Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_title_prefix_id
= D10-03-03h01
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class title:
Mother attached to son / Wonders at his personality / Physical qualities
(138 records)

Display complete classification scheme (3615 classes)
4 semantic classes ➡ list at the bottom of this page
D:X-3.3hi, D:X-3.3hii, D:X-3.3hiii, D:X-3.3hiv

D:X-3.3hi (D10-03-03h01) - Mother attached to son / Wonders at his personality / Physical qualities / Light complexion

[1] id = 20939
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
सावळी सुरत कशी उन्हात बिघडली
जाईच्या झाडाखाली आरशी लालान उघडली
sāvaḷī surata kaśī unhāta bighaḍalī
jāīcyā jhāḍākhālī āraśī lālāna ughaḍalī
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत) how (उन्हात)(बिघडली)
▷ (जाईच्या)(झाडाखाली)(आरशी)(लालान)(उघडली)
pas de traduction en français
[2] id = 20940
शिंदे पार्वती - Shinde Parvati
Village हडशी - Hadshi
सावळी सुरत मी तर दावू कुणा वाणी
आता माझ्या बाळा अंगी काच्या भिडवूनी
sāvaḷī surata mī tara dāvū kuṇā vāṇī
ātā mājhyā bāḷā aṅgī kācyā bhiḍavūnī
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत) I wires (दावू)(कुणा)(वाणी)
▷ (आता) my child (अंगी)(काच्या)(भिडवूनी)
pas de traduction en français
[3] id = 20941
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सावळी सुरत चेहरा मुरंब्या हारोहारी
नवती बाळाची लाहिर्या मारी
sāvaḷī surata cēharā murambyā hārōhārī
navatī bāḷācī lāhiryā mārī
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत)(चेहरा)(मुरंब्या)(हारोहारी)
▷ (नवती)(बाळाची)(लाहिर्या)(मारी)
pas de traduction en français
[4] id = 20942
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सावळी सुरत एक मुरंबी पिकली
बाळायाची माझ्या नवती राघूची सुकली
sāvaḷī surata ēka murambī pikalī
bāḷāyācī mājhyā navatī rāghūcī sukalī
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत)(एक)(मुरंबी)(पिकली)
▷ (बाळायाची) my (नवती)(राघूची)(सुकली)
pas de traduction en français
[5] id = 20943
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
सावळ्या सुरतीवर एक बुरुंब फुटला
बाळा माझ्या लक्ष्मण भर नवतीचा लोटला
sāvaḷyā suratīvara ēka burumba phuṭalā
bāḷā mājhyā lakṣmaṇa bhara navatīcā lōṭalā
no translation in English
▷ (सावळ्या)(सुरतीवर)(एक)(बुरुंब)(फुटला)
▷  Child my Laksman (भर)(नवतीचा)(लोटला)
pas de traduction en français
[6] id = 34672
उभे रखमा - Ubhe Rakhma
Village कोळवडे - Kolavade
UVS-14-12 start 01:31 ➡ listen to section
गोरीच गेरेपण जस पांढर फिटुयक
आता ना माझ बाळ काळा सावळा नाटयीक
gōrīca gērēpaṇa jasa pāṇḍhara phiṭuyaka
ātā nā mājha bāḷa kāḷā sāvaḷā nāṭayīka
Woman’s complexion is very fair, almost white
Now, my son is dark-complexioned
▷ (गोरीच)(गेरेपण)(जस)(पांढर)(फिटुयक)
▷ (आता) * my son (काळा)(सावळा)(नाटयीक)
pas de traduction en français
[7] id = 53575
मुटके मुक्ताबाई - Mutke Mukta
Village भगतवाडीपो.जिनती - Bhagatvadi, p. Jinti
सावळी सुरत नको लेऊ गंध काड्या
तुला जायाच राजवाड्या राघूला माझ्या
sāvaḷī surata nakō lēū gandha kāḍyā
tulā jāyāca rājavāḍyā rāghūlā mājhyā
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत) not (लेऊ)(गंध)(काड्या)
▷  To_you (जायाच)(राजवाड्या)(राघूला) my
pas de traduction en français
[8] id = 62514
शेंडे पारू - Shendhe Paru
Village शेलगाव - Shelgaon
सावळ्या सुरतीला आरसा लागतो घडोघडी
सुर मालीयाला देती काडी
sāvaḷyā suratīlā ārasā lāgatō ghaḍōghaḍī
sura mālīyālā dētī kāḍī
no translation in English
▷ (सावळ्या)(सुरतीला)(आरसा)(लागतो)(घडोघडी)
▷ (सुर)(मालीयाला)(देती)(काडी)
pas de traduction en français
[9] id = 66100
कदम लक्ष्मी - Kadam Lakshmi Baburao
Village नगिना पिंपळगाव - Nagina Pimpalgaon
सावळी सुरत गेली गिरण गावाला
येण पडल गोर्या बाईच्या जीवाला
sāvaḷī surata gēlī giraṇa gāvālā
yēṇa paḍala gōryā bāīcyā jīvālā
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत) went (गिरण)(गावाला)
▷ (येण)(पडल)(गोर्या)(बाईच्या)(जीवाला)
pas de traduction en français
[10] id = 66101
बागूल ठकू - Bagul Thaku
Village शिरुर - Shirur
सावळी सुरत आली फिरत फिरत
जरीचा पटका नई नजर पुरत
sāvaḷī surata ālī phirata phirata
jarīcā paṭakā naī najara purata
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत) has_come (फिरत)(फिरत)
▷ (जरीचा)(पटका)(नई)(नजर)(पुरत)
pas de traduction en français
[11] id = 67989
मिसाळ देवई - Misal Devai
Village लिमगाव - Limgaon
सावळी सुरत पटका रंगीत शोभा देतो
चैन्या माझ्या गावाला येतो
sāvaḷī surata paṭakā raṅgīta śōbhā dētō
cainyā mājhyā gāvālā yētō
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत)(पटका)(रंगीत)(शोभा)(देतो)
▷ (चैन्या) my (गावाला)(येतो)
pas de traduction en français
[12] id = 71953
उघडे सोजाबाई - Ughde Sojabai
Village मांडुळ - Mandul
सावळी सुरत सार्या रात सपनात
दारुचे घेतो माप कल्याणाच्या दुकानात
sāvaḷī surata sāryā rāta sapanāta
dārucē ghētō māpa kalyāṇācyā dukānāta
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत)(सार्या)(रात)(सपनात)
▷ (दारुचे)(घेतो)(माप)(कल्याणाच्या)(दुकानात)
pas de traduction en français
[13] id = 71954
देशमुख हिरा - Deshmukh Hira
Village कारंडेवस्ती - Karandevasti
सावळ्या तोंडावरी वर मुरमाचा हाई पाला
दृष्ट होईल माझ्या लाला
sāvaḷyā tōṇḍāvarī vara muramācā hāī pālā
dṛaṣṭa hōīla mājhyā lālā
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(वर)(मुरमाचा)(हाई)(पाला)
▷ (दृष्ट)(होईल) my (लाला)
pas de traduction en français
[14] id = 73033
घोरपडे कांता - Ghorpade Kanta
Village चिमणाराजाची पिप्री - Chimanarajachi Pipri
सावळ्या सुरतीच मला लागुन गेल याड
बाळाजीचं माझ्या सुरतीपरास गुळ गोड
sāvaḷyā suratīca malā lāguna gēla yāḍa
bāḷājīcaṁ mājhyā suratīparāsa guḷa gōḍa
no translation in English
▷ (सावळ्या)(सुरतीच)(मला)(लागुन) gone (याड)
▷ (बाळाजीचं) my (सुरतीपरास)(गुळ)(गोड)
pas de traduction en français
[15] id = 78734
कांबळे अनुसया - Kamble Anusuya
Village भंडारवाडी - Bhandarwadi
सावळी सुरत उन्हान बिघडली
चाफ्याच्या झाडाखाली बाळान अशी उघडली
sāvaḷī surata unhāna bighaḍalī
cāphayācyā jhāḍākhālī bāḷāna aśī ughaḍalī
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत)(उन्हान)(बिघडली)
▷ (चाफ्याच्या)(झाडाखाली)(बाळान)(अशी)(उघडली)
pas de traduction en français
[16] id = 78892
कांबळे अनुसया - Kamble Anusuya
Village भंडारवाडी - Bhandarwadi
सावळ्या तोंडावरी मुरुंब्या हारोहारी
आता बाळा माझ्या नवतीची भर ज्वानी
sāvaḷyā tōṇḍāvarī murumbyā hārōhārī
ātā bāḷā mājhyā navatīcī bhara jvānī
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(मुरुंब्या)(हारोहारी)
▷ (आता) child my (नवतीची)(भर)(ज्वानी)
pas de traduction en français
[17] id = 78893
शिंदे अंबू - Shinde Ambu
Village सातारा - Satara
सावळी सुरत अशी देखीली नाही कुठ
पोटीच बाळ माझ ओठ नाजुक डोळं लाल
sāvaḷī surata aśī dēkhīlī nāhī kuṭha
