Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 3276
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Jirage Nanda Pundalic”
1 record(s)
 
 

[3276]
जिरगे नंदा पुंडलीक
Jirage Nanda Pundalic


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: /
Taluka: चिकोडी / Chikodi
District: बेळगाव / Belgaon
Gender: F

Songs by Jirage Nanda Pundalic (100)

वय ः ३५

मुलगेः३ मुलगीः १ माहेरः कोल्हापूर सासर ः मामकापुर

व्यवसायः शिवणकाम

यांचे यजमान शिवणकाम करतात. मोठा मुलगा बेंजो वाजवतो. मधला एका ठेकेदाराकडे टेंपररी नोकरीला आहे. धाकटा शिकतो. मुलगी शिवण शिकते. यांचे यांचे यजमान आपले गाव सोडून सासरवाडी रहातात.
यांचे घर ज्या भागात आहे तिथे रस्ता झाला व त्यात घराची बरीच जागा गेली. आता घर अगदी छोटे व बोळकंडासारखे झाले आहे. पर्यायी जागा मिळते पण त्याला ६५ हजार भारावे लागतात. त्यामुळे ती घेता येत नाही. या बाई सर्व प्रकारची गाणी रचतात. पाळणे, ओव्या, पोवाडे, व साधी गाणी. आठवले की वहीत लिहून ठेवतात. त्यांच्या जवळ अशा सातआठ वह्या आहेत. यांच्या यजमानांना पण आपल्या बायकोच्या गाणी रचण्याचा अभिमान आहे.
यांची मुलाखत व गाणी कोल्हापूरला ९.२.२००४ ला घेतली.