Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= D11-02-02k05
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class D:XI-2.2kv (D11-02-02k05)
(16 records)

Display songs in class at higher level (D11-02-02k)
Display complete classification scheme (3615 classes)

D:XI-2.2kv (D11-02-02k05) - Son’s prosperous farm / Hefty bullocks / Stout / Huge bullocks

[1] id = 22729
गर्दाळे कौसल्या - Gardale Kausalya
Village आंबेगाव - Ambegaon
झाली सव सांज दिवा लावू कुठ कुठ
चिरेबंदी गोठे नंदी आलेत मोठ मोठ
jhālī sava sāñja divā lāvū kuṭha kuṭha
cirēbandī gōṭhē nandī ālēta mōṭha mōṭha
no translation in English
▷  Has_come (सव)(सांज) lamp apply (कुठ)(कुठ)
▷ (चिरेबंदी)(गोठे)(नंदी)(आलेत)(मोठ)(मोठ)
pas de traduction en français
[2] id = 22730
मापारी पार्वती - Mapari Parvati
Village बार्पे - Barpe
उगवला दिन माझ्या घरात काळोख
बाळाची माझ्या बैल गाडीची ठळक
ugavalā dina mājhyā gharāta kāḷōkha
bāḷācī mājhyā baila gāḍīcī ṭhaḷaka
no translation in English
▷ (उगवला)(दिन) my (घरात)(काळोख)
▷ (बाळाची) my (बैल)(गाडीची)(ठळक)
pas de traduction en français
[3] id = 79601
मुके जिजा - Muke Jija
Village येनवे - Yenve
मोठ मोठ नंदी माझ्या बाळाच बैल
आता इनोर्याच पाणी कडबा खात्यात सैल
mōṭha mōṭha nandī mājhyā bāḷāca baila
ātā inōryāca pāṇī kaḍabā khātyāta saila
no translation in English
▷ (मोठ)(मोठ)(नंदी) my (बाळाच)(बैल)
▷ (आता)(इनोर्याच) water, (कडबा)(खात्यात)(सैल)
pas de traduction en français
[4] id = 87012
रणसिंगारे लोचनाबाई बाजीरावपंत - Ranasingare Lochana Bajirao
Village सोलापूर - Solapur
बारश्या बईलाच उंच उंच मांड्या
माग येतोया देशपांड्या
bāraśyā bīlāca uñca uñca māṇḍyā
māga yētōyā dēśapāṇḍyā
no translation in English
▷ (बारश्या)(बईलाच)(उंच)(उंच)(मांड्या)
▷ (माग)(येतोया)(देशपांड्या)
pas de traduction en français
[5] id = 87022
अहिरे गोजरा - Ahire Gojara
Village पानेवाडी - Panewadi
नांगरुण वखरुन जमीनीचे केल पाणी
नांगराची ग भर जानी चारी बैल नंदीवाणी
nāṅgaruṇa vakharuna jamīnīcē kēla pāṇī
nāṅgarācī ga bhara jānī cārī baila nandīvāṇī
no translation in English
▷ (नांगरुण)(वखरुन)(जमीनीचे) did water,
▷ (नांगराची) * (भर)(जानी)(चारी)(बैल)(नंदीवाणी)
pas de traduction en français
[6] id = 96738
घोरपडे यमुनाबाई - Ghorpade Yamuna
Village शेंदुरजणा घाट - Shendurzana Ghat
मोठे मोठे बैल बाळ राज्याच्या गवानी (खुटया)
मैना माझी राधिका सुन कामिना देणा पाणी
mōṭhē mōṭhē baila bāḷa rājyācyā gavānī (khuṭayā)
mainā mājhī rādhikā suna kāminā dēṇā pāṇī
no translation in English
▷ (मोठे)(मोठे)(बैल) son (राज्याच्या)(गवानी) ( (खुटया) )
▷  Mina my (राधिका)(सुन)(कामिना)(देणा) water,
pas de traduction en français
[7] id = 96752
मुटके मुक्ताबाई - Mutke Mukta
Village भगतवाडीपो.जिनती - Bhagatvadi, p. Jinti
मोठे मोठे बैल बाळ राजाच्या दावणी
मैना माझी पाहुनी सुन राधीका देणा पाणी
mōṭhē mōṭhē baila bāḷa rājācyā dāvaṇī
mainā mājhī pāhunī suna rādhīkā dēṇā pāṇī
no translation in English
▷ (मोठे)(मोठे)(बैल) son (राजाच्या)(दावणी)
▷  Mina my (पाहुनी)(सुन)(राधीका)(देणा) water,
pas de traduction en français
[8] id = 102048
ठोंबरे चंद्रभागा - Thombare
Chandrabhaga Baburao

