Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 3282
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Jadhav Sangami Manohar”
1 record(s)
 
 

[3282]
जाधव संगमी मनोहर
Jadhav Sangami Manohar


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: मालवण / Malvan
Taluka: मालवण / Malvan
District: सिंधुदुर्ग / Sindhudurg
Gender: F

Songs by Jadhav Sangami Manohar (5)

वय ः २७ शिक्षण ः नाही

मुलगे ः नाही मुलीः २

व्यवसाय ः मोलमजुरी करतात.

या मालवण येथील बौध्दवाड्यात रहातात. यांचे पती काही काम करत नाहीत. दोन मुली आहेत. दोन मुलींवर अॉपरेशन करून घेतले. मुलगा काय विचारणार असा त्यांचा प्रश्न होता. त्यांना गाण्याची फार आवड आहे. त्या म्हणाल्या की लहानपणी सिनेमा बघितला तरी गाणी लक्षात रहात गोष्ट नाही. आता परिस्थितीने डोक्याला त्रास होतो. संसाराची तर्हा झाली. काळजी मागे लागली तरी आजही मी गाणी रचते.
यांची मुलाखत व गाणी ७.२.२००४ ला घेतली