Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 3304
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Kamble Shalabai Bapu”
1 record(s)
 
 

[3304]
कांबळे शालाबाई बापू
Kamble Shalabai Bapu


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: /
Taluka: करवीर / Karvir
District: कोल्हापूर / Kolhapur
Gender: F

Songs by Kamble Shalabai Bapu (13)

वयः४५ सवाष्ण

व्यवसाय ः शेती.

यांना पुष्कळ गाणी येत होती. यांनी बरेच वर्ष जात्यावर दळले आहे. आंबडकरांची जशी जात्यावरली गाणी येतात तशी इतर पारंपारिक जात्यावरील गाणी पण येतात.
पारूबाई कांबळे या ओव्या देण्यासाठी आल्या होत्या. पण त्या सारखे म्हणत होत्या की निवडणुकीची मिटिंग आहे तर जाते. कार्यकर्ता सांगून गेला आहे. पण शालाबाई त्यांना परत परत सांगत की आग या बाई बाबासाहेबांच्यावर कादंबरी तयार करताहेत तर यांना गाणी देणे हे फार महत्वाचे आहे.

यांची मुलाखत व गाणी १७.४.२००४ला घेतली