pōṭīca bāḷa mājha ōṭha nājuka ḍōḷaṁ lāla
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत)(अशी)(देखीली) not (कुठ)
▷ (पोटीच) son my (ओठ)(नाजुक)(डोळं)(लाल)
pas de traduction en français
[18] id = 78894
हजारे भागू - Hazare Bhagu
Village सातारा - Satara
सावळी सुरत जशी हातान केल्यावानी
पोटीच बाळ माझ सुरमा डोळ्यात लेल्यावानी
sāvaḷī surata jaśī hātāna kēlyāvānī
pōṭīca bāḷa mājha suramā ḍōḷyāta lēlyāvānī
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत)(जशी)(हातान)(केल्यावानी)
▷ (पोटीच) son my (सुरमा)(डोळ्यात)(लेल्यावानी)
pas de traduction en français
[19] id = 79379
घोंगे पार्वती - Ghonge Parvati
Village येनवे - Yenve
शिवच्या शेतामधी काटा भीडला टाकळीचा
सावळ्या सुरतीला पाय उचलता साकळीचा
śivacyā śētāmadhī kāṭā bhīḍalā ṭākaḷīcā
sāvaḷyā suratīlā pāya ucalatā sākaḷīcā
no translation in English
▷ (शिवच्या)(शेतामधी)(काटा)(भीडला)(टाकळीचा)
▷ (सावळ्या)(सुरतीला)(पाय)(उचलता)(साकळीचा)
pas de traduction en français
[20] id = 79384
गालफोडे जाईबाई - Galphade Jaibai
Village बार्शी - Barshi
सावळ्या सुरतीचा कीती घेतीला हावाडा (नखरा)
तुझ्या रुमाली केवडा
sāvaḷyā suratīcā kītī ghētīlā hāvāḍā (nakharā)
tujhyā rumālī kēvaḍā
no translation in English
▷ (सावळ्या)(सुरतीचा)(कीती)(घेतीला)(हावाडा) ( (नखरा) )
▷  Your (रुमाली)(केवडा)
pas de traduction en français
[21] id = 80702
उन्हाळे शकूंतला - Unhale Shakuntal
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
सावळी सुरत मपल्या सावळ्या छंदाची
दोन्ही भुवयाच्या मधी कारे लावीतो गंधाची
sāvaḷī surata mapalyā sāvaḷyā chandācī
dōnhī bhuvayācyā madhī kārē lāvītō gandhācī
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत)(मपल्या)(सावळ्या)(छंदाची)
▷  Both (भुवयाच्या)(मधी)(कारे)(लावीतो)(गंधाची)
pas de traduction en français
[22] id = 80898
बाजुळगे शालू - Bajulage Shalu
Village होळी - Holi
सावळ्या सुरतीच लागलं ग मला येड
येते तुमच्या गावाकडं
sāvaḷyā suratīca lāgalaṁ ga malā yēḍa
yētē tumacyā gāvākaḍaṁ
no translation in English
▷ (सावळ्या)(सुरतीच)(लागलं) * (मला)(येड)
▷ (येते)(तुमच्या)(गावाकडं)
pas de traduction en français
[23] id = 86991
रणसिंगारे लोचनाबाई बाजीरावपंत - Ranasingare Lochana Bajirao
Village सोलापूर - Solapur
सावळी सुरत उन्हानी झाली काळी
माझ्या बाळा राजा आयन्यामधी (आरसा) मुक न्याहाळी
sāvaḷī surata unhānī jhālī kāḷī
mājhyā bāḷā rājā āyanyāmadhī (ārasā) muka nyāhāḷī
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत)(उन्हानी) has_come Kali
▷  My child king (आयन्यामधी) ( (आरसा) ) (मुक)(न्याहाळी)
pas de traduction en français
[24] id = 100461
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
आघड टाकुयच घेती कोनचीला काळा खण
बाळा माझ्या विनायकाला गोर्यापनाला मिळवण
āghaḍa ṭākuyaca ghētī kōnacīlā kāḷā khaṇa
bāḷā mājhyā vināyakālā gōryāpanālā miḷavaṇa
no translation in English
▷ (आघड)(टाकुयच)(घेती)(कोनचीला)(काळा)(खण)
▷  Child my (विनायकाला)(गोर्यापनाला)(मिळवण)
pas de traduction en français
[24] id = 100462
देशमुख सागरा - Deshmukh Sagara
Village बार्शी - Barshi
सावली सुरत मी देखीली नाही कुठ
ओठ बारीक डोळ मोठ
sāvalī surata mī dēkhīlī nāhī kuṭha
ōṭha bārīka ḍōḷa mōṭha
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत) I (देखीली) not (कुठ)
▷ (ओठ)(बारीक)(डोळ)(मोठ)
pas de traduction en français
[25] id = 100463
शेळवाडे पारबती - Shelvade Parbati
Village राशीवडे - Rashivade
UVS -41
सावळ्या ग सुरयतीला नाही नटाया लागत
माझा वंसत बाळ लाल केवडा बागत
sāvaḷyā ga surayatīlā nāhī naṭāyā lāgata
mājhā vansata bāḷa lāla kēvaḍā bāgata
no translation in English
▷ (सावळ्या) * (सुरयतीला) not (नटाया)(लागत)
▷  My (वंसत) son (लाल)(केवडा)(बागत)
pas de traduction en français
[26] id = 100464
परीट आनंदी - Parit Anandi
Village राशीवडे - Rashivade
UVS -41
सावली सुरत दारापुढल्या घराईत
तान्ह्या बाळायाची कृष्ण सारखी मुरयत
sāvalī surata dārāpuḍhalyā gharāīta
tānhyā bāḷāyācī kṛṣṇa sārakhī murayata
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत)(दारापुढल्या)(घराईत)
▷ (तान्ह्या)(बाळायाची)(कृष्ण)(सारखी)(मुरयत)
pas de traduction en français
[27] id = 100465
नगरकर नरमदा - Nagarkar Narmada
Village बेलापूर - Belapur
बाळाला ग नको म्हणु माझ्या काळा काळा
याला कृष्णाचा वानवळा
bāḷālā ga nakō mhaṇu mājhyā kāḷā kāḷā
yālā kṛṣṇācā vānavaḷā
no translation in English
▷ (बाळाला) * not say my (काळा)(काळा)
▷ (याला)(कृष्णाचा)(वानवळा)
pas de traduction en français
[28] id = 100466
घोलप सुनंदा - Gholap Sunanda
Village साकत - Saket
सयोनों नका म्हणु माझ्या राघुला काळा काळा
आम्ही कृष्णाचा वानवळा
sayōnōṁ nakā mhaṇu mājhyā rāghulā kāḷā kāḷā
āmhī kṛṣṇācā vānavaḷā
no translation in English
▷ (सयोनों)(नका) say my (राघुला)(काळा)(काळा)
▷ (आम्ही)(कृष्णाचा)(वानवळा)
pas de traduction en français
[29] id = 100488
पारधे रजनी - Pardhe Rajani
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
सावळी सुरत नार न्याहाळी कव्हाची
रामानंद योगी सुधा रास बकशी गव्हाची
sāvaḷī surata nāra nyāhāḷī kavhācī
rāmānanda yōgī sudhā rāsa bakaśī gavhācī
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत)(नार)(न्याहाळी)(कव्हाची)
▷ (रामानंद)(योगी)(सुधा)(रास)(बकशी)(गव्हाची)
pas de traduction en français
[30] id = 100763
खाडे केशर - Khade Keshar
Village वडगाव - Vadgaon
सावळ्या तोंडावरी वर मुरमांची बागशाही
दिसट होईल नवल काई
sāvaḷyā tōṇḍāvarī vara muramāñcī bāgaśāhī
disaṭa hōīla navala kāī
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(वर)(मुरमांची)(बागशाही)
▷ (दिसट)(होईल)(नवल)(काई)
pas de traduction en français
[32] id = 100764
खाडे केशर - Khade Keshar
Village वडगाव - Vadgaon
सावळ्या सुरतीला नाही सराव लागईत
रोप सुरईच्या बागईत
sāvaḷyā suratīlā nāhī sarāva lāgīta
rōpa surīcyā bāgīta
no translation in English
▷ (सावळ्या)(सुरतीला) not (सराव)(लागईत)
▷ (रोप)(सुरईच्या)(बागईत)
pas de traduction en français
[32] id = 100993
घोरपडे अनुसूया - Ghorpade Anusaya
Village चिमणाराजाची पिप्री - Chimanarajachi Pipri
सावळी सुरत याची उन्हानी बिघडली
जाईच्या झाडाखाली आरशी लालानी उघडली
sāvaḷī surata yācī unhānī bighaḍalī
jāīcyā jhāḍākhālī āraśī lālānī ughaḍalī
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत)(याची)(उन्हानी)(बिघडली)
▷ (जाईच्या)(झाडाखाली)(आरशी)(लालानी)(उघडली)
pas de traduction en français
[33] id = 100994
खडके भागू - Khadake Bhagu
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
सावळ्या सुरतीवर याचा मुरमाचा धादुर
जानी भराला चातुर
sāvaḷyā suratīvara yācā muramācā dhādura
jānī bharālā cātura
no translation in English
▷ (सावळ्या)(सुरतीवर)(याचा)(मुरमाचा)(धादुर)
▷ (जानी)(भराला)(चातुर)
pas de traduction en français
[34] id = 100995
उंडे पार्वती - Unde Parvati
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
चिंतामणी वारु येऊन पाणुत्या भिडला
डोईला रुमाल उजेड सुरतीचा पडला
cintāmaṇī vāru yēūna pāṇutyā bhiḍalā
ḍōīlā rumāla ujēḍa suratīcā paḍalā
