Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 3306
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Kamble Parvatabai Madhuji”
1 record(s)
 
 

[3306]
कांबळे पार्वताबाई मधुजी
Kamble Parvatabai Madhuji


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: /
Taluka: करवीर / Karvir
District: कोल्हापूर / Kolhapur
Gender: F

Songs by Kamble Parvatabai Madhuji (9)

वयः६० सवाष्ण

व्यवसाय ः शेती

यांना पुष्कळ गाणी येत होती. यांनी बरेच वर्ष जात्यावर दळले आहे. आंबडकरांची जशी जात्यावरली गाणी येतात तशी इतर पारंपारिक जात्यावरील गाणी पण येतात.
या गाणी देण्यासाठी आल्या पण त्यांच्या मनाला निवडणूक मिटिंगला जाण्याची घाई होती म्हणून त्यांनी कमीच गाणी दिली.

यांची मुलाखत व गाणी १७.४.२००४ला घेतली