Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 877
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Bodake Shanta”
1 record(s)
 
 

[877]
बोडके शांता
Bodake Shanta


Cast: मराठा / Maratha
Village: भांबर्डे / Bhambarde
Hamlet: गणपतीवाडी / Ganapatiwadi
Taluka: मुळशी / Mulshi
District: पुणे / Pune
Valley: मुळशी / Mulshi
Gender: F

Songs by Bodake Shanta (37)

वयः ६० वर्षे शिक्षणः नाही

मुलगेः २ मुलीः १ माहेरः गणपतीवाडी भांबर्डे

व्यवसायः १ एकर शेती. भात, नाचणी ही पीक काढतात.

आजी, मावळणी बरोबर दळायचे. त्यांच गाण ध्यानात ठेवायचे. त्यातूनच गाण शिकले. आता स्वतःही जोडते.
घरची परिस्थितीः घर ३ खणाचे असुन कुडाच्या भिंती असलेले आहे या दगडी वाहायचे काम करतात मुले लक्ष देत नाहीत पोर पुण्याला राहातात पैसे देत नाही या एकट्याच राहातात. परिस्थिती बिकट आहेय

विधवा आहेत.