Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2483
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Bodkhe Saru Madhurao”
1 record(s)
 
 

[2483]
बोडखे सरूबाई मधुराव
Bodkhe Saru Madhurao


Cast: मराठा / Maratha
Village: ढेबेगाव / Dhebegaon
Taluka: कन्नड / Kannad
District: औरंगाबाद / Aurangabad
Gender: F

Songs by Bodkhe Saru Madhurao (54)

या गंगागीर महाराजांच्या शिष्या आहेत. त्यांच्याच मठात त्या राहील्या होत्या. त्यांच्या शिष्यांना ५० रू भरले की वारीत येता येते. वरीतील सर्व सोयी उपलब्ध होतात. जेवण, चहा, नाश्ता, उतरण्याची सोय हे सर्व मिळते. त्या दिंडीबरोबर चालत आल्या होत्या. पण दोन दिवस आधी पंढरपूरला आल्या, व विठ्ठलाचे दर्शन घेतले.
आम्ही पंढरपुरला २६.६.२००१ ते २९.६.२००१ या तीन दिवस गेलो होतो. आषाढी एकादशी एक जुलैला होती. त्यानिमित्त पंढरपूरला यात्रा जमली होती. यांची गाणी व मुलाखत २८ तारखेला घेतली.