no translation in English
▷ (चिंतामणी)(वारु)(येऊन)(पाणुत्या)(भिडला)
▷ (डोईला)(रुमाल)(उजेड)(सुरतीचा)(पडला)
pas de traduction en français
[35] id = 100996
नांदे राणू - Nande Ranu
Village मंजीरी - Manjiri
तवा माझ्या राघुबाला सया म्हणत्यात काळा
कृष्णाच्या यशोदेन मला दिला वानवळा
tavā mājhyā rāghubālā sayā mhaṇatyāta kāḷā
kṛṣṇācyā yaśōdēna malā dilā vānavaḷā
no translation in English
▷ (तवा) my (राघुबाला)(सया)(म्हणत्यात)(काळा)
▷ (कृष्णाच्या)(यशोदेन)(मला)(दिला)(वानवळा)
pas de traduction en français
[36] id = 100997
देशमुख दत्ता - Deshmukh Datta
Village शेलगाव - Shelgaon
सावळी सुरत मी देखीली नाही कुठ
ओठ बारीक डोळ मोठ नेनंत्या माझ्या
sāvaḷī surata mī dēkhīlī nāhī kuṭha
ōṭha bārīka ḍōḷa mōṭha nēnantyā mājhyā
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत) I (देखीली) not (कुठ)
▷ (ओठ)(बारीक)(डोळ)(मोठ)(नेनंत्या) my
pas de traduction en français
[37] id = 100998
शिंदे अनुसया - Shinde Anusaya
Village गराडे - Garade
सावळी सुरत माझी उन्हानी बिघडली
जाईच्या झाडाखाली आरशी लालानी उघडली
sāvaḷī surata mājhī unhānī bighaḍalī
jāīcyā jhāḍākhālī āraśī lālānī ughaḍalī
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत) my (उन्हानी)(बिघडली)
▷ (जाईच्या)(झाडाखाली)(आरशी)(लालानी)(उघडली)
pas de traduction en français
[38] id = 100999
शिंदे अनुसया - Shinde Anusaya
Village गराडे - Garade
औरंगाबादी शाळेमधी नाही कुणाची वळख
नेनंता राघु माझा दिसे सावळा ठळक
auraṅgābādī śāḷēmadhī nāhī kuṇācī vaḷakha
nēnantā rāghu mājhā disē sāvaḷā ṭhaḷaka
no translation in English
▷ (औरंगाबादी)(शाळेमधी) not (कुणाची)(वळख)
▷  Younger (राघु) my (दिसे)(सावळा)(ठळक)
pas de traduction en français
[39] id = 101000
म्हस्के सुमनबाई रामभाऊ - Mhaske Suman Rambhau
Village भवताना - Bhavtana
मोठे मोठे डोळे आंब्या लिंबाच टोपण
रुप सावळ देखण
mōṭhē mōṭhē ḍōḷē āmbyā limbāca ṭōpaṇa
rupa sāvaḷa dēkhaṇa
no translation in English
▷ (मोठे)(मोठे)(डोळे)(आंब्या)(लिंबाच)(टोपण)
▷  Form (सावळ)(देखण)
pas de traduction en français
[40] id = 101001
पठाण छोटीबाई शहाबुद्दीन - Chotibai Pathan
Village वडाळ महादेव - Wadal Mahadeo
सावली पाहुनी मी उतरीते वझं
चांदसाहेब बाबु माझा आंबे माझे डौलेबाज
sāvalī pāhunī mī utarītē vajhaṁ
cāndasāhēba bābu mājhā āmbē mājhē ḍaulēbāja
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (पाहुनी) I (उतरीते)(वझं)
▷ (चांदसाहेब)(बाबु) my (आंबे)(माझे)(डौलेबाज)
pas de traduction en français
[41] id = 101002
होन अरुणा - Hon Aruna
Village चांदकसोर - Chandkasor
चिंतामणी वारु येऊन पाणुत्या भिडला
डोईला रुमाल उजेड सुरतीचा पडला
cintāmaṇī vāru yēūna pāṇutyā bhiḍalā
ḍōīlā rumāla ujēḍa suratīcā paḍalā
no translation in English
▷ (चिंतामणी)(वारु)(येऊन)(पाणुत्या)(भिडला)
▷ (डोईला)(रुमाल)(उजेड)(सुरतीचा)(पडला)
pas de traduction en français
[42] id = 101003
थोरात ऋतू - Thorat Rutui
Village पुणतांबा - Puntamba
सावळ्या सुरतीच वेड भरत नारीला
काय सांगु ग वेडीला गेला सासुरवाडीला
sāvaḷyā suratīca vēḍa bharata nārīlā
kāya sāṅgu ga vēḍīlā gēlā sāsuravāḍīlā
no translation in English
▷ (सावळ्या)(सुरतीच)(वेड)(भरत)(नारीला)
▷  Why (सांगु) * (वेडीला) has_gone (सासुरवाडीला)
pas de traduction en français
[43] id = 101004
उन्हाळे शकूंतला - Unhale Shakuntal
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
सावळ्या सुरतीवरी कसा मुरमाचा दातुर
राजंधर माझा जवानी भरला चातुर
sāvaḷyā suratīvarī kasā muramācā dātura
rājandhara mājhā javānī bharalā cātura
no translation in English
▷ (सावळ्या)(सुरतीवरी) how (मुरमाचा)(दातुर)
▷ (राजंधर) my (जवानी)(भरला)(चातुर)
pas de traduction en français
[44] id = 101005
वाघमारे नानू मोगल - Waghmare Nanu Mogal
Village माळवडगाव - Malvadgaon
बाई सावळी सुरत आली रस्त्याने फिरत
एवढा जरीचा रुमाल नाही नजर पुरत
bāī sāvaḷī surata ālī rastyānē phirata
ēvaḍhā jarīcā rumāla nāhī najara purata
no translation in English
▷  Woman wheat-complexioned (सुरत) has_come (रस्त्याने)(फिरत)
▷ (एवढा)(जरीचा)(रुमाल) not (नजर)(पुरत)
pas de traduction en français
[45] id = 101006
घाटविसावे शांता - Ghatvisave Shanta
Village केळपिंपळगाव - Kelpimpalgaon
सावळी सुरत सावळ्या शिपाया
सुरतीच मोती कुठ बसल इकाया
sāvaḷī surata sāvaḷyā śipāyā
suratīca mōtī kuṭha basala ikāyā
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत)(सावळ्या)(शिपाया)
▷ (सुरतीच)(मोती)(कुठ)(बसल)(इकाया)
pas de traduction en français
[46] id = 101007
सांगळे प्रयागा - Sangle Prayaga
Village येळी - Yeli
सावळी सुरत उन्हानी झाली लाल
नेनंत्या मपल्या राघु माझ्या सावलीत चाल
sāvaḷī surata unhānī jhālī lāla
nēnantyā mapalyā rāghu mājhyā sāvalīta cāla
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत)(उन्हानी) has_come (लाल)
▷ (नेनंत्या)(मपल्या)(राघु) my (सावलीत) let_us_go
pas de traduction en français
[47] id = 101008
जाधव नवनाथ - Jadhav Navnath
Village पानगाव - Pangaon
सावळी सुरईत नाही नट लागयत
हेना घेरुची बागाईत
sāvaḷī surīta nāhī naṭa lāgayata
hēnā ghērucī bāgāīta
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरईत) not (नट)(लागयत)
▷ (हेना)(घेरुची)(बागाईत)
pas de traduction en français
[48] id = 101009
मंडलिक मंजुळा - Mandalik Manjula
Village साकोरा - Sakora
कायानी सावया उभा गंध नको लाऊ
दिष्ट काढु काढु उबगीला माईना जिऊ
kāyānī sāvayā ubhā gandha nakō lāū
diṣṭa kāḍhu kāḍhu ubagīlā māīnā jiū
no translation in English
▷ (कायानी)(सावया) standing (गंध) not (लाऊ)
▷ (दिष्ट)(काढु)(काढु)(उबगीला) Mina (जिऊ)
pas de traduction en français
[49] id = 101010
दरेकर गजरा - Darekar Gajara
Village धामारी - Dhamari
सावळी सुरत उन्हान बिघडली
चाफ्याच्या झाडाखाली आरशी लालान बिघडली
sāvaḷī surata unhāna bighaḍalī
cāphayācyā jhāḍākhālī āraśī lālāna bighaḍalī
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत)(उन्हान)(बिघडली)
▷ (चाफ्याच्या)(झाडाखाली)(आरशी)(लालान)(बिघडली)
pas de traduction en français
[50] id = 101011
भणगे भागीरथा - Bhange Bhagiratha
Village खोकर - Khokar
सावळी सुरत मुसलमानाच्या मेण्यात
बाई ओळखु येईना सुरमा राघुच्या डोळ्यात
sāvaḷī surata musalamānācyā mēṇyāta
bāī ōḷakhu yēīnā suramā rāghucyā ḍōḷyāta
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत)(मुसलमानाच्या)(मेण्यात)
▷  Woman (ओळखु)(येईना)(सुरमा)(राघुच्या)(डोळ्यात)
pas de traduction en français
[51] id = 102375
साबणे गंगुबाई अण्णा - Sabane Gangu Anna
Village इचलकरंजी - Ichalkaranji
गोर्याचा गोरपण मला दिसतो इटका
सावळ्या सुरतीला नाही नटाई चटका
gōryācā gōrapaṇa malā disatō iṭakā
sāvaḷyā suratīlā nāhī naṭāī caṭakā
no translation in English
▷ (गोर्याचा)(गोरपण)(मला)(दिसतो)(इटका)
▷ (सावळ्या)(सुरतीला) not (नटाई)(चटका)
pas de traduction en français
[52] id = 102389
शेळवाडे पारबती - Shelvade Parbati
Village राशीवडे - Rashivade
UVS -41
लांबड्या नाकायाची तोंडा पडली सावली
माझ्या कृष्णनाथ बाळाला सुरत देवान लावली
lāmbaḍyā nākāyācī tōṇḍā paḍalī sāvalī
