Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 778
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Ambore Gangu”
1 record(s)
 
 

[778]
अंबोरे गंगु
Ambore Gangu


Cast: मराठा / Maratha
Village: /
Taluka: पूर्णा / Purna
District: परभणी / Parbhani
Gender: F

Songs by Ambore Gangu (27) 

वयः५६ शिक्षण: नाही
मुलगे: नाही मुलगीः १
व्यवसायः १४ एकर शेती ऊस कापुस भुईमुग ज्वारी हि पिके घेतात.
विधवा आहेत
घरची परिस्थितीः वाईट आहे
या बाईंना महारोग आहे त्यांना दहा वर्षापासुन रोग झाला आहे हाताची व पायाची बोट झडली आहेत हा रोग त्यांच्या आजीला झाला होता त्या आजीजवळ झोपत त्यामुळे त्यांना हा रोग झाला त्यांचे लग्न ११ व्या वर्षी झाले त्यांचा नवरा त्याच्याच गावाचा होता त्या माणसाचे अर्धे वय झाले होते. लेकांनी त्याचे लग्न गंगुबाईशी लावुन दिले. गंगुबाईंना तीन मुली झाल्या पण त्यातील दोन मेल्या व एक जगली. आता त्या देवळात राहातात. तिथे रात्री भजने होत त्यात त्या सहभागी होतात. बरीच भजने सुध्दा त्यांनी दुःखातुन म्हटली आहेत ७/ ४/१९९६ ला मुलाखत व ओव्या घेतल्या.