Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2732
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Sonavane Suman”
1 record(s)
 
 

[2732]
सोनावणे सुमन
Sonavane Suman


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: करमजाळा / Karamjala
Taluka: बसमत / Basmat
District: हिंगोली / Hingoli
Gender: F

Songs by Sonavane Suman (7)

वयः४० लिहीता वाचता येते.

सवाष्ण

शेत नाही मजूरी करतात
या आता नांदेड येथे रहातात. विहारात रायबोलेंनी यांना बोलावले. तिथे ओव्या सांगितल्या. भीमाची इतर गाणी म्हणण्याचा परिपाठ आहे.
यांचे सुजाता महीला मंडळ आहे.
यांची मुलाखत व ओव्या २०.१०.२००१ला घेतल्या.