mājhyā kṛṣṇanātha bāḷālā surata dēvāna lāvalī
no translation in English
▷ (लांबड्या)(नाकायाची)(तोंडा)(पडली) wheat-complexioned
▷  My (कृष्णनाथ)(बाळाला)(सुरत)(देवान)(लावली)
pas de traduction en français
[53] id = 102390
सावंत शेवंती - Sawant Shevanti
Village राशीवडे - Rashivade
UVS -41
पावुस ग पाण्यागयाच दिवस बाई नव्हते ग आवत्याच
रामासावळ तान्ह बाळ गोंड तरी भिजल चाबकाच
pāvusa ga pāṇyāgayāca divasa bāī navhatē ga āvatyāca
rāmāsāvaḷa tānha bāḷa gōṇḍa tarī bhijala cābakāca
no translation in English
▷ (पावुस) * (पाण्यागयाच)(दिवस) woman (नव्हते) * (आवत्याच)
▷ (रामासावळ)(तान्ह) son (गोंड)(तरी)(भिजल)(चाबकाच)
pas de traduction en français
[54] id = 102401
मुटके मुक्ताबाई - Mutke Mukta
Village भगतवाडीपो.जिनती - Bhagatvadi, p. Jinti
सावळ्या सुरतीच मला लागल याड
तपल्या पिरतीचं अंगणात लाव झाड
sāvaḷyā suratīca malā lāgala yāḍa
tapalyā piratīcaṁ aṅgaṇāta lāva jhāḍa
no translation in English
▷ (सावळ्या)(सुरतीच)(मला)(लागल)(याड)
▷ (तपल्या)(पिरतीचं)(अंगणात) put (झाड)
pas de traduction en français
[55] id = 106384
गायकवाड मंगल अशोक - Gaykwad Mangal Ashok
Village नळदुर्ग - Naldurg
सावळी सुरत जाईना ध्यानातुन
कधी येईल रानातुन नानायाची गवयळी
sāvaḷī surata jāīnā dhyānātuna
kadhī yēīla rānātuna nānāyācī gavayaḷī
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत)(जाईना)(ध्यानातुन)
▷ (कधी)(येईल)(रानातुन)(नानायाची)(गवयळी)
pas de traduction en français


D:X-3.3hii (D10-03-03h02) - Mother attached to son / Wonders at his personality / Physical qualities / Light colour of his face

[1] id = 20945
जाधव सरु - Jadhav Saru
Village आकवले - Akole
सावळ्या तोंडावरी एक मुरुंबी पिकली
बाळ माझ्या राजायाची नवती लालाची सुकयली
sāvaḷyā tōṇḍāvarī ēka murumbī pikalī
bāḷa mājhyā rājāyācī navatī lālācī sukayalī
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(एक)(मुरुंबी)(पिकली)
▷  Son my (राजायाची)(नवती)(लालाची)(सुकयली)
pas de traduction en français
[2] id = 20946
पडळघरे सावित्रा - Padalghare Savitra
Village रिहे - Rihe
सावळ्या तोंडावरी झाला मुरम्याचा दाघूर
आता माझा बाळ आला नवतीत चातूर
sāvaḷyā tōṇḍāvarī jhālā muramyācā dāghūra
ātā mājhā bāḷa ālā navatīta cātūra
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(झाला)(मुरम्याचा)(दाघूर)
▷ (आता) my son here_comes (नवतीत)(चातूर)
pas de traduction en français
[3] id = 20947
पडळघरे सावित्रा - Padalghare Savitra
Village रिहे - Rihe
सावळ्या तोंडावरी मुरुमी हारोहारी
बाळाच्या नवतीला त्याच भारी
sāvaḷyā tōṇḍāvarī murumī hārōhārī
bāḷācyā navatīlā tyāca bhārī
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(मुरुमी)(हारोहारी)
▷ (बाळाच्या)(नवतीला)(त्याच)(भारी)
pas de traduction en français
[4] id = 20948
पडवळ गवू - Padwal Gawu
Village साकरी - Sakari
काळ्या सावळ्या तोंडावरी चार मुरंब्या हारेाहरी
बाळायाची माझ्या नवती हिर्याची लहर्या मारी
kāḷyā sāvaḷyā tōṇḍāvarī cāra murambyā hārēāharī
bāḷāyācī mājhyā navatī hiryācī laharyā mārī
no translation in English
▷ (काळ्या)(सावळ्या)(तोंडावरी)(चार)(मुरंब्या)(हारेाहरी)
▷ (बाळायाची) my (नवती)(हिर्याची)(लहर्या)(मारी)
pas de traduction en français
[5] id = 20949
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
सावळ्या तोंडावरी मुरंब्यांचा झाला घड
बाळाईला माझ्या याला नवती गेली जड
sāvaḷyā tōṇḍāvarī murambyāñcā jhālā ghaḍa
bāḷāīlā mājhyā yālā navatī gēlī jaḍa
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(मुरंब्यांचा)(झाला)(घड)
▷ (बाळाईला) my (याला)(नवती) went (जड)
pas de traduction en français
[6] id = 20950
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
सावळ्या तोंडावरी दोन बुरंब्या हारोहारी
उतरुनी टाकी एक लिंबू दोघांवरी
sāvaḷyā tōṇḍāvarī dōna burambyā hārōhārī
utarunī ṭākī ēka limbū dōghāmvarī
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी) two (बुरंब्या)(हारोहारी)
▷ (उतरुनी)(टाकी)(एक)(लिंबू)(दोघांवरी)
pas de traduction en français
[7] id = 20951
आमले विमल - Amle Vimal
Village शिळेश्वर - Shileshwar
सावळ्या तोंडावरी मुरंब्यांनी केल घर
बाळायाच्या माझ्या ज्वानीला आला भर
sāvaḷyā tōṇḍāvarī murambyānnī kēla ghara
bāḷāyācyā mājhyā jvānīlā ālā bhara
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(मुरंब्यांनी) did house
▷ (बाळायाच्या) my (ज्वानीला) here_comes (भर)
pas de traduction en français
[8] id = 20952
आमले विमल - Amle Vimal
Village शिळेश्वर - Shileshwar
सावळ्या तोंडावरी एक मुरुंबी येली गेली
आता माझ बाळ हाये सावली तुला केली
sāvaḷyā tōṇḍāvarī ēka murumbī yēlī gēlī
ātā mājha bāḷa hāyē sāvalī tulā kēlī
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(एक)(मुरुंबी)(येली) went
▷ (आता) my son (हाये) wheat-complexioned to_you shouted
pas de traduction en français
[9] id = 20953
पेरणेकर शांता - Pernekar Shanta
Village नांदगाव - Nandgaon
सावळ्या तोंडावरी एक बुरंबी पिकली
बाळायाची माझ्या नवती लालाची सुकली
sāvaḷyā tōṇḍāvarī ēka burambī pikalī
bāḷāyācī mājhyā navatī lālācī sukalī
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(एक)(बुरंबी)(पिकली)
▷ (बाळायाची) my (नवती)(लालाची)(सुकली)
pas de traduction en français
[10] id = 20954
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
सावळ्या तोंडावरी बुरंब्याची बागशाही
बाळायाची माझ्या नवती करती झाई झाई
sāvaḷyā tōṇḍāvarī burambyācī bāgaśāhī
bāḷāyācī mājhyā navatī karatī jhāī jhāī
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(बुरंब्याची)(बागशाही)
▷ (बाळायाची) my (नवती) asks_for (झाई)(झाई)
pas de traduction en français
[11] id = 20955
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
सावळ्या तोंडावरी बुरंब्या लागल्या चढाला
बाळायाला माझ्या लागली नवती चढायाला
sāvaḷyā tōṇḍāvarī burambyā lāgalyā caḍhālā
bāḷāyālā mājhyā lāgalī navatī caḍhāyālā
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(बुरंब्या)(लागल्या)(चढाला)
▷ (बाळायाला) my (लागली)(नवती)(चढायाला)
pas de traduction en français
[12] id = 20956
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
सावळ्या तोंडावरी बुरंब्याचा झाला थवा
वाणीचा माझा राघू सोन घ्यायाला घेतो धावा
sāvaḷyā tōṇḍāvarī burambyācā jhālā thavā
vāṇīcā mājhā rāghū sōna ghyāyālā ghētō dhāvā
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(बुरंब्याचा)(झाला)(थवा)
▷ (वाणीचा) my (राघू) gold (घ्यायाला)(घेतो)(धावा)
pas de traduction en français
[13] id = 20957
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
माझ्या बाळाला चारी बुरंब्या हारोहार
सरवणाला माझ्या दिष्ट झाली खरोखरी
mājhyā bāḷālā cārī burambyā hārōhāra
saravaṇālā mājhyā diṣṭa jhālī kharōkharī
no translation in English
▷  My (बाळाला)(चारी)(बुरंब्या)(हारोहार)
▷ (सरवणाला) my (दिष्ट) has_come (खरोखरी)
pas de traduction en français
[14] id = 20958
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
माझ्या बाळाच्या चारी बुरंब्या हारोहारी
