Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= D10-03-02e
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic classes D:X-3.2ei ... (D10-03-02e)
(363 records)

Display songs in class at higher level (D10-03-02)
Display complete classification scheme (3615 classes)
6 semantic classes ➡ list at the bottom of this page
D:X-3.2ei, D:X-3.2eii, D:X-3.2eiii, D:X-3.2eiv, D:X-3.2ev, D:X-3.2evi

D:X-3.2ei (D10-03-02e01) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son goes to school / Slate, ink

[1] id = 20702
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
शाळेत जातो बाळ बोली कळना राजसाची
आपल्या पित्यापाशी पाटी मागे तो बेगडाची
śāḷēta jātō bāḷa bōlī kaḷanā rājasācī
āpalyā pityāpāśī pāṭī māgē tō bēgaḍācī
no translation in English
▷ (शाळेत) goes son say (कळना)(राजसाची)
▷ (आपल्या)(पित्यापाशी)(पाटी)(मागे)(तो)(बेगडाची)
pas de traduction en français
[2] id = 20703
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
माझ्याना बाळाची भाषा कळना राजसाची
वाणीच माझ बाळ पाटी मागतो बेगडाची
mājhyānā bāḷācī bhāṣā kaḷanā rājasācī
vāṇīca mājha bāḷa pāṭī māgatō bēgaḍācī
no translation in English
▷ (माझ्याना)(बाळाची)(भाषा)(कळना)(राजसाची)
▷ (वाणीच) my son (पाटी)(मागतो)(बेगडाची)
pas de traduction en français
[3] id = 20704
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
शाळेत जातो बाळ देऊ करिते शाईपुडी
आता माझ्या बाळा राघू शिकतो बाराखडी
śāḷēta jātō bāḷa dēū karitē śāīpuḍī
ātā mājhyā bāḷā rāghū śikatō bārākhaḍī
no translation in English
▷ (शाळेत) goes son (देऊ) I_prepare (शाईपुडी)
▷ (आता) my child (राघू)(शिकतो)(बाराखडी)
pas de traduction en français
[4] id = 20705
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
शाळेला जातो बाळ पाटी मागतो खापरीची
गेला रागानी शाळात निरी करतो दोपारची
śāḷēlā jātō bāḷa pāṭī māgatō khāparīcī
gēlā rāgānī śāḷāta nirī karatō dōpāracī
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son (पाटी)(मागतो)(खापरीची)
▷  Has_gone (रागानी)(शाळात)(निरी)(करतो)(दोपारची)
pas de traduction en français
[5] id = 46247
गायकवाड सावित्री किशन - Gaykwad Savitri Kisan
Village टाकळी - Takali
शाळेला जातो बाळ वाट वळणाची
अशी कशी दिसट झाली आडावरच्या बायाची
śāḷēlā jātō bāḷa vāṭa vaḷaṇācī
aśī kaśī disaṭa jhālī āḍāvaracyā bāyācī
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son (वाट)(वळणाची)
▷ (अशी) how (दिसट) has_come (आडावरच्या)(बायाची)
pas de traduction en français
[6] id = 47641
मेटे नागरबाई - Mete Nagarbai
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
पाटी पुस्तका मांडीला झाल वझ
बाळ हरीच माझ्या किती गिन्यानी हुरद तुझ
pāṭī pustakā māṇḍīlā jhāla vajha
bāḷa harīca mājhyā kitī ginyānī hurada tujha
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तका)(मांडीला)(झाल)(वझ)
▷  Son (हरीच) my (किती)(गिन्यानी)(हुरद) your
pas de traduction en français
[7] id = 47642
मेटे नागरबाई - Mete Nagarbai
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
दौत लेखणी शाई सांडला चोपला
नेणंता बाळ हरी विषय सांगतो मातेला
dauta lēkhaṇī śāī sāṇḍalā cōpalā
nēṇantā bāḷa harī viṣaya sāṅgatō mātēlā
no translation in English
▷ (दौत)(लेखणी)(शाई)(सांडला)(चोपला)
▷  Younger son (हरी)(विषय)(सांगतो)(मातेला)
pas de traduction en français
[8] id = 62530
फुंदे द्वारकाबाई - Phunde Dwarka
Village जळगाव - Jalgaon
पाटी पुस्तकाला संग मोमीन ओझ्याला
राघुच्या मपल्या शाळा दंडती राजाला
pāṭī pustakālā saṅga mōmīna ōjhyālā
rāghucyā mapalyā śāḷā daṇḍatī rājālā
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकाला) with (मोमीन)(ओझ्याला)
▷ (राघुच्या)(मपल्या)(शाळा)(दंडती)(राजाला)
pas de traduction en français
[9] id = 68223
केकान गौरी - Kekan Gauri
Village शेळगाव - Shelgaon
शाळेतल्या पंडीताला ह्याला कशाच रडु येत
पाठी बाळाला दप्तराचं वझं होतं
śāḷētalyā paṇḍītālā hyālā kaśāca raḍu yēta
pāṭhī bāḷālā daptarācaṁ vajhaṁ hōtaṁ
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंडीताला)(ह्याला)(कशाच)(रडु)(येत)
▷ (पाठी)(बाळाला)(दप्तराचं)(वझं)(होतं)
pas de traduction en français
[10] id = 72895
निकाळजे सुमन - Nikalge Suman
Village निमगाव गांगर्डी - Nimgaon Gangardi
पाटी पुस्तकानी माझे भरले रांजण
नेनता राघु माझा शाळे ठाकला अंजाण
pāṭī pustakānī mājhē bharalē rāñjaṇa
nēnatā rāghu mājhā śāḷē ṭhākalā añjāṇa
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकानी)(माझे)(भरले)(रांजण)
▷ (नेनता)(राघु) my (शाळे)(ठाकला)(अंजाण)
pas de traduction en français
[11] id = 79380
पाटील इंदु - Patil Indu
Village हासाळा - Hasala
शाळेच्या वाटन तुला कशाच रडु आल
दप्तराच वझ झाल
śāḷēcyā vāṭana tulā kaśāca raḍu āla
daptarāca vajha jhāla
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(वाटन) to_you (कशाच)(रडु) here_comes
▷ (दप्तराच)(वझ)(झाल)
pas de traduction en français
[12] id = 81945
लव्हांडे गिताबाई - Lavhande Gitabai
Village डांगपिंपळगाव - Dangpimpalgaon
हाताचे कडेतोडे आले बाळाला पाहायाला
आता माझा राघु गेला शाळेत लिहायाला
hātācē kaḍētōḍē ālē bāḷālā pāhāyālā
ātā mājhā rāghu gēlā śāḷēta lihāyālā
no translation in English
▷ (हाताचे)(कडेतोडे) here_comes (बाळाला)(पाहायाला)
▷ (आता) my (राघु) has_gone (शाळेत)(लिहायाला)
pas de traduction en français
[13] id = 82666
रोकडे सावित्री - Rokade Savitri
Village सोनगाव - Songaon
शाळेच्या मास्तरा काग येवढा तापयला
सनी तो सुमेध काय अक्षर चुकीयला
śāḷēcyā māstarā kāga yēvaḍhā tāpayalā
sanī tō sumēdha kāya akṣara cukīyalā
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(मास्तरा)(काग)(येवढा)(तापयला)
▷ (सनी)(तो)(सुमेध) why (अक्षर)(चुकीयला)
pas de traduction en français
[14] id = 82667
रोकडे सावित्री - Rokade Savitri
Village सोनगाव - Songaon
शाळेच्या मास्तरा देते धोतराची घडी
सनी तो सुमेध नका बाळाला मारु छडी
śāḷēcyā māstarā dētē dhōtarācī ghaḍī
sanī tō sumēdha nakā bāḷālā māru chaḍī
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(मास्तरा) give (धोतराची)(घडी)
▷ (सनी)(तो)(सुमेध)(नका)(बाळाला)(मारु)(छडी)
pas de traduction en français
[15] id = 87008
गायकवाड मंगल अशोक - Gaykwad Mangal Ashok
Village नळदुर्ग - Naldurg
शाळेला जाताना कशाच रडु आली
पाटी दप्तर जड झाल नैनत्या बाळाला
śāḷēlā jātānā kaśāca raḍu ālī
pāṭī daptara jaḍa jhāla nainatyā bāḷālā
no translation in English
▷ (शाळेला)(जाताना)(कशाच)(रडु) has_come
▷ (पाटी)(दप्तर)(जड)(झाल)(नैनत्या)(बाळाला)
pas de traduction en français
[16] id = 101026
घारे पुतळा - Ghare Putala
Village जअूळ - Jawal
पाटी पुस्तकाच माझ्या मांडीला झाल ओझ
बाळ माझ्या बाळाचा किती गिन्यान ह्रदय तुझ
pāṭī pustakāca mājhyā māṇḍīlā jhāla ōjha
bāḷa mājhyā bāḷācā kitī ginyāna hradaya tujha
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकाच) my (मांडीला)(झाल)(ओझ)
▷  Son my (बाळाचा)(किती)(गिन्यान)(ह्रदय) your
pas de traduction en français
[17] id = 101027
गोरे हौसा - Gore Hausa
Village कारेगाव - Karegaon
शाळेतल्या मुला तुला रडु कशाच येतं
माझ्या ग बाळाला वझं दप्तराच होतं
śāḷētalyā mulā tulā raḍu kaśāca yētaṁ
mājhyā ga bāḷālā vajhaṁ daptarāca hōtaṁ
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) children to_you (रडु)(कशाच)(येतं)
▷  My * (बाळाला)(वझं)(दप्तराच)(होतं)
pas de traduction en français
[18] id = 101028
सैय्यद गजरा - Saiyyad Gajara
Village कोळगाव माळ - Kolgaon Mal
शाळेतल्या बाळा रडु कसे येते
संदीप बाळाला ओझे दप्तराचे होते
śāḷētalyā bāḷā raḍu kasē yētē
sandīpa bāḷālā ōjhē daptarācē hōtē
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) child (रडु)(कसे)(येते)
▷ (संदीप)(बाळाला)(ओझे)(दप्तराचे)(होते)
pas de traduction en français
[19] id = 101029
हिवडे लक्ष्मी बाबासाहेब - Hivde Lakshmi Babasaheb
Village वरखेड - Varkhed
शाळेतील मुला रडु कशाच येत
बाळाला माझ्या वझ दप्तराच होत
śāḷētīla mulā raḍu kaśāca yēta
bāḷālā mājhyā vajha daptarāca hōta
no translation in English
▷ (शाळेतील) children (रडु)(कशाच)(येत)
▷ (बाळाला) my (वझ)(दप्तराच)(होत)
pas de traduction en français
[20] id = 101030
महाबोले सुखजान इठोबा - Mahabole Sukhjan Ithoba
Village नळदुर्ग - Naldurga
नेनंत्या ग राघुला शाळेत जाताना रडु कशाच आल
दप्तर पाठीवरी वझ झाल
nēnantyā ga rāghulā śāḷēta jātānā raḍu kaśāca āla
daptara pāṭhīvarī vajha jhāla
no translation in English
▷ (नेनंत्या) * (राघुला)(शाळेत)(जाताना)(रडु)(कशाच) here_comes
▷ (दप्तर)(पाठीवरी)(वझ)(झाल)
pas de traduction en français
[21] id = 101031
सईदानी इकरानी सैय्यद - Saidani Ikerani Sayyad
Village नळदुर्ग - Naldurg
शाळेतील मुला रडु कशाच येत
पोटीच्या बाळाला वझ दप्तराच होत
śāḷētīla mulā raḍu kaśāca yēta
pōṭīcyā bāḷālā vajha daptarāca hōta
no translation in English
▷ (शाळेतील) children (रडु)(कशाच)(येत)
▷ (पोटीच्या)(बाळाला)(वझ)(दप्तराच)(होत)
pas de traduction en français
[22] id = 101032
ओव्हाळ केशरबाई गोवींद - Ohal Keshar Govind
Village तांबवे - Tambve
साळेतल्या पंतुजीला रडु कशाच येत
वझ पुस्तकाच होत
sāḷētalyā pantujīlā raḍu kaśāca yēta
vajha pustakāca hōta
no translation in English
▷ (साळेतल्या)(पंतुजीला)(रडु)(कशाच)(येत)
▷ (वझ)(पुस्तकाच)(होत)
pas de traduction en français
[23] id = 101044
पिंगळे सुलन - Pingle Sulan
Village पाथर्डी - Pathardi
शाळेतल्या पंतुजीला बोल तुला कशाच रडु येत
पाटीच वझ व्हत
śāḷētalyā pantujīlā bōla tulā kaśāca raḍu yēta
pāṭīca vajha vhata
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतुजीला) says to_you (कशाच)(रडु)(येत)
▷ (पाटीच)(वझ)(व्हत)
pas de traduction en français
[24] id = 101046
अवघडे अंजिरी - Awghade Anjiri
Village कोंडवा - Kondwa
साळच्या मास्तराला मी दिली गुळ वाटी
माझ्या या बाळाला नको मारुस छडी काठी
sāḷacyā māstarālā mī dilī guḷa vāṭī
mājhyā yā bāḷālā nakō mārusa chaḍī kāṭhī
no translation in English
▷ (साळच्या)(मास्तराला) I (दिली)(गुळ)(वाटी)
▷  My (या)(बाळाला) not (मारुस)(छडी)(काठी)
pas de traduction en français
[25] id = 102387
यादव अक्का - Yadav Akka
Village इचलकरंजी - Ichalkaranji
शाळेला जात बाळ पाटी दप्तराच ओझ
माझ्या बाळाच किती गिण्यान ह्दय तुझ
śāḷēlā jāta bāḷa pāṭī daptarāca ōjha
mājhyā bāḷāca kitī giṇyāna hdaya tujha
no translation in English
▷ (शाळेला) class son (पाटी)(दप्तराच)(ओझ)
▷  My (बाळाच)(किती)(गिण्यान)(ह्दय) your
pas de traduction en français
[26] id = 68044
गोरे कांता - Gore Kanta
Village धामणगाव - Dhamangaon
पाटी पुस्तकाच तुझ्या मांडीला झाल वझ
बाळ गिन्यान हुरद तुझ
pāṭī pustakāca tujhyā māṇḍīlā jhāla vajha
bāḷa ginyāna hurada tujha
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकाच) your (मांडीला)(झाल)(वझ)
▷  Son (गिन्यान)(हुरद) your
pas de traduction en français
[27] id = 71774
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
पाटी पुस्तकाच तुझ्या मांडीला झाल ओझ
बाळ गिन्यान हुर्द तुझ
pāṭī pustakāca tujhyā māṇḍīlā jhāla ōjha
bāḷa ginyāna hurda tujha
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकाच) your (मांडीला)(झाल)(ओझ)
▷  Son (गिन्यान)(हुर्द) your
pas de traduction en français
[28] id = 100675
शेरे कुसुम - Shere Kusum
Village शेवग - Shewag
शाळला जाईना बाळा शाळच रडु येत
बाळ मपल्या नारायणाला दप्तराच वझ होत
śāḷalā jāīnā bāḷā śāḷaca raḍu yēta
bāḷa mapalyā nārāyaṇālā daptarāca vajha hōta
no translation in English
▷ (शाळला)(जाईना) child (शाळच)(रडु)(येत)
▷  Son (मपल्या)(नारायणाला)(दप्तराच)(वझ)(होत)
pas de traduction en français
[29] id = 110116
पोटे अनुसया - Pote Anusaya
Village हिरलगे - Hirlage
UVS-38-29 start 03:51 ➡ listen to section
शाळला जात बाळ ग घ्यावा बांयानो रामफळ
बाळ खाणार गेल शाळ
śāḷalā jāta bāḷa ga ghyāvā bāñyānō rāmaphaḷa
bāḷa khāṇāra gēla śāḷa
My son is going to school, women, take this Ramphal (name of a fruit)
My son who should be eating it, has gone to school
▷ (शाळला) class son * (घ्यावा)(बांयानो)(रामफळ)
▷  Son (खाणार) gone (शाळ)
pas de traduction en français


D:X-3.2eii (D10-03-02e02) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son goes to school / He writes on paper

[1] id = 20707
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village ठाणगाव - Thangaon
घराची घररित येतो सोयरा पाहायला
वाणीचा माझ बाळ जातो शाळत लिहावया
gharācī ghararita yētō sōyarā pāhāyalā
vāṇīcā mājha bāḷa jātō śāḷata lihāvayā
no translation in English
▷ (घराची)(घररित)(येतो)(सोयरा)(पाहायला)
▷ (वाणीचा) my son goes (शाळत)(लिहावया)
pas de traduction en français
[2] id = 20708
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
पाटी पुस्तक वाचताना तुझ्या कानाच डुल हाल
लाडका बाळाराजा शाई कागदासंग बोल
pāṭī pustaka vācatānā tujhyā kānāca ḍula hāla
lāḍakā bāḷārājā śāī kāgadāsaṅga bōla
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तक)(वाचताना) your (कानाच)(डुल)(हाल)
▷ (लाडका)(बाळाराजा)(शाई)(कागदासंग) says
pas de traduction en français
[3] id = 20709
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
शाळेत जात बाळ याच्या कानीचा डूल हाल
बाळ माझ्या तो मनोहार कोर्या कागदासंग तो बोल
śāḷēta jāta bāḷa yācyā kānīcā ḍūla hāla
bāḷa mājhyā tō manōhāra kōryā kāgadāsaṅga tō bōla
no translation in English
▷ (शाळेत) class son of_his_place (कानीचा)(डूल)(हाल)
▷  Son my (तो)(मनोहार)(कोर्या)(कागदासंग)(तो) says
pas de traduction en français
[4] id = 20710
आमले विमल - Amle Vimal
Village शिळेश्वर - Shileshwar
शाळेला जात बाळ पाटी पुस्तकाचा माझ्या मांडीला झाल ओझ
आता ना माझ बाळ सई कागदासंग बोल
śāḷēlā jāta bāḷa pāṭī pustakācā mājhyā māṇḍīlā jhāla ōjha
ātā nā mājha bāḷa saī kāgadāsaṅga bōla
no translation in English
▷ (शाळेला) class son (पाटी)(पुस्तकाचा) my (मांडीला)(झाल)(ओझ)
▷ (आता) * my son (सई)(कागदासंग) says
pas de traduction en français
[5] id = 20711
शिंदे सखू - Shinde Sakhu
Village शिंदगाव - Shindgaon
पुस्तक वाचताना तुझ्या कानाचा डुल हाल
आता माझ बाल बाळ कागदा संग बोल
pustaka vācatānā tujhyā kānācā ḍula hāla
ātā mājha bāla bāḷa kāgadā saṅga bōla
no translation in English
▷ (पुस्तक)(वाचताना) your (कानाचा)(डुल)(हाल)
▷ (आता) my son son (कागदा) with says
pas de traduction en français
[6] id = 20712
शिंदे सखू - Shinde Sakhu
Village शिंदगाव - Shindgaon
शाळेला जात बाळ तुला कशाच रडू येत
हाती दौत लेखणी वझ दप्तराच होत
śāḷēlā jāta bāḷa tulā kaśāca raḍū yēta
hātī dauta lēkhaṇī vajha daptarāca hōta
no translation in English
▷ (शाळेला) class son to_you (कशाच)(रडू)(येत)
▷ (हाती)(दौत)(लेखणी)(वझ)(दप्तराच)(होत)
pas de traduction en français
[7] id = 20713
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जातो बाळ त्याच्या कानीचा डुल हाल
सांगते बाळा तुला सही कागदासंग बोल
śāḷēlā jātō bāḷa tyācyā kānīcā ḍula hāla
sāṅgatē bāḷā tulā sahī kāgadāsaṅga bōla
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son (त्याच्या)(कानीचा)(डुल)(हाल)
▷  I_tell child to_you (सही)(कागदासंग) says
pas de traduction en français
[8] id = 20714
मारणे सिंधू - Marane Sindhu
Village आंदगाव - Andgaon
गोरा तुझा हात कोर्या कागदावरी डुल
बाळ माझ काही काळ्या अक्षरासंग बोल
gōrā tujhā hāta kōryā kāgadāvarī ḍula
bāḷa mājha kāhī kāḷyā akṣarāsaṅga bōla
no translation in English
▷ (गोरा) your hand (कोर्या)(कागदावरी)(डुल)
▷  Son my (काही)(काळ्या)(अक्षरासंग) says
pas de traduction en français
[9] id = 35573
भोंग फुला - Bhong Phula
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
UVS-10-33 start 06:06 ➡ listen to section
साळतल्या राघुबाला याला कशाच रडू येत
कशाच रडू येत पाटी दप्तर वझ व्हत
sāḷatalyā rāghubālā yālā kaśāca raḍū yēta
kaśāca raḍū yēta pāṭī daptara vajha vhata
Raghoba, my school going son, why is he crying
Why is he crying, slate and school bag are heavy
▷ (साळतल्या)(राघुबाला)(याला)(कशाच)(रडू)(येत)
▷ (कशाच)(रडू)(येत)(पाटी)(दप्तर)(वझ)(व्हत)
pas de traduction en français
[10] id = 101033
पिंगळे सुलन - Pingle Sulan
Village पाथर्डी - Pathardi
दौत लेखणी दात कागदावरी चल
काळ्या रेघा संग बोल नेनंता बाळ माझ
dauta lēkhaṇī dāta kāgadāvarī cala
kāḷyā rēghā saṅga bōla nēnantā bāḷa mājha
no translation in English
▷ (दौत)(लेखणी)(दात)(कागदावरी) let_us_go
▷ (काळ्या)(रेघा) with says younger son my
pas de traduction en français
[11] id = 35574
भोंग फुला - Bhong Phula
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
UVS-10-33 start 06:49 ➡ listen to section
शिक्षाण शिकवाया एका एकराच गेल मोल
एकराच गेल माल राघु कागदासंग बोल
śikṣāṇa śikavāyā ēkā ēkarāca gēla mōla
ēkarāca gēla māla rāghu kāgadāsaṅga bōla
To educate him, an acre of land had to be sold
An acre of land had to be sold, now Raghu* reads and writes
▷  Education (शिकवाया)(एका)(एकराच) gone (मोल)
▷ (एकराच) gone (माल)(राघु)(कागदासंग) says
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[12] id = 36478
घणगाव सावित्रा - Ghangaon Savitra
Village मोगरा - Mogara
UVS-16-37 start 00:51 ➡ listen to section
पोथी पुस्तकाच मांडीला झाल वझ
मांडीला झाल वझ त्या गिन्यान हुरद तुझ
pōthī pustakāca māṇḍīlā jhāla vajha
māṇḍīlā jhāla vajha tyā ginyāna hurada tujha
Books and sacred books have become heavy for your lap
Heavy for your lap, but it is enlightenment for your mind
▷  Pothi (पुस्तकाच)(मांडीला)(झाल)(वझ)
▷ (मांडीला)(झाल)(वझ)(त्या)(गिन्यान)(हुरद) your
Livres et écritures sont pesantes dans ton giron
C'est du savoir pour ton esprit.
