Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 298
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Ubhe Mukta”
1 record(s)
 
 

[298]
उभे मुक्ता
Ubhe Mukta


Cast: मराठा / Maratha
Village: /
Hamlet: खडकवाडी / Khadakwadi
Taluka: मुळशी / Mulshi
District: पुणे / Pune
Valley: मुठे / Muthe
Gender: F

Songs by Ubhe Mukta (53) 

वयः ४० शिक्षणः ७ वी

मुलगाः १ मुलीः ४ माहेरः वातुंड

व्यवसायः शेती २ एकर. दुसवट्याने दुसर्यांची शेती करतात. भात ३० पोती होतो. मुख्यपीकः तांदुळ, गहू. उपपीकः नाचणी, हरभरा, तूर. जोडधंदाः कोंबड्या पाळणे.

ओव्या सासरी अाल्यानंतर म्हणू लागले. ओव्याचे गळे जाव व मैत्रिणींकडून शिकले.

घरची परिस्थितीःघर कौलारु, दगडात बांधलेले आहे. खाऊन पिऊन सुखी कुटूंब दिसले. घर मोठ्या खटल्याचे असून बाई धार्मिक प्रवृत्तीच्या दिसल्या. त्या भजन, भुपाळी पेटीवर म्हणतात. गावातील शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा आहेत.