Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2723
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Kamble Kamal”
1 record(s)
 
 

[2723]
कांबळे कमलबाई
Kamble Kamal


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: हाळी / Hali
Taluka: उदगीर / Udgir
District: लातुर / Latur
Gender: F

Songs by Kamble Kamal (10)

वयः ५५

मुलगेः ३ मुलगीः ३

व्यवसाय ः शेत नाही.

घरची परिस्थितीः दोन मुलगे फौजेत लागले आहेत. तिसरा एम्.ऐ करतो आहे. मुलगी शिवण शिवते यांना मजुरीला जाव लागत नाही. त्या म्हणाल्या की आता वाटत सगळ सोडून बाबांच काम कराव. आमच्या हृदयात बाबा बसलाय. या स्वतः गाणी करतात पण त्या गाण्यात स्वतःचे नाव कवयत्री म्हणून घालता येत नाही. त्याची भीती वाटते मग ते गाणे

वसंत शिंदे या कवीचे नाव घालून पुरे करणार.
यांची मुलाखत व ओव्या १८.१०.२००१ला घेतल्या.