Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 3015
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Sable Sundra Sadashiv”
1 record(s)
 
 

[3015]
साबळे सुंद्राबाई सदाशीव
Sable Sundra Sadashiv


Cast: होलार / Holar
Village: /
Taluka: कवठे महंकळ / Kavathe Mahankal
District: सांगली / Sangli
Gender: F

Songs by Sable Sundra Sadashiv (22)

वयः६५

मुलगेः २ मुलगी ः नाही विधवा

व्यवसाय ः शेती कोरडवाहू

आता सांगलीत सिध्दार्थ परीसर मधे रहातात. परिस्थिती दुबळी, मुलगे काम करातात. ही मंडळी साधारणपणे रस्त्यात बसून चपला बूट दुरूस्तीचे काम करतात. वाजंत्री वाजवण्याचे काम करतात. वाजंत्री वाजवण्याचे काम अर्थात वाजवण्याचे कसब असेल तर करतात. बाया मजुरी करतात. गाणी देण्याची व आम्हाला मदत करण्याची हौस होती. त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन आम्हाला दोन घरी नेले. त्यापैकी एकजण भेटल्या नाहीत. ताराबाई हत्तीकर मात्र भेटल्या. या आम्हाला त्यांच्या गावी घेऊन जाण्यास तयार झाल्या होत्या. यांनी काही बाबासाहेबांची गाणी सांगितली. एकूण दुबळ्या परिस्थितीमुळे देवाचे पुष्कळ करतात. लक्ष्मीआई, यल्लमा, कारंडीआई, यांच्या जत्रांना जातात. यांच्यात आराधीपण पुष्कळजण आहेत.
यांना सांगलीला १६,१७ डिसेंबर २००२ ला भेटलो व मुलाखत आणि गाणी घेतली.