Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2737
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Mhaske Suman Rambhau”
1 record(s)
 
 

[2737]
म्हस्के सुमनबाई रामभाऊ
Mhaske Suman Rambhau


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: भवताना / Bhavtana
Taluka: आंबेजोगाई / Ambejogai
District: बीड / Beed
Gender: F

Songs by Mhaske Suman Rambhau (32)

वयः५५

मुलगे ः २ मुलीः २ सवाष्ण

शेतः नाही. मजूरी

घरची परिस्थितीः तिघांची लग्न झाली. एकाच राहीला लेकाच्या शिक्षणासाठी घर विकले. बी.एड् झाला. नोकरी मिळत नाही. लोखंड तोडून तो परेशान झाला त्याचे वाईट वाटते. माझ्या चार मुली मेल्या. त्या नंतर एक मुलगा झाला. तो जगावा म्हणून त्याचे नाव पब्लीक ठेवले.

आता या आंबेजोगाई येथील भीमनगर मधे रहातात.
यांची मुलाखत व ओव्या २०.१०.२००१ला घेतल्या