Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 98
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Dighe Hausa”
1 record(s)
 
 

[98]
दिघे हौसा
Dighe Hausa


Cast: मराठा / Maratha
Village: भांबर्डे / Bhambarde
Hamlet: गणपतीवाडी / Ganapatiwadi
Taluka: मुळशी / Mulshi
District: पुणे / Pune
Valley: मुळशी / Mulshi
Gender: F

Songs by Dighe Hausa (68)

वयः ३० वर्षे शिक्षणः नाही

मुलगा ः नाही मुलीः २ माहेरः गणपतीवाडी भांबर्डे

व्यवसायः शेती. दोन एकर शेती असून भात, नाचणी ही पीके काढतात.

सासरी आल्यानंतर सासू, शेजारणीकडून गाण शिकले. भावावरुन गाण म्हणायला आवडत. स्वयपाक पाणी करताना, रिकामपणी गाण घोळत राहते.मुक्यान दळु नये अस वाटत.
नवीन गाण रचत नाही. गाण हे वाडवडिलांपासून चालत आलेल आहे. शब्दात मात्र बदल करते.

घरची परिस्थितीः दोन खणाच घर आहे.