Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2726
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Khandare Chandrakala”
1 record(s)
 
 

[2726]
खंदारे चंद्रकला
Khandare Chandrakala


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: /
Taluka: बसमत / Basmat
District: हिंगोली / Hingoli
Gender: F

Songs by Khandare Chandrakala (30)

वयः६०

मुलगेः २ मुली ः २ सवाष्ण

व्यवसायः शेती नाही. मजूरी करतात
घरची परिस्थितीः मुलगा मिस्त्रीकाम करतो. दुसरा त्याच्या हाताखाली काम करतो. नवरा मजुरी.

या आता नांदेड येथे रहातात. विहारात रायबोलेंनी यांना बोलावले. तिथे ओव्या सांगितल्या. भीमाची इतर गाणी म्हणण्याचा परीपाठ आहे. लिहीता वाचता येते. रायबोलेंनी आदल्या दिवशी सांगीतले की पुण्याच्या बाई येणार म्हणून आंबेडकरांवरील ओव्या कागदावर लिहून काढल्या होत्या. मग कागद बाजूस ठेवून आठवणीतल्या ओव्या सांगितल्या. त्या म्हणाल्या की आमची पुढारी मंडळी सांगतात की आंबेडकरांनी जुन सोडायला सांगितले. तरूण म्हणतात की जुनी गाणी म्हणायची नाहीत. त्यामुळे मनाचा गोंधळ होतो.
यांचे सुजाता महीला मंडळ आहे. या जिल्हा उपाध्यक्ष आहेत.

यांची मुलाखत व ओव्या २०.१०.२००१ला घेतल्या.