Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2647
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Dhering Pushpa”
1 record(s)
 
 

[2647]
ढेरींगे पुष्पा
Dhering Pushpa


Cast: मराठा / Maratha
Village: पळशे / Palase
Hamlet: फुलेनगर / Phulenagar
Taluka: नाशिक / Nashik
District: नाशिक / Nashik
Gender: F

Songs by Dhering Pushpa (37)

वयः४५

दोन मुलगेः २ मुलगी ः नाही सवाष्ण

शेतीनाही.
पूर्वी सर्वांची घर गावात होती. पण काहींनी इकडे मळ्यात घर बांधली व इकडेच वस्तीला आले. २० वर्षापासून शेतीला पाणी मिळू लागले.

घरची परिस्थितीः परिस्थिती चांगली आहे. यजमान प्रेस मधे कामाला.

पुष्कळ ओव्या येतात. सांगण्याची हौस वाटत होती.
पळशे फुलेनगर गावाला १०.९.२००१ ला भेट दिली त्यावेळी यांनी ओव्या सांगितल्या.