Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 730
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Jagtap Dhura”
1 record(s)
 
 

[730]
जगताप धुरा
Jagtap Dhura


Cast: मराठा / Maratha
Village: /
Taluka: माजलगाव / Majalgaon
District: बीड / Beed
Gender: F

Songs by Jagtap Dhura (42) 

वयः६५ शिक्षण ः नाही

मुलगे ः ३ मुलगीः नाही

व्यवसायः शेती ऊस कापुस भुईमुग ज्वारी हि पिके घेतात.

विधवा आहेत
घरची परिस्थितीः चांगली आहे
त्या सुईणी पण आहे. यांचा नवरा मेल्यावर त्यांनी दुसर्या माणसाशी म्होतर लावला व त्याची प्रथम पत्नी वारली होती त्यांना एक मुलगा होता त्या मुलाला धरुबाईनींच लहानाचे मोठे केले तो सावत्र मुलगा त्यांच्याशी चांगला वागतो.
यांची मुलाखत व ओव्या २-७/२/१९९७ ला घेतली.