Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 3031
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Bangar Anandi”
1 record(s)
 
 

[3031]
बांगर आनंदी
Bangar Anandi


Cast: मराठा / Maratha
Village: /
Taluka: जुन्नर / Junnar
District: पुणे / Pune
Gender: F

Songs by Bangar Anandi (62)

वयः ६५

मुलगाः १ मुलीः ३ माहेर ः खरपुडी

सवाष्ण
शेतीः नाही.
आता ४० वर्ष चिंचवडला रहातात. नवर्याला सरकारी दवाखान्यात वॉचमनची नोकरी होती. आता पेन्शन मिळते. या बाई गावी असताना भाजी विकत घेऊन शेजारपाजारच्या गावी हिंडून विकायच्या. पुढे नवर्याबरोबर चिंचवडला आल्या. तिथेपण ३० वर्ष डोक्यावर पाटी घेऊन भाजी विकायचा धंदा केला. पुढे पायाला अपघात झाला म्हणून धंदा बंद केला. मुलापासून वेगळ्या रहातात. यांना १२/१३ नातवंडे आहेत. नाती नातु चांगले शिकलेत. यांना जात्यावरची हजारो गाणी येतात. म्हणी पुष्कळ येतात. यांनी सुईणपण केले आहे. अतिशय धीट वाटल्या. अजूनही गावाशी संबंध आहे.
त्या म्हणाल्या की ८/९ वर्षाची असताना लग्न झाले. बाप लहानपणी वारला. भाऊ नाही. आईने सर्व केले. यांनीपण आईचे म्हातारपणी सर्व केले. त्यांची आई मरून ५/६ वर्ष झाली.

यांना चिंचवड येथे ८.१.२००३ ला भेटलो. गाणी व मुलाखत त्याच दिवशी घेतली