Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2543
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Patil Vatsal Bhaskar”
1 record(s)
 
 

[2543]
पाटील वत्सला भास्कर
Patil Vatsal Bhaskar


Cast: खानदेशी / Khandeshi
Village: पाटोजी / Patoji
Taluka: रावेर / Raver
District: जळगाव / Jalgaon
Gender: F

Songs by Patil Vatsal Bhaskar (9)

मुलगेः २ मुलीः २

घरची परिस्थितीः सहा महीन्याची असताना आई वारली. सावत्र आई व भाऊ. सासरची गरीबी. मजुरी करून खातात. पंढरपूरला प्रथमच आल्या.

गोपाळपूरला यांना भेटलो.
आम्ही पंढरपुरला २६.६.२००१ ते २९.६.२००१ या तीन दिवस गेलो होतो. आषाढी एकादशी एक जुलैला होती. त्यानिमित्त पंढरपूरला यात्रा जमली होती. यांची गाणी व मुलाखत २७ तारखेला घेतली.