Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 82
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Dalvi Dagda”
1 record(s)
 
 

[82]
दळवी दगडा
Dalvi Dagda


Cast: मराठा / Maratha
Village: भांबर्डे / Bhambarde
Taluka: मुळशी / Mulshi
District: पुणे / Pune
Valley: मुळशी / Mulshi
Gender: F

Songs by Dalvi Dagda (10)

वयः ४५ वर्षे शिक्षणः नाही

मुलगेः २ मुलीः२ माहेरः घुटके माहेरचे आडनावः कुडले

व्यवसायः शेती. दोन एकर शेती असून भात, नाचणी ही पीके काढतात. ७-८ पोती भात होतो.

माहेरी गाण शिकले. शेजारणी, आई यांच ऐकायची. जात्यावर बसल की लेकाची, लेकीची मुर्ती नदर समोर दिसते. मग गाण म्हणते. रिकामपणात गाण घोळत राहते. मग जात्यावर बसल की आपोआप गाण फुटते.
स्वतः गाण रचते. तोडीस तोड बाई असली म्हणजे इरीशिरीन गाण रचते. मी जस गाण म्हणते तस बाकीच्यांनी दोन शब्द माझ्यामाग म्हणाव अस वाटते.
विधवा आहेत.

घरची परिस्थिती ःदोन खणाचे मातीच घर आहे. मुले पुण्यास नोकरीला आहेत.