Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 729
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Badade Paru”
1 record(s)
 
 

photo
Credit: Andréine Bel

[729]
बादाडे पारु
Badade Paru


Cast: मराठा / Maratha
Village: सावरगाव / Savargaon
Taluka: माजलगाव / Majalgaon
District: बीड / Beed
Gender: F

Songs by Badade Paru (15)

वयः६० शिक्षण ः नाही

मुलगे ः ३ मुलगीः नाही

व्यवसायः १४ एकर शेती ऊस कापुस भुईमुग ज्वारी हि पिके घेतात.

विधवा आहेत
घरची परिस्थितीः चांगली आहे
धरुबाई व पारुबाई ह्या बहिणी बहिणी आहेत. पारुबाईंची ही धरुबाईनसारखी दोन लग्न झाली पारुबाईंना त्यांना शेजारच्या गावात दिले पण त्यांना तिथे शेती नाही पण भावाने त्यांना चौदा एकर शेती दिली पण मुल ती सारखी विकु असे म्हणतात. त्या सुईणी पण आहे. यांचा नवरा मेल्यावर त्यांनी दुसर्या माणसाशी म्होतर लावला व त्याची प्रथम पत्नी वारली होती त्यांना एक मुलगा होता त्या मुलाला धरुबाईनींच लहानाचे मोठे केले तो सावत्र मुलगा त्यांच्याशी चांगला वागतो.
यांची मुलाखत व ओव्या २-७/२/१९९७ ला घेतली.