Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_title_prefix_id
= C08-06-05g
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class title:
Mother / Respect for her / Compared to grains and eatables made out of it
(6 records)

Display complete classification scheme (3615 classes)

C:VIII-6.5g (C08-06-05g) - Mother / Respect for her / Compared to grains and eatables made out of it / Maize

[1] id = 42784
पगारे मीरा - Pagare Mira
Village चांगदेवनगर - Changdeonagar
आई आई करु आई मळ्यातील मका
येता जाता तोडू माझी हेका मोडू नका
āī āī karu āī maḷyātīla makā
yētā jātā tōḍū mājhī hēkā mōḍū nakā
no translation in English
▷ (आई)(आई)(करु)(आई)(मळ्यातील)(मका)
▷ (येता) class (तोडू) my (हेका)(मोडू)(नका)
pas de traduction en français
[2] id = 96313
मंडलिक मंजुळा - Mandalik Manjula
Village साकोरा - Sakora
माय माय करु माय गवा मधली राई
नंदीना बंधु राज्या मला लुगडे कोन गेई
māya māya karu māya gavā madhalī rāī
nandīnā bandhu rājyā malā lugaḍē kōna gēī
no translation in English
▷ (माय)(माय)(करु)(माय)(गवा)(मधली)(राई)
▷ (नंदीना) brother (राज्या)(मला)(लुगडे) who (गेई)
pas de traduction en français
[3] id = 75775
थाटे केशर - Thate Keshar Bhikaji
Village निपाणा - Nipana
माय माझी मका दुरुन मारते हाका
आयकु येत नाही थंड्या वार्याच्या झुयका
māya mājhī makā duruna māratē hākā
āyaku yēta nāhī thaṇḍyā vāryācyā jhuyakā
no translation in English
▷ (माय) my (मका)(दुरुन)(मारते)(हाका)
▷ (आयकु)(येत) not (थंड्या)(वार्याच्या)(झुयका)
pas de traduction en français
[4] id = 80828
थाटे पदमीनी - Thate Padmini
Village निपाणा - Nipana
माय माझी मका दुरुन मारे हाका
आयकु येत नाही थंड्या वार्याच्या झुयका
māya mājhī makā duruna mārē hākā
āyaku yēta nāhī thaṇḍyā vāryācyā jhuyakā
no translation in English
▷ (माय) my (मका)(दुरुन)(मारे)(हाका)
▷ (आयकु)(येत) not (थंड्या)(वार्याच्या)(झुयका)
pas de traduction en français
[5] id = 106042
शिंपी प्रमिला सुभाष - Shimpi Pramila Subhash
Village कापडणे - Kapadne
माय माय करु माय तांदुलानी रास
रासते पडी खास खोटा दैवाले वनवास
māya māya karu māya tāndulānī rāsa
rāsatē paḍī khāsa khōṭā daivālē vanavāsa
no translation in English
▷ (माय)(माय)(करु)(माय)(तांदुलानी)(रास)
▷ (रासते)(पडी)(खास)(खोटा)(दैवाले) vanavas
pas de traduction en français
[6] id = 96312
पंडीत सारजा - Pandit Saraja
Village उंदीरगाव - Undirgaon
माझी मायबाई लावणीचा एक मळा
मोडीन येता जाता मला मना करु नका
mājhī māyabāī lāvaṇīcā ēka maḷā
mōḍīna yētā jātā malā manā karu nakā
no translation in English
▷  My (मायबाई)(लावणीचा)(एक)(मळा)
▷ (मोडीन)(येता) class (मला)(मना)(करु)(नका)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Maize