Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= D10-03-02e01
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class D:X-3.2ei (D10-03-02e01)
(29 records)

Display songs in class at higher level (D10-03-02e)
Display complete classification scheme (3615 classes)

D:X-3.2ei (D10-03-02e01) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son goes to school / Slate, ink

[1] id = 20702
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
शाळेत जातो बाळ बोली कळना राजसाची
आपल्या पित्यापाशी पाटी मागे तो बेगडाची
śāḷēta jātō bāḷa bōlī kaḷanā rājasācī
āpalyā pityāpāśī pāṭī māgē tō bēgaḍācī
no translation in English
▷ (शाळेत) goes son say (कळना)(राजसाची)
▷ (आपल्या)(पित्यापाशी)(पाटी)(मागे)(तो)(बेगडाची)
pas de traduction en français
[2] id = 20703
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
माझ्याना बाळाची भाषा कळना राजसाची
वाणीच माझ बाळ पाटी मागतो बेगडाची
mājhyānā bāḷācī bhāṣā kaḷanā rājasācī
vāṇīca mājha bāḷa pāṭī māgatō bēgaḍācī
no translation in English
▷ (माझ्याना)(बाळाची)(भाषा)(कळना)(राजसाची)
▷ (वाणीच) my son (पाटी)(मागतो)(बेगडाची)
pas de traduction en français
[3] id = 20704
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
शाळेत जातो बाळ देऊ करिते शाईपुडी
आता माझ्या बाळा राघू शिकतो बाराखडी
śāḷēta jātō bāḷa dēū karitē śāīpuḍī
ātā mājhyā bāḷā rāghū śikatō bārākhaḍī
no translation in English
▷ (शाळेत) goes son (देऊ) I_prepare (शाईपुडी)
▷ (आता) my child (राघू)(शिकतो)(बाराखडी)
pas de traduction en français
[4] id = 20705
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
शाळेला जातो बाळ पाटी मागतो खापरीची
गेला रागानी शाळात निरी करतो दोपारची
śāḷēlā jātō bāḷa pāṭī māgatō khāparīcī
gēlā rāgānī śāḷāta nirī karatō dōpāracī
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son (पाटी)(मागतो)(खापरीची)
▷  Has_gone (रागानी)(शाळात)(निरी)(करतो)(दोपारची)
pas de traduction en français
[5] id = 46247
गायकवाड सावित्री किशन - Gaykwad Savitri Kisan
Village टाकळी - Takali
शाळेला जातो बाळ वाट वळणाची
अशी कशी दिसट झाली आडावरच्या बायाची
śāḷēlā jātō bāḷa vāṭa vaḷaṇācī
aśī kaśī disaṭa jhālī āḍāvaracyā bāyācī
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son (वाट)(वळणाची)
▷ (अशी) how (दिसट) has_come (आडावरच्या)(बायाची)
pas de traduction en français
[6] id = 47641
मेटे नागरबाई - Mete Nagarbai
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
पाटी पुस्तका मांडीला झाल वझ
बाळ हरीच माझ्या किती गिन्यानी हुरद तुझ
pāṭī pustakā māṇḍīlā jhāla vajha
bāḷa harīca mājhyā kitī ginyānī hurada tujha
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तका)(मांडीला)(झाल)(वझ)
▷  Son (हरीच) my (किती)(गिन्यानी)(हुरद) your
pas de traduction en français
[7] id = 47642
मेटे नागरबाई - Mete Nagarbai
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
दौत लेखणी शाई सांडला चोपला