[13] id = 39504
मांडगे कमल - Mandage Kamal
Village उंदीरगाव - Undirgaon
मोठे मोठे डोळे संजू माझ्या हो लेकराचे
दिव्या तुझ्या ज्योती कागद वाची सरकाराचे
mōṭhē mōṭhē ḍōḷē sañjū mājhyā hō lēkarācē
divyā tujhyā jyōtī kāgada vācī sarakārācē
no translation in English
▷ (मोठे)(मोठे)(डोळे)(संजू) my (हो)(लेकराचे)
▷ (दिव्या) your (ज्योती)(कागद)(वाची)(सरकाराचे)
pas de traduction en français
[14] id = 39509
शाळतल्या राघूला देवू केला मी कागद
सांगते बाळा तुला शाळाजी आगद
śāḷatalyā rāghūlā dēvū kēlā mī kāgada
sāṅgatē bāḷā tulā śāḷājī āgada
no translation in English
▷ (शाळतल्या)(राघूला)(देवू) did I (कागद)
▷  I_tell child to_you (शाळाजी)(आगद)
pas de traduction en français
[15] id = 100677
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होळी - Holi
चंद्र साळला जाता दारपुडी मेणा भुई
सिन्यान संध्या झाली नाही बाळ हरीची माझ्या
candra sāḷalā jātā dārapuḍī mēṇā bhuī
sinyāna sandhyā jhālī nāhī bāḷa harīcī mājhyā
no translation in English
▷ (चंद्र)(साळला) class (दारपुडी)(मेणा)(भुई)
▷ (सिन्यान)(संध्या) has_come not son (हरीची) my
pas de traduction en français
[16] id = 101034
कुचेकर केशर - Kuchekar Keshar
Village लोणी घाट - Loni Ghat
करीते लिंबलोण तुझ्या शाळेत येऊन
राजस बाळा माझ्या जाव अक्षर लिहुन
karītē limbalōṇa tujhyā śāḷēta yēūna
rājasa bāḷā mājhyā jāva akṣara lihuna
no translation in English
▷  I_prepare (लिंबलोण) your (शाळेत)(येऊन)
▷ (राजस) child my (जाव)(अक्षर)(लिहुन)
pas de traduction en français
[17] id = 73028
मारगुडे हौसा - Margude Hausa
Village तळवडी - Talwadi
शाळेच्या बाळायाला देवु केळय ताजा पेढा
बाळा वाचुनी दाव धडा
śāḷēcyā bāḷāyālā dēvu kēḷaya tājā pēḍhā
bāḷā vācunī dāva dhaḍā
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(बाळायाला)(देवु)(केळय)(ताजा)(पेढा)
▷  Child (वाचुनी)(दाव)(धडा)
pas de traduction en français
[18] id = 79256
रायकर हिरा - Raikar Hira
Village धामारी - Dhamari
पुस्तक वाचताना कानीच डुल हाल
सांगते बाई तुला बाळ कागदासंग बोल
pustaka vācatānā kānīca ḍula hāla
sāṅgatē bāī tulā bāḷa kāgadāsaṅga bōla
no translation in English
▷ (पुस्तक)(वाचताना)(कानीच)(डुल)(हाल)
▷  I_tell woman to_you son (कागदासंग) says
pas de traduction en français
[19] id = 79645
सैय्यद गजरा - Saiyyad Gajara
Village कोळगाव माळ - Kolgaon Mal
शाळेतल्या बंधु खाया देते मी खारीक
आता माझा सागर बाळाच अंतर बारीक
śāḷētalyā bandhu khāyā dētē mī khārīka
ātā mājhā sāgara bāḷāca antara bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) brother (खाया) give I (खारीक)
▷ (आता) my (सागर)(बाळाच)(अंतर)(बारीक)
pas de traduction en français
[20] id = 80935
तरगे आनंदी - Targe Anandi
Village तरंगेवाडी - Tarangewadi
साळतल्या पंतुजीला देऊ केला कोरा शेरा
बाळ कागदावर आला
sāḷatalyā pantujīlā dēū kēlā kōrā śērā
bāḷa kāgadāvara ālā
no translation in English
▷ (साळतल्या)(पंतुजीला)(देऊ) did (कोरा)(शेरा)
▷  Son (कागदावर) here_comes
pas de traduction en français
[21] id = 101035
पिंगळे सुलन - Pingle Sulan
Village पाथर्डी - Pathardi
शाळेतला पंतुजीला मारुतीच्या पाया पड
मग शाळेचे जोत चढ
śāḷētalā pantujīlā mārutīcyā pāyā paḍa
maga śāḷēcē jōta caḍha
no translation in English
▷ (शाळेतला)(पंतुजीला)(मारुतीच्या)(पाया)(पड)
▷ (मग)(शाळेचे)(जोत)(चढ)
pas de traduction en français
[22] id = 100676
सावरे शांता - Saware Shanta
Village बोरगाव - Borgaon
शाळेतल्या राघुचा डुल हाले
सही कागदा संगे बोले
śāḷētalyā rāghucā ḍula hālē
sahī kāgadā saṅgē bōlē
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(राघुचा)(डुल)(हाले)
▷ (सही)(कागदा) with (बोले)
pas de traduction en français
[23] id = 102347
निगोरे मुक्ताबाई - Nigore Mukta
Village चिखलठाणा - Chikhalthana
शाळेतल बाळ बसल पाटावर
सांगते बाळा तुला शाई सांडली बुटावर
śāḷētala bāḷa basala pāṭāvara
sāṅgatē bāḷā tulā śāī sāṇḍalī buṭāvara
no translation in English
▷ (शाळेतल) son (बसल)(पाटावर)
▷  I_tell child to_you (शाई)(सांडली)(बुटावर)
pas de traduction en français


D:X-3.2eiii (D10-03-02e03) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son goes to school / The dear one

Cross-references:D:X-3.2ei (D10-03-02e01) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son goes to school / Slate, ink
[1] id = 20716
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
शाळेत गेल बाळ काय बघतो टाच त्याच्या चवड्याला
आता माझा राघू माझ्या नाजूक केवड्याला
śāḷēta gēla bāḷa kāya baghatō ṭāca tyācyā cavaḍyālā
ātā mājhā rāghū mājhyā nājūka kēvaḍyālā
no translation in English
▷ (शाळेत) gone son why (बघतो)(टाच)(त्याच्या)(चवड्याला)
▷ (आता) my (राघू) my (नाजूक)(केवड्याला)
pas de traduction en français
[2] id = 20717
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
तोड्यान वाळ्याचा नाद आला ना जिन्याला
वाणीच माझ बाल शाळवाला आला पुण्याला
tōḍyāna vāḷyācā nāda ālā nā jinyālā
vāṇīca mājha bāla śāḷavālā ālā puṇyālā
no translation in English
▷ (तोड्यान)(वाळ्याचा)(नाद) here_comes * (जिन्याला)
▷ (वाणीच) my son (शाळवाला) here_comes (पुण्याला)
pas de traduction en français
[3] id = 20718
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
सकाळीच्या पारी रंगराम कोणी केला
माझ्या गुरुजीचा चेला राजमार्गानी गेला
sakāḷīcyā pārī raṅgarāma kōṇī kēlā
mājhyā gurujīcā cēlā rājamārgānī gēlā
no translation in English
▷ (सकाळीच्या)(पारी)(रंगराम)(कोणी) did
▷  My (गुरुजीचा)(चेला)(राजमार्गानी) has_gone
pas de traduction en français
[4] id = 20719
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जातो बाळ बाळ दिसत अनिवार
बाळा चालला शाळेला नाही संकष्टाची तार
śāḷēlā jātō bāḷa bāḷa disata anivāra
bāḷā cālalā śāḷēlā nāhī saṅkaṣṭācī tāra
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son son (दिसत)(अनिवार)
▷  Child (चालला)(शाळेला) not (संकष्टाची) wire
pas de traduction en français
[5] id = 20720
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जातो बाळ वही मागतो पानाची
त्याच्या शिक्षणास झाली खुडसना मनाची
śāḷēlā jātō bāḷa vahī māgatō pānācī
tyācyā śikṣaṇāsa jhālī khuḍasanā manācī
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son (वही)(मागतो)(पानाची)
▷ (त्याच्या)(शिक्षणास) has_come (खुडसना)(मनाची)
pas de traduction en français
[6] id = 20721
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
शाळेला जातो बाळ आली हौस ताईला
त्याच्या रतीबाच दूध शिक्या लावून ठेवीला
śāḷēlā jātō bāḷa ālī hausa tāīlā
tyācyā ratībāca dūdha śikyā lāvūna ṭhēvīlā
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son has_come (हौस)(ताईला)
▷ (त्याच्या)(रतीबाच) milk (शिक्या)(लावून)(ठेवीला)
pas de traduction en français
[7] id = 20722
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जातो बाळ पाटी पुस्तक घेऊनी
आई वडीलावरी लक्ष चांगल ठेवूनी
śāḷēlā jātō bāḷa pāṭī pustaka ghēūnī
āī vaḍīlāvarī lakṣa cāṅgala ṭhēvūnī
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son (पाटी)(पुस्तक)(घेऊनी)
▷ (आई)(वडीलावरी)(लक्ष)(चांगल)(ठेवूनी)
pas de traduction en français
[8] id = 20723
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जातो बाळ चांगल वाटल ताईला
साखरेचा खडा देती बाळाला खायाला
śāḷēlā jātō bāḷa cāṅgala vāṭala tāīlā
sākharēcā khaḍā dētī bāḷālā khāyālā
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son (चांगल)(वाटल)(ताईला)
▷ (साखरेचा)(खडा)(देती)(बाळाला)(खायाला)
pas de traduction en français
[9] id = 20724
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जातो बाळ मन मोकळ करुनी
बाळाच्या पुढ्यात येऊनी हात फिरवती तोंडवरुनी
śāḷēlā jātō bāḷa mana mōkaḷa karunī
bāḷācyā puḍhyāta yēūnī hāta phiravatī tōṇḍavarunī
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son (मन)(मोकळ)(करुनी)
▷ (बाळाच्या)(पुढ्यात)(येऊनी) hand (फिरवती)(तोंडवरुनी)
pas de traduction en français
[10] id = 20725
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
शाळेला जायाईला कारे बाळा झाला येडा
सांगते बाळा तुला खाऊ देते मी पेढा
śāḷēlā jāyāīlā kārē bāḷā jhālā yēḍā
sāṅgatē bāḷā tulā khāū dētē mī pēḍhā
no translation in English
▷ (शाळेला)(जायाईला)(कारे) child (झाला)(येडा)
▷  I_tell child to_you (खाऊ) give I (पेढा)
pas de traduction en français
[11] id = 20726
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जायाला कारे बाळा वेडा झाला
शाळेचा अंदाज तुला कसा नाही आला
śāḷēlā jāyālā kārē bāḷā vēḍā jhālā
śāḷēcā andāja tulā kasā nāhī ālā
no translation in English
▷ (शाळेला)(जायाला)(कारे) child (वेडा)(झाला)
▷ (शाळेचा)(अंदाज) to_you how not here_comes
pas de traduction en français
[12] id = 20727
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
शाळेला जातो बाळ उभा राहिला पाठीस
मपल्या बाळाजीला देते साखर मुठीत
śāḷēlā jātō bāḷa ubhā rāhilā pāṭhīsa
mapalyā bāḷājīlā dētē sākhara muṭhīta
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son standing (राहिला)(पाठीस)
▷ (मपल्या)(बाळाजीला) give (साखर)(मुठीत)
pas de traduction en français
[13] id = 20728
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जातानी कशाला रुसला
बिस्कीटाचा पुडा त्याला फळीला दिसला
śāḷēlā jātānī kaśālā rusalā
biskīṭācā puḍā tyālā phaḷīlā disalā
no translation in English
▷ (शाळेला)(जातानी)(कशाला)(रुसला)
▷ (बिस्कीटाचा)(पुडा)(त्याला)(फळीला)(दिसला)
pas de traduction en français
[14] id = 20729
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जातो बाळ धरतो बाळाच्या बोटाला
शाळेला जाताना बाळ खायाला चटला
śāḷēlā jātō bāḷa dharatō bāḷācyā bōṭālā
śāḷēlā jātānā bāḷa khāyālā caṭalā
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son (धरतो)(बाळाच्या)(बोटाला)
▷ (शाळेला)(जाताना) son (खायाला)(चटला)
pas de traduction en français
[15] id = 20730
मारणे लक्ष्मी - Marane Lakshmi
Village आंदगाव - Andgaon
शाळेतल्या बाळाची शाई सांडली सडकला
आता माझ बाळ पहिल नंबर भडकला
śāḷētalyā bāḷācī śāī sāṇḍalī saḍakalā
ātā mājha bāḷa pahila nambara bhaḍakalā
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(बाळाची)(शाई)(सांडली)(सडकला)
▷ (आता) my son (पहिल)(नंबर)(भडकला)
pas de traduction en français
[16] id = 20731
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
सकाळ उठूनी मीत घाशीते वाटी लोटी
तान्हा माझा का राघू रवा शाळत जाण्यासाठी
sakāḷa uṭhūnī mīta ghāśītē vāṭī lōṭī
tānhā mājhā kā rāghū ravā śāḷata jāṇyāsāṭhī
no translation in English
▷ (सकाळ)(उठूनी)(मीत)(घाशीते)(वाटी)(लोटी)
▷ (तान्हा) my (का)(राघू)(रवा)(शाळत)(जाण्यासाठी)
pas de traduction en français
[17] id = 20732
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
सकाळी उठूनी शिरा करते लगालगा
साळत जायाला माझ निघाल लाल
sakāḷī uṭhūnī śirā karatē lagālagā
sāḷata jāyālā mājha nighāla lāla
no translation in English
▷  Morning (उठूनी)(शिरा)(करते)(लगालगा)
▷ (साळत)(जायाला) my (निघाल)(लाल)
pas de traduction en français
[18] id = 20733
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
सकाळी उठूनी मी तर करते शिरा
साळत जायाला माझ निघाल हिरा
sakāḷī uṭhūnī mī tara karatē śirā
sāḷata jāyālā mājha nighāla hirā
no translation in English
▷  Morning (उठूनी) I wires (करते)(शिरा)
▷ (साळत)(जायाला) my (निघाल)(हिरा)
pas de traduction en français
[19] id = 20734
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेच्या अभ्यासासाठी तुझा अवतार चांगईल
ताईच्या अभ्यासाला मन माझ पांगल
śāḷēcyā abhyāsāsāṭhī tujhā avatāra cāṅgīla
tāīcyā abhyāsālā mana mājha pāṅgala
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(अभ्यासासाठी) your (अवतार)(चांगईल)
▷ (ताईच्या)(अभ्यासाला)(मन) my (पांगल)
pas de traduction en français
[20] id = 20735
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
सकाळी उठूनी काम करते धावपळ
बाळाजीच्या माझ्या याच्या शाळचा झाला येळ
sakāḷī uṭhūnī kāma karatē dhāvapaḷa
bāḷājīcyā mājhyā yācyā śāḷacā jhālā yēḷa
no translation in English
▷  Morning (उठूनी)(काम)(करते)(धावपळ)
▷ (बाळाजीच्या) my of_his_place (शाळचा)(झाला)(येळ)
pas de traduction en français
[21] id = 20736
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
पाटीना पुस्तकाच तुझ्या मांडीला झाल ओझ
माझ्याना बाळाच आहे गिन्यान हृदय तुझ
pāṭīnā pustakāca tujhyā māṇḍīlā jhāla ōjha
mājhyānā bāḷāca āhē ginyāna hṛadaya tujha
no translation in English
▷ (पाटीना)(पुस्तकाच) your (मांडीला)(झाल)(ओझ)
▷ (माझ्याना)(बाळाच)(आहे)(गिन्यान)(हृदय) your
pas de traduction en français
[22] id = 20737
कुडले चांगुणा - Kudle Changuna
Village जाथेडे - Jatede
साळेतल्या मुलाला देऊ केली वाटी लोटी
बाळायाला माझ्या नका मारु छडी काठी
sāḷētalyā mulālā dēū kēlī vāṭī lōṭī
bāḷāyālā mājhyā nakā māru chaḍī kāṭhī
no translation in English
▷ (साळेतल्या)(मुलाला)(देऊ) shouted (वाटी)(लोटी)
▷ (बाळायाला) my (नका)(मारु)(छडी)(काठी)
pas de traduction en français
[23] id = 20738
कुडले चांगुणा - Kudle Changuna
Village जाथेडे - Jatede
साळेत जायाला बाळ करत रडू रडू
गणपतीला माझ्या पाटी दप्तर गेल जडू
sāḷēta jāyālā bāḷa karata raḍū raḍū
gaṇapatīlā mājhyā pāṭī daptara gēla jaḍū
no translation in English
▷ (साळेत)(जायाला) son (करत)(रडू)(रडू)
▷ (गणपतीला) my (पाटी)(दप्तर) gone (जडू)
pas de traduction en français
[24] id = 20739
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
थोरल माझ घरु घाण पडली कागदाची
सांगते बाई तुला बाळ माझ्या लेणाराची
thōrala mājha gharu ghāṇa paḍalī kāgadācī
sāṅgatē bāī tulā bāḷa mājhyā lēṇārācī
no translation in English
▷ (थोरल) my (घरु)(घाण)(पडली)(कागदाची)
▷  I_tell woman to_you son my (लेणाराची)
pas de traduction en français
[25] id = 35575
भोंग फुला - Bhong Phula
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
UVS-10-33 start 07:40 ➡ listen to section
शाईच्या लेणाइर शाई लागली शरटाला
नेणंता माझा राघु हिंदी बोल तू कोरटाला
śāīcyā lēṇāira śāī lāgalī śaraṭālā
nēṇantā mājhā rāghu hindī bōla tū kōraṭālā
You, who write with ink, ink has stained your shirt
My little Raghu*, my son, you speak in Hindi in the court
▷ (शाईच्या)(लेणाइर)(शाई)(लागली)(शरटाला)
▷  Younger my (राघु)(हिंदी) says you (कोरटाला)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[26] id = 36007
चिमटे भागीरथी - Chimte Bhagirathi
Village पिंप्री देशमुख - Pimpri Deshmukh
UVS-19-05 start 00:40 ➡ listen to section
बाई दवुत लेखणी शाई चालली सांडत
बाळ आहे माझा नेनंता कोण्या शाळला पंडीत
bāī davuta lēkhaṇī śāī cālalī sāṇḍata
bāḷa āhē mājhā nēnantā kōṇyā śāḷalā paṇḍīta
Woman, ink-pot and pen, ink is getting spilt
My son is small, which school does he go to
▷  Woman (दवुत)(लेखणी)(शाई)(चालली)(सांडत)
▷  Son (आहे) my younger (कोण्या)(शाळला)(पंडीत)
pas de traduction en français
[27] id = 35817
सावंत - Sawant
Village पाळु - Palu
UVS-25-07 start 00:05 ➡ listen to section
बाळायाला आल सोयर पाह्यायाला
तान्ह बाळ गेल साळत लिहयाला
bāḷāyālā āla sōyara pāhyāyālā
tānha bāḷa gēla sāḷata lihayālā
His father-in-law has come to see him
My little son has gone to the school to learn to write
▷ (बाळायाला) here_comes (सोयर)(पाह्यायाला)
▷ (तान्ह) son gone (साळत)(लिहयाला)
pas de traduction en français
[28] id = 36551
माने सखु - Mane Sakhu
Village घळाटवाडी - Ghalatwadi
UVS-05-09 start 01:41 ➡ listen to section
बाई पाटी दप्तराच माझ्या मांडीला वझ
किती गिन्यान माझ राज
bāī pāṭī daptarāca mājhyā māṇḍīlā vajha
kitī ginyāna mājha rāja
Woman, slate and school bag are heavy for my lap
How much knowledge does my dear one have
▷  Woman (पाटी)(दप्तराच) my (मांडीला)(वझ)
▷ (किती)(गिन्यान) my king
pas de traduction en français
[29] id = 37260
कौसल्ये पद्मा - Kausalye Padma
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-22-02 start 00:39 ➡ listen to section
बाई माझ्या अंगणात तीळाचा वाळण
आली दौड शाळेतून बाळा माझ्या अंजनाची
bāī mājhyā aṅgaṇāta tīḷācā vāḷaṇa
ālī dauḍa śāḷētūna bāḷā mājhyā añjanācī
Woman, sesame is drying in my courtyard
My little son has come back from the school
▷  Woman my (अंगणात)(तीळाचा)(वाळण)
▷  Has_come (दौड)(शाळेतून) child my (अंजनाची)
pas de traduction en français
[30] id = 37261
कौसल्ये पद्मा - Kausalye Padma
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-22-02 start 01:14 ➡ listen to section
शाळतल्या पंतोजीच्या लेखणकीला पीवळा दोरा
बाळ माझ्या पंडीताचा हात गोरा
śāḷatalyā pantōjīcyā lēkhaṇakīlā pīvaḷā dōrā
bāḷa mājhyā paṇḍītācā hāta gōrā
The school teacher’s pen has a yellow thread
My clever son’s hand is fair
▷ (शाळतल्या)(पंतोजीच्या)(लेखणकीला)(पीवळा)(दोरा)
▷  Son my (पंडीताचा) hand (गोरा)
pas de traduction en français
[31] id = 37302
लांडगे रावू - Landge Ravu
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-22-15 start 00:32 ➡ listen to section
माज्या चांगुलपणाचा जन लोकाला आधारा
लेीवीते की रावा माजा जावुन शाळला बगा जा
mājyā cāṅgulapaṇācā jana lōkālā ādhārā
lēīvītē kī rāvā mājā jāvuna śāḷalā bagā jā
People find support in my goodness
My son is learning to write, go to the school and see
▷ (माज्या)(चांगुलपणाचा)(जन)(लोकाला)(आधारा)
▷ (लेीवीते)(की)(रावा)(माजा)(जावुन)(शाळला)(बगा)(जा)
pas de traduction en français
[32] id = 37447
लांडगे रावू - Landge Ravu
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-21-29 start 01:30 ➡ listen to section
बाई दौत ग लेखणी तवा पलंयाच्या चालण
बाळा माझ्या राजसाला पुसते नाथाला कोणता तालुका जितिला
bāī dauta ga lēkhaṇī tavā palañyācyā cālaṇa
bāḷā mājhyā rājasālā pusatē nāthālā kōṇatā tālukā jitilā
Woman, pen and ink-pot are his tools
I ask my son, from which taluka* did you win (you are successful)
▷  Woman (दौत) * (लेखणी)(तवा)(पलंयाच्या)(चालण)
▷  Child my (राजसाला)(पुसते)(नाथाला)(कोणता)(तालुका)(जितिला)
pas de traduction en français
talukaA division of land
[33] id = 37486
वाघमारे सुभद्रा - Waghmare Subhadra
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-21-33 start 05:37 ➡ listen to section
शाळतल्या पंतोजीला देऊ केली बाई घोडी
माझ्या बाळाला लेहण आल बाराखडी
śāḷatalyā pantōjīlā dēū kēlī bāī ghōḍī
mājhyā bāḷālā lēhaṇa āla bārākhaḍī
Woman, I gave a mare to the school teacher (to come and go)
