Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2547
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Tamanche Mandodari Digambar”
1 record(s)
 
 

[2547]
तमांचे मंदोदरी दिगंबर
Tamanche Mandodari Digambar


Cast: सुतार / Sutar
Village: /
Taluka: भूम / Bhum
District: उस्मानाबाद / Usmanabad
Gender: F

Songs by Tamanche Mandodari Digambar (181)

वयः ६५

मुलगेः ५ मुलीः २

विधवा
व्यवसायः नवरा सुतारी काम करायचा. बलुते मिळायचे. नवरा वारला. फार दुःख झाले. दुःख विसरण्यासाठी पंढरपुरला आणले. त्या आहेव मरणाची गाणी सांगू लागल्या तेंव्हा त्यांना रडू येऊ लागले. मग त्यांनी गाणी सांगितली नाहीत.
तीन मुलगे गावाला असतात. दोन मुलगे व एक मुलगी वडगाव बु. पुण्याच्या शेजारी रहातात. तिथे फर्निचरचे दुकान आहे.

आम्ही पंढरपुरला २६.६.२००१ ते २९.६.२००१ या तीन दिवस गेलो होतो. आषाढी एकादशी एक जुलैला होती. त्यानिमित्त पंढरपूरला यात्रा जमली होती.वाखरीचे रिंगण बघण्यासाठी वाखरीत गेलो होतो. त्यावेळी यांची गाणी व मुलाखत २९ तारखेला घेतली