दिष्ट होईन त्याला मग नवल काही
mājhyā bāḷācyā cārī burambyā hārōhārī
diṣṭa hōīna tyālā maga navala kāhī
no translation in English
▷  My (बाळाच्या)(चारी)(बुरंब्या)(हारोहारी)
▷ (दिष्ट)(होईन)(त्याला)(मग)(नवल)(काही)
pas de traduction en français
[15] id = 68262
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
सावळ्या रुपाच वेड लागल गोरीला
बंधु नाई घरी धोतर वाळत दोरीला
sāvaḷyā rupāca vēḍa lāgala gōrīlā
bandhu nāī gharī dhōtara vāḷata dōrīlā
no translation in English
▷ (सावळ्या)(रुपाच)(वेड)(लागल)(गोरीला)
▷  Brother (नाई)(घरी)(धोतर)(वाळत)(दोरीला)
pas de traduction en français
[16] id = 78000
साबणे गंगुबाई अण्णा - Sabane Gangu Anna
Village इचलकरंजी - Ichalkaranji
सावळ्या सुरतीला नाही नटाई लागत
माझ सावळ बाळ रुप सावळ वाटत
sāvaḷyā suratīlā nāhī naṭāī lāgata
mājha sāvaḷa bāḷa rupa sāvaḷa vāṭata
no translation in English
▷ (सावळ्या)(सुरतीला) not (नटाई)(लागत)
▷  My (सावळ) son form (सावळ)(वाटत)
pas de traduction en français
[17] id = 78891
कांबळे अनुसया - Kamble Anusuya
Village भंडारवाडी - Bhandarwadi
सावळ्या तोंडावरी झाला मुरमाचा हाथर
हेही बाळ माझा आला नवतीचा चातुर
sāvaḷyā tōṇḍāvarī jhālā muramācā hāthara
hēhī bāḷa mājhā ālā navatīcā cātura
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(झाला)(मुरमाचा)(हाथर)
▷ (हेही) son my here_comes (नवतीचा)(चातुर)
pas de traduction en français
[18] id = 79180
गुंदेकर अनुसया - Gundekar Anusaya
Village आंबेसावळी - Ambesawali
जावाया खायाच्या पंगती पडल्यात दारी
माझे नवतीचे हरी श्लोक म्हणी नानापरी
jāvāyā khāyācyā paṅgatī paḍalyāta dārī
mājhē navatīcē harī ślōka mhaṇī nānāparī
no translation in English
▷ (जावाया)(खायाच्या)(पंगती)(पडल्यात)(दारी)
▷ (माझे)(नवतीचे)(हरी)(श्लोक)(म्हणी)(नानापरी)
pas de traduction en français
[19] id = 79648
उन्हाळे शकूंतला - Unhale Shakuntal
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
सावळ्या सुरतीवरी कशा मुरुमाच्या कण्या
नवती दंड मपल्या वाण्या
sāvaḷyā suratīvarī kaśā murumācyā kaṇyā
navatī daṇḍa mapalyā vāṇyā
no translation in English
▷ (सावळ्या)(सुरतीवरी) how (मुरुमाच्या)(कण्या)
▷ (नवती)(दंड)(मपल्या)(वाण्या)
pas de traduction en français
[20] id = 80108
पठारे इंदूबाई शंकरराव - Pathare Indubai
Village चित्तरखेड - Chittarkhed
सावळ्या तोंडावर मुरमनी डेरा दिला
आरशात तोंड पाही सुरतीचा डवला न्यारा
sāvaḷyā tōṇḍāvara muramanī ḍērā dilā
āraśāta tōṇḍa pāhī suratīcā ḍavalā nyārā
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावर)(मुरमनी)(डेरा)(दिला)
▷ (आरशात)(तोंड)(पाही)(सुरतीचा)(डवला)(न्यारा)
pas de traduction en français
[21] id = 86997
वाघमारे शीला बळी - Waghmare Sheela Bali
Village नळदुर्ग - Naldurga
सावळ्या तोंडावरी मुरुमानी केल घर
चल वाणीनी तिथवर
sāvaḷyā tōṇḍāvarī murumānī kēla ghara
cala vāṇīnī tithavara
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(मुरुमानी) did house
▷  Let_us_go (वाणीनी)(तिथवर)
pas de traduction en français
[22] id = 86998
वाघमारे शीला बळी - Waghmare Sheela Bali
Village नळदुर्ग - Naldurga
सावळ्या तोंडावरी मुरुमानी केली जाळी
नादान माझ बाळ सदा आरशात तोंड न्याहाळी
sāvaḷyā tōṇḍāvarī murumānī kēlī jāḷī
nādāna mājha bāḷa sadā āraśāta tōṇḍa nyāhāḷī
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(मुरुमानी) shouted (जाळी)
▷ (नादान) my son (सदा)(आरशात)(तोंड)(न्याहाळी)
pas de traduction en français
[23] id = 86999
वाघमारे शीला बळी - Waghmare Sheela Bali
Village नळदुर्ग - Naldurga
सावळ्या तोंडावरी मुरुम पाला पाला
जानी दंडती माझ्या लाला
sāvaḷyā tōṇḍāvarī muruma pālā pālā
jānī daṇḍatī mājhyā lālā
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(मुरुम)(पाला)(पाला)
▷ (जानी)(दंडती) my (लाला)
pas de traduction en français
[24] id = 90496
कांबळे सखुबाई - Sakhubai Kamble
Village आंदगाव - Andgaon
सावळ्या ग तोंडावरी मुरुंब्याचा दाटवा
बाळा माझ्याला सांगते राघुसंगती नटवा
sāvaḷyā ga tōṇḍāvarī murumbyācā dāṭavā
bāḷā mājhyālā sāṅgatē rāghusaṅgatī naṭavā
no translation in English
▷ (सावळ्या) * (तोंडावरी)(मुरुंब्याचा)(दाटवा)
▷  Child (माझ्याला) I_tell (राघुसंगती)(नटवा)
pas de traduction en français
[25] id = 99459
चुंचलवाड गंगुबाई - Chunchalwad Gangubai
Village होनवडज - Honvadaj
बाळाला दिष्ट झाली उतरीतो कांदा
मारवाडी तुझा बांधा
bāḷālā diṣṭa jhālī utarītō kāndā
māravāḍī tujhā bāndhā
no translation in English
▷ (बाळाला)(दिष्ट) has_come (उतरीतो)(कांदा)
▷ (मारवाडी) your (बांधा)
pas de traduction en français
[26] id = 100991
थोरात ऋतू - Thorat Rutui
Village पुणतांबा - Puntamba
सावळ्या तोंडावरी मुरमीन केलं घर
माझ्या ग बाईच्या नवतीन केला जोर
sāvaḷyā tōṇḍāvarī muramīna kēlaṁ ghara
mājhyā ga bāīcyā navatīna kēlā jōra
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(मुरमीन)(केलं) house
▷  My * (बाईच्या)(नवतीन) did (जोर)
pas de traduction en français
[27] id = 100992
बनसोडे मुद्रीका - Bansode Mudrika
Village पोहरेगाव - Poharegaon
सावळ्या तोंडावरी मुरमान केल घर
आयनं देते मांडीवर
sāvaḷyā tōṇḍāvarī muramāna kēla ghara
āyanaṁ dētē māṇḍīvara
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(मुरमान) did house
▷ (आयनं) give (मांडीवर)
pas de traduction en français


D:X-3.3hiii (D10-03-03h03) - Mother attached to son / Wonders at his personality / Physical qualities / Prime of youth complexion

Cross-references:D:XI-1.3c (D11-01-03c) - Son expert in farming / Keeping cows / Churning
D:XI-1.10 ???
[1] id = 20960
शिंदे पार्वती - Shinde Parvati
Village हडशी - Hadshi
नव्या नवतीचा वास घरात दारात
आता माझ बाळ चाफा नवतीच्या भारात
navyā navatīcā vāsa gharāta dārāta
ātā mājha bāḷa cāphā navatīcyā bhārāta
no translation in English
▷ (नव्या)(नवतीचा)(वास)(घरात)(दारात)
▷ (आता) my son (चाफा)(नवतीच्या)(भारात)
pas de traduction en français
[2] id = 20961
सातपुते सोना - Satpute Sona
Village आकवले - Akole
बाळ ग याची माझ्या नवती तोंडावरी लैल्या भारी
सांगते बाई तुला एक बुरंबी तोंडावरी
bāḷa ga yācī mājhyā navatī tōṇḍāvarī lailyā bhārī
sāṅgatē bāī tulā ēka burambī tōṇḍāvarī
no translation in English
▷  Son * (याची) my (नवती)(तोंडावरी)(लैल्या)(भारी)
▷  I_tell woman to_you (एक)(बुरंबी)(तोंडावरी)
pas de traduction en français
[3] id = 20962
सोनावणे कुसुम - Sonawane Kusum
Village नांदगाव - Nandgaon
नव्या नवतीचा वास सुगंध सुटला
माझीया बाळानी कधी केवडा लुटला
navyā navatīcā vāsa sugandha suṭalā
mājhīyā bāḷānī kadhī kēvaḍā luṭalā
no translation in English
▷ (नव्या)(नवतीचा)(वास)(सुगंध)(सुटला)
▷ (माझीया)(बाळानी)(कधी)(केवडा)(लुटला)
pas de traduction en français
[4] id = 20963
कांबळे शाहू - Kamble Shahu
Village नांदगाव - Nandgaon
नव्या नवतीचा वास घरात दाटला
आता माझ बाळ चाफा नवतीच्या भराला
navyā navatīcā vāsa gharāta dāṭalā
ātā mājha bāḷa cāphā navatīcyā bharālā
no translation in English
▷ (नव्या)(नवतीचा)(वास)(घरात)(दाटला)
▷ (आता) my son (चाफा)(नवतीच्या)(भराला)
