Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2733
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Narvade Jamuna Masaji”
1 record(s)
 
 

[2733]
नरवडे जमुनाबाई मसाजी
Narvade Jamuna Masaji


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: नांदोसे / Nandose
Taluka: नांदेड / Nanded
District: नांदेड / Nanded
Gender: F

Songs by Narvade Jamuna Masaji (52)

वयः५५

मुलगाः १ मुलीः ४सवाष्ण

व्यवसाय ः शेत नाही. मजूरी करतात

घरची परिस्थितीः धुणी भांडी. नवरा गवंटड्याच काम करतो. दारू पितो.
या आता नांदेड येथे रहातात. विहारात रायबोलेंनी यांना बोलावले. तिथे ओव्या सांगितल्या. भीमाची इतर गाणी म्हणण्याचा परीपाठ आहे. लिहीता वाचता येते नाही. सतत काळजी. परिस्थिती आहे. डोके दुखते. दळून हाताला घट्टे पडले. पुष्कळ ओव्या येतात.
यांचे सुजाता महीला मंडळ आहे.
यांची मुलाखत व ओव्या २०.१०.२००१ला घेतल्या.