Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 84
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Waykar Saraswati”
1 record(s)
 
 

[84]
वायकर सरस्वती
Waykar Saraswati


Cast: मराठा / Maratha
Village: /
Taluka: मुळशी / Mulshi
District: पुणे / Pune
Valley: मुळशी / Mulshi
Gender: F

Songs by Waykar Saraswati (33)

वयः ३९ वर्षे शिक्षणः नाही दीर सरपंच. लक्ष्मी वायकर यांची सून

मुलगेः २ मुलीः ४ माहेरः आजीवली माहेरचे आडनावः जाधव

व्यवसायः शेती. भात, नाचणी ही पीकं काढतात. किराणा मालाचे दुकान, पीठाची गिरण, मळणी यंत्र, मिरची कांडप यंत्र, टेम्पो आहे.

गाण आई व सासूकडून शिकले.

घरची परिस्थितीः घरी आर्थिक सुबत्ता असुन भांबर्डे परिसरात राजकिय, आर्थिक, सामाजिक द्दष्ट्या वर्चस्व आहे. नातवंड, पतवंड असा मोठा खटला आहे. पेे सिमेंटचे बांधकाम असलेले घर आहे. घरात टी. व्ही., फॅन, रेडीओ, टेपरेकॉर्डर अशी चैनीची उपकरण आहेत. भांबर्डे परिसरात रेडीओ घरी असणारी कुटुंबे बोटावर मोजण्या इतपत भरतील.