pas de traduction en français
[5] id = 20964
कांबळे शाहू - Kamble Shahu
Village नांदगाव - Nandgaon
माझीया पोटीच नाही साजत मला
आता माझ्या बाळा दादा म्हणयते तुला
mājhīyā pōṭīca nāhī sājata malā
ātā mājhyā bāḷā dādā mhaṇayatē tulā
no translation in English
▷ (माझीया)(पोटीच) not (साजत)(मला)
▷ (आता) my child (दादा)(म्हणयते) to_you
pas de traduction en français
[6] id = 20965
जाधव हौसा - Jadhav Hausa
Village आजिवली - Ajiwali
माळ्यानी केला मळा मळा टाकुनी गेला देशा
बाळायाच्या माझ्या लिंबोणी आल्या रसा
māḷyānī kēlā maḷā maḷā ṭākunī gēlā dēśā
bāḷāyācyā mājhyā limbōṇī ālyā rasā
no translation in English
▷ (माळ्यानी) did (मळा)(मळा)(टाकुनी) has_gone (देशा)
▷ (बाळायाच्या) my (लिंबोणी)(आल्या)(रसा)
pas de traduction en français
[7] id = 20966
भायगुडे इंदू - Bhaygude Indu
Village खुबवली - Khubvali
पोटीच माझ राघू नाही मजला आवरत
सांगते बाई तुला आल मोगर डवरत
pōṭīca mājha rāghū nāhī majalā āvarata
sāṅgatē bāī tulā āla mōgara ḍavarata
no translation in English
▷ (पोटीच) my (राघू) not (मजला)(आवरत)
▷  I_tell woman to_you here_comes (मोगर)(डवरत)
pas de traduction en français
[8] id = 20967
देवकर तारा - Deokar Tara
Village घोटवडे - Ghotavade
आता घाली कवू कसा पुरना माझा हात
आता माझ बाळ उच गेला परबत
ātā ghālī kavū kasā puranā mājhā hāta
ātā mājha bāḷa uca gēlā parabata
no translation in English
▷ (आता)(घाली)(कवू) how (पुरना) my hand
▷ (आता) my son (उच) has_gone (परबत)
pas de traduction en français
[9] id = 20968
देवकर तारा - Deokar Tara
Village घोटवडे - Ghotavade
हाताखाली हात उच झाडाच्या पेरुला
आता माझ बाळ आल अंजीर पाडाला
hātākhālī hāta uca jhāḍācyā pērulā
ātā mājha bāḷa āla añjīra pāḍālā
no translation in English
▷ (हाताखाली) hand (उच)(झाडाच्या)(पेरुला)
▷ (आता) my son here_comes (अंजीर)(पाडाला)
pas de traduction en français
[10] id = 35082
मेचे बबा - Meche Baba
Village सविंदणे - Savindane
UVS-13-09 start 00:13 ➡ listen to section
मोठ मोठ डोळ जंगील्या जनावाराच
पुतराच माझ्या नवतीमधी भवराच
mōṭha mōṭha ḍōḷa jaṅgīlyā janāvārāca
putarāca mājhyā navatīmadhī bhavarāca
Big big eyes like a wild animal
My son, in the prime of his youth, has a glowing complexion
▷ (मोठ)(मोठ)(डोळ)(जंगील्या)(जनावाराच)
▷ (पुतराच) my (नवतीमधी)(भवराच)
pas de traduction en français
[11] id = 35268
डफळ सत्यभामा - Daphal Satyabhama
Village धामारी - Dhamari
UVS-03-07 start 01:01 ➡ listen to section
सावळ्या तोंडावर ह्यात मुरुंब्या हारोहारी
बाळ माझा इंद्रजीत याच्या नवतीला त्याज भारी
sāvaḷyā tōṇḍāvara hyāta murumbyā hārōhārī
bāḷa mājhā indrajīta yācyā navatīlā tyāja bhārī
Pimples are there, all over on the dark-complexioned face
My son Indrajit, he is glowing in the prime of his youth
▷ (सावळ्या)(तोंडावर)(ह्यात)(मुरुंब्या)(हारोहारी)
▷  Son my (इंद्रजीत) of_his_place (नवतीला)(त्याज)(भारी)
pas de traduction en français
[12] id = 35269
दरेकर गजरा - Darekar Gajara
Village धामारी - Dhamari
UVS-03-07 start 01:32 ➡ listen to section
सावळ्या तोंडावरी ह्यात मुरुंब्या दातुयीर
आस माझ बाळ आता आला नवतीचा चातुईर
sāvaḷyā tōṇḍāvarī hyāta murumbyā dātuyīra
āsa mājha bāḷa ātā ālā navatīcā cātuīra
Pimples are there, all over on the dark-complexioned face
Now, my son is in the prime of his youth
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(ह्यात)(मुरुंब्या)(दातुयीर)
▷ (आस) my son (आता) here_comes (नवतीचा)(चातुईर)
pas de traduction en français
[13] id = 79168
वहाडणे तारा शिवाजीराव - Wahadne Tara Shivajirao
Village पुणतांबा - Puntamba
सुतार लव्हार चालतो वाटाने बोलत
बाळाची ग माझ्या नयी आसामी तोलत
sutāra lavhāra cālatō vāṭānē bōlata
bāḷācī ga mājhyā nayī āsāmī tōlata
no translation in English
▷ (सुतार)(लव्हार)(चालतो)(वाटाने) speak
▷ (बाळाची) * my (नयी)(आसामी)(तोलत)
pas de traduction en français
[14] id = 99460
सावंत अनुसया - Sawant Anusaya
Village पाळु - Palu
बाळाच्या नवतीचा छंद लागला नारीला
बाळायाच माझ्या धोतर वाळत दोरीला
bāḷācyā navatīcā chanda lāgalā nārīlā
bāḷāyāca mājhyā dhōtara vāḷata dōrīlā
no translation in English
▷ (बाळाच्या)(नवतीचा)(छंद)(लागला)(नारीला)
▷ (बाळायाच) my (धोतर)(वाळत)(दोरीला)
pas de traduction en français
[15] id = 100740
शितोळे छबू - Shitole Chabu
Village सांडस पिंप्री - Sandas Pimpri
जरीच्या पटक्याने कंणगी पडली कपाळाला
बाळा याला माझ्या नवती दंडती गोपाळाला
jarīcyā paṭakyānē kaṇṇagī paḍalī kapāḷālā
bāḷā yālā mājhyā navatī daṇḍatī gōpāḷālā
no translation in English
▷ (जरीच्या)(पटक्याने)(कंणगी)(पडली)(कपाळाला)
▷  Child (याला) my (नवती)(दंडती)(गोपाळाला)
pas de traduction en français
[16] id = 100981
शितोळे छबू - Shitole Chabu
Village सांडस पिंप्री - Sandas Pimpri
जरीच्या पटक्याने सोग सोडीला ढिल्ला ढिल्ला
बाळा माझा तुकाराम नवती मध्ये डुल
jarīcyā paṭakyānē sōga sōḍīlā ḍhillā ḍhillā
bāḷā mājhā tukārāma navatī madhyē ḍula
no translation in English
▷ (जरीच्या)(पटक्याने)(सोग)(सोडीला)(ढिल्ला)(ढिल्ला)
▷  Child my (तुकाराम)(नवती)(मध्ये)(डुल)
pas de traduction en français
[17] id = 100982
रणपिसे अंजना - Ranpise Anjana
Village ममदापूर - Mamadapur
जावयाच रुप पाटी धान्यावरी
बाळाचा माझा तारा नवतीचा तुटी
jāvayāca rupa pāṭī dhānyāvarī
bāḷācā mājhā tārā navatīcā tuṭī
no translation in English
▷ (जावयाच) form (पाटी)(धान्यावरी)
▷ (बाळाचा) my wires (नवतीचा)(तुटी)
pas de traduction en français
[18] id = 100983
आिहरे गंगू - Ahire Gangu
Village पानेवाडी - Panewadi
करु नये ते भलतेच करशी नवतीच्या बळ
उतारवयात त्याची पदरी पडतील फुल
karu nayē tē bhalatēca karaśī navatīcyā baḷa
utāravayāta tyācī padarī paḍatīla phula
no translation in English
▷ (करु) don't (ते)(भलतेच)(करशी)(नवतीच्या) child
▷ (उतारवयात)(त्याची)(पदरी)(पडतील) flowers
pas de traduction en français
[19] id = 100984
शेळके रेणुका लक्ष्मण - Shelke Renuka Lakshman
Village जुनवडी - Junvadi
माझ्या दारावरुनी घार घारील्या घालीती
राघोबाची माझ्या नवती लिंबोर्या झोलीती
mājhyā dārāvarunī ghāra ghārīlyā ghālītī
rāghōbācī mājhyā navatī limbōryā jhōlītī
no translation in English
▷  My (दारावरुनी) house (घारील्या)(घालीती)
▷ (राघोबाची) my (नवती)(लिंबोर्या)(झोलीती)
pas de traduction en français
[20] id = 100985
घोरपडे कांता - Ghorpade Kanta
Village चिमणाराजाची पिप्री - Chimanarajachi Pipri
सावळे सुरतीला मुरुंब्या बायांनो केला गढ
बाळाजीला माझ्या नवतीला लालाला गेली जड
sāvaḷē suratīlā murumbyā bāyānnō kēlā gaḍha
bāḷājīlā mājhyā navatīlā lālālā gēlī jaḍa
no translation in English
▷ (सावळे)(सुरतीला)(मुरुंब्या)(बायांनो) did (गढ)
▷ (बाळाजीला) my (नवतीला)(लालाला) went (जड)
pas de traduction en français
[21] id = 100986
घोरपडे कांता - Ghorpade Kanta
Village चिमणाराजाची पिप्री - Chimanarajachi Pipri
सावळे सुरतीची एक बुरंली पिकली
बाळाजीच्या माझ्या नवती लालाची सुकली
sāvaḷē suratīcī ēka buranlī pikalī
