Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2491
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Hivale Ausuya”
1 record(s)
 
 

[2491]
हिवाळे अनुसुया
Hivale Ausuya


Cast: मातंग / Matang
Village: /
Taluka: पाथरी / Pathri
District: परभणी / Parbhani
Gender: F

Songs by Hivale Ausuya (17)

वयः ४०

व्यवसाय ः मजुरी करतात.

पहिल्यांदाच पंढरपूरच्या यात्रेला आल्या. येताना आगगाडीने बिना तिकीट आल्या. त्यांचे म्हणणे कसे पहोचलो पंढरपूरला ते कळलेच नाही. देवानेच बोलावले. जाताना देवच बघेल.
यांनी पुष्कळ ओव्या दिल्या. आता पारंपारिक चाली येत नाही. घरी बँड, बेंजो आहे त्यामुळे सतत सिनेमाच्या चाली कानावर पडतात. ओव्यांबरोबर देवीची पारंपारित गाणीपण येतात. शिवलिंग धर्मशाळेत राहील्या होत

आम्ही पंढरपुरला २६.६.२००१ ते २९.६.२००१ या तीन दिवस गेलो होतो. आषाढी एकादशी एक जुलैला होती. त्यानिमित्त पंढरपूरला यात्रा जमली होती. यांची गाणी व मुलाखत २७ तारखेला घेतली.