Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= C09-04-02
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class C:IX-4.2 (C09-04-02)
(13 records)

Display songs in class at higher level (C09-04)
Display complete classification scheme (3615 classes)

C:IX-4.2 (C09-04-02) - Baby / The dear one to uncle and aunt / Paternal aunty, who brings presents

[1] id = 18619
भरेकर कासाबाई - Bharekar Kasabai
Village वरघड - Vargad
आंगड्या टोपड्यान बाळ माझ गवळण
बाळायाची माझ्या हौशी मावळण
āṅgaḍyā ṭōpaḍyāna bāḷa mājha gavaḷaṇa
bāḷāyācī mājhyā hauśī māvaḷaṇa
no translation in English
▷ (आंगड्या)(टोपड्यान) son my (गवळण)
▷ (बाळायाची) my (हौशी)(मावळण)
pas de traduction en français
[2] id = 18620
निवेकर ताई - Nivekar Tai
Village निवे - Nive
आंगड टोपड त्याच्या कुचीला काळा खण
बाळाची माझ्या याची हौशी मावळण
āṅgaḍa ṭōpaḍa tyācyā kucīlā kāḷā khaṇa
bāḷācī mājhyā yācī hauśī māvaḷaṇa
no translation in English
▷ (आंगड)(टोपड)(त्याच्या)(कुचीला)(काळा)(खण)
▷ (बाळाची) my (याची)(हौशी)(मावळण)
pas de traduction en français
[3] id = 18621
मोरे लक्ष्मी - More Lakshmi
Village शिंदगाव - Shindgaon
आंगड टोपड घेते कुचीला काळा खण
बाळायाची माझ्या तुझी हवशी मावळण
āṅgaḍa ṭōpaḍa ghētē kucīlā kāḷā khaṇa
bāḷāyācī mājhyā tujhī havaśī māvaḷaṇa
no translation in English
▷ (आंगड)(टोपड)(घेते)(कुचीला)(काळा)(खण)
▷ (बाळायाची) my (तुझी)(हवशी)(मावळण)
pas de traduction en français
[4] id = 18622
मोरे लक्ष्मी - More Lakshmi
Village शिंदगाव - Shindgaon
काळ्या कुचीवरी कुणी काढली गवळण
बाळायाची माझ्या हाये हौसेची मावळण
kāḷyā kucīvarī kuṇī kāḍhalī gavaḷaṇa
bāḷāyācī mājhyā hāyē hausēcī māvaḷaṇa
no translation in English
▷ (काळ्या)(कुचीवरी)(कुणी)(काढली)(गवळण)
▷ (बाळायाची) my (हाये)(हौसेची)(मावळण)
pas de traduction en français
[5] id = 18623
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
आंगड टोपड हे तर बाळाला घालाव
मावळण आत्याबाई तिला न्हातानी पालव
āṅgaḍa ṭōpaḍa hē tara bāḷālā ghālāva
māvaḷaṇa ātyābāī tilā nhātānī pālava
no translation in English
▷ (आंगड)(टोपड)(हे) wires (बाळाला)(घालाव)
▷ (मावळण)(आत्याबाई)(तिला)(न्हातानी)(पालव)
pas de traduction en français
[6] id = 18624
शेडगे लीला - Shedge Lila
Village चिंचवड - Chinchwad
आंगड्या टोपड्याच बाळ कुणाच लाल लाल
बाळायाची याची मावळण आली काल
āṅgaḍyā ṭōpaḍyāca bāḷa kuṇāca lāla lāla
bāḷāyācī yācī māvaḷaṇa ālī kāla
no translation in English
▷ (आंगड्या)(टोपड्याच) son (कुणाच)(लाल)(लाल)
▷ (बाळायाची)(याची)(मावळण) has_come (काल)
pas de traduction en français
[7] id = 45607
निकम अंजना - Nikam Anjana