bāḷājīcyā mājhyā navatī lālācī sukalī
no translation in English
▷ (सावळे)(सुरतीची)(एक)(बुरंली)(पिकली)
▷ (बाळाजीच्या) my (नवती)(लालाची)(सुकली)
pas de traduction en français
[22] id = 100987
म्हसे अलका - Mhase Alka
Village किवळे - Kivale
नवतीचा हरी चालला झाई झाई
बाळाचा माझ्या पाय जमिनीला लागला कुठ नाही
navatīcā harī cālalā jhāī jhāī
bāḷācā mājhyā pāya jaminīlā lāgalā kuṭha nāhī
no translation in English
▷ (नवतीचा)(हरी)(चालला)(झाई)(झाई)
▷ (बाळाचा) my (पाय)(जमिनीला)(लागला)(कुठ) not
pas de traduction en français
[23] id = 100988
राजगुरु अनुसया - Rajguru Anusaya
Village कुंभारी - Kumbhari
तुझ्या नवतीचा किती दरवळ सुटिला
पाठीचा मोहन कुठ केवडा खेटिला
tujhyā navatīcā kitī daravaḷa suṭilā
pāṭhīcā mōhana kuṭha kēvaḍā khēṭilā
no translation in English
▷  Your (नवतीचा)(किती)(दरवळ)(सुटिला)
▷ (पाठीचा)(मोहन)(कुठ)(केवडा)(खेटिला)
pas de traduction en français
[24] id = 100989
जाधव राऊ - Jadhav Rau
Village होनवडज - Honvadaj
वारकाच्या मुला देते रुपाया कोरा
नवती जोगा कर चेहरा
vārakācyā mulā dētē rupāyā kōrā
navatī jōgā kara cēharā
no translation in English
▷ (वारकाच्या) children give (रुपाया)(कोरा)
▷ (नवती)(जोगा) doing (चेहरा)
pas de traduction en français
[25] id = 100990
वाघमारे नानू मोगल - Waghmare Nanu Mogal
Village माळवडगाव - Malvadgaon
चारीच्या मोटाचे पाणी मायीना थारोळी
पोटीच्या बाळाला ना देवा नवतीची आरोळी
cārīcyā mōṭācē pāṇī māyīnā thārōḷī
pōṭīcyā bāḷālā nā dēvā navatīcī ārōḷī
no translation in English
▷ (चारीच्या)(मोटाचे) water, (मायीना)(थारोळी)
▷ (पोटीच्या)(बाळाला) * (देवा)(नवतीची)(आरोळी)
pas de traduction en français
[26] id = 102282
कांबळे सखुबाई - Sakhubai Kamble
Village आंदगाव - Andgaon
सावळ्या तोंडावरी कुलंब्या घरोघरी
बाळायाची माझ्याच्या नवती लहेर्या मारी
sāvaḷyā tōṇḍāvarī kulambyā gharōgharī
bāḷāyācī mājhyācyā navatī lahēryā mārī
no translation in English
▷ (सावळ्या)(तोंडावरी)(कुलंब्या)(घरोघरी)
▷ (बाळायाची)(माझ्याच्या)(नवती)(लहेर्या)(मारी)
pas de traduction en français
[27] id = 102394
कोकाटे पार्वती मारूती - Kokate Parvati Maruti
Village दासखेड - Daskhed
ज्यातर गल्लीन जाशीन त्यातर गल्लीन माझा डोळा
सुकुनी गेला माझा नवतीचा पानमळा नेनंता राघु माझा
jyātara gallīna jāśīna tyātara gallīna mājhā ḍōḷā
sukunī gēlā mājhā navatīcā pānamaḷā nēnantā rāghu mājhā
no translation in English
▷ (ज्यातर)(गल्लीन)(जाशीन)(त्यातर)(गल्लीन) my (डोळा)
▷ (सुकुनी) has_gone my (नवतीचा)(पानमळा) younger (राघु) my
pas de traduction en français
[28] id = 102399
साठे आनंदी लहु - Sathe Anandi Lahu
Village बोहेर - Bohere
अंग लवत गरोगरा
माझ्या नवतीच्या शीलेदारा
aṅga lavata garōgarā
mājhyā navatīcyā śīlēdārā
no translation in English
▷ (अंग)(लवत)(गरोगरा)
▷  My (नवतीच्या)(शीलेदारा)
pas de traduction en français
[29] id = 102419
झोडगे अंबीका किसन - Zodge Ambika Kisan
Village कानडी - Kanadi
काय गोरे तु बोललीस ह्याच्या हाजार चोळण्याला
माझ्या नवतीच्या हारीला ह्याच्या मंजुळ बोलण्याला
kāya gōrē tu bōlalīsa hyācyā hājāra cōḷaṇyālā
mājhyā navatīcyā hārīlā hyācyā mañjuḷa bōlaṇyālā
no translation in English
▷  Why (गोरे) you (बोललीस)(ह्याच्या)(हाजार)(चोळण्याला)
▷  My (नवतीच्या)(हारीला)(ह्याच्या)(मंजुळ)(बोलण्याला)
pas de traduction en français
[30] id = 110101
तुपे इंदु - Tupe Indu
Village गेवंडे खडक - Gevande Khadak
UVS-51-06 start 03:32 ➡ listen to section
नव्या ग नवतीचा वास घरात दारायात
आता ग माझ बाळ नवतीच्या भरायात
navyā ga navatīcā vāsa gharāta dārāyāta
ātā ga mājha bāḷa navatīcyā bharāyāta
The fragrance of fresh youth is all over in the house
Now, my son is in the prime of his youth
▷ (नव्या) * (नवतीचा)(वास)(घरात)(दारायात)
▷ (आता) * my son (नवतीच्या)(भरायात)
pas de traduction en français
[31] id = 110102
तुपे इंदु - Tupe Indu
Village गेवंडे खडक - Gevande Khadak
UVS-51-06 start 04:00 ➡ listen to section
नव्या ग नवतीच सुंगध सुटयला
माझीया बाळायानी खेटीयीला फुल केवडा खेटयीला
navyā ga navatīca suṅgadha suṭayalā
mājhīyā bāḷāyānī khēṭīyīlā phula kēvaḍā khēṭayīlā
The fragrance of fresh youth has spread around
My son brushed against pandanus* flower
▷ (नव्या) * (नवतीच)(सुंगध)(सुटयला)
▷ (माझीया)(बाळायानी)(खेटीयीला) flowers (केवडा)(खेटयीला)
pas de traduction en français
pandanusName of a flower


D:X-3.3hiv (D10-03-03h04) - Mother attached to son / Wonders at his personality / Physical qualities / Fair complexion

[1] id = 38930
पोळेकर सरु - Polekar Saru
Village गडले - Gadale
गोरी ना सुरईत कशी उन्हानी पडली काळी
उन्हानी पडली काळी हाती आरसा मुक नेहळी
gōrī nā surīta kaśī unhānī paḍalī kāḷī
unhānī paḍalī kāḷī hātī ārasā muka nēhaḷī
no translation in English
▷ (गोरी) * (सुरईत) how (उन्हानी)(पडली) Kali
▷ (उन्हानी)(पडली) Kali (हाती)(आरसा)(मुक)(नेहळी)
pas de traduction en français
[2] id = 38931
पोळेकर सखु - Polekar Sakhu
Village गडले - Gadale
गोरी सुरत कशी उन्हानी बिगडली
बाळायानी माझ्या आरशी भिंगाची उघडली
gōrī surata kaśī unhānī bigaḍalī
bāḷāyānī mājhyā āraśī bhiṅgācī ughaḍalī
no translation in English
▷ (गोरी)(सुरत) how (उन्हानी)(बिगडली)
▷ (बाळायानी) my (आरशी)(भिंगाची)(उघडली)
pas de traduction en français
[4] id = 39115
पोळेकर सरु - Polekar Saru
Village गडले - Gadale
गोरी ना सुरईत कशी उनानी पडली काळी
उन्हानी पडली काळी दान आरसा मुख नेहळी
gōrī nā surīta kaśī unānī paḍalī kāḷī
unhānī paḍalī kāḷī dāna ārasā mukha nēhaḷī
no translation in English
▷ (गोरी) * (सुरईत) how (उनानी)(पडली) Kali
▷ (उन्हानी)(पडली) Kali (दान)(आरसा)(मुख)(नेहळी)
pas de traduction en français
[5] id = 46489
जाधव भगीरथी - Jadhav Bhagitathi
Village परळी वैजनाथ - Parali Vaijanath
हंड्या पाणी तापवील इसण्या ते आडभिती
इसणी ते आडभिती सडपातळ गोरी किती
haṇḍyā pāṇī tāpavīla isaṇyā tē āḍabhitī
isaṇī tē āḍabhitī saḍapātaḷa gōrī kitī
no translation in English
▷ (हंड्या) water, (तापवील)(इसण्या)(ते)(आडभिती)
▷ (इसणी)(ते)(आडभिती)(सडपातळ)(गोरी)(किती)
pas de traduction en français
[6] id = 46945
मेटे नागरबाई - Mete Nagarbai
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
अंगात अंगरखा पायात काळा बुट
बाळ माझ्या हरीच्या तुझ्या सुरतीच्या बोभाट
aṅgāta aṅgarakhā pāyāta kāḷā buṭa
bāḷa mājhyā harīcyā tujhyā suratīcyā bōbhāṭa
no translation in English
▷ (अंगात)(अंगरखा)(पायात)(काळा)(बुट)
▷  Son my (हरीच्या) your (सुरतीच्या)(बोभाट)
pas de traduction en français
[7] id = 80812
खराडे मंगल - Kharade Mangal
Village दारफळ - Darphal
माझ्या ग दारावरुन कोण गेल छान
छान हाती घड्याळ गोरा पान
mājhyā ga dārāvaruna kōṇa gēla chāna
chāna hātī ghaḍyāḷa gōrā pāna
no translation in English
▷  My * (दारावरुन) who gone (छान)
▷ (छान)(हाती)(घड्याळ)(गोरा)(पान)
pas de traduction en français
[8] id = 99461
सानप सुमन - Sanap Suman
Village नांदूर शिंगोटे - Nandur Shingote
चुलते पुतणे दोघे निघाले कोफना
असा माझा बाळ शिव्या परीस देखणा
