Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2731
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Waghmare Shesha”
1 record(s)
 
 

[2731]
वाघमारे शेशाबाई
Waghmare Shesha


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: बाचोटी / Bachoti
Taluka: कंधार / Kandhar
District: नांदेड / Nanded
Gender: F

Songs by Waghmare Shesha (27)

वयः६०

मुलगेः ४ मुलीः ५ सवाष्ण

शेत नाही. मजूरी करतात
या आता नांदेड येथे रहातात. विहारात रायबोलेंनी यांना बोलावले. तिथे ओव्या सांगितल्या. भीमाची इतर गाणी म्हणण्याचा परिपाठ आहे. लिहीता वाचता येते. रायबोलेंनी आदल्या दिवशी सांगितले की पुण्याच्या बाई येणार म्हणून आंबेडकरांवरील ओव्या कागदावर लिहून काढल्या होत्या. मग कागद बाजूस ठेवून आठवणीतल्या ओव्या सांगितल्या.
यांचे सुजाता महीला मंडळ आहे.
यांची मुलाखत व ओव्या २०.१०.२००१ला घेतल्या.