नेणंता बाळ हरी विषय सांगतो मातेला
dauta lēkhaṇī śāī sāṇḍalā cōpalā
nēṇantā bāḷa harī viṣaya sāṅgatō mātēlā
no translation in English
▷ (दौत)(लेखणी)(शाई)(सांडला)(चोपला)
▷  Younger son (हरी)(विषय)(सांगतो)(मातेला)
pas de traduction en français
[8] id = 62530
फुंदे द्वारकाबाई - Phunde Dwarka
Village जळगाव - Jalgaon
पाटी पुस्तकाला संग मोमीन ओझ्याला
राघुच्या मपल्या शाळा दंडती राजाला
pāṭī pustakālā saṅga mōmīna ōjhyālā
rāghucyā mapalyā śāḷā daṇḍatī rājālā
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकाला) with (मोमीन)(ओझ्याला)
▷ (राघुच्या)(मपल्या)(शाळा)(दंडती)(राजाला)
pas de traduction en français
[9] id = 68223
केकान गौरी - Kekan Gauri
Village शेळगाव - Shelgaon
शाळेतल्या पंडीताला ह्याला कशाच रडु येत
पाठी बाळाला दप्तराचं वझं होतं
śāḷētalyā paṇḍītālā hyālā kaśāca raḍu yēta
pāṭhī bāḷālā daptarācaṁ vajhaṁ hōtaṁ
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंडीताला)(ह्याला)(कशाच)(रडु)(येत)
▷ (पाठी)(बाळाला)(दप्तराचं)(वझं)(होतं)
pas de traduction en français
[10] id = 72895
निकाळजे सुमन - Nikalge Suman
Village निमगाव गांगर्डी - Nimgaon Gangardi
पाटी पुस्तकानी माझे भरले रांजण
नेनता राघु माझा शाळे ठाकला अंजाण
pāṭī pustakānī mājhē bharalē rāñjaṇa
nēnatā rāghu mājhā śāḷē ṭhākalā añjāṇa
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकानी)(माझे)(भरले)(रांजण)
▷ (नेनता)(राघु) my (शाळे)(ठाकला)(अंजाण)
pas de traduction en français
[11] id = 79380
पाटील इंदु - Patil Indu
Village हासाळा - Hasala
शाळेच्या वाटन तुला कशाच रडु आल
दप्तराच वझ झाल
śāḷēcyā vāṭana tulā kaśāca raḍu āla
daptarāca vajha jhāla
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(वाटन) to_you (कशाच)(रडु) here_comes
▷ (दप्तराच)(वझ)(झाल)
pas de traduction en français
[12] id = 81945
लव्हांडे गिताबाई - Lavhande Gitabai
Village डांगपिंपळगाव - Dangpimpalgaon
हाताचे कडेतोडे आले बाळाला पाहायाला
आता माझा राघु गेला शाळेत लिहायाला
hātācē kaḍētōḍē ālē bāḷālā pāhāyālā
ātā mājhā rāghu gēlā śāḷēta lihāyālā
no translation in English
▷ (हाताचे)(कडेतोडे) here_comes (बाळाला)(पाहायाला)
▷ (आता) my (राघु) has_gone (शाळेत)(लिहायाला)
pas de traduction en français
[13] id = 82666
रोकडे सावित्री - Rokade Savitri
Village सोनगाव - Songaon
शाळेच्या मास्तरा काग येवढा तापयला
सनी तो सुमेध काय अक्षर चुकीयला
śāḷēcyā māstarā kāga yēvaḍhā tāpayalā
sanī tō sumēdha kāya akṣara cukīyalā
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(मास्तरा)(काग)(येवढा)(तापयला)
▷ (सनी)(तो)(सुमेध) why (अक्षर)(चुकीयला)
pas de traduction en français
[14] id = 82667
रोकडे सावित्री - Rokade Savitri
Village सोनगाव - Songaon
शाळेच्या मास्तरा देते धोतराची घडी
सनी तो सुमेध नका बाळाला मारु छडी
śāḷēcyā māstarā dētē dhōtarācī ghaḍī
sanī tō sumēdha nakā bāḷālā māru chaḍī
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(मास्तरा) give (धोतराची)(घडी)
▷ (सनी)(तो)(सुमेध)(नका)(बाळाला)(मारु)(छडी)