culatē putaṇē dōghē nighālē kōphanā
asā mājhā bāḷa śivyā parīsa dēkhaṇā
no translation in English
▷ (चुलते)(पुतणे)(दोघे)(निघाले)(कोफना)
▷ (असा) my son (शिव्या)(परीस)(देखणा)
pas de traduction en français
[9] id = 100750
गव्हाणे लक्ष्मी - Gawhane Lakshmi
Village खाडगाव - Khadgaon
तुझ्या देखनपणाची माझ्या जीवाला धासत
आल रस्त्यनी हासत बाळ माझा राजस
tujhyā dēkhanapaṇācī mājhyā jīvālā dhāsata
āla rastyanī hāsata bāḷa mājhā rājasa
no translation in English
▷  Your (देखनपणाची) my (जीवाला)(धासत)
▷  Here_comes on_the_road (हासत) son my (राजस)
pas de traduction en français
[10] id = 100979
मोरे मथा - More Matha
Village आंबेगाव - Ambegaon
माझीया पोटीचा माझ्याहुन गोरा गोरा
चंचल नजर कशी जातो दुसर्याच्या घरा
mājhīyā pōṭīcā mājhyāhuna gōrā gōrā
cañcala najara kaśī jātō dusaryācyā gharā
no translation in English
▷ (माझीया)(पोटीचा)(माझ्याहुन)(गोरा)(गोरा)
▷ (चंचल)(नजर) how goes (दुसर्याच्या) house
pas de traduction en français
[11] id = 100980
वाळके राजबाई - Walke Rajbai
Village दारफळ - Darphal
चाल चाल शिंगी बायी तुझ्या पायामंधी दोरा
वरचा जवाना कीती गोरा माझा नेनंता राघु
cāla cāla śiṅgī bāyī tujhyā pāyāmandhī dōrā
varacā javānā kītī gōrā mājhā nēnantā rāghu
no translation in English
▷  Let_us_go let_us_go (शिंगी)(बायी) your (पायामंधी)(दोरा)
▷ (वरचा)(जवाना)(कीती)(गोरा) my younger (राघु)
pas de traduction en français
[12] id = 101012
म्हस्के सुमनबाई रामभाऊ - Mhaske Suman Rambhau
Village भवताना - Bhavtana
आंघोळीला पाणी उतरीते आडभिती
सावळा राघु माझा सडपातळ गोरा किती
āṅghōḷīlā pāṇī utarītē āḍabhitī
sāvaḷā rāghu mājhā saḍapātaḷa gōrā kitī
no translation in English
▷ (आंघोळीला) water, (उतरीते)(आडभिती)
▷ (सावळा)(राघु) my (सडपातळ)(गोरा)(किती)
pas de traduction en français
[13] id = 101013
शेळके रेणुका - Shelke Renuka
Village गुणवडी - Gunawadi
माझा राघुबाच रुप जस हळदीच पोत
ज्याची घडण हिंमत त्याने येगाव माझ जोत
mājhā rāghubāca rupa jasa haḷadīca pōta
jyācī ghaḍaṇa himmata tyānē yēgāva mājha jōta
no translation in English
▷  My (राघुबाच) form (जस)(हळदीच)(पोत)
▷ (ज्याची)(घडण)(हिंमत)(त्याने)(येगाव) my (जोत)
pas de traduction en français
[14] id = 101014
घाग दुर्गा - Ghag Durga
Village अवनसुरे - Awansure
आंघोळीला पाणी उतरीते आडभिती
बाई माझ बाळ सडपातळ गोरा किती
āṅghōḷīlā pāṇī utarītē āḍabhitī
bāī mājha bāḷa saḍapātaḷa gōrā kitī
no translation in English
▷ (आंघोळीला) water, (उतरीते)(आडभिती)
▷  Woman my son (सडपातळ)(गोरा)(किती)
pas de traduction en français
[15] id = 101015
उभे झिंगा - Ubhe Jhinga
Village कोळवडे - Kolavade
गोर माझ अंग कालच्या मातीच टिपण
बाळायाच माझ्या मधी पानायाच दुकान
gōra mājha aṅga kālacyā mātīca ṭipaṇa
bāḷāyāca mājhyā madhī pānāyāca dukāna
no translation in English
▷ (गोर) my (अंग)(कालच्या)(मातीच)(टिपण)
▷ (बाळायाच) my (मधी)(पानायाच)(दुकान)
pas de traduction en français
[16] id = 101016
गायकवाड फुलाबाई देविदास - Gaykwad Phula Devidas
Village पाथरवाडी - Patharwadi
लातुर पेठमधी दस्ती रुमालाचे लोक
बाळ हरी माझा मोती निवडक
lātura pēṭhamadhī dastī rumālācē lōka
bāḷa harī mājhā mōtī nivaḍaka
no translation in English
▷ (लातुर)(पेठमधी)(दस्ती)(रुमालाचे)(लोक)
▷  Son (हरी) my (मोती)(निवडक)
pas de traduction en français
[17] id = 101017
जाधव गया - Jadhav Gaya Parvati
Village पुणतांबा - Puntamba
पुणतांब्या पेठाला माप घेत गुलालाच
बाळाच माझ्या गोर आंग दलालाच
puṇatāmbyā pēṭhālā māpa ghēta gulālāca
bāḷāca mājhyā gōra āṅga dalālāca
no translation in English
▷ (पुणतांब्या)(पेठाला)(माप)(घेत)(गुलालाच)
▷ (बाळाच) my (गोर)(आंग)(दलालाच)
pas de traduction en français
[18] id = 101018
पाटील मंदाबाई - Patil Mandabai
Village हासाळा - Hasala
वाटवर हाजामत नकु करु वारका
माझ्या हारीच्या बाळाचा रंग रोहिल्या सारखा
vāṭavara hājāmata naku karu vārakā
mājhyā hārīcyā bāḷācā raṅga rōhilyā sārakhā
no translation in English
▷ (वाटवर)(हाजामत)(नकु)(करु)(वारका)
▷  My (हारीच्या)(बाळाचा)(रंग)(रोहिल्या)(सारखा)
pas de traduction en français
[19] id = 101019
पटारे चंद्रभागाबाई हरीभाऊ - Pathare Chandrabhaga Haribhau
Village खैरी निमगाव - Khiri Nimgaon
बापुराव गोरा माझा अशोक सावुळा
हिरन बाईचा रंग पोटीचा पिवळा
bāpurāva gōrā mājhā aśōka sāvuḷā
hirana bāīcā raṅga pōṭīcā pivaḷā
no translation in English
▷ (बापुराव)(गोरा) my (अशोक)(सावुळा)
▷ (हिरन)(बाईचा)(रंग)(पोटीचा)(पिवळा)
pas de traduction en français
[20] id = 102291
त्रिभुवन तुळसा - Tribhuwan Tulsa
Village नगिना पिंपळगाव - Nagina Pimpalgaon
पानाचा कातवाला चुन्याच्या गोळ्या करी
दात डाळींबीच्या डाळ्या ओठ गुलाबाच्या कळी
pānācā kātavālā cunyācyā gōḷyā karī
dāta ḍāḷīmbīcyā ḍāḷyā ōṭha gulābācyā kaḷī
no translation in English
▷ (पानाचा)(कातवाला)(चुन्याच्या)(गोळ्या)(करी)
▷ (दात)(डाळींबीच्या)(डाळ्या)(ओठ)(गुलाबाच्या) Kali
pas de traduction en français
[21] id = 102296
कबाडे चंद्रभागा - Kabade Chandrabhaga
Village पुणतांबा - Puntamba
बाम्हणाच्या पोरा रोज करी न्हाण धुणं
बिन आंघुळीचे रावण माझे गोरेपण
bāmhaṇācyā pōrā rōja karī nhāṇa dhuṇaṁ
bina āṅghuḷīcē rāvaṇa mājhē gōrēpaṇa
no translation in English
▷ (बाम्हणाच्या)(पोरा)(रोज)(करी)(न्हाण)(धुणं)
▷ (बिन)(आंघुळीचे) Ravan (माझे)(गोरेपण)
pas de traduction en français
[22] id = 102301
राऊत सुभद्रा - Raut Subhadra
Village माढा - Madha
माझ्या ग दारावरुन गोर गेल कोण कोण
हाती ताम्हण होता बामण
mājhyā ga dārāvaruna gōra gēla kōṇa kōṇa
hātī tāmhaṇa hōtā bāmaṇa
no translation in English
▷  My * (दारावरुन)(गोर) gone who who
▷ (हाती)(ताम्हण)(होता) Brahmin
pas de traduction en français
[23] id = 102310
कुपाडे सुनिता - Kupade Sunita
Village महातपूर - Mahatpur
मोठीया डोळ्याची मला गोडी
सुरमा लेयाला देते काडी
mōṭhīyā ḍōḷyācī malā gōḍī
suramā lēyālā dētē kāḍī
no translation in English
▷ (मोठीया)(डोळ्याची)(मला)(गोडी)
▷ (सुरमा)(लेयाला) give (काडी)
pas de traduction en français
[24] id = 102345
सदाफळे सीताबाई परशुराम - Sadaphale Sita Parshuram
Village आरवडे - Arvade
नटुनी थटुनी काय वाड्याला आली स्वारी
बंदुक खांद्यावर टोपी इंग्रजी केसावरी
naṭunī thaṭunī kāya vāḍyālā ālī svārī
banduka khāndyāvara ṭōpī iṅgrajī kēsāvarī
no translation in English
▷ (नटुनी)(थटुनी) why (वाड्याला) has_come (स्वारी)
▷ (बंदुक)(खांद्यावर)(टोपी)(इंग्रजी)(केसावरी)
pas de traduction en français
[25] id = 102400
गायखे जिजाबाई पांडुरंग - Gaykhe Jija Panduranga
Village पळसे - Palase
गोर ना माझ अंग ही तर पिवळी माझी छाती
खाली ना पार्या नदर जाती आबागती
gōra nā mājha aṅga hī tara pivaḷī mājhī chātī
khālī nā pāryā nadara jātī ābāgatī
no translation in English
▷ (गोर) * my (अंग)(ही) wires (पिवळी) my (छाती)
▷ (खाली) * (पार्या)(नदर) caste (आबागती)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Light complexion
  2. Light colour of his face
  3. Prime of youth complexion
  4. Fair complexion
⇑ Top of page ⇑