Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?location_id
= 598
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer(s) in location [598]
4 record(s)
 
 

[2063]
माने जाई
Mane Jai


Cast: मराठा / Maratha
Village: आंबवडे / Ambavade
Taluka: जावली / Javali
District: सातारा / Satara
Gender: F

Songs by Mane Jai (12)

वय ः ५५ शिक्षण ः नाही

मुलगे ः ४ मुली ः १

घरची परिस्थितीः वीस वर्षापुर्वी नवरा वारला अतिशय कष्टानी मुले जगवली त्यांना शिक्षण देता आले नाही नवरा वारल्यावर गावातील बायांची दळण दळणे पुष्कळ प्रकारची गाणी येतात.

[2064]
शिंदे धोंडा
Shinde Dhonda


Cast: मराठा / Maratha
Village: आंबवडे / Ambavade
Taluka: जावली / Javali
District: सातारा / Satara
Gender: F
वय ः ५५ शिक्षण ः नाही

मुलगे ः ३ मुली ः ३

व्यवसाय ः शेती आहे . १०-१२ मण भात होतो १०-१५ मण नाचणी होते.

घरची परिस्थितीः शेती कोयना धरणात गेली अंगात येते काही वाजायला लागले की अंगात येते थोडी शेती आहे

[2166]
माने भागा
Mane Bhaga


Cast: मराठा / Maratha
Village: आंबवडे / Ambavade
Taluka: जावली / Javali
District: सातारा / Satara
Gender: F

Songs by Mane Bhaga (5)


[2168]
जाधव सुशा
Jadhav Susha


Cast: मराठा / Maratha
Village: आंबवडे / Ambavade
Taluka: जावली / Javali
District: सातारा / Satara
Gender: F

Songs by Jadhav Susha (15)

मुलाखत व ओव्या २६.६.२०००ला पुण्यामधे घेतल्या. त्या पंढरपूरला पायी वारी करत पालखी बरोबर
पुण्यात मुक्कामाला आल्या होत्या