Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 301
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Ubhe Rakhma”
1 record(s)
 
 

[301]
उभे रखमा
Ubhe Rakhma


Cast: मराठा / Maratha
Village: /
Hamlet: खडकवाडी / Khadakwadi
Taluka: मुळशी / Mulshi
District: पुणे / Pune
Valley: मुठे / Muthe
Gender: F

Songs by Ubhe Rakhma (38) 

वयः ५५ शिक्षणः नाही . मात्र साक्षरता वर्गात अक्षर ओळख.

मुलगेः २ मुलीः ६ माहेरः कोळावडे

व्यवसायः शेती १२ एकर. ५०-६० पोती भात होतो. मुख्य पीकः तांदुळ (आंबेमोहर) , नाचणी. उपपीकः गहू, तुर. जोडधंदाः कोंबड्या पाळणे.

ओव्यांचे गळे लहानपणी ऐकून शिकले. आई व मैत्रीणी यांचा जास्त प्रभाव पडला. हल्ली गिरणीमुळे जात्यावर फारसे कोणी बसत नाही. त्यामुळे आमच्या मुली ओव्यांपेक्षा सिनेमाची गाणी जास्त म्हणतात याचा राग येतो.

घरची परिस्थितीः घर खटल्याचे. कौलारु, मजबूत बांधणीचे असून व्यवस्थित स्वच्छता असलेले, ऐसपैस होते. बाई कुटुंब प्रमुखाची भुमिका स्वतः निभावतात. नाचणीसाठी त्या भागीदारी पध्दतीने शेती करतात.