Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= A02-05-03k13
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class A:II-5.3kxiii (A02-05-03k13)
(12 records)

Display songs in class at higher level (A02-05-03k)
Display complete classification scheme (3615 classes)

A:II-5.3kxiii (A02-05-03k13) - Labour / Grinding / Singing while grinding / Sisters remember one another

[1] id = 6749
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
शिमग्या पंचमीच्या वव्या सांगते घाई घाई
ज्ञान शिकवाईला व्हती आमची ताई
śimagyā pañcamīcyā vavyā sāṅgatē ghāī ghāī
jñāna śikavāīlā vhatī āmacī tāī
no translation in English
▷ (शिमग्या)(पंचमीच्या)(वव्या) I_tell (घाई)(घाई)
▷ (ज्ञान)(शिकवाईला)(व्हती)(आमची)(ताई)
pas de traduction en français
[2] id = 6750
केळदकर धुरपदा - Keladkar Dhurpada
Village दापसर - Dapsar
पाठच्या पार्यारती व्हती आठवण आईची
जात्यावर बसूनी ववी गाते मी तर बाईची
pāṭhacyā pāryāratī vhatī āṭhavaṇa āīcī
jātyāvara basūnī vavī gātē mī tara bāīcī
no translation in English
▷ (पाठच्या)(पार्यारती)(व्हती)(आठवण)(आईची)
▷ (जात्यावर)(बसूनी)(ववी)(गाते) I wires (बाईची)
pas de traduction en français
[3] id = 36004
माने सखु - Mane Sakhu
Village पिंप्री देशमुख - Pimpri Deshmukh
UVS-19-05 start 00:01 ➡ listen to section
बाई येवढ्या जात्याला कशाला ग घागरमाळ
आपूण बहिणी ववी गावू एक गळ्याची
bāī yēvaḍhyā jātyālā kaśālā ga ghāgaramāḷa
āpūṇa bahiṇī vavī gāvū ēka gaḷyācī
Woman, for this grindmill, why do we need to feel the burden
We, both sisters, we shall sing in the same tune
▷  Woman (येवढ्या)(जात्याला)(कशाला) * (घागरमाळ)
▷ (आपूण)(बहिणी)(ववी)(गावू)(एक)(गळ्याची)
pas de traduction en français
[4] id = 42946
माळी सोना - Mali Sona
Village रोहीतळे - Rohitale
पहीली माझी अोवी कोणा कोणा गाईली
बाबा माही बया जोडी तसीच राह्यली
pahīlī mājhī aōvī kōṇā kōṇā gāīlī
bābā māhī bayā jōḍī tasīca rāhyalī
no translation in English
▷ (पहीली) my (अोवी) who who (गाईली)
▷  Baba (माही)(बया)(जोडी)(तसीच)(राह्यली)
pas de traduction en français
[5] id = 65935
भिसे विमल - Bhise Vimal
Village रुई - Rui
आपुण दोघी बहिणी उभ्या राहु ग अंगणी
सखे आपल्या बाळानी केली नक्कल गोिंवदानी
āpuṇa dōghī bahiṇī ubhyā rāhu ga aṅgaṇī
sakhē āpalyā bāḷānī kēlī nakkala gōimvadānī
no translation in English
▷ (आपुण)(दोघी)(बहिणी)(उभ्या)(राहु) * (अंगणी)
▷ (सखे)(आपल्या)(बाळानी) shouted (नक्कल)(गोिंवदानी)
pas de traduction en français
[6] id = 103403
कोकाटे कोंडा - kokate Konda
Village दासखेड - Daskhed
चंदनाची ओटी शोभेल त्यानी ल्यावी
सुर्वणाची ओवी ज्याला दडलं त्याला गावी
candanācī ōṭī śōbhēla tyānī lyāvī
survaṇācī ōvī jyālā daḍalaṁ tyālā gāvī
no translation in English
▷ (चंदनाची)(ओटी)(शोभेल)(त्यानी)(ल्यावी)
▷ (सुर्वणाची) verse (ज्याला)(दडलं)(त्याला)(गावी)
pas de traduction en français
[7] id = 109975
उबाळे यमुना - Ubale Yamuna
Village महातपूर - Mahatpur
बसाया बोलाईला पुढी कवाड ढकयील
पाठीची पद्मीन मग हुद्यी उकयल बहिणीई बाई माझी
basāyā bōlāīlā puḍhī kavāḍa ḍhakayīla
pāṭhīcī padmīna maga hudyī ukayala bahiṇīī bāī mājhī
no translation in English
▷  Come_and_sit (बोलाईला)(पुढी)(कवाड)(ढकयील)
▷ (पाठीची)(पद्मीन)(मग)(हुद्यी)(उकयल)(बहिणीई) woman my
pas de traduction en français
[8] id = 110928
सोमण निर्मला दिनकर - Soman Nirmala Dinkar
Village वडद - Wadad
आम्ही दोघी बहिणी दोन्ही गावा नांदु
आधी नाव सांगु बापाजीचे
āmhī dōghī bahiṇī dōnhī gāvā nāndu
ādhī nāva sāṅgu bāpājīcē
no translation in English
▷ (आम्ही)(दोघी)(बहिणी) both (गावा)(नांदु)
▷  Before (नाव)(सांगु)(बापाजीचे)
pas de traduction en français
[9] id = 110929
सोमण निर्मला दिनकर - Soman Nirmala Dinkar
Village वडद - Wadad
आम्ही दोघी बहिणी हिरव्या साड्या नेसु
सारख्या बहिणी दिसु ताई बाई
āmhī dōghī bahiṇī hiravyā sāḍyā nēsu
sārakhyā bahiṇī disu tāī bāī
no translation in English
▷ (आम्ही)(दोघी)(बहिणी)(हिरव्या)(साड्या)(नेसु)
▷ (सारख्या)(बहिणी)(दिसु)(ताई) woman
pas de traduction en français
[10] id = 110930
गायकवाड कमळा गोवींद - Gaykvad Kamala Govind
Village नळदुर्ग - Naldurg
आपण चौघी बहिणी एक्या रंगाच्या साड्या नेसु
वकीलाच्या सुना दिसु
āpaṇa caughī bahiṇī ēkyā raṅgācyā sāḍyā nēsu
vakīlācyā sunā disu
no translation in English
▷ (आपण)(चौघी)(बहिणी)(एक्या)(रंगाच्या)(साड्या)(नेसु)
▷ (वकीलाच्या)(सुना)(दिसु)
pas de traduction en français
[11] id = 111782
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
दारी ना उजाडल माझ्या घरी झुंजुसकु
वाणीचा माझी बाई हाती आरसा लेती कुकु
dārī nā ujāḍala mājhyā gharī jhuñjusaku
vāṇīcā mājhī bāī hātī ārasā lētī kuku
no translation in English
▷ (दारी) * (उजाडल) my (घरी)(झुंजुसकु)
▷ (वाणीचा) my daughter (हाती)(आरसा)(लेती) kunku
pas de traduction en français
[12] id = 111786
डोखे सुदंरा - Dhokhe Sundara
Village पुणतांबा - Puntamba
येईल तो कान्हारी दळीन एकली
एकली दळीता शिणले हात लाव वहीनी
yēīla tō kānhārī daḷīna ēkalī
ēkalī daḷītā śiṇalē hāta lāva vahīnī
no translation in English
▷ (येईल)(तो)(कान्हारी)(दळीन) alone
▷  Alone (दळीता)(शिणले) hand put (वहीनी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Sisters remember one another
⇑ Top of page ⇑