Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 924
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Jambhulkar Thaku
(6 records)

Village: बार्पे - Barpe
Hamlet: जांभुळकर - Jambhulkar

5 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

E:XIII-2.1av (E13-02-01a05) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / Daughter leaves home and goes to in-laws’ house / The road to in-laws

[2] id = 24733
सासर्या जाती मैना नदीच्या नई वारान
मैनाची माझ्या साडी भिजली दईवारान
sāsaryā jātī mainā nadīcyā naī vārāna
mainācī mājhyā sāḍī bhijalī dīvārāna
Maina* is leaving for her in-laws’house, she is going along the river
My Maina*’s sari has become wet with dew drops (tears)
▷ (सासर्या) caste Mina (नदीच्या)(नई)(वारान)
▷ (मैनाची) my (साडी)(भिजली)(दईवारान)
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter


E:XIII-2.1ax (E13-02-01a10) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / Daughter leaves home and goes to in-laws’ house / Daughter and father

[5] id = 24734
लाडक्या लेकीच घोड निघाल टेपला
आता माझी बाई जाते म्हणती बापाला
lāḍakyā lēkīca ghōḍa nighāla ṭēpalā
ātā mājhī bāī jātē mhaṇatī bāpālā
Darling daughter’s horse is going on the hillside
Now, my daughter says goodbye to her father
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(घोड)(निघाल)(टेपला)
▷ (आता) my daughter am_going (म्हणती)(बापाला)
pas de traduction en français


E:XIII-2.1axii (E13-02-01a12) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / Daughter leaves home and goes to in-laws’ house / Daughter the dear one

[12] id = 24735
सासर्या जाती मैना माझी लाडाची लाडूबाई
मैनाच माझ्या दोही घोड्यावरी पायी
sāsaryā jātī mainā mājhī lāḍācī lāḍūbāī
maināca mājhyā dōhī ghōḍyāvarī pāyī
Maina*, my darling daughter is leaving for her in-laws’ house
Maina* puts both her feet on the horseback
▷ (सासर्या) caste Mina my (लाडाची)(लाडूबाई)
▷  Of_Mina my (दोही) horse_back (पायी)
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter


E:XIII-2.1d (E13-02-01d) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / “Brother will accompany her”

Cross-references:F:XVI-4.1 (F16-04-01) - Sister expects brother coming as murālī / Brother goes to fetch her at in-laws’
[18] id = 24798
सासर्या जाती मैना खांब धरीते वटी
तान्ही माझी मैना बंधु मागत पाठीचा
sāsaryā jātī mainā khāmba dharītē vaṭī
tānhī mājhī mainā bandhu māgata pāṭhīcā
Maina* is going to her in-laws’house, she holds the pillar of the veranda
My little Maina* asks for her younger brother to accompany her
▷ (सासर्या) caste Mina (खांब)(धरीते)(वटी)
▷ (तान्ही) my Mina brother (मागत)(पाठीचा)
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter
[19] id = 24799
बाई चालली सासर्याला माग कशाला बघती
माग कशाला बघती बंधू भोळवा मागती
bāī cālalī sāsaryālā māga kaśālā baghatī
māga kaśālā baghatī bandhū bhōḷavā māgatī
Daughter is going to her in’laws’ house, why is she looking back
Why is she looking back, she asks for her simple brother to accompany her
▷  Woman (चालली)(सासर्याला)(माग)(कशाला)(बघती)
▷ (माग)(कशाला)(बघती) brother (भोळवा)(मागती)
pas de traduction en français


G:XIX-6.2 (G19-06-02) - Wife’s contempt for husband / Making fun of a husband with two wives

[54] id = 32216
दोन बायकाचा गडी हा बघतो भिरीभिरी
काय बघतो भिरी भिरी घरी झाली मारामारी
dōna bāyakācā gaḍī hā baghatō bhirībhirī
kāya baghatō bhirī bhirī gharī jhālī mārāmārī
Man with two wives is looking here and there
What are you looking at here and there, they are fighting at home
▷  Two (बायकाचा)(गडी)(हा)(बघतो)(भिरीभिरी)
▷  Why (बघतो)(भिरी)(भिरी)(घरी) has_come (मारामारी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. The road to in-laws
  2. Daughter and father
  3. Daughter the dear one
  4. “Brother will accompany her”
  5. Making fun of a husband with two wives