My son has learnt to write the alphabet
▷ (शाळतल्या)(पंतोजीला)(देऊ) shouted woman (घोडी)
▷  My (बाळाला)(लेहण) here_comes (बाराखडी)
pas de traduction en français
[34] id = 37488
वाघमारे सुभद्रा - Waghmare Subhadra
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-21-33 start 07:09 ➡ listen to section
शाळेतल्या पंतोजीला देऊ केले बाई गाये
सुमीध तर बाळा शाळेला बेगी जाये
śāḷētalyā pantōjīlā dēū kēlē bāī gāyē
sumīdha tara bāḷā śāḷēlā bēgī jāyē
Woman, I gave a cow to the school teacher
Sumidh, my son goes to the school willingly
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(देऊ)(केले) woman (गाये)
▷ (सुमीध) wires child (शाळेला)(बेगी)(जाये)
pas de traduction en français
[35] id = 37496
फुलवड पारु - Phulwad Paru
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-21-38 start 00:05 ➡ listen to section
बाई माझ्या अंगणात हाये कोर्या कागदाचा केर
बाळ माझ्या शिकाईला गेला दूर
bāī mājhyā aṅgaṇāta hāyē kōryā kāgadācā kēra
bāḷa mājhyā śikāīlā gēlā dūra
Woman, my courtyard is littered with scraps of blank paper
My son has gone far to study
▷  Woman my (अंगणात)(हाये)(कोर्या)(कागदाचा)(केर)
▷  Son my (शिकाईला) has_gone far_away
pas de traduction en français
[36] id = 39510
भणगे भागीरथा - Bhange Bhagiratha
Village खोकर - Khokar
शाळतल्या राघूला देवू केला मी खारीक
अक्षर काढीतो बारिक
śāḷatalyā rāghūlā dēvū kēlā mī khārīka
akṣara kāḍhītō bārika
no translation in English
▷ (शाळतल्या)(राघूला)(देवू) did I (खारीक)
▷ (अक्षर)(काढीतो)(बारिक)
pas de traduction en français
[37] id = 41586
खराडे लक्ष्मी - Kharade Lakshmi
Village कोल्हापूर शहर - Kolhapur City
माळण सांदवती घ्या ग बायांनो सीताफळ
बाळ खाणार गेलं शाळं
māḷaṇa sāndavatī ghyā ga bāyānnō sītāphaḷa
bāḷa khāṇāra gēlaṁ śāḷaṁ
no translation in English
▷ (माळण)(सांदवती)(घ्या) * (बायांनो)(सीताफळ)
▷  Son (खाणार)(गेलं)(शाळं)
pas de traduction en français
[38] id = 42427
आभाळे दगूबाई कचरूजी - Abhale Dagubai Kacharuji
Village मढी - Madhi
शाळेतील मुला का चालला पळत
बाळायाची माझ्या छत्री रािहली शाळेत
śāḷētīla mulā kā cālalā paḷata
bāḷāyācī mājhyā chatrī rāihalī śāḷēta
no translation in English
▷ (शाळेतील) children (का)(चालला)(पळत)
▷ (बाळायाची) my (छत्री)(रािहली)(शाळेत)
pas de traduction en français
[39] id = 46243
शेडगे दगडा - Shedge Dagada
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेतल्या पंतोजीला देऊ केली मी वाटीलोटी
बाळाजी काय माझा खा शाळेत जायासाठी
śāḷētalyā pantōjīlā dēū kēlī mī vāṭīlōṭī
bāḷājī kāya mājhā khā śāḷēta jāyāsāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(देऊ) shouted I (वाटीलोटी)
▷ (बाळाजी) why my (खा)(शाळेत)(जायासाठी)
pas de traduction en français
[40] id = 46245
गायकवाड सावित्री किशन - Gaykwad Savitri Kisan
Village टाकळी - Takali
शाळेला जाता जाता कशाच रडू आलं
वज पुस्तकाचं झालं
śāḷēlā jātā jātā kaśāca raḍū ālaṁ
vaja pustakācaṁ jhālaṁ
no translation in English
▷ (शाळेला) class class (कशाच)(रडू)(आलं)
▷ (वज)(पुस्तकाचं)(झालं)
pas de traduction en français
[41] id = 46246
शेडगे दगडा - Shedge Dagada
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेतल्या पंतोजीला मी देऊ केली खारीक
बाळाजीला माझ्या शिकवा अक्षर बारीक
śāḷētalyā pantōjīlā mī dēū kēlī khārīka
bāḷājīlā mājhyā śikavā akṣara bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला) I (देऊ) shouted (खारीक)
▷ (बाळाजीला) my (शिकवा)(अक्षर)(बारीक)
pas de traduction en français
[42] id = 47647
मेटे नागरबाई - Mete Nagarbai
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
शाळेतल्या पंतोजीनी देऊ केली खोबरवाटी
बाळ हरीला माझ्या नका मारु लिहिण्यासाठी
śāḷētalyā pantōjīnī dēū kēlī khōbaravāṭī
bāḷa harīlā mājhyā nakā māru lihiṇyāsāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीनी)(देऊ) shouted (खोबरवाटी)
▷  Son (हरीला) my (नका)(मारु)(लिहिण्यासाठी)
pas de traduction en français
[43] id = 50202
थाटे यशोदा - Thate Yashoda
Village निपाणा - Nipana
शाळीतल्या मूल्या रडू कशायाचे येते
माये लाडायेचे वजे दफ्तराचे होते
śāḷītalyā mūlyā raḍū kaśāyācē yētē
māyē lāḍāyēcē vajē daphatarācē hōtē
no translation in English
▷ (शाळीतल्या)(मूल्या)(रडू)(कशायाचे)(येते)
▷ (माये)(लाडायेचे)(वजे)(दफ्तराचे)(होते)
pas de traduction en français
[44] id = 51524
वाघमारे कौसाबाई ज्ञानोबा - Waghmare Kausa Dnyanoba
Village हांडरगुळी - Handarguli
शाळेतल्या पंतोजीला देऊ केला काळा दोरा
लिहणाराचा हात गोरा
śāḷētalyā pantōjīlā dēū kēlā kāḷā dōrā
lihaṇārācā hāta gōrā
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(देऊ) did (काळा)(दोरा)
▷ (लिहणाराचा) hand (गोरा)
pas de traduction en français
[45] id = 51553
वाघमारे कौसाबाई ज्ञानोबा - Waghmare Kausa Dnyanoba
Village हांडरगुळी - Handarguli
शाळेतल्या पंतोजीला देऊ केले स्वेटर
शाळेत जायाला मोटार
śāḷētalyā pantōjīlā dēū kēlē svēṭara
śāḷēta jāyālā mōṭāra
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(देऊ)(केले)(स्वेटर)
▷ (शाळेत)(जायाला)(मोटार)
pas de traduction en français
[46] id = 51554
वाघमारे कौसाबाई ज्ञानोबा - Waghmare Kausa Dnyanoba
Village हांडरगुळी - Handarguli
शाळेला जाता जाता मारुतीच्या पाया पड
नंतर शाळेच जोत चढ
śāḷēlā jātā jātā mārutīcyā pāyā paḍa
nantara śāḷēca jōta caḍha
no translation in English
▷ (शाळेला) class class (मारुतीच्या)(पाया)(पड)
▷ (नंतर)(शाळेच)(जोत)(चढ)
pas de traduction en français
[47] id = 51555
वाघमारे कौसाबाई ज्ञानोबा - Waghmare Kausa Dnyanoba
Village हांडरगुळी - Handarguli
शाळेला जाता जाता रडू कशायाच आल
ओझ दप्तराच झाल
śāḷēlā jātā jātā raḍū kaśāyāca āla
ōjha daptarāca jhāla
no translation in English
▷ (शाळेला) class class (रडू)(कशायाच) here_comes
▷ (ओझ)(दप्तराच)(झाल)
pas de traduction en français
[48] id = 51557
वाघमारे कौसाबाई ज्ञानोबा - Waghmare Kausa Dnyanoba
Village हांडरगुळी - Handarguli
शाळेतल्या पंतोजीला देऊ केले खारीक
लिहन इंग्रजी बारीक
śāḷētalyā pantōjīlā dēū kēlē khārīka
lihana iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(देऊ)(केले)(खारीक)
▷ (लिहन)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[49] id = 51558
वाघमारे कौसाबाई ज्ञानोबा - Waghmare Kausa Dnyanoba
Village हांडरगुळी - Handarguli
शाळेतल्या पंतोजीला देऊ केले गिलासवाटी
नका मारु लिहिण्यासाठी
śāḷētalyā pantōjīlā dēū kēlē gilāsavāṭī
nakā māru lihiṇyāsāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(देऊ)(केले)(गिलासवाटी)
▷ (नका)(मारु)(लिहिण्यासाठी)
pas de traduction en français
[50] id = 52416
औरादकर लतीका - Auradkar Latika
Village औराद शहाजानी - Aurat Shahajani
पाया पडू आला आर्शीवाद काय घ्याव
मिडाचा पास व्हावा (मॅिट्रक)
pāyā paḍū ālā ārśīvāda kāya ghyāva
miḍācā pāsa vhāvā (mêiṭaraka)
no translation in English
▷ (पाया)(पडू) here_comes (आर्शीवाद) why (घ्याव)
▷ (मिडाचा)(पास)(व्हावा) ( (मॅिट्रक) )
pas de traduction en français
[51] id = 62526
नाडे केशर - Nade Kesharbai T.
Village वाळुंज - Valuj
शाळतल्या मुल रडु कशायाच येत
बाळाला माझ्या वझ दप्तराच होत
śāḷatalyā mula raḍu kaśāyāca yēta
bāḷālā mājhyā vajha daptarāca hōta
no translation in English
▷ (शाळतल्या) children (रडु)(कशायाच)(येत)
▷ (बाळाला) my (वझ)(दप्तराच)(होत)
pas de traduction en français
[52] id = 62529
फुंदे द्वारकाबाई - Phunde Dwarka
Village जळगाव - Jalgaon
पाटीनी पुस्तक तुझ्या मांडीवर दंड
वाणीच्या मह्या बाळा वाचुन दाव काशीखंड
pāṭīnī pustaka tujhyā māṇḍīvara daṇḍa
vāṇīcyā mahyā bāḷā vācuna dāva kāśīkhaṇḍa
no translation in English
▷ (पाटीनी)(पुस्तक) your (मांडीवर)(दंड)
▷ (वाणीच्या)(मह्या) child (वाचुन)(दाव)(काशीखंड)
pas de traduction en français
[53] id = 65137
ढोकचौळे कमलबाई जगन्नाथ - Dhokchole Kamal Jagnnath
Village रांजणखोळ - Ranjankhol
शाळेतल्या मुला कबुल केली म्या खारीक
नानासाहेबांच त्या गहु अक्षर बारीक
śāḷētalyā mulā kabula kēlī myā khārīka
nānāsāhēbāñca tyā gahu akṣara bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) children (कबुल) shouted (म्या)(खारीक)
▷ (नानासाहेबांच)(त्या)(गहु)(अक्षर)(बारीक)
pas de traduction en français
[54] id = 65139
लव्हांडे गिताबाई - Lavhande Gitabai
Village डांगपिंपळगाव - Dangpimpalgaon
शाळेत जायला मुलाला रडु येत
पाटी पुस्तकाच ओझ होत
śāḷēta jāyalā mulālā raḍu yēta
pāṭī pustakāca ōjha hōta
no translation in English
▷ (शाळेत)(जायला)(मुलाला)(रडु)(येत)
▷ (पाटी)(पुस्तकाच)(ओझ)(होत)
pas de traduction en français
[55] id = 65140
काकडे हेलन - Kakade Helan
Village शिंदेवाडी - Shindewadi
शाळेला जायला रडु कशाचं येत
बाळाला ओझ दप्तराचं होत
śāḷēlā jāyalā raḍu kaśācaṁ yēta
bāḷālā ōjha daptarācaṁ hōta
no translation in English
▷ (शाळेला)(जायला)(रडु)(कशाचं)(येत)
▷ (बाळाला)(ओझ)(दप्तराचं)(होत)
pas de traduction en français
[56] id = 65141
आढाव नादरा - Adhaw Natara
Village घायगाव - Ghaygaon
शाळेतल्या मुला रडु कशीयाच येत
गणेशाला वझ दप्तराचं होत
śāḷētalyā mulā raḍu kaśīyāca yēta
gaṇēśālā vajha daptarācaṁ hōta
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) children (रडु)(कशीयाच)(येत)
▷ (गणेशाला)(वझ)(दप्तराचं)(होत)
pas de traduction en français
[57] id = 66042
सांबारे सिंधू - Sambare Sindhu
Village रामपूर - Rampur
शाळेतल्या मुला रडु कशीयाच आल
माझ्या ग बाळाला ओझ दप्तराच झाल
śāḷētalyā mulā raḍu kaśīyāca āla
mājhyā ga bāḷālā ōjha daptarāca jhāla
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) children (रडु)(कशीयाच) here_comes
▷  My * (बाळाला)(ओझ)(दप्तराच)(झाल)
pas de traduction en français
[58] id = 66043
गायकवाड रोहीणी - Gaykwad Rohini
Village बउर - Baur
शाळेतल्या गुरुजीला देवू केले मी तांदुळ
माझ्या या बाळाचा हात बुकावरी खेळ
śāḷētalyā gurujīlā dēvū kēlē mī tānduḷa
mājhyā yā bāḷācā hāta bukāvarī khēḷa
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(गुरुजीला)(देवू)(केले) I (तांदुळ)
▷  My (या)(बाळाचा) hand (बुकावरी)(खेळ)
pas de traduction en français
[59] id = 66081
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
शाळेला जायला बाळाला रडु रशाच येत
दप्तराच ओझ व्हत म्हणुन रडु येत
śāḷēlā jāyalā bāḷālā raḍu raśāca yēta
daptarāca ōjha vhata mhaṇuna raḍu yēta
no translation in English
▷ (शाळेला)(जायला)(बाळाला)(रडु)(रशाच)(येत)
▷ (दप्तराच)(ओझ)(व्हत)(म्हणुन)(रडु)(येत)
pas de traduction en français
[60] id = 68037
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
आगं शाळात जायाचं बाळाला रडु येत
हाती दौत लेखन ग ओझं दप्तराच होतं
āgaṁ śāḷāta jāyācaṁ bāḷālā raḍu yēta
hātī dauta lēkhana ga ōjhaṁ daptarāca hōtaṁ
no translation in English
▷ (आगं)(शाळात)(जायाचं)(बाळाला)(रडु)(येत)
▷ (हाती)(दौत)(लेखन) * (ओझं)(दप्तराच)(होतं)
pas de traduction en français
[61] id = 68038
नारळे कोकिळा - Narale Kokila
Village हिंगोली नालेगाव - Hingoli Nalegaon
तुला झाली दृष्ट शाळेत जाऊ जाऊ
काढीन तुझी दृष्ट अक्षर पाहु पाहु
tulā jhālī dṛaṣṭa śāḷēta jāū jāū
kāḍhīna tujhī dṛaṣṭa akṣara pāhu pāhu
no translation in English
▷  To_you has_come (दृष्ट)(शाळेत)(जाऊ)(जाऊ)
▷ (काढीन)(तुझी)(दृष्ट)(अक्षर)(पाहु)(पाहु)
pas de traduction en français
[62] id = 68039
शिंदे द्वारका - Shinde Dwarka
Village झुमडा - Zumda
शाळेच्या पंतुजीला शाळेच रडु येत
दफ्तराचे ओझ होत
śāḷēcyā pantujīlā śāḷēca raḍu yēta
daphatarācē ōjha hōta
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतुजीला)(शाळेच)(रडु)(येत)
▷ (दफ्तराचे)(ओझ)(होत)
pas de traduction en français
[63] id = 68040
नारळे कोकिळा - Narale Kokila
Village हिंगोली नालेगाव - Hingoli Nalegaon
शाळीत जायच रडु कशीयाच येत
माझ्या या बाळाला ओझं दफ्तराच व्हत
śāḷīta jāyaca raḍu kaśīyāca yēta
mājhyā yā bāḷālā ōjhaṁ daphatarāca vhata
no translation in English
▷ (शाळीत)(जायच)(रडु)(कशीयाच)(येत)
▷  My (या)(बाळाला)(ओझं)(दफ्तराच)(व्हत)
pas de traduction en français
[64] id = 68041
खरात कस्तूरा - Kharat Kastura
Village डोमलगाव - Domalgaon
लिंबलोन मी करीते मी ग शाळेच्या वाटला
वाघ जाळीचा सुटला मामा म्हणतो पंडीताला
limbalōna mī karītē mī ga śāḷēcyā vāṭalā
vāgha jāḷīcā suṭalā māmā mhaṇatō paṇḍītālā
no translation in English
▷ (लिंबलोन) I I_prepare I * (शाळेच्या)(वाटला)
▷ (वाघ)(जाळीचा)(सुटला) maternal_uncle (म्हणतो)(पंडीताला)
pas de traduction en français
[65] id = 68042
त्रिभुवन तुळसा - Tribhuwan Tulsa
Village नगिना पिंपळगाव - Nagina Pimpalgaon
चितर शाळच्या मास्तराची दाप दुप
प्रवीण बाळाच कोमेजल याच रुप
citara śāḷacyā māstarācī dāpa dupa
pravīṇa bāḷāca kōmējala yāca rupa
no translation in English
▷ (चितर)(शाळच्या)(मास्तराची)(दाप)(दुप)
▷ (प्रवीण)(बाळाच)(कोमेजल)(याच) form
pas de traduction en français
[66] id = 68043
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
बाई कीती हाका मारु तुला शाळेतल्या मुला
अभ्यासाला चाला माझ्या गुलाबाच्या फुला
bāī kītī hākā māru tulā śāḷētalyā mulā
abhyāsālā cālā mājhyā gulābācyā phulā
no translation in English
▷  Woman (कीती)(हाका)(मारु) to_you (शाळेतल्या) children
▷ (अभ्यासाला) let_us_go my (गुलाबाच्या) flowers
pas de traduction en français
[67] id = 68045
सावंत सुभद्रा - Sawant Subhadra
Village पाळु - Palu
अशी सोन्याबरोबरी आल सोईर पाह्याला
अस माझ तान्ह बाळ गेल शाळत लेहायला
aśī sōnyābarōbarī āla sōīra pāhyālā
asa mājha tānha bāḷa gēla śāḷata lēhāyalā
no translation in English
▷ (अशी)(सोन्याबरोबरी) here_comes (सोईर)(पाह्याला)
▷ (अस) my (तान्ह) son gone (शाळत)(लेहायला)
pas de traduction en français
[68] id = 68046
ईतापे सुलोचना - Etape Sulochana
Village टाकळी - Takli
दवुत लेखणी दवुतीला काळा दोरा
लेहणाराचा हात गोरा माझ्या नादान बाळाचा
davuta lēkhaṇī davutīlā kāḷā dōrā
lēhaṇārācā hāta gōrā mājhyā nādāna bāḷācā
no translation in English
▷ (दवुत)(लेखणी)(दवुतीला)(काळा)(दोरा)
▷ (लेहणाराचा) hand (गोरा) my (नादान)(बाळाचा)
pas de traduction en français
[69] id = 68802
मोरे हौसाबाई हनुमंत - More Hausabai Hanumant
Village वाकला - Wakala
सकाळी उठुनी झाडु अंगण वसरी
बाळ लिवणार दारी भरली कचेरी
sakāḷī uṭhunī jhāḍu aṅgaṇa vasarī
bāḷa livaṇāra dārī bharalī kacērī
no translation in English
▷  Morning (उठुनी)(झाडु)(अंगण)(वसरी)
▷  Son (लिवणार)(दारी)(भरली)(कचेरी)
pas de traduction en français
[70] id = 68811
कदम मंगल - Kadam Mangal
Village आर्वी - Arvi
अरे अरे मुला रडु कशाच येत
पाटी पुस्तकाच ह्याला ओझ होत
arē arē mulā raḍu kaśāca yēta
pāṭī pustakāca hyālā ōjha hōta
no translation in English
▷ (अरे)(अरे) children (रडु)(कशाच)(येत)
▷ (पाटी)(पुस्तकाच)(ह्याला)(ओझ)(होत)
pas de traduction en français
[71] id = 68814
भिसे विमल - Bhise Vimal
Village रुई - Rui
पोहरेगावीच्या वाटनी कोण येत ग राजधर
मास्तर म्हणु का सावकार
pōharēgāvīcyā vāṭanī kōṇa yēta ga rājadhara
māstara mhaṇu kā sāvakāra
no translation in English
▷ (पोहरेगावीच्या)(वाटनी) who (येत) * (राजधर)
▷ (मास्तर) say (का)(सावकार)
pas de traduction en français
[72] id = 68882
मेटे नागरबाई - Mete Nagarbai
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
शाळेतला पंतोजी घडोघडीला जाचीतो
नेणंता बाळ माझा रुखमीण सैवर वाचीतो
śāḷētalā pantōjī ghaḍōghaḍīlā jācītō
nēṇantā bāḷa mājhā rukhamīṇa saivara vācītō
no translation in English
▷ (शाळेतला)(पंतोजी)(घडोघडीला)(जाचीतो)
▷  Younger son my (रुखमीण)(सैवर)(वाचीतो)
pas de traduction en français
[73] id = 68931
साबळे सुगंधा - Sable Sugandha
Village दुधावरे - Dudhavre
माझ्या अंगणात गदाळ पडल कागदाच
सांगते बाई तुला घर हाये लिवणाराच
mājhyā aṅgaṇāta gadāḷa paḍala kāgadāca
sāṅgatē bāī tulā ghara hāyē livaṇārāca
no translation in English
▷  My (अंगणात)(गदाळ)(पडल)(कागदाच)
▷  I_tell woman to_you house (हाये)(लिवणाराच)
pas de traduction en français
[74] id = 69149
कुमावत छबू - Kumawat Chabu
Village बोरसर - Borsar
दऊत लेखणी शाई सांडलेले पेला
आता माझा भाऊ हिशोब सांगतो बापाला
daūta lēkhaṇī śāī sāṇḍalēlē pēlā
ātā mājhā bhāū hiśōba sāṅgatō bāpālā
no translation in English
▷ (दऊत)(लेखणी)(शाई)(सांडलेले)(पेला)
▷ (आता) my brother (हिशोब)(सांगतो)(बापाला)
pas de traduction en français
[75] id = 69524
केकान राधाबाई - Kekan Radha
Village शेळगाव - Shelgaon
साळीच्या तांदळाला जाळ घालीते येताजाता
राघु येईल शाळेतुन आत्ता
sāḷīcyā tāndaḷālā jāḷa ghālītē yētājātā
rāghu yēīla śāḷētuna āttā
no translation in English
▷ (साळीच्या)(तांदळाला)(जाळ)(घालीते)(येताजाता)
▷ (राघु)(येईल)(शाळेतुन) now
pas de traduction en français
[76] id = 71962
जाधव कलू - Jadhav Kalu
Village सावरगाव - Savargaon
शाळेतल्या पंतोजीला देऊ केला काळा दोरा
लिहिणाराचा हात बरा
śāḷētalyā pantōjīlā dēū kēlā kāḷā dōrā
lihiṇārācā hāta barā
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(देऊ) did (काळा)(दोरा)
▷ (लिहिणाराचा) hand (बरा)
pas de traduction en français
[77] id = 72005
सांबारे सिंधू - Sambare Sindhu
Village रामपूर - Rampur
शाळेतल्या बाळा शाळा दंडती राजाला
माझ्या तान्हल्या संग माणुस ओझ्याला
śāḷētalyā bāḷā śāḷā daṇḍatī rājālā
mājhyā tānhalyā saṅga māṇusa ōjhyālā
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) child (शाळा)(दंडती)(राजाला)
▷  My (तान्हल्या) with (माणुस)(ओझ्याला)
pas de traduction en français
[78] id = 72022
गोर्डे सीताबाई गोरखबाबा - Gorde Sitabai Gorkhbaba
Village शिरसगाव - Shirasgaon
शाळेतल्या रे मुला रडु कशायाचं येतं
अगं दादाला ग माझ्या ना वझं दफ्तराचं व्हतं
śāḷētalyā rē mulā raḍu kaśāyācaṁ yētaṁ
agaṁ dādālā ga mājhyā nā vajhaṁ daphatarācaṁ vhataṁ
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(रे) children (रडु)(कशायाचं)(येतं)
▷ (अगं)(दादाला) * my * (वझं)(दफ्तराचं)(व्हतं)
pas de traduction en français
[79] id = 72760
करडे गुंडोजीराव - Karde Gundojirao
Village लातूर - Latur
शाळेत जाताना आधी देवीच्या पाया पड
मग शाळेचे जोत चढ
śāḷēta jātānā ādhī dēvīcyā pāyā paḍa
maga śāḷēcē jōta caḍha
no translation in English
▷ (शाळेत)(जाताना) before (देवीच्या)(पाया)(पड)
▷ (मग)(शाळेचे)(जोत)(चढ)
pas de traduction en français
[80] id = 72893
निकाळजे सुमन - Nikalge Suman
Village निमगाव गांगर्डी - Nimgaon Gangardi
पाटी पुस्तकाने मांडीला होत ओझ
नेनत्या बाळा माझ्या गिण्यानी हुर्द तुझं
pāṭī pustakānē māṇḍīlā hōta ōjha
nēnatyā bāḷā mājhyā giṇyānī hurda tujhaṁ
