Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2761
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Gudade Sakhu”
1 record(s)
 
 

[2761]
गुडदे सखुबाई
Gudade Sakhu


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: वगरंज लाड / Vagaranj Lad
Taluka: करंजा / Karanja
District: वाशीम / Vashim
Gender: F

Songs by Gudade Sakhu (22)

वयः७०

घरची परिस्थितीः मजुरी करून खातात.

महीला मंडळात जातात. विहारात जातात व तिथे गाणी म्हणतात. त्यामुळे गाणी म्हणण्याचा सराव आहे. या स्वतः तिथल्यातिथे गाणी रचत होत्या. इतर पण ओव्या त्यांना ठाऊक होत्या.
यांच्या ओव्या २७.१०.२००१ ला नागपूर येथे दिक्षाभूमीला घेतल्या.