Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 83
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Waykar Lakshmi”
1 record(s)
 
 

[83]
वायकर लक्ष्मी
Waykar Lakshmi


Cast: मराठा / Maratha
Village: /
Taluka: मुळशी / Mulshi
District: पुणे / Pune
Valley: मुळशी / Mulshi
Gender: F

Songs by Waykar Lakshmi (21)

वयः ६५ वर्षे शिक्षणः नाही

मुलगेः ५ मुलीः ४ माहेरः कदमाचे बार्पे माहेरचे आडनावः कदम

व्यवसायः शेती. भात, नाचणी ही पीकं काढतात. किराणा मालाचे दुकान, पीठाची गिरण, मळणी यंत्र, मिरची कांडप यंत्र, टेम्पो आहे.

गाण माहेरी शिकले.

रग्गड पाटीभर गाणी येत होती. आमचे आईबाप मेल्यापासून गाणी म्हणत नाही. चार सूना आल्या, गिरणी आली.मंग आता दळतय कोण?
सरपंचाची आई आहेत.

घरची परिस्थितीः घरी आर्थिक सुबत्ता असून भांबर्डे परिसरात राजकिय, आर्थिक, सामाजिक द्दष्ट्या वर्चस्व आहे. नातवंड, पतवंड असा मोठा खटला आहे. सिमेंटचे बांधकाम असलेले घर आहे. घरात टी. व्ही. फॅन, रेडीओ, टेपरेकॉर्डर अशी चैनीची उपकरणे आहेत. भांबर्डे परिसरात रेडीओ घरी असणारी कुटुंबे बोटावर मोजण्याइतपत भरतील.