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकाने)(मांडीला)(होत)(ओझ)
▷ (नेनत्या) child my (गिण्यानी)(हुर्द)(तुझं)
pas de traduction en français
[81] id = 72894
निकाळजे सुमन - Nikalge Suman
Village निमगाव गांगर्डी - Nimgaon Gangardi
पाटी पुस्तकानी माझे भरले कपाट
राघु माझा शाळे चालला पोपट
pāṭī pustakānī mājhē bharalē kapāṭa
rāghu mājhā śāḷē cālalā pōpaṭa
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकानी)(माझे)(भरले)(कपाट)
▷ (राघु) my (शाळे)(चालला)(पोपट)
pas de traduction en français
[82] id = 72900
बांडे भामा - Bande Bhama
Village आंबेसावळी - Ambesawali
उन्हाळ्याच बाई उन दगडाच्या झाल्या लाह्या
बाई माझ्या राघोबाला सायकल शाळा जाया
unhāḷyāca bāī una dagaḍācyā jhālyā lāhyā
bāī mājhyā rāghōbālā sāyakala śāḷā jāyā
no translation in English
▷ (उन्हाळ्याच) woman (उन)(दगडाच्या)(झाल्या)(लाह्या)
▷  Woman my (राघोबाला)(सायकल)(शाळा)(जाया)
pas de traduction en français
[83] id = 73002
भिसे सुगंधा - Bhise Sugandha
Village नातेपुते - Natepute
पाटी पुस्तकाच झाल मांडीला ओझ
तानाजी विजय लहु गीन्यान बदध तुझ
pāṭī pustakāca jhāla māṇḍīlā ōjha
tānājī vijaya lahu gīnyāna badadha tujha
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकाच)(झाल)(मांडीला)(ओझ)
▷ (तानाजी)(विजय)(लहु)(गीन्यान)(बदध) your
pas de traduction en français
[84] id = 73068
शिरढोणे कलावती - Shirdhone Kalavati
Village महातपूर - Mahatpur
पाटी पुस्तकाच मझ्या मांडीला झाल ओझ
गिन्यानी हुरद तुझ
pāṭī pustakāca majhyā māṇḍīlā jhāla ōjha
ginyānī hurada tujha
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकाच) my (मांडीला)(झाल)(ओझ)
▷ (गिन्यानी)(हुरद) your
pas de traduction en français
[85] id = 73847
रणपिसे नाजू - Ranpise Naju
Village गोंदवले बु. - Gondawale
छत्रसाळेचा मास्तर का पंतोजा तापल्यात
जोड अक्षर इसरल्यात
chatrasāḷēcā māstara kā pantōjā tāpalyāta
jōḍa akṣara isaralyāta
no translation in English
▷ (छत्रसाळेचा)(मास्तर)(का)(पंतोजा)(तापल्यात)
▷ (जोड)(अक्षर)(इसरल्यात)
pas de traduction en français
[86] id = 75113
पाटील स्मिता - Patil Smita
Village लव्हे - Lavhe
पाटी ग पुस्तकाच माझ्या मांडीला ओझ झालं
संचार मधी नाव आल
pāṭī ga pustakāca mājhyā māṇḍīlā ōjha jhālaṁ
sañcāra madhī nāva āla
no translation in English
▷ (पाटी) * (पुस्तकाच) my (मांडीला)(ओझ)(झालं)
▷ (संचार)(मधी)(नाव) here_comes
pas de traduction en français
[87] id = 77049
रांजणे अनुसया - Ranjane Anusaya
Village रांजणी - Ranjani
चाफाच ग फुल शेवग्यासंग खेळताना
बघा माझा राघु बाळ नवबी हिरा झाला
cāphāca ga phula śēvagyāsaṅga khēḷatānā
baghā mājhā rāghu bāḷa navabī hirā jhālā
no translation in English
▷ (चाफाच) * flowers (शेवग्यासंग)(खेळताना)
▷ (बघा) my (राघु) son (नवबी)(हिरा)(झाला)
pas de traduction en français
[88] id = 77170
मोकल हरणा - Mokal Harana
Village कोळगाव माळ - Kolgaon Mal
दऊत लेखणी शाई सांडली भुईला
बाळ माझा चतुर हिशोब देतो आईला
daūta lēkhaṇī śāī sāṇḍalī bhuīlā
bāḷa mājhā catura hiśōba dētō āīlā
no translation in English
▷ (दऊत)(लेखणी)(शाई)(सांडली)(भुईला)
▷  Son my (चतुर)(हिशोब)(देतो)(आईला)
pas de traduction en français
[89] id = 79068
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
शाळेतल्या गुरुजीला दिऊ केले मी गहु
एक्या शाळेत दोघं बाळ हरी माझे
śāḷētalyā gurujīlā diū kēlē mī gahu
ēkyā śāḷēta dōghaṁ bāḷa harī mājhē
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(गुरुजीला)(दिऊ)(केले) I (गहु)
▷ (एक्या)(शाळेत)(दोघं) son (हरी)(माझे)
pas de traduction en français
[90] id = 79098
चव्हाण विमल - Chavan Vimal
Village होळी - Holi
शाळला जाताना मारुतीच्या पाया पड
मग शाळच जोत चढ बाळ हरी माझ्या
śāḷalā jātānā mārutīcyā pāyā paḍa
maga śāḷaca jōta caḍha bāḷa harī mājhyā
no translation in English
▷ (शाळला)(जाताना)(मारुतीच्या)(पाया)(पड)
▷ (मग)(शाळच)(जोत)(चढ) son (हरी) my
pas de traduction en français
[91] id = 79099
चामे पारु - Chame Paru
Village होळी - Holi
दिवस मावळला शाळच्या कोपर्याला
शाई लागली धोतराला माझ्या कौतीक्या बाळाच्या
divasa māvaḷalā śāḷacyā kōparyālā
śāī lāgalī dhōtarālā mājhyā kautīkyā bāḷācyā
no translation in English
▷ (दिवस)(मावळला)(शाळच्या)(कोपर्याला)
▷ (शाई)(लागली) dhotar my (कौतीक्या)(बाळाच्या)
pas de traduction en français
[92] id = 79175
गायकवाड कासा - Gaykwad Kasa
Village हिरडपूरी - Hiradpuri
लींबर लेनी तुझ्या शाळला येईन
सांगतो मी बाळा तुला दाव उत्तर लेहुन
līmbara lēnī tujhyā śāḷalā yēīna
sāṅgatō mī bāḷā tulā dāva uttara lēhuna
no translation in English
▷ (लींबर)(लेनी) your (शाळला)(येईन)
▷ (सांगतो) I child to_you (दाव)(उत्तर)(लेहुन)
pas de traduction en français
[93] id = 79176
मोरे नागरबाई दशरथ - More Nagarbai Dashrath
Village गुंधा - Gundha
शाळत जायला कशाच रडु येत
नेनंत्या राघोबाला माझ्या पुस्तकाच वज होत
śāḷata jāyalā kaśāca raḍu yēta
nēnantyā rāghōbālā mājhyā pustakāca vaja hōta
no translation in English
▷ (शाळत)(जायला)(कशाच)(रडु)(येत)
▷ (नेनंत्या)(राघोबाला) my (पुस्तकाच)(वज)(होत)
pas de traduction en français
[94] id = 79177
पाटील लक्ष्मी - Patil Lakshmi
Village परीते - Parite
पायात पायताण बुट वाजतो कराकरा
तान्ह्या तु माझ्या बाळ बाळ तु शाळेला जाणारा
pāyāta pāyatāṇa buṭa vājatō karākarā
tānhyā tu mājhyā bāḷa bāḷa tu śāḷēlā jāṇārā
no translation in English
▷ (पायात)(पायताण)(बुट)(वाजतो)(कराकरा)
▷ (तान्ह्या) you my son son you (शाळेला)(जाणारा)
pas de traduction en français
[95] id = 79219
कोकणे लक्ष्मी - Kokne Lakshmi
Village नळदुर्ग - Naldurg
शाळेतील पंतुजीला देऊ केली मी कट्यार
शाळे जाया मोटार
śāḷētīla pantujīlā dēū kēlī mī kaṭyāra
śāḷē jāyā mōṭāra
no translation in English
▷ (शाळेतील)(पंतुजीला)(देऊ) shouted I (कट्यार)
▷ (शाळे)(जाया)(मोटार)
pas de traduction en français
[96] id = 79934
उटवा वच्छला - Utwa Vachala
Village गिधाडे - Gidhade
उठायाना उन हाऊ आगणीना दडका
शाळेमधे जातो कशी बाईना लाडका
uṭhāyānā una hāū āgaṇīnā daḍakā
śāḷēmadhē jātō kaśī bāīnā lāḍakā
no translation in English
▷ (उठायाना)(उन)(हाऊ)(आगणीना)(दडका)
▷ (शाळेमधे) goes how (बाईना)(लाडका)
pas de traduction en français
[97] id = 80116
कुलकर्णी वनमाला - Kulkarni Vanmala
Village मंठाळेनगर - Manthalenagar
शाळेला जाताना दवतीला काळा दोरा
लिहिणार्याचा ग हात गोरा
śāḷēlā jātānā davatīlā kāḷā dōrā
lihiṇāryācā ga hāta gōrā
no translation in English
▷ (शाळेला)(जाताना)(दवतीला)(काळा)(दोरा)
▷ (लिहिणार्याचा) * hand (गोरा)
pas de traduction en français
[98] id = 80120
बनसोडे शांता - Bansode Shanta
Village जामगांव - Jamgaon
शाळेतल्या मुला रडु कशीयाच येत
प्रकाश बाळाला वझ दप्तराच होत
śāḷētalyā mulā raḍu kaśīyāca yēta
prakāśa bāḷālā vajha daptarāca hōta
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) children (रडु)(कशीयाच)(येत)
▷ (प्रकाश)(बाळाला)(वझ)(दप्तराच)(होत)
pas de traduction en français
[99] id = 80701
शिंदे सरूबाई - Shinde Sarubai
Village घरणी - Gharani
साखर सरबत घ्याव बायांनो प्याला प्याला
वकील माझा पास झाला सखा माझा राजु
sākhara sarabata ghyāva bāyānnō pyālā pyālā
vakīla mājhā pāsa jhālā sakhā mājhā rāju
no translation in English
▷ (साखर)(सरबत)(घ्याव)(बायांनो)(प्याला)(प्याला)
▷ (वकील) my (पास)(झाला)(सखा) my (राजु)
pas de traduction en français
[100] id = 80894
गडाख रंभा - Gadakh Rambha
Village बेलापूर - Belapur
संदीप बाई राघु चालला कॉलेज शिकाया
शाई लागली नखाला
sandīpa bāī rāghu cālalā kōlēja śikāyā
śāī lāgalī nakhālā
no translation in English
▷ (संदीप) woman (राघु)(चालला)(कॉलेज)(शिकाया)
▷ (शाई)(लागली)(नखाला)
pas de traduction en français
[101] id = 81378
खाडे इंदूमती - Khade Indumati
Village अकलूज - Akluj
मोटरी परास चाल सायकल जोरान
उड इंग्लीश वार्यान
mōṭarī parāsa cāla sāyakala jōrāna
uḍa iṅglīśa vāryāna
no translation in English
▷ (मोटरी)(परास) let_us_go (सायकल)(जोरान)
▷ (उड)(इंग्लीश)(वार्यान)
pas de traduction en français
[102] id = 81438
फुंदे द्वारकाबाई - Phunde Dwarka
Village जळगाव - Jalgaon
हात मी जोडीते परमुलखाच्या बयाला
साळा शिकायाला बाळ आल तुमच्यात राहायाला
hāta mī jōḍītē paramulakhācyā bayālā
sāḷā śikāyālā bāḷa āla tumacyāta rāhāyālā
no translation in English
▷  Hand I (जोडीते)(परमुलखाच्या)(बयाला)
▷ (साळा)(शिकायाला) son here_comes (तुमच्यात)(राहायाला)
pas de traduction en français
[103] id = 81442
कुलकर्णी प्रेमा - Kulkarni Prema
Village घरणी - Gharani
लिंबलोण करीते तुझ्या शाळेला येऊनी
बाळ हरीची माझ्या तुझ्या आक्षर पाहुनी
limbalōṇa karītē tujhyā śāḷēlā yēūnī
bāḷa harīcī mājhyā tujhyā ākṣara pāhunī
no translation in English
▷ (लिंबलोण) I_prepare your (शाळेला)(येऊनी)
▷  Son (हरीची) my your (आक्षर)(पाहुनी)
pas de traduction en français
[104] id = 81487
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
शेरानी साखर वाटीता इळ गेला
बी.ए. पास झाला बाळ हरी माझा
śērānī sākhara vāṭītā iḷa gēlā
bī. ē. pāsa jhālā bāḷa harī mājhā
no translation in English
▷ (शेरानी)(साखर)(वाटीता)(इळ) has_gone
▷ (बी)(.)(ए)(.)(पास)(झाला) son (हरी) my
pas de traduction en français
[105] id = 81943
रणपिसे अंजना - Ranpise Anjana
Village ममदापूर - Mamadapur
शाळेतल्या मुला रडु कशाच येत
संजु बाळाला ओझ दप्तराच होतं
śāḷētalyā mulā raḍu kaśāca yēta
sañju bāḷālā ōjha daptarāca hōtaṁ
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) children (रडु)(कशाच)(येत)
▷ (संजु)(बाळाला)(ओझ)(दप्तराच)(होतं)
pas de traduction en français
[106] id = 81944
चव्हाण गिरिजा - Chavan Girija
Village बांगर्डे - Bangarde
साळीच्या भाताईला जाळ घालती येताजाता
नेनंता राघु माझा शाळतन येतो आता
sāḷīcyā bhātāīlā jāḷa ghālatī yētājātā
nēnantā rāghu mājhā śāḷatana yētō ātā
no translation in English
▷ (साळीच्या)(भाताईला)(जाळ)(घालती)(येताजाता)
▷  Younger (राघु) my (शाळतन)(येतो)(आता)
pas de traduction en français
[107] id = 82219
पठाण बिषमिल्लाबी - Pathan Bishmillabi
Village आंबेसावळी - Ambesawali
इसकुल मे राजा उनको इसकुल मे के पुछेंगे
ऐसे मेरे दोन लाल मास्तर लोंगो में अछेंगे
isakula mē rājā unakō isakula mē kē puchēṅgē
aisē mērē dōna lāla māstara lōṅgō mēṁ achēṅgē
no translation in English
▷ (इसकुल)(मे) king (उनको)(इसकुल)(मे)(के)(पुछेंगे)
▷ (ऐसे)(मेरे) two (लाल)(मास्तर)(लोंगो)(में)(अछेंगे)
pas de traduction en français
[108] id = 82220
पठाण बिषमिल्लाबी - Pathan Bishmillabi
Village आंबेसावळी - Ambesawali
परीक्षा कु चला लाल माँ भैना की दुँवा लेना
ऐसी माँ बोली लाल मेरा पास होना
parīkṣā ku calā lāla māṁ bhainā kī dumvā lēnā
aisī māṁ bōlī lāla mērā pāsa hōnā
no translation in English
▷ (परीक्षा)(कु) let_us_go (लाल)(माँ)(भैना)(की)(दुँवा)(लेना)
▷ (ऐसी)(माँ) say (लाल)(मेरा)(पास)(होना)
pas de traduction en français
[109] id = 82630
बारबोले लिंबाबाई - Barbole Limbabai
Village अकरवाई - Akarvai
सावळा हात कागदावरी डुल
बाळ राजस माजा काळ्या रेघी संग बोल
sāvaḷā hāta kāgadāvarī ḍula
bāḷa rājasa mājā kāḷyā rēghī saṅga bōla
no translation in English
▷ (सावळा) hand (कागदावरी)(डुल)
▷  Son (राजस)(माजा)(काळ्या)(रेघी) with says
pas de traduction en français
[110] id = 87004
बिडबाग पार्वती संभाजी - Bidbagh Parvati Sambhaji
Village सोलापूर - Solapur
पाटी पुस्तकाच मांडीला झाल वझ
नेणत्या बाळा माझ्या किती गिन्यानी हुर्द तुझ
pāṭī pustakāca māṇḍīlā jhāla vajha
nēṇatyā bāḷā mājhyā kitī ginyānī hurda tujha
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकाच)(मांडीला)(झाल)(वझ)
▷ (नेणत्या) child my (किती)(गिन्यानी)(हुर्द) your
pas de traduction en français
[111] id = 88541
कांबळे मुक्ताबाई - Kamble Mukta
Village हांडरगुळी - Handarguli
हंडरगुळीच्या शाळेमधी हिरवी मोटार कोणाची
शाळेमदी जाण्याची
haṇḍaraguḷīcyā śāḷēmadhī hiravī mōṭāra kōṇācī
śāḷēmadī jāṇyācī
no translation in English
▷ (हंडरगुळीच्या)(शाळेमधी) green (मोटार)(कोणाची)
▷ (शाळेमदी)(जाण्याची)
pas de traduction en français
[112] id = 88642
मोरे चंपाबाई रामराव - More Champabai Ramrao
Village शेल्लाळ - Shellal
शाळतल्या पंतोजीला देऊ केले म्या खारीक
माझ्या नेनंत्या बाळाच लिवण इंग्रजी बारीक
śāḷatalyā pantōjīlā dēū kēlē myā khārīka
mājhyā nēnantyā bāḷāca livaṇa iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (शाळतल्या)(पंतोजीला)(देऊ)(केले)(म्या)(खारीक)
▷  My (नेनंत्या)(बाळाच)(लिवण)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[113] id = 96682
सुरवसे केशरबाई तुकाराम - Survase Kesharbai Tukaram
Village कोरंगळी - Korangali
गोरा तुझा हात कागदावरी डुल
काळ्या शाईला तुम्ही बोल
gōrā tujhā hāta kāgadāvarī ḍula
kāḷyā śāīlā tumhī bōla
no translation in English
▷ (गोरा) your hand (कागदावरी)(डुल)
▷ (काळ्या)(शाईला)(तुम्ही) says
pas de traduction en français
[114] id = 96683
पारधे रजनी - Pardhe Rajani
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
शाळेतल्या मुला तुला शाळेतील सुख
रामांनद योगीच्या हाती इंग्रराजी बुक
śāḷētalyā mulā tulā śāḷētīla sukha
rāmānnada yōgīcyā hātī iṅgrarājī buka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) children to_you (शाळेतील)(सुख)
▷ (रामांनद)(योगीच्या)(हाती)(इंग्रराजी)(बुक)
pas de traduction en français
[115] id = 96684
कुलकर्णी प्रेमला - Kulkarni Premala
Village पिंप्री देशमुख - Pimpri Deshmukh
माझ्या अंगणात साळीच वाळवण
बाळ हरीच्या माझ्या दौड आली शाळेहुन
mājhyā aṅgaṇāta sāḷīca vāḷavaṇa
bāḷa harīcyā mājhyā dauḍa ālī śāḷēhuna
no translation in English
▷  My (अंगणात)(साळीच)(वाळवण)
▷  Son (हरीच्या) my (दौड) has_come (शाळेहुन)
pas de traduction en français
[116] id = 96685
निकम सोना - Nikam Sona
Village धोंडराई - Dhondrai
दहाईला झाली पास सातवीला झाला
हारी मग गावी येई सरु माझ्या मुला
dahāīlā jhālī pāsa sātavīlā jhālā
hārī maga gāvī yēī saru mājhyā mulā
no translation in English
▷ (दहाईला) has_come (पास)(सातवीला)(झाला)
▷ (हारी)(मग)(गावी)(येई)(सरु) my children
pas de traduction en français
[117] id = 96686
थाटे यशोदा - Thate Yashoda
Village निपाणा - Nipana
वटीमंदी दाया शायी लेक जाते
माया लाडाच्या लेकाचे अक्षर एकते
vaṭīmandī dāyā śāyī lēka jātē
māyā lāḍācyā lēkācē akṣara ēkatē
no translation in English
▷ (वटीमंदी)(दाया)(शायी)(लेक) am_going
▷ (माया)(लाडाच्या)(लेकाचे)(अक्षर)(एकते)
pas de traduction en français
[118] id = 96687
कुलाळ धना - Kulal Dhana
Village अधुरड - Adhurad
शाळेतल्या पंतोजीला त्याला खायला खारीक
नेनंत्या राघुबाच लेहन इग्रंजी बारिक
śāḷētalyā pantōjīlā tyālā khāyalā khārīka
nēnantyā rāghubāca lēhana igrañjī bārika
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(त्याला)(खायला)(खारीक)
▷ (नेनंत्या)(राघुबाच)(लेहन)(इग्रंजी)(बारिक)
pas de traduction en français
[119] id = 96688
गायकवाड भामाबाई - Gaykwad Bhama
Village नगिना पिंपळगाव - Nagina Pimpalgaon
काम करु जीव लई दमला
आनंद बाळ शाळा शिकल चांगला
kāma karu jīva laī damalā
ānanda bāḷa śāḷā śikala cāṅgalā
no translation in English
▷ (काम)(करु) life (लई)(दमला)
▷ (आनंद) son (शाळा)(शिकल)(चांगला)
pas de traduction en français
[120] id = 96689
भालेराव हौसा - Bhalerao Hausa
Village दासवे - Dasve
जेवणात झाला टाईम बंडया रडतो फार
शाळेला झाला उशीर मास्तर देतील मार
jēvaṇāta jhālā ṭāīma baṇḍayā raḍatō phāra
śāḷēlā jhālā uśīra māstara dētīla māra
no translation in English
▷ (जेवणात)(झाला)(टाईम)(बंडया)(रडतो)(फार)
▷ (शाळेला)(झाला)(उशीर)(मास्तर)(देतील)(मार)
pas de traduction en français
[121] id = 96690
मोकल हरणा - Mokal Harana
Village कोळगाव माळ - Kolgaon Mal
दऊत लेखणी लवणीला पिवळा दोरा
बाळा माझा चतुर हात लिहीणाराचा गोरा
daūta lēkhaṇī lavaṇīlā pivaḷā dōrā
bāḷā mājhā catura hāta lihīṇārācā gōrā
no translation in English
▷ (दऊत)(लेखणी)(लवणीला)(पिवळा)(दोरा)
▷  Child my (चतुर) hand (लिहीणाराचा)(गोरा)
pas de traduction en français
[122] id = 96691
मोकल हरणा - Mokal Harana
Village कोळगाव माळ - Kolgaon Mal
दऊत लेखणी शाई सांडली भुईला
बाळा माझा चतुर हिशोब देतो बापाला
daūta lēkhaṇī śāī sāṇḍalī bhuīlā
bāḷā mājhā catura hiśōba dētō bāpālā
no translation in English
▷ (दऊत)(लेखणी)(शाई)(सांडली)(भुईला)
▷  Child my (चतुर)(हिशोब)(देतो)(बापाला)
pas de traduction en français
[123] id = 96692
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जातो बाळ तुला खायाला देते गुळ
सांगते बाळा तुला सोड पदराचा पिळ
śāḷēlā jātō bāḷa tulā khāyālā dētē guḷa
sāṅgatē bāḷā tulā sōḍa padarācā piḷa
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son to_you (खायाला) give (गुळ)
▷  I_tell child to_you (सोड)(पदराचा)(पिळ)
pas de traduction en français
[124] id = 96693
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जात बाळ तुला खायाला देते वाटी
जारे तु जारे बाळा सोड पदराच्या गाठी
śāḷēlā jāta bāḷa tulā khāyālā dētē vāṭī
jārē tu jārē bāḷā sōḍa padarācyā gāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेला) class son to_you (खायाला) give (वाटी)
▷ (जारे) you (जारे) child (सोड)(पदराच्या)(गाठी)
pas de traduction en français
[125] id = 96694
थोरात लहान - Thorat Lahan
Village पुणतांबा - Puntamba
तान्ह्या बाळाला वज कशाच होत
माझ्या संजु बाळाला वज पुस्तकाच होत
tānhyā bāḷālā vaja kaśāca hōta
mājhyā sañju bāḷālā vaja pustakāca hōta
no translation in English
▷ (तान्ह्या)(बाळाला)(वज)(कशाच)(होत)
▷  My (संजु)(बाळाला)(वज)(पुस्तकाच)(होत)
pas de traduction en français
[126] id = 99442
झुंबाड नरहरी - Zumbad Narhari
Village पानगाव - Pangaon
शाळेतल्या बाळाला खायाला देते वाटी
बाळ शाळला जायासाठी
śāḷētalyā bāḷālā khāyālā dētē vāṭī
bāḷa śāḷalā jāyāsāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(बाळाला)(खायाला) give (वाटी)
▷  Son (शाळला)(जायासाठी)
pas de traduction en français
[127] id = 99443
पवार लक्ष्मी - Pawar Lakshmi
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
पाटी पुस्तकानी माझे भरले कपाट
राघु माझा शाळा चालला पोपट
pāṭī pustakānī mājhē bharalē kapāṭa
rāghu mājhā śāḷā cālalā pōpaṭa
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकानी)(माझे)(भरले)(कपाट)
▷ (राघु) my (शाळा)(चालला)(पोपट)
pas de traduction en français
[128] id = 99444
पवार लक्ष्मी - Pawar Lakshmi
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
पाटी पुस्तकानी माझे भरले रांजण
नेनंता राघु माझा शाळा चालला अंजान
