Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2568
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Aher Lakshmi
Ankushrao”
1 record(s)
 
 

[2568]
आहेर लक्ष्मी अंकुशराव
Aher Lakshmi
Ankushrao


Cast: चर्मकार / Charmakar
Village: चोर वाघलगाव / Chor Vaghalgaon
Taluka: वैजापूर / Vaijapur
District: औरंगाबाद / Aurangabad
Gender: F

Songs by Aher Lakshmi
Ankushrao
(16)

या गंगागीर महाराजांच्या शिष्या आहेत. त्यांच्याच मठात त्या राहील्या होत्या.
आम्ही पंढरपुरला २६.६.२००१ ते २९.६.२००१ या तीन दिवस गेलो होतो. आषाढी एकादशी एक जुलैला होती. त्यानिमित्त पंढरपूरला यात्रा जमली होती. यांची गाणी व मुलाखत २८ तारखेला घेतल्या.