Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2710
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Bhalerao Shevanta”
1 record(s)
 
 

[2710]
भालेराव शेवंताबाई
Bhalerao Shevanta


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: नळदुर्ग / Naldurg
Hamlet: वसंतनगर इंदीरा स्लम / Vasantnagar, Indira slum
Taluka: तुळजापूर / Tuljapur
District: उस्मानाबाद / Usmanabad
Gender: F

Songs by Bhalerao Shevanta (24)

वयः४५

मुलगेः ३ मुलीः ३

यांचे वडील तमासगीर होते. त्यांचे नाव लक्ष्मण गायकवाड. तीन भाऊ त्या पैकी एक मुंबईत असतो. एक सोलापुरात शिक्षणाधिकारी आहे. धाकटा भाऊ तमासगीर होता. पण भावांना ते आवडत नव्हते. तो वारला, बाप वारला त्याचे फार दुःख झाले. तीन बहीणी आहेत. एक मुंबईला असते. ती शिक्षीका आहे. तिचा मुलगा डॉक्टर झाला आहे. एक बहीण इथे गावीच शेती करते. या म्हणाल्या की वडील चाली म्हणायचे त्या चाली जात्याच्या ओव्यांना बरोबर बसत. सुखवंता कांबळे यांची बहीण
या बालवाडी शिक्षीका आहेत.
यांची मुलाखत व गाणी ६.१०.२००१ ला नळदुर्गला घेतली.