pāṭī pustakānī mājhē bharalē rāñjaṇa
nēnantā rāghu mājhā śāḷā cālalā añjāna
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकानी)(माझे)(भरले)(रांजण)
▷  Younger (राघु) my (शाळा)(चालला)(अंजान)
pas de traduction en français
[129] id = 99445
गोरे कांता - Gore Kanta
Village धामणगाव - Dhamangaon
दौड पेठाईला कोर कागद मागाईल
तान्या या राघुच लिहण चढाया लागल
dauḍa pēṭhāīlā kōra kāgada māgāīla
tānyā yā rāghuca lihaṇa caḍhāyā lāgala
no translation in English
▷ (दौड)(पेठाईला)(कोर)(कागद)(मागाईल)
▷ (तान्या)(या)(राघुच)(लिहण)(चढाया)(लागल)
pas de traduction en français
[130] id = 99446
थोरात ऋतू - Thorat Rutui
Village पुणतांबा - Puntamba
शाळेतील मुला तुला रडु कशीयाच येत
माझ्या ग बाळाला ओझं दप्तराच होतं
śāḷētīla mulā tulā raḍu kaśīyāca yēta
mājhyā ga bāḷālā ōjhaṁ daptarāca hōtaṁ
no translation in English
▷ (शाळेतील) children to_you (रडु)(कशीयाच)(येत)
▷  My * (बाळाला)(ओझं)(दप्तराच)(होतं)
pas de traduction en français
[131] id = 99447
ढावणे भिवरा - Dhawne Bhivara
Village चांदई-यक्को - Chandie-Ekoo
चांदई पासुन औरंगाबाद किती कोस
बाळ माझा झाला पास पैशाचा लावा तास
cāndaī pāsuna auraṅgābāda kitī kōsa
bāḷa mājhā jhālā pāsa paiśācā lāvā tāsa
no translation in English
▷ (चांदई)(पासुन)(औरंगाबाद)(किती)(कोस)
▷  Son my (झाला)(पास)(पैशाचा) put (तास)
pas de traduction en français
[132] id = 99448
कदम कोंडाबाई - Kadam Kondabai
Village गातेगाव - Gategaon
शाळला जाताजाता मारुतीच्या पाया पड
मग शाळेच जोत चढ
śāḷalā jātājātā mārutīcyā pāyā paḍa
maga śāḷēca jōta caḍha
no translation in English
▷ (शाळला)(जाताजाता)(मारुतीच्या)(पाया)(पड)
▷ (मग)(शाळेच)(जोत)(चढ)
pas de traduction en français
[133] id = 99449
कवटे शालन - Kawate Shalan
Village महातपूर - Mahatpur
शाळतल्या पंतुजीची शाई लागली टाकाला
हिशोब सांगतो बापाला
śāḷatalyā pantujīcī śāī lāgalī ṭākālā
hiśōba sāṅgatō bāpālā
no translation in English
▷ (शाळतल्या)(पंतुजीची)(शाई)(लागली)(टाकाला)
▷ (हिशोब)(सांगतो)(बापाला)
pas de traduction en français
[134] id = 99450
शिंदे कला - Shinde Kala
Village गलेगाव - Galegaon
लिंब लोण मी करीते शाळेच्या वाटला
वाघ जाळीचा सुटला
limba lōṇa mī karītē śāḷēcyā vāṭalā
vāgha jāḷīcā suṭalā
no translation in English
▷ (लिंब)(लोण) I I_prepare (शाळेच्या)(वाटला)
▷ (वाघ)(जाळीचा)(सुटला)
pas de traduction en français
[135] id = 100678
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होळी - Holi
चंद्र साळला जाता मारोतिच्या पाया पड
चडलाय साळा येसदेव बाळ हरीला माझ्या
candra sāḷalā jātā mārōticyā pāyā paḍa
caḍalāya sāḷā yēsadēva bāḷa harīlā mājhyā
no translation in English
▷ (चंद्र)(साळला) class (मारोतिच्या)(पाया)(पड)
▷ (चडलाय)(साळा)(येसदेव) son (हरीला) my
pas de traduction en français
[136] id = 100679
पाटील लक्ष्मी - Patil Lakshmi
Village परीते - Parite
शाळच्या पंतोजीला देतो खायाला खारीक
तान्ह्या तु माझ्या बाळ्या लिहन इंग्रजी बारीक
śāḷacyā pantōjīlā dētō khāyālā khārīka
tānhyā tu mājhyā bāḷyā lihana iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (शाळच्या)(पंतोजीला)(देतो)(खायाला)(खारीक)
▷ (तान्ह्या) you my (बाळ्या)(लिहन)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[137] id = 100680
गायकवाड जिजाबाई - Gaykwad Jijabai
Village पोहरेगाव - Poharegaon
आस पाटी पुस्तकाच मांडीला झाल ओझ
किती गिन्यानी हुरद तुझ
āsa pāṭī pustakāca māṇḍīlā jhāla ōjha
kitī ginyānī hurada tujha
no translation in English
▷ (आस)(पाटी)(पुस्तकाच)(मांडीला)(झाल)(ओझ)
▷ (किती)(गिन्यानी)(हुरद) your
pas de traduction en français
[138] id = 100681
पगारे छबू - Pagare Chabu
Village पुणतांबा - Puntamba
शाळेतला मुला तुला शाळेतला कलम
माझ्या ग बाईला घालीती सलाम
śāḷētalā mulā tulā śāḷētalā kalama
mājhyā ga bāīlā ghālītī salāma
no translation in English
▷ (शाळेतला) children to_you (शाळेतला)(कलम)
▷  My * (बाईला)(घालीती)(सलाम)
pas de traduction en français
[139] id = 100682
गायकवाड पुष्पा अंबादास - Gaykawad Pusspha Ambadas
Village पोहरेगाव - Poharegaon
साळीचे तांदुळ अधान दिसत पिवळ
नेनंत्या बाळाची आणि परीक्षा जवळ
sāḷīcē tānduḷa adhāna disata pivaḷa
nēnantyā bāḷācī āṇi parīkṣā javaḷa
no translation in English
▷ (साळीचे)(तांदुळ)(अधान)(दिसत)(पिवळ)
▷ (नेनंत्या)(बाळाची)(आणि)(परीक्षा)(जवळ)
pas de traduction en français
[140] id = 100683
शिरसाट आशा - Shirsat Asha
Village दौलताबाद - Daulatabad
शाळत जायाला खडे रुतात्या पायाला
विशाल बाळाचे जाते अक्षर पायाला
śāḷata jāyālā khaḍē rutātyā pāyālā
viśāla bāḷācē jātē akṣara pāyālā
no translation in English
▷ (शाळत)(जायाला)(खडे)(रुतात्या)(पायाला)
▷ (विशाल)(बाळाचे) am_going (अक्षर)(पायाला)
pas de traduction en français
[141] id = 100684
शिरसाट आशा - Shirsat Asha
Village दौलताबाद - Daulatabad
शाळमंधी जातो रडु कशीयाच येत
तुषार ऋषीकेश वझ दप्तराच होत
śāḷamandhī jātō raḍu kaśīyāca yēta
tuṣāra ṛṣīkēśa vajha daptarāca hōta
no translation in English
▷ (शाळमंधी) goes (रडु)(कशीयाच)(येत)
▷ (तुषार)(ऋषीकेश)(वझ)(दप्तराच)(होत)
pas de traduction en français
[142] id = 100685
देशमुख सरु - Deshmukh Saru
Village घरणी - Gharani
साखर सरबत घ्यावा बायानों पेलापेला
सखा माझा राजस पास झाला
sākhara sarabata ghyāvā bāyānōṁ pēlāpēlā
sakhā mājhā rājasa pāsa jhālā
no translation in English
▷ (साखर)(सरबत)(घ्यावा)(बायानों)(पेलापेला)
▷ (सखा) my (राजस)(पास)(झाला)
pas de traduction en français
[143] id = 100686
शिरसाठ लता - Shirsat Lata
Village भंडारवाडी - Bhandarwadi
लिहन करते मी तुझ्या शाळेत येवुन
दाव अक्षर लिहुन
lihana karatē mī tujhyā śāḷēta yēvuna
dāva akṣara lihuna
no translation in English
▷ (लिहन)(करते) I your (शाळेत)(येवुन)
▷ (दाव)(अक्षर)(लिहुन)
pas de traduction en français
[144] id = 100687
लांडे गंगूबाई नारायण - Lande Gangubai Narayan
Village नायगाव - Naygaon
शाळतल्या पंतुजीला देऊ केली ताहानी गाई
आता बाळ माझ्या जेऊनी शाळा जाई
śāḷatalyā pantujīlā dēū kēlī tāhānī gāī
ātā bāḷa mājhyā jēūnī śāḷā jāī
no translation in English
▷ (शाळतल्या)(पंतुजीला)(देऊ) shouted (ताहानी)(गाई)
▷ (आता) son my (जेऊनी)(शाळा)(जाई)
pas de traduction en français
[145] id = 100688
ढावणे भिवरा - Dhawne Bhivara
Village चांदई-यक्को - Chandie-Ekoo
मोठे मोठे लोक आले जावई पाह्याला
तहान्या माझ्या बाळ गेला शाळेत लिह्याला
mōṭhē mōṭhē lōka ālē jāvaī pāhyālā
tahānyā mājhyā bāḷa gēlā śāḷēta lihyālā
no translation in English
▷ (मोठे)(मोठे)(लोक) here_comes (जावई)(पाह्याला)
▷ (तहान्या) my son has_gone (शाळेत)(लिह्याला)
pas de traduction en français
[146] id = 100689
गडाख रंभा - Gadakh Rambha
Village बेलापूर - Belapur
शालेतल्या पंतुजीला देऊ केली मि खारीक
लेण इग्रजी बारीक
śālētalyā pantujīlā dēū kēlī mi khārīka
lēṇa igrajī bārīka
no translation in English
▷ (शालेतल्या)(पंतुजीला)(देऊ) shouted I (खारीक)
▷ (लेण)(इग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[147] id = 100690
गडाख रंभा - Gadakh Rambha
Village बेलापूर - Belapur
शालेतल्या पंतुजीला देऊ केली मि खोबरवाटी
नका मारु लिहीण्यासाठी
śālētalyā pantujīlā dēū kēlī mi khōbaravāṭī
nakā māru lihīṇyāsāṭhī
no translation in English
▷ (शालेतल्या)(पंतुजीला)(देऊ) shouted I (खोबरवाटी)
▷ (नका)(मारु)(लिहीण्यासाठी)
pas de traduction en français
[148] id = 100691
वाघमारे नानू मोगल - Waghmare Nanu Mogal
Village माळवडगाव - Malvadgaon
अरे शाळतल्या मुला रडु कशाच तुला येत
बाई बालकाला माझ्या वजन दप्तराच होत
arē śāḷatalyā mulā raḍu kaśāca tulā yēta
bāī bālakālā mājhyā vajana daptarāca hōta
no translation in English
▷ (अरे)(शाळतल्या) children (रडु)(कशाच) to_you (येत)
▷  Woman (बालकाला) my (वजन)(दप्तराच)(होत)
pas de traduction en français
[149] id = 100692
कुचेकर केशर - Kuchekar Keshar
Village लोणी घाट - Loni Ghat
करीते लिंबलोण तुझ्या साळच्या वाटेला
राजस बाळ माझ वाघ जाळीच्या सुटला
karītē limbalōṇa tujhyā sāḷacyā vāṭēlā
rājasa bāḷa mājha vāgha jāḷīcyā suṭalā
no translation in English
▷  I_prepare (लिंबलोण) your (साळच्या)(वाटेला)
▷ (राजस) son my (वाघ)(जाळीच्या)(सुटला)
pas de traduction en français
[150] id = 100751
बारबोले लिंबाबाई - Barbole Limbabai
Village अकरवाई - Akarvai
इंगरजी भाषा माझ्या बाळराजाला आली
साहेबा शेजारी खुडची बसायाला दिली
iṅgarajī bhāṣā mājhyā bāḷarājālā ālī
sāhēbā śējārī khuḍacī basāyālā dilī
no translation in English
▷ (इंगरजी)(भाषा) my (बाळराजाला) has_come
▷ (साहेबा)(शेजारी)(खुडची)(बसायाला)(दिली)
pas de traduction en français
[151] id = 101045
बनसोडे मुद्रीका - Bansode Mudrika
Village पोहरेगाव - Poharegaon
आणती उन्हाळ्याच उन दगडाच्या होत्या लाह्या
संतोष राजसाला पाई शिकते शाळा जाया
āṇatī unhāḷyāca una dagaḍācyā hōtyā lāhyā
santōṣa rājasālā pāī śikatē śāḷā jāyā
no translation in English
▷ (आणती)(उन्हाळ्याच)(उन)(दगडाच्या)(होत्या)(लाह्या)
▷ (संतोष)(राजसाला)(पाई)(शिकते)(शाळा)(जाया)
pas de traduction en français
[152] id = 101047
साळुंखे सुमिता - Salunkhe Sumita
Village उंबडगा - Umbadga
हात मी जोडीते शाळच्या कोपर्याला
शाई लागली धोतराला
hāta mī jōḍītē śāḷacyā kōparyālā
śāī lāgalī dhōtarālā
no translation in English
▷  Hand I (जोडीते)(शाळच्या)(कोपर्याला)
▷ (शाई)(लागली) dhotar
pas de traduction en français
[153] id = 101048
भिसे विमल - Bhise Vimal
Village रुई - Rui
वार्षीक परीक्षेत तुझ्या हाताला आले फोड
वाणीच्या माझ्या बाळा तुझ्या हाताला आले फोड
vārṣīka parīkṣēta tujhyā hātālā ālē phōḍa
vāṇīcyā mājhyā bāḷā tujhyā hātālā ālē phōḍa
no translation in English
▷ (वार्षीक)(परीक्षेत) your (हाताला) here_comes (फोड)
▷ (वाणीच्या) my child your (हाताला) here_comes (फोड)
pas de traduction en français
[154] id = 101049
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
दौडच्या पेटईला कोर कागद मागयल
तान्या का राघुबाच लिहन चढाला लागयल
dauḍacyā pēṭaīlā kōra kāgada māgayala
tānyā kā rāghubāca lihana caḍhālā lāgayala
no translation in English
▷ (दौडच्या)(पेटईला)(कोर)(कागद)(मागयल)
▷ (तान्या)(का)(राघुबाच)(लिहन)(चढाला)(लागयल)
pas de traduction en français
[155] id = 101050
मुळे कमल बजरंग - Mule Kamal Bajarang
Village खंडाळी - Khandali
शाळेतील पंतुजी देऊ केली खोबर
लिहण इंग्रजी बारीक
śāḷētīla pantujī dēū kēlī khōbara
lihaṇa iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतील)(पंतुजी)(देऊ) shouted (खोबर)
▷ (लिहण)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[156] id = 101051
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
शाळेतील गुरुजीला देवु केले खपले गहु
माझ्या संपाजीला लिहीन इंग्रजी मला दावु
śāḷētīla gurujīlā dēvu kēlē khapalē gahu
mājhyā sampājīlā lihīna iṅgrajī malā dāvu
no translation in English
▷ (शाळेतील)(गुरुजीला)(देवु)(केले)(खपले)(गहु)
▷  My (संपाजीला)(लिहीन)(इंग्रजी)(मला)(दावु)
pas de traduction en français
[157] id = 101052
पिंगळे सुलन - Pingle Sulan
Village पाथर्डी - Pathardi
दौत लेखणी शाई सांडीते बुटावरी
उभ शाळेच्या काठावरी
dauta lēkhaṇī śāī sāṇḍītē buṭāvarī
ubha śāḷēcyā kāṭhāvarī
no translation in English
▷ (दौत)(लेखणी)(शाई)(सांडीते)(बुटावरी)
▷  Standing (शाळेच्या)(काठावरी)
pas de traduction en français
[158] id = 101053
वहाडणे तारा शिवाजीराव - Wahadne Tara Shivajirao
Village पुणतांबा - Puntamba
बामणाच्या मुला नको कागद करु चोरी
आहे लिहिणार माझ्या घरी बाकी काढली तुझ्यावरी
bāmaṇācyā mulā nakō kāgada karu cōrī
āhē lihiṇāra mājhyā gharī bākī kāḍhalī tujhyāvarī
no translation in English
▷  Of_Brahmin children not (कागद)(करु)(चोरी)
▷ (आहे)(लिहिणार) my (घरी)(बाकी)(काढली)(तुझ्यावरी)
pas de traduction en français
[159] id = 101054
वाघमारे कौसाबाई ज्ञानोबा - Waghmare Kausa Dnyanoba
Village हांडरगुळी - Handarguli
पाटी पुस्तकाच मांडीला झाल ओझं
गिन्यानी हुरद तुझ
pāṭī pustakāca māṇḍīlā jhāla ōjhaṁ
ginyānī hurada tujha
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकाच)(मांडीला)(झाल)(ओझं)
▷ (गिन्यानी)(हुरद) your
pas de traduction en français
[160] id = 101055
कोकाटे गिताबाई - Kokate Gitabai
Village पुणतांबा - Puntamba
हाती कडे तोडे आले बालकाला पाहायाला
आसे माझे बाळ गेले शाळेत लिहायाला
hātī kaḍē tōḍē ālē bālakālā pāhāyālā
āsē mājhē bāḷa gēlē śāḷēta lihāyālā
no translation in English
▷ (हाती)(कडे)(तोडे) here_comes (बालकाला)(पाहायाला)
▷ (आसे)(माझे) son has_gone (शाळेत)(लिहायाला)
pas de traduction en français
[161] id = 101056
म्हसे अलका - Mhase Alka
Village किवळे - Kivale
शाळेच्या पंतोजी तुला देऊ करते धोतरजोडी
बाळा माझ्याला शिकव बाराखडी
śāḷēcyā pantōjī tulā dēū karatē dhōtarajōḍī
bāḷā mājhyālā śikava bārākhaḍī
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतोजी) to_you (देऊ)(करते)(धोतरजोडी)
▷  Child (माझ्याला)(शिकव)(बाराखडी)
pas de traduction en français
[162] id = 101057
वाकळे गंगू - Wakle Gangu
Village तळबीड - Talbeed
साखळ वाळयाची नवी नवरी कुणाची
चित्र साळला जातो त्याची
sākhaḷa vāḷayācī navī navarī kuṇācī
citra sāḷalā jātō tyācī
no translation in English
▷ (साखळ)(वाळयाची)(नवी)(नवरी)(कुणाची)
▷ (चित्र)(साळला) goes (त्याची)
pas de traduction en français
[163] id = 101058
दिनपाक प्रयागबाई - Dinpak Prayag
Village बिरजवाडी - Birajvadi
घरचा घरधंदा माझी नदर बाहेरी
चित्तर शाळेमधी पट्ट खेळतो दोहेरी
gharacā gharadhandā mājhī nadara bāhērī
cittara śāḷēmadhī paṭṭa khēḷatō dōhērī
no translation in English
▷ (घरचा)(घरधंदा) my (नदर)(बाहेरी)
▷ (चित्तर)(शाळेमधी)(पट्ट)(खेळतो)(दोहेरी)
pas de traduction en français
[164] id = 101059
कांबळे मुक्ताबाई - Kamble Mukta
Village हांडरगुळी - Handarguli
गाड्यामागे गाड्या एक गाडी दप्तराची
एक गाडी दप्तराची बदली झाली मास्तराची
gāḍyāmāgē gāḍyā ēka gāḍī daptarācī
ēka gāḍī daptarācī badalī jhālī māstarācī
no translation in English
▷ (गाड्यामागे)(गाड्या)(एक)(गाडी)(दप्तराची)
▷ (एक)(गाडी)(दप्तराची)(बदली) has_come (मास्तराची)
pas de traduction en français
[165] id = 101060
पवार धोंडा - Pawar Dhonda
Village मालुंजा - Malunga
बामणाच्या मुला तुला येईना काळी रेघ
माझा बाळराजं माझा मराठी चंची माघ
bāmaṇācyā mulā tulā yēīnā kāḷī rēgha
mājhā bāḷarājaṁ mājhā marāṭhī cañcī māgha
no translation in English
▷  Of_Brahmin children to_you (येईना) Kali (रेघ)
▷  My (बाळराजं) my (मराठी) bag (माघ)
pas de traduction en français
[166] id = 101854
सरडे पगा - Sarade Paga
Village चिखलठाणा - Chikhalthana
दवुत लेखन भिकबाळीचा मोती हाल
बाळ कागदा संग बोल
davuta lēkhana bhikabāḷīcā mōtī hāla
bāḷa kāgadā saṅga bōla
no translation in English
▷ (दवुत)(लेखन)(भिकबाळीचा)(मोती)(हाल)
▷  Son (कागदा) with says
pas de traduction en français
[167] id = 102318
चव्हाण विमल - Chavan Vimal
Village होळी - Holi
दवुत लेखनी मांड्या इसरीला पारी
पुस्सा लेनार्याच्या घरी
davuta lēkhanī māṇḍyā isarīlā pārī
pussā lēnāryācyā gharī
no translation in English
▷ (दवुत)(लेखनी)(मांड्या)(इसरीला)(पारी)
▷ (पुस्सा)(लेनार्याच्या)(घरी)
pas de traduction en français
[168] id = 102330
पोटे अनुसया - Pote Anusaya
Village हिरलगे - Hirlage
शाळंला जात बाळ न्याहारी मागतं हे भी पेढे
माझं ते तान्हं बाळ ग लेण इंग्रजी अवघड
śāḷanlā jāta bāḷa nyāhārī māgataṁ hē bhī pēḍhē
mājhaṁ tē tānhaṁ bāḷa ga lēṇa iṅgrajī avaghaḍa
no translation in English
▷ (शाळंला) class son (न्याहारी)(मागतं)(हे)(भी)(पेढे)
▷ (माझं)(ते)(तान्हं) son * (लेण)(इंग्रजी)(अवघड)
pas de traduction en français
[169] id = 102348
निगोरे मुक्ताबाई - Nigore Mukta
Village चिखलठाणा - Chikhalthana
शाळेच्या पंतुजीची शालु छत्री घरी आली
कोण्या देशाला बदली झाली
śāḷēcyā pantujīcī śālu chatrī gharī ālī
kōṇyā dēśālā badalī jhālī
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतुजीची)(शालु)(छत्री)(घरी) has_come
▷ (कोण्या)(देशाला)(बदली) has_come
pas de traduction en français
[170] id = 102353
भोर इंदूमती - Bhor Indumati Bhimaji
Village रांजणी - Ranjani
बाई माझ्या ग ओटीवरी केर सांडला कागदाचा
आता माझ्या ग बाळायाला लेहण आला साहीबाच
bāī mājhyā ga ōṭīvarī kēra sāṇḍalā kāgadācā
ātā mājhyā ga bāḷāyālā lēhaṇa ālā sāhībāca
no translation in English
▷  Woman my * (ओटीवरी)(केर)(सांडला)(कागदाचा)
▷ (आता) my * (बाळायाला)(लेहण) here_comes (साहीबाच)
pas de traduction en français
[171] id = 102361
कांबळे गंगू - Kamble Gangu
Village हिरलगे - Hirlage
शाळेच्या मास्तराला देवु केली मी जांब वाटी
माझ्या बाळाच्या शाळेसाठी
śāḷēcyā māstarālā dēvu kēlī mī jāmba vāṭī
mājhyā bāḷācyā śāḷēsāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(मास्तराला)(देवु) shouted I (जांब)(वाटी)
▷  My (बाळाच्या)(शाळेसाठी)
pas de traduction en français
[172] id = 102364
कांबळे गंगू - Kamble Gangu
Village हिरलगे - Hirlage
शाळेला जातो बाळ दुध लावावा रतीबाच
लाडक्या बाळायाच लिहण कवतुकाच
śāḷēlā jātō bāḷa dudha lāvāvā ratībāca
lāḍakyā bāḷāyāca lihaṇa kavatukāca
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son milk (लावावा)(रतीबाच)
▷ (लाडक्या)(बाळायाच)(लिहण)(कवतुकाच)
pas de traduction en français
[173] id = 102371
पोटे अनुसया - Pote Anusaya
Village हिरलगे - Hirlage
UVS-38-29
शाळेला जात बाळ ग बाळ मागत येबी पेढ
माझ ते तान्ह बाळ ग लिहण इंग्रजी अवघड ग
śāḷēlā jāta bāḷa ga bāḷa māgata yēbī pēḍha
mājha tē tānha bāḷa ga lihaṇa iṅgrajī avaghaḍa ga
My son goes to school, he asks for milk sweets to eat
My little son, writing English is difficult
▷ (शाळेला) class son * son (मागत)(येबी)(पेढ)
▷  My (ते)(तान्ह) son * (लिहण)(इंग्रजी)(अवघड) *
pas de traduction en français
[174] id = 102379
गायकवाड मंगल अशोक - Gaykwad Mangal Ashok
Village नळदुर्ग - Naldurg
शाळेला जाताना माणुस देते वजाला (ओझ्याला)
शाळा शोभती राजाला नेनंत्या बाळाला
śāḷēlā jātānā māṇusa dētē vajālā (ōjhyālā)
śāḷā śōbhatī rājālā nēnantyā bāḷālā
no translation in English
▷ (शाळेला)(जाताना)(माणुस) give (वजाला) ( (ओझ्याला) )
▷ (शाळा)(शोभती)(राजाला)(नेनंत्या)(बाळाला)
pas de traduction en français
[175] id = 102384
निगोरे मुक्ताबाई - Nigore Mukta
Village चिखलठाणा - Chikhalthana
सोनाबीराच्या शाळा माय लेकर आम्ही दोघ
आरध्या तोळ्याच गाठल माझ्या आनंदी बाळा जोग
sōnābīrācyā śāḷā māya lēkara āmhī dōgha
āradhyā tōḷyāca gāṭhala mājhyā ānandī bāḷā jōga
no translation in English
▷ (सोनाबीराच्या)(शाळा)(माय)(लेकर)(आम्ही)(दोघ)