pas de traduction en français
[15] id = 87008
गायकवाड मंगल अशोक - Gaykwad Mangal Ashok
Village नळदुर्ग - Naldurg
शाळेला जाताना कशाच रडु आली
पाटी दप्तर जड झाल नैनत्या बाळाला
śāḷēlā jātānā kaśāca raḍu ālī
pāṭī daptara jaḍa jhāla nainatyā bāḷālā
no translation in English
▷ (शाळेला)(जाताना)(कशाच)(रडु) has_come
▷ (पाटी)(दप्तर)(जड)(झाल)(नैनत्या)(बाळाला)
pas de traduction en français
[16] id = 101026
घारे पुतळा - Ghare Putala
Village जअूळ - Jawal
पाटी पुस्तकाच माझ्या मांडीला झाल ओझ
बाळ माझ्या बाळाचा किती गिन्यान ह्रदय तुझ
pāṭī pustakāca mājhyā māṇḍīlā jhāla ōjha
bāḷa mājhyā bāḷācā kitī ginyāna hradaya tujha
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकाच) my (मांडीला)(झाल)(ओझ)
▷  Son my (बाळाचा)(किती)(गिन्यान)(ह्रदय) your
pas de traduction en français
[17] id = 101027
गोरे हौसा - Gore Hausa
Village कारेगाव - Karegaon
शाळेतल्या मुला तुला रडु कशाच येतं
माझ्या ग बाळाला वझं दप्तराच होतं
śāḷētalyā mulā tulā raḍu kaśāca yētaṁ
mājhyā ga bāḷālā vajhaṁ daptarāca hōtaṁ
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) children to_you (रडु)(कशाच)(येतं)
▷  My * (बाळाला)(वझं)(दप्तराच)(होतं)
pas de traduction en français
[18] id = 101028
सैय्यद गजरा - Saiyyad Gajara
Village कोळगाव माळ - Kolgaon Mal
शाळेतल्या बाळा रडु कसे येते
संदीप बाळाला ओझे दप्तराचे होते
śāḷētalyā bāḷā raḍu kasē yētē
sandīpa bāḷālā ōjhē daptarācē hōtē
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) child (रडु)(कसे)(येते)
▷ (संदीप)(बाळाला)(ओझे)(दप्तराचे)(होते)
pas de traduction en français
[19] id = 101029
हिवडे लक्ष्मी बाबासाहेब - Hivde Lakshmi Babasaheb
Village वरखेड - Varkhed
शाळेतील मुला रडु कशाच येत
बाळाला माझ्या वझ दप्तराच होत
śāḷētīla mulā raḍu kaśāca yēta
bāḷālā mājhyā vajha daptarāca hōta
no translation in English
▷ (शाळेतील) children (रडु)(कशाच)(येत)
▷ (बाळाला) my (वझ)(दप्तराच)(होत)
pas de traduction en français
[20] id = 101030
महाबोले सुखजान इठोबा - Mahabole Sukhjan Ithoba
Village नळदुर्ग - Naldurga
नेनंत्या ग राघुला शाळेत जाताना रडु कशाच आल
दप्तर पाठीवरी वझ झाल
nēnantyā ga rāghulā śāḷēta jātānā raḍu kaśāca āla
daptara pāṭhīvarī vajha jhāla
no translation in English
▷ (नेनंत्या) * (राघुला)(शाळेत)(जाताना)(रडु)(कशाच) here_comes
▷ (दप्तर)(पाठीवरी)(वझ)(झाल)
pas de traduction en français
[21] id = 101031
सईदानी इकरानी सैय्यद - Saidani Ikerani Sayyad
Village नळदुर्ग - Naldurg
शाळेतील मुला रडु कशाच येत
पोटीच्या बाळाला वझ दप्तराच होत
śāḷētīla mulā raḍu kaśāca yēta
pōṭīcyā bāḷālā vajha daptarāca hōta
no translation in English
▷ (शाळेतील) children (रडु)(कशाच)(येत)
▷ (पोटीच्या)(बाळाला)(वझ)(दप्तराच)(होत)
pas de traduction en français
[22] id = 101032
ओव्हाळ केशरबाई गोवींद - Ohal Keshar Govind
Village तांबवे - Tambve
साळेतल्या पंतुजीला रडु कशाच येत
वझ पुस्तकाच होत
sāḷētalyā pantujīlā raḍu kaśāca yēta
