] id = 100430
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
कितीर नटशील भवया अडवी शील
सुरमा गंधाला भिडविशील
kitīra naṭaśīla bhavayā aḍavī śīla
suramā gandhālā bhiḍaviśīla
no translation in English
▷ (कितीर)(नटशील)(भवया)(अडवी)(शील)
▷ (सुरमा)(गंधाला)(भिडविशील)
pas de traduction en français
[31] id = 100431
गजभिये लहानाबाई किसन - Gajbhiye Lahanbai Kisan
Village हेटीकुंडी - Hetikundi
वाटीन चालला नटुनट चाले
हासत हसत मैनाशी बोले
vāṭīna cālalā naṭunaṭa cālē
hāsata hasata maināśī bōlē
no translation in English
▷ (वाटीन)(चालला)(नटुनट)(चाले)
▷ (हासत)(हसत)(मैनाशी)(बोले)
pas de traduction en français
[32] id = 100432
शिंदे लक्ष्मी - Shinde Lakshmi
Village सुपतगाव - Supatgaon
हातात हिरवी दंती पायात काळा बुट
डाव्या हातात सिगारेट गहीनाथ बाळाच्या
hātāta hiravī dantī pāyāta kāḷā buṭa
ḍāvyā hātāta sigārēṭa gahīnātha bāḷācyā
no translation in English
▷ (हातात) green (दंती)(पायात)(काळा)(बुट)
▷ (डाव्या)(हातात)(सिगारेट)(गहीनाथ)(बाळाच्या)
pas de traduction en français
[33] id = 100433
हत्तरगे सुभद्रा - Hattarge Subhadra
Village होळी - Holi
किथी नटचिल नट माझ्या नांरगीच्या फुला
माझी नदर हुईल तुला माझ्या भरत बाळा
kithī naṭacila naṭa mājhyā nāṇragīcyā phulā
mājhī nadara huīla tulā mājhyā bharata bāḷā
no translation in English
▷ (किथी)(नटचिल)(नट) my (नांरगीच्या) flowers
▷  My (नदर)(हुईल) to_you my (भरत) child
pas de traduction en français
[34] id = 100434
राजगुरु अनुसया - Rajguru Anusaya
Village कुंभारी - Kumbhari
किती नटशील बाळा माझ्या नटणीच्या
चतुर दादा माझा सीटा माझ्या पैठणीच्या
kitī naṭaśīla bāḷā mājhyā naṭaṇīcyā
catura dādā mājhā sīṭā mājhyā paiṭhaṇīcyā
no translation in English
▷ (किती)(नटशील) child my (नटणीच्या)
▷ (चतुर)(दादा) my Sita my (पैठणीच्या)
pas de traduction en français
[35] id = 100435
रणसिंगारे लोचनाबाई बाजीरावपंत - Ranasingare Lochana Bajirao
Village सोलापूर - Solapur
किती नटशील तुझ नटन मला ठाव
गंध पणाला लेव
kitī naṭaśīla tujha naṭana malā ṭhāva
gandha paṇālā lēva
no translation in English
▷ (किती)(नटशील) your (नटन)(मला)(ठाव)
▷ (गंध)(पणाला)(लेव)
pas de traduction en français
[36] id = 101856
रणसिंगारे लोचनाबाई बाजीरावपंत - Ranasingare Lochana Bajirao
Village सोलापूर - Solapur
नटुनी थटुनी राही रुंदावनी आला
माझ्या बाळ राजा म्हणी आनंद मज झाला
naṭunī thaṭunī rāhī rundāvanī ālā
mājhyā bāḷa rājā mhaṇī ānanda maja jhālā
no translation in English
▷ (नटुनी)(थटुनी) stays (रुंदावनी) here_comes
▷  My son king (म्हणी)(आनंद)(मज)(झाला)
pas de traduction en français
[37] id = 102292
रणपिसे नाजू - Ranpise Naju
Village गोंदवले बु. - Gondawale
तांबड पटईका बांध सोप्याच्या सावलीला
माझी बाळ वाट कौतीक मावलीला
tāmbaḍa paṭīkā bāndha sōpyācyā sāvalīlā
mājhī bāḷa vāṭa kautīka māvalīlā
no translation in English
▷ (तांबड)(पटईका)(बांध)(सोप्याच्या)(सावलीला)
▷  My son (वाट)(कौतीक)(मावलीला)
pas de traduction en français
[38] id = 102302
आढाव नादरा - Adhaw Natara
Village घायगाव - Ghaygaon
लेक लाड तुझा जेथे तेथे
