Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2698
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Chingunde Indumati Manikrao”
1 record(s)
 
 

[2698]
चिनगुंदे इंदुमती माणीकराव
Chingunde Indumati Manikrao


Cast: लिंगायत वाणी / Lingayat
Village: /
Taluka: तुळजापूर / Tuljapur
District: उस्मानाबाद / Usmanabad
Gender: F

Songs by Chingunde Indumati Manikrao (37)

वयः ६५

मुलगेः ४ मुलगी ः नाही
सवाष्ण

शेतीः २० एकर बागायत जमीन, ऊस, तूर, गहु, ज्वारी, भुईमूग अशी पिके होतात.

घरची परिस्थिती ः मोठ्या मुलाचे गावी किराणामालाचे दुकान आहे. दुसरा मुलगा बी.ए. बी.एड्. झालाय तो म्हणतो की नोकरी लागल्या शिवाय लग्न करणार नाही. तिसरा मुलगा नळदुर्ग येथे सेवादलाच्या आपले घर या अनाथ मुलांसाठी चालवलेल्या वसतीगृहाचा व्यवस्थापक आहे. यांचे गाव नळदुर्ग पासून १५ किलोमिटर अंतरावर आहे. धाकटा मुलगा पुण्यात किर्लोस्कर कमिन्सला असतो.

यांची मुलाखत व गाणी ४.१०.२००१ ला नळदुर्गला घेतली.