vajha pustakāca hōta
no translation in English
▷ (साळेतल्या)(पंतुजीला)(रडु)(कशाच)(येत)
▷ (वझ)(पुस्तकाच)(होत)
pas de traduction en français
[23] id = 101044
पिंगळे सुलन - Pingle Sulan
Village पाथर्डी - Pathardi
शाळेतल्या पंतुजीला बोल तुला कशाच रडु येत
पाटीच वझ व्हत
śāḷētalyā pantujīlā bōla tulā kaśāca raḍu yēta
pāṭīca vajha vhata
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतुजीला) says to_you (कशाच)(रडु)(येत)
▷ (पाटीच)(वझ)(व्हत)
pas de traduction en français
[24] id = 101046
अवघडे अंजिरी - Awghade Anjiri
Village कोंडवा - Kondwa
साळच्या मास्तराला मी दिली गुळ वाटी
माझ्या या बाळाला नको मारुस छडी काठी
sāḷacyā māstarālā mī dilī guḷa vāṭī
mājhyā yā bāḷālā nakō mārusa chaḍī kāṭhī
no translation in English
▷ (साळच्या)(मास्तराला) I (दिली)(गुळ)(वाटी)
▷  My (या)(बाळाला) not (मारुस)(छडी)(काठी)
pas de traduction en français
[25] id = 102387
यादव अक्का - Yadav Akka
Village इचलकरंजी - Ichalkaranji
शाळेला जात बाळ पाटी दप्तराच ओझ
माझ्या बाळाच किती गिण्यान ह्दय तुझ
śāḷēlā jāta bāḷa pāṭī daptarāca ōjha
mājhyā bāḷāca kitī giṇyāna hdaya tujha
no translation in English
▷ (शाळेला) class son (पाटी)(दप्तराच)(ओझ)
▷  My (बाळाच)(किती)(गिण्यान)(ह्दय) your
pas de traduction en français
[26] id = 68044
गोरे कांता - Gore Kanta
Village धामणगाव - Dhamangaon
पाटी पुस्तकाच तुझ्या मांडीला झाल वझ
बाळ गिन्यान हुरद तुझ
pāṭī pustakāca tujhyā māṇḍīlā jhāla vajha
bāḷa ginyāna hurada tujha
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकाच) your (मांडीला)(झाल)(वझ)
▷  Son (गिन्यान)(हुरद) your
pas de traduction en français
[27] id = 71774
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
पाटी पुस्तकाच तुझ्या मांडीला झाल ओझ
बाळ गिन्यान हुर्द तुझ
pāṭī pustakāca tujhyā māṇḍīlā jhāla ōjha
bāḷa ginyāna hurda tujha
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकाच) your (मांडीला)(झाल)(ओझ)
▷  Son (गिन्यान)(हुर्द) your
pas de traduction en français
[28] id = 100675
शेरे कुसुम - Shere Kusum
Village शेवग - Shewag
शाळला जाईना बाळा शाळच रडु येत
बाळ मपल्या नारायणाला दप्तराच वझ होत
śāḷalā jāīnā bāḷā śāḷaca raḍu yēta
bāḷa mapalyā nārāyaṇālā daptarāca vajha hōta
no translation in English
▷ (शाळला)(जाईना) child (शाळच)(रडु)(येत)
▷  Son (मपल्या)(नारायणाला)(दप्तराच)(वझ)(होत)
pas de traduction en français
[29] id = 110116
पोटे अनुसया - Pote Anusaya
Village हिरलगे - Hirlage
UVS-38-29 start 03:51 ➡ listen to section
शाळला जात बाळ ग घ्यावा बांयानो रामफळ
बाळ खाणार गेल शाळ
śāḷalā jāta bāḷa ga ghyāvā bāñyānō rāmaphaḷa
bāḷa khāṇāra gēla śāḷa
My son is going to school, women, take this Ramphal (name of a fruit)
My son who should be eating it, has gone to school
▷ (शाळला) class son * (घ्यावा)(बांयानो)(रामफळ)
▷  Son (खाणार) gone (शाळ)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Slate, ink
⇑ Top of page ⇑