पायातली बुट घेते झंपाराला सिट
lēka lāḍa tujhā jēthē tēthē
pāyātalī buṭa ghētē jhampārālā siṭa
no translation in English
▷ (लेक)(लाड) your (जेथे)(तेथे)
▷ (पायातली)(बुट)(घेते)(झंपाराला) Sita
pas de traduction en français
[39] id = 102325
पगारे रुक्मिणी - Pagare Rukhamini
Village पुणतांबा - Puntamba
नटुन थटुन कुठा चालला बसुन
नार हाका मारी तुला शिपाई म्हणुन
naṭuna thaṭuna kuṭhā cālalā basuna
nāra hākā mārī tulā śipāī mhaṇuna
no translation in English
▷ (नटुन)(थटुन)(कुठा)(चालला)(बसुन)
▷ (नार)(हाका)(मारी) to_you (शिपाई)(म्हणुन)
pas de traduction en français
[40] id = 102349
शेळके रेणुका - Shelke Renuka
Village गुणवडी - Gunawadi
उशीला देते उशी देते जाईच्या फुलाची
नेनंत्या हारीला डोई सुवास तेलाची
uśīlā dētē uśī dētē jāīcyā phulācī
nēnantyā hārīlā ḍōī suvāsa tēlācī
no translation in English
▷ (उशीला) give (उशी) give (जाईच्या)(फुलाची)
▷ (नेनंत्या)(हारीला)(डोई)(सुवास)(तेलाची)
pas de traduction en français
[41] id = 102359
भालेराव जानकाबाई सुकडू - Bhalerao Lanka Sukadu
Village शेंदुर्णी - Shendurni
पाटील पटवारी चालल भराभरी
धोतराच्या मीर्या ह्याच्या पडता जोड्यावरी
pāṭīla paṭavārī cālala bharābharī
dhōtarācyā mīryā hyācyā paḍatā jōḍyāvarī
no translation in English
▷ (पाटील)(पटवारी)(चालल)(भराभरी)
▷ (धोतराच्या)(मीर्या)(ह्याच्या)(पडता)(जोड्यावरी)
pas de traduction en français
[42] id = 102382
कांबळे सीमंती विठ्ठल - Kamble Simanti Vitthal
Village सांगली - Sangli
किती नटशील सदा गावाला गेल्यावानी
बाळाची माझ्या जानी उरसाला आल्यावानी
kitī naṭaśīla sadā gāvālā gēlyāvānī
bāḷācī mājhyā jānī urasālā ālyāvānī
no translation in English
▷ (किती)(नटशील)(सदा)(गावाला)(गेल्यावानी)
▷ (बाळाची) my (जानी)(उरसाला)(आल्यावानी)
pas de traduction en français
[43] id = 108440
कांबळे सोनाबाई ग्यानदेव - Kamble Sonabai gyndev
Village नळदुर्ग - Naldurga
उशाला उसवशी जाईच्या फुलाची
डोई सुवास्या तेलाची (सुवास) माझ्या बाळाची
uśālā usavaśī jāīcyā phulācī
ḍōī suvāsyā tēlācī (suvāsa) mājhyā bāḷācī
no translation in English
▷ (उशाला)(उसवशी)(जाईच्या)(फुलाची)
▷ (डोई)(सुवास्या)(तेलाची) ( (सुवास) ) my (बाळाची)
pas de traduction en français
[44] id = 110267
माने सखु - Mane Sakhu
Village घळाटवाडी - Ghalatwadi
UVS-13-54
अत्तर तेलाच्या बाटल्या माझ्या वसरी
खांबाला तुझ्या इंग्लीश भांगला
attara tēlācyā bāṭalyā mājhyā vasarī
khāmbālā tujhyā iṅglīśa bhāṅgalā
Perfume oil bottles in my veranda
For the pillars (as an airfreshner) in the house and your stylish hair
▷ (अत्तर)(तेलाच्या)(बाटल्या) my (वसरी)
▷ (खांबाला) your (इंग्लीश)(भांगला)
pas de traduction en français
[45] id = 113172
वाईकर नंदा - Waikar Nanda
Village वडगाव - Vadgaon
नेसन ग बांडभुड बांड माझ हवशाच
आस तान्ह बाळ माझ चितांग माझ सव्वाशाच
nēsana ga bāṇḍabhuḍa bāṇḍa mājha havaśāca
āsa tānha bāḷa mājha citāṅga mājha savvāśāca
no translation in English
▷ (नेसन) * (बांडभुड) stop my (हवशाच)
▷ (आस)(तान्ह) son my (चितांग) my (सव्वाशाच)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Coquettish
⇑ Top of page ⇑