▷ (आरध्या)(तोळ्याच)(गाठल) my (आनंदी) child (जोग)
pas de traduction en français
[176] id = 102388
चांदणे लक्ष्मी - Chandane Lakshmi
Village राशीवडे - Rashivade
UVS-41-07 start 00:04 ➡ listen to section
शाळेच्या मास्तराची शाई सांडली जोड्यावरी
काय ग माझ हे तान्ह बाळ माझा मास्तर खेड्यावरी
śāḷēcyā māstarācī śāī sāṇḍalī jōḍyāvarī
kāya ga mājha hē tānha bāḷa mājhā māstara khēḍyāvarī
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(मास्तराची)(शाई)(सांडली)(जोड्यावरी)
▷  Why * my (हे)(तान्ह) son my (मास्तर)(खेड्यावरी)
pas de traduction en français
[177] id = 102398
निगोरे मुक्ताबाई - Nigore Mukta
Village चिखलठाणा - Chikhalthana
शाळेतल्या पंतुजीला देवु केली मी ओली डाळ
कोण्या गल्लीला तुझी शाळा
śāḷētalyā pantujīlā dēvu kēlī mī ōlī ḍāḷa
kōṇyā gallīlā tujhī śāḷā
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतुजीला)(देवु) shouted I (ओली)(डाळ)
▷ (कोण्या)(गल्लीला)(तुझी)(शाळा)
pas de traduction en français
[178] id = 106372
कोकाटे पार्वती मारूती - Kokate Parvati Maruti
Village दासखेड - Daskhed
पाहुण्याला पाहुणचार घडी मंदी करु काही
नैनंत्या राघुला शिक्षकाला रजा नाही
pāhuṇyālā pāhuṇacāra ghaḍī mandī karu kāhī
nainantyā rāghulā śikṣakālā rajā nāhī
no translation in English
▷ (पाहुण्याला)(पाहुणचार)(घडी)(मंदी)(करु)(काही)
▷ (नैनंत्या)(राघुला)(शिक्षकाला) king not
pas de traduction en français
[179] id = 108096
रणसिंगारे लोचनाबाई बाजीरावपंत - Ranasingare Lochana Bajirao
Village सोलापूर - Solapur
शाळेच्या वाटेला संत्र मोंसबीची झाड
तुला सावलीच लय याड
śāḷēcyā vāṭēlā santra mōnsabīcī jhāḍa
tulā sāvalīca laya yāḍa
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(वाटेला)(संत्र)(मोंसबीची)(झाड)
▷  To_you (सावलीच)(लय)(याड)
pas de traduction en français
[180] id = 88542
कांबळे मुक्ताबाई - Kamble Mukta
Village हांडरगुळी - Handarguli
बाई सोन्याची फाऊटन माझ्या बाळाच्या खिशाला
माझ्या बाळाच्या खिशाला रेडु बोलला ठशाला
bāī sōnyācī phāūṭana mājhyā bāḷācyā khiśālā
mājhyā bāḷācyā khiśālā rēḍu bōlalā ṭhaśālā
no translation in English
▷  Woman (सोन्याची)(फाऊटन) my (बाळाच्या)(खिशाला)
▷  My (बाळाच्या)(खिशाला)(रेडु)(बोलला)(ठशाला)
pas de traduction en français


D:X-3.2eiv (D10-03-02e04) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son goes to school / He learns English

[1] id = 20741
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
शाळेत जातो बाळ खेळाया देते मी तुला गुटी
आता माझ्या बाळा लिहिण इंग्रजी येण्यासाठी
śāḷēta jātō bāḷa khēḷāyā dētē mī tulā guṭī
ātā mājhyā bāḷā lihiṇa iṅgrajī yēṇyāsāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेत) goes son (खेळाया) give I to_you (गुटी)
▷ (आता) my child (लिहिण)(इंग्रजी)(येण्यासाठी)
pas de traduction en français
[2] id = 20742
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village ठाणगाव - Thangaon
शाळेच्या मास्तराला देऊ केली मी वाटी लोटी
बाळाया जीना माझ्या ल्ह्यान इग्रंजी आली पाटी
śāḷēcyā māstarālā dēū kēlī mī vāṭī lōṭī
bāḷāyā jīnā mājhyā lhyāna igrañjī ālī pāṭī
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(मास्तराला)(देऊ) shouted I (वाटी)(लोटी)
▷ (बाळाया)(जीना) my (ल्ह्यान)(इग्रंजी) has_come (पाटी)
pas de traduction en français
[3] id = 20743
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
शाळेच्या पंतोजीला खाया देते मी चंबू वाटी
माझ्या ना बाळाला लेण इंग्रजी यायासाठी
śāḷēcyā pantōjīlā khāyā dētē mī cambū vāṭī
mājhyā nā bāḷālā lēṇa iṅgrajī yāyāsāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतोजीला)(खाया) give I (चंबू)(वाटी)
▷  My * (बाळाला)(लेण)(इंग्रजी)(यायासाठी)
pas de traduction en français
[4] id = 20744
पोळेकर गंगा - Polekar Ganga
Village निवंगुणी - Nivanguni
छंद तू कर बाळा देते छंदाला वाटी लोटी
माझ्या का बाळाला शाळा इंग्रजी यायासाठी
chanda tū kara bāḷā dētē chandālā vāṭī lōṭī
mājhyā kā bāḷālā śāḷā iṅgrajī yāyāsāṭhī
no translation in English
▷ (छंद) you doing child give (छंदाला)(वाटी)(लोटी)
▷  My (का)(बाळाला)(शाळा)(इंग्रजी)(यायासाठी)
pas de traduction en français
[5] id = 20745
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
माझ्या या वटीवरी केर पडल कागदाच
माझ्या या बाळाला लेण आल इंग्रजाच
mājhyā yā vaṭīvarī kēra paḍala kāgadāca
mājhyā yā bāḷālā lēṇa āla iṅgrajāca
no translation in English
▷  My (या)(वटीवरी)(केर)(पडल)(कागदाच)
▷  My (या)(बाळाला)(लेण) here_comes (इंग्रजाच)
pas de traduction en français
[6] id = 20746
पोळेकर गंगा - Polekar Ganga
Village निवंगुणी - Nivanguni
छंद तू कर बाळा देते छंदाला खारीक
माझ्या का बाळाला शाळा इंग्रजी बारीक
chanda tū kara bāḷā dētē chandālā khārīka
mājhyā kā bāḷālā śāḷā iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (छंद) you doing child give (छंदाला)(खारीक)
▷  My (का)(बाळाला)(शाळा)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[7] id = 20747
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
छंद रेखोर्याचा देते छंदाला खारीक
माझ्या या बाळाला शाळा इंग्रजी बारीक
chanda rēkhōryācā dētē chandālā khārīka
mājhyā yā bāḷālā śāḷā iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (छंद)(रेखोर्याचा) give (छंदाला)(खारीक)
▷  My (या)(बाळाला)(शाळा)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[8] id = 20748
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village ठाणगाव - Thangaon
शाळेच्या मास्तराला देऊ केली मी खारीक
बाळाच माझ्या ल्यान इंग्रजी बारीक
śāḷēcyā māstarālā dēū kēlī mī khārīka
bāḷāca mājhyā lyāna iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(मास्तराला)(देऊ) shouted I (खारीक)
▷ (बाळाच) my (ल्यान)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[9] id = 20749
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
शाळेत जातो बाळ खाऊ मागतो खारीक
राजेद्र बाळायाच लेण इग्रंजी बारीक
śāḷēta jātō bāḷa khāū māgatō khārīka
rājēdra bāḷāyāca lēṇa igrañjī bārīka
no translation in English
▷ (शाळेत) goes son (खाऊ)(मागतो)(खारीक)
▷ (राजेद्र)(बाळायाच)(लेण)(इग्रंजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[10] id = 20750
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
शाळेत जारे बाळा खाऊ देते मी खारीक
तान्हा माझा राहू बाळाच लिहिण इंग्रजी बारीक
śāḷēta jārē bāḷā khāū dētē mī khārīka
tānhā mājhā rāhū bāḷāca lihiṇa iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (शाळेत)(जारे) child (खाऊ) give I (खारीक)
▷ (तान्हा) my (राहू)(बाळाच)(लिहिण)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[11] id = 20751
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
लाडक्या पंतोजीला खाया देते मी खारीक
माझ्याना बाळाच लेण इंग्रजी बारीक
lāḍakyā pantōjīlā khāyā dētē mī khārīka
mājhyānā bāḷāca lēṇa iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (लाडक्या)(पंतोजीला)(खाया) give I (खारीक)
▷ (माझ्याना)(बाळाच)(लेण)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[12] id = 35576
भोंग फुला - Bhong Phula
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
UVS-10-33 start 08:25 ➡ listen to section
शाळतल्या राघुबाला देऊ केली म्या खारीइक
नेणंत्या राघुबाला लेण इंग्रजी बारीइक
śāḷatalyā rāghubālā dēū kēlī myā khārīika
nēṇantyā rāghubālā lēṇa iṅgrajī bārīika
My school-going Raghoba, I give him s dry date
My little Raghoba knows how to write English well
▷ (शाळतल्या)(राघुबाला)(देऊ) shouted (म्या)(खारीइक)
▷ (नेणंत्या)(राघुबाला)(लेण)(इंग्रजी)(बारीइक)
pas de traduction en français
[13] id = 36417
घणगाव पवित्रा - Ghangaon Pavitra
Village मोगरा - Mogara
UVS-16-37 start 01:14 ➡ listen to section
साळतल्या पंतुजीला देवू केलीया खारीक
माझ्या नेनंत्या राघूला लेण इंग्रजी बारीक
sāḷatalyā pantujīlā dēvū kēlīyā khārīka
mājhyā nēnantyā rāghūlā lēṇa iṅgrajī bārīka
To the school teacher, I give dry dates
My little Raghu* knows how to write English well
▷ (साळतल्या)(पंतुजीला)(देवू)(केलीया)(खारीक)
▷  My (नेनंत्या)(राघूला)(लेण)(इंग्रजी)(बारीक)
Au maitre d'école offrons des dates sêches
Mon petit Raghu sait bien écrire l'anglais.
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[14] id = 37487
वाघमारे सुभद्रा - Waghmare Subhadra
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-21-33 start 06:24 ➡ listen to section
शाळेतल्या पंतोजीला आन देऊ केली खारीक
महेश बाळाच लेहण अंग्रजी बारीक
śāḷētalyā pantōjīlā āna dēū kēlī khārīka
mahēśa bāḷāca lēhaṇa aṅgrajī bārīka
To the school teacher, I give dry dates
My son Mahesh knows how to write English well
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(आन)(देऊ) shouted (खारीक)
▷ (महेश)(बाळाच)(लेहण)(अंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[15] id = 44190
सोमवंशी शांता - Somavamshi Shanta
Village वानवडा - Vanvada
शाळेतल्या हरीला देऊ केली मी खारीक
लिहिण इंग्लीश बारीक
śāḷētalyā harīlā dēū kēlī mī khārīka
lihiṇa iṅglīśa bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(हरीला)(देऊ) shouted I (खारीक)
▷ (लिहिण)(इंग्लीश)(बारीक)
pas de traduction en français
[16] id = 46244
शेडगे दगडा - Shedge Dagada
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेतल्या पंतोजीला देऊ केली मी साखर
बाळाजीला माझ्या शिकवा इंग्रजी अक्षर
śāḷētalyā pantōjīlā dēū kēlī mī sākhara
bāḷājīlā mājhyā śikavā iṅgrajī akṣara
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(देऊ) shouted I (साखर)
▷ (बाळाजीला) my (शिकवा)(इंग्रजी)(अक्षर)
pas de traduction en français
[17] id = 46824
तोडकर सुलोचना - Todkar Sulochana
Village पानगाव - Pangaon
शाळेतल्या पंतोजीला देवू केली मी खारीक
त्याच लेण इंग्रजी बारीयक
śāḷētalyā pantōjīlā dēvū kēlī mī khārīka
tyāca lēṇa iṅgrajī bārīyaka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(देवू) shouted I (खारीक)
▷ (त्याच)(लेण)(इंग्रजी)(बारीयक)
pas de traduction en français
[18] id = 47623
धनवटे गोदावरी - Dhanwate Godhavari
Village पुणतांबा - Puntamba
शाळेतल्या पंतुजीला देऊ केलेल्या खारीईक
लेहण इंग्रजीच बारीईक
śāḷētalyā pantujīlā dēū kēlēlyā khārīīka
lēhaṇa iṅgrajīca bārīīka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतुजीला)(देऊ)(केलेल्या)(खारीईक)
▷ (लेहण)(इंग्रजीच)(बारीईक)
pas de traduction en français
[19] id = 47645
मेटे नागरबाई - Mete Nagarbai
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
शाळेतल्या पंतोजीला देऊ केल माळवद
राघू बाळाच माझ लिहिण इंग्रजी बाळबोध
śāḷētalyā pantōjīlā dēū kēla māḷavada
rāghū bāḷāca mājha lihiṇa iṅgrajī bāḷabōdha
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(देऊ) did (माळवद)
▷ (राघू)(बाळाच) my (लिहिण)(इंग्रजी)(बाळबोध)
pas de traduction en français
[20] id = 47646
मेटे नागरबाई - Mete Nagarbai
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
शाळेतल्या पंतोजीनी देऊ केली खारीक
राघुच माझ्या लिहिण विग्रंजी बारीक
śāḷētalyā pantōjīnī dēū kēlī khārīka
rāghuca mājhyā lihiṇa vigrañjī bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीनी)(देऊ) shouted (खारीक)
▷ (राघुच) my (लिहिण)(विग्रंजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[21] id = 49801
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होनवडज - Honvadaj
पंताजीला देऊ केल्यात खारीक
लिवण इंग्रजी बारीक
pantājīlā dēū kēlyāta khārīka
livaṇa iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (पंताजीला)(देऊ)(केल्यात)(खारीक)
▷ (लिवण)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[22] id = 50748
निगोरे मुक्ताबाई - Nigore Mukta
Village चिखलठाणा - Chikhalthana
शाळेतल्या पंतूजीला देवू केली मी खारीक
लीहीन इंग्रजी बारीक
śāḷētalyā pantūjīlā dēvū kēlī mī khārīka
līhīna iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतूजीला)(देवू) shouted I (खारीक)
▷ (लीहीन)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[23] id = 65142
झाडे मुक्ता - Zade Mukta
Village पाडळी - Padali
साळा ग त्याला मुला देऊ केली खारीक
अग धनंजय बाळाचं लेहन ग विग्रंजी बारीक
sāḷā ga tyālā mulā dēū kēlī khārīka
aga dhanañjaya bāḷācaṁ lēhana ga vigrañjī bārīka
no translation in English
▷ (साळा) * (त्याला) children (देऊ) shouted (खारीक)
▷  O (धनंजय)(बाळाचं)(लेहन) * (विग्रंजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[24] id = 65143
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
शाळेच्या गुरुजीला देवू केली मी वाटीलोटी
माझ्या संपाजीला लिहीन इंग्रजी येण्यासाठी
śāḷēcyā gurujīlā dēvū kēlī mī vāṭīlōṭī
mājhyā sampājīlā lihīna iṅgrajī yēṇyāsāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(गुरुजीला)(देवू) shouted I (वाटीलोटी)
▷  My (संपाजीला)(लिहीन)(इंग्रजी)(येण्यासाठी)
pas de traduction en français
[25] id = 66049
गुरव ज्योती - Gurav Jyoti
Village गुरववाडी - Guravwadi
साळेतल्या पंतुजीला म्या देऊ केल्या खारीक
लिहणं इंग्रजी बारीक
sāḷētalyā pantujīlā myā dēū kēlyā khārīka
lihaṇaṁ iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (साळेतल्या)(पंतुजीला)(म्या)(देऊ)(केल्या)(खारीक)
▷ (लिहणं)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[26] id = 68036
खराडे मंगल - Kharade Mangal
Village दारफळ - Darphal
शाळेतल्या पंतुजीला देवु केली खारीक
लिहण इंग्रजी बारीक
śāḷētalyā pantujīlā dēvu kēlī khārīka
lihaṇa iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतुजीला)(देवु) shouted (खारीक)
▷ (लिहण)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[27] id = 72009
दळवी संगीता - Dalvi Sangita
Village पारगाव - Pargaon
साळच्या मास्तराला देऊ केली मी खारीक
बाळायाजीचे माझ्या लेहन इंग्रजी बारीक
sāḷacyā māstarālā dēū kēlī mī khārīka
bāḷāyājīcē mājhyā lēhana iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (साळच्या)(मास्तराला)(देऊ) shouted I (खारीक)
▷ (बाळायाजीचे) my (लेहन)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[28] id = 71874
कुचेकर केशर - Kuchekar Keshar
Village लोणी घाट - Loni Ghat
शाळेतल्या मुलाला देऊ केली खारीक
लिहिण इंग्रजी बारीक
śāḷētalyā mulālā dēū kēlī khārīka
lihiṇa iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(मुलाला)(देऊ) shouted (खारीक)
▷ (लिहिण)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[29] id = 71961
जाधव कलू - Jadhav Kalu
Village सावरगाव - Savargaon
शाळतल्या पंतोजीला देऊ केली खारीक
लिहन इंग्रजी बारीक
śāḷatalyā pantōjīlā dēū kēlī khārīka
lihana iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (शाळतल्या)(पंतोजीला)(देऊ) shouted (खारीक)
▷ (लिहन)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[30] id = 71968
रुपनवर भीमा - Rupanwar Bhima
Village रेडणी - Redani
साळतल्या पंतुजीला जेवु वाढीती दुध भात
माझ्या राघु मैनाला शिकवा इंग्रजी साळईत
sāḷatalyā pantujīlā jēvu vāḍhītī dudha bhāta
mājhyā rāghu mainālā śikavā iṅgrajī sāḷīta
no translation in English
▷ (साळतल्या)(पंतुजीला)(जेवु)(वाढीती) milk (भात)
▷  My (राघु) for_Mina (शिकवा)(इंग्रजी)(साळईत)
pas de traduction en français
[31] id = 74151
महाबळी रतन किसन - Mahabali Ratan Kisan
Village माळशिरस - Malshrias
नेनंत्या बाळा माझ्या खाऊ देते खोबर्याची
वाटी इंग्रजी लेहन शिकण्यासाठी
nēnantyā bāḷā mājhyā khāū dētē khōbaryācī
vāṭī iṅgrajī lēhana śikaṇyāsāṭhī
no translation in English
▷ (नेनंत्या) child my (खाऊ) give (खोबर्याची)
▷ (वाटी)(इंग्रजी)(लेहन)(शिकण्यासाठी)
pas de traduction en français
[32] id = 72010
दळवी संगीता - Dalvi Sangita
Village पारगाव - Pargaon
साळच्या मास्तराला देऊ केली मी वाटी लोटी
बाळायजीला माझ्या लेहन इंग्रजी आली पाटी
sāḷacyā māstarālā dēū kēlī mī vāṭī lōṭī
bāḷāyajīlā mājhyā lēhana iṅgrajī ālī pāṭī
no translation in English
▷ (साळच्या)(मास्तराला)(देऊ) shouted I (वाटी)(लोटी)
▷ (बाळायजीला) my (लेहन)(इंग्रजी) has_come (पाटी)
pas de traduction en français
[33] id = 72872
लाळे बाली - Lale Bali
Village तुर्क पिंपरी - Turk Pimpri
शाळेतल्या पंतोजीला देवु केली मी तांब्या वाटी
नका मारु तांब्यासाठी
śāḷētalyā pantōjīlā dēvu kēlī mī tāmbyā vāṭī
nakā māru tāmbyāsāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(देवु) shouted I (तांब्या)(वाटी)
▷ (नका)(मारु)(तांब्यासाठी)
pas de traduction en français
[34] id = 72896
निकाळजे सुमन - Nikalge Suman
Village निमगाव गांगर्डी - Nimgaon Gangardi
शाळेतल्या मुला तुला शाळेतल सुख
राघुच्या ग माझ्या हाती इंग्रजीच बुक
śāḷētalyā mulā tulā śāḷētala sukha
rāghucyā ga mājhyā hātī iṅgrajīca buka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) children to_you (शाळेतल)(सुख)
▷ (राघुच्या) * my (हाती)(इंग्रजीच)(बुक)
pas de traduction en français
[35] id = 72920
गोसावी अंजना - Gosavi Anjana
Village दारफळ - Darphal
शाळेत जातो पंतुजी देवु केल खोबर
लिहीन इंग्रजी जबर
śāḷēta jātō pantujī dēvu kēla khōbara
lihīna iṅgrajī jabara
no translation in English
▷ (शाळेत) goes (पंतुजी)(देवु) did (खोबर)
▷ (लिहीन)(इंग्रजी)(जबर)
pas de traduction en français
[36] id = 72924
जैतुनबी जरबीनंदा - Jaitanbi Jarbinanda
Village महातपूर - Mahatpur
बाळ चालल शाळेत खाया देते खारीक
लिहीन इंग्रजी बारीक
bāḷa cālala śāḷēta khāyā dētē khārīka
lihīna iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷  Son (चालल)(शाळेत)(खाया) give (खारीक)
▷ (लिहीन)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[37] id = 73026
मारगुडे हौसा - Margude Hausa
Village तळवडी - Talwadi
शाळेच्या पंतुजीला देवु केळ खोबयरे
नेनंत्या बाळायाची लेहन इंग्रजी डावयरे
śāḷēcyā pantujīlā dēvu kēḷa khōbayarē
nēnantyā bāḷāyācī lēhana iṅgrajī ḍāvayarē
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतुजीला)(देवु) did (खोबयरे)
▷ (नेनंत्या)(बाळायाची)(लेहन)(इंग्रजी)(डावयरे)
pas de traduction en français
[38] id = 73027
मारगुडे हौसा - Margude Hausa
Village तळवडी - Talwadi
शाळेच्या बाळायाला देवु केळीच्या खारीक
लीहीन इंग्रजी बारीईक
śāḷēcyā bāḷāyālā dēvu kēḷīcyā khārīka
līhīna iṅgrajī bārīīka
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(बाळायाला)(देवु)(केळीच्या)(खारीक)
▷ (लीहीन)(इंग्रजी)(बारीईक)
pas de traduction en français
[39] id = 75111
बांडे शकूंतला - Bande Shakuntala
Village आंबेसावळी - Ambesawali
लिंब लोण मी करीते तुझ्या शाळात येऊनी
दाव अक्षर लिहुनी
limba lōṇa mī karītē tujhyā śāḷāta yēūnī