Village धानोरा भाटगाव - Dhanora Bhatgaon
नांगरु नांगरु जमीनीचं केल पाणी
नांगरख्याची भर जानी चारी बैल नंदीवानी
nāṅgaru nāṅgaru jamīnīcaṁ kēla pāṇī
nāṅgarakhyācī bhara jānī cārī baila nandīvānī
no translation in English
▷ (नांगरु)(नांगरु)(जमीनीचं) did water,
▷ (नांगरख्याची)(भर)(जानी)(चारी)(बैल)(नंदीवानी)
pas de traduction en français
[9] id = 102710
तमांचे मंदोदरी दिगंबर - Tamanche Mandodari Digambar
Village म्हात्रेवाडी - Mhatrevadi
मोठ मोठ नंदी संभुदेवाच्या दावणी
हाती मोत्याचा खराटा गिरजा झाडीती गव्हाणा
mōṭha mōṭha nandī sambhudēvācyā dāvaṇī
hātī mōtyācā kharāṭā girajā jhāḍītī gavhāṇā
no translation in English
▷ (मोठ)(मोठ)(नंदी)(संभुदेवाच्या)(दावणी)
▷ (हाती)(मोत्याचा)(खराटा)(गिरजा)(झाडीती)(गव्हाणा)
pas de traduction en français
[10] id = 102723
महाबोले बाई - Mahabole Bai
Village नळदुर्ग - Naldurg
दिवस मावळला दिवा माझ्या डाव्या हाती
तुमच्या नंदीची जोडी येती
divasa māvaḷalā divā mājhyā ḍāvyā hātī
tumacyā nandīcī jōḍī yētī
no translation in English
▷ (दिवस)(मावळला) lamp my (डाव्या)(हाती)
▷ (तुमच्या)(नंदीची)(जोडी)(येती)
pas de traduction en français
[11] id = 107092
कदम लक्ष्मी - Kadam Lakshmi Baburao
Village नगिना पिंपळगाव - Nagina Pimpalgaon
नांगरु नांगरु जमनीच केल पानी
नांगर किती भर ज्वानी चार बैल नंदीवानी
nāṅgaru nāṅgaru jamanīca kēla pānī
nāṅgara kitī bhara jvānī cāra baila nandīvānī
no translation in English
▷ (नांगरु)(नांगरु)(जमनीच) did water,
▷ (नांगर)(किती)(भर)(ज्वानी)(चार)(बैल)(नंदीवानी)
pas de traduction en français
[12] id = 73924
कांगणे सुभद्रा - Kangane Subhadra
Village धमधम - Dhamdham
पाणवंताच्या बायांनो पाणी कशाने गढुळ
बाळाचे माझ्या नंदी पोहले वाढुळ
pāṇavantācyā bāyānnō pāṇī kaśānē gaḍhuḷa
bāḷācē mājhyā nandī pōhalē vāḍhuḷa
no translation in English
▷ (पाणवंताच्या)(बायांनो) water, (कशाने)(गढुळ)
▷ (बाळाचे) my (नंदी)(पोहले)(वाढुळ)
pas de traduction en français
[13] id = 107099
हत्तरगे सुभद्रा - Hattarge Subhadra
Village होळी - Holi
मोठे मोठे बाई नंदी हायत मामाच्या तिफनीला
बाळ बबरु ग बाई भाचा मागतो रासनीला
mōṭhē mōṭhē bāī nandī hāyata māmācyā tiphanīlā
bāḷa babaru ga bāī bhācā māgatō rāsanīlā
no translation in English
▷ (मोठे)(मोठे) woman (नंदी)(हायत) of_maternal_uncle (तिफनीला)
▷  Son (बबरु) * woman (भाचा)(मागतो)(रासनीला)
pas de traduction en français
[14] id = 107116
माने आनंदी गोवींद - Mane Anandi Govind
Village कासाळ - Kasal
गाडीच्या बैलाला हायत पाटवत्या झुली
सयाला बोलते मुव्हाड्याची दौड आली
gāḍīcyā bailālā hāyata pāṭavatyā jhulī
sayālā bōlatē muvhāḍyācī dauḍa ālī
no translation in English
▷ (गाडीच्या)(बैलाला)(हायत)(पाटवत्या)(झुली)
▷ (सयाला)(बोलते)(मुव्हाड्याची)(दौड) has_come
pas de traduction en français
[15] id = 107128
दहीतळे साखरबाई महादेव - Dahitale Sakharbai Mahadev
Village महींदा - Mahinda
मोठे मोठे नंदी गावोगावी आवाया
समगिरी झिटी टाकील्या शिवाया
mōṭhē mōṭhē nandī gāvōgāvī āvāyā
samagirī jhiṭī ṭākīlyā śivāyā
no translation in English
▷ (मोठे)(मोठे)(नंदी)(गावोगावी)(आवाया)
▷ (समगिरी)(झिटी)(टाकील्या)(शिवाया)
pas de traduction en français
[16] id = 107113
वहाडणे तारा शिवाजीराव - Wahadne Tara Shivajirao
Village पुणतांबा - Puntamba
जीव माझा गेला तुला कळल मळ्यात
आसडील्या गोटा जाड्या बैलाच्या गळ्यात
jīva mājhā gēlā tulā kaḷala maḷyāta
āsaḍīlyā gōṭā jāḍyā bailācyā gaḷyāta
no translation in English
▷  Life my has_gone to_you (कळल)(मळ्यात)
▷ (आसडील्या)(गोटा)(जाड्या)(बैलाच्या)(गळ्यात)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Huge bullocks
⇑ Top of page ⇑