Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/location.php?location_id
= 1103
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Location [1103] in village Atkargaon / अत्करगाव


=> Display all villages (1120 records)
[1103]
अत्करगाव
Atkargaon

Taluka: खालापूर - Khalapur
District: रायगड - Raygad
State: Maharashtra
Corpus: Konkan

Songs in this location


Performers:
गवळे लीलाबाई रामचंद्र - Gavale Lilabai Ramchandra
गायकवाड पार्वताबाई भागूजी - Gaykwad Parvatabai Bhaguji
वाधमारे प्रकाश - Waghmare Prakash
वाघमारे वसंत - Waghmare Vasant
या गावाच्या वर मुंबई पुणे हायवे झाला. त्यात यांच्या गावच्या शेतीचे मोठे नुकसान झाले. सर्व मोठे दगड, राडारोडा शेत जमिनीत पडला. खडी मशीन मधून पडलेली बारीक राळ शेतात बसली त्या सर्व घाणीची स्वच्छता करण्यास लाखो रूपये खर्च येईल. तो करण्याची ऐपत शेतकर्याची नाही. गावात कारखाने झाले पण तिथे गाववाल्यांना नोकर्या मिळत नाहीत.