dāva akṣara lihunī
no translation in English
▷ (लिंब)(लोण) I I_prepare your (शाळात)(येऊनी)
▷ (दाव)(अक्षर)(लिहुनी)
pas de traduction en français
[40] id = 80113
कुलकर्णी वनमाला - Kulkarni Vanmala
Village मंठाळेनगर - Manthalenagar
शाळेतल्या मास्तराला देऊ केली ग खारीक
ह्याच अक्षर ग बारीक
śāḷētalyā māstarālā dēū kēlī ga khārīka
hyāca akṣara ga bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(मास्तराला)(देऊ) shouted * (खारीक)
▷ (ह्याच)(अक्षर) * (बारीक)
pas de traduction en français
[41] id = 80118
शिंदे सरूबाई - Shinde Sarubai
Village घरणी - Gharani
शाळेच्या पंतुजीला देवु केली मी खारीक
लिहीण इंग्रजी बारीक नेनंत्या बाळ हरीच
śāḷēcyā pantujīlā dēvu kēlī mī khārīka
lihīṇa iṅgrajī bārīka nēnantyā bāḷa harīca
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतुजीला)(देवु) shouted I (खारीक)
▷ (लिहीण)(इंग्रजी)(बारीक)(नेनंत्या) son (हरीच)
pas de traduction en français
[42] id = 80119
रणपिसे अंजना - Ranpise Anjana
Village ममदापूर - Mamadapur
शाळेतल्या मुला तुला शाळेतल सुख
अस बाळ माझ वाचतो इंग्रजी बुक
śāḷētalyā mulā tulā śāḷētala sukha
asa bāḷa mājha vācatō iṅgrajī buka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) children to_you (शाळेतल)(सुख)
▷ (अस) son my (वाचतो)(इंग्रजी)(बुक)
pas de traduction en français
[43] id = 80823
सांगळे तुळसा - Sangale Tulsa
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
शाळेतील मुला तुला शाळेतील सुख
रामानंद योगीच्या हाती इंग्रजी बुक
śāḷētīla mulā tulā śāḷētīla sukha
rāmānanda yōgīcyā hātī iṅgrajī buka
no translation in English
▷ (शाळेतील) children to_you (शाळेतील)(सुख)
▷ (रामानंद)(योगीच्या)(हाती)(इंग्रजी)(बुक)
pas de traduction en français
[44] id = 80853
केकान वैशा - Kekan vaisha
Village शेळगाव - Shelgaon
शाळेतल्या ह्या पंतुजीला लावाती खारीक
नेनंत्या राघुलाच ह्याच इंग्रजी बारीक
śāḷētalyā hyā pantujīlā lāvātī khārīka
nēnantyā rāghulāca hyāca iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(ह्या)(पंतुजीला)(लावाती)(खारीक)
▷ (नेनंत्या)(राघुलाच)(ह्याच)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[45] id = 80854
केकान वैशा - Kekan vaisha
Village शेळगाव - Shelgaon
शाळेतल्या पंतुजीला लावाव खोबर
नेनंत्या राघुबाच इंग्रजी जबइर
śāḷētalyā pantujīlā lāvāva khōbara
nēnantyā rāghubāca iṅgrajī jabira
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतुजीला)(लावाव)(खोबर)
▷ (नेनंत्या)(राघुबाच)(इंग्रजी)(जबइर)
pas de traduction en français
[46] id = 80855
महाबळी रतन किसन - Mahabali Ratan Kisan
Village माळशिरस - Malshrias
हिग राघुच्या छंदाईला देतीया खारीक
लेन इंग्रजी बारीक
higa rāghucyā chandāīlā dētīyā khārīka
lēna iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (हिग)(राघुच्या)(छंदाईला)(देतीया)(खारीक)
▷ (लेन)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[47] id = 80856
महाबळी रतन किसन - Mahabali Ratan Kisan
Village माळशिरस - Malshrias
नेनंत्या माझ्या बाळा खाऊ देती मी खारीक
लेहन इंग्रजी बारीक
nēnantyā mājhyā bāḷā khāū dētī mī khārīka
lēhana iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (नेनंत्या) my child (खाऊ)(देती) I (खारीक)
▷ (लेहन)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[48] id = 82229
शेजवळ द्रौपदा - Shejawal Draupada
Village डांगपिंपळगाव - Dangpimpalgaon
किती हात जोडु सरकारी शाळेला
नको हानु छडी नवसाच्या बाळाला
kitī hāta jōḍu sarakārī śāḷēlā
nakō hānu chaḍī navasācyā bāḷālā
no translation in English
▷ (किती) hand (जोडु)(सरकारी)(शाळेला)
▷  Not (हानु)(छडी)(नवसाच्या)(बाळाला)
pas de traduction en français
[49] id = 82267
तरगे आनंदी - Targe Anandi
Village तरंगेवाडी - Tarangewadi
साळतल्या पंतुजीला देऊ केली चंद्रवारी
माझ्या राघु मैनाला लिहिणे इंग्रजी येण्यासाठी
sāḷatalyā pantujīlā dēū kēlī candravārī
mājhyā rāghu mainālā lihiṇē iṅgrajī yēṇyāsāṭhī
no translation in English
▷ (साळतल्या)(पंतुजीला)(देऊ) shouted (चंद्रवारी)
▷  My (राघु) for_Mina (लिहिणे)(इंग्रजी)(येण्यासाठी)
pas de traduction en français
[50] id = 87007
गायकवाड मंगल अशोक - Gaykwad Mangal Ashok
Village नळदुर्ग - Naldurg
शाळेतील पंतुजीला देवु केली मी खारीक
लिहिण इग्रंजी बारीयक
śāḷētīla pantujīlā dēvu kēlī mī khārīka
lihiṇa igrañjī bārīyaka
no translation in English
▷ (शाळेतील)(पंतुजीला)(देवु) shouted I (खारीक)
▷ (लिहिण)(इग्रंजी)(बारीयक)
pas de traduction en français
[51] id = 87018
कोकणे लक्ष्मी - Kokne Lakshmi
Village नळदुर्ग - Naldurg
शाळेतील पंतुजीला देवु केली मी खारीक
लिहिण इग्रंजी बारीक
śāḷētīla pantujīlā dēvu kēlī mī khārīka
lihiṇa igrañjī bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतील)(पंतुजीला)(देवु) shouted I (खारीक)
▷ (लिहिण)(इग्रंजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[52] id = 88643
मोरे चंपाबाई रामराव - More Champabai Ramrao
Village शेल्लाळ - Shellal
शाळेतल्या पंतोजीला देऊ केले म्या बैल
लेहण इंग्रजी येईल माझ्या राजस बाळाला
śāḷētalyā pantōjīlā dēū kēlē myā baila
lēhaṇa iṅgrajī yēīla mājhyā rājasa bāḷālā
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(देऊ)(केले)(म्या)(बैल)
▷ (लेहण)(इंग्रजी)(येईल) my (राजस)(बाळाला)
pas de traduction en français
[53] id = 96695
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
शाळेतल्या गुरुजीला दिऊ केले खारीक
लेहणी इंग्रजी बारीक बाळ हरीच माझ्या
śāḷētalyā gurujīlā diū kēlē khārīka
lēhaṇī iṅgrajī bārīka bāḷa harīca mājhyā
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(गुरुजीला)(दिऊ)(केले)(खारीक)
▷ (लेहणी)(इंग्रजी)(बारीक) son (हरीच) my
pas de traduction en français
[54] id = 96696
पारधे शांता - Pardhe Shanta
Village पुणतांबा - Puntamba
पाटी पुस्तकाच मांडीला झाल ओझ
मपल्या बाळाच्या हाती इंग्रजी बुक
pāṭī pustakāca māṇḍīlā jhāla ōjha
mapalyā bāḷācyā hātī iṅgrajī buka
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकाच)(मांडीला)(झाल)(ओझ)
▷ (मपल्या)(बाळाच्या)(हाती)(इंग्रजी)(बुक)
pas de traduction en français
[55] id = 96697
कुलाळ धना - Kulal Dhana
Village अधुरड - Adhurad
शाळेतल्या पंतुजीला त्याला खायला दिती वाटी
नेनंत्या राघु बाला लेहन इंग्रज येण्यासाठी
śāḷētalyā pantujīlā tyālā khāyalā ditī vāṭī
nēnantyā rāghu bālā lēhana iṅgraja yēṇyāsāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतुजीला)(त्याला)(खायला)(दिती)(वाटी)
▷ (नेनंत्या)(राघु) child (लेहन)(इंग्रज)(येण्यासाठी)
pas de traduction en français
[56] id = 96698
गुरव ज्योती - Gurav Jyoti
Village गुरववाडी - Guravwadi
साळातल्या राघुबाला खाया देती मी खोबर
लिहण इंग्रजी जबर
sāḷātalyā rāghubālā khāyā dētī mī khōbara
lihaṇa iṅgrajī jabara
no translation in English
▷ (साळातल्या)(राघुबाला)(खाया)(देती) I (खोबर)
▷ (लिहण)(इंग्रजी)(जबर)
pas de traduction en français
[57] id = 96699
जाधव कलावती - Jadhav Kalavati
Village होळी - Holi
शाळेच्या पंतोजीला देऊ केली खोबरवाटी
माझ्या आवडीच्या सख्याला नका मारु लिहिण्यासाठी
śāḷēcyā pantōjīlā dēū kēlī khōbaravāṭī
mājhyā āvaḍīcyā sakhyālā nakā māru lihiṇyāsāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतोजीला)(देऊ) shouted (खोबरवाटी)
▷  My (आवडीच्या)(सख्याला)(नका)(मारु)(लिहिण्यासाठी)
pas de traduction en français
[58] id = 96701
केकान गौरी - Kekan Gauri
Village शेळगाव - Shelgaon
शाळतल्या पंतुजीला दिवु केली म्या खारीक
लेहन इंग्रजी बारीक
śāḷatalyā pantujīlā divu kēlī myā khārīka
lēhana iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (शाळतल्या)(पंतुजीला)(दिवु) shouted (म्या)(खारीक)
▷ (लेहन)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[59] id = 96700
चुंचलवाड गंगुबाई - Chunchalwad Gangubai
Village होनवडज - Honvadaj
शाळेतल्या पंतोजीला देव केली मी खारीक
लिवन अंग्रेजी बारीक
śāḷētalyā pantōjīlā dēva kēlī mī khārīka
livana aṅgrējī bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(देव) shouted I (खारीक)
▷ (लिवन)(अंग्रेजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[60] id = 96702
नगरकर नरमदा - Nagarkar Narmada
Village बेलापूर - Belapur
शाळेतल्या मुला तुला शाळेतल सुख
बाळाच्या ग हाती अस इंग्रजी बुक
śāḷētalyā mulā tulā śāḷētala sukha
bāḷācyā ga hātī asa iṅgrajī buka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) children to_you (शाळेतल)(सुख)
▷ (बाळाच्या) * (हाती)(अस)(इंग्रजी)(बुक)
pas de traduction en français
[61] id = 96703
बारबोले लिंबाबाई - Barbole Limbabai
Village अकरवाई - Akarvai
शाळेतल्या पंतोजीला देऊ केली खारीक
बाळ राजस माझा लिहितो बारीक
śāḷētalyā pantōjīlā dēū kēlī khārīka
bāḷa rājasa mājhā lihitō bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(देऊ) shouted (खारीक)
▷  Son (राजस) my (लिहितो)(बारीक)
pas de traduction en français
[62] id = 96704
जाधव कलू - Jadhav Kalu
Village सावरगाव - Savargaon
शाळतल्या पंतोजीला देऊ केले माळवद
लिहन शिकव बाळबंद
śāḷatalyā pantōjīlā dēū kēlē māḷavada
lihana śikava bāḷabanda
no translation in English
▷ (शाळतल्या)(पंतोजीला)(देऊ)(केले)(माळवद)
▷ (लिहन)(शिकव)(बाळबंद)
pas de traduction en français
[63] id = 96705
बारवकर कौशल्या - Barwakar Kaushalya
Village दारफळ - Darphal
शाळतल्या पंतुजीला देवु केली मी खारीक
एक लाडक्या बाळाच इग्रंजी बारीक
śāḷatalyā pantujīlā dēvu kēlī mī khārīka
ēka lāḍakyā bāḷāca igrañjī bārīka
no translation in English
▷ (शाळतल्या)(पंतुजीला)(देवु) shouted I (खारीक)
▷ (एक)(लाडक्या)(बाळाच)(इग्रंजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[64] id = 96706
भिसे सुगंधा - Bhise Sugandha
Village नातेपुते - Natepute
शाळतला पंतुजीला दिवु केल मी खोबर
लेहन इंग्रजी जबर
śāḷatalā pantujīlā divu kēla mī khōbara
lēhana iṅgrajī jabara
no translation in English
▷ (शाळतला)(पंतुजीला)(दिवु) did I (खोबर)
▷ (लेहन)(इंग्रजी)(जबर)
pas de traduction en français
[65] id = 96707
भिसे सुगंधा - Bhise Sugandha
Village नातेपुते - Natepute
शाळतला पंतुजीला दिवु केल खारीक
लेहन इग्रंजी बारीक
śāḷatalā pantujīlā divu kēla khārīka
lēhana igrañjī bārīka
no translation in English
▷ (शाळतला)(पंतुजीला)(दिवु) did (खारीक)
▷ (लेहन)(इग्रंजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[66] id = 96708
सावरे शांता - Saware Shanta
Village बोरगाव - Borgaon
शाळेतल्या बाळाला देऊ किती खारीक वाटी
लेहण इंग्रजी येण्यासाठी
śāḷētalyā bāḷālā dēū kitī khārīka vāṭī
lēhaṇa iṅgrajī yēṇyāsāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(बाळाला)(देऊ)(किती)(खारीक)(वाटी)
▷ (लेहण)(इंग्रजी)(येण्यासाठी)
pas de traduction en français
[67] id = 96709
वीर सुलाबाई - Veer Sula
Village कातपूर - Katpur
शाळतला मास्तर कामुन इतका तापला
आन्याड राघु एक अक्षर चूकला
śāḷatalā māstara kāmuna itakā tāpalā
ānyāḍa rāghu ēka akṣara cūkalā
no translation in English
▷ (शाळतला)(मास्तर)(कामुन)(इतका)(तापला)
▷ (आन्याड)(राघु)(एक)(अक्षर)(चूकला)
pas de traduction en français
[68] id = 99438
चुंचलवाड गंगुबाई - Chunchalwad Gangubai
Village होनवडज - Honvadaj
शाळेतल्या पंतोजीला देवु केली पाटी
नका मारु लिवण्यासाठी
śāḷētalyā pantōjīlā dēvu kēlī pāṭī
nakā māru livaṇyāsāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(देवु) shouted (पाटी)
▷ (नका)(मारु)(लिवण्यासाठी)
pas de traduction en français
[69] id = 99439
केकान गौरी - Kekan Gauri
Village शेळगाव - Shelgaon
शाळतल्या पंतुजीला दिवु केली टाळ वाटी
नका मारु शाळसाठी
śāḷatalyā pantujīlā divu kēlī ṭāḷa vāṭī
nakā māru śāḷasāṭhī
no translation in English
▷ (शाळतल्या)(पंतुजीला)(दिवु) shouted (टाळ)(वाटी)
▷ (नका)(मारु)(शाळसाठी)
pas de traduction en français
[70] id = 100758
खाडे सरु - Khade Saru
Village बावडा - Bawada
शाळेतल्या बायला देवु किली खारीक वाटी
लेन इंग्रजी शिकण्यासाठी
śāḷētalyā bāyalā dēvu kilī khārīka vāṭī
lēna iṅgrajī śikaṇyāsāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(बायला)(देवु)(किली)(खारीक)(वाटी)
▷ (लेन)(इंग्रजी)(शिकण्यासाठी)
pas de traduction en français
[71] id = 100762
खाडे सरु - Khade Saru
Village बावडा - Bawada
नेनत्या रागुबाला देऊ केली म्या गुळवाटी
लेहन इंग्रजी येण्यासाठी
nēnatyā rāgubālā dēū kēlī myā guḷavāṭī
lēhana iṅgrajī yēṇyāsāṭhī
no translation in English
▷ (नेनत्या)(रागुबाला)(देऊ) shouted (म्या)(गुळवाटी)
▷ (लेहन)(इंग्रजी)(येण्यासाठी)
pas de traduction en français
[72] id = 101036
दिनपाक प्रयागबाई - Dinpak Prayag
Village बिरजवाडी - Birajvadi
शाळेतील पंतुजीला देऊ केली खारीक
लिहन इंग्रजी बारीक
śāḷētīla pantujīlā dēū kēlī khārīka
lihana iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतील)(पंतुजीला)(देऊ) shouted (खारीक)
▷ (लिहन)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[73] id = 101037
ओव्हाळ केशरबाई गोवींद - Ohal Keshar Govind
Village तांबवे - Tambve
शाळेतील पंतुजीला देऊ केली खारीक
माझ्या सोईर्याच लिहन इंग्रजी बारीक
śāḷētīla pantujīlā dēū kēlī khārīka
mājhyā sōīryāca lihana iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतील)(पंतुजीला)(देऊ) shouted (खारीक)
▷  My (सोईर्याच)(लिहन)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[74] id = 101038
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
शाळेच्या गुरुजीला देवु केली मी खारीक
माझ्या बाळाजीच लिहीन इंग्रजी बारीक
śāḷēcyā gurujīlā dēvu kēlī mī khārīka
mājhyā bāḷājīca lihīna iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(गुरुजीला)(देवु) shouted I (खारीक)
▷  My (बाळाजीच)(लिहीन)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[75] id = 101039
डोंगरे अलका - Dongare Alka
Village आडगाव - Adgaon
शाळेतील पंतुजीला देऊ केली मोरी गाई
शाळा इंग्रजी येण्यापायी
śāḷētīla pantujīlā dēū kēlī mōrī gāī
śāḷā iṅgrajī yēṇyāpāyī
no translation in English
▷ (शाळेतील)(पंतुजीला)(देऊ) shouted (मोरी)(गाई)
▷ (शाळा)(इंग्रजी)(येण्यापायी)
pas de traduction en français
[76] id = 101040
डोंगरे अलका - Dongare Alka
Village आडगाव - Adgaon
शाळेतील पंतुजीला देऊ केली जाब वाटी
लिहीन इंग्रजी येण्यासाठी
śāḷētīla pantujīlā dēū kēlī jāba vāṭī
lihīna iṅgrajī yēṇyāsāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेतील)(पंतुजीला)(देऊ) shouted (जाब)(वाटी)
▷ (लिहीन)(इंग्रजी)(येण्यासाठी)
pas de traduction en français
[77] id = 101041
शिंदे कांता हरीभाऊ - Shinde Kanta
Haribhau

Village अष्टी - Ashti
शाळेतील पंतुजीला देवु केली मी खारीक
माझ्या राघुची लिहीन इंग्रजी बारीक
śāḷētīla pantujīlā dēvu kēlī mī khārīka
mājhyā rāghucī lihīna iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतील)(पंतुजीला)(देवु) shouted I (खारीक)
▷  My (राघुची)(लिहीन)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[78] id = 101042
करडे गुंडोजीराव - Karde Gundojirao
Village लातूर - Latur
शाळेतल्या ग पंतुजीला देवु केले मी माळवद (गच्ची)
त्याचं लिहीन इंग्रजी बाळबोध
śāḷētalyā ga pantujīlā dēvu kēlē mī māḷavada (gaccī)
tyācaṁ lihīna iṅgrajī bāḷabōdha
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) * (पंतुजीला)(देवु)(केले) I (माळवद) ( (गच्ची) )
▷ (त्याचं)(लिहीन)(इंग्रजी)(बाळबोध)
pas de traduction en français
[79] id = 101043
डोंगरे अलका - Dongare Alka
Village आडगाव - Adgaon
शाळेतील पंतुजीला देऊ केली खारीक
लिहन इंग्रजी बारीक
śāḷētīla pantujīlā dēū kēlī khārīka
lihana iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतील)(पंतुजीला)(देऊ) shouted (खारीक)
▷ (लिहन)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[80] id = 102363
कांबळे गंगू - Kamble Gangu
Village हिरलगे - Hirlage
शाळेच्या मास्तराला देवु केली मी खारीक
माझ्या लाडक्या बाळाला लिहण शिकवान बारीक
śāḷēcyā māstarālā dēvu kēlī mī khārīka
mājhyā lāḍakyā bāḷālā lihaṇa śikavāna bārīka
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(मास्तराला)(देवु) shouted I (खारीक)
▷  My (लाडक्या)(बाळाला)(लिहण)(शिकवान)(बारीक)
pas de traduction en français
[81] id = 106389
बवले हौसा - Bawale Hausa
Village वडगाव - Wadgaon
साळतल पंतोजी कावो बायानों तापल
एक अक्षर चुकल बाळायाच माझ्या
sāḷatala pantōjī kāvō bāyānōṁ tāpala
ēka akṣara cukala bāḷāyāca mājhyā
no translation in English
▷ (साळतल)(पंतोजी)(कावो)(बायानों)(तापल)
▷ (एक)(अक्षर)(चुकल)(बाळायाच) my
pas de traduction en français
[82] id = 79156
सौ. नेवाळे - Sau. Nevale
Village बार्शी - Barshi
शाळेतल्या पणतोजीला देवु केली मी खारीक
लिहणं इंग्रजी बारीक
śāḷētalyā paṇatōjīlā dēvu kēlī mī khārīka
lihaṇaṁ iṅgrajī bārīka
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पणतोजीला)(देवु) shouted I (खारीक)
▷ (लिहणं)(इंग्रजी)(बारीक)
pas de traduction en français
[83] id = 110117
पोटे अनुसया - Pote Anusaya
Village हिरलगे - Hirlage
UVS-38-29 start 03:15 ➡ listen to section
शाळेला जात बाळ ग न्याहारी मागीयते खारीईक
माझे ते तान्ह बाळ लेहन इग्रंजी बारीईक
śāḷēlā jāta bāḷa ga nyāhārī māgīyatē khārīīka
mājhē tē tānha bāḷa lēhana igrañjī bārīīka
My son is going to school, he asks for dry dates for breakfast
My little son, he knows how to write English well
▷ (शाळेला) class son * (न्याहारी)(मागीयते)(खारीईक)
▷ (माझे)(ते)(तान्ह) son (लेहन)(इग्रंजी)(बारीईक)
pas de traduction en français


D:X-3.2ev (D10-03-02e05) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son goes to school / His teacher

[1] id = 20753
मोरे लक्ष्मी - More Lakshmi
Village शिंदगाव - Shindgaon
शाळेच्या पंतोजीला देऊ केला पागचा घोडा
आता माझ बाळ वाची कागद खडोखडा
śāḷēcyā pantōjīlā dēū kēlā pāgacā ghōḍā
ātā mājha bāḷa vācī kāgada khaḍōkhaḍā
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतोजीला)(देऊ) did (पागचा)(घोडा)
▷ (आता) my son (वाची)(कागद)(खडोखडा)
pas de traduction en français
[2] id = 20754
मोरे लक्ष्मी - More Lakshmi
Village शिंदगाव - Shindgaon
शाळेच्या पंतोजीला देऊ केली मी खारीक
माझ्या बाळाला शिकव मोडी अक्षर बारीक
śāḷēcyā pantōjīlā dēū kēlī mī khārīka
mājhyā bāḷālā śikava mōḍī akṣara bārīka
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतोजीला)(देऊ) shouted I (खारीक)
▷  My (बाळाला)(शिकव)(मोडी)(अक्षर)(बारीक)
pas de traduction en français
Cross references for this song:D:X-3.2eiv (D10-03-02e04) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son goes to school / He learns English
[3] id = 20755
शिंदे सखू - Shinde Sakhu
