Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2693
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Kamble Triveni Gundaji”
1 record(s)
 
 

[2693]
कांबळे त्रिवेणीबाई गुंडाजी
Kamble Triveni Gundaji


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: नळदुर्ग / Naldurga
Hamlet: आंबेडकर नगर / Ambedkar Nagar
Taluka: तुळजापूर / Tuljapur
District: उस्मानाबाद / Usmanabad
Gender: F

Songs by Kamble Triveni Gundaji (25)

वयः ७०

विधवा

शेती नाही.

घरची परिस्थितीः हातावर पोट. रोज मजुरी करायची. साधारणपणे शेत मजुरी करतात.

त्या म्हणाल्या की दळण कांडणाची हौस वाटायची. खूप गाणी म्हणायचो. एकत्र जमलो तर चढाओढीनी म्हणायचो. आता दळण राह्यले नाही. आई बाप, भाऊ वारले. दुःख झाले तेंव्हापासून म्हणायचे सोडून दिले.
म्हणून आठवत नाही. बाबासाहेबांवर गाणी येत नव्हती.
आम्ही बाबासाहेबांवरची गाणी मागत होतो तर म्हणाल्या ती येत नाहीत पण दुसरी दिली तर नाही का चालणार. गाणी द्यावी वाटत होते.
यांची गाणी व मुलाखत नळदुर्ग येथे ४.१०.२००१ ला घेतली.