Village मळेगाव - Malegaon
पाळण्याची दोरी आत जाती बाहेर येती
माझ्या या बाळाला मावळण झोका देती
pāḷaṇyācī dōrī āta jātī bāhēra yētī
mājhyā yā bāḷālā māvaḷaṇa jhōkā dētī
no translation in English
▷ (पाळण्याची)(दोरी)(आत) caste (बाहेर)(येती)
▷  My (या)(बाळाला)(मावळण)(झोका)(देती)
pas de traduction en français
[8] id = 45822
बांगर पार्वती - Bangar Parvati
Village खडकी पिंपळगाव - Khadki Pimpalgaon
पाळण्याची दोरी आत येती बाहेर जाती
बाळाला माझ्या झोका मावळण देती
pāḷaṇyācī dōrī āta yētī bāhēra jātī
bāḷālā mājhyā jhōkā māvaḷaṇa dētī
no translation in English
▷ (पाळण्याची)(दोरी)(आत)(येती)(बाहेर) caste
▷ (बाळाला) my (झोका)(मावळण)(देती)
pas de traduction en français
[9] id = 70094
बांडे पिंगल - Bande Pingal
Village आंबेसावळी - Ambesawali
अंगड टोपड कुंचीला काळा खण
साळुबाईची माझ्या गावामधी मावळण
aṅgaḍa ṭōpaḍa kuñcīlā kāḷā khaṇa
sāḷubāīcī mājhyā gāvāmadhī māvaḷaṇa
no translation in English
▷ (अंगड)(टोपड)(कुंचीला)(काळा)(खण)
▷ (साळुबाईची) my (गावामधी)(मावळण)
pas de traduction en français
[10] id = 82573
नगरकर नरमदा - Nagarkar Narmada
Village बेलापूर - Belapur
पाळण्याची दोरी आत जाती बाहेर येती
बाळाला ग माझ्या मावळण झोका देती
pāḷaṇyācī dōrī āta jātī bāhēra yētī
bāḷālā ga mājhyā māvaḷaṇa jhōkā dētī
no translation in English
▷ (पाळण्याची)(दोरी)(आत) caste (बाहेर)(येती)
▷ (बाळाला) * my (मावळण)(झोका)(देती)
pas de traduction en français
[11] id = 82863
साठे अनु - Sathe Anusaya
Village वोवळे - Wowale
बारशाच्या पत्रिका कोण वाटती गवळण
तान्ह्या बाळाची मावळण मैनाची माझ्या
bāraśācyā patrikā kōṇa vāṭatī gavaḷaṇa
tānhyā bāḷācī māvaḷaṇa mainācī mājhyā
no translation in English
▷ (बारशाच्या)(पत्रिका) who (वाटती)(गवळण)
▷ (तान्ह्या)(बाळाची)(मावळण)(मैनाची) my
pas de traduction en français
[12] id = 86906
कोकाटे गिताबाई - Kokate Gitabai
Village पुणतांबा - Puntamba
गावाची गावात बाशा ओळखु येईना
आता माझा बाळ आत्या म्हणता राईना
gāvācī gāvāta bāśā ōḷakhu yēīnā
ātā mājhā bāḷa ātyā mhaṇatā rāīnā
no translation in English
▷ (गावाची)(गावात)(बाशा)(ओळखु)(येईना)
▷ (आता) my son (आत्या)(म्हणता)(राईना)
pas de traduction en français
[13] id = 86907
नगरकर नरमदा - Nagarkar Narmada
Village बेलापूर - Belapur
आंगड टोपड पाळण्याचा कळसाला
बाळाची ग माझ्या मावळण आली सायसाला
āṅgaḍa ṭōpaḍa pāḷaṇyācā kaḷasālā
bāḷācī ga mājhyā māvaḷaṇa ālī sāyasālā
no translation in English
▷ (आंगड)(टोपड)(पाळण्याचा)(कळसाला)
▷ (बाळाची) * my (मावळण) has_come (सायसाला)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Paternal aunty, who brings presents
⇑ Top of page ⇑