Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 97
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Dighe Asha”
1 record(s)
 
 

[97]
दिघे आशा
Dighe Asha


Cast: मराठा / Maratha
Village: भांबर्डे / Bhambarde
Hamlet: गायमुखवाडी / Gaymukhwadi
Taluka: मुळशी / Mulshi
District: पुणे / Pune
Valley: मुळशी / Mulshi
Gender: F

Songs by Dighe Asha (70)

वयः२५वर्षे शिक्षणः नाही

मुलगाः१ मुलगीः१ माहेरः तैलबैला माहेरचे आडनावः मेणे

व्यवसायः शेती. एक एकर शेती असून दुसर्याची शेती अर्धेलीने करतात. तांदुळ, नाचणी, वरई ही पीके घेतात. ४-५ पोती भात होतो.

घरी आई, चुलत्या, मावळणी गाण म्हणायच्या त्यांच गाण ऐकुन मी शिकले. पहिल्यापासुन तोंड चालूच आहे त्यामुळे जात्यावर बसल की गाण फुटत. एखादा नवीन शब्द असला ना मग पाण्याला जाताना, येता-जाता घोकत राहते. स्वतः गाण रचते. रिकाम बसल्यावर गाण म्हणते. आई, वडील,भावावरची गाणी जास्त आवडतात.
भांबर्डे गाव गाण म्हणण्यासाठी प्रसिध्द आहे.

घरची परिस्थितीः तीन खणाचे मातीचे घर असुन कुटुंबाचे पोट भरेल इतपत उत्पन्न.