Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2455
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Vanjale Mamata”
1 record(s)
 
 

[2455]
वांजळे ममता
Vanjale Mamata


Cast: मराठा / Maratha
Village: मोरवे / Morve
Taluka: मावळ / Mawal
District: पुणे / Pune
Gender: F

Songs by Vanjale Mamata (25)

मुलाखत ६.३.२०००या दिवशी घेतलीमुलाखत ६.३.२०००या दिवशी घेतली, त्यांना एक मुलगी व चार मुलगे आहेत. या वर्षी दोन मुलांची लग्न होणार आहेत. एकाचे लग्न झाले आहे. मुलीचे लग्न झाले आहे. त्यांचे शिक्षण चौथीपर्यंत झाले आहे. पुष्कळ झाडपाल्यांची औषधे माहीत आहेत. त्यांना वीस पोती भात होतो. वरकस जमीनीत नाचणी होते. दोन बैल व एक म्हैस आहे गाणं सासरी, माहेरी शिकले.