Village शिंदगाव - Shindgaon
शाळेच्या पंतोजीला देऊ केली तान्ही गई
बाळायाला माझ्या लेण शिकव घाई घाई
śāḷēcyā pantōjīlā dēū kēlī tānhī gaī
bāḷāyālā mājhyā lēṇa śikava ghāī ghāī
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतोजीला)(देऊ) shouted (तान्ही)(गई)
▷ (बाळायाला) my (लेण)(शिकव)(घाई)(घाई)
pas de traduction en français
[4] id = 20756
शिंदे सखू - Shinde Sakhu
Village शिंदगाव - Shindgaon
शाळेच्या पंतोजीला देऊ केली पेन्सील पाटी
माझ शाळेला येईन बाळ नको मारु छडी काटी
śāḷēcyā pantōjīlā dēū kēlī pēnsīla pāṭī
mājha śāḷēlā yēīna bāḷa nakō māru chaḍī kāṭī
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतोजीला)(देऊ) shouted (पेन्सील)(पाटी)
▷  My (शाळेला)(येईन) son not (मारु)(छडी)(काटी)
pas de traduction en français
[5] id = 20757
शिंदे सखू - Shinde Sakhu
Village शिंदगाव - Shindgaon
शाळेच्या पंतोजीला का ग बाळा तो तापला
आता माझ बाळ एक अक्षर चुकला
śāḷēcyā pantōjīlā kā ga bāḷā tō tāpalā
ātā mājha bāḷa ēka akṣara cukalā
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतोजीला)(का) * child (तो)(तापला)
▷ (आता) my son (एक)(अक्षर)(चुकला)
pas de traduction en français
[6] id = 20758
आमले विमल - Amle Vimal
Village शिळेश्वर - Shileshwar
शाळेच्या पंतोजीला देऊ केली मी बांडी गाई
बाळाला माझ्या लिवण इगं्रजी येईल काई
śāḷēcyā pantōjīlā dēū kēlī mī bāṇḍī gāī
bāḷālā mājhyā livaṇa igaṇrajī yēīla kāī
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतोजीला)(देऊ) shouted I (बांडी)(गाई)
▷ (बाळाला) my (लिवण)(इगं्रजी)(येईल)(काई)
pas de traduction en français
Cross references for this song:D:X-3.2eiv (D10-03-02e04) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son goes to school / He learns English
[7] id = 20759
साठे सुमन - Sathe Suman
Village वोवळे - Wowale
शाळेच्या पंतोजीला देऊ केली मी ढवळी गाई
आता माझ बाळ अजंन शाळे जाई
śāḷēcyā pantōjīlā dēū kēlī mī ḍhavaḷī gāī
ātā mājha bāḷa ajanna śāḷē jāī
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतोजीला)(देऊ) shouted I (ढवळी)(गाई)
▷ (आता) my son (अजंन)(शाळे)(जाई)
pas de traduction en français
[8] id = 68927
कोशिरे हौसा - Koshire Hausa
Village दुधावरे - Dudhavre
शाळेतला पंतोजी का ग बायानो तापला
आता माझा बाळ चेंडु खेळाया गुतला
śāḷētalā pantōjī kā ga bāyānō tāpalā
ātā mājhā bāḷa cēṇḍu khēḷāyā gutalā
no translation in English
▷ (शाळेतला)(पंतोजी)(का) * (बायानो)(तापला)
▷ (आता) my son (चेंडु)(खेळाया)(गुतला)
pas de traduction en français
[9] id = 68928
कोशिरे हौसा - Koshire Hausa
Village दुधावरे - Dudhavre
शाळेचा पंतोजी का ग बायानो रागात
आता माझ बाळ चेंडु खेळतो बागत
śāḷēcā pantōjī kā ga bāyānō rāgāta
ātā mājha bāḷa cēṇḍu khēḷatō bāgata
no translation in English
▷ (शाळेचा)(पंतोजी)(का) * (बायानो)(रागात)
▷ (आता) my son (चेंडु)(खेळतो)(बागत)
pas de traduction en français
[10] id = 72899
बांडे भामा - Bande Bhama
Village आंबेसावळी - Ambesawali
बाई सरकारी शाळेत मास्तर कशानी तापल
राघु अक्षर चुकल
bāī sarakārī śāḷēta māstara kaśānī tāpala
rāghu akṣara cukala
no translation in English
▷  Woman (सरकारी)(शाळेत)(मास्तर)(कशानी)(तापल)
▷ (राघु)(अक्षर)(चुकल)
pas de traduction en français
[11] id = 73112
करडे गुंडोजीराव - Karde Gundojirao
Village लातूर - Latur
शाळेतल्या पंतुजीला देवु केले मी बैल
बालाजी माझा शहाणा पंडीत होईल
śāḷētalyā pantujīlā dēvu kēlē mī baila
bālājī mājhā śahāṇā paṇḍīta hōīla
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतुजीला)(देवु)(केले) I (बैल)
▷ (बालाजी) my (शहाणा)(पंडीत)(होईल)
pas de traduction en français
[12] id = 99440
ढावणे भिवरा - Dhawne Bhivara
Village चांदई-यक्को - Chandie-Ekoo
शाळेत जारे बाळा शाळेच रडु येत
बाळा माझ्या ओझ दप्तराच होत
śāḷēta jārē bāḷā śāḷēca raḍu yēta
bāḷā mājhyā ōjha daptarāca hōta
no translation in English
▷ (शाळेत)(जारे) child (शाळेच)(रडु)(येत)
▷  Child my (ओझ)(दप्तराच)(होत)
pas de traduction en français
[13] id = 79069
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
शाळेतल्या गुरुजीला दिऊ केले मी खोबरवाटी
नका मारु लेहण्यासाठी बाळ हरीला माझ्या
śāḷētalyā gurujīlā diū kēlē mī khōbaravāṭī
nakā māru lēhaṇyāsāṭhī bāḷa harīlā mājhyā
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(गुरुजीला)(दिऊ)(केले) I (खोबरवाटी)
▷ (नका)(मारु)(लेहण्यासाठी) son (हरीला) my
pas de traduction en français
[14] id = 96714
धिवर सािवत्री - Dhivar Savitri
Village मनमाड - Manmad
माझ्या अंगणात लय सायकलीची दाटी
पोटीच्या बाळ मिल आले तुझ्यासाठी
mājhyā aṅgaṇāta laya sāyakalīcī dāṭī
pōṭīcyā bāḷa mila ālē tujhyāsāṭhī
no translation in English
▷  My (अंगणात)(लय)(सायकलीची)(दाटी)
▷ (पोटीच्या) son (मिल) here_comes (तुझ्यासाठी)
pas de traduction en français
[15] id = 79220
कोकणे लक्ष्मी - Kokne Lakshmi
Village नळदुर्ग - Naldurg
शाळेतील पंतुजीला देवु केली काही बाई
नका मारु लिहीण्यापायी राघुला माझ्या
śāḷētīla pantujīlā dēvu kēlī kāhī bāī
nakā māru lihīṇyāpāyī rāghulā mājhyā
no translation in English
▷ (शाळेतील)(पंतुजीला)(देवु) shouted (काही) woman
▷ (नका)(मारु)(लिहीण्यापायी)(राघुला) my
pas de traduction en français
[16] id = 80114
कुलकर्णी वनमाला - Kulkarni Vanmala
Village मंठाळेनगर - Manthalenagar
शाळेतल्या ग पंतुजीला देऊ केली खोबरवाटी
नका मारु लिहिण्यासाठी
śāḷētalyā ga pantujīlā dēū kēlī khōbaravāṭī
nakā māru lihiṇyāsāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) * (पंतुजीला)(देऊ) shouted (खोबरवाटी)
▷ (नका)(मारु)(लिहिण्यासाठी)
pas de traduction en français
[17] id = 80117
शिंदे सरूबाई - Shinde Sarubai
Village घरणी - Gharani
शाळेच्या पंतुजीला देवु केली खोबरवाटी
नका मारु लिहीण्यासाठी नेनंत्या बाळाजीला
śāḷēcyā pantujīlā dēvu kēlī khōbaravāṭī
nakā māru lihīṇyāsāṭhī nēnantyā bāḷājīlā
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतुजीला)(देवु) shouted (खोबरवाटी)
▷ (नका)(मारु)(लिहीण्यासाठी)(नेनंत्या)(बाळाजीला)
pas de traduction en français
[18] id = 86985
शेळके रेणुका - Shelke Renuka
Village गुणवडी - Gunawadi
शाळेतली पंतुजी कारे मुलानो तापले
नैनता माझा राघु अक्षर हुकले
śāḷētalī pantujī kārē mulānō tāpalē
nainatā mājhā rāghu akṣara hukalē
no translation in English
▷ (शाळेतली)(पंतुजी)(कारे)(मुलानो)(तापले)
▷ (नैनता) my (राघु)(अक्षर)(हुकले)
pas de traduction en français
[19] id = 96710
चुंचलवाड गंगुबाई - Chunchalwad Gangubai
Village होनवडज - Honvadaj
शाळेतल्या पंतोजीला देवु केले गाय
शाळेमधी बिगी जाय
śāḷētalyā pantōjīlā dēvu kēlē gāya
śāḷēmadhī bigī jāya
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(देवु)(केले)(गाय)
▷ (शाळेमधी)(बिगी)(जाय)
pas de traduction en français
[20] id = 96711
फंड लक्ष्मी - Phund Lakshmi
Village वडाळ महादेव - Wadal Mahadeo
साळेतला पंतुजी इतका काहुन तापला
श्रीरंग माझा एक अक्षर चूकला
sāḷētalā pantujī itakā kāhuna tāpalā
śrīraṅga mājhā ēka akṣara cūkalā
no translation in English
▷ (साळेतला)(पंतुजी)(इतका)(काहुन)(तापला)
▷ (श्रीरंग) my (एक)(अक्षर)(चूकला)
pas de traduction en français
[21] id = 96712
पंडित गऊबाई - Pandit Gaubai
Village उंदीरगाव - Undirgaon
शाळतल्या मुला तुला रडु कशाच येत
माझ्या ग बाळाला ओझ दप्तराच होत
śāḷatalyā mulā tulā raḍu kaśāca yēta
mājhyā ga bāḷālā ōjha daptarāca hōta
no translation in English
▷ (शाळतल्या) children to_you (रडु)(कशाच)(येत)
▷  My * (बाळाला)(ओझ)(दप्तराच)(होत)
pas de traduction en français
[22] id = 96713
मिसाळ लिलाबाई - Misal Lilabai
Village लिमगाव - Limgaon
शाळेतला पते मनी काग बायानों तापला
आता बाळ माझा एक अक्षर चुकला
śāḷētalā patē manī kāga bāyānōṁ tāpalā
ātā bāḷa mājhā ēka akṣara cukalā
no translation in English
▷ (शाळेतला)(पते)(मनी)(काग)(बायानों)(तापला)
▷ (आता) son my (एक)(अक्षर)(चुकला)
pas de traduction en français


D:X-3.2evi (D10-03-02e06) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son goes to school / Parents scold and force him to attend school

[1] id = 20761
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जातो बाळ त्याला भूक लागली लई
सांगते बाळा तुला ध्यानात काही नाही
śāḷēlā jātō bāḷa tyālā bhūka lāgalī laī
sāṅgatē bāḷā tulā dhyānāta kāhī nāhī
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son (त्याला) hunger (लागली)(लई)
▷  I_tell child to_you (ध्यानात)(काही) not
pas de traduction en français
[2] id = 20762
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
बाळ माझ जनार्दन कसा भोजना येईल
सांगते बाळा तुला झाला शाळचा टाईम
bāḷa mājha janārdana kasā bhōjanā yēīla
sāṅgatē bāḷā tulā jhālā śāḷacā ṭāīma
no translation in English
▷  Son my (जनार्दन) how (भोजना)(येईल)
▷  I_tell child to_you (झाला)(शाळचा)(टाईम)
pas de traduction en français
[3] id = 20763
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जातो बाळा त्याला रडाइला येत
सांगते बाळा तुला तुझ्या ध्यानातल जात
śāḷēlā jātō bāḷā tyālā raḍāilā yēta
sāṅgatē bāḷā tulā tujhyā dhyānātala jāta
no translation in English
▷ (शाळेला) goes child (त्याला)(रडाइला)(येत)
▷  I_tell child to_you your (ध्यानातल) class
pas de traduction en français
[4] id = 20764
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
शाळच शिकवण बाळ लवकर घेईना
लाडका माझा राघू पाणी डोळ्यात माईना
śāḷaca śikavaṇa bāḷa lavakara ghēīnā
lāḍakā mājhā rāghū pāṇī ḍōḷyāta māīnā
no translation in English
▷ (शाळच)(शिकवण) son (लवकर)(घेईना)
▷ (लाडका) my (राघू) water, (डोळ्यात) Mina
pas de traduction en français
[5] id = 20765
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जातो बाळ बाळ शाळेला जाईना
शाळेत जा जा म्हणते तुला खाऊ मी देईन
śāḷēlā jātō bāḷa bāḷa śāḷēlā jāīnā
śāḷēta jā jā mhaṇatē tulā khāū mī dēīna
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son son (शाळेला)(जाईना)
▷ (शाळेत)(जा)(जा)(म्हणते) to_you (खाऊ) I (देईन)
pas de traduction en français
[6] id = 20766
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जातो बाळ शाळा बाळाला झाली जड
सांगते बाळा तुला तुझी मावशी पाया पड
śāḷēlā jātō bāḷa śāḷā bāḷālā jhālī jaḍa
sāṅgatē bāḷā tulā tujhī māvaśī pāyā paḍa
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son (शाळा)(बाळाला) has_come (जड)
▷  I_tell child to_you (तुझी) maternal_aunt (पाया)(पड)
pas de traduction en français
[7] id = 20767
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
शाळेत जातो बाळ काय पडल त्याला कोड
बोलतो माझ बाळ आई अभ्यास मला जड
śāḷēta jātō bāḷa kāya paḍala tyālā kōḍa
bōlatō mājha bāḷa āī abhyāsa malā jaḍa
no translation in English
▷ (शाळेत) goes son why (पडल)(त्याला)(कोड)
▷  Says my son (आई)(अभ्यास)(मला)(जड)
pas de traduction en français
[8] id = 20768
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जातो बाळ जा जा म्हणते लवकरी
तुला घालवाय बाप येतीन बरोबरी
śāḷēlā jātō bāḷa jā jā mhaṇatē lavakarī
tulā ghālavāya bāpa yētīna barōbarī
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son (जा)(जा)(म्हणते)(लवकरी)
▷  To_you (घालवाय) father (येतीन)(बरोबरी)
pas de traduction en français
[9] id = 20769
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जातो बाळ जातो शाळेत राग राग
घालवाया जाते आई येतो परत तिच्या माग
śāḷēlā jātō bāḷa jātō śāḷēta rāga rāga
ghālavāyā jātē āī yētō parata ticyā māga
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son goes (शाळेत)(राग)(राग)
▷ (घालवाया) am_going (आई)(येतो)(परत)(तिच्या)(माग)
pas de traduction en français
[10] id = 20770
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जातो बाळ माझ्या मनासारख झाल
शाळा शिकायाची तुझ्या मनामधी आल
śāḷēlā jātō bāḷa mājhyā manāsārakha jhāla
śāḷā śikāyācī tujhyā manāmadhī āla
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son my (मनासारख)(झाल)
▷ (शाळा)(शिकायाची) your (मनामधी) here_comes
pas de traduction en français
[11] id = 20771
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जाताना मुक घेती मटामट
अभ्यासाला बसल बाळ ध्यान व्हत चटाचटा
śāḷēlā jātānā muka ghētī maṭāmaṭa
abhyāsālā basala bāḷa dhyāna vhata caṭācaṭā
no translation in English
▷ (शाळेला)(जाताना)(मुक)(घेती)(मटामट)
▷ (अभ्यासाला)(बसल) son remembered (व्हत)(चटाचटा)
pas de traduction en français
[12] id = 20772
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
जा जा म्हणताना बाळ शाळेत जाईना
किती मी सांगू आता राग पोटात माईना
jā jā mhaṇatānā bāḷa śāḷēta jāīnā
kitī mī sāṅgū ātā rāga pōṭāta māīnā
no translation in English
▷ (जा)(जा)(म्हणताना) son (शाळेत)(जाईना)
▷ (किती) I (सांगू)(आता)(राग)(पोटात) Mina
pas de traduction en français
[13] id = 20773
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
जा जा म्हणते शाळेला आई बोलली कवळी
सांगते बाळा तुला शाळा भरली जवळी
jā jā mhaṇatē śāḷēlā āī bōlalī kavaḷī
sāṅgatē bāḷā tulā śāḷā bharalī javaḷī
no translation in English
▷ (जा)(जा)(म्हणते)(शाळेला)(आई)(बोलली)(कवळी)
▷  I_tell child to_you (शाळा)(भरली)(जवळी)
pas de traduction en français
[14] id = 20774
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जातो बाळ लाड आईनी नाही केला
शाळेचा अभ्यास त्याच्या ना मनात आला
śāḷēlā jātō bāḷa lāḍa āīnī nāhī kēlā
śāḷēcā abhyāsa tyācyā nā manāta ālā
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son (लाड)(आईनी) not did
▷ (शाळेचा)(अभ्यास)(त्याच्या) * (मनात) here_comes
pas de traduction en français
[15] id = 20775
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
जन या लोक बोल बाळ शाळेत कोणाच
सांगते बाळा तुला बाप रागीट मनाच
jana yā lōka bōla bāḷa śāḷēta kōṇāca
sāṅgatē bāḷā tulā bāpa rāgīṭa manāca
no translation in English
▷ (जन)(या)(लोक) says son (शाळेत)(कोणाच)
▷  I_tell child to_you father (रागीट)(मनाच)
pas de traduction en français
[16] id = 20776
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
शाळला जाईन बाळ कसला अधिक
सांगते बाळा तुला बाप मनाचा रागीट
śāḷalā jāīna bāḷa kasalā adhika
sāṅgatē bāḷā tulā bāpa manācā rāgīṭa
no translation in English
▷ (शाळला)(जाईन) son (कसला)(अधिक)
▷  I_tell child to_you father (मनाचा)(रागीट)
pas de traduction en français
[17] id = 20778
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
शाळेला जातो बाळ शाळा शिकाया जाईना
शाळा रे शिकुनी तुझ चांगल होईन
śāḷēlā jātō bāḷa śāḷā śikāyā jāīnā
śāḷā rē śikunī tujha cāṅgala hōīna
no translation in English
▷ (शाळेला) goes son (शाळा)(शिकाया)(जाईना)
▷ (शाळा)(रे)(शिकुनी) your (चांगल)(होईन)
pas de traduction en français
[18] id = 20779
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
आईला आला राग देती बाळा फटक
नकोस मारुबाई उदया घडल चटक
āīlā ālā rāga dētī bāḷā phaṭaka
nakōsa mārubāī udayā ghaḍala caṭaka
no translation in English
▷ (आईला) here_comes (राग)(देती) child (फटक)
▷ (नकोस)(मारुबाई)(उदया)(घडल)(चटक)
pas de traduction en français
[19] id = 37485
वाघमारे सुभद्रा - Waghmare Subhadra
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-21-33 start 04:59 ➡ listen to section
शाळेतल्या पंतोजीला देवू केली बाई वाटी
सुमीध ग बाळाला मारु नका लेहेण्यासाठी
śāḷētalyā pantōjīlā dēvū kēlī bāī vāṭī
sumīdha ga bāḷālā māru nakā lēhēṇyāsāṭhī
Woman, I offered a pot to the school teacher
My son Sumidh, don’t beat him for his writing
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(देवू) shouted woman (वाटी)
▷ (सुमीध) * (बाळाला)(मारु)(नका)(लेहेण्यासाठी)
pas de traduction en français
[20] id = 65138
ढोकचौळे कमलबाई जगन्नाथ - Dhokchole Kamal Jagnnath
Village रांजणखोळ - Ranjankhol
शाळेतल्या मुला रडु कसाचं येतं
नानासाहेबाला वझं दप्तराचं होतं
śāḷētalyā mulā raḍu kasācaṁ yētaṁ
nānāsāhēbālā vajhaṁ daptarācaṁ hōtaṁ
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) children (रडु)(कसाचं)(येतं)
▷ (नानासाहेबाला)(वझं)(दप्तराचं)(होतं)
pas de traduction en français
[21] id = 66045
त्रिभुवन कौशा - Tribhuwan Kausha
Village हिंगोली नालेगाव - Hingoli Nalegaon
मास्तर मास्तर माझ्या बाळाला म्हणते
काठाचे धोतर परस दाराला वाळते
māstara māstara mājhyā bāḷālā mhaṇatē
kāṭhācē dhōtara parasa dārālā vāḷatē
no translation in English
▷ (मास्तर)(मास्तर) my (बाळाला)(म्हणते)
▷ (काठाचे)(धोतर)(परस)(दाराला)(वाळते)
pas de traduction en français
[22] id = 69159
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
हात मी जोडीते सरकारी शाळाला
नका मारु माझ्या वाणीच्या बाळाला
hāta mī jōḍītē sarakārī śāḷālā
nakā māru mājhyā vāṇīcyā bāḷālā
no translation in English
▷  Hand I (जोडीते)(सरकारी)(शाळाला)
▷ (नका)(मारु) my (वाणीच्या)(बाळाला)
pas de traduction en français
[23] id = 80895
जाधव यशोदा - Jadhav Yashoda
Village उवाळा - Uwala
हात जोडते सरकारी शाळला
नको मारु छडी माझ्या नवसाच्या बाळाला
hāta jōḍatē sarakārī śāḷalā
nakō māru chaḍī mājhyā navasācyā bāḷālā
no translation in English
▷  Hand (जोडते)(सरकारी)(शाळला)
▷  Not (मारु)(छडी) my (नवसाच्या)(बाळाला)
pas de traduction en français
[24] id = 99441
दरडे मंगल - Darde Mangal
Village वडगाव - Vadgaon
शाळतल्या हारीयीला ह्याला कान रडु येत
पाटी बुकाच ओझ होत
śāḷatalyā hārīyīlā hyālā kāna raḍu yēta
pāṭī bukāca ōjha hōta
no translation in English
▷ (शाळतल्या)(हारीयीला)(ह्याला)(कान)(रडु)(येत)
▷ (पाटी)(बुकाच)(ओझ)(होत)
pas de traduction en français
[25] id = 100668
ओव्हाळ केशरबाई गोवींद - Ohal Keshar Govind
Village तांबवे - Tambve
शाळेतल्या पंतुजीला देवु केली थाळयावाटी
नका मारु छडी काठी
śāḷētalyā pantujīlā dēvu kēlī thāḷayāvāṭī
nakā māru chaḍī kāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतुजीला)(देवु) shouted (थाळयावाटी)
▷ (नका)(मारु)(छडी)(काठी)
pas de traduction en français
[26] id = 100669
दिनपाक प्रयागबाई - Dinpak Prayag
Village बिरजवाडी - Birajvadi
शाळेतील पंतुजीला देऊ केली वाटी
नको मारु लिहण्यासाठी
śāḷētīla pantujīlā dēū kēlī vāṭī
nakō māru lihaṇyāsāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेतील)(पंतुजीला)(देऊ) shouted (वाटी)
▷  Not (मारु)(लिहण्यासाठी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Slate, ink
  2. He writes on paper
  3. The dear one
  4. He learns English
  5. His teacher
  6. Parents scold and force him to attend school
⇑ Top of page ⇑